Vysočiny Jihlava  
velikost textu:  A A A
Poznej a chraň přírodu Vysočiny!
2. ročník – 2019/2020

Korespondenční soutěž pro žáky druhého stupně základních škol a studenty víceletých gymnázií

Milí mladí kolegové, připravili jsme pro Vás již druhý ročník korespondenční soutěž Poznej a chraň přírodu Vysočiny! zaměřenou na přírodu našeho regionu a její ochranu. Přihlásit se může kdokoli, kdo je žákem druhého stupně základní školy nebo studentem nižšího ročníku víceletého gymnázia. Soutěžit mohou jednotlivci i týmy (třeba celé třídy). Skupiny si mohou pochopitelně otázky rozdělit mezi jednotlivé členy, ale dělit se potom budou i o případnou výhru.

Při vypracovávání odpovědí můžete použít např. knihy ze školní knihovny nebo internet, ale dejte si pozor, aby byly zdroje spolehlivé. Určitě nevěřte jen samotné Wikipedii a už vůbec ne všelijakým blogýskům apod. Naučte se orientovat v záplavě informací a čerpejte jen z takových pramenů, jejichž autory jsou odborníci, např. přírodovědci zaměstnaní na univerzitách, ve výzkumných ústavech, v muzeích nebo v zoologických zahradách. Pokud nezjistíte, jaké je povolání autora přímo u článku (knihy), najděte si tuto informaci na internetu. K zodpovězení některých otázek však literatura nepostačí. Budete muset vzít tužku a papír, měřítko a někdy i fotoaparát nebo mobil a vyrazit ven. Tam budete měřit, zapisovat, fotit, zkrátka dokumentovat. Na řešení máte spoustu času, a tak věříme, si dobrodružství zvané bádání určitě náležitě užijete.

Těšíme se na Vaše odpovědi
Vaši muzejní přírodovědci

Zadání PDF
Zadání DOCX

nahoru