Vysočiny Jihlava  
velikost textu:  A A A
2021
2020
ON-LINE LIVE
29. 12. 2020 Temná hmota a ještě temnější energie
přednáší Ing. Petr Dvořák, Ph.D., z CEITEC a FSI VUT, začátek on-line přednášky je v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Vědecko-populární přednáška se věnuje astrofyzikálnímu fenoménu, o kterém toho jako lidstvo bohužel zatím víme jen velmi málo: temná hmota a temná energie.
V posledních desetiletích se však povedlo nasbírat velké množství empirických dat, která nám v současnosti umožňují tvorbu velmi sofistikovaných numerických simulací, díky kterým si můžeme vytvářet představu o tom, jak temná hmota a temná energie ovlivňují náš Vesmír a jak ovlivňují formování struktur v něm. Pojďme se společně na tuto fascinující cestu poznání vypravit a "osvětlit" si tuto temnotu.
ON-LINE LIVE
29. 12. 2020 Temná hmota a ještě temnější energie
přednáší Ing. Petr Dvořák, Ph.D., z CEITEC a FSI VUT, začátek on-line přednášky je v 17:00
Odkaz, na kterém bude on-line vysílání probíhat: https://youtu.be/hJGopxM-obc
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Vědecko-populární přednáška se věnuje astrofyzikálnímu fenoménu, o kterém toho jako lidstvo bohužel zatím víme jen velmi málo: temná hmota a temná energie.
V posledních desetiletích se však povedlo nasbírat velké množství empirických dat, která nám v současnosti umožňují tvorbu velmi sofistikovaných numerických simulací, díky kterým si můžeme vytvářet představu o tom, jak temná hmota a temná energie ovlivňují náš Vesmír a jak ovlivňují formování struktur v něm. Pojďme se společně na tuto fascinující cestu poznání vypravit a "osvětlit" si tuto temnotu.

Odkaz, na kterém bude on-line vysílání probíhat: https://youtu.be/hJGopxM-obc
25. 9. 2020 Vzácné houby Žďárských vrchů
přednáší: Ing. Jiří Burel z Mykologického klubu Jihlava, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
21. 9. 2020 Od pramene Dyje ke Znojmu
zajímavá zastavení, zříceniny, hrady a památky podél toku řeky Dyje
přednáší: Zdena Vaníčková, knihovna Univerzitního centra MU, začátek v 17:00
MVJ, pobočka Telč
více informací
Dyje je důležitá středoevropská řeka, která vzniká soutokem Rakouské Dyje (Thaya) a Moravské Dyje ve městě Raabs an der Thaya. Její tok často tvoří hranice mezi Českem a Rakouskem hlavně mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem. Tato oblast byla v roce 1991 vyhlášena Národním parkem Podyjí. Moravská Dyje pramení na Vysočině nedaleko Panských Rozsíček asi 10 km od Třeště. Pěším putováním od pramene Moravské Dyje podél této krásné řeky až do Znojma je možno vidět nejenom mnoho přírodních zajímavostí, ale i další pozoruhodnosti z historie i současnosti. O svých toulkách těmito končinami se podělí Zdena Vaníčková v pondělí 21. září v 17 hodin v prostorách knihovny Univerzitního centra v Telči.

Srdečně zve všechny zájemce Muzejní spolek v Telči.
17. 9. 2020 Cesta na Měsíc, která se nepovedla
přednáší : Ing. Tomáš Přibyl, publicista a odborník v oblasti kosmonautiky, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
V roce 1969 byla na Měsíci vztyčena vlajka s hvězdami a pruhy, čímž pro sebe Spojené státy získaly nejcennější metu v „kosmických závodech“. Opravdu se ale Sovětský svaz vzdal - navíc po počáteční nadvládě ve vesmíru - Měsíce zcela bez boje? Nikoliv, vytvořil impozantní lunární program. Třeba obří raketu N-1, jenže ta při všech čtyřech pokusech o start explodovala. Celý sovětský lunární program pak byl utajený. Přednáška nás provede jeho vpravdě neuvěřitelným příběhem.

Ing. Tomáš Přibyl: Publicista v oblasti kosmonautiky a autor mnoha knih literatury faktu (Smrt měla jméno Challenger, Den, kdy se nevrátila Columbia, Poklady kosmonautiky aj.). Osobně navštívil všechna kosmická střediska NASA, potkal více než 260 kosmonautů, viděl startovat všechny americké raketoplány. Působí jako kurátor letectví a kosmonautiky v Technickém muzeu v Brně. Osobní stránky: www.kosmonaut.cz.

Přednáška je pořádána ve spolupráci Jihlavské astronomické společnosti, Pobočky Vysočina České astronomické společnosti a Muzea Vysočiny Jihlava.
11. 9. 2020 Mykologický rok 2019 na Vysočině
přednáší: Ing. Jiří Burel z Mykologického klubu Jihlava, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 57/58, Jihlava
25. 6. 2020 Surfování na gravitačních vlnách
on line přednáška bude vysílána na YouTube kanálu Jihlavské astronomické společnosti
a na webu www.jiast.cz, začátek v 17:00
23. 4. 2020 Od pramene Dyje ke Znojmu
Zdena Vaníčková představí zajímavá zastavení, zříceniny, hrady a památky podél toku řeky Dyje,
začátek v 17:00
MVJ, pobočka Třešť
22 . 4. 2020 Lidová architektura v Kraji Vysočina
přednáší: PhDr. Ivan Minář, Ph.D. - prezentace nové knihy, beseda s autorem, možnost zakoupení knihy, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Telči vydává novou publikaci o lidové architektuře. Zabývá se problematikou zděných venkovských domů z 19. století na území Kraje Vysočina a jejich štukovou výzdobou. Kniha, jejímž autorem je Ivan Minář, bude prezentována na několika místech v regionu.
20. 4. 2020 Na skok v Japonsku
přednáší: Mgr. Miloslav Záškoda z NPÚ Telč, knihovna Univerzitního centra MU,
začátek v 17:00
MVJ, pobočka Telč
více informací
Na počátku byla obava z kulturního šoku, na konci pocit, že se nechcete vracet domů. Vzdálená a nádherná země, fungující společnost poctivých a slušných lidí. A poznatek, že pár dní na Japonsko prostě nestačí. Vzpomínky a fotografie nás zavedou do japonských významných měst, například do Hirošimy s českou stopou a také do Sappora na ostrově Hokkaidó.
16. 4. 2020 Astrologie a vědecká metoda
přednáší: Mgr. Radek Žemlička, Ph.D., fyzik, R&D engineer, youtuber, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Příspěvek se nejprve pokusí z části uchopit astrologii a astrologické pojmy a diskutovat, případně vyvrátit, některé běžné tvrzení a omyly astrologů i jejich kritiků. Dále se seznámíme s nejdůležitějšími a nejcitovanějšími studiemi, které se snaží objektivně zkoumat astrologické hypotézy. Na závěr si ukážeme, jak se mechanizmy, které přimějí člověka důvěřovat horoskopům, nenápadně uplatnůjí i ve skutečných vědních oborech.

Mgr. Radek Žemlička, Ph.D. vystudoval fyziku plazmatu na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Od Roku 2017 působí na pozici Research and Development Engineer ve švýcarské vývojové technologické firmě Platit AG. Je zakladatelem YT kanálu Maxwellovi démoni.

Přednáška je pořádána ve spolupráci Jihlavské astronomické společnosti, Pobočky Vysočina České astronomické společnosti a Muzea Vysočiny Jihlava.
Science Café
14. 4. 2020 Jak daleko na východ sahá Afrika?
přednáší: RNDr. Antonín Reiter, Ph.D., z Jihomoravského muzea ve Znojmě, začátek v 18:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Současný zeměpisný pohled na hranice kontinentů nemusí být vždy v souladu s pohledem biologa. Z řady důvodů, které budou na přednášce stručně vysvětleny, je zejména jih Arabského poloostrova z významné části osídlen organizmy, které považujeme za "typicky" africké.

Autor přednášky se odborně zabývá především netopýry, proto budou hlavní komentovanou skupinou. Řeč ale bude také o dalších savcích, ptácích, plazech, případně i rostlinách, které svým areálem rozšíření
26. 3. 2020 Vzpomínkový podvečer ke 100. výročí narození
PhDr. Františka Hoffmanna, CSc.

vystoupí: PhDr. Hana Kábová, Ph.D., Mgr. Stanislav Petr, doc. RNDr. Zdeněk Laštovička, CSc., PhDr. Vlastimil Svěrák a další, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.
Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Jihlava
a Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
Vás srdečně zvou na
Vzpomínkový podvečer ke 100. výročí narození PhDr. Františka Hoffmanna, CSc.
pořádaný při příležitosti ukončení výstavy věnované životu a dílu tohoto českého historika, archiváře a kodikologa, mimo jiné autora desítek odborných a popularizačních prací o Jihlavě, kde dvacet let působil.

S přednáškou na téma František Hoffmann – archivář, historik, člověk vystoupí PhDr. Hana Kábová, PhD., z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR v Praze, kratší příspěvky přednesou Mgr. Stanislav Petr, doc. RNDr. Zdeněk Laštovička, CSc., PhDr. Vlastimil Svěrák a pevně doufáme, že svoji vzpomínku připojí i další účastníci z řad rodiny, kolegů a přátel.

zavřít
23. 3. 2020 Uruguay: perla Latinské Ameriky
přednáší: Mgr. Michal Zourek, Ph.D., knihovna Univerzitního centra MU, začátek v 17:00
MVJ, pobočka Telč
více informací
Uruguay je svou rozlohou i počtem obyvatel vůbec nejmenší španělsky mluvící zemí Jižní Ameriky. V rámci regionu však Uruguay představuje bezpečnou, politicky stabilní a ekonomicky vyspělou zemi se silnou střední třídou. V zahraničí v posledních letech vzbudil pozornost její přístup k problematice interrupce, sňatků homosexuálů a legalizace marihuany. Uruguay se tak pro ostatní země stává inspirací a alternativou.
17. 3. 2020 Science Café
Dendrochronologie jako dobrodružství
přednáší: Ing. Josef Kyncl, začátek v 18:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Dendrochronologie prodělala v posledních 40 letech sblížení či protnutí se s jinými metodami geochronologie: chronologií tvorby ledovců, vulkanické aktivity, obsahu radiouhlíku, globálně klimatických změn, kosmických impaktů na Zemi. Výsledkem je postupné rozšiřování poznání m. j. i v oblasti věd společenských, jako jsou historie, archeologie, etnografie... V březnu zve Science Café v Jihlavě všechny své příznivce na večer věnovaný dnes stále atraktivnějšímu tématu – vědeckému studiu letokruhů. Dendrochronologie, dříve nazývaná letokruhová analýza, letos slaví 120 let své existence. V posledních 40 letech se sblížila s dalšími metodami a pomáhá rozšiřovat poznání v řadě různých vědních oborů. Již kolem roku 1980 byly vytvářeny mnohatisícileté chronologie dubu v Evropě a borovice v Severní Americe. Při studiu letokruhů borovice dlouhověké a dlouhých vrtů do arktických ledovců, majících také své „letokruhy“, našli američtí výzkumníci určité odchylky v letech, o nichž je známo, že došlo k velkým sopečným erupcím. Další bádání odhalilo, že s pomocí dendrochronologie lze nejen mapovat sopečné erupce hluboko do minulosti, ale též sledovat impakty z kosmického prostoru (pády asteroidů na Zemi) a také přispět k porozumění některým bájím a pověstem z nejrůznějších kulturních okruhů celého světa. O tom všem a mnoha dalších objevech bude hovořit dendrochronolog Ing. Josef. Kyncl, v minulosti působící např. v Botanickém ústavu AV ČR, dnes v laboratoři DendroLab v Brně. Setkání se uskuteční v úterý 17. 3. 2020 v 18:00 h, v Malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo náměstí 55, Jihlava.
10. 3. 2020 Drahé kameny Moravy a Slezska od renesance po secesi

PŘEDNÁŠKA ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ ZRUŠENA!!
Děkujeme za pochopení...
28. 2. 2020 Beseda s mykology
tradiční setkání se členy Mykologického klubu Jihlava, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
Science Café
18. 2. 2020 Ledovcová jezera v Kyrgyzstánu
přednáší: RNDr. Michal Černý, začátek v 18:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Ledovcová jezera jsou krásná, ale mohou být i nebezpečná. Za určitých podmínek se jejich hráz protrhne a vodní příval způsobí karastrofu v údolí pod nimi. Čeští geologové a hydrologové je studují a monitorují v Kyrgyzstánu již od roku 2004.
17. 2. 2020 Tři roky na Borech
přednáší: Mgr. Anna Havlík Šmídová, knihovna Univerzitního centra MU, začátek v 17:00
MVJ, pobočka Telč
více informací
Bory v Plzni jsou známé svou nechvalně proslulou věznicí, kam se nikdo z nás netouží dostat. Přesto je to místo obestřené aurou neproniknutelnosti a tajemnem. Tato přednáška bude náhledem do věznice prostřednictvím vězeňské psycholožky. Zodpovězeny budou otázky spojené s celým procesem nástupu do vazby a pobytu ve věznici. Mgr. Anna Havlík Šmídová mimo jiné také sdělí, jaký je úkol a smysl psychologa v tomto prostředí.
13. 2. 2020 Josef Alois Schumpeter - Světově uznávaný ekonom a jeho následovníci
přednáší: Ing. Petr Jiříček, Ph.D., začátek v 17:00
přednáška je věnována 70. výročí úmrtí J. A. Schumpetera
MVJ, pobočka Třešť
více informací
Letos si připomínáme 70. výročí náhlého úmrtí jednoho z nejvýznamnějších třešťských rodáků, ekonoma světového významu Josefa Aloise Schumpetera. Jeho jméno je pro studenty ekonomie možná jenom jedním z mnoha v řadě, v našich končinách není Schumpeter zdaleka tak uznávaný jako v cizině, kde bývá často citován. Současní odborníci jsou prý ale zajedno v tom, že pokud by se v jeho době udělovala Nobelova cena za ekonomii, stal by se jistě jejím nositelem. Tři jeho žáci tuto cenu skutečně obdrželi.

Pokud se chcete o Schumpeterovi dozvědět více, navštivte 13. února muzeum, kam zavítá Ing. Petr Jiříček, Ph.D. z katedry ekonomických studií na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě. O jednom z našich nejvlivnějších rodáků vás seznámí v přednášce nazvané Světově uznávaný ekonom a jeho následovníci. Přednáška začíná v 17.00 h a bude promítnuta i celá řada fotografií z cesty MUDr. Přemysla Fučíka po Spojených státech amerických, kde navštívil místa spojená s působením Schumpetera. Srdečně vás zveme.
6. 2. 2020 Solarografie: astrofotografie pomocí plechovky
přednáší: Mgr. Maciej Zapiór, Ph.D., z Astronomického ústavu Akademie věd ČR, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Přednáška se věnuje vzniku a vývoji techniky solarografie. Jedná se o zvláštní fotografickou techniku pořizování snímků s extrémně dlouhou expoziční dobou, která dosahuje půl roku. Jako kamery jsou využívány hliníkové plechovky od nápojů nebo jiné předměty každodenního použiti. Přednáška se také zabývá mnoha různými aspekty solarografie: od astronomie po psychologii.

Mgr. Maciej Zapiór, Ph.D. v současnosti působí jako vědecký pracovník na Astronomickém ústavu Akademie věd ČR, kde se zabývá sluneční fyzikou, zejména seismologií slunečních protuberanci. Dlouhodobě se věnuje solarografii.

Přednáška je pořádána ve spolupráci Jihlavské astronomické společnosti, Pobočky Vysočina České astronomické společnosti a Muzea Vysočiny Jihlava.
Science Café
21. 1. 2020 Relikviář sv. Maura - historie a ikonografie předmětů
přednáší: PhDr. Kateřina Rozinková, kastelánka hradu Roštejn, začátek v 18:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Relikviář svatého Maura, uložený v prostorách Státního hradu a zámku Bečov nad Teplou, je výjimečnou románskou zlatnickou památkou. Co se týká hodnoty, je srovnatelný snad jen s českými korunovačními klenoty. Jeho vypátrání v roce 1985 je považováno za jeden z největších nálezů 20. století v tehdejším Československu. Více se dozvíme od hosta lednového Science Café, historičky PhDr. Kateřiny Rozinkové, bývalé kastelánky hradu a zámku Bečov nad Teplou a nynější kastelánky hradu Roštejn.
20. 1. 2020 Archeologické průzkumy novoříšského kláštera
přednáší: Mgr. David Zimola, knihovna Univerzitního centra MU, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 57/58, Jihlava
více informací
Přednáška "Archeologické průzkumy novoříšského kláštera" je věnována stavebněhistorickým, archeologickým a antropologickým průzkumům premonstrátského kláštera v Nové Říši. V období od roku 2008 do roku 2019 provádělo MVJ řadu archeologických výzkumů v areálu kláštera, které budou spolu s jeho historií a se stavebněhistorickým vývojem objektu na přednášce prezentovány.
17. 1. 2020 Astronomické úkazy v roce 2020
přednáší: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D., z Astronomického klubu Pelhřimov, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Tradiční lednová přednáška představí řádné i mimořádné astronomické úkazy, na které se můžeme těšit v roce 2020. Za využití počítačového planetária zrychleně procestujeme noční hvězdnou oblohu od jara až do zimy a některé astronomické úkazy si přiblížíme přímo v přednáškovém sále. Při cestě časem si na noční obloze postupně všimneme planet a jejich uskupení, našeho souseda Měsíce i Slunce. Řekneme si také něco o viditelnosti meteorických rojů či nadcházejících zatměních Měsíce či Slunce. Nezapomeneme zmínit ani nejdůležitější souhvězdí, mlhoviny, hvězdokupy nebo cizí galaxie.

RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, je předsedou Astronomického klubu Pelhřimov a Pobočky Vysočina České astronomické společnosti.

Přednáška je pořádána ve spolupráci Jihlavské astronomické společnosti, Pobočky Vysočina České astronomické společnosti a Muzea Vysočiny Jihlava.
2019
27. 12. 2019 Černé díry už nejsou tak černé
přednáší: Ing. Petr Dvořák, Ph.D., z CEITEC a VUT Brno, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Černé díry jsou vesmírné objekty, které lidi od okamžiku vzniku předpokladu jejich teoretické existence uchvacovaly a zajímaly. Technologické nástroje na experimentální studium těchto fascinujících objektů však máme k dispozici teprve v posledních dvou dekádách. Pojďme se v této přednášce společně podívat na to, co jsou černé díry ve skutečnosti, jak vypadají a jaké mají vlastnosti. Zaměříme se na i na experimentální výzkum černích děr a na převratné astrofyzikální objevy z toho roku.
12. 12. 2019 Hudba sfér
přednáší: Mgr. Jakub Rozehnal, ředitel Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy,
začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Jedním ze zdrojů informací o vesmíru, který nás obklopuje, mohou být zvukové vlny. Vesmírné zvuky bývají v našich představách záhadné možná i trochu strašidelné. Vydávají však kosmická tělesa, jakou jsou hvězdy, planety či galaxie nějaké skutečné zvuky? A pokud ano, jak je můžeme uslyšet? Jsou tyto zvuky stejně tajemné jako vesmírné objekty, které je vydávají?

Mgr. Jakub Rozehnal je ředitelem Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy a prezidentem družení Aldebaran Group for Astrophysics. Dlouhodobě se zabývá popularizací astronomie a astrofyziky. Mezi jeho odborné zájmy patří zejména výzkum extrasolárních planet a migrace planet. Je autorem několika desítek populárních i odborných článků, dlouholetým redaktorem Hvězdářské ročenky a spoluautorem několika astronomických a fyzikálních knih.

Přednáška je pořádána ve spolupráci s Jihlavskou astronomickou společností a Pobočkou Vysočina České astronomické společnosti.
Science Café
10. 12. 2019 Šlechta na Jihlavsku do husitských válek
přednáší: Mgr. et Mgr. Stanislav Vohryzek, Ph.D., z NPÚ, územní odborné pracoviště Telč, začátek v 18:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
V přednášce budou představeny písemné a hmotné prameny k poznání dějin šlechty v oblasti Jihlavska do husitských válek a představeny výsledky dosavadního výzkumu.
2. 12. 2019 Vánoce v Evropě
přednáší: PhDr. Dana Nováková, obřadní síň telčské radnice, začátek v 17:00
MVJ, pobočka Telč
28. 11. 2019 New Horizons - Pluto a Ultima Thule
přednáší: prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc., z VUT Brno, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Přednáška líčí fascinující desetiletou cestu sondy New Horizons k Plutu a ukáže vám úžasný svět vzdálený od nás čtyři a půl světelné hodiny. Dozvíte se i o smutném osudu planety Pluto. Dále se podíváme na malou planetku Ultima Thule, která je a na dlouhou dobu určitě bude nejvzdálenějším tělesem, které bylo detailně prozkoumáno kosmickou sodou.

prof. Miloslav Druckmüller je český matematik, vedoucí Odboru počítačové grafiky a geometrie Ústavu matematiky Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Věnuje se matematickému zpracování digitálních fotografií a celosvětově proslul zejména fotografiemi sluneční koróny při úplných zatměních Slunce, které sám pořizuje speciální technikou během astrofotografických expedicí.

Přednáška je pořádána ve spolupráci s Jihlavskou astronomickou společností a Pobočkou Vysočina České astronomické společnosti
25. 11. 2019 Příroda a krajiny Ománu
přednáší: RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D., a Pavel Bezděčka,
obřadní síň telčské radnice, začátek v 17:00
MVJ, pobočka Telč
22. 11. 2019 Houby PP Suché kopce aneb mykoflora vlhké louky Žďárských vrchů
přednáší: Ing. Jiří Burel z Mykologického klubu Jihlava, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
21. 11. 2019 Nezapomeňte, že jsme zemřeli, abyste vy mohli svobodně žít!
přednáška Vlastimila Budaře je věnovaná osobnosti RNDr. Bohuslava Hrudičky,
který zemřel v roce 1942 v koncentračním táboře Mauthausen, začátek v 17:00
MVJ, pobočka Třešť
TÝDEN VĚDY A TECHNIKY 2019
15. 11. 2019 Hledání ztracené tmy
promítání studentského dokumentárního filmu s úvodním slovem Tomáše Koska,
spoluautora filmu, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Světelný smog nás připravuje nejen o krásnou podívanou, ale i o zdraví. Trpí také příroda…

Dokument pojednává o aktuální problematice světelného smogu v České republice a okolí. Ve filmu o tématu hovoří odborník na světelné znečištění a ochranu nočního životního prostředí Pavel Suchan, známý astrofotograf Petr Horálek a senátor Parlamentu České republiky Jiří Dušek. Film nabízí nový pohled na aktuální situaci a ukazuje, jak to vypadá na místech, kde je obloha ještě tmavá.

Setkání a projekce je pořádána v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR ve spolupráci s Jihlavskou astronomickou společností a Pobočkou Vysočina České astronomické společnosti.
TÝDEN VĚDY A TECHNIKY 2019
15. 11. 2019 Science show - Pokusy s Vidou!
Nechte se inspirovat pokusy, kterými můžete zabavit svou rodinu nebo obohatit jakoukoliv akci.
Pokusy, které vás zaujmou si budete moci vyzkoušet sami...
průvodce: Šimon Benda, začátek v 15:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
TÝDEN VĚDY A TECHNIKY 2019
14. 11. 2019 Osudy českých vědců a vědkyň v exilu 1948-1989
přednáší: Doc. RNDr. Soňa Štrbáňová, CSc., z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
V letech 1948–1989 vyhnal komunistický totalitní režim z Československa do exilu ve dvou hlavních vlnách (1948 a 1968) asi 260 tisíc lidí, mezi nimi tisíce vysokoškolsky vzdělaných odborníků. Nucený odliv mozků zasáhl všechny oblasti vědy a techniky. Přednáška se zabývá především strhujícími osudy některých významných exilových vědců a vědkyň, kteří se uplatnili v novém prostředí, přitom však nezapomněli na starou vlast a po sametové revoluci pomáhali české vědě v návratu mezi světovou špičku.
TÝDEN VĚDY A TECHNIKY 2019
13. 11. 2019 Archeologie bojišť I. světové války
přednáší: Mgr. Jakub Těsnohlídekz Archai Brno, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Archeologie bojišť je novým a dynamicky se rozvíjejícím vědeckým oborem, který nám přináší zcela nový pohled na průběh vojenských operací a život v zákopech. Výsledky archeologických výzkumů karpatského bojiště z let 1914–1915 na východním Slovensku představí členové sdružení Zákopy.cz.
Science Café
12. 11. 2019 Kam směřují naše lesy?
přednáší: Ing. Martin Škorpík z Národního parku Podyjí, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Většina lidí vnímá lesy jako základní přírodní hodnotu. Podstatnou část plochy našich lesů ale tvoří jakési plantáže na dřevo, u nichž jde především o maximalizaci zisku. Les však podléhá přírodním zákonitostem, výkyvům klimatu, je limitován biotou v něm žijící. Náš host na základě svých dlouholetých profesionálních zkušeností s ochranou přírody a krajiny poukáže na některé přírodní aspekty lesa, na jeho nepříliš známé podoby a možnosti ochrany druhů, které jej obývají...
TÝDEN VĚDY A TECHNIKY 2019
11. 11. 2019 Kulturní dědictví, technologie a globální hrozby
Přednáší: Ing. Jakub Novotný, Ph.D., doc. Ing. Michal Vopálenský, Ph.D., Mgr. Arsenii Trush, Mgr. Radek Ševčík, Ph.D. (Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Centrum Telč), začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Popularizační přednáška představí vybrané výzkumné aktivity a technologie Centra Telč ÚTAM AV ČR s možností následné diskuze.
8. 11. 2019 Svoboda není zadarmo
přednáší: Jaroslava Zelená - připomínka osobnosti Františka Lichky, skauta,
sportovce a učitele; zazní trampské písně v podání Miloše Němce, začátek v 17:00
MVJ, pobočka Třešť
5. 11. 2019 Odloučený IV. prapor jihlavského 81 pěšího pluku na srbském bojišti 1914
přednáší: Radim Kapavík ze Sdružení Signum belli 1914, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Zveme Vás na pokračování již několikaletého přednáškového cyklu Radima Kapavíka, předsedy spolku Signum belli 1914, věnovanou tentokrát odloučené části 81. pěšího praporu nasazené na počátku 1. světové války na Balkáně.

