Vysočiny Jihlava  
velikost textu:  A A A


Expozice hradu prošly v letech 2017-2019 rozsáhlou reinstalací, která přinesla jejich zcela novou podobu.
Zaměření obou prohlídkových okruhů v současnosti odpovídá hlavnímu historickému poslání hradu - lovu. Na prohlídkové trase s průvodcem, která nese název Lovecké sídlo v proměnách dějin, mohou návštěvníci postupně navštívit hradní komnaty stylizované do různých, pro Roštejn zásadních historických období.
Prozkoumají tak mimo jiné obrazárnu, erbovní sál, stanou se účastníky barokní lovecké hostiny, sestoupí do hradního sklepení a prohlídku mohou zakončit v pánské lovecké šatně.
Trasa B - Příroda, lovectví a myslivost, láká na samotnou prohlídku interaktivní trasy s možností vstoupit do modelu mraveniště, navštívit noční les, poslechnout si zvuky loveckého vábení a cestu završit v Lesní herně u zvídavé lišky.
Mimo prohlídkových okruhů je možné po zakoupení vstupenky vystoupat do hradní věže, kde se zároveň nalézá miniexpozice o historii hradu.
Pokud si chcete prohlédnout virtuální prohlídky hradních expozic nebo podrobně prozkoumat elektronické aplikace, které jsou součástí obou tras, můžete tak učinit na stránkách hradu.

Z nádvoří je přístupna hradní černá kuchyně, která je částečně vylámána v žulovém přírodním skalním bloku a díky klenutému stropu je rozdělena na dvě poloviny - samotnou černou kuchyň s otevřeným ohništěm a přední pracovní místností, v současnosti sloužící jako pokladna hradu.


Sedmiboká pozdně gotická kamenná strážná věž (48 m) vyhořela v roce 1915 a opravena byla v roce 1926.
Z oken věže je nádherný výhled do okolní krajiny. Za dobré viditelnosti je dokonce vidět část Alp, konkrétně Schneeberg vzdálený 150 km od Roštejna a cca 80 km od Vídně.


Virtuální prohlídka nádvoří a Biskupského sálu

nahoru