Vysočiny Jihlava  
velikost textu:  A A A
 Muzeum Vysočiny Jihlava - logo
16. 10. 2021Mezinárodní den archeologie
Na třetí sobotu v říjnu připadá Mezinárodní den archeologie. Při této příležitosti představí archeologové jihlavského muzea nejnovější archeologické nálezy.

Archeologické oddělení Muzea Vysočiny Jihlava, p. o. v letošním roce prezentuje dvě velké akce, které jsou realizovány v letech 2020 až 2022. Záchranné archeologické výzkumy provádíme na zámku v Telči a na Karlově náměstí v Třebíči. Oba výzkumy průběžně přinášejí řadu poznatků k vývoji středověkého i novověkého osídlení dvou významných měst na Českomoravské vrchovině, kde Muzeum Vysočiny Jihlava provádí v rámci archeologické památkové péče archeologické výzkumy od roku 2005. Právě v tomto roce v muzeu vzniklo archeologické oddělení, které má na starosti kromě archeologických výzkumů také koordinaci sbírkotvorné činnosti na poli archeologie v Kraji Vysočina.

Archeologické nálezy vystavujeme ve stavu, v jakém byly nalezeny, tedy tak, jak jsme je v potu tváře vykopali. Práce v terénu je poměrně fyzicky náročná, archeologické objekty musíme pomocí nejrůznějších nástrojů postupně preparovat a průběžně dokumentovat. Poté následuje velmi zdlouhavá až mravenčí práce na čištění, konzervaci a evidenci všech předmětů, které v případě výzkumů v Telči a Třebíči již dnes počítáme na desetitisíce. Výsledkem našeho snažení jsou nálezové zprávy, ukládané v archivu Archeologického ústavu Akademie věd ČR, výstavy i expozice, a v neposlední řadě i publikace v muzejním sborníku Archeologické výzkumy na Vysočině. I tak však nejnáročnější částí celého díla stále zůstává jednání se stavebníkem a investory o průběhu archeologických prací na stavbě.

Jihlavské muzeum si Mezinárodní den archeologie připomíná i prostřednictvím dvou archeologických výstav, které jsou v současné době v nabídce muzea. V malém výstavním sále je k vidění výstava Moravské šibenice, která prezentuje výsledky dlouhodobého mezioborového výzkumu našich předních archeologů a antropologů. Ve velké výstavce jsou představeny nově zrekonstruované domy U Mincovny 6 a 8 od jejich nejstarší historie po současnost, prezentovány jsou zejména předměty z archeologického výzkumu domů, historické plány a dobové fotografie. V sobotu 16. října bude vstup na zmiňované výstavy zdarma a navíc v 14:00 začíná komentovaná prohlídka výstavy U Mincovny 6 a 8 s pracovníkem jihlavské pobočky Archaia, z.ú., Mgr. Šimonem Kochanem.
Mgr. David Zimola
4. 10. 2021Svatební zvony znějí
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč, Univerzitní centrum Masarykovy Univerzity Telč a spolek Dobová móda Telč srdečně zvou na výstavu s názvem Svatební zvony znějí, která bude slavnostně zahájena v pondělí 4. října 2021 v 16 hodin v knihovně Univerzitního centra MU.

Svatba je celosvětově rozšířený společenský obřad, který se vyskytuje v různých formách v naprosté většině kultur.
Výstava představí svatební šaty a nezbytnou výbavu nevěst v různých časových obdobích.
Návštěvníci se mohou těšit i na svatební oznámení a blahopřání k sňatku, nebude chybět ani ukázka svatební tabule.

Výstavu doplní výtvarná díla žáků ZUŠ v Telči na dané téma.

Jste srdečně zváni!
Helena Grycová
21. 9. 2021Obrazy a obrázky. Jolana Mertová.
V prostorách Kavárny Muzeum bude od 21. září do 31. října k vidění výstava obrazů Jolany Mertové.

Jolana Mertová se narodila v Jihlavě, dětství a mládí prožila v Třešti. Vystudovala medicínu, po ukončení studií pracovala na interním oddělení Nemocnice Jihlava pod vedením primáře MUDr. Jaroslava Točíka. Od roku 2000 žije v Praze a pracuje jako lékařka v oboru hematologie.

Malování a kreslení se začala věnovat už v útlém dětství, základy výtvarných technik a dovedností získala v třešťské Lidové škole umění pod vedením p. učitelky Aleny Liškové. Poté už jako samouk začala experimentovat s temperovými a také s olejovými barvami. Po nástupu do zaměstnání byla její tvorba spíše sporadická.
To se změnilo v roce 2016 zakoupením akrylových barev, přihlásila se na výtvarný kurz a postupně objevila nové techniky, jako je akvarel a grafika.

V posledních dvou letech příležitostně navštěvuje grafické kurzy Robina Kaloče, kde poznává neomezené možnosti tohoto výtvarného směru.
V současné době střídá malbu olejovými a akvarelovými barvami s grafickými technikami. Stále hledá nové možnosti, které tyto výtvarné směry přinášejí.
Její inspirací je příroda, květiny a lidé.
Dana Oberreiterová
16. 9. 2021Moravské šibenice
V prostorách malého výstavního sálu jihlavského muzea bude od 16. září do 21. listopadu k vidění výstava zapůjčená z Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Během posledních desíti let byla na Moravě identifikována místa, kde stávaly některé šibenice zaznamenané na Prvním vojenském mapování.
V místech šibenic u Tišnova, Vranova nad Dyjí, Slavkova, Šatova, Ivančic a Bystřice nad Pernštejnem byl proveden archeologický výzkum, při němž byly odkryty půdorysy zděných šibenic umožňující hypotetickou rekonstrukci těchto staveb.
Nalezená keramika, železné předměty a mince z 15. až 18. století datují provoz na těchto popravištích.
Zde nalezené kosti odsouzenců dávají představu o pohlaví a stáří popravených delikventů.
Výstava seznamuje s výsledky bádání na těchto objektech.

Autoři výstavy: prof. PhDr. Josef Unger, CSc.; akad. arch. Ing. Jan Velek; RNDr. Robin Pěnička, Ph.D.; Mgr. Alica Křápková; Mgr. Soňa Boriová z Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
PhDr. Radim Gonda, Ph.D.
10. 9. 2021Muzejní a galerijní noc 2021
Muzeum Vysočiny Jihlava se společně s Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě i v letošním roce zapojí do v pořadí již XVII. ročníku Festivalu muzejních nocí. Díky protikoronavirovým opatřením se naše Muzejní a galerijní noc uskuteční v netradičním termínu – v pátek 10. září.

Muzejní část zahájíme v 17:00 komentovanou prohlídkou právě končící výstavy Mezi Prahou a Káhirou. 100 let české egyptologie. Komentáře se zhostí jeden z kurátorů této výstavy Mgr. et Mgr. Lucie Vendelová Jirásková z Českého egyptologického ústavu FF Univerzity Karlovy.

V 18:00 budeme s naší zooložkou RNDr. Klárou Bezděčkovou, Ph.D., putovat zoologickými expozicemi a také vyhlásíme výsledky soutěže o nejoblíbenějšího živočicha v jihlavském muzeu. Poté dojde k odhalení nových muzejních exponátů, s prezentací o jejich vzniku vystoupí jeden z realizátorů Pavel Bezděčka.

Od 19:30 se návštěvníci mohou těšit na vystoupení hudebního seskupení Tonda Vidlák kvartet. Zazní jazz v podání Antonína Vidláka, Václava Sobotky, Martina Chaloupky a Matouše Hamerníka.

Pokud nám počasí dovolí, začne ve 20:30 přednáška v exteriéru – Jihlava na fotografiích. Promítání na expoziční budovu jihlavského muzea komentuje akad. mal. Martin Kos.

A zakončení celé akce bude tradiční – na úplný závěr potěší návštěvníky autorské čtení zoologa Pavla Bezděčky na dobrou noc.

V rámci Muzejní a galerijní noci mohou návštěvníci zavítat do domu Gustava Mahlera, do jihlavského podzemí nebo na Bránu Matky Boží. Pokud bude příznivé počasí, bude možné od 20:30 pozorovat noční oblohu s členy České astronomické společnosti, pobočka Vysočina.

Vstup do jihlavského muzea a do ostatních objektů spolupracujících na této akci je zdarma!
Návštěvníky jen prosíme o dodržení platných hygienických nařízení…
Dana Oberreiterová
10. 9. 2021Hrad Roštejn získal dvě ocenění v soutěži Stavba Vysočiny
Na pobočce Muzea Vysočiny Jihlava, hradě Roštejn, byla v loňském roce ukončena několik let trvající stavební a památková obnova spojená s tvorbou nových expozic. V pondělí dne 6. září 2021 obdržel tento projekt hned dvě prestižní ceny v rámci soutěže Stavba Vysočiny.

Projekt Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic byl financován z rozpočtu EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a realizován byl v letech 2017–2020 s celkovými náklady 69,5 mil. Kč. Práce na hradě umožnily postupně zpřístupnit návštěvníkům zcela novou podobu zdejších interiérů, stejně jako návrat některých zdokumentovaných stavebních prvků a celkové uvedení objektu do stavu připomínajícího lovecké sídlo z konce 19. století.
Kulturní památka je díky rekonstrukci a vysoce odborně provedeným restaurátorským pracím zachována v odpovídajícím stavu. Veškeré práce (průzkumné, stavební, restaurátorské i expoziční) navíc probíhaly bez přerušení návštěvnického provozu Roštejna, který byl vždy alespoň zčásti veřejnosti zpřístupněn. Lidé tak měli možnost být součástí projektu úprav hradu a cestu jich sem i přes různá omezení našlo každoročně několik desítek tisíc.

