Vysočiny Jihlava  
velikost textu:  A A A
Dolování a mincování na Českomoravské vrchovině

V podzemních prostorách muzejního domu č.p. 57, který je ukázkou sklepení středověkého domu. Je vybudovaná expozice evokující středověké hornické prostředí.


Dolování a mincování na Českomoravské vrchovině

Návštěvník se postupně seznamuje se zpracováním nerostů až po ražbu mincí ve středověké mincovně. Život horníků na Českomoravské vrchovině byl úzce spjat s důlními a zpracovatelskými provozy, jejichž repliky jsou v expozici prezentovány. Makety středověké šachty a štoly dokreslují zvuky hornických nástrojů, želízek a kladívek.

Vystaveny jsou i archeologické nálezy, které pocházejí z výzkumů ve Starých Horách u Jihlavy, z lokality Cvilínek u Černova na Hornocerekvicku a dalších lokalit.

Představeny zde jsou nejvýznamnější nerostné suroviny, které se těžily nebo stále těží na Českomoravské vrchovině - kámen, kamenivo, grafit a další.
nahoru