Vysočiny Jihlava  
velikost textu:  A A A
CES – Centrální evidence sbírek

MVJ – ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů – nechalo své sbírky zapsat do centrální evidence sbírek na Ministerstvu kultury. Tím byly sbírky začleněny do rozsáhlé databáze a vznikla tak povinnost nakládat s nimi podle citovaného zákona. Zároveň může muzeum využívat práv, které ze zákona pro vlastníky (správce) plynou. Podle ustanovení § 7 zákona je jednou z povinností instituce stálá aktualizace zápisu sbírky v CES. Databáze CES je veřejně přístupná na internetových stránkách MK ČR.


Vlastník sbírek:kraj Vysočina
 
Správce sbírek:Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
Jihlava, Masarykovo náměstí 55
 
Sbírka Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
Evidenční č.:MJI/002-05-07/146002
Podsbírky:1-geologická6 253 položek
 2-botanická1 711 položek (33 928 kusů)
 6-mykologická4 238 položek
 7-entomologická6 položek
 8-zoologická1 562 položek
 9-archeologická16 072 položek (53 626 kusů)
 10-historická50 831 položek
 13-numizmatická20 488 položek
 24- další-Dalbergova ornitologická543 položek
 25-jiná-Kamenictví na Vysočině74 položek
 
Sbírka Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace-pobočka Telč
Evidenční č.:MTL/002-05-07/148002
Podsbírky:10-historická13 503 položek
 
Sbírka Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace-pobočka Třešť
Evidenční č.:MTŘ/002-05-07/149002
Podsbírky:10-historická18 317 položek


nahoru