Po vypuknutí 1. světové války byl jeden prapor jihlavského 81. pěšího pluku, do nějž rukovali vojáci z Jihlavska a okolí, nasazen odděleně od zbytku pluku, a to na srbském bojišti. S rakouskou 6. armádou zde prošel jen do konce roku 1914 třemi ofenzivami proti Srbsku, které nakonec skončily neúspěchem. Prapor při tom prodělal mimo jiné těžké boje na hoře Jagdonja i bitvu na Kolubaře, při kterých utrpěl obrovské ztráty. Přednáška, založená na intenzivním archivním výzkumu tohoto opomíjeného období našich dějin, nás seznámí s osudem IV. praporu 81. pěšího pluku během roku 1914 a představí tak část připravované publikace o jihlavském pluku ve Velké válce.

Přednáška se uskuteční v úterý 5. listopadu od 17 hodin v Malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo náměstí 55.
5. 11. 2019 Odloučený IV. prapor jihlavského 81 pěšího pluku na srbském bojišti 1914
přednáší: Radim Kapavík ze Sdružení Signum belli 1914, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Zveme Vás na pokračování již několikaletého přednáškového cyklu Radima Kapavíka, předsedy spolku Signum belli 1914, věnovanou tentokrát odloučené části 81. pěšího praporu nasazené na počátku 1. světové války na Balkáně.

Po vypuknutí 1. světové války byl jeden prapor jihlavského 81. pěšího pluku, do nějž rukovali vojáci z Jihlavska a okolí, nasazen odděleně od zbytku pluku, a to na srbském bojišti. S rakouskou 6. armádou zde prošel jen do konce roku 1914 třemi ofenzivami proti Srbsku, které nakonec skončily neúspěchem. Prapor při tom prodělal mimo jiné těžké boje na hoře Jagdonja i bitvu na Kolubaře, při kterých utrpěl obrovské ztráty. Přednáška, založená na intenzivním archivním výzkumu tohoto opomíjeného období našich dějin, nás seznámí s osudem IV. praporu 81. pěšího pluku během roku 1914 a představí tak část připravované publikace o jihlavském pluku ve Velké válce.

Přednáška se uskuteční v úterý 5. listopadu od 17 hodin v Malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo náměstí 55.
22. 10. 2019 Science café
Středověké hrady, život v míru a válce

přednáší: Mgr. Miroslav Dejmal, Ph.D., začátek v 18:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Hrady, jako opevněná sídla, poskytovaly svým majitelům ochranu v době války a mnohdy byly ve středu různých střetů a půtek. Přesto představovaly převážně sídlo svého pána, jeho rodiny a jejich sloužících. V přednášce se pokusíme nahlédnout, jak mohl probíhat život na hradech v době míru i války.
22. 11. 2019 Houby PP Suché kopce aneb mykoflora vlhké louky Žďárských vrchů
přednáší: Ing. Jiří Burel z Mykologického klubu Jihlava, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
21. 10. 2019 Příběhy relikviáře sv. Maura
přednáší: PhDr. Kateřina Rozinková, obřadní síň telčské radnice, začátek v 17:00
MVJ, pobočka Telč
17. 10. 2019 Co nás čeká na poli výzkumu exoplanet v příští dekádě?
přednáší: Dr. Petr Kabáth z Astronomického ústavu Akademie věd ČR, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
První exoplaneta 51 Pegasi b byla objevena u hvězdy podobné Slunci v roce 1995. Dnes máme potvrzených skoro 4000 exoplanet. Za tento pokrok vděčíme novému přístrojovému vybavení a zpřesňování pozorovacích metod. Přednáška shrne úspěchy české astronomie na poli výzkumu exoplanet a představí budoucí směřování exoplanetárního výzkumu. Čeští vědci budou u hledání druhé Země.

Dr. Petr Kabáth působí na Astronomickém ústavu Akademie věd České republiky, kde v rámci zdejšího stelárního oddělení využívajícího největší český dalekohled vede skupinu vědců zabývajících se výzkumem tzv. exoplanet. Dr. Kabáth také působil jako astronom v projektu Very Large Telescope (VLT) a Evropské jižní observatoře (ESO).

Přednáška je pořádána ve spolupráci s Jihlavskou astronomickou společností a Pobočkou Vysočina České astronomické společnosti
4. 10. 2019 Poznáváme ryzce
přednáší: Ing. Jiří Burel z Mykologického klubu Jihlava, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
30. 9. 2019 Mrazuvzdorné kaktusy - Echinocereusy
přednáší: Jan Hadrava z Klubu pěstitelů kaktusů a sukulentů Jihlava, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
25. 9. 2019 Mystika východního křesťanství
přednáší: Jan Baudiš, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
24. 9. 2019 Realita a mýty Sametové revoluce 1989
přednáší: doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., z Národního muzea, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Události 17. listopadu 1989 jsou klíčovou změnou v našich soudobých dějinách. Po více než čtyřiceti letech skončila vláda komunistického režimu. Postupně padla vedoucí úloha KSČ, prezidentem byl zvolen Václav Havel a v roce 1990 se konaly svobodné volby. Změna systému se udála bez násilí, třebaže na jeho počátku byl brutální zásah na Národní třídě. Právě klidné předání moci a následný vznik (staro)nových elit v 90. letech dal vzniknout také mnoha spekulacím. Události jsou navíc tak blízko, že možná nemáme potřebný odstup podívat se na tuto klíčovou společenskou změnu bez emocí. Jaký byl tedy charakter oné změny mezi listopadem 1989 a červnem 1990?
23. 9. 2019 Realita a mýty Sametové revoluce 1989
přednáší: doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., z Národního muzea, obřadní síň telčské radnice; začátek v 17:00
MVJ, pobočka Telč
více informací
Události 17. listopadu 1989 jsou klíčovou změnou v našich soudobých dějinách. Po více než čtyřiceti letech skončila vláda komunistického režimu. Postupně padla vedoucí úloha KSČ, prezidentem byl zvolen Václav Havel a v roce 1990 se konaly svobodné volby. Změna systému se udála bez násilí, třebaže na jeho počátku byl brutální zásah na Národní třídě. Právě klidné předání moci a následný vznik (staro)nových elit v 90. letech dal vzniknout také mnoha spekulacím. Události jsou navíc tak blízko, že možná nemáme potřebný odstup podívat se na tuto klíčovou společenskou změnu bez emocí. Jaký byl tedy charakter oné změny mezi listopadem 1989 a červnem 1990?
19. 9. 2019 SpaceX - historie, současnost i budoucnost
přednáší: Dušan Majer, publicista, šéfredaktor Kosmonautix.cz, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Přednáška zaměřená na vývoj společnosti, která před pár lety vletěla jako dravá štika do stojatých vod kosmonautiky. Od prvních neúspěchů s raketami Falcon 1, přes zásobování ISS až k dalším plánům na těžkotonážní nosiče.
16. 9. 2019 Letadla nad Třeští
aneb o počátcích leteckého provozu nad Vysočinou
přednáší: Miroslav Brychta, začátek v 17:00
MVJ, pobočka Třešť
12. 9. 2019 Jak vzniká ikona
přednáší: Mgr. Jana Baudišová, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
30. 7. 2019 Jihlava ve fotografiích včera a dnes X.
tradiční prázdninová přednáška akad. mal. Martina Kosa, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
24. 6. 2019 Santini není jenom Zelená Hora
přednáší: Ing. Petr Gryc, obřadní síň telčské radnice, začátek v 17:00
MVJ, pobočka Telč
18. 6. 2019 Jihlavské hornictví a jeho tradice
přednáší: Mgr. David Zimola, přednáška se koná ve spolupráci
se Spolkem za starou Jihlavu, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 57/58, Jihlava
více informací
Přednášku s názvem „Jihlavské hornictví a jeho tradice“ přednese David Zimola v úterý 18. června od 17:00 v Malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55 (za Kavárnou muzeum).
Přednáška bude věnována historii důlních prací na Jihlavsku z pohledu archeologie a historického bádání. Věnujeme ji také tradicím, které spojujeme s těžbou stříbra, především Jihlavskému havířskému průvodu, jenž v letošním roce oslaví hned 3 „devítková výročí“ – 1799, 1899 a 1999. Průvod, který se uskuteční v Jihlavě ve dnech 21.–23. 6. 2019, zároveň oslaví 20 let od znovuobnovení této ryze jihlavské tradice v roce 1999. Jedním z iniciátorů přednášky je i Spolek pro starou Jihlavu.
14. 6. 2019
Houby Vrbenských rybníků
přednáší: Jiří Souček, předseda Mykologického klubu Jihočeského muzea,
začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
13. 6. 2019 Příběh lunárního modulu
přednáší: Ing. Tomáš Přibyl, publicista a odborník na kosmonautiku, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Lunární modul byl historicky jedinou skutečnou mimozemskou kosmickou lodí – a také byl zřejmě nejpodivnějším létajícím zařízením, jaké kdy lidé vytvořili. I sami astronauti o něm říkali, že „létá lépe, než vypadá“. Bez něj by lidé před padesáti lety nepřistáli na Měsíci. Příběh lunárního modulu je příběhem neskutečné lidské vynalézavosti, touhy a odvahy. Je to příběh cesty člověka na Měsíc.

Ing. Tomáš Přibyl: Publicista v oblasti kosmonautiky a autor mnoha knih literatury faktu (Smrt měla jméno Challenger, Den, kdy se nevrátila Columbia, Poklady kosmonautiky aj.). Osobně navštívil všechna kosmická střediska NASA, potkal více než 260 kosmonautů, viděl startovat všechny americké raketoplány. Působí jako kurátor letectví a kosmonautiky v Technickém muzeu v Brně. Osobní stránky: www.kosmonaut.cz

Přednáška je pořádána ve spolupráci s Jihlavskou astronomickou společností a Pobočkou Vysočina České astronomické společnosti.
7. 6. 2019 Malé sakrální stavby Telče a blízkého okolí
přednáší: Jindřich Kaupa z Muzejního spolku v Telči, začátek v 17:00
MVJ, pobočka Třešť
více informací
Máte rádi kříže, křížky, boží muka ? Pak přijměte pozvání na zajímavou přednášku, kterou pro Vás připravuje Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť a Muzejní spolek v Třešti.

Jindřich Kaupa, člen Muzejního spolku v Telči, nám na dokumentárních fotografiích představí opomíjené malé sakrální stavby v Telči a blízkém okolí. Autor ve svém bádání navázal na práci svých předchůdců a využíval Farní věstníky pátera Simeona Zapletala.
27. 5. 2019 Rumunský Banát a srbská Vojvodina
přednáší: Vlastimil Budař a Milina Matulová, obřadní síň telčské radnice, začátek v 17:00
MVJ, pobočka Telč
více informací
Muzejní spolek v Třešti oslavil 100. výročí vzniku samostatného Československa netradičním způsobem,
a to návštěvou krajanů v Rumunsku a slovenské komunity v Srbsku.
Členové spolku navštívili centrum Slováků v Srbsku - městečko Bački Petrovac, dále Novy Sad s pevností Petrovaradin, město Kovačica poblíž Bělehradu, v srbské části Banátu vesničku Češko Selo, v rumunské části pak Gernik, Rovensko, Bígr a Svatou Helenu. Z tohoto zatím nejnáročnějšího a nejdelšího výletu třešťského Muzejního spolku je připravena přednáška s promítáním fotografií a povídáním o Češích a Slovácích žijících daleko od svého původního domova. Jste srdečně zváni!
22. 5. 2019 Afrikou po stopách pašeráků
přednáší: Ing. arch. Jana Hajduchová z keňské organizace EAGLE Network, začátek v 18:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Povídání o boji proti nelegálnímu obchodu se slonovinou a dalšími produkty z chráněných zvířat v Africe. Organizace EAGLE Network působí ve střední a západní Africe už 15 let a za tu dobu dostala za mříže více jak 2000 pašeráků. Jak se taková práce dělá? O tom popovídá Ing. arch. Jana Hajduchová, která už pátým rokem žije v Keni a v EAGLE Network má na starosti média a sociální sítě.

Přednáška s besedou se uskuteční ve středu 22. května v 18 hodin v malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava na Masarykově náměstí 55.
Science Café
21. 5. 2019 Umělá inteligence - dobrý sluha, zlý pán?
přednáší: Mgr. Roman Neruda, CSc., z Ústavu informatiky AV ČR, začátek v 18:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
S praktickými aplikacemi umělé inteligence se dnes potkáváme na každém kroku, chytré fotoaparáty rozpoznávají obličeje, autonomní vozidla jezdí bezpečněji než člověk, zprávy z internetu lze automaticky překládat do jiných jazyků. Za boomem těchto technologií stojí algoritmy umělé inteligence a strojového učení, které jsou často inspirované přírodními jevy a procesy.

V prezentaci si ukážeme přístupy založené na umělých neuronových sítích a evolučních algoritmech, a jejich použití pro řešení praktických problémů. Budeme mluvit o kladech a záporech i možných nebezpečích spojených s pronikáním umělé inteligence do našeho života.
17. 5. 2019 Transsibiřskou magistrálou
přednáší: Miluška Mrvková, začátek v 17:00
MVJ, pobočka Třešť
více informací
Je jí 87 let a projela desítky zemí. Zážitky z výletů zpracovává do vlastních dokumentárních filmů, kde krásné záběry doplňuje hudbou a autorským komentářem. Řeč je o cestovatelce Milušce Mrvkové, majitelce trofeje nejstarší turistka.

Výlet na Sibiř a cestu Transsibiřskou magistrálou řadí mezi ty nejkrásnější. Když se paní Mrvková na zájezd zařazený do kategorie „adventure“ čili adrenalinový, určený fyzicky zdatným turistům přihlásila, šla se do cestovky raději rovnou ukázat, aby jí uvěřili, že na to, aby jej absolvovala, skutečně má. Nejdelší železniční trať světa měří bezmála deset tisíc kilometrů a cesta po ní z Moskvy až na Dálný Východ trvala sedmnáct dní. Vlak projížděl dvěma kontinenty, stepí, tundrou, tajgou a vystřídalo se osm časových pásem.

O tom a dalších zážitcích přijede do třešťského muzea vyprávět paní Mrvková v pátek 17. května od 17.00 hodin. Jste srdečně zváni.
16. 5. 2019 Renesanční učenec z Vysočiny - Šimon Partlic ze Špicberku
přednáší: doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc., začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Přednáška bude zaměřena na životní osudy a odborné činnosti rodáka z Třeště, všestranného renesančního učence Šimona Partlice ze Špicberku. V rámci přednášky bude také představena ediční řada nakladatelství Alcus pod názvem Bohemo-Moravica Montana Illustrata, což by se dalo přeložit jako Českomoravská vrchovina proslavená svou vzdělaností, která navazuje na ediční řadu Vysoké školy polytechnické Jihlava s názvem Iglavia Docta (Učená Jihlava).

První svazek nové ediční řady nakladatelství Alcus, který vyšel v minulém roce, je věnován právě životu a dílu lékaře, astronoma, matematika, pedagoga, literáta a politického myslitele Šimona Partlice ze Špicberku.
10. 5. 2019 Kosmické počasí - jak ovlivňuje život na Zemi?
přednáší: Mgr. Lenka Zychová, Ph.D., Royal Belgian Institute for Space Aeronomy,
začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Ze Slunce i ze vzdálených končin vesmíru k nám dopadá nebezpečné záření ve formě energetických částic. Navíc, při silné sluneční aktivitě dochází ke geomagnetickým bouřím. Ty, společně s energetickým zářením ohrožují životy astronautů a komplikují vesmírné mise. Může ale kosmické počasí ohrozit i život zde na Zemi? A do jaké míry?

Přednáška je pořádána ve spolupráci s Jihlavskou astronomickou společností a Pobočkou Vysočina České astronomické společnosti.
7. 5. 2019 Milan Rastislav Štefánik - hvězdář, voják a diplomat.
Sto let od jeho tragické smrti...

přednáší: Ing. Rostislav Rajchl z Hvězdárny a planetária Uherský Brod, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
29. 4. 2019 Za přírodními krásami Mexika - II.
cestopisné povídání Ing. Ivana Kubáta z Klubu pěstitelů kaktusů a sukulentů Jihlava,
začátek v 18:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
"Cestopisné povídání za přírodními krásami Mexika 2. část"
Přednáška je zaměřena především na fotografování přírody, kaktusů, sukulentů a i ostatních rostlin v jejich domácím prostředí. Je i o zážitcích cestovatelů během cesty.
V této části se podíváme více do západních států Mexika k pobřeží Pacifického oceánu. Projeli jsme státy Aquascalientes, Guadalajara, Jalisco, Colima, Michoacan, Guanajuato, Guerrero, Puebla a Oaxaca.
26. 4. 2019 Mykologický rok 2018 na Vysočině
přednáší: Ing. Jiří Burel z Mykologického klubu Jihlava, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 57/58, Jihlava
16. 4. 2019 Malování horáckých kraslic
přednáší: Hana Šmikmátorová, obřadní síň telčské radnice, začátek v 17:00
MVJ, pobočka Telč
více informací
Hana Šmikmátorová pochází z Jihlavy, v současnosti žije v Telči. Jako členka folklorního souboru Vysočan v Jihlavě se naučila malovat horácké kraslice v roce 1973 na kurzu lektora a horáckého národopisného pracovníka a učitele Vratislava Bělíka.
Malování kraslic ji provází celým životem, tvoří stále nové a své dovednosti se snaží předávat dalším generacím. Od roku 2010 se pyšní titulem Mistryně - mistr lidové umělecké tvorby kraslic.

O svých zkušenostech se podělí na své přednášce a prezentaci, která se bude konat v úterý 16. dubna v 17:00 v obřadní síni telčské radnice.
15. 4. 2019 Vývoj hudebních nástrojů od pravěku přes starověk, středověk a renesanci do současnosti
přednáší: Mgr. Pavel Josef Macků, Ph.D.; 50 hudebních nástrojů - seznámení s jejich vývojem a ukázky techniky hraní, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Přednáška sleduje vývoj hudebních nástrojů od prehistorických až po současné formy. Posluchači se prakticky seznamují s téměř kompletní vývojovou řadou všech druhů dechových a strunných nástrojů.
Uvidíme a uslyšíme kromě jiných také některé středověké či renesanční nástroje jako např. zvířecí rohy, chrotu, cink, křivýroh, loutnu, fidulu, psalterium, středověkou harfu apod.
Přednáška však také seznamuje s technologií výroby některých hudebních nástrojů a s hudbou v dějinách. Stručně se také seznámíme s fyzikálními aspekty tvorby tónu jak u dechových tak i strunných nástrojů, rezonancí a šířením zvuku.

Posluchači uslyší živou hru na všech 50 hudebních nástrojů.
Science Café
12. 4. 2019 Záludné výběrové efekty v historii astronomie
přednáší: RNDr. Jiří Grygar, CSc., z Fyzikálního ústavu AV ČR, začátek netradičně v 17:00 MIMOŘÁDNĚ MIMO MUZEUM - Vysoká škola polytechnická, posluchárna P3 !!

více informací
Historie rozvoje astronomie je od starověku až doposud silně ovlivňována záludnými výběrovými efekty, které často preferují nevýznamné jevy před těmi významnějšími. Hlavním problémem je obtížné určování vzdáleností jevů od nás, což vedlo, a patrně stále vede, k různým chybným závěrům.

Přednáška se koná ve spolupráci s Jihlavskou astronomickou společností a Vysokou školou polytechnickou Jihlava.
10. 4. 2019 Keramické nádobí jihlavských měšťamů ve středověku pod drobnohledem
přednáší: archeologové Petr Duffek, Kateřina Těsnohlídková a David Zimola
začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
Science Café
26. 3. 2019 Studium lidského chování pomocí ekonomického experimentu
přednáší: doc. doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D., z Masarykovy univerzity v Brně, začátek v 18:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Přednáška shrnuje nejnovější poznatky z oblasti tzv. Experimentální ekonomie, jedné z neprogresivnějších částí ekonomické vědy. Posluchači přednášky se stávají přímo účastníky jednoduchého experimentu, který studuje jeden z aspektů lidského chování – (ne)chuť k dobrovolné spolupráci i v situaci, kdy je sobecké chování výhodnější. Hra je přímo na přednášce vyhodnocena a komentována a na základě výsledků jsou dále představeny některé poznatky, které z experimentů vyplývají.
25. 3. 2019 Československo očima latinsko-amerických intelektuálů 1947-1959
přednáší: Mgr. Michal Zourek, Ph.D., obřadní síň telčské radnice, začátek v 17:00
MVJ, pobočka Telč
více informací
V období studené války bylo Československo cílem mnoha latinskoamerických levicových intelektuálů, z nichž někteří o svém pobytu zanechali písemná svědectví. Nalezneme mezi nimi i velká jména světové literatury jako Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, Jorge Amado či Nicolás Guillén. Tito návštěvníci nebyli obyčejnými turisty. Jako mnozí jiní i oni věnovali pozornost architektonickým krásám, místní kuchyni a kouzlu slovanských žen. V centru jejich zájmu však stálo jiné téma: budování nové komunistické společnosti.
25. 3. 2019 Sukulenty jako bonsaje
přednáší: Jiří Janda z Klubu pěstitelů kaktusů a sukulentů Jihlava, začátek v 18:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Přednáška pávovského pěstitele Jiřího Jandy bude doprovázena snímky sukulentních rostlin, které nafotila jeho manželka Ivana. Přednáška bude zaměřena na tvarování sukulentů - na rozdíl od bonsají klasických nemá tvarování sukulentů prakticky žádná pravidla a záleží pouze na fantazii každého pěstitele.
Výsledky se dostavují mnohem dříve než u bonsají opravdových, nehledě na to, že většinu tvarovaných sukulentů lze s úspěchem pěstovat i na okenním parapetu ústředně vytvápěných bytů.
Představeny budou nejen druhy notoricky známé, třeba populární tlustice, ale i naprosté miniatury, z nichž lze vytvořit miniaturní botanickou zahradu na jediném okně.
14. 3. 2019 Historie navigace
přednáší: Mgr. Petr Scheirich, Ph.D. z Astronomického ústavu AV ČR,
začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Proč se Féničané, Arabové a Vikingové dokázali plavit bez kompasu? Proč se Kolumbus dokázal vrátit z Ameriky bez využití navigace podle hvězd? Co mají zeměpisná délka a šířka společného s délkovým a šířkovým rozměrem? Jak ovlivnilo hledání zeměpisné délky pokrok vědy a techniky v 18. století? Je využití astronavigace výhradní doménou mořeplavců? Na jakém principu funguje a jaké přístroje k ní potřebujeme? Jak se lodi na oceánu navigovaly ještě před par desítkami let? A jak se navigují dnes?

Mgr. Petr Scheirich, Ph.D. je český astronom a popularizátor astronomie. Zabývá se především meziplanetární hmotou a malými tělesy Sluneční soustavy. Pracuje v Oddělení meziplanetární hmoty Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově. Ve volném čase se vášnivě zabývá astronavigací a historií navigace, a to i jako aktivní námořník. Je autorem desítek vědeckých i populárně naučných článků o astronomii, meziplanetární hmotě i navigaci a její historii. Dále je členem sdružení Amatérská prohlídka oblohy a Společnosti pro meziplanetární hmotu.

