Vysočiny Jihlava  
velikost textu:  A A A
Plán přednášek pro veřejnost
25. 3. 2019 Československo očima latinsko-amerických intelektuálů 1947-1959
přednáší: Mgr. Michal Zourek, Ph.D., obřadní síň telčské radnice, začátek v 17:00
MVJ, pobočka Telč
více informací
V období studené války bylo Československo cílem mnoha latinskoamerických levicových intelektuálů, z nichž někteří o svém pobytu zanechali písemná svědectví. Nalezneme mezi nimi i velká jména světové literatury jako Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, Jorge Amado či Nicolás Guillén. Tito návštěvníci nebyli obyčejnými turisty. Jako mnozí jiní i oni věnovali pozornost architektonickým krásám, místní kuchyni a kouzlu slovanských žen. V centru jejich zájmu však stálo jiné téma: budování nové komunistické společnosti.
25. 3. 2019 Sukulenty jako bonsaje
přednáší: Jiří Janda z Klubu pěstitelů kaktusů a sukulentů Jihlava, začátek v 18:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Přednáška pávovského pěstitele Jiřího Jandy bude doprovázena snímky sukulentních rostlin, které nafotila jeho manželka Ivana. Přednáška bude zaměřena na tvarování sukulentů - na rozdíl od bonsají klasických nemá tvarování sukulentů prakticky žádná pravidla a záleží pouze na fantazii každého pěstitele.
Výsledky se dostavují mnohem dříve než u bonsají opravdových, nehledě na to, že většinu tvarovaných sukulentů lze s úspěchem pěstovat i na okenním parapetu ústředně vytvápěných bytů.
Představeny budou nejen druhy notoricky známé, třeba populární tlustice, ale i naprosté miniatury, z nichž lze vytvořit miniaturní botanickou zahradu na jediném okně.
Science Café
26. 3. 2019 Studium lidského chování pomocí ekonomického experimentu
přednáší: doc. doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D., z Masarykovy univerzity v Brně, začátek v 18:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Přednáška shrnuje nejnovější poznatky z oblasti tzv. Experimentální ekonomie, jedné z neprogresivnějších částí ekonomické vědy. Posluchači přednášky se stávají přímo účastníky jednoduchého experimentu, který studuje jeden z aspektů lidského chování – (ne)chuť k dobrovolné spolupráci i v situaci, kdy je sobecké chování výhodnější. Hra je přímo na přednášce vyhodnocena a komentována a na základě výsledků jsou dále představeny některé poznatky, které z experimentů vyplývají.
10. 4. 2019 Keramické nádobí jihlavských měšťamů ve středověku pod drobnohledem
přednáší: archeologové Mgr. Kateřina Těsnohlídková, Mgr. David Zimola a další
začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
Science Café
12. 4. 2019 Záludné výběrové efekty v historii astronomie
přednáší: RNDr. Jiří Grygar, CSc., z Fyzikálního ústavu AV ČR, začátek netradičně v 17:00 MIMOŘÁDNĚ MIMO MUZEUM - Vysoká škola polytechnická, posluchárna P3 !!

více informací
Historie rozvoje astronomie je od starověku až doposud silně ovlivňována záludnými výběrovými efekty, které často preferují nevýznamné jevy před těmi významnějšími. Hlavním problémem je obtížné určování vzdáleností jevů od nás, což vedlo, a patrně stále vede, k různým chybným závěrům.

Přednáška se koná ve spolupráci s Jihlavskou astronomickou společností a Vysokou školou polytechnickou Jihlava.
15. 4. 2019 Vývoj hudebních nástrojů od pravěku po současnost
přednáší: Mgr. et Mgr. Pavel Josef Macků, Ph.D., představení 50 hudebních nástrojů - seznámení s jejich vývojem a ukázky techniky hry, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Přednáška sleduje vývoj hudebních nástrojů od prehistorických až po současné formy. Posluchači se prakticky seznamují s téměř kompletní vývojovou řadou všech druhů dechových a strunných nástrojů.
Uvidíme a uslyšíme kromě jiných také některé středověké či renesanční nástroje jako např. zvířecí rohy, chrotu, cink, křivýroh, loutnu, fidulu, psalterium, středověkou harfu apod.
Přednáška však také seznamuje s technologií výroby některých hudebních nástrojů a s hudbou v dějinách. Stručně se také seznámíme s fyzikálními aspekty tvorby tónu jak u dechových tak i strunných nástrojů, rezonancí a šířením zvuku.

