Vysočiny Jihlava  
velikost textu:  A A A
Svatební obřady

Svatební obřady na hradě Roštejn se konají od začátku dubna do konce října. K výběru nabízíme čtyři prostory.

Biskupský sál - s historickým nábytkem (pro cca 40 lidí)
Obrazárna - barokní obrazy na stěnách (pro cca 120 lidí)
Nádvoří - za dobrého počasí, na vymezené klidové části nádvoří
Předhradí - za dobrého počasí
Pro obřady nabízíme standardně kterýkoli z uvedených prostorů, ale po dohodě lze uspořádat obřad i jinde.
Cena pronájmu prostoru na obřad je 3000 Kč.
Běžný obřad trvá cca 20 min. Ve svatebním prostoru je možné fotografování i po obřadu do další svatby cca 10 min.
Svatební prostory si můžete předem osobně prohlédnout (tel. 733 161 817 nebo 739 382 901).

Hrad Roštejn bude v letech 2017-2020 procházet stavebními i expozičními úpravami, bude však i nadále v provozu a bude poskytovat prostor pro konání svatebních obřadů. Konkrétní možná omezení způsobená realizací projektu je vhodné dopředu konzultovat se správou hradu na uvedených kontaktech.

Roštejn spadá pod matriční obvod Telč. Objednávka obřadu se vyřizuje v Telči na MěÚ
(p. Koníčková, p. Němečková, tel. 567 112 462 - 3).

Pronájem hradu

Na hradě Roštejn je možno využít venkovní a vnitřní prostory k uspořádání akce pro veřejnost i uzavřenou společnost.

Přiměřená kapacita nádvoří je max. 200 až 350 osob (dle typu akce). Nádvoří je vybaveno určitým počtem stolů a lavic. Lze ho využít pro různé typy akcí, např. pro uspořádání rautu, slavnostního zahájení nebo ukončení studia, kulturní akce pro veřejnost pod širým nebem, soutěže, svatební obřady i hostiny, natáčení filmu apod.

Kapacita největší místnosti je cca 100 sedících osob. Místnosti jsou vybaveny historickým nábytkem s dobovou atmosférou. Historický nábytek lze pro akci využít jen jako dekoraci. Místnosti nejsou vytápěné a lze využít jen některé pro omezený typ akcí.

Stoly, židle nebo lavičky zajišťujeme jen v určitém počtu. Pronájmy prostorů jsou omezeny na období duben až říjen (výjimečně listopad).

Pronájem zahrady

Cena za pronájem prostor zahrady na hradě Roštejn je stanovena dohodou smluvních stran jako cena smluvní pevná.
Cena je vždy kalkulována individuálně pro každou společenskou akci podle rozsahu poskytnutých služeb, technického vybavení, výzdoby...
Cena je také závislá na celkovém počtu účastníků společenské akce.
Maximální kapacita zahrady s ohledem na bezpečnost jejich hostů je 300 osob.

Využití zahrady:
- společenské a přátelské setkání
- uzavření sňatku
- koncerty, divadla

nahoru