Přednáška je pořádána ve spolupráci s Jihlavskou astronomickou společností a Pobočkou Vysočina České astronomické společnosti.
25. 2. 2019 Za přírodními krásami Mexika - I.
cestopisné povídání Ing. Ivana Kubáta z Klubu pěstitelů kaktusů a sukulentů Jihlava, začátek v 18:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Přednáška je zaměřena především na fotografování kaktusů a ostatních sukulentů v jejich domácím prostředí, ale nejen jich. Je i o zážitcích cestovatelů během cesty. V této části se podíváme více do severních států Mexika jako je Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas a další. V přírodě jsme strávili 3 týdny a najeli 8400km.
25. 2. 2019 Národní muzeum v Praze a jeho obnova
přednáší: Pavel Jerie, obřadní síň telčské radnice, začátek v 17:00
MVJ, pobočka Telč
22. 2. 2019 Beseda s mykology
tradiční zimní setkání s členy Mykologického klubu Jihlava, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
21. 2. 2019 Tma jako ohrožený druh aneb O světelném znečištění
přednáší: Pavel Suchan z Astronomického ústavu AV ČR, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Když se zamyslíme nad takovou samozřejmostí, že ve dne je světlo a v noci tma, zjistíme, že to taková samozřejmost už dávno není. Dvě třetiny obyvatel na Zemi žije v oblastech zasažených světelným znečištěním, v Evropě a v USA dokonce 90 %. V Evropě už původní přírodní noční prostředí nenajdeme. Zdá se, že o nic nejde, důsledky jsou ale velmi závažné, včetně těch, které se týkají našeho zdraví i peněženky.

Pavel Suchan je pracovník Astronomického ústavu AV ČR, místopředseda České astronomické společnosti a předseda její Odborné sekce pro světelné znečištění, v současné době navíc člen mezirezortní pracovní skupiny ke světelnému znečištění svolané ministrem životního prostředí. Problematikou světelného znečištění se zabývá od roku 2001, stál u zrodu prvního zákonného opatření v roce 2002 (Zákon o ovzduší 86/2002 Sb.), řešil obří svítící skleník na česko-polské hranici, byl u vyhlašování všech oblastí tmavé oblohy v České republice i na Slovensku.

Přednáška je pořádána ve spolupráci s Jihlavskou astronomickou společností a Pobočkou Vysočina České astronomické společnosti.
Science Café
19. 2. 2019 Záhadná biodiverzita: proč jsou bělokarpatské louky druhově nejbohatší na světě?
přednáší: Mgr. Jan Roleček, Ph.D., z Botanického ústavu AV ČR a Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno, začátek v 18:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Záhadná biodiverzita: proč jsou bělokarpatské louky druhově nejbohatší na světě?

Louky Bílých Karpat patří k druhově nejbohatším na světě. Brněnští vědci zkoumají proč. Hledání odpovědi je zavedlo do malebných krajin ukrajinské a transylvánské lesostepi a taky hluboko do minulosti – na přelom doby ledové a poledové.
8. 2. 2019 Jak si sestavit vlastní rodokmen
přednáší: Ing. Lenka Lízalová, Ph.D., začátek v 17:00
MVJ, pobočka Třešť
více informací
Zajímá vás historie vaší rodiny a neznáte ani jména svých pradědečků a prababiček, natož odkud a čím byli? Přijďte se poučit, jak a kde začít pátrat, nač můžete narazit a jak daleko do minulosti lze dojít.
Lektorka Ing. Lenka Lízalová, Ph.D., Vám dá pár rad do začátku: co hledat, kde hledat, jak hledat, jak informace uchovat, jak vytvořit výstupy.
21. 1. 2019 Ohrožené památky Kraje Vysočina
přednáší: Mgr. Miloslav Záškoda z NPÚ, územní pracoviště Telč,
obřadní síň telčské radnice, začátek v 17:00
18. 1. 2019 Astronomické úkazy v roce 2019
přednáší: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D., z České astronomické společnosti,
začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Tradiční lednová přednáška představí řádné i mimořádné astronomické úkazy, na které se můžeme těšit v roce 2019. Za využití počítačového planetária zrychleně procestujeme od jara až do zimy noční hvězdnou oblohu a některé astronomické úkazy si přiblížíme přímo v přednáškovém sále. Při cestě časem si na noční obloze postupně všimneme planet a jejich uskupení, našeho souseda Měsíce i životodárného Slunce. Řekneme si také něco o viditelnosti meteorických rojů či nadcházejících zatměních Měsíce či Slunce.
Nezapomeneme zmínit ani nejdůležitější souhvězdí, mlhoviny, hvězdokupy nebo cizí galaxie.

RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. působí na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze. Je také předsedou Pobočky Vysočina České astronomické společnosti a Astronomického klubu Pelhřimov.

Přednáška je pořádána ve spolupráci s Jihlavskou astronomickou společností a Pobočkou Vysočina České astronomické společnosti.
Science Café
15 . 1. 2018 Paměť na fotografie a tváře
přednáší: Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D., z Psychologického ústavu AV ČR, začátek v 18:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Paměť na fotografie a tváře
Kolik si zapamatujeme fotografií či obličejů? Můžeme to ovlivnit? Co by měl obsahovat obrázek, abychom si ho dobře zapamatovali?
11. 1. 2019 Nejen z Třeště do RAF
přednáší: Jaroslav Voráček, začátek v 17:00
MVJ, pobočka Třešť
více informací
Nejen z Třeště do RAF

Osudy vojáků, příslušníků letectva z Třeště a okolí během Druhé světové války přiblíží přednáška Jaroslava Voráčka, kterou pořádá třešťská pobočka Muzea Vysočiny Jihlava ve spolupráci se zdejším Muzejním spolkem. Proběhne 11. ledna v 17.00 h v Schumpeterově domě, vstup je volný. Jste srdečně zváni.
2018
27. 12. 2018 Experimentální kosmologie aneb šokující pravda o Vesmíru
přednáší: Ing. Petr Dvořák, Ph.D., ze Středoevropského technologického institutu CEITEC, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Kosmologie byla dříve výhradně teoretickou disciplínou popisující náš Vesmír. S rozvojem moderních měřících metod jsme však odhalili velké množství až šokujících informací o našem Vesmíru, ve kterém žijeme a který se snažíme přirozeně pochopit. Přednáška shrnuje nejnovější experimentální výsledky a důkazy o tom, jaký ve skutečnosti náš Vesmír je. Přednáška je pojatá z astrofyzikálního pohledu, výsledky i teorie jsou však podány populární formou, která je zaměřena zejména na laickou veřejnost.

Přednáška je pořádána ve spolupráci s Jihlavskou astronomickou společností a Pobočkou Vysočina České astronomické společnosti.
13. 12. 2018 Nové záludné otázky z astronomie
přednáší: prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc. z Masarykovy univerzity v Brně, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Proč je nejtepleji, když je Slunce plné skvrn? Jsou hnědí trpaslíci hnědí? A konečně: Kolik nov má jedna kilonova? Přednáška uvádí nově vydanou knihu prof. Mikuláška Nové záludné otázky z astronomie.

prof. Zdeněk Mikulášek působí na Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Mezi jeho hlavními obory patří fotometrie a spektra proměnných hvězd a studium atmosférické extinkce. Prof. Mikulášek též patří mezi přední české pedagogy a popularizátory astronomie a astrofyziky.

Přednáška je pořádána ve spolupráci s Pobočkou Vysočina České astronomické společnosti a s Jihlavskou astronomickou společností.
Science Café
11. 12. 2018 Prusko-rakouské války pohledem archeologie
přednáší Mgr. Petr Hejhal, Ph.D. z Katedry archeologie Univerzity Hradec Králové,
začátek v 18:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
V 18. a 19. století proběhlo několik válek, které se zásadně dotkly života obyvatel Čech a Moravy. Při zkoumání těchto konfliktů v posledních letech významně pomáhá archeologie. Čím může archeologie přispět v poznání událostí, ke kterým máme k dispozici písemné prameny, dobové mapy a plány, svědectví přímých účastníků a někdy i novinové zprávy a fotografie? Přednáška se pokusí nabídnout odpovědi prostřednictvím konkrétních případů ze sedmileté války (1756-1763), války o bavorské dědictví (1778-1779) a prusko-rakouské války (1866) na území severovýchodních Čech.
Co dělá Jihlavu Jihlavou?
7. 12. 2018 Černá hodinka páteční adventní
přátelské setkání s městskými mýty, historií, skutečností i fantazií...
na jihlavskou dlažbu trochu jinak s Mgr. Silvií Čermákovou, sraz v 16:00 u muzea
4. 12. 2018 Pátrání po osudech předků za první světové války
přednáší: Radim Kapavík, předseda spolku Signum belli 1914, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Vysvětlíme si, jak a kde lze dnes dohledat informace o osudech vojáků v první světové válce.

Před sto lety skončila první světová válka, největší a nejstrašnější konflikt, jaký svět do té doby poznal. Válka zasáhla do osudů bez nadsázky každé rodiny - mobilizováno bylo okolo jeden a půl milionu mužů z území Českých zemí, více než 200 000 z nich v ní zemřelo. Další statisíce utrpěly nejrůznější zranění (v poválečném Československu zůstalo asi 200 000 válečných invalidů) a nebo prodělali několik dlouhých let ve válečném zajetí v cizích zemích daleko od domova. Na besedě si přiblížíme, jak se válka společnosti dotkla a jak můžeme dnes, po sto letech od jejího skončení, vypátrat informace o osudech konkrétních vojáků, našich předků.
3. 12. 2018 Předvánoční rozjímání s PhDr. Danou Novákovou
setkání s etnografkou jihlavského muzea, začátek v 17:00
obřadní síň telčské radnice
MVJ, pobočka Telč
23. 11. 2018 Rumunský Banát a srbská Vojvodina
přednáší: Vlastimil Budař a Milina Matulová, začátek v 17:00
MVJ, pobočka Třešť
více informací
Muzejní spolek v Třešti oslavil 100. výročí vzniku samostatného Československa netradičním způsobem,
a to návštěvou krajanů v Rumunsku a slovenské komunity v Srbsku.
Členové spolku navštívili centrum Slováků v Srbsku - městečko Bački Petrovac, dále Novy Sad s pevností Petrovaradin, město Kovačica poblíž Bělehradu, v srbské části Banátu vesničku Češko Selo, v rumunské části pak Gernik, Rovensko, Bígr a Svatou Helenu. Z tohoto zatím nejnáročnějšího a nejdelšího výletu třešťského Muzejního spolku je připravena přednáška s promítáním fotografií a povídáním o Češích a Slovácích žijících daleko od svého původního domova. Jste srdečně zváni!
22. 11. 2018 Pravda je tam venku aneb Hledání pravdy o mimozemském životě
přednáší: Bc. Miloš Podařil z Jihlavské astronomické společnosti, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Jak lidé hledali "pravdu" o možnosti existence mimozemského života v minulosti? A jak ji hledají dnes? Čemu všemu jsme schopni uvěřit? A jaké neuvěřitelné metody používají vědci? Je vůbec možné v současnosti objevit mimozemský život? A může být něco pravdy na tzv. konspiračních teoriích? Kde končí realita a kde začíná fikce? Pravda je tam venku ...

V úvodu přednášky bude neformálně zahájena výstava Hvězdné nebe nad námi krátkým happeningem Patnáct let pod oblohou s Jihlavskou astronomickou společností.

Miloš Podařil je předsedou Jihlavské astronomické společnosti také působí ve Výkonném výboru České astronomické společnosti. Zabývá se zejména popularizací astronomie.

Přednáška je pořádána ve spolupráci s Pobočkou Vysočina České astronomické společnosti a s Jihlavskou astronomickou společností.
16. 11. 2018 Světlovýtrusé lupenaté houby - 3. část
další přednáška z cyklu Určování kloboukatých hub do rodů
přednáší: Ing. Jiří Burel z Mykologického klubu Jihlava, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
13. 11. 2018 Jihlavské pomníky na konci monarchie a v nové republice
přednáší: PhDr. Vlastimil Svěrák ze Státního okresního archivu Jihlava, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Jak již název přednášky napovídá, PhDr. Vlastimil Svěrák ze Státního okresního archivu Jihlava posluchačům připomene známé i zapomenuté pomníky, které Jihlavu zdobily již od 60. let 19. století. Se změnami politického zřízení se většinou měnily i osoby na piedestaly stavěné, takže slavnostně odhalované pomníky později často končily v zapomnění a nám neznámo kde. Přednáška je pořádána ve spolupráci se Státním okresním archivem Jihlava.
12. 11. 2018 Zemí knihy
přednáší: Helena Grycová Benešová, začátek v 17:00
obřadní síň telčské radnice
MVJ, pobočka Telč
více informací
Zemí Knihy - spíš než přednáška se nabízí do podtitulku napsat: inspirace pro cestu do Izraele. Kdo tuto zemi navštívil, dá za pravdu, že se jedná o destinaci s mimořádným geniem loci. Navštívit Izrael znamená setkat se se třemi monoteistickými vírami – judaismem, křesťanstvím a islámem, s historií, ale i se současnými špičkovými technologiemi, a to jak ve městech, tak i ve zdánlivě zapadlých koutech pouště.
5. - 9. 11. 2018 Týden vědy a techniky

9. 11. 2018 Vědecká kavárna - Moderní astronomické observatoře nejen v Chile
přednáší: Dr. Petr Kabáth z Astronomického ústavu AV ČR, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Česká republika je od roku 2007 členem Evropské jižní observatoře (ESO). Díky tomu mohou čeští astronomové využívat nejmodernější dalekohledy světa, které se nacházejí v nejsušší poušti světa Atakamě. Jaké přístroje se nachází na Cerro Paranal, jak fungují a co objevují? Jak se žije astronomům, kteří s těmito přístroji pozorují a případně jak dostat práci v ESO? Na to se pokusíme odpovědět v tomto neformálním povídání.
5. - 9. 11. 2018 Týden vědy a techniky

8. 11. 2018 Vědecká kavárna - Kam chodí spát mravenci?
přednáší: RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D. a Pavel Bezděčka, zoologové jihlavského muzea, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Novinky a zajímavosti ze života jedné z nejúspěšnějších, nejvlivnějších a také nejzajímavějších skupin hmyzu, které se kdy objevily na Zemi, představí zoologové a entomologové jihlavského muzea.
5. - 9. 11. 2018 Týden vědy a techniky

7. 11. 2018 Vědecká kavárna - Nejvzácnější rostliny Kraje Vysočina
přednáší: Mgr. Jiří Juřička, botanik jihlavského muzea, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Zajímavé povídání muzejního botanika o těch největších botanických „špecích“, o jejich rozšíření, lokalitách, ohrožení…
5. - 9. 11. 2018 Týden vědy a techniky

6. 11. 2018 Vědecká kavárna - Metalurgická detektivka – stopy v odpadu.
Historické strusky jako zdroj archeologických informací

přednáší: RNDr. Karel Malý, Ph.D., geolog jihlavského muzea, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Z mineralogického hlediska budou představeny strusky jako specifický doklad starých, převážně hutnických procesů i jako zdroj informací pro archeology a historiky. Budou prezentovány hlavní metody výzkumu strusek, typické příklady a vlastnosti strusek z období od pravěku po novověk a z různých technologických procesů (hutnění železa, kovářství, hutnění barevných kovů, stříbra a zlata, prubířství, pálení vápna, sklářství). Zmíněna budou i environmentální rizika historických strusek.
5. - 9. 11. 2018 Týden vědy a techniky

5. 11. 2018 Vědecká kavárna - Archeologický výzkum: od počátků do konce
přednáší: Mgr. Aleš Hoch, archeolog jihlavského muzea, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Archeologický výzkum neznamená jen ometání artefaktů štětečkem v hlíně nebo v depozitáři. Jde o komplexní vědní disciplínu, která nám s přibývajícími technickými možnostmi odhaluje stále více fascinujících informací z historie člověka. Zaměříme se proto na to, jak takový výzkum probíhá v terénu i mimo něj, co je v současnosti možné i nemožné zjistit a jak se získanými informacemi naložit. To vše na příkladu lokalit zkoumaných nejen v Kraji Vysočina.
Co dělá Jihlavu Jihlavou?
2. 11. 2018 Černá hodinka páteční dušičková
přátelské setkání s městskými mýty, historií, skutečností i fantazií...
na jihlavskou dlažbu trochu jinak s Mgr. Silvií Čermákovou, sraz v 16:00 u muzea
22. 10. 2018 Relikviář sv. Maura
přednáší: PhDr. Kateřina Rozinková, začátek v 17:00
obřadní síň telčské radnice
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
18. 10. 2018 Radioastronomie: objevování neviditelného vesmíru
přednáší: Ing. Jiří Hladký z Jihlavské astronomické společnosti, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Přednáška se zabývá historií radioastronomie v souvislosti s objevem elektromagnetických vln v 19. století, rozvojem rádiové komunikace v průběhu 1. poloviny 20. století, kdy se objevují první pokusy o příjem rádiových vln z vesmíru, přes bouřlivý rozvoj radioastronomie v období po 2. světové válce až po současnost. Posluchači se seznámí s osobnostmi, které měly největší vliv na rozvoj radioastronomie, se zásadními objevy, kterými se radioastronomie podílí na rozšiřování našich znalostí o vesmíru a také s přístroji a metodami zpracování dat používanými v radioastronomii.

Jiří Hladký je konstruktér astronomických přístrojů a dlouhodobě se věnuje elektrotechnice.

Přednáška je pořádána ve spolupráci s Pobočkou Vysočina České astronomické společnosti a s Jihlavskou astronomickou společností.
Science Café
16. 10. 2018 Obchodování se zvířaty z pohledu 21. století
přednáší: RNDr. Evžen Kůs, český zoolog a popularizátor přírodovědy, začátek v 18:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Obchodování se zvířaty z pohledu 21.století
Obchod se zvířaty a živočišnými produkty je starý jako lidstvo a dodnes představuje jednu z nejvýznamnějších lidských činností. Jaké jsou jeho ekonomické, morální a ochranářské dopady na volně žijící i domácí zvířata? Jak se mění pohled veřejnosti na obchodníky se zvířaty a komerčními chovateli? Lze zastavit ilegální obchod se slonovinou, rohy nosorožců, kožešinami a dalšími komoditami?

O autorovi:
Evžen Kůs je český zoolog a popularizátor přírodovědy. Dlouholetý zaměstnanec ZOO Praha, přední odborník na otázky chovu divokých zvířat v zajetí, zejména koně Převalského. Patří k nejvýznamnějším českým odborným konzultantům v oblasti přírodopisných dokumentárních filmů. Známý z mnoha pořadů České televize a Českého rozhlasu i z dalších médií.
17. 9. 2018 Letadla nad Telčskem III.
přednáší: Miroslav Brychta, obřadní síň telčské radnice, začátek v 17:00
13. 9. 2018 Nástupce kosmické stanice (ISS) u Měsíce
přednáší: Dušan Majer, publicista, odborník na kosmonautitku a šéfredaktor Kosmonautix.cz, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Mezinárodní vesmírná stanice nám výrazně rozšířila obzory, ale nebude tu věčně. Mezinárodní partneři se proto již začínají zamýšlet nad jejím nástupcem, který by měl vyrůst v blízkosti Měsíce. Tato stanice by nám měla pomoci připravit se na let k Marsu.

Přednášku zajišťuje Česká astronomická společnost, pobočka Vysočina.
7. 9. 2018 Houby na Šindelářce (Velký Špičák)
přednáší: Ing. Jiří Burel z Mykologického klubu Jihlava, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
17. 7. 2018 Jihlava na fotografiích včera a dnes
v pořadí již IX. přednáška z tohoto cyklu, přednáší akad. mal. Martin Kos, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
22. 6. Houby dubů, habrů a dubohabřin
přednáší Ing. Jiří Burel, zajišťuje Mykologický klub Jihlava, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
7. 6. 2018 Maroko: Realita versus fata morgána
přednáší: Ing. Jan Kalný, Ing. Petr Dvořák a členové Jihlavské astronomické společnosti, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Pojďte se s námi nechat okouzlit touto rozmanitou a fascinující zemí plnou barev. Navštívíme spolu královská města, zachovalé arabské medíny a kasby, ruiny římského města Volubilis, dechberoucí vodopády Uzúd, ponoříme se do saharských dun, ne-cháme se unést okouzlujícím východem slunce nad pouští a pokusíme se zdolat nejvyšší vrchol celé severní Afriky Džabal Tubkal.

Krom přírodních krás expedice za taji severní Afriky přináší i svědectví o celé řadě zajímavých fyzikálních jevů jako je např. fata morgána.


Přednášku zajišťuje Česká astronomická společnost, Pobočka Vysočina ve spolupráci s Jihlavskou astronomickou společností.
4. 6. 2018 Přírodou Srí Lanky
zoologicko-cestopisná přednáška Pavla a Kláry Bezděčkových
obřadní síň telčské radnice, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 57/58, Jihlava
31. 5. 2018 Odívání na počátku 20. století
přednáší: Ing. Lucie Bláhová z NPU České Budějovice,
poslední z cyklu přednášek o dějinách módy a odívání, začátek v 17:00
MVJ, pobočka Třešť
22. 5. 2018 Science Café
Pozor, padající kamení!

přednáší: Mgr. Petr Scheirich, Ph.D. z Astronomického ústavu AV ČR, začátek v 18:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Kde se berou blízkozemní planetky a jaké nebezpečí nám od nich hrozí?
Jak se objevují a jak se počítají jejich dráhy?
Jaká je pravděpodobnost srážky Země s takovým nebezpečným tělesem a co by to pro život na Zemi i Zemi samotnou znamenalo?
Jak se jim můžeme bránit?

Mgr. Petr Scheirich, Ph.D.
Český astronom a popularizátor astronomie. Zabývá se především meziplanetární hmotou a malými tělesy Sluneční soustavy. Toho času zaměstnanec Astronomického ústavu AVČR v Ondřejově, oddělení Meziplanetární hmoty, předseda Amatérské prohlídky oblohy, sekce České astronomické společnosti, hlavní vedoucí Astronomické expedice v Úpici, člen výkonného výboru České astronomické společnosti, člen Společnosti pro meziplanetární hmot.
21. 5. 2018 Velká cesta Afrikou v roce 1931
přednáška Mgr. Adély Jůnové Mackové, Ph.D., a Mgr. Libora Jůny, Ph.D.,
o první africké cestě ak. mal. Františka Vladimíra Foita a zoologa Jiřího Bauma
se uskuteční v obřadní síni telčské radnice, začátek v 17:00
MVJ, pobočka Telč
více informací
V dubnu 1931 odjel F. V. Foit se zoologem Jiřím Baumem do Afriky. Jeli vozem Tatra 12, speciálně upraveným pro potřeby cesty z Alexandrie, přes Káhiru a podél Nilu přes Egypt, Súdán, Chartúm, Stanleyville (dnes Kisangani) v tehdejším Belgickém Kongu a dále přes Albertovo jezero do Ugandy a Nairobi v Keni.
Zde se J. Baum a F. V. Foit pokusili o výstup na Kilimandžáro, přičemž se dostali až do výšky 5500 m n. m. Tanganikou pak pokračovali do bývalé Severní Rhodesie k Viktoriiným vodopádům a nakonec dojeli do Kapského města v tehdejší Jihoafrické unii.
Do Prahy se vrátili v prosinci 1931. Film "K Mysu dobré naděje" vzniklý během této cesty byl promítán v českých kinech v roce 1933.

[zdroj: Wikipedia]
9. 5. 2018 Po stopách vojáků
přednáška Radima Kapavíka ze spolku Signum belli, začátek v 17:00
MVJ, pobočka Třešť
více informací
Radim Kapavík se ve své přednášce zaměří na téma, jak pátrat po svých předcích a kde najít informace o tom, na které frontě bojovali, kde padli, či byli zraněni. Přednáška se uskuteční v prostorách muzea v prvním poschodí Schumpeterova domu v rámci zahájení výstavy Příběhy vojáků z Velké války a vstup na ní je volný.
4. 5. 2018 Jarní houby
přednáší: Oldřich Jindřich,
odborník na kuřátkovité houby a zpracování hub, začátek 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 57/58, Jihlava
24. 4. 2018 Science Café
Horké novinky z přírodních věd, které přepisují učebnice

přednáší: Ing. Josef Pazdera, známý popularizátor vědy, začátek v 18:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Jak militantní feministky šláply vedle. S čím, kdy a proč kšeftují neurony? Jak nám dietologové v dobré víře zadělávají na padoucnici. Aféra jednoho zubu z Bulharska. V čem by nám sex štítonošů měl být vzorem? Jak moc nám škodí Amazonský prales? (A pokud by byl čas, tak třeba ještě: „O zlaté rybce aneb jak přežít zlé časy“).

Ing. Josef Pazdera
Pracoval jako pedagog, výzkumný pracovník, zaměstnanec státní správy, šéfredaktor odborných měsíčníků, popularizátor. Stáže na univerzitách v Uppsale, Edinburghu a v Madisonu. V současnosti se věnuje popularizaci vědy, řídí projekt Objective Source E-Learning, známý jako www.osel.cz.
23. 4. 2018 Za sukulenty do Jižní Afriky - II. část
přednáší: prof. RNDr. Jan Gloser, CSc., zajišťuje Klub pěstitelů kaktusů
a sukulentů, začátek v 18:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
23. 4. 2018 Rodopis - koníček na celý život
přednáší Helena Voldánová, genealožka z České genealogické a heraldické společnosti v Praze; obřadní síň telčské radnice, začátek v 17:00
MVJ, pobočka Telč
5. 4. 2018 Cestou necestou za úplným zatměním Slunce
přednáší: Mgr. Jana Hoderová, Ph.D., z Matematického ústavu VUT v Brně,
začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Jedinečný přírodní úkaz odpradávna přitahuje pozornost lidí a v posledních letech přinášejí velmi zajímavé výsledky pozorování astrofyziků, kteří své síly spojili s matematiky. Na území ČR se úplného zatmění Slunce dočkáme až v roce 2135, ale například v roce 2017 přešel pás totality přes území USA, což byla velká příležitost pro každého.
Povíme si o tom, co všechno jsou vědci ochotní udělat pro získání potřebných dat, že ani cesta na koních do hor je nezastaví a ukážeme si, že za jediným výsledným složeným obrazem sluneční koróny je ukryto obrovské množství mravenčí práce a dlouholetých zkušeností.