V letech 2018 a 2019 byly postupně otevřeny nové expoziční trasy, které se rychle staly oblíbenými i díky svému modernímu a netradičnímu pojetí. I proto byl v roce 2020 Roštejn s 48,3 tis. návštěvníků v interiérech vůbec nejnavštěvovanější památkou v Kraji Vysočina. Nyní, v roce 2021, přichází ocenění i od odborné veřejnosti, a to v soutěži Stavba Vysočiny. Tu již po devatenácté pořádal Spolek Stavba Vysočiny ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Krajem Vysočina. Projekt stavební obnovy hradu a tvorby nových expozic zvítězil v kategorii Rekonstrukce staveb. Oceněno bylo především řešení, které přispělo ke sjednocení a celistvosti daného výrazu při respektování historických souvislostí. Vyzdviženo bylo i obohacení kulturně společenské náplně objektu. Roštejn navíc v rámci další kategorie soutěže získal ještě cenu ČKAIT (České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě). Obě ceny jsou poděkováním zejména pro rozsáhlý tým, který umožnil vznik a realizaci projektu.

Mimo mimořádně úspěšné účasti v soutěži Stavba Vysočiny byly hradní expozice oceněny i na letošních Národních mysliveckých slavnostech na zámku Ohrada, kde jejich autoři obdrželi uměleckou cenu ČMMJ (Českomoravské myslivecké jednoty) za ztvárnění podoby nových expozic.

Téma rekonstrukce hradu a jejího průběhu je tedy zjevně i po skončení velmi atraktivní jak pro odbornou, tak laickou veřejnost. To dokazuje mimo jiné i zájem o mimořádnou srpnovou prohlídku v rámci akce Putování po projektech. Ta byla již několik dní před akcí kapacitně zcela zaplněna. Účastníci během ní navštívili různé části Roštejna a dozvěděli se mnoho o stavebních, restaurátorských i expozičních počinech posledních let. Správa hradu plánuje podobné prohlídky organizovat i do budoucna.
PhDr. Kateřina Rozinková
21. 8. 2021Závěr prázdnin na Roštejně
I přesto, že se letní prázdniny pomalu blíží ke konci, čeká na návštěvníky hradu Roštejn několik zajímavých akcí, na které bychom rádi upozornili. Na své si přijdou rodiny s dětmi, milovnicí hudby i filmu, ale také zájemci o problematiku rekonstrukce hradu.

Poslední dva týdny na Roštejně budou nabité akcemi. V sobotu 21. srpna se po celý den na předhradí Roštejna mohou malí i velcí těšit na Den (nejen) rytířských her. Jedná se o projekt v rámci kampaně agentury Vysočina Tourism Vysočina dětem, jejímž tématem je Putování s Igráčkem. Maskoti akce, igráčci Mařenka a Jiřík, zavítají předposlední prázdninovou sobotu pomyslně na Roštejn, konkrétně do jeho exteriérů. Zde bude pro návštěvníky připraveno několik zajímavých stanovišť, kde si bude možné vyzkoušet například výcvik rytíře, staré metody tkaní, historické volnočasové aktivity či kreativní činnosti, jako byla práce ve skriptoriu. Stanoviště budou doplněna workshopem malování keramiky ve spolupráci s ateliérem Ztřeštěná keramika. Aktivity budou připraveny zdarma (mimo malování keramiky) po celou otevírací dobu hradu od 9.00 do 18.00. Pro ty, kteří budou plnit aktivity nejpilněji, jsou připraveny drobné odměny.

Již o den později, v neděli 22. srpna, se předhradím Roštejna rozezní jazzová hudba. Od 14.00 na předhradí postupně vystoupí: (J)Elita Band ZUŠ Moravské Budějovice, Jindřichohradecký Big Band, Jazz Quintet Třešť, Jana Koubková Quartet a Jazz Pilgrim. Vstupenky stojí 190,- Kč v předprodeji a 250,- Kč na místě. V současné chvíli je možné vstupenky zakoupit na pokladně hradu Roštejn, na pokladně Muzea Vysočiny Jihlava a v infocentru v Třešti. Doufáme, že s námi co nejvíce návštěvníků přijde oživit tradici jazzové hudby na hradě.

Další týden ve čtvrtek 26. srpna proběhne představení ukončeného projektu IROP Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic, a to v rámci tzv. Putování po projektech. Netradiční prohlídka, připravená pro návštěvníky zdarma, nás zavede do interiérů i exteriérů hradu a dozvědět se bude možné mnoho o procesu úprav hradu a o všem, co tento proces obnášel. Na prohlídky je potřeba se dopředu rezervovat na odkazu, který je dostupný na webových stránkách hradu.

V pátek 27. srpna budou pomyslně uzavřeny prázdniny na hradě letním kinem na nádvoří. Letos se bude promítat nový historický snímek Šarlatán, cena vstupného je 130,- Kč, vstupenky budou v prodeji na místě. Promítání začne cca od 20.00 hod., první vstup na nádvoří bude umožněn od 19.00, před promítáním mohou návštěvníci navštívit trasu B nebo věž.
PhDr. Kateřina Rozinková
29. 7. 2021Afrika 1931: Foitovy fotografické zápisky na skleněných deskách
Výstava bude slavnostně zahájena 29. července 2021 v Městské galerii Hasičský dům v 16 hodin.
Záměrem této výstavy je připomenout osobnost Františka Vladimíra Foita jako výjimečného člověka, umělce, sochaře a cestovatele.

V roce 1931 se sochař František Vladimír Foit společně s dr. Jiří Baumem vydali na cestu Afrikou, z Alexandrie do Kapského Města malou dvouválcovou, vzduchem chlazenou Tatrou. Cestu podnikli z pověření Antropologického ústavu Karlovy univerzity v Praze. Celou svou cestu F. V. Foit zdokumentoval fotografickým aparátem. Negativy se dochovaly na skleněných deskách, ze kterých byly zhotoveny fotografie a následně vytvořena výstava. Ta bude v telčské galerii Hasičský dům představena veřejnosti. Výstavu doplní sochařovy práce, modelované F. V. Foitem přímo v terénu a etnografické sběry z jeho cest černým kontinentem, které věnoval telčskému muzeu.

Druhou cestu Afrikou podnikl se svou ženou Irenou v roce 1947. Vlivem politické situace se již do Československa nemohli vrátit a zůstali v Keni, v Nairobi. V roce 1971 se Foitovi přestěhovali do Slovinska, kde sochař ještě v tomto roce zemřel při automobilové nehodě.
V muzeu ve Velenji je sochaři věnována část expozice, ale v České republice je téměř neznámý.

Výstavu vytvořenou ve spolupráci se slovinskými partnery můžete navštívit až do 10. října.
Helena Grycová
7. 7. 2021Dva životy, dvě kultury, dvě země
"Dva životy, dvě kultury, dvě země. Řekové na českém území od 2. poloviny 20. století do současnosti".

Etnografický ústav Moravského zemského muzea realizuje dlouhodobý projekt brněnského nadačního fondu Hellenika "Řekové na českém území od 2. poloviny 20. století do současnosti". Hlavním cílem projektu je představit minulost a současnost řecké národnostní menšiny v České republice.

V roce 1948 našlo na území tehdejšího Československa útočiště před občanskou válkou okolo 13 000 uprchlíků z Řecka, dospělých i dětí. Původně dočasně plánovaný pobyt se jim vývojem politických událostí v Řecku prodloužil o několik desetiletí, některým dodnes. Stát poskytl exulantům vzdělání, práci či bydlení. Většina dětí prošla ústavní výchovou dětských domovů. Přesto, že Řekové nebyli chápáni jako národnostní menšina, dostali možnost udržovat a rozvíjet některé prvky vlastní kultury, především jazyk a hudební a taneční projevy. Na druhou stranu podléhala komunita českým vlivům.

Jakmile to dovolily podmínky v Řecku, většina uprchlíků a jejich potomků se vrátila do vlasti. Proč ale někteří z nich zůstali zde? Jak prožívali jako děti útěk z válečné vřavy? Jak se sžívali se zcela cizím prostředím? Udržují dnes Řekové prvky původní kultury nebo jsou zcela asimilováni do české společnosti? Která země pro ně představuje domov?

Na tyto a podobné otázky odpovídá výstava "Dva životy, dvě kultury, dvě země. Řekové na českém území od 2. poloviny 20. století do současnosti", kterou pořádá Muzejní spolek v Telči, Muzeum Vysočiny Telč a Univerzitní centrum v Telči. Výstava bude zahájena 7. 7. 2021 v 17 hodin a potrvá do 8. 8. 2021 v Univerzitním centru MU v Telči .
Helena Grycová
1. 7. 2021Prázdniny v Muzeum Vysočiny Jihlava
Rada Kraje Vysočina schválila plošnou úpravu vstupného do všech stálých expozic a na výstavy ve svých sbírkotvorných organizacích. V období od 1. července až do konce září 2021 budou moci děti a studenti zdarma navštívit nejen jihlavské a třešťské muzeum, ale i hrad Roštejn. Ostatní veřejnost bude moci využít poloviční vstupné. Cena základního vstupného je na zmíněné období upravena v souladu s hlavní tématem letošní krajské turistické sezóny „Vysočina dětem“.

V letošním roce bude mít jihlavské muzeum v době letních prázdnin opět otevřeno po celý týden. I v pondělí si tedy návštěvníci budou moci prohlédnout stálé expozice jihlavského muzea a právě probíhající výstavy:
- Mezi Prahou a Káhirou. 100 let české egyptologie
Výstava představuje náročné začátky, bohatou historii a úspěchy české egyptologie
- Půvab dámských kabelek
V prostoru malé výstavní síně jsou k vidění kabelky ze soukromé sbírky Dany Komárkové.

