Vysočiny Jihlava  
velikost textu:  A A A

7. Příměstský tábor

Téma: Od dob ledových
(9. – 13. 8. 2021)
Pro děti od 6 do 12 let.

Přírodovědný tábor se zaměřením na poslední dobu ledovou. Děti si udělají obrázek o tom, jak vypadala krajina, jaké živočichy bychom mohli v poslední době ledové pozorovat nebo jakým rostlinám se v té době dařilo. Na závěr si společně vyrobíme… víte co? Nechte se překvapit. Určitě si u toho ale užijeme spoustu zábavy a při závěrečné besídce své dílo představíme rodičům.
8. Příměstský tábor

Téma: Cestou jihlavských horníků
(16. – 20. 8. 2021)
Pro děti od 8 do 13 let.

Během jednoho týdne si s dětmi projdeme nejstarší jihlavskou historii. Zjistíme, z jakých oblastí sem přicházeli horníci, kteří hráli v dějinách Jihlavy důležitou roli. Jaké používali nástroje na těžbu stříbra a jak se stříbro pak dále zpracovávalo. Projdeme si také některá místa, kde se v minulosti stříbro těžilo. Děti se nejen dozví bližší informace o tomto tématu, ale některé činnosti si také budou moci samy vyzkoušet - například v expozicích našeho muzea. Na závěr tábora bude připraven celodenní výlet do okolí Jihlavy.

Maximální kapacita: 15 dětí
Cena: 1.700,-

Vytištěnou a podepsanou přihlášku doručte prosím (osobně nebo poštou) na adresu: Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, Jihlava 586 01 nebo naskenovanou zašlete na email oberreiterova@muzeum.ji.cz
Přihláška - Od dob ledových
Přihláška - Cestou jihlavských horníků
Informace o dítěti
Čestné prohlášení - zdravotní způsobilost
Prohlášení o bezinfekčnosti
Všeobecné podmínky

nahoru