Vysočiny Jihlava  
velikost textu:  A A A
Plán přednášek pro veřejnost
6. 2. 2020 Solarografie: astrofotografie pomocí plechovky
přednáší: Mgr. Maciej Zapior, Ph.D., z Astronomického ústavu Akademie věd ČR, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Přednáška se věnuje vzniku a vývoji techniky solarografie. Jedná se o zvláštní fotografickou techniku pořizování snímků s extrémně dlouhou expoziční dobou, která dosahuje půl roku. Jako kamery jsou využívány hliníkové plechovky od nápojů nebo jiné předměty každodenního použiti. Přednáška se také zabývá mnoha různými aspekty solarografie: od astronomie po psychologii.

Mgr. Maciej Zapiór, Ph.D. v současnosti působí jako vědecký pracovník na Astronomickém ústavu Akademie věd ČR, kde se zabývá sluneční fyzikou, zejména seismologií slunečních protuberanci. Dlouhodobě se věnuje solarografii.

Přednáška je pořádána ve spolupráci Jihlavské astronomické společnosti, Pobočky Vysočina České astronomické společnosti a Muzea Vysočiny Jihlava.
13. 2. 2020 Josef Alois Schumpeter - Světově uznávaný ekonom a jeho následovníci
přednáší: Ing. Petr Jiříček, Ph.D., začátek v 17:00
přednáška je věnována 70. výročí úmrtí J. A. Schumpetera
MVJ, Masarykovo nám. 57/58, Jihlava
17. 2. 2020 Tři roky na Borech
přednáší: Mgr. Anna Havlík Šmídová, knihovna Univerzitního centra MU, začátek v 17:00
MVJ, pobočka Telč
Science Café
18. 2. 2020 Ledovcová jezera v Kyrgyzstánu
přednáší: RNDr. Michal Černý, začátek v 18:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
28. 2. 2020 Beseda s mykology
tradiční setkání se členy Mykologického klubu Jihlava, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
10. 3. 2020 Drahé kameny Moravy a Slezska od renesance po secesi
přednáší: RNDr. Ivan Mrázek, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
12. 3. 2020 Hledáme hranice vesmíru
přednáší: prof. RNDr. Petr Kulhánek, Ph.D., z Českého vysokého učení technického, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Každého přemýšlivého člověka, který se setkal se současnými názory na vesmír, nutně napadají otázky: Je vesmír konečný nebo nekonečný? Jak by vypadal život v konečném vesmíru? Kde má vesmír hranice? Co je za vesmírem? Kam se vesmír rozpíná a kde je střed expanze? Pokusme se na některé z těchto otázek odpovědět.

Přednáška je pořádána ve spolupráci Jihlavské astronomické společnosti, Pobočky Vysočina České astronomické společnosti a Muzea Vysočiny Jihlava.
23. 3. 2020 Uruguay: perla Latinské Ameriky
přednáší: Mgr. Michal Zourek, Ph.D., knihovna Univerzitního centra MU, začátek v 17:00
MVJ, pobočka Telč
20. 4. 2020 Na skok v Japonsku
přednáší: Mgr. Miloslav Záškoda z NPÚ Telč, knihovna Univerzitního centra MU, začátek v 17:00
MVJ, pobočka Telč
22 . 4. 2020 Lidová architektura v Kraji Vysočina
přednáší: PhDr. Ivan Minář, Ph.D. - prezentace nové knihy, beseda s autorem, možnost zakoupení knihy, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Telči vydává novou publikaci o lidové architektuře. Zabývá se problematikou zděných venkovských domů z 19. století na území Kraje Vysočina a jejich štukovou výzdobou. Kniha, jejímž autorem je Ivan Minář, bude prezentována na několika místech v regionu.

Přednášky se konají v Malovaném sále v budově Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55.

nahoru