Vysočiny Jihlava  
velikost textu:  A A A
Ukončené projekty

Mineralogie jihlavského rudního revíru - projekt VaV, podpořeno Ministerstvem kultury, řešitel K. Malý

Celostátní projekt - Podpora tradiční lidové kultury - kategorie A - 5. část, na základě vládního usnesení, podpora Ministerstva kultury ČR, řešitel D. Nováková

Restaurování Betlému manželů Vostrých, inv.č. Te-33/1, I. etapa. , podpořeno Ministerstvem kultury ČR, řešitel H. Grycová Benešová

Myrmekologické sbírky českých, moravských a slezských muzeí – pramenná základna pro studium biodiverzity střední Evropy (2007-2011) - projekt VaV, podpořeno Ministerstvem kultury, garant K. Bezděčková

Vypracování návrhu záchranného programu zvláště chráněných a závažným způsobem ohrožených druhů rodu Formica s málo známou biologií (2007-2011)– podpořeno Ministerstvem životního prostředí, garant K. Bezděčková

Restaurování souboru archiválií z historické podsbírky, řešitel I. Kotenová
Celkem 8 kusů - 4 diplomy týkající se činnosti střeleckého spolku (1821, 1828, 1839, 1893), po 1 kusu Českého řemeslnického spolku v Jihlavě (1885), Jihlavského sboru dobrovolných hasičů (1896), Jihlavského spolku vojenských vysloužilců (1897) a 1 diplom z Jihočeské hospodářsko-průmyslové a národopisné výstavy v Táboře (1902)

Restaurování obrazu Marzy Johanna Heinricha: Přepadení Jihlavy, řešitel M. Kos
inv. číslo: Ji-25/C/574, datace: 1790, rozměry: 44 x 72 cm, akvarel s temperou

Restaurování sbírky cechovních praporců, řešitel S. Pospíchalová
6. část, praporec cechu řezníků, inv. číslo: Ji-7/E/16

Dolnorakouská zemská výstava - výstavní projekt, podpořeno z Programu přeshraniční spolupráce, řešitelé Benešová, Veselá, Moržolová, Malý

Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města, řešitel K. Malý
V rámci tohoto projektu byly do září 2014 vybudovány nové expozice: expozice nejstarších dějin Jihlavska,
expozice dějin 20. století na Jihlavsku, Lapidárium a expozice živé přírody na Jihlavsku (čtyři výstavní prostory).
Projekt byl podpořen z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod, celkové výdaje projektu byly 12,7 mil. Kč.

Krabice na herbářové položky, podpořeno Ministerstvem kultury, řešitel E. Charvátová

Repreparace části Dalbergovy ornitologické sbírky, podpořeno Ministerstvem kultury, řešitel K. Bezděčková

Internetová encyklopedie dějin Brna – Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky, řešitel D. Zimola

Záchranný výzkum lidové architektury na okrese Jihlava, specifikum bývalého jihlavského jazykového ostrova, podpořeno Ministerstvem kultury ČR, řešitel D. Nováková

Mykologický inventarizační průzkum lokality "Chmelná" – grantový program Krajina Vysočiny 2009 Fondu Vysočiny, řešitel J. Juřička


nahoru