V Kavárně Muzeum mohou návštěvníci během léta zhlédnout výstavu obrazů jihlavského výtvarníka Jiřího Pýchy s názvem Noční bdění, kterou v srpnu vystřídají Obrázky z ptačího světa – autorské fotografie Václava Šmída. Změna v otevírací době se týká pouze Jihlavy - OTEVÍRACÍ DOBA POBOČEK ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚN.

Třešť – na prázdninové měsíce je pro návštěvníky třešťského muzea kromě stálých expozic připravena výstava Oživlá keramika, která představuje keramiku z tvorby Boženky Herzové doplněnou o knihy autora Mgr. Zdeňka Hynka.

Roštejn – prohlídkové trasy na hradě Roštejně jsou zpestřeny o dvě výstavy – na trase B je k vidění výstava Šlechtický rok a při stoupání do hradní věže si návštěvníci mohou prohlédnout olejomalby Magdaleny Křenkové.

Telč – telčské muzeum funguje v provizoriu, vstup do prostor v Univerzitním centru MU je zdarma, přesto budou během léta k vidění tyto výstavy:
- Míla Doleželová a Jiří Mareš v knihovně Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči
-Dva životy, dvě kultury, dvě země – putovní výstava k příležitosti 70. výročí příchodu Řeků do Československa
- Afrika 1931: Foitovy fotografické zápisky na skleněných deskách – připomínka osobnosti cestovatele, sochaře a etnografa Františka Vladimíra Foita (Městská galerie Hasičský dům).
Dana Oberreiterová
1. 7. 2021Začátek prázdnin na Roštejně
Začátek letních prázdnin na Roštejně Hrad Roštejn, který se loni stal nejvíce navštěvovanou památkou Vysočiny, zahajuje hlavní letní sezonu opět s upraveným vstupným. Je tedy možné, že sezona 2021, doplněná o rozmanité kulturní akce, bude rekordní podobně jako sezona loňská.

Od 1. července 2021 vstupuje hrad Roštejn, stejně jako další příspěvkové organizace Kraje Vysočina v kulturní sféře, do období, které bude podporovat především návštěvy rodin s dětmi a návštěvy mladých lidí. Ti všichni (děti, studenti) budou mít opět jako v loňském roce vstup do všech interiérů hradu zdarma. I přes toto zvýhodnění je nutné před vstupem do objektu navštívit pokladnu, kde bude návštěvníkům vydána platná vstupenka. Ostatní návštěvníci (dospělí a senioři nad 65 let) se mohou těšit na vstupné ve výši 50 % oproti běžnému ceníku. Touto akcí se mimo jiné snaží Kraj Vysočina přitáhnout pozornost k letní akci Vysočina Dětem, s níž jsou spojeny aktivity po celém kraji, včetně hradu Roštejn. Uvedené zvýhodnění se netýká vstupu na kulturní akce, edukační programy apod., kde zůstává v platnosti klasický ceník.

Návštěvní doba v průběhu letních prázdnin bude stejná jako v červnu, tedy od 9.00 do 18.00 hodin (bez polední pauzy na pokladně), zavíracím dnem bude pondělí. Pouze pondělí 5. července bude otevřeno, stejně jako v úterý 6. července, prvním zavíracím dnem prázdnin bude až pondělí 12. července. V tuto chvíli platí ve všech interiérech hradu povinnost nošení respirátorů a pro vstup na provázenou trasu nutnost splnění podmínky OTN (očkování, testování, prodělání nemoci). Pro podrobnosti ohledně platných hygienicko-epidemiologických pravidel je možné navštívit novou sekci hradních stránek http://hrad-rostejn.cz/mimoradna-opatreni-proti-covid-19/).

Pozornost by návštěvníci měli před cestou na hrad věnovat i sekci Aktualit hradních stránek, případně sekci Jak se k nám dostanete, kde se budeme snažit o aktuální informace ohledně silničních uzavírek.

Podobně jako v loňském roce se i přes ne zcela klasický start sezony podařilo domluvit pořádání několika kulturních akcí. Jedna z těch největších – divadelní prohlídky Se zlatou růží v erbu – čeká návštěvníky již v termínu 3. – 5 . 7. v otevírací době hradu. Těšit se můžete na několik desítek kostýmovaných hereček a herců z DS Karla Čapka z Třeště, kteří vás zavedou do doby založení hradu v polovině 14. století. Na prohlídky je vhodné učinit rezervaci, a to na telefonním čísle +420 733 161 817, které je dostupné denně od 9.00 do 18.00 mimo pondělí.
PhDr. Kateřina Rozinková
25. 6. 2021Oživlá keramika
Výstava s názvem Oživlá keramika, která bude k vidění od 25. června do 10. září, představí dva autory – Boženku Herzovou a Zdeňka Hynka. Spojuje je nedaleký Batelov a skutečnost, že se oba věnují koníčku, který je naplňuje.

Boženka Herzová našla zálibu v keramice, stala se její velkou vášní. Začínala v batelovském keramickém kroužku, do kterého chodí i další místní ženy. Většinu svých výtvorů rozdá jako dárky. Tvorbě keramických výrobků se v současnosti už věnuje vážněji, zakoupila si vypalovací pec, a tak může tvořit i doma. Přesto však doufá, že činnost kroužku se znovu obnoví i kvůli příjemnému setkávání a výměně zkušeností.

Zdeněk Hynek miluje fotografování a psaní knih. Procestoval řadu zemí světa a pořizoval přitom fotografie pro katalogy cestovních kanceláří. Později se začal věnovat dějinám Batelova, odkud pochází. Zajímá se o historické fotografie, shromažďuje pověsti, píše básně. Na výstavě vám představíme některé z publikací, které vydal vlastním nákladem. Jedná se o básnické sbírky či pověsti z Batelova a okolí.
Mgr. Milina Matulová
24. 6. 2021Půvab dámských kabelek
Výstava představí soukromou sbírku kabelek paní Dany Komárkové z Želetavy.

Asi před 45 lety nalezla v prádelníku u své staré tety černou „pompadurku“, která byla takovým prvním impulsem. K založení sbírky přispěl i nález černé korálkové kabelky v kontejneru v Brně. Sběratelku napadlo, že bude tyto drobnosti, které provázely naše babičky a prababičky, zachraňovat, aby neskončily v popelnici. Začala kabelky shánět přes inzerát v novinách: „Koupím staré dámské kovové a korálkové kabelky“. S přítelem pak jezdili a nakupovali. Bylo to kolem roku 1975, tehdy se cena za kabelku pohybovala v rozmezí 100 až 150 Kč. V současné době nakupuje přes různé bazary, cena už je poněkud vyšší, tak si nemůže dovolit koupit některé skvosty, které by do své sbírky ráda získala.

Sbírka paní Komárkové čítá v současné době kolem 250 kusů, hlavně se jedná o kabelky korálkové, kovové a gobelínové se stříbrným rámem. Kabelky pochází převážně z doby kolem roku 1900, nevyhýbá se ani mladším, pokud jsou hezké a zachovalé. Mezi ty nejcennější určitě patří černá „pompadurka“ z dětství a pak si velmi cení stříbrných nebo korálkových kabelek.

Dana Komárková svou sbírku zatím vystavovala na těchto místech: Muzeum Vysočiny Třebíč, zámek Lednice, zámek Jánský Vrch, Hrad Špilberk – Muzeum města Brna, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Krajský úřad Kraje Vysočina Jihlava, Muzeum Karlovy Vary, Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť.
Dana Oberreiterová
16. 6. 2021Mezi Prahou a Káhirou - 100 let české egyptologie
Česká egyptologie má ve světě velmi dobré jméno. Pokud vás zajímá její historie a úspěchy, navštivte naši novou výstavu.

V roce 2019 uplynulo 100 let od prvních egyptologických přednášek, které na Univerzitě Karlově v letním semestru roku 1919 vypsal soukromý docent František Lexa. Česká egyptologie od té doby urazila obrovský kus cesty, na které jí čekaly roky úspěchů, ale i těžkých bojů o svou existenci. Český egyptologický ústav FF UK, jediné pracoviště tohoto druhu v naší zemi, všechny peripetie nakonec ustál a významné výročí oslavil touto retrospektivní výstavou.

Expozice nejdříve provede návštěvníky těžkými začátky, kdy se ve skrovných poměrech panujících na univerzitě v první polovině 20. století rodil nový vědecký obor. Jen díky velkému osobnímu nasazení a nezdolné vůli Františka Lexy se na univerzitě etabloval. S přispěním jeho žáků se pak časem proměnil z akademického bádání v Praze na skutečné vědecké pracoviště zabývající se i terénním výzkumem umožněným získáním stálé koncese v Egyptě.

Druhá část výstavy nechává nahlédnout do období let 1960–2019, kdy ústav již organizoval archeologické výzkumy přímo v Egyptě a Súdánu. Představen je zejména Abúsír, který je dodnes hlavní koncesí českých egyptologů. Fotografie ukazují na proměnu archeologické lokality a ilustrují rozmanité nálezy či zajímavé situace. Rozlehlý satelitní snímek umístěný do lightboxu umožňuje zachytit rozlehlost území celé memfidské pyramidové nekropole, kde se Abúsír nachází a zároveň ukazuje na potenciál lokality pro další generace vědců. Tajemný prostor šachtových hrobek plných náboženských textů je ve výstavě prezentován pomocí filmové projekce, která diváka vtáhne do tohoto magického prostředí. Některé z nálezů zastupující různé materiály pak budou přítomny ve formě 3D tisků, kterých je možné se dotýkat.

