Vysočiny Jihlava  
velikost textu:  A A A
Plán přednášek pro veřejnost
23. 10. 2017 Splněný sen aneb Jambo, karibu Kenya
zoologicko-cestovatelská přednáška Pavla a Kláry Bezděčkových,
sál Univerzitního centra v Telči, Nám. Zachariáše z Hradce 2, začátek v 17:00
MVJ, pobočka Telč
více informací
Už jste navštívili národní parky a rezervace Massai Mara, Naiorbi, Lake Nakuru, Buffalo Springs či Samburu? Pokud ne a máte-li rádi africkou přírodu, přijďte si poslechnout povídání manželů Bezděčkových o jejich cestě za zvířaty do Keni. Uslyšíte řadu zajímavých informací o východoafrické přírodě a o také minulosti a současnosti její ochrany. Chybět nebudou veselé historky z cesty, ani cenné rady pro budoucí cestovatele. Povídání jihlavských zoologů bude oživeno spoustou jedinečných fotografií krajin, fauny a flóry vnitrozemí Keni, ale i záběry z pobřeží Indického oceánu.
Science Café
24. 10. 2017 Co je nového u našich savců?
přednáší: RNDr. Miloš Anděra, CSc., z Národního muzea v Praze,
začátek v 18:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Co je nového u našich savců?

Savci jsou u nás dlouhodobě sledovanou skupinou a v posledních dvou desetiletích procházejí poměrně překvapivě výraznými změnami jak ve složení druhového spektra, tak v rozšíření i populační ekologii. Přednáška se zaměří jak na druhy všeobecně známé (vlk, rys, bobr, křeček aj.), tak druhy, které většina lidí detailně nezná (netopýři, drobní hmyzožravci a hlodavci), vše bude doplněno zajímavými fotografiemi či aktuální mapami rozšíření.

Přednáška známého zoologa a vynikajícího popularizátora RNDr. Miloše Anděry, CSc. z Národního muzea v Praze se uskuteční 24. října v 18:00 v Malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava. Před zahájením možnost prohlídky preparátu vlka na výstavě 125 let Muzea Vyočiny Jihlava (přesné informace bude zveřejněny).

Přednáška se koná v rámci Science Café, cyklu neformálních diskusí s vědci v příjemných prostorách kaváren. Koncept Science Café vznikl v roce 1998 ve velké Británii a odtud se rozšířil do mnoha dalších zemí. V České republice pořádá Science Café od roku 2008 zapsaný spolek Otevíráme, pod jehož záštitou probíhají tyto neformální diskuzní večery již v 19 městech. Jejich smyslem je podle organizátorů společné hledání otázek a odpovědí, představení vědců jako inspirativních osobností a prezentace konkrétních vědeckých výzkumů. Dosud se večerů Science Café zúčastnilo několik stovek vědců napříč různými obory. Patří mezi ně jak zkušení popularizátoři (např. Helena Illnerová, Václav Cílek, Cyril Höschl, Jaroslav Flégr či Dana Drábová), tak mediálně méně známé osobnosti, jejichž výzkum si zaslouží naši pozornost.
3. 11. 2017 100P VŘSR
další beseda z velmi volného cyklu Dějiny na vlastní kůži,
tentokrát s prof. Mgr. Martinem C. Putnou, Dr., začátek v 16:30
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Beseda s prof. Mgr. Martinem C. Putnou, Dr.
V rámci velmi volného cyklu Dějiny na vlastní kůži
Co znamenala VŘSR (Velká říjnová socialistická revoluce) pro dvacáté století?
O metastázách, které mohly prorůst skrze čas, o nových kazatelích staré "víry", o jejích nových symbolech, projevech a potenciálu. O myšlence revoluce vůbec. O tom, zda a jak tehdejší i současné dění v Rusku ovlivňuje naši realitu. A jistě ještě o mnohém dalším.
16. 11. 2017 Střípky z dějin astronomie: 20. století
přednáší: Ing. Martin Kotěra z Astronomického klubu Pelhřimov, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Poslední díl přednášky o významných objevech a osobnostech astronomie, který se bude věnovat zejména 20. století. Pro astronomy se otevřela nová okna do vesmíru díky pokrokům v radiotechnice, výpočetní technice a kosmonautice. Pro jejich potřeby jsou konstruovány stále složitější přístroje představující vrchol techniky. Profesionální astronomové již nemusí trávit noci u dalekohledu. Některé astronomické objevy nalézají praktické využití.

Přednáška proběhne u příležitosti 100. výročí vzniku České astronomické společnosti.

Přednášku zajišťuje Česká astronomická společnost, pobočka Vysočina
27. 11. 2017 Mexiko zase trochu jinak
přednáší: Jaroslav Šnicer, Klub pěstitelů kaktusů a sukulentů Jihlava,
začátek v 18:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
27. 11. 2017 Blízký východ, Turecko a Evropa
přednáší: Daniel Haslinger, specialista na historii i současnost Blízkého východu
obřadní síň telčské radnice, začátek v 17:00
MVJ, pobočka Telč
1. 12. 2017 Houby v přírodní rezervaci Ranská jezírka
přednáší: Ing. Jiří Burel z Mykologického klubu Jihlava, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
7. 12. 2017 Kvantová fyzika pomalu, ale radostně
přednáší: prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. z Vysokého učení technického v Brně,
začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
První polovina 20. století byla z hlediska fyziky zlatým věkem pro dvě fascinující teorie. Tou první byla Einsteinova teorie obecné relativity, která dala zcela nový pohled na teorii gravitace. Druhá přelomová teorie z vědeckého hlediska slavila ještě větší úspěchy, a to hlavně pro svou dokonalou schodu teorie a experimentu. Touto druhou teorií byla Kvantová fyzika, která popisuje celý mikrosvět a svět atomů včetně moderních nanotechnologií.
Jak zábavně přednášet o této na první pohled abstraktní vědní disciplíně předvede prof. Jiří Spousta z brněnského Vysokého učení technického.

Přednášku zajišťuje Česká astronomická společnost, pobočka Vysočina
Science Café
19. 12. 2017 Středověká krajina a středověký člověk: případ Vysočina
přednáší: Doc, Mgr. Petr Hrubý, Ph.D., z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno, začátek v 18:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Petr Hrubý představí výsledky současného výzkumu proměn krajiny a přírody Českomoravské vrchoviny ve středověku. Hlavním strůjcem těchto proměn byl pochopitelně člověk, který přírodní zdroje tohoto specifického území využíval nejprve jako zemědělec a od 13. století také jako dobyvatel nerostných surovin. Prostřednictvím archeologie, archivního výzkumu, paleobotaniky a za využití geochemických metod, můžeme studovat doklady počáteční proměny skladby lesů, jejich mýcení, vznik sídelní infrastruktury i stopy exploatace rud a jejího vlivu na prostředí. Mnoho jevů, které na středověké Vysočině pozorujeme, se přitom shoduje s děním i v jiných středoevropských pahorkatinách. Jejich studium proto přispívá k pochopení vzniku historické kulturní krajiny starého kontinentu.

Přednášky se konají v Malovaném sále v budově Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55.

nahoru