Přednášku zajišťuje Česká astronomická společnost, Pobočka Vysočina ve spolupráci s Jihlavskou astronomickou společností.
26. 3. 2018 Nová a zajímavá Gymnocalycia Argentiny
přednáší: Jaroslav Procházka, zajišťuje Klub pěstitelů kaktusů a sukulentů Jihlava
začátek v 18:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
22. 3. 2018 Setkání se zaměstnanci NP Podyjí a představení nové knihy
zveme všechny milovníky přírody na komentovanou prohlídku výstavy,
promítání filmu a představení nové knihy, vstup volný, začátek v 16:00
MVJ, Masarykovo nám. 57/58, Jihlava
22. 3. 2018 Kosmonauti s čenichem, ocasem, krunýřem, ploutvemi, osmi nohama...
Aneb na počátku byla Lajka

přednáší: Ing. Tomáš Přibyl, publicista a expert v oblasti kosmonautiky, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Zvířata, která se od počátku kosmické éry lidstva vydala do vesmíru, by dokázala vytvořit solidní Noemovu archu. Některá se stala všeobecně známými, jiná v tichosti položila svůj život na oltář vědy. Na konci minulého roku jsme oslavili 60. výročí letu prvního živého tvora - psa Lajky - do vesmíru v družici Sputnik 2. Při této příležitosti si připomeneme pestrou historii kosmických letů „němých tváří“.

Přednášku zajišťuje Česká astronomická společnost, Pobočka Vysočina ve spolupráci s Jihlavskou astronomickou společností.
19. 3. 2018 Hrad Landštejn a jeho majitelé ve 13. až 20. století
přednáší: Mgr. Eliška Niederová, kastelánka hradu Landštejn;
obřadní síň telčské radnice, začátek v 16:00
MVJ, pobočka Telč
20. 3. 2018 Science Café
Rentgenová tomografie ve službách historických věd

přednáší: Doc. Ing. Michal Vopálenský, Ph.D.,
z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, začátek v 18:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Možnost nahlédnout pod povrch objektů prostřednictvím rentgenového záření přináší mnoho nových možností zkoumání historických artefaktů. Vytváření virtuálních prostorových modelů prostřednictvím tzv. výpočetní tomografie pak umožňuje vidět skutečnou vnitřní strukturu objektu, objekt jakkoliv virtuálně rozřezat, odstraňovat některé jeho části a podobně. Takto je možné odhalovat zvnějšku neviditelné skutečnosti - např. dutiny v objektech, pozdější restaurátorské zásahy, původní výzdobu kovových předmětů ukrytou pod nánosem koroze, způsob spojení dřevěných části soch atd.

Přednáška se po fyzikálním úvodu zaměřuje právě na použití moderních tomografických metod v historických a památkových vědách, s příklady ze zajímavých projektů prováděných v laboratoři rentgenové tomografie Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i., Centra excelence Telč.
9. 3. 2018 Beseda s mykology
zajišťuje Mykologický klub Jihlava, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
6. 3. 2018 Můj život s astronomií
přednáší: Ing. Rostislav Rajchl z Hvězdárny a planetária Uherský Brod, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Popularizační přednáška ředitele Hvězdárny a planetária v Uherském Brodě, ve které možná i humorným způsobem zrekapituluje svůj život s hvězdami a jinými vesmírnými tělesy...

"Na pozadí událostí spojených s výročím 100 let České astronomické společnosti se zamýšlím v přednášce Můj život s astronomií nad těmi událostmi, kterých jsem se osobně účastnil, jako hvězdářské dítě, vyrůstající v astronomickém prostředí (výstavba planetária v Praze, dvoumetrového dalekohledu na hvězdárně v Ondřejově, fotografování drah umělých družic Země...).
Vzpomínám i na kulturní prostředí, které astronomii obklopovalo, například Cimrmanův přínos astronomii...
V přednášce také bude prezentována moje největší záliba - historie astronomie v českých zemích od pravěku do současnosti."
27. 2. 2018 Archeologie Jihlavy
přednáší: Mgr. David Zimola, pořádá Spolek pro starou Jihlavu,
začátek v 16:30
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
26. 2. 2018 Úspěšné pěstování kaktusů aneb něco z kaktusářské kuchařky
přednáší: Ing. Zdeněk Jára, zajišťuje Klub pěstitelů kaktusů a sukulentů Jihlava,
začátek v 18:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
21. 2. 2018 Právě jsem se vrátil z hradu
další beseda z cyklu Dějiny na vlastní kůži, tentokrát s Jiřím Padevětem
o dějinách na tenkém ledě, vůli lidu a osmičkových letopočtech, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
20. 2. 2018 Science Café
Vědecké i nevědecké přístupy k rekonstrukci historie
přednáší: Mgr. Pavel Macků z Národního památkového ústavu, začátek v 18:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Vědecké a nevědecké přístupy k rekonstrukci historie (experimentální archeologie, livinghistory, reenactment)

Téma je věnováno rekonstrukci různých historických etap v podobě experimentálně vyráběných replik hmotné kultury, ale i snaze o napodobení a pochopení mentality našich předků. Do striktně vědeckých metod začíná stále běžněji, a to nejenom v rámci popularizace vědy, vstupovat i prvek ožívající historie, který dovoluje prožít jednotlivé etapy pre/historie na vlastní kůži. Jaká jsou úskalí této rekonstrukce, její hranice a kde začíná již fantasie?
19. 2. 2018 Co se děje na hradě?
přednáší PhDr. Kateřina Rozinková, kastelánka hradu Roštejn,
obřadní síň telčské radnice, začátek v 17:00
MVJ, pobočka Telč
více informací
Hrad Roštejn prochází od loňského roku stavební rekonstrukcí a revitalizací expozic. Ani v letošním roce nebude provoz hradu zcela zastaven, ale pouze částečně omezem v souvislosti s průběhem prací a pravděpodobně také dojde k posunutí začátku sezony na červen. V červenci bude otevřena nová trasa věnovaná přírodě, lovectví a myslivosti.
16. 2. 2018 Beseda s Anetou Chytkovou
beseda s autorkou knihy Antonín Kalina, třebíčský hrdina, který zachránil více jak
900 dětí z koncentračního tábora Buchenwald, začátek v 17:00
MVJ, pobočka Třešť
více informací
Nepochybně znáte příběhy hrdinství Nicholase Wintona a Oskara Schindlera. Ale slyšeli jste ten o Antonínu Kalinovi?

Narodil se v Třebíči v chudinské čtvrti Kočičina, kde se vyučil obuvníkem. Od mládí se aktivně zapojoval do veřejného a politického života. Na začátku války byl jako levicově orientovaný městský funkcionář a organizátor stávek zatčen. Politický vězeň Kalina prošel koncentračními tábory Dachau a Buchenwald. V Buchenwaldu se stal členem táborové samosprávy a měl na starosti blok 66, který se postupně stal blokem dětským. Pro tyto děti obstarával větší příděly jídla, ošacení a obuv. Díky zfalšovaným dokumentům a předstírané epidemii tyfu na sklonku války zachránil před jistou smrtí více než 900 dětí. Riskoval a nasazoval přitom vlastní život. Po válce své činy skromně nezdůrazňoval. Nositelem titulu Spravedlivý mezi národy se stal in memoriam, dvacet let po své smrti. Zmíněná cena je určena lidem nežidovského původu, kteří přispěli k záchraně Židů před holokaustem. O dva roky později byl vyznamenán i medailí Za zásluhy.

V pátek 16. února představíme v muzeu knihu, která je věnovaná tomuto mimořádnému člověku. Publikace vyšla v polovině loňského roku v Třebíči. A za povšimnutí stojí i fakt, že jí napsala Aneta Chytková, která v době, kdy na knize pracovala, byla studentkou gymnázia. Beseda začne v 17.00 hodin v muzejních prostorách Schumpeterova domu. Srdečně vás zveme.
15. 2. 2018 Gravitační vlny: třetí okno vesmíru dokořán
přednáší: Ing. Petr Dvořák z Vysokého učení technického v Brně, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Předpověď Alberta Einsteina o existenci gravitačních vln je víc než sto let starou teorií, avšak první přímá experimentální detekce těchto vln se podařila teprve na konci roku 2015. Pojďme se podívat, jak princip detekce gravitačních vln funguje a také na převratné objevy, které se díky experimentálnímu potvrzení existence gravitačních vln v poslední době odehrály. Ukážeme si, že gravitační vlny pro nás představují nový způsob poznávaní vesmíru, díky čemuž jsme mohli jen v posledním roce zaznamenat hned několik takříkajíc revolučních astronomických objevů.

Přednášku zajišťuje Česká astronomická společnost, Pobočka Vysočina ve spolupráci s Jihlavskou astronomickou společností.
29. 1. 2018 Archeologické výzkumy, objevy a nálezy na Telčsku
přednáší: Mgr. David Zimola, archeolog MVJ; obřadní síň telčské radnice, začátek v 17:00
MVJ, pobočka Telč
26. 1. 2018 Lupenaté světlovýtrusé houby - 2. část (bedly a muchomůrky)
přednáší: Ing. Jiří Burel z Mykologického klubu Jihlava, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
Science Café
23. 1. 2018 Změny klimatu a infekční onemocnění statisticky
přednáší: Mgr. Natália Martínková, Ph.D., z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR, začátek v 18:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Lidstvo vyrostlo v dobách klimatických změn, ale dnes se obáváme, jaké počasí přinese budoucnost, kdy udeří další hurikán nebo sucho. Lidstvo vyrostlo v dobách epidemií, ale dnes se už nebojíme neštovic, moru ani tyfu. Jak se v čase mění klima, co způsobuje živým organismům a jak můžeme předpovídat epidemie? Statisticky. Čas je při počítání jenom další proměnná, kterou můžeme měnit a zjistit tak, jak svět vypadal, nebo bude vypadat. Autorka je vědecká pracovnice Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR. Zabývá se zejména vztahy obratlovců a jejich patogenů, modelováním změn DNA v čase a evolucí infekčních nemocí. Značnou pozornost věnuje studiu netopýrů, včetně výzkumu tzv. syndromu bílého nosu.
19. 1. 2018 Astronomické úkazy v roce 2018
přednáší: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D., z Astronomického klubu Pelhřimov, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Tradiční lednová přednáška bude letos pojata trochu netradičně. V přednášce nebude chybět povídání o viditelnosti jednotlivých planet během roku a o jejich vzájemných sblíženích. Řekneme si něco o viditelnosti meteorických rojů či nadcházejících zatměních Měsíce či Slunce. Netradičně si však letos budeme vyprávět o zimní oboze - o souhvězdích, které ji zdobí, a o vzdálených objektech, které se na ní skrývají. Řeč bude tedy o mlhovinách, hvězdokupách, vícenásobných hvězdných systémech a o cizích galaxiích.

Přednášku zajišťuje Pobočka Vysočina České astronomická společnosti ve spolupráci s Jihlavskou astronomickou společností.
2017
Science Café
19. 12. 2017 Středověká krajina a středověký člověk: případ Vysočina
přednáší: doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D., z Filozofické fakulty v Brně, začátek v 18:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Petr Hrubý představí výsledky současného výzkumu proměn krajiny a přírody Českomoravské vrchoviny ve středověku. Hlavním strůjcem těchto proměn byl pochopitelně člověk, který přírodní zdroje tohoto specifického území využíval nejprve jako zemědělec a od 13. století také jako dobyvatel nerostných surovin. Prostřednictvím archeologie, archivního výzkumu, paleobotaniky a za využití geochemických metod, můžeme studovat doklady počáteční proměny skladby lesů, jejich mýcení, vznik sídelní infrastruktury i stopy exploatace rud a jejího vlivu na prostředí. Mnoho jevů, které na středověké Vysočině pozorujeme, se přitom shoduje s děním i v jiných středoevropských pahorkatinách. Jejich studium proto přispívá k pochopení vzniku historické kulturní krajiny starého kontinentu.
7. 12. 2017 Kvantová fyzika pomalu, ale radostně
přednáší: prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. z Vysokého učení technického v Brně,
začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
První polovina 20. století byla z hlediska fyziky zlatým věkem pro dvě fascinující teorie. Tou první byla Einsteinova teorie obecné relativity, která dala zcela nový pohled na teorii gravitace. Druhá přelomová teorie z vědeckého hlediska slavila ještě větší úspěchy, a to hlavně pro svou dokonalou schodu teorie a experimentu. Touto druhou teorií byla Kvantová fyzika, která popisuje celý mikrosvět a svět atomů včetně moderních nanotechnologií.
Jak zábavně přednášet o této na první pohled abstraktní vědní disciplíně předvede prof. Jiří Spousta z brněnského Vysokého učení technického.

Přednášku zajišťuje Česká astronomická společnost, pobočka Vysočina
1. 12. 2017 Houby v přírodní rezervaci Ranská jezírka
přednáší: Ing. Jiří Burel z Mykologického klubu Jihlava, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
27. 11. 2017 Mexiko zase trochu jinak
přednáší: Jaroslav Šnicer, Klub pěstitelů kaktusů a sukulentů Jihlava,
začátek v 18:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
27. 11. 2017 Blízký východ, Turecko a Evropa
přednáší: Daniel Haslinger, specialista na historii i současnost Blízkého východu, obřadní síň telčské radnice, začátek v 17:00
MVJ, pobočka Telč
Science Café
21. 11. 2017 Komoří z Wormsu, říšští svobodní páni z Dalbergu
v německých a českých zemích

přednáší: PhDr. Jana Bisová, začátek v 18:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Rod Komořích z Wormsu, svob. pánů z Dalbergu, není v českých zemích příliš známý. Jeho poslední čtyři generace našly svůj domov na panství Malešov v Čechách a v Dačicích na Moravě teprve v roce 1809, když zde Friedrich v. Dalberg převzal dědictví po svém strýci hraběti Osteinovi a přesídlil z Porýní do rakouské monarchie. Díky tomu se právě v Dačicích dochovalo množství památek – rodinné portréty, rodokmeny, knihovna, archiv i přírodovědné sbírky, jejichž cennou ornitologickou část věnovala rodina již před více než sto lety jihlavskému muzeu. Posluchači se seznámí s dačickým zámkem a dnes nepřístupným zámkem Roztěž, s významnými představiteli rodu, s jedinečnými památkami v německých zemích, s ojedinělým privilegiem pasování na rytíře. Předpokladem zkoumání dějin rodu je genealogická práce, patří k němu určování portrétů, práce s rodinnou knihovnou a rodinným archivem, které se autorka přednášky věnuje již 30 let.
16. 11. 2017 Střípky z dějin astronomie: 20. století
přednáší: Ing. Martin Kotěra z Astronomického klubu Pelhřimov, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Poslední díl přednášky o významných objevech a osobnostech astronomie, který se bude věnovat zejména 20. století. Pro astronomy se otevřela nová okna do vesmíru díky pokrokům v radiotechnice, výpočetní technice a kosmonautice. Pro jejich potřeby jsou konstruovány stále složitější přístroje představující vrchol techniky. Profesionální astronomové již nemusí trávit noci u dalekohledu. Některé astronomické objevy nalézají praktické využití.

Přednáška proběhne u příležitosti 100. výročí vzniku České astronomické společnosti.

Přednášku zajišťuje Česká astronomická společnost, pobočka Vysočina
3. 11. 2017 100P VŘSR
další beseda z velmi volného cyklu Dějiny na vlastní kůži,
tentokrát s prof. Mgr. Martinem C. Putnou, Dr., začátek v 16:30
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Beseda s prof. Mgr. Martinem C. Putnou, Dr.
V rámci velmi volného cyklu Dějiny na vlastní kůži
Co znamenala VŘSR (Velká říjnová socialistická revoluce) pro dvacáté století?
O metastázách, které mohly prorůst skrze čas, o nových kazatelích staré "víry", o jejích nových symbolech, projevech a potenciálu. O myšlence revoluce vůbec. O tom, zda a jak tehdejší i současné dění v Rusku ovlivňuje naši realitu. A jistě ještě o mnohém dalším.
23. 10. 2017 Splněný sen aneb Jambo, karibu Kenya
zoologicko-cestovatelská přednáška Pavla a Kláry Bezděčkových,
sál Univerzitního centra v Telči, Nám. Zachariáše z Hradce 2, začátek v 17:00
MVJ, pobočka Telč
více informací
Už jste navštívili národní parky a rezervace Massai Mara, Naiorbi, Lake Nakuru, Buffalo Springs či Samburu? Pokud ne a máte-li rádi africkou přírodu, přijďte si poslechnout povídání manželů Bezděčkových o jejich cestě za zvířaty do Keni. Uslyšíte řadu zajímavých informací o východoafrické přírodě a o také minulosti a současnosti její ochrany. Chybět nebudou veselé historky z cesty, ani cenné rady pro budoucí cestovatele. Povídání jihlavských zoologů bude oživeno spoustou jedinečných fotografií krajin, fauny a flóry vnitrozemí Keni, ale i záběry z pobřeží Indického oceánu.
Science Café
24. 10. 2017 Co je nového u našich savců?
přednáší: RNDr. Miloš Anděra, CSc., z Národního muzea v Praze,
začátek v 18:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Co je nového u našich savců?

Savci jsou u nás dlouhodobě sledovanou skupinou a v posledních dvou desetiletích procházejí poměrně překvapivě výraznými změnami jak ve složení druhového spektra, tak v rozšíření i populační ekologii. Přednáška se zaměří jak na druhy všeobecně známé (vlk, rys, bobr, křeček aj.), tak druhy, které většina lidí detailně nezná (netopýři, drobní hmyzožravci a hlodavci), vše bude doplněno zajímavými fotografiemi či aktuální mapami rozšíření.

Přednáška známého zoologa a vynikajícího popularizátora RNDr. Miloše Anděry, CSc. z Národního muzea v Praze se uskuteční 24. října v 18:00 v Malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava. Před zahájením možnost prohlídky preparátu vlka na výstavě 125 let Muzea Vyočiny Jihlava (přesné informace bude zveřejněny).

Přednáška se koná v rámci Science Café, cyklu neformálních diskusí s vědci v příjemných prostorách kaváren. Koncept Science Café vznikl v roce 1998 ve velké Británii a odtud se rozšířil do mnoha dalších zemí. V České republice pořádá Science Café od roku 2008 zapsaný spolek Otevíráme, pod jehož záštitou probíhají tyto neformální diskuzní večery již v 19 městech. Jejich smyslem je podle organizátorů společné hledání otázek a odpovědí, představení vědců jako inspirativních osobností a prezentace konkrétních vědeckých výzkumů. Dosud se večerů Science Café zúčastnilo několik stovek vědců napříč různými obory. Patří mezi ně jak zkušení popularizátoři (např. Helena Illnerová, Václav Cílek, Cyril Höschl, Jaroslav Flégr či Dana Drábová), tak mediálně méně známé osobnosti, jejichž výzkum si zaslouží naši pozornost.
17. 10. 2017 Jihlavský 81. pěší pluk v bitvě u Zborova
přednáší: Radim Kapavík ze Spolku Signum Belli 1914, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 57/58, Jihlava
více informací
Bitva u Zborova je z pohledu české historiografie asi nejslavnější kapitolou dějin první světové války. Je málo známou skutečností, že bojů Kerenského ofenzivy na úseku u Zborova se kromě jiných českých vojáků účastnili také vojáci z Vysočiny, sloužící v jihlavském 81. pěším pluku, na jehož úsek mířil první ruský útok 1.7.1917.
6. 10. 2017 Byl velký třesk?
přednáší: prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. z Českého vysokého učení technického v Praze, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Na počátku byl vesmír nepochybně hustý a velmi horký. Mnozí žijí v představě, že vesmír vznikl obří explozí z nekonečně malého bodu s nekonečnou teplotou a hustotou. Taková představa ale nesouhlasí s našimi základními fyzikálními znalostmi. Co tedy bylo na počátku? A můžeme naše představy vůbec ověřovat?