Výstava bude pro veřejnost otevřena od 16. 6. 2021 a potrvá do 12. 9. 2021, ve výstavních prostorách Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo náměstí 57/58.
Mgr. et Mgr. Lucie Vendelová Jirásková,
Mgr. Ludmila Moržolová
1. 6. 2021Červen na Roštejně
Od začátku června se mění návštěvní doba hradu, budou povoleny hromadné prohlídky s průvodcem a zpřístupněny budou dvě sezónní výstavy.

Roštejn pozvolna vstupuje do hlavní části turistické sezony a s tím souvisí několik změn. Od začátku měsíce června dochází k pravidelnému letnímu prodloužení otevírací doby hradu, který bude až do konce letních prázdnin přístupný denně mimo pondělí od 9.00 do 18.00 s tím, že pokladna bude v provozu nepřetržitě bez polední pauzy. Díky nařízení vlády budou rovněž od příštího úterý umožněny organizované prohlídky s průvodcem a návštěvníci se tak poprvé v této sezoně budou moci vydat na historickou trasu A (Lovecké sídlo v proměnách dějin) – doposud byly v provozu jen části hradu nevyžadující průvodcovskou službu. Stejně jako v již zpřístupněných částech objektu bude i na provázené trase povinné nošení respirátorů a počet osob ve skupině bude omezen na deset.
Hradní občerstvení bude minimálně v první polovině měsíce června fungovat formou výdejního okénka.

Od začátku června se mohou návštěvníci těšit rovněž na dvojici sezónních výstav. První z nich bude na konci interaktivní trasy B (Příroda, lovectví a myslivost) krátkodobá výstava sbírkových předmětů Muzea Vysočiny Jihlava a jeho poboček zaměřená na tématiku plesů a plesové sezony. Návštěvníci se seznámí se tím, co plesová sezona představovala zejména pro aristokracii na přelomu 19. a 20. století, a prohlédnout si budou moci mimo jiné zajímavý soubor tanečních pořádků či pozvánek na plesy. Druhou výstavu bude představovat v prostoru hradní věže prezentace obrazů Magdaleny Křenkové. Jednat se bude o olejomalby inspirované Starou Říší, domovem autorky a domovem její duše.

V průběhu června budou rovněž spuštěny rezervace na oblíbené divadelní prohlídky Se zlatou růží v erbu, které se jako tradičně odehrají v termínu červencových státních svátků. Pro bližší informace sledujte ww.hrad-rostejn.cz.
PhDr. Kateřina Rozinková
25. 5. 2021Science Café Jihlava
Stejně jako v předešlých letech i letos je Muzeum Vysočiny Jihlava hlavním organizátorem Science Café Jihlava, vzdělávacího programu, jenž je součástí Science Café CZ a v roce 2021 je navíc podpořen statutárním městem Jihlava.

Science Café je prestižní kulturně vzdělávací neziskový projekt realizovaný v současné době po celém světě. Jeho hlavním cílem je umožnit široké veřejnosti setkávání s vědci z různých oborů v příjemném neformálním prostředí kaváren a podobných zařízení. Smyslem těchto setkání je společné hledání otázek a odpovědí k daným tématům, představení vědců jako inspirativních osobností a zpřístupnění výsledků vědeckých výzkumů laickým zájemcům všech generací. Hlavní koordinátoři výstižně charakterizují leitmotiv projektu slovy: Chceme navrátit vědu do naší kultury. Podrobnější informace – viz např. www.sciencecafe.cz.

Setkání v rámci Science Café Jihlava probíhala až do omezení spojených s pandemií covid-19 obvykle v Malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava, uzpůsobeném pro tento účel jako kavárna. V roli hostů vystoupila řada uznávaných odborníků z mnoha oborů, včetně veřejně známých osobností jako např. Jiří Grygar nebo Helena Illnerová (podrobně viz www.sciencecafe.cz/jihlava/, www. youtube.com.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci není na základě nařízení vlády ČR fyzické setkávání v rámci Science Café Jihlava dočasně možné a kontakt s příznivci je udržován přes sociální sítě. Jakmile to půjde, počítáme s pokračováním. S přihlédnutím k možným komplikacím, jež mohou nastat v souvislosti s pandemií covid-19, jsme pro rok 2021 připravili dvě varianty projektu: klasickou a online.

Pokud to bude možné, budeme realizovat fyzická setkání v muzeu a na sociálních sítích naleznou zájemci doprovodné materiály, např. upoutávky, promo, rozšiřující informace ve formě statusů na sociálních sítích, fotografií, podcastů apod. Bude-li to nutné, jsme připraveni realizovat program v online podobě. Besedy s hosty budou nahrazeny podcasty umístěnými na internet (soc. sítě našeho muzea, příp. Science Café Czech Republic), zájemci budou mít možnost vyzvednout si tištěné materiály obsahující informace o představované osobnosti a daném tématu v Muzeu Vysočiny Jihlava.
RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D.
18. 5. 2021Mezinárodní den muzeí
18. května slavíme Mezinárodní den muzeí!
Mezinárodní den muzeí byl ustanoven v roce 1977. V České republice je oslava tohoto dne úzce spjata s pořádáním Festivalu muzejních nocí, do kterého se tradičně zapojuje i jihlavské muzeum společně s Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě (v letošním roce je s ohledem na epidemiologickou situaci přesunuta až na pátek 10. září).

A jak bude vypadat Mezinárodní den muzeí v Muzeu Vysočiny Jihlava?
Po celý den se můžete těšit na volný vstup do výstavních prostor a všech expozic, ve kterých na vás čeká malá soutěž. Během uzavření muzea nám tu řádil zlomyslný šotek a na různá místa nastražil předměty, které tam rozhodně nepatří. Podaří se vám je odhalit?
Na závěr tohoto dne pro vás máme malé hudební překvapení – od 18:00 zahraje žesťový kvartet pod vedením Jaroslava Munducha. Můžete si jej přijít poslechnout před budovu našeho muzea.

V třešťském muzeu je k vidění výstava s názvem Všechny naše Madony a je vytvořena pouze z předmětů pocházejících ze sbírek třešťského muzea.

Provizorní expozice telčského muzea v prostorách Univerzitního centra je nově rozšířena o archeologické nálezy pocházející z výzkumů na zámku a v telčských měšťanských domech.

Přijďte s námi oslavit náš svátek!
Dana Oberreiterová
11. 5. 2021Otevíráme a těšíme se na vás…
Díky další vlně rozvolnění se zítra konečně může otevřít pro veřejnost i jihlavské muzeum a jeho pobočky v Třešti, v Telči a hrad Roštejn.
Prostory jihlavského muzea budou přístupné v běžné otevírací době od 9:00 do 17:00. Kromě stálých expozic jsou k vidění tyto výstavy:
- v prostoru „mázhausu“ probíhá výstava Jan Bechyně – známý neznámý, připomínající sté výročí narození významného českého entomologa, který se proslavil v zahraničí a u nás zůstává doposud nedoceněn.
- v malém výstavním sále pokračuje výstava Skleněná krása ze sbírek jihlavského muzea představující užitkové, dekorativní a osvětlovací sklo z muzejních depozitářů.
- na arkádách je možné zhlédnout vítězné snímky z fotografické soutěže Photographia Natura 2020, tematicky zaměřené na interakci v přírodě.
Pobočky v Třešti a Telči fungují dle běžného režimu, na hradě Roštejně jsou přístupné prostory bez průvodce – tj. trasa B a hradní věž.
Těšíme se na vás – i když pro vstup do všech muzejních prostor nadále platí všechna aktuální hygienická nařízení i nově nastavená kapacitní omezení. Nevadí, hlavně že otevíráme!!!
Dana Oberreiterová
11. 5. 2021Hrad Roštejn – zahájení sezony 2021
S ohledem na další vlnu uvolňování celostátních restrikcí zavedených v souvislosti s pandemií nemoci covid-19 dojde od úterý 11. května k částečnému zpřístupnění hradu Roštejn. I přes trvající omezení ve sféře kultury podniká správa hradu kroky k tomu, aby byla i sezona 2021 doplněna kulturními akcemi.

V úterý 11. května se poprvé v roce 2021 otevře brána pobočky Muzea Vysočiny Jihlava, hradu Roštejn, návštěvníkům. V rámci nastavených pravidel bude od tohoto data možné navštívit veškeré interiéry objektu, které jsou přístupné samostatně bez průvodce. Po zakoupení vstupenky bude přístupná interaktivní rodinná trasa B (Příroda, lovectví a myslivost) a hradní věž s miniexpozicí o historii hradu. Zcela volně potom bude možné zavítat na hradní nádvoří a do kaple sv. Eustacha. Hrad bude v květnu otevřen denně mimo pondělí od 10.00 do 17.00 s polední pauzou 12.00 – 13.00. K zahájení provozu na historické trase A (Lovecké sídlo v proměnách dějin) dojde, jakmile to umožní celostátní pravidla pro organizaci provázených prohlídek památkových objektů (nejdříve od 18. května). Zprovoznění hradního občerstvení je předpokládáno až spolu se spuštěním provozu zahrádek restaurací, zpočátku tedy nebude k dispozici. Ve všech interiérech hradu včetně pokladny a WC bude povinné nošení respirátorů. Pro bližší informace sledujte webové stránky hradu www.hrad-rostejn.cz kde se budou pravidelně objevovat i podrobnosti ohledně možnosti příjezdu k hradu, který je momentálně limitován pracemi na silnicích probíhajícími mimo jiné v Třešti a okolí.

