Vysočiny Jihlava  
velikost textu:  A A A
Krása středověké plastiky

Expozice pozdně gotických plastik.

Všech šest vystavených uměleckých děl pochází z regionu Vysočiny. Přední místo mezi nimi zaujímá kopie národní kulturní památky socha sv. Kateřiny z farního kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě (plastika sv. Kateřiny je do 31. října 2019 zapůjčena na výstavu v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR) .

Expozice je umístěna ve starobylé cechovní síni s celodřevěným záklopovým stropem a dřevěným táflováním v plné výši stěn. Konaly se zde veškeré významné události majitele domu – jihlavského soukenického cechu, který patřil k nejstarším, nejvýznamnějším a nejbohatším městským řemeslným bratrstvům.   


nahoru