Přednášku zajišťuje Česká astronomická společnost, pobočka Vysočina
25. 9. 2017 Letadla nad Telčskem II.
druhá část přednášky s Miroslavem Brychtou, obřadní síň telčské radnice,
začátek v 17:00
MVJ, pobočka Telč
26. 9. 2017 Rodopis - koníček na celý život
přednáší: Helena Voldánová, členka České genealogické společnosti Praha,
začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Zveme Vás na přednášku genealožky paní Heleny Voldánové, členky České genealogické a heraldické společnosti Praha.
Tématem přednášky s besedou, která je uvedením výstavy Putování za předky, bude pátrání po stopách předků vlastní rodiny a zajišťování podkladů pro tvorbu rodinných rodokmenů.
14. 9. 2017 Budoucnost americké pilotované kosmounautiky
přednáší: Dušan Majer, publicista a šéfredaktor Kosmonautix.cz,
začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Kam míří NASA po vyřazení raketoplánů? Co nám umožní nové výkonné rakety SLS a kosmické lodi Orion? Zamíříme k Měsíci, na asteroidy a jednou třeba i k Marsu.
2. 8. 2017 Lidé na cestě - beseda s Janem Skalíkem
beseda s autorem stejnojmenné výstavy o lidech a cestě, kterou (jsme) urazili se uskuteční v rámci velmi volného cyklu Dějiny na vlastní kůži,
začátek v 16:30
MVJ, Masarykovo nám. 57/58, Jihlava
více informací
Když vezmete do ruky fotoaparát a jedete potkat dějiny z blízka.
Balkánská trasa může být rozcestník pro nás pro všechny, pro staré i nové obyvatele Evropy. Co o ní skutečně víme?
Jaká se na této cestě sešla společnost a co z toho všeho zbylo?
Jak stát a obstát proti plotům a ostnatým drátům?
Jaký je vztah mezi tím, co si média zvykla označit migrační krizí, a celosvětově monitorovanými změnami klimatu a narušené rovnováhy vztahu člověka k vlastní planetě?
O tom a mnohém dalším si budeme povídat s autorem fotografií a jedním z těch, kdo se vydali balkánskou trasou opačným směrem mezi prvními.
Jan Skalík je ročník 1986, tedy mladý muž z generace, která se „narodila do svobody“. Není profesionálním fotografem, působí jako asistent na Katedře environmentálních studií, FSS MU.
Beseda s autorem výstavy fotografií z balkánské trasy Lidé na cestě bude především o lidech a cestě, kterou (jsme) urazili.
27.6. 2017 Jihlava ve fotografiích VIII.
přednáší: akad. mal. Martin Kos, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Muzeum Vysočiny Jihlava uchovává ve svých sbírkách velké množství starých fotografií a negativů, na kterých je zachycena podoba Jihlavy v dřívějších dobách.
Návštěvníci přednášky budou moci porovnat staré fotografie města s těmi dnešními. Nebudeme si různá jihlavská zákoutí pouze připomínat, ale dozvíme se i něco víc o životě v našem městě v minulém a předminulém století.
26. 6. 2017 Judaismus, křesťanství a islám
přednáší: Daniel Haslinger, specialista na historii a současnost Blízkého východu,
začátek v 17:00, koná se v obřadní síni telčské radnice
MVJ, pobočka Telč
více informací
Judaismus, křesťanství i islám jsou monoteistická náboženství, která vycházejí z jedné (židovské) tradice, dovolávají se jednoho a téhož Boha a všechna považují Jeruzalém za posvátné město. Přesto jsou mezi nimi nepřekonatelné rozdíly, které byly v minulosti a dodnes jsou příčinami mnohých napětí a tragédií. V čem tyto rozpory spočívají a zda je lze někdy překonat nám přiblíží přednáška Daniela Haslingera, specialisty na historii i současnost Blízkého východu.
20. 6. 2017 Sklářství na Vysočině - historie a současnost
přednáší: MgA. Jiří Jedlička, Mgr. Aleš Knápek a Václav Šilhánek, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Vysočina má bohatou sklářskou historii, jak máme doloženo z archeologických nálezů i písemných pramenů, na niž navazuje i pozoruhodná současná průmyslová a umělecká sklářská výroba. Existuje rovněž několik sklářských objektů s velkým potenciálem cestovního ruchu, který je možné využít pro edukační a propagační aktivity. V rámci projektu Sklářství na Vysočině, který iniciovalo Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, pracuje tým profesionálních i amatérských badatelů, který chce posunout poznání o fenoménu sklářství na Vysočině a prezentovat poznatky veřejnosti.
15. 6. 2017 Odhalené záhady měsíční astronomie aneb Kachny na Měsíci
přednáší: Bc. Miloš Podařil z Jihlavské astronomické společnosti, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
O Měsíci mezi lidmi i ve 21. století koluje celá řad polopravd nebo dokonce i úplných nepravd. Současná věda přitom mnohé z tzv. záhad již dokáže obstojně vysvětlit. Přednáška poodhaluje historii a zákulisí některých “měsíčních” omylů, mystifikací a konspiračních teorií.
29. 5. 2017 Fenomén Masaryk
přednáší: doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. z Národního muzea, začátek v 17:00 v obřadní síni telčské radnice
MVJ, pobočka Telč
více informací
Tatíček nebo první český feminista? Největší Čech nebo "ohavný zrádce národa"? Zakladatel státu nebo rozbíječ monarchie? Individualista nebo vůdce milionů? Tomáš Masaryk. Tomáš Garrigue Masaryk. Prostě "Fenomén MasaryK - fenomén našich dějin 20. století, který bude představen v přednášce doc. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D., hlavního autora připravované stejnojmenné výstavy Národního muzea. Poznejte jedinečnost osobnosti i neznámé kapitoly z života prvního československého prezidenta.
11. 5. 2017 přednáška prof. RNDr. Petra Kulhánka, CSc. Byl velký třesk?
byla ze zdravotních důvodů ZRUŠENA !!!
Náhradní termín bude stanoven...
25. 4. 2017 Etiopie (voda pro žíznivou zemi a cesta za nejvzácnějším vlkem)
přednáší: Michal Černý, fotograf a cestovatel, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
V Africe asi není pestřejší země, pokud jde o krajinu, živou přírodu, nebo národy. Do Etiopie mě zavedla pracovní cesta, zaměřená na vyhledávání vodních zdrojů pro místní vesnice.
Cestu začneme v hlavním městě Addis Abebě a pak se přesuneme směrem na jih do oblasti africké příkopové propadliny a po cestě se zastavíme u jezera se stovkami pelikánů a na několika historických místech. Oblast takzvaného riftu je díky příznivým podmínkám a úrodné půdě hustě osídlená, velkým problémem je však voda. Právě zajištění vodních zdrojů pro chudé vesnice bylo cílem rozvojového projektu. A tak se podíváme, jak žijí prostí lidé ve vesnicích obklopených banánovníky a kávovníky. Etiopie je zemí s úžasnou přírodou a spoustou unikátních druhů rostlin a živočichů. Většina z nich bohužel přežívá jen v rezervacích a národních parcích. Vydáme se tedy do pohoří Bale, které je jedním z posledních útočišť vlčka etiopského, nejvzácnější psovité šelmy světa.
24. 4. 2017 Richtersveld a Namaqualand - sukulenty JAR
přednáší: Ing. Bořivoj Prokeš (Pardubice), Klub pěstitelů kaktusů a sukulentů Jihlava,
začátek v 18:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
24. 4. 2017 Práce muzejního etnografa v terénu
přednáší: PhDr. Dana Nováková, začátek v 17:00 v prostorách telčské radnice
MVJ, pobočka Telč
21. 4. 2017 Arzen a houby
přednáší: RNDr. Jan Borovička, Ph.D. z Akademie věd ČR, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
20. 4. 2017 Polární záře ve Švédsku
přednáší: Bc. Mirek Dočekal z Hvězdárny a planetária Brno, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Tmou nekonečně dlouhých a strašidelně mrazivých zimních nocí severního Švédska prosvěcuje velkolepé a dechberoucí světelné divadlo. Uklidňující doklad toho, že Slunce stále existuje, stále svítí a i nejdelší a nejkrásnější noc jednou skončí. Astronomicko-cestopisná přednáška o expedici do Skandinávie za pozorováním polárních září.
18. 4. 2017 Fenomén Masaryk
přednáší: doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. z Národního muzea, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Tatíček nebo první český feminista? Největší Čech nebo "ohavný zrádce národa"? Zakladatel státu nebo rozbíječ monarchie? Individualista nebo vůdce milionů? Tomáš Masaryk. Tomáš Garrigue Masaryk. Prostě "Fenomén MasaryK - fenomén našich dějin 20. století, který bude představen v přednášce doc. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D., hlavního autora připravované stejnojmenné výstavy Národního muzea. Poznejte jedinečnost osobnosti i neznámé kapitoly z života prvního československého prezidenta.
27. 3. 2017 Mexiko 2016, II. část
přednáší: Václav Navrátil, Klub pěstitelů kaktusů a sukulentů Jihlava,
začátek v 18:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
20. 3. 2017 20 let na hradě
beseda se Zdenou Vaníčkovou, bývalou kastelánkou na hradě Roštejně,
začátek v 17:00 v obřadní síni telčské radnice
MVJ, pobočka Telč
10. 3. 2017 Beseda s mykology
setkání s členy Mykologického klubu Jihlava, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
9. 3. 2017 Střípky z dějin astronomie III.
přednáší Ing. Martin Kotěra z Astronomického klubu Pelhřimov, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Poslední díl seriálu Střípky z dějin astronomie se věnuje období od vynálezu dalekohledu až do konce 19. století. Krom toho se přednáška zaměří i na významné ženy v astronomii.
28. 2. 2017 Skoro všechno o ZOO
přednáší: Ing. Eliška Kubíková, ředitelka jihlavské ZOO, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
27. 2. 2017 Jihozápad USA 2016
přednáší: Vladimír Semrád, Klub pěstitelů kaktusů a sukulentů Jihlava,
začátek v 18:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
9. 2. 2017 Černé díry: brány k poznání našeho vesmíru
přednáší: Ing. Petr Dvořák z Vysokého učení technického v Brně, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Objev a studium černých děr znamenal revoluci v teoretické astrofyzice minulého století, avšak pro laickou veřejnost jsou černé díry stále zahaleny rouškou tajemství. Černé díry se mimo to staly i významným nástrojem pro experimentální pozorování dalekého vesmíru, tzv. gravitační čočky.
Pojďme se společně vydat na fascinující cestu poznání o těchto tajuplných objektech vesmíru: od jejich samotné teoretické předpovědi až po dnešní poznatky například z detekce gravitačních vln objevených teprve v minulém roce.
2. 2. 2017 Poprvé v Africe
cestovatelské promítání zoologa Leoše Anděry se uskuteční v rámci vernisáže jeho výstavy fotografií z cest po Africe Hic sunt leones, začátek v 16:30 (expoziční budova)
MVJ, Masarykovo nám. 57/58, Jihlava
20. 1. 2017 Astronomické úkazy v roce 2017
přednáší: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. z České astronomické společnosti, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Tradiční lednová přednáška bude věnována zajímavým astronomickým úkazům v roce 2017, letos zejména trojici planet Merkur, Venuše a Jupiter. Podobně jako v minulém roce i letos bude pro obyvatele ČR tento rok chudý na sluneční i měsíční zatmění. Proto se během přednášky zaměříme právě na viditelnost a pozorování uvedených planet, povíme si něco o vzájemných setkáních planet (konjunkcích) a nastíníme další astronomické zajímavosti roku 2017. Součástí přednášky bude taktéž přehled nejznámějších souhvězdí jednotlivých ročních období včetně zajímavých objektů k pozorování malým dalekohledem.
2016
12. 12. 2016 Včelí produkty a lidské zdraví
přednáší: MVDr. Zdeněk Šobáň, známý včelař, který se zaměří nejen na včelí produkty a jejich blahodárné účinky na lidský organismus, ale také i na další zajímavosti z včelařského světa; součástí bude i medová ochutnávka.
Přednáška se koná v rámci cyklu Science Café.
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
7. 12. 2016 Dějiny na vlastní kůži: Na východní frontě - lidé!
Tentokrát o pomoci lidem a o pokračující válce na východní Ukrajině. O tom kdo přežije zimu na frontě a také o skutečném životě pod palbou. Vypráví „Kody“ Michal Kislicki, který koordinuje projekty pomoci organizace Chuť pomáhat přímo v ostřelovaných městech Donbasu, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
1. 12. 2016 Recept na dobytí Marsu dle Space X
přednáší: Ing. Tomáš Přibyl, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Vezměte pořádnou porci existujících technologií a okořeňte je hrstí inovace. Přidejte náruč podnikatelské odvahy a hrst nových nápadů. A k tomu všemu přihoďte obrovskou porci chuti postavit se zavedeným pořádkům. Vše důkladně promíchejte v hrnci SpaceX a dostanete dechberoucí kosmickou infrastrukturu počínaje vícenásobně použitelnými raketami přes pilotované lodě pro mise kdekoliv ve Sluneční soustavě až po obří nosiče schopné dostat člověka na Mars. Aneb kdy vizionář Elon Musk splní svůj slib a vybuduje na Marsu město pro padesát tisíc kolonizátorů?
25. 11. 2016 Houby jedlí a modřínů
přednáší: Ing. Jiří Burel z Mykologického klubu Jihlava, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
24. 11. 2016 Historie odívání - Móda ve 2. polovině 19. století
přednáší: Ing Lucie Bláhová z NPÚ, územní památkové správy České Budějovice, začátek v 17:00
MVJ, pobočka Třešť
více informací
19. století je stoletím velkých změn, a ty pronikají i do oblasti odívání. Módní odívání se postupně stává záležitostí širšího okruhu lidí. Móda je v tomto století minořádně vrtkavá, v dobovém šatníku najdeme snad všechny styly.
Způsob oblékání přísně určuje část dne a příležitost, pro kterou si dotyčný šaty bere (ranní nedbalky, dopolední a odpolední vycházkový oděv, banketový šat a velká večerní róba). Odívání se řídí přísnými pravidly etikety. V tomto období vznikají i první módní domy, kde si nechávají šaty šít zámožňejší dámy. Vynález a rozšíření šicího stroje způsobuje rozruch srovnatelný s vynálezem páry.
O rozmanitém a proměnlivém 19. století ve světě odívání bude v třešťském muzeu 24. listopadu opět zasvěceně vyprávět Lucie Bláhová z Národního památkového ústavu. Začínáme v 17:00 - jste srdečně vítáni!
11. 11. 2016 Zpřístupnění badatelny Gymnázia Jihlava
v rámci Týdne vědy mají zájemci možnost prohlédnout si badatelnu jihlavského gymnázia

více informací
V rámci Týdne vědy budou mít zájemci možnost prohlédnout si badatelnu jihlavského gymnázia:
Pro žáky základních škol a studenty středních škol od 10:00 do 12:00
pro veřejnost od 13:30 do 16:30
Program:
 • Kouzla s termokamerou
 • Odhalte vitamín C
 • Čím si chrání svoji "kůži" obratlovci a čím bezobratlí

 • V případě zájmu kontakt:
  Mgr. Milan Taláček - 731 682 207
  RNDr. Naďa Kosová - 737 906 879

  Gymnázium Jihlava
  7. - 11. 11. 2016 TÝDEN VĚDY
  program pátek

  více informací
  PÁTEK 11. LISTOPADU
 • 11:00-12:00 - Svět ve světle neviditelném - pokusy Úžasného divadla fyziky ÚDiF
  Očima vidíme jen malou část světla, které na nás dopadá. Za hranicemi našeho zraku leží říše ultrafialového a infračerveného světla. Dnes se do obou můžeme podívat a vidět svět v novém světle.
  Rezervace již není možná – představení obsazeno!!

 • 17:00-18:00 - Svět ve světle neviditelném - pokusy Úžasného divadla fyziky ÚDiF Očima vidíme jen malou část světla, které na nás dopadá. Za hranicemi našeho zraku leží říše ultrafialového a infračerveného světla. Dnes se do obou můžeme podívat a vidět svět v novém světle.
  Představení je již bohužel obsazeno!!

 • 19:00-20:30 - Přednáška: Gravitační vlny
  Přednáška Ing. Tomáše Krásenského z Gymnázia Jihlava:
  Albert Einstein v roce 1915 uveřejnil svou obecnou teorii relativity, nazývanou též teorií gravitace. V ní předpověděl existenci gravitačních vln, o jejichž zachycení se lidé snaží už desítky let. V roce 2015 se to konečně povedlo. Jak to vědci dokázali? Co to znamená? Kudy snad půjde vývoj dál a na co se můžeme dále těšit?

 • 20:30 - Pozorování noční oblohy velkými dalekohledy
  Místo konání: Brána Matky Boží, Věžní 4785/1, Jihlava
  Organizátor: Česká astronomická společnost, pobočka Vysočina
  Pozorování noční oblohy velkými dalekohledy – pouze za jasné oblohy. Akce navazuje na přednášku Gravitační vlny v Muzeu Vysočiny Jihlava. Pozorování může být zrušeno z důvodu nepříznivého počasí.
 • 7. - 11. 11. 2016 TÝDEN VĚDY
  program čtvrtek

  více informací
  ČTVRTEK 10. LISTOPADU

 • 8:30 a v 11:00 - Vzdělávací programy Muzea Vysočiny Jihlava pro školy – společenské vědy
  Prezentace muzejních sbírek pro SŠ a druhý stupeň ZŠ.
  Součástí prohlídky je program Šifra císaře Karla IV. – jiný náhled na středověké umění.

 • 14:00 a v 15:00 - Komentované prohlídky muzejních expozic pro veřejnost – společenské vědy
  Komentované prohlídky historických expozic pro veřejnost. Prohlídka vám odhalí stavebně-historický vývoj Jihlavy podle starých fotografií. Do programu se můžete aktivně zapojit!

 • 17:00-18:30 Přednáška: Jihlavský kroj
  Přednáška PhDr. Dany Novákové z Muzea Vysočiny Jihlava:
  Jedním z charakteristických znaků každého regionu je jeho lidový kroj. Jihlavský tzv. "pajerský" měl svá specifika a zvláštnosti dané historickými okolnostmi i existencí někdejšího jazykového německého ostrova. Tématem přednášky má být právě připomenutí tohoto lidového obleku pro den všední i sváteční. Součástí bude i ukázka vázání šátku a zhotovování původních účesů z konce 18. a poloviny 19. století. V porovnání s jihlavským krojem bude okrajově prezentován z moravské strany Horácka i kroj telečský, typický pro české prostředí. Výklad bude doplněn barevnou prezentací s ukázkami autentických sbírkových předmětů muzea.

 • 19:00 – 20:30 Muzejní přednáškomat – Přednáška na přání
  Internetové hlasování ukončeno - z uvedené nabídky muzea byla vybrána přednáška číslo 3
  Mgr. Aleš Hoch: Archeologie – věda pravěká či moderní?
  1. Botanické poklady Žďárských vrchů - Mgr. Jiří Juřička
  2. Gustav Mahler a Jihlava: Hudba v ulicích aneb Rosolka a symfonie - Mgr. Silvie Čermáková

  3. Archeologie – věda pravěká či moderní? - Mgr. Aleš Hoch
   Je archeologie věda patřící do muzea nebo progresivní a plná moderních metod? Pracuje opravdový archeolog s krumpáčem a lopatou nebo jen jako salonní badatel v depozitáři. A nosí klobouk a bič? To vše a mnohem více ze zákulisí archeologie se dozvíte na této přednášce.
 • 7. - 11. 11. 2016 TÝDEN VĚDY
  program středa

  více informací
  STŘEDA 9. LISTOPADU

 • 8:30 a v 11:00 - Vzdělávací programy Muzea Vysočiny Jihlava pro školy – biologie
  Středa bude v muzeu zasvěcena biologickým vědám. Součástí programu pro školy (SŠ a 2. stupeň ZŠ) bude:
  - prezentace přírodovědných expozic
  - přednáška Botanické výzkumy na Vysočině
  - program Ekologie je věda – o vztazích organismů a prostředí

 • 14:00 a v 15:00 - Komentované prohlídky pro veřejnost – biologie
  Komentované prohlídky muzejních expozic pro veřejnost – botanika, zoologie.

 • 17:00-18:30 Přednáška: V teritoriu Jezerní dámy – Expedice Tygr
  Přednáška Ing. Miroslava Čapka, CSc. z Ústavu biologie obratlovců AV ČR:
  Indie patří mezi několik zemí světa, které se mohou pochlubit extrémní biologickou rozmanitostí. Na rozsáhlém území Indického subkontinentu najdeme nejrůznější typy prostředí, kde se vyskytuje nepřeberné množství rostlinných a živočišných druhů, včetně mnoha endemitů. Navzdory přelidnění, které má devastující dopady na životní prostředí, se v Indii, díky rozsáhlé síti chráněných území, můžeme dosud na řadě míst setkat s původní divokou faunou, a to včetně některých zástupců tzv. megafauny, kteří byli v jiných zemích dávno vyhubeni. V džunglích několika proslulých tygřích rezervací během přednášky uvidíme nejenom jednu z nejkrásnějších, nejcharismatičtějších a bohužel také nejvíce ohrožených kočkovitých šelem, ale i celou řadu dalších živočichů, včetně některých kriticky ohrožených druhů. V teritoriu legendární tygřice Machli se seznámíme s jejími potomky a nevynecháme ani oblast, kam nositel Nobelovy ceny za literaturu Rudyard Kipling zasadil své příběhy slavné Knihy džunglí.

 • 19:00-20:30 Přednáška: Co víme o chování zvířat?
  Přednáška RNDr. Kláry Bezděčkové, Ph.D. z Muzea Vysočiny Jihlava:
  Etologie je věda zaměřená na studium chování zvířat. Přednáška pojednává o historii a současnosti tohoto zajímavého oboru a také o tom, že zvířata jsou nám mnohem podobnější, než jsme si ochotni připustit.
 • 7. - 11. 11. 2016 TÝDEN VĚDY
  program úterý

  více informací
  ÚTERÝ 8. LISTOPADU

 • 8:30 a v 11:00 - Vzdělávací programy Muzea Vysočiny Jihlava pro školy
  Prezentace muzejních sbírek pro SŠ a druhý stupeň ZŠ. Součástí prohlídky je program Svět pod námi, který se zaměřuje na geologický vývoj Českomoravské vrchoviny, významné regionální mineralogické lokality a minerály.

 • 14:00 a v 15:00 - Komentované prohlídky muzejních expozic pro veřejnost – geologie
  Komentované prohlídky geologických expozic Muzea Vysočiny Jihlava

 • 17:00 - 18:30 - Přednáška: Drahé kameny
  Přednáška Mgr. Jana Cempírka, Ph.D. z Masarykovy univerzity Brno:
  Drahé kameny fascinovaly od pradávna lidskou mysl svou krásou, cenou i předpokládanými magickými vlastnostmi. Přednáška představí samostatný vědní obor, který se drahými kameny exaktně zabývá – gemologii. Budou vysvětleny základní pojmy oboru, metody práce při zkoumání drahých kamenů a samozřejmě budou jako ukázky představeny nejznámější drahé kameny lidské historie.

 • 19:00 - 20:30 - Přednáška: Nerostné suroviny Českomoravské vrchoviny kdysi a dnes
  Přednáška RNDr. Karla Malého, Ph.D. z Muzea Vysočiny Jihlava:
  Českomoravská vrchovina je díky své pestré geologické stavbě také územím s výskytem velkého množství nerostných surovin; ty byly a stále jsou v této lokalitě intenzivně těženy, a to minimálně od středověku. Přednáška představí hlavní, ale i méně známé typy nerostných surovin Českomoravské vrchoviny, nejvíce pozornosti bude věnováno těžbě zlata, stříbra, železa, uranu a kamene-kameniva. Bude poukázáno na to, jak těžba formovala krajinu i společnost, a to včetně současných vlivů staré i novodobé těžby na životní prostředí.
 • 7. - 11. 11. 2016 TÝDEN VĚDY
  program pondělí

  více informací
  PONDĚLÍ 7. LISTOPADU

 • 8:30 a v 11:00 - Vzdělávací programy Muzea Vysočiny Jihlava pro školy – archeologie
  Prezentace archeologických muzejních sbírek pro SŠ a druhý stupeň ZŠ a ukázky rekonstrukce a konzervace archeologických nálezů. Práci archeologa si můžete i sami vyzkoušet!
  Součástí prohlídky je program ABC archeologie – dozvíte se, co se děje při objevení archeologického nálezu, jeho zdokumentování a uložení do muzejních sbírek.

 • 14:00 a 15:00 - Komentované prohlídky muzejních expozic pro veřejnost – archeologie
  Komentované prohlídky archeologických expozic pro veřejnost a ukázky rekonstrukce a konzervace archeologických nálezů (s možností vyzkoušení)

 • 16:00 - Vernisáž výstavy Kdo si hraje, ovládá
  Výstava vytvořená Slováckým muzeem v Uherském Hradišti ve spolupráci s firmou Astra, spol. s. r. o. v Uherské Brodě, představuje v současnosti nejdokonalejší modely na dálkové ovládání, ať už jde o letadla, vrtulníky, drony, auta či lodě.

 • 19:00 – 20:30 - Přednáška: Archeologie Jihlavy
  Přednáška Mgr. Davida Zimoly je koncipována jako beseda se zájemci o historii Jihlavy, resp. o nejstarší dějiny města. Na základě archeologických, historických a stavebně historických pramenů můžeme dnes rekonstruovat podobu města a život jejich obyvatel od založení ve 13. století až do novověku. Četné archeologické nálezy dokládají spojení prvních jihlavských měšťanů s těžbou a zpracováváním drahých kovů, jakož i rozvoj řemeslné výroby a obchodu. Hospodářský rozvoj města ve středověku úzce souvisel s urbanismem projevujícím se nejprve tzv. dřevohliněnou architekturou, později kamennými a cihlovými stavbami. Jejich účel i podobu lze z archeologických pramenů také vyčíst. Jednotlivé movité artefakty vypovídají o výbavě jihlavských domů, ať už se jednalo o běžné spotřební předměty nebo o řemeslnické nástroje, mince a další archeologické nálezy.
 • 7. - 11. 11. 2016 Týden vědy
  program přednášek pro věřejnost
  vstup na veškeré akce v rámci Týdne vědy zdarma
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  21. 10. 2016 Houby borů a borovic
  přednáší: Ing. Jiří Burel z Mykologického klubu Jihlava, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  13. 10. 2016 Střípky z dějin astronomie - 2. část
  přednáší: Ing. Martin Kotěra z Astronomického klubu Pelhřimov, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  Vážně a občas nevážně o historii astronomie, velkých objevech i samotných slavných astronomech. Co vše dokázali naši předkové objevit a spočítat bez složitých přístrojů. Co z toho platí až dodnes?
  Ve druhé části třídílného přednáškového seriálu se přednášející Martin Kotěra zaměří především na období prvních skutečných astronomických objevů.
  13. 10. 2016 František Kožík - osud génia ve dvou diktaturách
  přednáší: doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., začátek v 17:00
  obřadní síň telčské radnice
  MVJ, pobočka Telč
  více informací
  František Kožík je jedním z nejtalentovanějších spisovatelů v oblasti historických románů, navíc s velmi blízkým vztahem k Telči. Jeho nejznámějším dílem je bezesporu Největší z Pierotů, do Telče pak umístil děj literárního díla "Město šťastných lásek". Stal se také čestným občanem města Telče. Jaký byl však život v "zákulisí" tohoto literárního génia? Jak ho ovlivnila návštěva v Katyni v roce 1943 či události v Maďarsku v roce 1956? Jaký byl jeho vztah se Státní bezpečností, která se ho rozhodla využít? To je téma přednášky historika doc. Michala Stehlíka, který se právě osudem Františka Kožíka na pozadí nacistické i komunistické moci zabývá.
  30. 9. 2016 Noc vědců 2016
 • 17:00 Vědecká kavárna aneb o světě, vědě i nevědě s Ing. Petrem Dvořákem
 • 20:30 Pozorování oblohy

 • MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  30. 9. 2016 Noc vědců 2016
 • 17:00 Vědecká kavárna aneb o světě, vědě i nevědě s Ing. Petrem Dvořákem
  beseda s fyzikem zabývajícím se nanotechnologiemi (Vysoké učení technické v Brně a Středoevropský technologický institut Brno - CEITEC)
  Malovaný sál Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55
 • 20:30 Pozorování oblohy
  pozorování oblohy pomocí velkých astronomických dalekohledů na bráně Matky Boží
 • 27. 9. 2016 Jihlavský 81. pěší pluk na frontách první světové války
  přednáší: Radim Kapavík, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  Přednáška Radima Kapavíka "Jihlavský 81. pěší pluk na frontách první světové války" doprovází výstavu unikátních fotografií a předmětů z pozůstalosti Antonína Kurky z doby jeho působení na ruské a italské frontě a v legiích.
  Přednášející přiblíží vojenské nasazení příslušníků 81. pěšího pluku a představí práci spolku Signum belli 1914 mapujícího osudy českých a moravských vojáků v tomto válečném konfliktu.
  8. 9. 2016 Moderní trendy v civilním letectví
  přednáší: Ing. Jan Klaný, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  Rostoucí požadavky na bezpečnost, kapacitu, efektivitu nebo rychlost civilních letadel nutí inženýry ke zlepšování současných konceptů nebo hledání konceptů zcela nových. Cílem přednášky je představit základní směry, kterými se ubírá vývoj v civilním letectví.
  6. 9. 2016 Potřebují mravenci ochranu?
  přednáší: RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D., začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  Mravenci obývají téměř všechny suchozemské biotopy. Spolu s termity tvoří přibližně polovinu biomasy veškerého hmyzu a třetinu biomasy všech živočichů žijících na Zemi. Přenášejí hmotu a energii, převracejí půdu, podporují jiné organismy, jsou účinní predátoři. Přesto pro ně může být i relativně malá změna prostředí fatální.
  19. 8. 2016 Mykologická setkání na Hajnici
  aneb zajímavé houby nalezené na setkáních v CHKO Třeboňsko,
  přednáší: Ing. Jiří Burel z Mykologického klubu Jihlava, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  28. 6. 2016 Jihlava ve fotografiích VII.
  přednáší: akad. mal. Martin Kos, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  28. 6. 2016 Jihlava ve fotografiích VII.
  přednáší: akad. mal. Martin Kos, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  14. 6. 2016 Archeologické výzkumy prováděné v Počátkách na Pelhřimovsku
  přednáší: Jakub Těsnohlídek a Petr Duffek, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  9. 6. 2016 Střípky z dějin astronomie - 1. část
  přednáší: Ing. Martin Kotěra z Astronomického klubu Pelhřimov, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  Vážně a občas nevážně o historii astronomie, velkých objevech i samotných slavných astronomech. Co vše dokázali naši předkové objevit a spočítat bez složitých přístrojů. Co z toho platí až dodnes. Část první - starověk a raný středověk.
  7. 6. 2016 Dny všední i sváteční v době Karla IV.
  přednáší: Mgr. Pavel Macků z referátu archeologie NPÚ Telč, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  7. 6. 2016 Babice 1951 - staré mýty a nová zjištění
  přednášející: doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., přednáška se koná v Obřadní síni telčské radnice, začátek v 17:00

  více informací
  Přednášející seznámí posluchače s novými archivními zjištěními, která budou obsažena také v přiravované publikaci, jež vyjde v nakladatelství Academia. Případ Babice 1951 propojuje mnoho lidských osudů a na jejich tragickém vyznění lze vysledovat charakteristiku totalitního režimu počátku 50. let 20. století.
  2. 6. 2016 Proč ženy a muži myslí odlišně?
  přednáška s houslovými ukázkami Prof. Dr. Františka Vyskočila, DrSc., začátek v 18:00
  přednáška z projektu Science Café
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  Muži a ženy jsou v mnoha fyziologických ohledech odlišní, podobně jako se liší samečkové a samičky řady živočichů. Společensky by si měli být rovni ve svých právech a příležitostech, ale biologicky se mohou velmi lišit měřitelnými vrozenými schopnostmi i raným vtištěním (inprintingem) v rodině a kultuře. Jaké neurofyziologické zvláštnosti, jiná stavba a naprogramování mozku vede k tomu, že v průměru ženy a muži vnímají vnější i vnitřní svět (bolest, migréna) trochu odlišně? Co bychom měli možná vědět nejen o partnerově těle ale především o jeho mysli, abychom si projevovali lásku a úctu?
  31. 5. 2016 Jihlava v době Karla IV. z pohledu archeologie
  přednáší: Mgr. David Zimola a Mgr. Aleš Hoch z archeologického oddělení MVJ,
  začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  24. 5. 2016 Města a vesnice na Žďársku z pohledu archeologie
  přednáší: Mgr. Pavel Hušťák z archeologické společnosti Pueblo o.p.s., začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  19. 5. 2016 Úsvit trpasličích planet - Pluto a Ceres
  přednáší: Mgr. Petr Scheirich, Ph.D. z Astronomického ústavu AV ČR, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  V loňském roce navštívily kosmické sondy poprvé v historii dvě trpasličí planety.
  New Horizons prolétla okolo Pluta, který v době startu sondy byl označován ještě za regulérní planetu. Snímky odeslané na Zemi předčily očekávání odborníků a ukázaly, že Pluto není mrtvým tělesem, ale aktivním světem s tekoucími ledovci, dunami a ledovými pohořími.
  Ani Ceres, navštívený sondou Dawn, nezůstává se svými bílými skvrnami, zvláštní horou, a dalšími projevy aktivity pozadu. Ukazuje se, že kategorie "trpasličí planety" byla vytvořena oprávněně, protože ač se jedná o tělesa mnohem menší, než ostatní planety, složitostí povrchu nezůstávají za regulérními planetami pozadu.
  18. 5. 2016 Krvavé léto
  další beseda z cyklu Dějiny na vlastní kůži, tentokrát s ředitelem nakladatelství Academia Jiřím Padevětem o jeho nové knize popisující události jarních a letních dní roku 1945, a také o prefabrikovaných strašácích a uměle vytvářené historii, začátek v 16:30
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  Beseda s Jiřím Padevětem, ředitelem nakladatelství Academia bude především o jeho nové knize, ve které se vracejí události jarních a letních dní roku 1945. A také o prefabrikovaných strašácích, za které se toho hodně schová, a uměle vyráběné historii, v níž díky vymyšlenému nepříteli vypadáme ušlechtilejší, statečnější, spořádanější a slušnější.
  17. 5. 2016 Průzkumy zaniklých sídel na Vysočině
  přednáší: Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. a Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.,
  začátek v 17:00
  Kavárna Muzeum, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  19. 5. 2016 Letadla nad Telčskem
  přednáší: Miroslav Brychta, přednáška se koná v obřadní síni telčské radnice, začátek v 17:00

  více informací
  Miroslav Brychta je profesí truhlář a jeho zájmem a koníčkem je letectví. Původně se jako malý kluk věnoval modelářství, záhy ho však začaly zajímat osudy konkrétních pilotů a tak se krok za krokem propátral k několika leteckým nehodám, které se udály na Telčsku v průběhu 20. století.
  Jeho povídání, jak sám svou přednášku nazval, je dokladem toho jak se může i amatérský badatel při svém bádání dopátrat podrobností, které zůstávají většině utajeny, a že historie není jen nudný obor plný suchých dat a letopočtů.
  25. 4. 2016 Echinofossulocactusy v přírodě a kultuře
  přednáší: Jaroslav Záhora, začátek v 18:00
  přednáška Klubu pěstitelů kaktusů a sukulentů Jihlava
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  15. 4. 2016 Lupenaté světlovýtrusé houby - 1. část
  (hlívy, pařezníky, houževnatce a podobné)
  přednáší: Ing. Jiří Burel z Mykologického klubu Jihlava, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  14. 4. 2016 Zatmění Slunce v Indonésii
  přednáší: Bc. Mirek Dočekal z Hvězdárny a planetária Brno, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  Astronomicko-cestopisná přednáška o cestě do Indonésie za zatměním Slunce v roce 2016.
  12. 4. 2016 Stopařův průvodce exoplanetární zoo aneb Pátrání po druhé Zemi
  přednáší: Julie Nováková, spisovatelka a popularizátorka vědy,
  začátek v 18:00, přednáška v rámci projektu Science Café
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  Vydáme se na cestu historií kosmického průzkumu, oboru astrobiologie i samotných soustav. Přednášku sice strávíme bezpečně v obyvatelné zóně, ale ukážeme si, v čem je její koncept přínosný a v čem příliš zjednodušený. Najít svět s podmínkami podobnými Zemi totiž zdaleka nebude jednoduché a záleží na celé řadě faktorů...
  K 55. výročí historického letu Jurije Gagarina se tak podíváme do míst, kam sice lidská noha ještě dlouho a možná nikdy nevkročí, ale kosmické teleskopy mohou být našima očima do dálek.
  22. 3. 2016 Jan Blažej Santini Aichel - genius české barokní tvorby
  přednáší: Stanislav Růžička, autor knihy Putování za Santinim,
  začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  Příběh života a díla architekta Jana Santiniho ( 1677 - 1723 ), který zrealizoval více než 80 staveb. Řada z nich je dnes přístupna i na území Kraje Vysočina, v tak zvaném Žďárském ohnisku české barokní gotiky a to včetně poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

  Přednáší Stanislav Růžička, autor knihy Putování za Santinim, přednáška bude doplněna barevnými fotografiemi Vladimíra Kunce
  21. 3. 2016 Sukulenty Jižní Afriky
  přednáší: prof. Jan Gloser, začátek v 18:00,
  přednáška Klubu pěstitelů kaktusů a sukulentů Jihlava
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  17. 3. 2016 17. 3. 2016 Co se stalo v Polné?
  aneb „Obžalovaný Leopolde Hilsnere, povstaňte!“

  daší beseda z cyklu Dějiny na vlastní kůži, povídání s Mgr. Věrou Tydlitátovou, Th.D. a Ladislavem Vilímkem, začátek v 16:30
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  Co se stalo v Polné?
  aneb „Obžalovaný Leopolde Hilsnere, povstaňte!“

  Nevyřešené zločiny bývají provokující, protože zůstávají obestřeny tajemstvím, proměňují se, stávají se postupně pověstí, legendou. Také dávná vražda Anežky Hrůzové je zločin, který již více než sto let žije vlastním životem. Bylo mu věnováno mnoho novinových článků, odborných i laických textů nejrůznější kvality, postupně nabyl mnoha podob. Aféra kolem něj byla zneužita k protižidovské propagandě ve své době i v časech následujících. Dodnes je pro mnohé příběhem účelového ohýbání práva a jedním z nejznámějších justičních omylů, důsledkem politikaření a štvavé mediální kampaně. Najdou se lidé stále ochotní spekulovat v souvislosti s ním o jakémsi tajuplném spiknutí. Je to ale také příběh osobní statečnosti, profesní cti, racionality, práva a pravdy. Je to příběh plný emocí. Nedávno byl dokonce znovu oživen ve filmové podobě.

  Co se odehrálo na kraji lesíka u Polné – a hlavně: co se dělo poté? Proč se na smrt právě této dívky dodnes nezapomnělo a čím nás tento starý příběh stále oslovuje?

  Okolo témat z dobového pokleslého tisku, televizních obrazovek i ze starých archivů se bude točit povídání s hosty Mgr. Věrou Tydlitátovou, Th.D. a Ladislavem Vilímkem. Srdečně zveme opět k další besedě z velmi volného cyklu Dějiny na vlastní kůži.

  17. března 2016, Malovaný sál Muzea Vysočiny Jihlava, začátek v 16:30
  Vstupné 20,-
  10. 3. 2016 Zrození a smrt hvězdy
  přednáší: Bc. Miloš Podařil z České astronomické společnosti, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  Přednáška shrnuje nejvýznamnější vývojová stádia života hvězd a vysvětluje některé základní mechanismy, díky kterým hvězdy září. Zvláštní důraz je kladen na různé scénáře zániku hvězd.
  8. 3. 2016 Co by spotřebitel měl vědět o potravinách
  přednáší: Ing. Alena Honzlová ze Státního veterinárního ústavu ČR, začátek v 18:00
  přednáška se uskuteční v rámci projektu Science Café
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  Státní veterinární ústav v Jihlavě je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zemědělství ČR. Zabývá se laboratorní diagnostikou v oblasti zdraví zvířat, bezpečnosti potravin (zejména živočišného původu) a ekologie.
  V oblasti kontroly potravin je činnost zaměřena na prověřování jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin pro účely státního dozoru, ale i pro soukromé subjekty. Tato činnost zahrnuje mikrobiologické a chemické vyšetření potravin a surovin pro jejich výrobu. Témata související s nutričním složením potravin, aditivními, kontaminujícími či reziduálními látkami přítomnými v potravinách by měla být předmětem přednášky
  29. 2. 2016 Austrokaktusy
  přednáška Klubu pěstitelů kaktusů a sukulentů Jihlava, začátek v 18:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  26. 2. 2016 Beseda s mykology
  setkání s členy Mykologického klubu Jihlava, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  11. 2. 2016 Experimentální kosmologie
  přednáší: Ing. Petr Dvořák z Vysokého učení technického v Brně, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  Jak je Vesmír veliký a jak je starý? Tyto na první pohled jednoduché otázky byly dlouhou historii otázkami pouze pro filozofy a teoretické fyziky, kde jedna druhé velmi často odporovaly.
  Naštěstí s pokrokem techniky nastalo nyní důležité období lidstva, kdy nám odpovídá přímo sám – Vesmír. Podívejme se spolu na tuto zajímavou cestu odhalování základních lidských otázek pomocí tzv. Experimentální kosmologie, která díky výsledkům z družice Planck, otevřela nové lidské poznání.
  9. 2. 2016 Jihlavské náměstí - od založení po současnost
  přednáší: Dr. Ing. arch. Jaroslav Huňáček, začátek v 18:00
  přednáška se uskuteční v rámci cyklu Science Café
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  2. 2. 2016 Babice 1951 - Staré mýty a nová zjištění
  přednáší: doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. z Národního muzea Praha, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  Historik doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., z Filozofické fakulty UK v Praze se v posledních několika letech věnoval archivnímu průzkumu týkajícímu se případu Babice 1951. Srovnával výpovědi pamětníků, tisíce stran vyšetřovacích svazků Státní bezpečnosti a další materiály ze souvisejících procesů. Na základě výzkumu připravil publikaci, která vyjde v roce 2016 k půlkulatému výročí událostí.
  V souvislosti schystanou publikací jsme na 2. února 2016 připravili přednášku autora publikace, Michala Stehlíka, s názvem Babice 1951 – staré mýty a nová zjištění, která proběhne od 17 hodin v Malovaném sále. Přednáška se zaměří právě na aktuální informace, které jsou k celému případu k dispozici, a bude doplněna originálními rozhlasovými ukázkami a prezentací dosud neznámých fotografií i dokumentů.
  19. 1. 2016 Mauricius - ostrov Blbouna nejapného
  přednáší: Pavel a Klára Bezděčkovi, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  Během promítání spousty obrázků budou manželé Bezděčkovi povídat o málo známém ostrovu, ležícím v Indickém oceánu východně od Madagaskaru. Posluchači tak alespoň na chvíli navštíví neuvěřitelné mauricijské scenérie i mnohá zákoutí, botanické a zoologické zahrady, národní parky i centrum hlavního města či muzeum známek se slavným Modrým a Červeným Mauriciem. Chybět nebudou informace o vyhynulé a současné fauně ostrova a v závěru se posluchači dozvědí, jak dopadlo pátrání po stopách již dávno vyhynulého doda - čili blbouna nejapného.
  15. 1. 2016 Vzpomínka na meteorit Žďár
  přednáší: Ing. Tomáš Holenda z Astronomického klubu Pelhřimov, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  Přednáška obsahuje informace o základním rozdělení meteoritů se zvláštním zaměřením na tzv. meteority s rodokmenem (víme, odkud těleso přiletělo a na základě pozorování se povedlo nalézt alespoň jeden meteorit). Hlavní část přednášky bude zaměřena na vlastní zážitky z hledání meteoritů.

  Přednášející je nálezcem 1. úlomku meteoritu Žďár a účastník mnoha pátracích meteoritických expedic.
  12. 1. 2016 Historické krajiny, součást našeho kulturního dědictví
  přednáší: prof. PhDr. Eva Semotamová, DrCSc., začátek v 18:00
  přednáška se uskuteční v rámci projektu Science Café
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  2015
  15. 12. 2015 Adventní beseda
  setkání s Mgr. Františkem Tichým, farářem Náboženské obce Církve československé husitské v Jihlavě se uskuteční v rámci výstavy Narodil se Ježíšek, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  8. 12. 2015 Čeští přírodovědci v říši Inků
  přednáší: RNDr. Jan Klimeš, Ph.D. z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR,
  začátek v 18:00; přednáška se uskuteční v rámci projektu Science Café
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  Hostem prosincového Science Café bude RNDr. Jan Klimeš, Ph.D., z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, který se účastní zajímavého výzkumu v srdci někdejší říše Inků. Přijďte si poslechnout poutavé vyprávění a zhlédnout fotky z krásné přírody v Peru.
  8. 12. 2015 Even zikaron. Pamět židovských náhrobních kamenů
  prezentace publikace o židovských hřbitovech v Telči se koná v sále
  Lannerova domu v Telči, začátek v 17:00
  MVJ, pobočka Telč
  3. 12. 2015 Jeden den na oběžné dráze
  přednáší: Ing. Tomáš Přibyl, publicista v oblasti kosmonautiky, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  V čem se život kosmonautů díky absenci gravitace liší od toho, jak fungujeme „normálně“ na Zemi? Jak vypadá kosmický záchod a jak se používá? Co je to „kosmická strava“ a jak chutná? Jak si kosmonauti stříhají vlasy, kde a jak odpočívají nebo jak řeší zdravotní problémy? Toto vše a ještě mnohem více se dozvíte v přednášce „Jeden den na oběžné dráze“.

  Přednáší Ing. Tomáš Přibyl,
  publicista v oblasti kosmonautiky a autor mnoha knih literatury faktu (Smrt měla jméno Challenger, Den, kdy se nevrátila Columbia, Poklady kosmonautiky aj.).
  Osobně navštívil všechna kosmická střediska NASA, potkal se s více než dvěma sty kosmonauty, viděl startovat všechny americké raketoplány.
  Osobní stránky
  26. 11. 2015 Empír a klasicismus
  PŘEDNÁŠKA SE Z DŮVODU NEMOCI NEKONÁ - NÁHRADNÍ TERMÍN BUDE ZVEŘEJNĚN V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ!
  MVJ, pobočka Třešť
  více informací
  Ve čtvrtek 26. listopadu v 17:00 bude v třešťském muzeu další přednáška z dějin módy a odívání. I obdobím empíru a klasicismu nás provede Ing. Lucie Bláhová z Národního památkového ústavu.
  Z řady názorných ukázek se dozvíme, že dámy v tomto období pomaloučku opouští své obručové sukně a péřové ozdoby ve vlasech a postupně přivykají lehoulinkým látkám, z nichž byly šity šaty téměř průsvitné. Velmi snadno se v nich nachladlo, moralisté si stěžovali, že splývavý šat příliš zdůrazňuje ženskou postavu a lékaři byli naopak rádi, že nezdravá móda šněrovacích korzetů konečně končí.
  Muži v tomto období na módu tolik nehledí, hlavní změna spočívá v prodloužení nohavic u kalhot, nošení dvourohého klobouku a v určité neupravenosti. Na scénu vstupuje naopak také velmi módně oblečený muž, hledící na svůj zevnějšek, mnohdy ovšem až příliš.

  Další podrobnosti o módě se dozvíte na přednášce v muzeu, je určena nejširší veřejnosti, neváhejte proto a přijďte do muzea, jste srdečně zváni.
  24. 11. 2015 Tajemství života Boženy Němcové a její nejslavnější dílo Babička
  přednáší: Jaroslav Kreibich, sběratel výtisků Babiček, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  13. 11. 2015 Ivo Pospíšil: Příliš pozdě zemřít mladý
  autorské čtení a autogramiáda s Ivo Pospíšilem, začátek v 19:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  Baskytarista, hudební manažer, producent a DJ Ivo Pospíšil sepsal své memoáry.
  V knize Příliš pozdě zemřít mladý se ohlíží za svým působením v českém undergroundu i na porevoluční hudební scéně.
  Třísetstránkovou knihu doprovázenou velkým množstvím archivních fotografií přijede Ivo Pospíšil představit do Jihlavy v pátek 13. listopadu.
  Autorské čtení a autogramiáda se uskuteční v muzejním Malovaném sále od 19:00.
  12. 11. 2015 Pátrání po chemických sloučeninách v mimozemském prostředí
  přednáší: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D., začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  Přednáška bude zaměřena na objasnění metod, pomocí nichž lze odhalovat přítomnost rozmanitých chemických prvků a sloučenin daleko od naší planety Země. V přednášce se krátce podíváme na analýzu vzorků dopravených na naši planetu, zmíníme některé sondy, jejichž úkolem bylo analyzovat prostředí ve Sluneční soustavě a na závěr si něco povíme o principech studia elektromagnetického záření využívaných k identifikaci chemických látek v různých částech Vesmíru.

  Organizátorem přednášky je Česká astronomická společnost, Pobočka Vysočina
  (http://vysocina.astro.cz)
  10. 11. 2015 Zázrak hrozný viděli jsme na nebi
  o astronomických, geofyzikálních a meteorologických jevech z kronik 16. až 18. století
  přednáší: Ing. Rostislav Rajchl, vedoucí Hvězdárny Uherský Brod, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  6. 11. 2015 Houby jihlavských parků II.
  přednáší: Ing. Jiří Burel z Mykologického klubu Jihlava, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  13. 10. 2015 Dějiny na vlastní kůži: EXODUS - Musíme si pomáhat (?)
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  Další beseda z velmi volného muzejního cyklu Dějiny na vlastní kůži: EXODUS se věnuje aktuálnímu tématu uprchlíků. Nemáme tak vysoké ambice, abychom si v ní kladli za cíl dobrat se řešení tam, kde podobnou cestu samotné vlády jednotlivých zemí a Evropa sama teprve hledají.
  Chceme nabídnout rozhovor s těmi, kteří se rozhodli zažít a vidět situaci na vlastní kůži, nikoliv pouze prostřednictvím médií. Jejich důvody, názory, zkušenosti, postoje a informace mohou být cenným přínosem pro celospolečenskou debatu, která hledá mimo jiné odpověď na otázku MUSÍME SI POMÁHAT (?)
  Zveme všechny, kdo se cítí být tímto tématem osloveni, dne 13. 10. 2015 od 16.30 do Malovaného sálu Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55 (za Kavárnou Muzeum).

  Pozvaní hosté:
  Jan Vrobel – zpěvák v kapele CRUADALACH, vystudovaný právník, bývalý šéfredaktor populárního herního časopisu SCORE a dobrovolník. Jinak také mladý muž s jasným názorem, který si občas nebere servítky.
  Karel Paták - zdravotník, dobrovolník v uprchlických táborech, člen spolku Podhradí. Jinak také jeden z těch, kteří místo dlouhých řečí jdou a zkrátka něco dělají.

  Vstupné bude opět 20,- Kč.
  Více informací naleznete na facebooku Muzea Vysočiny Jihlava.
  12. 10. 2015 Od beznaděje k uzdravení
  přednáší: Mudr. Vladimír Vogeltanz, začátek v 18:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  MUDr. Vladimír Vogeltanz
  Patnáct let pracoval jako lékař v nemocnici, operoval a léčil farmaky. V roce 1993 opustil místo zástupce primáře, odešel z oficiální medicíny a nastoupil cestu etikoterapie - hledání skutečných příčin nemocí a životních obtíží.

  Etikoterapie je preventivně léčebný systém postavený na aktivitě samotného nemocného, kterému nabízí uzdravení radikální změnou vlastního postoje. Je-li nemocný ochoten pojmenovat a odstranit nemocné zvyky (mravy), které vedly do nemoci, může se uzdravit sám – i bez léků.

  Těšíme se na vás.

  Vstupenky zakoupíte přímo na místě před začátkem přednášky, rezervace není nutná.
  Vstupné: 150,- Kč

  Bližší informace: www.etikoterapie.com a na telefonním čísle 775 508 587.
  8. 10. 2015 10+1 způsob jak zničit Zemi a život na ní
  přednáší: Ing. Martin Kotěra, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  Přednáška věnovaná kosmickým katastrofám a jejich následkům

  Organizátorem přednášky je Česká astronomická společnost, Pobočka Vysočina
  (http://vysocina.astro.cz)
  8. 10. 2015 Lásky Boženy Němcové
  beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou, začátek v 17:00
  Beseda se koná v prostoru muzejních arkád na výstavě Božena Němcová: Babička
  MVJ, Masarykovo nám. 57/58, Jihlava
  více informací
  Po ukončení besedy bude následovat autogramiáda stejnojmenné knihy
  25. 9. 2015 Houby smrčin a smrků
  přednáší: Ing. Jiří Burel z Mykologického klubu Jihlava, začátek v 17:00
  přednáška se netradičně koná v prostorách herny na budově 57/58
  MVJ, Masarykovo nám. 57/58, Jihlava
  25. 9. 2015 Noc vědců 2015
  tradiční akce pořádaná ve spolupráci s Českou astronomickou společností, pobočka Vysočina zaměřená na popularizaci vědy a výzkumu
  MVJ, Masarykovo nám. 57/58, Jihlava
  více informací
  br> Noc vědců 2015

 • 14:00 – 17:00
 • Astronomicko-fyzikální stan
  Ukázky astronomické techniky a pozorování Slunce, v případě nepřízně počasí pozorování pozemských objektů.
  Ve stanu budou probíhat i nejrůznější fyzikální pokusy.
  (Před budovou Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 57/58)

 • 18:00 – 19:00
 • Přednáška Mgr. Pavla Gabzdyla z Hvězdárny a planetária Brno:
  Vše, co jsme věděli o Měsíci, je jinak
  (Malovaný sál Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, Jihlava)

 • 20:00 – 20:30
 • Jihlavská astronomie
  Neformální představení amatérské historie astronomie v Jihlavě doplněné o ukázku astronomických přístrojů Jihlavské astronomické společnosti s technickým výkladem.
  (brána Matky Boží, vyhlídková terasa, Věžní 1, Jihlava – vchod z Infocentra)

 • 20:30 – 22:00
 • Pozorování oblohy
  Astronomické pozorování pro veřejnost pomocí dalekohledů Jihlavské astronomické společnosti se uskuteční pouze v případě jasného počasí.
  (brána Matky Boží, vyhlídková terasa, Věžní 1, Jihlava – vchod z Infocentra)

  Vstup na akci zdarma!
  22. 9. 2015 Science Café - Cesta kávy
  přednáší: Michal Štec, barista z Brna, začátek v 18:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  V rámci cyklu Science Café si v září budeme při kávě povídat o kávě - o jejím pěstování, sklizni, způsobech zpracování a zároveň malé vzorky různých káv i ochutnáme. Přednášet bude Michal Štec, zkušený barista z prostředí brněnských kaváren.
  10. 9. 2015 Proměny vesmíru na vlastní oči aneb Pozorování proměnných hvězd
  přednáší: Bc. Miloš Podařil, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  Mnohé hvězdy v průběhu času mění svou jasnost (jde o tz. proměnné hvězdy).
  Důvody změn jasnosti jsou přitom různé. Důkladná analýza světelných změn může vypovědět mnohé o mechanismech fungování hvězdy.