I když zatím nejsou přesně známy podmínky pro pořádání větších kulturních akcí v letních měsících, probíhají momentálně předběžné přípravy několika takových událostí pro léto na Roštejně tak, aby bylo možné je v případě možnosti zorganizovat. Jedná se především o další ročník populárních divadelních prohlídek konaných tradičně v období červencových státních svátků ve spolupráci s DS Karla Čapka z Třeště. Další významnou akcí pak bude Hradozámecká noc, která se letos odehraje v novém termínu v polovině prázdnin a jejím mottem bude „V noci za zvířátky do pohádky“. Součástí programu budou speciálně připravené prohlídky rodinné trasy B doplněné mimo jiné o autorské čtení z knihy Pavla Bezděčky Bajky a pohádky z Vysočiny. Připravují se i dva workshopy malování keramiky s Ilonou Šíšovou a jejím ateliérem Ztřeštěná keramika. Běžné prohlídkové trasy v roce 2021 doplní i dvě krátkodobé výstavy. Bude se jednat v prostoru herny na konci trasy B o výstavu s názvem „Šlechtický rok – plesová sezona“ a v prostoru hradní věže o výstavu obrazů Magdaleny Křenkové.

Podrobnosti o vývoji sezony a kulturních akcích budou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách hradu. Ty projdou ještě před nástupem hlavní letní sezony úpravou s cílem modernizovat jejich podobu a doplnit ještě více obrazovým materiálem. Vytvoří tak ideální platformu pro sdílení různého typu obsahu tak, jak se stalo zvykem již u současných stránek, kde vznikla například nová sekce Roštejn dětem, shromažďující tipy na aktivity (nejen) pro rodiny s dětmi.
PhDr. Kateřina Rozinková
29. 4. 2021Po stopách jihlavských příběhů
Na konci dubna tohoto roku začíná nový muzejní projekt připravený díky podpoře statutárního města Jihlavy. Projekt, který nese název Po stopách jihlavských příběhů, se skládá ze dvou tematických částí a klade si za cíl seznámit obyvatele města nejen s historií Jihlavy, ale přiblížit také její přírodní zajímavosti. Každá ze dvou částí programu se skládá z pěti přednášek, které se odehrají v online prostoru nebo v prostorách muzea či venku.

První tematický okruh se nazývá Za přírodou po Jihlavě. Během pěti procházek s odborníky nejen z našeho muzea si přiblížíme faunu a floru míst, která třeba běžně navštěvujeme, ale nemáme o nich dostatečné množství informací. První program proběhne již 29. dubna a jmenuje se Les ve městě. Na procházku se vydáme do lesoparku Heulos, který leží nedaleko Masarykova náměstí. Tímto místem nás provede botanik Mgr. Matěj Man z Botanického ústavu AVČR a informace o živočiších doplní vedoucí přírodovědného oddělení a zooložka našeho muzea RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D. Další témata, na která se můžete v budoucnu těšit, se jmenují například: Městská divočina, Kde to v Jihlavě kvete a bzučí.

Druhým tematickým okruhem s názvem Jihlava vypráví vás provede již známý hlas, který slýcháte každý čtvrtek na našich sociálních sítích. Tento program má za úkol přiblížit historii našeho královského horního města. První program, který proběhne 5. května nese název A tak jsem vznikla. Dále se můžete těšit na témata: Velké století, Iglau a další.

Již teď je vzhledem k epidemiologické situaci jisté, že první dva programy budou ke zhlédnutí pouze na našich sociálních sítích. Do budoucna bychom ovšem zájemce přivítali také v našem muzeu nebo třeba na procházce. Jedná se o dlouhodobější program, který bude pokračovat až do podzimu letošního roku. Sledujte naše sociální sítě, ať vám neunikne žádná novinka.

Odkaz na první díl z projektu Po stopách jihlavských příběhů:
youtube
Renata Kremláčková, DiS.
16. 3. 2021Jihlavské muzeum připravuje nejen nové expozice…
OZVĚTE SE NÁM: Pokud máte nápad, co chcete u nás vidět vystavené, kterou expozici bychom měli rozšířit, která je naopak zbytečná a nikoho nezajímá?

Nový projekt se týká našich objektů na Masarykově náměstí č. p. 57/58: podstatou je památková obnova fasády obou objektů a reinstalace expozic. V menší míře bude projekt řešit vybavení pro konzervování a restaurování, edukační aktivity apod.
Expozice budou rekonstruovány různou měrou: nejstarší expozice (stáří 20-25 let) budou zcela nahrazeny novými, v relativně novějších expozicích bude provedena částečná reinstalace, doplnění o nové exponáty, interaktivní prvky atd.
Tento projekt by měl být financován z výzvy Kultura programu IPRÚ, předpokládané celkové náklady jsou 33 mil. Kč. Z toho tvoří 85% dotace projektu, 5% příspěvek státu a 10% financuje muzeum prostřednictvím svého zřizovatele Kraje Vysočina.
V současné době byly zahájeny přípravné práce pro realizaci - libreto expozic, projekt stavební části, projekt expoziční části atd. Žádost bychom měli podávat ke konci tohoto roku; pokud uspějeme, budou vlastní práce zahájeny přibližně za rok touto dobou. Ukončení projektu je plánováno na polovinu roku 2023.
Pro přípravu nových expozic velice uvítáme jakékoli podněty ze strany veřejnosti k tomu, co by v expozicích mělo být - témata, konkrétní exponáty, způsoby instalace, míra zapojení interaktivních prvků, jejich typy (AV vs. haptické) atd.

Pokud nám budete chtít své podněty a nápady sdělit, můžete reagovat na email, o své postřehy se také můžete podělit prostřednictvím webových stránek /Kontakty – napište nám/ nebo přes facebook či instagram. Za náměty, inspiraci a připomínky budeme vděčni!
Dana Oberreiterová
11. 2. 2021Studio MUZEUM
Po dobu uzavření kulturních institucí, včetně našeho muzea, mohou naši příznivci sledovat množství různých programů a aktivit na sociálních sítích. Proběhl například program Do muzea trochu jinak ... tentokrát s přírodovědci. Dále to byl program Do muzea trochu jinak ... jak to bylo s exponáty. Nyní přicházíme s novou formou zábavy pro naše sledující a tou je Studio Muzeum.

První díl Studia Muzeum byl odvysílán v prvním týdnu měsíce ledna. Tématem byly betlémy a video je umístěno na našem youtubovém kanálu a také na facebooku. V natáčení videí budeme i nadále pokračovat, na další díl se mohou diváci těšit v období Velikonoc.

Jednotlivá videa doplní zajímavé podcasty, z nichž první dva díly již najdete na našich sociálních sítích.
V prvním díle se věnujeme shrnutí online programů a hostem je slečna, která propůjčila svůj hlas Jihlavě, a to v programu Do muzea trochu jinak … Jihlava vypráví. Tento program pokračuje i v současné době a je doplněn dalšími aktivitami, jako je na příklad výzva Jihlavy k nalezení nejstarší knihy mezi našimi posluchači. Druhý díl podcastu je věnován výstavě o entomologovi Janu Bechyňovi. V budoucnu se ve Studiu Muzeum potkáme například s kastelánkou hradu Roštejna.
Renata Kremláčková, DiS.
14. 1. 2021Photographia Natura - téma pro rok 2021
V tomto roce se uskuteční již 18. ročník tradiční fotosoutěže, kterou Muzeum Vysočiny Jihlava organizuje již od roku 2004. Letošní soutěž se koná pod záštitou radního Kraje Vysočina pro kulturu, památkovou péči, cestovní ruch a mezinárodní vztahy, Mgr. Romana Fabeše. Za uplynulých 17 ročníků se soutěže zúčastnilo 819 autorů z celé republiky i Slovenska, kteří soutěž obeslali celkem 3770 fotografiemi. Od roku 2008 vyhlašujeme pro každý ročník konkrétní téma. Nejvíce autorů zaujalo téma Stromy v roce 2010, kdy se jich do soutěže přihlásilo 99. Nejvíc fotografií (468) zaslali autoři v roce 2018 na téma Květy, listy, plody aneb všímáme si detailů.

Pro 18. ročník, a tedy rok 2021, jsme zvolili téma: Atmosférické jevy. V souvislosti se změnami klimatu i zvýšenou aktivitou vulkánů v různých koutech světa je možné konstatovat, že množství a pestrost pozorovaných atmosférických (meteorologických) jevů se zvyšuje a atmosférické jevy se stávají častým a oblíbeným tématem většiny fotografů. Do široké škály těchto jevů můžeme zařadit mraky, inverze, mlhy, blesky, červánky, duhu, polární záři a zejména halové jevy.

Hodnotit se bude kromě kvality fotografie i mimořádnost, výjimečnost či zajímavost atmosférického jevu. Zvláštní cenu ředitele získá snímek s nejvíce originálním obsahem, případně názvem, nejlépe obé dohromady. Tož foťte, přátelé. Vyrážejte se svými aparáty za svítání, soumraku i v noci, za bouřky či třeskutého mrazu. Hledejte i ve svých fotoarchivech a přijďte se pochlubit svými „úlovky“.
A nezapomeňte na základní pravidlo, že všechny snímky musí být pořízeny na území České republiky.

Soutěžní formuláře si můžete vyzvednout v muzeu (Masarykovo nám. 57/58), nebo si je můžete stáhnout z webové stránky muzea: http://muzeum.ji.cz/ – Novinky – Photographia natura – Informace.