Posluchači uslyší živou hru na všech 50 hudebních nástrojů.
16. 4. 2019 Malování horáckých kraslic
přednáší: Hana Šmikmátorová, obřadní síň telčské radnice, začátek v 17:00
MVJ, pobočka Telč
26. 4. 2019 Mykologický rok 2018 na Vysočině
přednáší: Ing. Jiří Burel z Mykologického klubu Jihlava, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
29. 4. 2019 Za přírodními krásami Mexika - II.
cestopisné povídání Ing. Ivana Kubáta z Klubu pěstitelů kaktusů a sukulentů Jihlava, začátek v 18:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
7. 5. 2019 Milan Rastislav Štefánik - hvězdář, voják a diplomat. Sto let od jeho tragické smrti...
přednáší: Ing. Rostislav Rajchl z Hvězdárny a planetária Uherský Brod, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
10. 5. 2019 Kosmické počasí - jak ovlivňuje život na Zemi?
přednáší: Mgr. Lenka Zychová, Ph.D., Royal Belgian Institute for Space Aeronomy, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Ze Slunce i ze vzdálených končin vesmíru k nám dopadá nebezpečné záření ve formě energetických částic. Navíc, při silné sluneční aktivitě dochází ke geomagnetickým bouřím. Ty, společně s energetickým zářením ohrožují životy astronautů a komplikují vesmírné mise. Může ale kosmické počasí ohrozit i život zde na Zemi? A do jaké míry?

Přednáška je pořádána ve spolupráci s Jihlavskou astronomickou společností a Pobočkou Vysočina České astronomické společnosti.
Science Café
21. 5. 2019 Umělá inteligence - dobrý sluha, zlý pán?
přednáší: Mgr. Roman Neruda, CSc., z Ústavu informatiky AV ČR, začátek v 18:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
S praktickými aplikacemi umělé inteligence se dnes potkáváme na každém kroku, chytré fotoaparáty rozpoznávají obličeje, autonomní vozidla jezdí bezpečněji než člověk, zprávy z internetu lze automaticky překládat do jiných jazyků. Za boomem těchto technologií stojí algoritmy umělé inteligence a strojového učení, které jsou často inspirované přírodními jevy a procesy.

V prezentaci si ukážeme přístupy založené na umělých neuronových sítích a evolučních algoritmech, a jejich použití pro řešení praktických problémů. Budeme mluvit o kladech a záporech i možných nebezpečích spojených s pronikáním umělé inteligence do našeho života.
13. 6. 2019 Příběh lunárního modulu
přednáší: Ing. Tomáš Přibyl, publicista a odborník na kosmonautiku, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Lunární modul byl historicky jedinou skutečnou mimozemskou kosmickou lodí – a také byl zřejmě nejpodivnějším létajícím zařízením, jaké kdy lidé vytvořili. I sami astronauti o něm říkali, že „létá lépe, než vypadá“. Bez něj by lidé před padesáti lety nepřistáli na Měsíci. Příběh lunárního modulu je příběhem neskutečné lidské vynalézavosti, touhy a odvahy. Je to příběh cesty člověka na Měsíc.

Ing. Tomáš Přibyl: Publicista v oblasti kosmonautiky a autor mnoha knih literatury faktu (Smrt měla jméno Challenger, Den, kdy se nevrátila Columbia, Poklady kosmonautiky aj.). Osobně navštívil všechna kosmická střediska NASA, potkal více než 260 kosmonautů, viděl startovat všechny americké raketoplány. Působí jako kurátor letectví a kosmonautiky v Technickém muzeu v Brně. Osobní stránky: www.kosmonaut.cz

Přednáška je pořádána ve spolupráci s Jihlavskou astronomickou společností a Pobočkou Vysočina České astronomické společnosti.
21.10. 2019 Z Mexika do Somálska
přednáší: Jaroslav Šnicer z Klubu pěstitelů kaktusů a sukulentů Jihlava, začátek v 18:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava

Přednášky se konají v Malovaném sále v budově Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55.

nahoru