Vysočiny Jihlava  
velikost textu:  A A A
Aktuální projekty

Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku, řešitelé Zimola, Gonda, Malý
Projekt je zaměřen na vyhledávání vybraných archeologických lokalit, jejich výzkum, stanovení jejich možného ohrožení a vypracování metodik jejich ochrany, záchrany, výzkumu a využití. Jedná se o společný projekt Masarykovy univerzity Brno, Mendelovy lesnické a zemědělské univerzity Brno, Archaia Brno, o.p.s., Muzea Vysočiny Jihlava, p.o. a dalších institucí.

Přírodní rozmanitost Vysočiny, řešitel K. Bezděčková
Implementace národních strategií ochrany přírody a biodiverzity v úzké spolupráci s místními a regionálními institucemi, veřejností a neziskovým sektorem. Zpracování výskytu a rozšíření vybraných skupin organismů v Kraji Vysočina se zaměřením na chráněné a ohrožené druhy. Vyhodnocení významných míst biodiverzity v rámci Kraje Vysočina. Získaná data a zpracované studie přispějí k aktuálnímu poznání stavu vybraných skupin organismů a povedou k účinnější ochraně přírodního bohatství regionu. Projekt realizovaný ve spolupráci s Českou společností ornitologickou na Vysočině.

Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva, řešitel K. Malý
Projekt realizovaný ve spolupráci s AV ČR si klade za cíl ověřit na modelovém příkladu praktické možnosti při hledání provenience historických stavebních surovin - mramorů a pojiva malt z objektů památkově chráněného kláštera ve Žďáře nad Sázavou.

Konzervace dřeva z archeologických nálezů, řešitelé: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR a archeologické oddělení MVJ
Cílem projektu je optimalizace konzervačního postupu - výzkum kvality a rychlosti pronikání roztoku do struktury dřeva, doplněný o zjištění mechanických a fyzikálních vlastností konzervovaných dřev, a výzkum jejich degradace v uměle vytvořených podmínkách - vliv změny klimatických podmínek, UV záření, biologických škůdců apod. Impregnace vodou nasyceného dřeva je dlouhodobý proces.

nahoru