Uzávěrka příjmu fotografií je stanovena na 11. listopadu 2021.
Pavel Bezděčka
2021
16. 10. 2021Mezinárodní den archeologie
Na třetí sobotu v říjnu připadá Mezinárodní den archeologie. Při této příležitosti představí archeologové jihlavského muzea nejnovější archeologické nálezy.

Archeologické oddělení Muzea Vysočiny Jihlava, p. o. v letošním roce prezentuje dvě velké akce, které jsou realizovány v letech 2020 až 2022. Záchranné archeologické výzkumy provádíme na zámku v Telči a na Karlově náměstí v Třebíči. Oba výzkumy průběžně přinášejí řadu poznatků k vývoji středověkého i novověkého osídlení dvou významných měst na Českomoravské vrchovině, kde Muzeum Vysočiny Jihlava provádí v rámci archeologické památkové péče archeologické výzkumy od roku 2005. Právě v tomto roce v muzeu vzniklo archeologické oddělení, které má na starosti kromě archeologických výzkumů také koordinaci sbírkotvorné činnosti na poli archeologie v Kraji Vysočina.

Archeologické nálezy vystavujeme ve stavu, v jakém byly nalezeny, tedy tak, jak jsme je v potu tváře vykopali. Práce v terénu je poměrně fyzicky náročná, archeologické objekty musíme pomocí nejrůznějších nástrojů postupně preparovat a průběžně dokumentovat. Poté následuje velmi zdlouhavá až mravenčí práce na čištění, konzervaci a evidenci všech předmětů, které v případě výzkumů v Telči a Třebíči již dnes počítáme na desetitisíce. Výsledkem našeho snažení jsou nálezové zprávy, ukládané v archivu Archeologického ústavu Akademie věd ČR, výstavy i expozice, a v neposlední řadě i publikace v muzejním sborníku Archeologické výzkumy na Vysočině. I tak však nejnáročnější částí celého díla stále zůstává jednání se stavebníkem a investory o průběhu archeologických prací na stavbě.

Jihlavské muzeum si Mezinárodní den archeologie připomíná i prostřednictvím dvou archeologických výstav, které jsou v současné době v nabídce muzea. V malém výstavním sále je k vidění výstava Moravské šibenice, která prezentuje výsledky dlouhodobého mezioborového výzkumu našich předních archeologů a antropologů. Ve velké výstavce jsou představeny nově zrekonstruované domy U Mincovny 6 a 8 od jejich nejstarší historie po současnost, prezentovány jsou zejména předměty z archeologického výzkumu domů, historické plány a dobové fotografie. V sobotu 16. října bude vstup na zmiňované výstavy zdarma a navíc v 14:00 začíná komentovaná prohlídka výstavy U Mincovny 6 a 8 s pracovníkem jihlavské pobočky Archaia, z.ú., Mgr. Šimonem Kochanem.
Mgr. David Zimola
4. 10. 2021Svatební zvony znějí
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč, Univerzitní centrum Masarykovy Univerzity Telč a spolek Dobová móda Telč srdečně zvou na výstavu s názvem Svatební zvony znějí, která bude slavnostně zahájena v pondělí 4. října 2021 v 16 hodin v knihovně Univerzitního centra MU.

Svatba je celosvětově rozšířený společenský obřad, který se vyskytuje v různých formách v naprosté většině kultur.
Výstava představí svatební šaty a nezbytnou výbavu nevěst v různých časových obdobích.
Návštěvníci se mohou těšit i na svatební oznámení a blahopřání k sňatku, nebude chybět ani ukázka svatební tabule.

Výstavu doplní výtvarná díla žáků ZUŠ v Telči na dané téma.

Jste srdečně zváni!
Helena Grycová
21. 9. 2021Obrazy a obrázky. Jolana Mertová.
V prostorách Kavárny Muzeum bude od 21. září do 31. října k vidění výstava obrazů Jolany Mertové.

Jolana Mertová se narodila v Jihlavě, dětství a mládí prožila v Třešti. Vystudovala medicínu, po ukončení studií pracovala na interním oddělení Nemocnice Jihlava pod vedením primáře MUDr. Jaroslava Točíka. Od roku 2000 žije v Praze a pracuje jako lékařka v oboru hematologie.

Malování a kreslení se začala věnovat už v útlém dětství, základy výtvarných technik a dovedností získala v třešťské Lidové škole umění pod vedením p. učitelky Aleny Liškové. Poté už jako samouk začala experimentovat s temperovými a také s olejovými barvami. Po nástupu do zaměstnání byla její tvorba spíše sporadická.
To se změnilo v roce 2016 zakoupením akrylových barev, přihlásila se na výtvarný kurz a postupně objevila nové techniky, jako je akvarel a grafika.

V posledních dvou letech příležitostně navštěvuje grafické kurzy Robina Kaloče, kde poznává neomezené možnosti tohoto výtvarného směru.
V současné době střídá malbu olejovými a akvarelovými barvami s grafickými technikami. Stále hledá nové možnosti, které tyto výtvarné směry přinášejí.
Její inspirací je příroda, květiny a lidé.
Dana Oberreiterová
16. 9. 2021Moravské šibenice
V prostorách malého výstavního sálu jihlavského muzea bude od 16. září do 21. listopadu k vidění výstava zapůjčená z Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Během posledních desíti let byla na Moravě identifikována místa, kde stávaly některé šibenice zaznamenané na Prvním vojenském mapování.
V místech šibenic u Tišnova, Vranova nad Dyjí, Slavkova, Šatova, Ivančic a Bystřice nad Pernštejnem byl proveden archeologický výzkum, při němž byly odkryty půdorysy zděných šibenic umožňující hypotetickou rekonstrukci těchto staveb.
Nalezená keramika, železné předměty a mince z 15. až 18. století datují provoz na těchto popravištích.
Zde nalezené kosti odsouzenců dávají představu o pohlaví a stáří popravených delikventů.
Výstava seznamuje s výsledky bádání na těchto objektech.

Autoři výstavy: prof. PhDr. Josef Unger, CSc.; akad. arch. Ing. Jan Velek; RNDr. Robin Pěnička, Ph.D.; Mgr. Alica Křápková; Mgr. Soňa Boriová z Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
PhDr. Radim Gonda, Ph.D.
10. 9. 2021Muzejní a galerijní noc 2021
Muzeum Vysočiny Jihlava se společně s Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě i v letošním roce zapojí do v pořadí již XVII. ročníku Festivalu muzejních nocí. Díky protikoronavirovým opatřením se naše Muzejní a galerijní noc uskuteční v netradičním termínu – v pátek 10. září.

Muzejní část zahájíme v 17:00 komentovanou prohlídkou právě končící výstavy Mezi Prahou a Káhirou. 100 let české egyptologie. Komentáře se zhostí jeden z kurátorů této výstavy Mgr. et Mgr. Lucie Vendelová Jirásková z Českého egyptologického ústavu FF Univerzity Karlovy.

V 18:00 budeme s naší zooložkou RNDr. Klárou Bezděčkovou, Ph.D., putovat zoologickými expozicemi a také vyhlásíme výsledky soutěže o nejoblíbenějšího živočicha v jihlavském muzeu. Poté dojde k odhalení nových muzejních exponátů, s prezentací o jejich vzniku vystoupí jeden z realizátorů Pavel Bezděčka.

Od 19:30 se návštěvníci mohou těšit na vystoupení hudebního seskupení Tonda Vidlák kvartet. Zazní jazz v podání Antonína Vidláka, Václava Sobotky, Martina Chaloupky a Matouše Hamerníka.

Pokud nám počasí dovolí, začne ve 20:30 přednáška v exteriéru – Jihlava na fotografiích. Promítání na expoziční budovu jihlavského muzea komentuje akad. mal. Martin Kos.

A zakončení celé akce bude tradiční – na úplný závěr potěší návštěvníky autorské čtení zoologa Pavla Bezděčky na dobrou noc.

V rámci Muzejní a galerijní noci mohou návštěvníci zavítat do domu Gustava Mahlera, do jihlavského podzemí nebo na Bránu Matky Boží. Pokud bude příznivé počasí, bude možné od 20:30 pozorovat noční oblohu s členy České astronomické společnosti, pobočka Vysočina.

Vstup do jihlavského muzea a do ostatních objektů spolupracujících na této akci je zdarma!
Návštěvníky jen prosíme o dodržení platných hygienických nařízení…
Dana Oberreiterová
10. 9. 2021Hrad Roštejn získal dvě ocenění v soutěži Stavba Vysočiny
Na pobočce Muzea Vysočiny Jihlava, hradě Roštejn, byla v loňském roce ukončena několik let trvající stavební a památková obnova spojená s tvorbou nových expozic. V pondělí dne 6. září 2021 obdržel tento projekt hned dvě prestižní ceny v rámci soutěže Stavba Vysočiny.

Projekt Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic byl financován z rozpočtu EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a realizován byl v letech 2017–2020 s celkovými náklady 69,5 mil. Kč. Práce na hradě umožnily postupně zpřístupnit návštěvníkům zcela novou podobu zdejších interiérů, stejně jako návrat některých zdokumentovaných stavebních prvků a celkové uvedení objektu do stavu připomínajícího lovecké sídlo z konce 19. století.
Kulturní památka je díky rekonstrukci a vysoce odborně provedeným restaurátorským pracím zachována v odpovídajícím stavu. Veškeré práce (průzkumné, stavební, restaurátorské i expoziční) navíc probíhaly bez přerušení návštěvnického provozu Roštejna, který byl vždy alespoň zčásti veřejnosti zpřístupněn. Lidé tak měli možnost být součástí projektu úprav hradu a cestu jich sem i přes různá omezení našlo každoročně několik desítek tisíc.

