Vysočiny Jihlava  
velikost textu:  A A A

7. Příměstský tábor

Téma: Od dob ledových
(9. – 13. 8. 2021)

Přírodovědný tábor byl zaměřen na poslední dobu ledovou. Děti si udělaly obrázek o tom, jak vypadala krajina, jaké živočichy bychom mohli v poslední době ledové pozorovat nebo jakým rostlinám se v té době dařilo. Na závěr si společně vyrobily dva malé mamuty. Užily si spoustu zábavy a při závěrečné besídce své dílo představily rodičům.

Fotografie z tábora naleznete na muzejním facebooku



8. Příměstský tábor

Téma: Cestou jihlavských horníků
(16. – 20. 8. 2021)

Během jednoho týdne si děti prošly nejstarší jihlavskou historii. Zjistily, z jakých oblastí sem přicházeli horníci, kteří hráli v dějinách Jihlavy důležitou roli. Jaké používali nástroje na těžbu stříbra a jak se stříbro pak dále zpracovávalo. Prošly si také některá místa, kde se v minulosti stříbro těžilo. Děti se nejen dozvěděly bližší informace o tomto tématu, ale některé činnosti si také samy vyzkoušely - například v expozicích našeho muzea.

Fotografie z tábora naleznete na muzejním facebooku


nahoru