Vysočiny Jihlava  
velikost textu:  A A A
Plán přednášek pro veřejnost
26. 9. 2017 Rodopis - koníček na celý život
přednáší: Helena Voldánová, členka České genealogické společnosti Praha,
začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Zveme Vás na přednášku genealožky paní Heleny Voldánové, členky České genealogické a heraldické společnosti Praha.
Tématem přednášky s besedou, která je uvedením výstavy Putování za předky, bude pátrání po stopách předků vlastní rodiny a zajišťování podkladů pro tvorbu rodinných rodokmenů.
6. 10. 2017 Byl velký třesk?
přednáší: prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. z Českého vysokého učení technického v Praze, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Na počátku byl vesmír nepochybně hustý a velmi horký. Mnozí žijí v představě, že vesmír vznikl obří explozí z nekonečně malého bodu s nekonečnou teplotou a hustotou. Taková představa ale nesouhlasí s našimi základními fyzikálními znalostmi. Co tedy bylo na počátku? A můžeme naše představy vůbec ověřovat?

Přednášku zajišťuje Česká astronomická společnost, pobočka Vysočina
17. 10. 2017 Jihlavský 81. pěší pluk v bitvě u Zborova
přednáší: Radim Kapavík ze Spolku Signum Belli 1914, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
23. 10. 2017 Splněný sen aneb Jambo, keribu Kenya
zoologicko-cestovatelská přednáška Pavla a Kláry Bezděčkových,
obřadní síň telčské radnice, začátek v 17:00
MVJ, pobočka Telč
3. 11. 2017 100P VŘSR
další beseda z velmi volného cyklu Dějiny na vlastní kůži,
tentokrát s prof. Mgr. Martinem C. Putnou, Dr., začátek v 16:30
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
16. 11. 2017 Střípky z dějin astronomie: 20. století
přednáší: Ing. Martin Kotěra z Astronomického klubu Pelhřimov, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 57/58, Jihlava
více informací
Poslední díl přednášky o významných objevech a osobnostech astronomie, který se bude věnovat zejména 20. století. Pro astronomy se otevřela nová okna do vesmíru díky pokrokům v radiotechnice, výpočetní technice a kosmonautice. Pro jejich potřeby jsou konstruovány stále složitější přístroje představující vrchol techniky. Profesionální astronomové již nemusí trávit noci u dalekohledu. Některé astronomické objevy nalézají praktické využití.

Přednáška proběhne u příležitosti 100. výročí vzniku České astronomické společnosti.

Přednášku zajišťuje Česká astronomická společnost, pobočka Vysočina
27. 11. 2017 Mexiko zase trochu jinak
přednáší: Jaroslav Šnicer, Klub pěstitelů kaktusů a sukulentů Jihlava,
začátek v 18:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
27. 11. 2017 Blízký východ, Turecko a Evropa
přednáší: Daniel Haslinger, specialista na historii i současnost Blízkého východu
obřadní síň telčské radnice, začátek v 17:00
MVJ, pobočka Telč
7. 12. 2017 Kvantová fyzika pomalu, ale radostně
přednáší: prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. z Vysokého učení technického v Brně,
začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
První polovina 20. století byla z hlediska fyziky zlatým věkem pro dvě fascinující teorie. Tou první byla Einsteinova teorie obecné relativity, která dala zcela nový pohled na teorii gravitace. Druhá přelomová teorie z vědeckého hlediska slavila ještě větší úspěchy, a to hlavně pro svou dokonalou schodu teorie a experimentu. Touto druhou teorií byla Kvantová fyzika, která popisuje celý mikrosvět a svět atomů včetně moderních nanotechnologií.
Jak zábavně přednášet o této na první pohled abstraktní vědní disciplíně předvede prof. Jiří Spousta z brněnského Vysokého učení technického.

Přednášku zajišťuje Česká astronomická společnost, pobočka Vysočina

Přednášky se konají v Malovaném sále v budově Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55.

nahoru