V letech 2018 a 2019 byly postupně otevřeny nové expoziční trasy, které se rychle staly oblíbenými i díky svému modernímu a netradičnímu pojetí. I proto byl v roce 2020 Roštejn s 48,3 tis. návštěvníků v interiérech vůbec nejnavštěvovanější památkou v Kraji Vysočina. Nyní, v roce 2021, přichází ocenění i od odborné veřejnosti, a to v soutěži Stavba Vysočiny. Tu již po devatenácté pořádal Spolek Stavba Vysočiny ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Krajem Vysočina. Projekt stavební obnovy hradu a tvorby nových expozic zvítězil v kategorii Rekonstrukce staveb. Oceněno bylo především řešení, které přispělo ke sjednocení a celistvosti daného výrazu při respektování historických souvislostí. Vyzdviženo bylo i obohacení kulturně společenské náplně objektu. Roštejn navíc v rámci další kategorie soutěže získal ještě cenu ČKAIT (České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě). Obě ceny jsou poděkováním zejména pro rozsáhlý tým, který umožnil vznik a realizaci projektu.

Mimo mimořádně úspěšné účasti v soutěži Stavba Vysočiny byly hradní expozice oceněny i na letošních Národních mysliveckých slavnostech na zámku Ohrada, kde jejich autoři obdrželi uměleckou cenu ČMMJ (Českomoravské myslivecké jednoty) za ztvárnění podoby nových expozic.

Téma rekonstrukce hradu a jejího průběhu je tedy zjevně i po skončení velmi atraktivní jak pro odbornou, tak laickou veřejnost. To dokazuje mimo jiné i zájem o mimořádnou srpnovou prohlídku v rámci akce Putování po projektech. Ta byla již několik dní před akcí kapacitně zcela zaplněna. Účastníci během ní navštívili různé části Roštejna a dozvěděli se mnoho o stavebních, restaurátorských i expozičních počinech posledních let. Správa hradu plánuje podobné prohlídky organizovat i do budoucna.
PhDr. Kateřina Rozinková
21. 8. 2021Závěr prázdnin na Roštejně
I přesto, že se letní prázdniny pomalu blíží ke konci, čeká na návštěvníky hradu Roštejn několik zajímavých akcí, na které bychom rádi upozornili. Na své si přijdou rodiny s dětmi, milovnicí hudby i filmu, ale také zájemci o problematiku rekonstrukce hradu.

Poslední dva týdny na Roštejně budou nabité akcemi. V sobotu 21. srpna se po celý den na předhradí Roštejna mohou malí i velcí těšit na Den (nejen) rytířských her. Jedná se o projekt v rámci kampaně agentury Vysočina Tourism Vysočina dětem, jejímž tématem je Putování s Igráčkem. Maskoti akce, igráčci Mařenka a Jiřík, zavítají předposlední prázdninovou sobotu pomyslně na Roštejn, konkrétně do jeho exteriérů. Zde bude pro návštěvníky připraveno několik zajímavých stanovišť, kde si bude možné vyzkoušet například výcvik rytíře, staré metody tkaní, historické volnočasové aktivity či kreativní činnosti, jako byla práce ve skriptoriu. Stanoviště budou doplněna workshopem malování keramiky ve spolupráci s ateliérem Ztřeštěná keramika. Aktivity budou připraveny zdarma (mimo malování keramiky) po celou otevírací dobu hradu od 9.00 do 18.00. Pro ty, kteří budou plnit aktivity nejpilněji, jsou připraveny drobné odměny.

Již o den později, v neděli 22. srpna, se předhradím Roštejna rozezní jazzová hudba. Od 14.00 na předhradí postupně vystoupí: (J)Elita Band ZUŠ Moravské Budějovice, Jindřichohradecký Big Band, Jazz Quintet Třešť, Jana Koubková Quartet a Jazz Pilgrim. Vstupenky stojí 190,- Kč v předprodeji a 250,- Kč na místě. V současné chvíli je možné vstupenky zakoupit na pokladně hradu Roštejn, na pokladně Muzea Vysočiny Jihlava a v infocentru v Třešti. Doufáme, že s námi co nejvíce návštěvníků přijde oživit tradici jazzové hudby na hradě.

Další týden ve čtvrtek 26. srpna proběhne představení ukončeného projektu IROP Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic, a to v rámci tzv. Putování po projektech. Netradiční prohlídka, připravená pro návštěvníky zdarma, nás zavede do interiérů i exteriérů hradu a dozvědět se bude možné mnoho o procesu úprav hradu a o všem, co tento proces obnášel. Na prohlídky je potřeba se dopředu rezervovat na odkazu, který je dostupný na webových stránkách hradu.

V pátek 27. srpna budou pomyslně uzavřeny prázdniny na hradě letním kinem na nádvoří. Letos se bude promítat nový historický snímek Šarlatán, cena vstupného je 130,- Kč, vstupenky budou v prodeji na místě. Promítání začne cca od 20.00 hod., první vstup na nádvoří bude umožněn od 19.00, před promítáním mohou návštěvníci navštívit trasu B nebo věž.
PhDr. Kateřina Rozinková
29. 7. 2021Afrika 1931: Foitovy fotografické zápisky na skleněných deskách
Výstava bude slavnostně zahájena 29. července 2021 v Městské galerii Hasičský dům v 16 hodin.
Záměrem této výstavy je připomenout osobnost Františka Vladimíra Foita jako výjimečného člověka, umělce, sochaře a cestovatele.

V roce 1931 se sochař František Vladimír Foit společně s dr. Jiří Baumem vydali na cestu Afrikou, z Alexandrie do Kapského Města malou dvouválcovou, vzduchem chlazenou Tatrou. Cestu podnikli z pověření Antropologického ústavu Karlovy univerzity v Praze. Celou svou cestu F. V. Foit zdokumentoval fotografickým aparátem. Negativy se dochovaly na skleněných deskách, ze kterých byly zhotoveny fotografie a následně vytvořena výstava. Ta bude v telčské galerii Hasičský dům představena veřejnosti. Výstavu doplní sochařovy práce, modelované F. V. Foitem přímo v terénu a etnografické sběry z jeho cest černým kontinentem, které věnoval telčskému muzeu.

Druhou cestu Afrikou podnikl se svou ženou Irenou v roce 1947. Vlivem politické situace se již do Československa nemohli vrátit a zůstali v Keni, v Nairobi. V roce 1971 se Foitovi přestěhovali do Slovinska, kde sochař ještě v tomto roce zemřel při automobilové nehodě.
V muzeu ve Velenji je sochaři věnována část expozice, ale v České republice je téměř neznámý.

Výstavu vytvořenou ve spolupráci se slovinskými partnery můžete navštívit až do 10. října.
Helena Grycová
7. 7. 2021Dva životy, dvě kultury, dvě země
"Dva životy, dvě kultury, dvě země. Řekové na českém území od 2. poloviny 20. století do současnosti".

Etnografický ústav Moravského zemského muzea realizuje dlouhodobý projekt brněnského nadačního fondu Hellenika "Řekové na českém území od 2. poloviny 20. století do současnosti". Hlavním cílem projektu je představit minulost a současnost řecké národnostní menšiny v České republice.

V roce 1948 našlo na území tehdejšího Československa útočiště před občanskou válkou okolo 13 000 uprchlíků z Řecka, dospělých i dětí. Původně dočasně plánovaný pobyt se jim vývojem politických událostí v Řecku prodloužil o několik desetiletí, některým dodnes. Stát poskytl exulantům vzdělání, práci či bydlení. Většina dětí prošla ústavní výchovou dětských domovů. Přesto, že Řekové nebyli chápáni jako národnostní menšina, dostali možnost udržovat a rozvíjet některé prvky vlastní kultury, především jazyk a hudební a taneční projevy. Na druhou stranu podléhala komunita českým vlivům.

Jakmile to dovolily podmínky v Řecku, většina uprchlíků a jejich potomků se vrátila do vlasti. Proč ale někteří z nich zůstali zde? Jak prožívali jako děti útěk z válečné vřavy? Jak se sžívali se zcela cizím prostředím? Udržují dnes Řekové prvky původní kultury nebo jsou zcela asimilováni do české společnosti? Která země pro ně představuje domov?

Na tyto a podobné otázky odpovídá výstava "Dva životy, dvě kultury, dvě země. Řekové na českém území od 2. poloviny 20. století do současnosti", kterou pořádá Muzejní spolek v Telči, Muzeum Vysočiny Telč a Univerzitní centrum v Telči. Výstava bude zahájena 7. 7. 2021 v 17 hodin a potrvá do 8. 8. 2021 v Univerzitním centru MU v Telči .
Helena Grycová
1. 7. 2021Prázdniny v Muzeum Vysočiny Jihlava
Rada Kraje Vysočina schválila plošnou úpravu vstupného do všech stálých expozic a na výstavy ve svých sbírkotvorných organizacích. V období od 1. července až do konce září 2021 budou moci děti a studenti zdarma navštívit nejen jihlavské a třešťské muzeum, ale i hrad Roštejn. Ostatní veřejnost bude moci využít poloviční vstupné. Cena základního vstupného je na zmíněné období upravena v souladu s hlavní tématem letošní krajské turistické sezóny „Vysočina dětem“.

V letošním roce bude mít jihlavské muzeum v době letních prázdnin opět otevřeno po celý týden. I v pondělí si tedy návštěvníci budou moci prohlédnout stálé expozice jihlavského muzea a právě probíhající výstavy:
- Mezi Prahou a Káhirou. 100 let české egyptologie
Výstava představuje náročné začátky, bohatou historii a úspěchy české egyptologie
- Půvab dámských kabelek
V prostoru malé výstavní síně jsou k vidění kabelky ze soukromé sbírky Dany Komárkové.

