Vysočiny Jihlava  
velikost textu:  A A A

V hradních interiérech je v současné době umístěna stálá expozice, která dokumentuje nejen samotnou historii hradu. Soubory sbírkových předmětů také dokládají způsob života a řemeslný um našich předků v této oblasti Vysočiny.


Ve vstupní hale, která svou výzdobou připomíná funkci hradu jako strážného a loveckého objektu, se návštěvníci dozví základní informace z historie hradu a okolí.


V hradní Obrazárně jsou umístěny obrazy rakouských a českých malířů z konce 18. a začátku 19. století.


Velmi zajímavou místností je Erbovní sál se stěnami pokrytými nástěnnými malbami zhruba sedmi stovek erbů dosud z velké části zřetelně zachovanými. Předlohou fresek byla pravděpodobně Kronika Kostnického koncilu


V Hodovní síni je v současnosti ukázka stolování na loveckém hrádku i v podhradí v 18. a 19. století.


Cínové užitkové předměty, zhotovené jihlavskými cínaři, jsou hned v následujícím sále.


Expozice kamenictví vypovídá o historii zpracování zdejší velice kvalitní žuly.


K vybavení loveckého hrádku neodmyslitelně patří pracovna polesného, v této místnosti je zachována rozměrná nástěnná freska -kůň ve skoku, která mohla sloužit jako učební pomůcka v době josefovské.


Jedinečnou nástěnnou výzdobou se pyšní Biskupský sál. Stěny sálu jsou zdobeny vlysy polí s vyobrazením biskupských znaků. Sál je vybaven dobovým nábytkem a je často využíván ke svatebním obřadům.


Černá kuchyně je přístupná z nádvoří a byla zčásti vylámána v žulovém přírodním skalním bloku a díky klenutému stropu rozdělena na dvě poloviny - samotnou černou kuchyň s otevřeným ohništěm a pření místnosti pracovní, ve které je v současnosti pokladna hradu.


Sedmiboká pozdně gotická kamenná strážná věž (48 m) vyhořela v roce 1915 byla opravena v roce 1926. Z oken věže je nádherný výhle do okolní krajiny. Za velmi dobré viditelnosti je možno dokonce spatřit část Alp, konkrétně Schneeberg vzdálený 150 km od Roštejna a cca 80 km od Vídně.nahoru