  Organizátorem přednášky je Česká astronomická společnost, Pobočka Vysočina
  (http://vysocina.astro.cz)
  8. 9. 2015 Psychiatrická nemocnice Jihlava - Historie a současnost
  přednáška připravena ve spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Jihlava, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  Příspěvky přednášejících:
 • Psychiatrie za námi aneb historie Psychiatrické nemocnice Jihlava - MUDr. Zdeňka Drlíková
 • Psychiatrie mezi námi aneb vývoj léčby duševních nemocí - Mgr. Martin Šťastný
 • Psychiatrie před námi aneb trendy a jak to bude - MUDr. Jana Toufarová
 • 30. 6. 2015 Jihlava ve fotografiích včera a dnes VI.
  přednáší: akad. mal. Martin Kos, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  25. 6. 2015 Cesta tance
  Miloš Veselý seznámí s tím, jak se Square Dance dostal z Čech do Ameriky a poté zpět do Čech; před budovou MVJ proběhne i ukázka tance, začátek již v 16:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  18. 6. 2015 Tradice Jana Husa v průběhu staletí
  komentovaná projekce doc. PhDr. Evy Melmukové v sále telčské ZUŠ, začátek v 17:00
  MVJ, pobočka Telč
  18. 6. 2015 Tradice Jana Husa v průběhu staletí
  komentovaná projekce doc. PhDr. Evy Melmukové v sále telčské ZUŠ, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  12. 6. 2015 Ryzec pravý, ryzec černohlávek a jim podobné druhy rostoucí v ČR
  přednáší: Mgr. Miroslav Beran, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  2. 6. 2015 Zbytky dávných sopek v Čechách
  přednáší: Mgr. Vladislav Rapprich, Ph.D. z České geologické služby, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  S následky sopečné činnosti se v Čechách nesetkáváme jen ve chvílích, kdy k nám silný vítr zanese sopečný popel z Islandu. V celé severní části České republiky jsou rozesety pozůstatky vyhaslých sopek, které mnohdy ovlivňovaly chod dějin naší vlasti. Stačí si jen připomenout, že erozí ohlodaný zbytek sopky Říp přitáhl pozornost již Praotce Čecha. A úchvatných krajinných dominant sopečného původu je na našem území celá řada.
  Jak ale tyto sopky vypadaly v době své aktivity, jak vypadaly jejich erupce a jakým způsobem ovlivňovaly své okolí? To jsou otázky na které hledají odpovědi současné výzkumy.
  Na přednášce se dozvíte, že Doupovské hory svým charakterem připomínaly sopky na Havaji a že zde docházelo k mohutným sesuvům. Také že Trosky soptily jako Stromboli nebo že i v Čechách jsme měli nedaleko Jičína náš Eyjafjallajökull.
  29. 5. 2015 Houby jihlavských parků (zimní, jarní a časně letní druhy)
  přednáší: Ing. Jiří Burel z Mykologického klubu Jihlava, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  22. 5. 2015 Dějiny na vlastní kůži – Spravedlnost vítězů
  setkání nad knihou J. Křesťana Případ Václava Talicha - K problému národní očisty a českého heroismu bude nejen setkáním s osudy V. Talicha a Z. Nejedlého, ale také diskusí o tom, jak obtížný je úkol profesně či umělecky uspět i lidsky obstát v těžkých v časech, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  14. 5. 2015 Historie odívání - Baroko
  přednáší Ing. Lucie Bláhová z NPÚ, Územní památková správa České Budějovice,
  začátek v 17:00
  MVJ, pobočka Třešť
  12. 6. 2015 Ryzce
  přednáší: Mgr. Miroslav Beran, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  5. 5. 2015 Island očima geologa. Po vlastní ose za krásami sopečného ostrova
  přednáší: Ing. Jiří Šura z Východočeského muzea v Pardubicích, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  Ostrov u polárního kruhu vznikl a neustále narůstá díky sopečné činnosti. Jeho podivuhodnou krajinu však vytváří především odvěký zápas kameme s vodou a ledem. Tématicky členěné vyprávění nejen o sopkách a gejzírech, ale i o živé přírodě a lidech, je doplněno téměř 400 obrázky pořízenými autorem.
  21. 4. 2015 Pohled do Vulkánovy dílny
  přednáší: Ing. Jiří Šura z Východočeského muzea v Pardubicích, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  O sopkách na Zemi ze všech úhlů pohledu: trocha mytologie, věda dělá kotrmelce, proč sopky soptí, druhy sopečné činnosti, kde sopky nacházíme a proč, posopečné jevy, dobro i zlo, sopky ve světě, v Evropě, Vulkánova islandská pobočka v akci, kam za „živými“ sopkami.
  14. 4. 2015 Státní okresní archiv Jihlava aneb Co ukrývají domy ve Fritzově ulici a třídě Legionářů
  přednáší: PhDr. Renata Pisková, ředitelka Státního okresního archivu Jihlava, začátek v 18:00
  přednáška se uskuteční v rámci projektu Science Café
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  26. 3. 2015 Bolidy a pády meteoritů aneb Meteority s rodokmenem
  přednáší: RNDr. Pavel Spurný, CSc. z Oddělení meziplanetární hmoty Astronomického ústavu AV ČR, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  RNDr. Pavel Spurný, CSc.

  jeden z celosvětově vůbec nejuznávanějších expertů v oblasti meziplanetární hmoty.
  V rámci přednášky nejprve obecně představí co to bolidy jsou, jaké jsou možnosti jejich pozorování, co to jsou meteoroidy a jaký je jejich vztah k mateřským tělesům (tedy ke kometám a k asteroidům).

  Přednáška posluchače všeobecně seznámí se vším, co se dá zjistit z instrumentálního pozorování krátkého světelného jevu bolidu. Bude informovat o tomto jevu, o původním tělese a jakými přístroji a způsoby se bolidy pozorují. V rámci první části přednášky se bude Dr. Spurný věnovat také konkrétním příkladům pozorování bolidů na území České republiky a blízkém okolí; popíše, co vše jsou čeští vědci z vlastních záznamů schopní určit a jak, jaké jsou nejmodernější trendy v oblasti meteorické astronomie.

  Ve druhé části přednášky bude věnován prostor konkrétním nejvýznamnějším případům jasných bolidů a pádů meteoritů, které byly českými astronomy zaznamenány a analyzovány v posledních několika letech.

  Na příkladu pádu meteoritů Bunburra Rockhole bude představena činnost a výsledky z bolidové sítě v jihozápadní Austrálii, na jejímž provozu se čeští astronomové významně podílejí, a také z bolidů ve střední Evropě se zaměřím především na novou analýzu bolidu a následný nález meteoritů Benešov po dvaceti letech po pádu.

  Zvláštní pozornost bude věnovat představení čerstvě instrumentálně pozorovaného pádu meteoritů u Žďáru nad Sázavou. Bude ukázáno proč je tento případ bezesporu jedním z nejpřesnějších a nejlépe popsaných meteoritů s rodokmenem a čím je významný.

  10. 3. 2015 Co vědci vybádali od založení NP Šumava
  přednáší: prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc. z Jihočeské univerzity České Budějovice,
  začátek 18:00 přednáška se uskuteční v rámci projektu Science Café
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  Národní park Šumava byl vyhlášen v roce 1991 na části stejnojmenné chráněné krajinné oblasti a důvodem ochrany byly především výjimečné přírodní hodnoty tohoto území – např. rašeliniště, ledovcová jezera, pralesy, kaňony Vydry a Křemelné nebo Vltavský luh – či programy na reintrodukci vzácných druhů – rysa ostrovida a puštíka bělavého.

  Dalším motivem byly opuštěné vojenské prostory – zelený pás podél bavorské a rakouské hranice, v němž se dochovaly výjimečné ekosystémy. Teprve před čtvrtstoletím se i čeští přírodovědci mohli začít volněji pohybovat „za dráty“ a lépe poznávat tajemnou Šumavu podél hraničního hřebene. V rámci komplexního a dlouhodobého výzkumu nacházeli nové druhy, poznávali život tetřeva, rysa, perlorodky, migrace jelenů, druhové bohatství hmyzu, dřevokazných hub a lišejníků. Zatímco čeští politici a média vytvářejí dojem, že hlavním problémem NP Šumava je kůrovec, vědci s úžasem studují proměny horských smrčin a dosud nepoznanou přirozenou dynamiku velkoplošně narušených ekosystémů. Mnohé mezinárodní projekty probíhají ve spolupráci s přilehlým NP Bavorský les a společné výsledky nejen rozšiřují poznání Šumavy, ale obohacují i praxi ochrany přírody.
  4. 3. 2015 Dějiny na vlastní kůži: Od svatého Vladimíra k Vladimíru Putinovi, od jurodivých k Pussy Riot
  Přednášet a besedovat o své nové knize OBRAZY Z KULTURNÍCH DĚJIN RUSKÉ RELIGIOZITY přijede MARTIN C. PUTNA, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  Kniha vysvětluje hlavní body ruských ­kulturních a duchovních dějin, jež by měl znát každý Čech, který chce rozumět tomu, co se děje v Rusku dnes. ­Výklad, dokumentovaný na ­vybraných literárních a uměleckých dílech, je veden od „předdějin“ na ­řeckém Krymu po současnost: od svatého ­Vladimíra k Vladimiru ­Putinovi a od jurodivých k Pussy Riot. Na rozdíl od většiny rusistických prací tato kniha vykládá Rusko „postkoloniálně“. Ne jako jednotné dějiny ruské ­říše a ruské spirituality, ale jako ­komplex národních a náboženských tradic, které spoluutvářely prostor ­východní Evropy, včetně ruských „kontrakultur“ a vlivů německých, mongolských, židovských, katolických či polskolitevských. Zvláštní ­pozornost je věnována Ukrajině, ­dědici „toho druhého Ruska“. Kniha se hlásí k tradici, kterou vy­značují Havlíčkovy Obrazy z Rus, Masarykovo Rusko a Evropa a Čer­ného Vývoj a zločiny panslavismu.

  http://www.ivysehrad.cz/…/obrazy-z-kulturnich-dejin-ruske-…/
  3. 3. 2015 Tajemství Jihlavy
  přednáší: Mgr. Petr Štěpán, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  Každé město (stejně jako rodina) má svou historii a také svá tajemství. Tajemstvím může být i zapomenutá historie, ale i historie nezaznamenaná. Dále historie zamlčovaná, nechtěná, vymyšlená nebo jen předpokládaná. Prostoru pro tajemství je tedy dost. Proměny názvů ulic, svědčí o revolučních proměnách politických, náboženských… I město má svůj život – zrod, dětství, dospělost, smrt. Ale má i prenatální stav ba i svá znovuzrození.

  Přednáška zaměří pozornost na nejstarší historii města či dokonce místa. ● Sama Jihlava je původem gotická, ale mohla být i románská? ● Nebo dokonce ještě starší? ● A proč název Jihlava? ● Zapomenuté (ztracené?) poklady Jihlavy ●

  Přednáška se koná při příležitosti zahájení výstavy autorských fotografií Mgr. Petra Štěpána Jihlava let osmdesátých v prostorách Kavárny Muzeum.
  27. 2. 2015 Beseda s mykology
  setkání s členy jihlavského Mykologického klubu začíná v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  23. 2. 2015 Sukulenty pod širákem
  přednáší: Jiří Janda z jihlavského Klubu pěstitelů kaktusů a sukulentů, začátek v 18:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  24. 2. 2015 Himaláje očima turisty
  přednáší: Ing. Ladislav Tomáš, začátek netradičně v 16:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  20. 1. 2015 Jak se dělá mamut
  přednáší: preparátorka Bc. Jana Wagnerová, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  Bc. Jana Wagnerová preparuje druhým rokem pro Muzeum východních Čech v Hradci Králové a specializuje se na preparaci ptáků všech druhů a velikostí a na drobné a střední savce.
  Na přednášce budou posluchači seznámeni s historií a současností zoologické preparace. Dozví se mimo jiné i jak vznikají muzejní preparáty a také jak se vyrábí modely vyhynulých zvířat.
  13. 1. 2015 Konzervování a restaurování starožitného nábytku a dřevěných prvků v architektuře
  přednáší: restaurátor děl z oboru výtvarných umění MgA. Martin Jelínek, DiS., začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  Posluchači se seznámí s obecnými základy konzervace a restaurování drobných dřevěných předmětů a nábytku. Připomenuty budou i osvědčené a tradiční technologické postupy při ošetření povrchu dřeva.
  Na závěr se přednášející MgA. Martin Jelínek, DiS., restaurátor děl z oboru výtvarných umění, bude věnovat i dotazům účastníků přednášky.
  2014
  25. 11. 2014 Bali - mystický ostrov bohů
  přednáší: Jakub Skočdopole, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  Malinkatý ostrov v Indickém oceánu je největší turistickou destinací v Indonésii
  a patří beze všech pochybností k nejmystičtějším místům naší planety.
  Dokazuje to nebývalá koncentrace chrámů, umění, bohů i démonů.
  A jaké to je na tomto místě strávit 7 týdnů?
  21.11. 2014 Jak se dělá revoluce
  v pořadí třetí beseda z cyklu Dějiny na vlastní kůži bude tentokrát věnována dějinám
  tvořícím se na ulici z pohledu těch, kteří se ocitli na tribunách, a z pohledu lidí z davu,
  začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  18. 11. 2014 Vojenství doby královské - Vývoj zbroje 1250-1420
  přednáší: Mgr. Pavel Macků z NPÚ Telč, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací

  Od kroužkové košile k prvním plátovým zbrojím.

  V rámci přednášky si projdeme rozmanitý a do té doby nevídaný technologický pokrok
  ve zbrojířském řemesle a nastíníme nejvýznamnější objevy v daném řemeslném odvětví.

  13. 11. 2014 Renesanční móda
  v pořadí již druhá přednáška z cyklu Historie odívání
  přednáší: Ing. Lucie Bláhová z Národního památkového ústavu,
  Územní památkové správy Č. Budějovice, začátek v 17:00
  MVJ, pobočka Třešť
  11. 11. 2014 Za přírodou a lidmi na sever Etiopie
  přednáší: RNDr. Vít Grulich, CSc. z Přírodovědecké fakulty
  Masarykovy univerzity v Brně, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  7. 11. 2014 Určování kloboukatých hub do rodů
  přednáší: Ing. Jiří Burel z Mykologického klubu Jihlava, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  4. 11. 2014 Pátrání po předcích na Vysočině
  přednáší: genealožka Blanka Lednická, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  Přednáška genealožky Blanky Lednické seznámí posluchače s různými zajímavostmi a úskalími pátrání po předcích na Vysočině - ať už se jedná o zvláštnosti německého jazykového ostrova, rozdělení kraje mezi různé archivy, jména získaná po chalupě, svobodníky nebo další zdejší specifika.
  14. 10. 2014 Vojenství doby královské - Obléhání
  přednáší: Mgr. Pavel Macků z NPÚ Telč, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  Organizace, taktika a zázemí vrcholně středověkého vojska
  při obléhání středověkých měst a hradů (13.-14. století).
  2. 10. 2014 Vojenství doby královské - Bitva
  přednáší: Mgr. Pavel Macků z NPÚ Telč, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  Výcvik, taktika, logistika a možnosti vrcholně středověkého vojska při polním střetu (13.-14. století).
  30. 9. 2014 Boje jihlavského 81. pěší pluku ve slovenských Karpatech na jaře 1915
  přednáší: Radim Kapavík ze sdružení Signum belli 1914, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  Stručný popis cesty jihlavského pluku první světovou válkou
  během roku 1914 a podrobný výklad o zimních bojích v Karpatech
  u slovenské obce Výrava (okr. Medzilaborce) v únoru-březnu 1915.
  23. 9. 2014 Technika, umění a umění v architektuře
  přednáší: Mgr. Petr Štěpán, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  22. 9. 2014 O biologii šamanského pralesa jižní Ameriky
  přednáší: Mgr. Tomáš Hájek, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  Expediční přednáška Mgr. Tomáše Hájka pojednává o povšechné biologii, zoologii a ochraně přírody amazonského pralesa. V této destinaci působí jako zoologický průvodce na každoročních výpravách, které ve svém původním zadání vyhledávají šamany a zúčastňují se jejich rituálů.
  5. 9. 2014 Naše muchomůrky
  přednáší: Ing. Jiří Burel z Mykologického klubu Jihlava, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  24. 6. 2014 Židovské hřbitovy, pravidla pohřbívání a symbolika výzdoby náhrobků
  přednáší: Mgr. Iva Steinová, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  18. 6. 2014 Není to moje válka. Dějiny na vlastní kůži
  Kosovo a Irák posledních let tak, jak je viděl a zažil "contractor" najatý
  k ochraně vybraných osob v krizových oblastech, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  17. 6. 2014 Jihlava ve fotografiích V.
  přednáší: ak. mal. Martin Kos, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  Taz
  MVJ, Masarykovo nám. 57/58, Jihlava
  více informací
  20. 5. 2014 Přírodou Srí Lanky
  přednáší: Klára a Pavel Bezděčkovi, začátek v 17:00

  více informací
  Během přednášky „Přírodou Srí Lanky“ navštívíme společně s manžely Bezděčkovými několik národních parků a rezervací Srí Lanky, potkáme stáda slonů, tlupy hulmanů posvátných a dalších druhů opic, v tichosti projdeme kolem rádoby mírumilovných krokodýlů a vodních buvolů, potěšíme se celou plejádou exotických ptáků, zastavíme se ve sloním útulku i v želví záchranné stanici. Celé putování ukončíme v Indickém oceánu s delfíny a modrými velrybami. Povídání o přírodě bude proloženo spoustou informací o možnostech cestování po ostrově, o bezpečnosti, jídle a životě na Srí Lance.
  17. 5. 2014 Kotrmelce vesmírné spolupráce
  přednáší: Ing. Tomáš Přibyl, začátek v 18:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  Spolupráce přináší v kosmonautice spoustu pozitivního.
  Ale každý chleba je o dvou kůrkách, protože spolupráci provází střety technické, názorové, sociální, kulturní…
  Přináší s sebou konflikty na palubách kosmických stanic, neplnění závazků, kulturní střety, rozdílné tradice při kosmických letech…
  Jak spolupráce v pilotovaných letech historicky vyvíjela, jak se rodila Mezinárodní kosmická stanice – a co bude dále ve světle nejnovějšího vývoje na Ukrajině?
  29. 4. 2014 Venkovské stavby na jižním Podhorácku
  přednáší: Mgr. Jana Kuča, přednáška spojena s prezentací stejnojmenné knihy
  začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací

  Přednáška Mgr. Jana Kuči zavede posluchače do kraje poblíž Třebíče.

  V této lokalitě převládala hliněná obydlí, krytá slaměným doškem, která i přes estetickou hodnotu unikala pozornosti badatelů.

  Základní rysy této architektury budou na přednášce představeny společně s novou knihou Jana Kuči Venkovské stavby na jižním Podhorácku, která se tomuto tématu věnuje.

  28. 4. 2014 Zajímavosti Chile, Argentiny a Bolívie
  přednáší: Václav Jakubec, začátek v 18:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  25. 4. 2014 Jedlé houby rostoucí ze dřeva
  přednáší: Ing. Jiří Burel z Mykologického klubu Jihlava, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  15. 4. 2014 Výzkumy Ústavu archeologie a muzeologie FFMU Brno v Kraji Vysočina v roce 2013
  přednáší: Mgr. Kateřina Doležalová, Mgr. Monika Martinisková a Mgr. Jakub Těsnohlídek, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací

  V létě 2013 pokračoval 32. sezónou archeologický výzkum hradu Rokštejna. V souvislosti s výzkumem dochovaných archeologických památek v lesním prostředí probíhaly prospekce a zaměření zaniklých středověkých vsí.

  Zahájen byl archeologický výzkum v prostorách bývalé tvrze a rychty v Kněževsi nad Oslavou.

  Pozornost byla věnována experimentální výrobě středověké keramiky.

  8. 4. 2014 Venkovské kostely na Jihlavsku ve světle archeologických výzkumů
  přednáší: Mgr. David Zimola a Mgr. Milan Vokáč, Ph.D., začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  8. 4. 2014 Historie odívání - Středověk
  přednáší: Ing. Lucie Bláhová z NPÚ, Uzemní památkové správy České Budějovice,
  začátek v 17:00
  MVJ, pobočka Třešť
  více informací
  Třešťské muzeum ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Telči připravuje cyklus přednášek Historie odívání.
  Dne 8. dubna v 17 h bude v prostorách muzea první přednáška, která se věnuje módě ve středověku. Přednášející Ing. Lucie Bláhová pracuje jako kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů NPÚ v Telči a její jméno se v poslední době skloňuje v souvislosti s novými zámeckými expozicemi v Náměšti nad Oslavou. Přednáška bude doplněna řadou fotografických ukázek a dochovanými oděvy ze sbírek, či jejich replikami.
  Druhá přednáška je předběžně naplánovaná na podzim a budeme vás o ní s předstihem informovat.
  1. 4. 2014 Archeologické výzkumy společnosti Archaia Brno, o.p.s. na Vysočině
  přednáší: Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. a Štěpán Černoš, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  31. 3. 2014 Sukulenty - zajímavé druhy včetně novinek
  přednáší: Jan Gratias, začátek v 18:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  25. 3. 2014 Archeologický výzkum rotundy a raně gotického kostela v Tasově u Velkého Meziříčí
  přednáší: Prof. PhDr. Josef Unger, CSc. z FF Univerzity Palackého v Olomouci,
  začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací

  Při archeologickém výzkumu provedeném v souvislosti se stavebními úpravami dnešní fary v letech 2007 až 2013 se podařilo zjistit, že fara je v podstatě přebudovaný kostel z poloviny 13. stol. Raně gotický kostel nahradil starší rotundu z první poloviny 13. stol., jejíž základy byly částečně odkryty.

  Po polovině 14. stol. došlo k výstavbě nového vrcholně gotického kostela. Na severní straně byla ke kněžišti přistavěna sakristie a na jižní straně hřbitovní kaple. Na původním hřbitově byly prozkoumány desítky hrobů, mimo jiné i hroby mužů s dvojicí přezek upínajících nohavice k opasku.

  18. 3. 2014 Archeologické výzkumy společnosti Pueblo o.p.s na Vysočině v roce 2013
  přednáší: Mgr. Pavel Hušťák a Mgr. Ladislav Kaiser, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací

  Přednáška Pavla Huštáka a Ladislava Kaisera se týká záchranných archeologických výzkumů prováděných archeologickou společností Pueblo, o. p. s. v letech 2012 a 2013. Nejzajímavější výzkumy společnost prováděla ve Velkém Meziříčí na stavbě protipovodňových opatření a ve Lhánicích při kabelizaci obce v roce 2013.

  Během podzimních měsíců roku 2013 proběhl záchranný archeologický výzkum při výstavbě protipovodňového opatření města Velkého Meziříčí zajištěný archeologickou společností Pueblo, o. p. s. Výzkum spočíval v dokumentaci 250 m vzniklého profilu zadních traktů historických městských parcel, které ohraničovala říčka Balinka. Stavbaři při výkopech odhalili čtyři až pět metrů vysoké profily, které nabídly archeologům unikátní řez historií města. Mezi jedinečné archeologické situace bezesporu patří i nález středověkého opevnění, takzvaného polského plotu, což byly dřevěné palisády propletené větvemi. Konstrukce mohly být součástí lehkého hradebního opevnění, zároveň však sloužily i ke zpevnění břehů řeky. Nalezené dřevěné konstrukce byly pomocí dendrochronologie na rok přesně datovány, respektive byl datován pořez jednotlivých stromů. Ze získaných dat byla prokázána výstavba dřevěného ohrazení v letech 1464-65.

  Během letních měsíců roku 2013 proběhl záchranný archeologický výzkum při provádění liniových výkopů pro nové vedení nízkého napětí v obci Lhánice. Lhánice leží v jihovýchodním cípu bývalého okresu Třebíč na úpatí Českomoravské vrchoviny. Katastr obce se nachází v meziříčí Jihlavy a Oslavy, jež jsou lemovány skalnatými ostrožnami a návršími vhodnými pro založení výšinných sídlišť. Vzhledem k výraznému nálezovému potenciálu lokality byly provedeny celkem tři archeologické sondy, které zachytily pravěké sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou náležící do neolitu i sporadické nálezy z období eneolitu – jordanovská kultura. Při archeologickém výzkumu byly mimo keramické nálezy doloženy také štípané artefakty. Převažují běžné tvary jako úštěpy a čepele. Z mladší doby bronzové (velatická fáze kultury středodunajských popelnicových polí) byl jednou z archeologických sond doložen neporušený žárový hrob uložený v keramické nádobě. V neposlední řadě je potřeba zmínit nálezy raně středověké keramiky na lokalitě.

