Vysočiny Jihlava  
velikost textu:  A A A
Plán přednášek pro veřejnost
Science Café
16. 10. 2018 Obchodování se zvířaty z pohledu 21. století
přednáší: RNDr. Evžen Kůs, český zoolog a popularizátor přírodovědy, začátek v 18:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Obchodování se zvířaty z pohledu 21.století
Obchod se zvířaty a živočišnými produkty je starý jako lidstvo a dodnes představuje jednu z nejvýznamnějších lidských činností. Jaké jsou jeho ekonomické, morální a ochranářské dopady na volně žijící i domácí zvířata? Jak se mění pohled veřejnosti na obchodníky se zvířaty a komerčními chovateli? Lze zastavit ilegální obchod se slonovinou, rohy nosorožců, kožešinami a dalšími komoditami?

O autorovi:
Evžen Kůs je český zoolog a popularizátor přírodovědy. Dlouholetý zaměstnanec ZOO Praha, přední odborník na otázky chovu divokých zvířat v zajetí, zejména koně Převalského. Patří k nejvýznamnějším českým odborným konzultantům v oblasti přírodopisných dokumentárních filmů. Známý z mnoha pořadů České televize a Českého rozhlasu i z dalších médií.
18. 10. 2018 Radioastronomie: objevování neviditelného vesmíru
přednáší: Ing. Jiří Hladký z Jihlavské astronomické společnosti, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Přednáška se zabývá historií radioastronomie v souvislosti s objevem elektromagnetických vln v 19. století, rozvojem rádiové komunikace v průběhu 1. poloviny 20. století, kdy se objevují první pokusy o příjem rádiových vln z vesmíru, přes bouřlivý rozvoj radioastronomie v období po 2. světové válce až po současnost. Posluchači se seznámí s osobnostmi, které měly největší vliv na rozvoj radioastronomie, se zásadními objevy, kterými se radioastronomie podílí na rozšiřování našich znalostí o vesmíru a také s přístroji a metodami zpracování dat používanými v radioastronomii.

Jiří Hladký je konstruktér astronomických přístrojů a dlouhodobě se věnuje elektrotechnice.

Přednáška je pořádána ve spolupráci s Pobočkou Vysočina České astronomické společnosti a s Jihlavskou astronomickou společností.
22. 10. 2018 Relikviář sv. Maura
přednáší: PhDr. Kateřina Rozinková, začátek v 17:00
obřadní síň telčské radnice
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
12. 11. 2018 Zemí knihy
přednáší: Helena Grycová Benešová, začátek v 17:00
obřadní síň telčské radnice
MVJ, pobočka Telč
13. 11. 2018 Jihlavské pomníky na konci monarchie a v nové republice
přednáší: PhDr. Vlastimil Svěrák ze Státního okresního archivu Jihlava, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
22. 11. 2018 Pravda je tam venku aneb Hledání pravdy o mimozemském životě
přednáší: Bc. Miloš Podařil z Jihlavské astronomické společnosti, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Jak lidé hledali "pravdu" o možnosti existence mimozemského života v minulosti? A jak ji hledají dnes? Čemu všemu jsme schopni uvěřit? A jaké neuvěřitelné metody používají vědci? Je vůbec možné v současnosti objevit mimozemský život? A může být něco pravdy na tzv. konspiračních teoriích? Kde končí realita a kde začíná fikce? Pravda je tam venku ...

V úvodu přednášky bude neformálně zahájena výstava Hvězdné nebe nad námi krátkým happeningem Patnáct let pod oblohou s Jihlavskou astronomickou společností.

Miloš Podařil je předsedou Jihlavské astronomické společnosti také působí ve Výkonném výboru České astronomické společnosti. Zabývá se zejména popularizací astronomie.

Přednáška je pořádána ve spolupráci s Pobočkou Vysočina České astronomické společnosti a s Jihlavskou astronomickou společností.
3. 12. 2018 Předvánoční rozjímání s PhDr. Danou Novákovou
setkání s etnografkou jihlavského muzea, začátek v 17:00
obřadní síň telčské radnice
MVJ, pobočka Telč
13. 12. 2018 Nové záludné otázky z astronomie
přednáší: prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc. z Masarykovy univerzity v Brně, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Proč je nejtepleji, když je Slunce plné skvrn? Jsou hnědí trpaslíci hnědí? A konečně: Kolik nov má jedna kilonova? Přednáška uvádí nově vydanou knihu prof. Mikuláška Nové záludné otázky z astronomie.

prof. Zdeněk Mikulášek působí na Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Mezi jeho hlavními obory patří fotometrie a spektra proměnných hvězd a studium atmosférické extinkce. Prof. Mikulášek též patří mezi přední české pedagogy a popularizátory astronomie a astrofyziky.

Přednáška je pořádána ve spolupráci s Pobočkou Vysočina České astronomické společnosti a s Jihlavskou astronomickou společností.

Přednášky se konají v Malovaném sále v budově Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55.

nahoru