Vysočiny Jihlava  
velikost textu:  A A A
Nové expozice Muzea Vysočiny Jihlava

Muzeum Vysočiny Jihlava zpřístupnilo veřejnosti od 19. září 2014 nové expozice.

Po dvou letech náročné administrativní přípravy a intenzivních stavebních i instalačních prací otevřelo muzeum v historických budovách na Masarykově náměstí 57/58 v Jihlavě nové expozice. Celkové výdaje na projekt byly více než 13,6 milionu korun. Financování bylo zajištěno v převážné míře z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod, mimořádnou dotací na vznik expozic přispěl Kraj Vysočina a sponzorským darem firma AON. Veškeré práce se podařilo realizovat za plného provozu muzea.


Různě intenzivními obměnami prošly všechny muzejní expozice – u novějších došlo k částečné reinstalaci, jiné byly změněny zcela nebo vznikly i expozice tematicky úplně nové. Nejrazantnější změnou prošly části muzea věnované živé přírodě (původní expozice byly instalovány v 60. letech 20. století), nové jsou expozice nejstarších a nejnovějších dějin regionu. Návštěvníkům jsou zpřístupněny i některé dosud uzavřené prostory. Všechny nové expozice mimo klasických muzejních způsobů prezentace využívají i AV techniku a interaktivní prostředky.


Otevřením expozic muzeum uzavřelo čtyřleté, finančně i organizačně vysoce náročné období kvantitativních a kvalitativních změn (budování nového depozitáře, stěhování sbírek a tvorba expozic).


nahoru