  11. 3. 2014 Eneolitické sídliště Lhánice - trať Hříbek
  přednáší: Mgr. Milan Vokáč, Ph.D., začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  Lhánice na Náměštsku, návrší „Hříbek“
  Kolektiv autorů pod vedením Mgr. Ladislava Kaisera.

  Několik let bylo zkoumáno sídliště zemědělců a pastevců z konce mladší a z pozdní doby kamenné.

  Z nálezů jsme objevili velké množství střepů z kvalitně vyrobených kuchyňských i stolních nádob a kamenné artefakty zhotovené také z křišťálu a mramoru. Hliněná omítka dokládá dřevěné stavby a domy.

  Podle datování metodou C 14 existovala osada kolem roku 5600 B.P.
  Původní pravěký les byla kyselá doubrava s borovicí. Kosti chovaných i lovených zvířat: hlavně tur, ale i prase, zajíc a veverka!

  7. 3. 2014 Beseda s mykology
  určená všem příznivcům hub a houbaření spojená s minipřednáškou
  o zimních houbách, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  4. 3. 2014 Nové infekční nemoci - riziko pro lidi i zvířata
  přednáší: Mgr. Jan Zukal, Dr., MBA, vědecký pracovník, zaměstnanec Ústavu biologie obratlovců v Brně a vysokoškolský učitel působící na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací

  SARS, cirkoviróza, chytridiomykóza, západonilská horečka, WNS, Ebola, Marburg a řada dalších jsou příklady onemocnění, která v poslední době více či méně zaujala lékaře i vědce v Evropě i po celém světě.

  Nové výzkumy ukazují, že k jejich šíření dochází v důsledku ekologických změn. Podmínky, za nichž po miliony let tyto patogeny přežívaly, se náhle mění. Zdrojem řady patogenů jsou i zvířata a člověk se od nich může nakazit různými cestami.

  Jsou tyto nové infekční nemoci potenciálním ohrožením pro lidskou populaci a můžeme se jim bránit?

  Jakou roli hraje činnost člověka v jejich šíření?

  25. 2. 2014 Moravský kras zdola (i shora)
  přednáší: Mgr. Ing. Evžen Zámek, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  Moravský kras, kdysi nazývaný Moravské Švýcarsko,
  je oblastí s velkým množstvím zajímavostí. Najdeme zde mnoho pokladů živé a neživé přírody,
  památkových objektů i turistických cílů.
  Evžen Zámek se ve svém volném čase již třicet let věnuje jeskyňaření,
  a proto vás ve své přednášce seznámí s jeskyňáři a s "krásou" jeskyní Moravského krasu.
  24. 2. 2014 Trochu jiné země, bez kaktusů a o to více orchidejí
  aneb Thajsko, Laos, Barma, Malaisie a Singapur
  přednáší: Václav Navrátil, začátek v 18:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  2013
  10. 12. 2013 Hvězda nad Betlémem aneb co přivedlo mudrce
  přednáší: Miloš Podařil z Jihlavské astronomické společnosti, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací

  Může mít mysteriózní hvězda nad Betlémem, která podle bible k právě narozenému Spasiteli přivedla mudrce z východu, nějaký reálný (astronomický) základ, nebo jde jen o biblickou metaforu? Tuto otázku si nejen astronomové kladou již po staletí a ve snaze nalézt odpověď pátrají v kronikách i hvězdných mapách.

  Dnes díky tomu existuje hned celá řada hypotéz, které se snaží interpretovat betlémskou hvězdu na základě skutečných astronomických událostí. Většina těchto hypotéz ovšem při své konstrukci naráží na větší či menší zejména dobové problémy a nesrovnalosti. Na konci 20. století však vzniknul alternativní koncept, který betlémskou hvězdu vysvětluje prostřednictvím dosud víceméně opomíjených pohledů.

  Přednáška Hvězda nad Betlémem aneb co přivedlo mudrce v první části ve stručnosti shrnuje nejznámější klasické hypotézy, poukazuje na jejich trhliny a uvádí na pravou míru některá všeobecně přijímaná zkreslení.

  Ve své druhé části se přednáška věnuje postupné konstrukci alternativního přístupu k betlémské hvězdě a pokouší se uvést v soulad dostupné poznatky nejrůznějších vědních odvětví.

  3. 12. 2013 Jihlavský renesanční dům
  přednáší: PhDr. Ivan Žlůva, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací

  Proč je myšlenka tzv. jihlavského krytého dvora překonaná? Nejen na to odpoví přednáška PhDr. Ivana Žlůvy, odborníka v oblasti dějin architektury. Výklad se bude věnovat pozoruhodnému stavebnímu typu domu s horním osvětlením vysoké síně, jenž představuje projev měšťanské architektury raného novověku s mimořádnou uměleckohistorickou hodnotou.

  Význam Jihlavy spočívá v množství dochovaných domů tohoto typu, mezi něž se řadí i expoziční budova muzea. Vysoké síně byly budovány z důvodů ryze praktické potřeby prosvětlení střední části třítraktových domů a sloužily rovněž jako odvětrávací a komunikační prvek.

  Případ jihlavského renesančního domu představí přednášející s odkazy na paralely a vzory v širším evropském kontextu a v jeho následných vývojových proměnách sahajících až do 20. století.

  25. 11. 2013 Novinky z Mexika
  přednáší: Jaroslav Šnicer, začátek v 18:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  11. 11. 2013 Hmyzí rodiny a státy
  beseda s prof. RNDr. Janem Žďárkem spojená
  s uvedením stejnojmenné knihy, začátek v 17:00

  V 16:30 komentovaná prohlídka právě probíhající výstavy Společenský život hmyzu
  (Masarykovo nám. 57) vedená jejími autory a kurátory Klárou a Pavlem Bezděčkovými.
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  29. 10. 2013 Tam dole je stále více a více místa aneb využití nanotechnologií v praxi
  přednáší: Ing. Petr Dvořák, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací

  Od slavné přednášky Richarda Feynmana „Tam dole je spousta místa“ (There’s Plenty of Room at the Bottom) uplynulo již více jak 50 let, a proto se pojďme podívat, co nové se ve světě mikro a nanotechnologií událo.

  Dosáhlo lidstvo již na samotný fyzikální limit nebo je stále, co zlepšovat v podivuhodném nanosvěte. Se samotnými nanotechnologiemi se setkáváme v běžném životě na každém kroku, jen si to občas ani neuvědomujeme.

  Přednáška s názvem „Tam dole je stále více a více místa aneb využití nanotechnologií v praxi“ po odkrývá základní fyzikální principy využívané v nanosvětě a ukazuje některé aplikace v technice, se kterou se setkáváme v běžném životě.

  25. 10. 2013 Košík pokročilého houbaře
  přednáší Ing. Jiří Burel z Mykologického klubu Jihlava,
  sál Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 57/58
  22. 10. 2013 Co znamenal příchod Cyrila a Metoděje na Moravu pro astronomii?
  přednáší: Ing. Rostislav Rajchl z uherskobrodské hvězdárny, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  21. 10. 2013 Argentina 2011-2012 potřetí a ne naposled
  přednáší: Jiří Kolařík, začátek v 18:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  15. 10. 2013 Dítě radost rodiny
  přednáší: PhDr. Helena Nováková, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  8. 10. 2013 Archeologicko-antropologické výzkumy pohřebních prostor
  v klášterní kapli sv. Anny v Nové Říši a v kostele sv. Jakuba Většího v Jihlavě

  přednáší: Mgr. David Zimola a Mgr. Andrej Shbat, Ph.D., začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  3. 10. 2013 Jabůrkova kronika
  přednáška Blanky Lednické o nejstarší třešťské kronice
  sepsané soukeníkem Františkem Jabůrkem na přelomu 18. a 19. století, začátek v 17:00
  MVJ, pobočka Třešť
  30. 9. 2013 Mexiko II.
  přednáší: Václav Navrátil, začátek v 18:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  27. 9. 2013 Zemětřesení jako nástroj poznání planety Země a dalších kosmických těles
  přednáší: RNDr. Jan Zedník, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací

  Přednáška RNDr. Jana Zedníka seismologa Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky prezentuje zemětřesení, jeden z nejničivějších přírodních jevů na Zemi.

  Zemětřesení provází pohyby tektonických desek i sopečné erupce, vyvolává ničivé vlny tsunami, dokáže pobořit celé oblasti.

  Málo se ví o tom, že elastické vlny, které vznikají v důsledku zemětřesení a šíří se celým zemským tělesem, mají nezastupitelnou úlohu při poznávání naší planety.

  Seismologie tak významně přispívá ke studiu stavby Země a procesů, které v ní probíhají. Seismometry už byly také rozmístěny na Měsíci a na Marsu.

  Helioseismologie přináší nové poznatky o vnitřní stavbě Slunce.

  Přednáška RNDr. Jana Zedníka se v malovaném sále jihlavského muzea koná v rámci akce Noc vědců a začíná v 17 hodin.

  27. 9. 2013 Houby - dvojníci
  přednáší: Ing. Jiří Burel z Mykologického klubu Jihlava, začátek v 17:00
  přednáška se netradičně koná v sále v 1. patře budovy MVJ, Masarykovo nám. 57/58
  MVJ, Masarykovo nám. 57/58, Jihlava
  24. 9. 2013 "Historický klarinet" - Jedna z cest úcty k tradici
  přednáší: Jiří Krejčí, odborník na historické dechové nástroje, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací

  V malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava bude 24. září přednášet Jiří Krejčí, odborník na historické dechové nástroje.

  Jiří Krejčí je absolventem AMU v Praze, ve třídě profesora Vladimíra Říhy. Ve studiích dále pokračoval na Accademia Chigiana v Itálii a u profesora Guy Deplus na pařížské konzervatoři. Zúčastnil se mezinárodních soutěží Pražského jara, kde získal v roce 1968 čestné uznání I. stupně a v roce 1974 titul laureáta.

  Několik let působil ve Slovenské filharmonii. Jako sólista účinkoval s našimi komorními a symfonickými orchestry, zvláště pak s Pražským komorním orchestrem, Českým komorním orchestrem a Jihočeskou komorní filharmonií.

  Těžištěm jeho umělecké činnosti je komorní hra, kde dlouhodobě spolupracoval s klavíristkou Zorkou Zichovou, Panochovým kvartetem, Novým pražským triem a Kvartetem Martinů. Vystupoval sólově také v Itálii, Francii, Německu, Maďarsku a Rakousku.

  Do svého repertoáru zařazuje skladby všech slohových období, z nichž některé natočil pro Český rozhlas, televizi a na gramofonovou desku.

  Pedagogicky působil v Jižních Čechách a vedl odborné semináře v Itálii.

  Jiří Krejčí se věnuje intenzívně také hře na historický klarinet. Provedl na něm mimo jiné i komorní díla J. Haydna, W. A. Mozarta, L. van Beethovena, G. Sciroliho, J. A. Fr. Míči, V. Pichla, J. P. Veselého a anonym "L" vesměs jako novodobé premiéry na dobový nástroj.

  19. 9. 2013 Milujeme sladké
  přednáší: Bc. Michaela Tulachová, DiS., začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  25. 6. 2013 Jihlava ve fotografiích IV.
  přednáší: akad. mal. Martin Kos, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  31. 5. 2013 Sestavte si rodokmen
  přednáška Blanky Lednické, autorky stejnojmenné knihy, která poradí, jak pátrat po svých předcích
  MVJ, pobočka Třešť
  31. 5. 2013 Poznáváme holubinky
  přednáší: Ing. Jiří Burel, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  18. 5. 2013 Apollo: Velké sny a tvrdá realita
  přednáší: Ing. Tomáš Přibyl, přední český popularizátor kosmonautiky, začátek v 18:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  17. 5. 2013 Báječné Peru
  přednáška Pavla a Kláry Bezděčkových s promítáním fotografií z cest po Peru, začátek v 17:00
  MVJ, pobočka Třešť
  15. 5. 2013 Přejmenování místních jmen německých obcí po roce 1945
  přednáší: prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. a Mgr. Jiří Jelínek, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  29. 4. 2013 Další cestování po Peru
  přednáší: Pavel Bezděčka, začátek v 18:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  26. 4. 2013 Jedlé a jedovaté jarní vřeckovýtrusné houby
  přednáší: Ing. Jiří Burel z Mykologického klubu Jihlava, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  24. 4. 2013 Rodokmen aneb Pátráme po předcích
  přednáška Blanky Lednické spojená s autogramiádou její knihy
  Sestavte si rodokmen - Pátráme po svých předcích, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  9. 4. 2013 Quo vadis zemědělství ?
  přednáší: Ing. Josef Pazdera, CSc., začátek v 17 hodin
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  25. 3. 2012 Mexiko
  přednáší: Václav Navrátil, začátek v 18 hodin
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  12. 3. 2013 Jak fungují hodiny
  přednáší: PhDr. Jaromír Ondráček, začátek v 17 hodin
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  25. 2. 2013 Trochu jiné rostliny Austrálie
  přednáší: Josef Odehnal, začátek v 18:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  5. 2. 2013 Jižní Afirka - jarní přírodou Kapska
  přednáší: doc. RNDr. Vít Grulich, CSc. z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  29. 1. 2013 Archeologické výzkumy na Vysočině 2012
  PŘEDNÁŠKA PRO NEMOC ZRUŠENA !
  15. 1. 2013 Archeologie a detektorová prospekce
  přednáší: Jakub Těsnohlídek a Miroslav Popelka, začátek v 17 hodin
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  8. 1. 2013 Báječné Peru
  přednáší: Klára a Pavel Bezděčkovi, začátek v 17:00

  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  Klára a Pavel Bezděčkovi přiblíží posluchačům své zážitky ze své druhé výpravy do Peru věnované zejména Amazonii a pobřeží Tichého oceánu. Vyprávění bude doplněno stovkami fotografií a krátkými videozáznamy, začátek v 17:00
  2012
  8. 11. 2012 K historii Muzea Vysočiny v Jihlavě
  přednáší: PhDr. Renata Pisková, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  11. 10. 2012 Souvisí konec mayského kalendáře s globálními katastrofami?
  přednáší: Ing. Jan Vondrák, DrSc, dr.h.c. z Astronomického ústavu Akademie věd ČR,
  začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací

  V přednášce Ing. Jana Vondráka, DrSc., dr.h.c. z Astronomického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. bude nejprve popsán mayský kalendář, posouzen jeho vztah k našemu kalendáři a určeno pravděpodobné datum jeho konce.

  Po krátkém zhodnocení toho, jaký význam konci svého kalendáře připisovali sami Mayové, budou shrnuty nejčastěji zmiňované scénáře předpovídaných globálních katastrof či konce světa a pravděpodobnost jejich uskutečnění.

  5. 10. 2012 Ochrana hub II. aneb nejvzácnější laiky poznatelné houby
  přednáší: Ing. Jiří Burel z Mykologického klubu Jihlava, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  25. 9. 2012 Co jedli a jak stolovali naši předkové
  přednáší: PhDr. Dana Nováková, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  24. 9. 2012 Obrázky z Peru
  přednáší: Pavel Bezděčka, začátek v 18:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  18. 9. 2012 Sofiina volba po česku
  přednáší: Judita Matyášová, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací

  Příběh skupiny židovských dětí z Československa, které se za druhé světové války zachránily ve Skandinávii. Několik z nich pocházelo z Jihlavy a okolí.


  Projekt “Sofiina volba po česku“ mapuje osudy 150 židovských dětí z Československa.
  Některé z nich mají své kořeny v Jihlavě a okolí. Díky rozhodnutí svých rodičů se děti dostaly do bezpečí. V říjnu 1939 vycestovaly do Dánska, odkud v roce 1943 uprchly do Švédska. Při útěku mezi sebou ztratily kontakty a po válce se rozjely do všech stran. V lednu 2011 Judita Matyášová, publicistka a badatelka Vojenského historického ústavu v Praze, zjistila, že se děti neviděly 70 let. Vyhledává je po celém světě a na přednášce představí osudy pamětníků, které objevila v Čechách, Dánsku, Švédsku a v Izraeli.
  14. 9. 2012 Ochrana hub I.
  přednáší: Ing. Jiří Burel, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  26. 6. 2012 Jihlava ve fotografiích včera a dnes III.
  přednáší: akad. mal. Martin Kos, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  26. 6. 2012 Jihlava ve fotografiích včera a dnes III.
  přednáší: akad. mal. Martin Kos, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  8. 6. 2012 Další hřibovité houby
  přednáší: Ing. Jiří Burel z Mykologického klubu Jihlava, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  22. 5. 2012 Co prozradí žáby svým hlasem
  přednáší: Mgr. Jaromír Maštera, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  11. 5. 2012 Jarní lupenaté houby
  přednáší: Ing. Jiří Burel, Mykologický klub Jihlava, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55
  30. 4. 2012 Zimovzdorné kaktusy v kultuře
  přednáší: Alexandr Quaiser, začátek v 18:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55
  25. 4. 2012
  Proměny názvosloví veřejných prostranství českých měst v letech 1945-1948
  Vývoj pojmenování jihlavských ulic ve 20. století

  přednáší: prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. a Mgr. Jiří Jelínek, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55
  24. 4. 2012 Co prozradí ptáci zpěvem
  přednáší: Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D. (Česká ornitologická společnost), začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55
  21. 4. 2012 (Ne)slavné kosmické havárie
  přednáší: Ing. Tomáš Přibyl, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55
  19. 4. 2012 Minerální vody České republiky
  přednáší Mgr. Martin Janoška, začátek v 17:00
  Přednášku doplní ochutnávka minerálních vod
  MVJ, Masarykovo nám. 55
  30. 3. 2012 10. muzejní pátek
  přednáší: Jiří Prokop a Jan Šustr, začátek v 17:00
  Klub seniorů v Třešti
  26. 3. 2012 Sukulentní flóra Madagaskaru
  přednáší: Ivo Žídek, začátek v 18:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55
  20. 3. 2012 Archeologie - historie - periferie
  aneb raněstředověké osidlování Vysočiny

  přednáší: Mgr. Petr Hejhal, Ph.D., začátek v 17:00

  MVJ, Masarykovo nám. 55

  13. 3. 2012 Neolit na Vysočině

  přednáší: Mgr. Milan Vokáč, Ph.D., začátek v 17:00

  MVJ, Masarykovo nám. 55

  6. 3. 2012 Pozůstatky dolování na Vysočině
  Z historie České speleologické solečnosti

  přednáší: Jiří Prokop a Jiří Sobotka, začátek v 17:00

  MVJ, Masarykovo nám. 55

  28. 2. 2012 Lengyelské osídlení Jemnicka - zemědělci doby kamenné
  přednáší: Jaroslav Bártík, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55
  25. 2. 2012 Historie a současnost drátenictví
  přednáší Ing. Dana Cerhanová, začátek v 15:00
  MVJ, Masarykovo nám. 57/58
  21. 2. 2012 Archeologie Telče

  přednáší: Mgr. David Zimola, začátek v 17:00

  MVJ, Masarykovo nám. 55

  14. 2. 2012 Archeologické výzkumy na Vysočině v roce 2011

  kolektiv přednášejících, začátek v 17:00

  MVJ, Masarykovo nám. 55

  Tradiční cyklus archeologických přednášek
  program
  2011

  6. 12. 2011 Vznik muzeí na Vysočině, 125. jubileum muzea v Telči

  přednášející: doc. PhDr. Eva Melmuková, začátek v 17:00

  MVJ, Masarykovo nám. 55


  2. 12. 2011 Muzejní pátek

  V rámci Muzejního pátku se uskuteční vernisáž výstavy prací Jaroslava Krechlera

  a dále promítání filmové kroniky.

  Na starých záběrech bude možno spatřit úpravu pramene řeky Dyje

  a pro srovnání vernisáž výstavy J. Krechlera ze 70. let.

  MVJ, pobočka Třešť


  30. 11. 2011 Den na hranici

  Nikdy zcela neodešli - Jihlavští Němci

  přednášející: Mgr. Jiří Jelínek

  Přejmenování krajiny po roce 1945

  přednášející: prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.

  MVJ, Masarykovo nám. 55, začátek v 17:00


  29. 11. 2011 Ke dvěma pamírským štítům

  přednášející: Ing. Tomáš Hruš, Ph.D., začátek v 17:00

  MVJ, Masarykovo nám. 55


  6. 12. 2011 Vznik muzeí na Vysočině, 125. jubileum muzea v Telči

  přednášející: doc. PhDr. Eva Melmuková

  MVJ, Masarykovo nám. 55


  22. 11. 2011 Vzpomínky na UFO
  přednášející: Ing. Rostislav Rajchl, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55
  7. 11. 2011 Archeologické výzkumy v Telči
  přednášející: Mgr. David Zimola, začátek v 17:00
  Telč, Obřadní síň radnice

  Přednášky v rámci výstavy Neučiníš sobě rytiny:

  11. 10. 2011 Evangelické umění toleranční doby

  přednášející: PhDr. Sixtus Bolom

  18. 10. 2011 Cesta tolerančního patentu z roku 1781 jak ji neznáme

  přednášející: doc. PhDr. Eva Melmuková


  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  15. 10. 2011 Kodexové houby aneb houby doporučené ke sběru
  přednášející: Ing. Jiří Burel, začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  1. 11. 2011 Podnikatelé a pobertové
  aneb sláva a pád stříbrorudného hornictví u Jezdovic

  přednášející: RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D., začátek v 17:00
  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava

  20. 9. 2011 Národopisné specifikum jihlavského jazykového ostrova

  přednášející: PhDr. Dana Nováková


  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava

  15. 9. 2011 Pozor na houby!

  Tato akce byla zrušena!


  3. 9. 2011 Naše hřiby


  MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  Přednáška Mykologického klubu Jihlava se uskuteční v sobotu 3. září v 17:00 v Přednáškovém sále na budově Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55
  5. 9. 2011 Koníček, který vás pohltí - pěstování fuchsií

  Obřadní síň radnice v Telči


  MVJ, pobočka Telč
  více informací

  přednášející: RNDr. Pavel Macků

  začátek v 17:00

  21. 6. 2011 Jihlava dříve a dnes ve fotografiích II.
  Kavárna Muzeum, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  přednášející: M. Kos

  vstupné: dospělí 20 Kč, studenti a důchodci 10 Kč

  6. 6. 2011 v 17:00 Těžba stříbra na Vysočině pohledem geologa

  přednáší RNDr. Karel Malý, Ph.D.


  MVJ, pobočka Telč
  4.6. 2011 Ing. Jiří Burel: Jedovaté houby
  MVJ, Masarykovo nám. 57/58, Jihlava
  12. 4. První kroky do vesmíru, aneb příběh Gagarina a dalších prvních kosmonautů
  Kavárna Muzeum, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  Přednáší Ing. Tomáš Přibyl

  Začátek v 18:00, vstupné 20/10 Kč

  5. 4. v 17:00 Může těžba surovin prospět přírodě a péče o rezervace naopak škodit?
  Kavárna Muzeum, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  Co víme o chování zvířat
  Kavárna Muzeum, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  více informací
  Přednáší RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D.

  Chování zvířat: potravní, sexuální, rodičovské, společenské, učení ad. Etologie zvířat jako věda, jenž se chováním zabývá.

  Archeologie na Vysočině - termíny přednášek

  Vstupné 20 Kč, 10 Kč

  Zrušená přednáška P. Hrubého ze dne 1. 2. 2011 Středověká těžba a zpracování rud na Pelhřimovsku bude uvedena v náhradním termínu 15. 3. 2011 v 17:00.
  Kavárna Muzeum, Masarykovo nám. 55, Jihlava
  2010
  7. 12. 2010 Astronomie Tovaryšstva Ježíšova
  MVJ, Masarykovo nám. 57/58, Jihlava
  více informací
  7. 12. 2010 Astronomie Tovaryšstva Ježíšova

  Jezuité se věnovali astronomii velice intenzivně, prosluli jako dobří pozorovatelé, kteří využili dalekohled ke sledování kosmických objektů již v 17. století. Hájili ortodoxní církevní názor na geocentrickou strukturu vesmíru. Avšak mimo tuto problematiku pracovali vědeckými metodami a docházeli k dílčím závěrům, které byly velkým příspěvkem k rozvoji astronomie.

  Přednáší: Ing. R. Rajchl

  Začátek v 17:00

  Vstupné dospělí 20 Kč, studenti, důchodci 10Kč

  Přednáškový sál muzea,Masarykovo nám. 55, Jihlava
  29. 6. 2010 PhDr. Dana Nováková: Dochované prvky lidové architektury na okrese Jihlava
  MVJ, Masarykovo nám. 57/58, Jihlava
  18. 5. 2010 Akad. mal. Martin Kos: Jihlava ve fotografiích včera a dnes
  MVJ, Masarykovo nám. 57/58, Jihlava


  nahoru