V Kavárně Muzeum mohou návštěvníci během léta zhlédnout výstavu obrazů jihlavského výtvarníka Jiřího Pýchy s názvem Noční bdění, kterou v srpnu vystřídají Obrázky z ptačího světa – autorské fotografie Václava Šmída. Změna v otevírací době se týká pouze Jihlavy - OTEVÍRACÍ DOBA POBOČEK ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚN.

Třešť – na prázdninové měsíce je pro návštěvníky třešťského muzea kromě stálých expozic připravena výstava Oživlá keramika, která představuje keramiku z tvorby Boženky Herzové doplněnou o knihy autora Mgr. Zdeňka Hynka.

Roštejn – prohlídkové trasy na hradě Roštejně jsou zpestřeny o dvě výstavy – na trase B je k vidění výstava Šlechtický rok a při stoupání do hradní věže si návštěvníci mohou prohlédnout olejomalby Magdaleny Křenkové.

Telč – telčské muzeum funguje v provizoriu, vstup do prostor v Univerzitním centru MU je zdarma, přesto budou během léta k vidění tyto výstavy:
- Míla Doleželová a Jiří Mareš v knihovně Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči
-Dva životy, dvě kultury, dvě země – putovní výstava k příležitosti 70. výročí příchodu Řeků do Československa
- Afrika 1931: Foitovy fotografické zápisky na skleněných deskách – připomínka osobnosti cestovatele, sochaře a etnografa Františka Vladimíra Foita (Městská galerie Hasičský dům).
Dana Oberreiterová
1. 7. 2021Začátek prázdnin na Roštejně
Začátek letních prázdnin na Roštejně Hrad Roštejn, který se loni stal nejvíce navštěvovanou památkou Vysočiny, zahajuje hlavní letní sezonu opět s upraveným vstupným. Je tedy možné, že sezona 2021, doplněná o rozmanité kulturní akce, bude rekordní podobně jako sezona loňská.

Od 1. července 2021 vstupuje hrad Roštejn, stejně jako další příspěvkové organizace Kraje Vysočina v kulturní sféře, do období, které bude podporovat především návštěvy rodin s dětmi a návštěvy mladých lidí. Ti všichni (děti, studenti) budou mít opět jako v loňském roce vstup do všech interiérů hradu zdarma. I přes toto zvýhodnění je nutné před vstupem do objektu navštívit pokladnu, kde bude návštěvníkům vydána platná vstupenka. Ostatní návštěvníci (dospělí a senioři nad 65 let) se mohou těšit na vstupné ve výši 50 % oproti běžnému ceníku. Touto akcí se mimo jiné snaží Kraj Vysočina přitáhnout pozornost k letní akci Vysočina Dětem, s níž jsou spojeny aktivity po celém kraji, včetně hradu Roštejn. Uvedené zvýhodnění se netýká vstupu na kulturní akce, edukační programy apod., kde zůstává v platnosti klasický ceník.

Návštěvní doba v průběhu letních prázdnin bude stejná jako v červnu, tedy od 9.00 do 18.00 hodin (bez polední pauzy na pokladně), zavíracím dnem bude pondělí. Pouze pondělí 5. července bude otevřeno, stejně jako v úterý 6. července, prvním zavíracím dnem prázdnin bude až pondělí 12. července. V tuto chvíli platí ve všech interiérech hradu povinnost nošení respirátorů a pro vstup na provázenou trasu nutnost splnění podmínky OTN (očkování, testování, prodělání nemoci). Pro podrobnosti ohledně platných hygienicko-epidemiologických pravidel je možné navštívit novou sekci hradních stránek http://hrad-rostejn.cz/mimoradna-opatreni-proti-covid-19/).

Pozornost by návštěvníci měli před cestou na hrad věnovat i sekci Aktualit hradních stránek, případně sekci Jak se k nám dostanete, kde se budeme snažit o aktuální informace ohledně silničních uzavírek.

Podobně jako v loňském roce se i přes ne zcela klasický start sezony podařilo domluvit pořádání několika kulturních akcí. Jedna z těch největších – divadelní prohlídky Se zlatou růží v erbu – čeká návštěvníky již v termínu 3. – 5 . 7. v otevírací době hradu. Těšit se můžete na několik desítek kostýmovaných hereček a herců z DS Karla Čapka z Třeště, kteří vás zavedou do doby založení hradu v polovině 14. století. Na prohlídky je vhodné učinit rezervaci, a to na telefonním čísle +420 733 161 817, které je dostupné denně od 9.00 do 18.00 mimo pondělí.
PhDr. Kateřina Rozinková
25. 6. 2021Oživlá keramika
Výstava s názvem Oživlá keramika, která bude k vidění od 25. června do 10. září, představí dva autory – Boženku Herzovou a Zdeňka Hynka. Spojuje je nedaleký Batelov a skutečnost, že se oba věnují koníčku, který je naplňuje.

Boženka Herzová našla zálibu v keramice, stala se její velkou vášní. Začínala v batelovském keramickém kroužku, do kterého chodí i další místní ženy. Většinu svých výtvorů rozdá jako dárky. Tvorbě keramických výrobků se v současnosti už věnuje vážněji, zakoupila si vypalovací pec, a tak může tvořit i doma. Přesto však doufá, že činnost kroužku se znovu obnoví i kvůli příjemnému setkávání a výměně zkušeností.

Zdeněk Hynek miluje fotografování a psaní knih. Procestoval řadu zemí světa a pořizoval přitom fotografie pro katalogy cestovních kanceláří. Později se začal věnovat dějinám Batelova, odkud pochází. Zajímá se o historické fotografie, shromažďuje pověsti, píše básně. Na výstavě vám představíme některé z publikací, které vydal vlastním nákladem. Jedná se o básnické sbírky či pověsti z Batelova a okolí.
Mgr. Milina Matulová
24. 6. 2021Půvab dámských kabelek
Výstava představí soukromou sbírku kabelek paní Dany Komárkové z Želetavy.

Asi před 45 lety nalezla v prádelníku u své staré tety černou „pompadurku“, která byla takovým prvním impulsem. K založení sbírky přispěl i nález černé korálkové kabelky v kontejneru v Brně. Sběratelku napadlo, že bude tyto drobnosti, které provázely naše babičky a prababičky, zachraňovat, aby neskončily v popelnici. Začala kabelky shánět přes inzerát v novinách: „Koupím staré dámské kovové a korálkové kabelky“. S přítelem pak jezdili a nakupovali. Bylo to kolem roku 1975, tehdy se cena za kabelku pohybovala v rozmezí 100 až 150 Kč. V současné době nakupuje přes různé bazary, cena už je poněkud vyšší, tak si nemůže dovolit koupit některé skvosty, které by do své sbírky ráda získala.

Sbírka paní Komárkové čítá v současné době kolem 250 kusů, hlavně se jedná o kabelky korálkové, kovové a gobelínové se stříbrným rámem. Kabelky pochází převážně z doby kolem roku 1900, nevyhýbá se ani mladším, pokud jsou hezké a zachovalé. Mezi ty nejcennější určitě patří černá „pompadurka“ z dětství a pak si velmi cení stříbrných nebo korálkových kabelek.

Dana Komárková svou sbírku zatím vystavovala na těchto místech: Muzeum Vysočiny Třebíč, zámek Lednice, zámek Jánský Vrch, Hrad Špilberk – Muzeum města Brna, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Krajský úřad Kraje Vysočina Jihlava, Muzeum Karlovy Vary, Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť.
Dana Oberreiterová
16. 6. 2021Mezi Prahou a Káhirou - 100 let české egyptologie
Česká egyptologie má ve světě velmi dobré jméno. Pokud vás zajímá její historie a úspěchy, navštivte naši novou výstavu.

V roce 2019 uplynulo 100 let od prvních egyptologických přednášek, které na Univerzitě Karlově v letním semestru roku 1919 vypsal soukromý docent František Lexa. Česká egyptologie od té doby urazila obrovský kus cesty, na které jí čekaly roky úspěchů, ale i těžkých bojů o svou existenci. Český egyptologický ústav FF UK, jediné pracoviště tohoto druhu v naší zemi, všechny peripetie nakonec ustál a významné výročí oslavil touto retrospektivní výstavou.

Expozice nejdříve provede návštěvníky těžkými začátky, kdy se ve skrovných poměrech panujících na univerzitě v první polovině 20. století rodil nový vědecký obor. Jen díky velkému osobnímu nasazení a nezdolné vůli Františka Lexy se na univerzitě etabloval. S přispěním jeho žáků se pak časem proměnil z akademického bádání v Praze na skutečné vědecké pracoviště zabývající se i terénním výzkumem umožněným získáním stálé koncese v Egyptě.

Druhá část výstavy nechává nahlédnout do období let 1960–2019, kdy ústav již organizoval archeologické výzkumy přímo v Egyptě a Súdánu. Představen je zejména Abúsír, který je dodnes hlavní koncesí českých egyptologů. Fotografie ukazují na proměnu archeologické lokality a ilustrují rozmanité nálezy či zajímavé situace. Rozlehlý satelitní snímek umístěný do lightboxu umožňuje zachytit rozlehlost území celé memfidské pyramidové nekropole, kde se Abúsír nachází a zároveň ukazuje na potenciál lokality pro další generace vědců. Tajemný prostor šachtových hrobek plných náboženských textů je ve výstavě prezentován pomocí filmové projekce, která diváka vtáhne do tohoto magického prostředí. Některé z nálezů zastupující různé materiály pak budou přítomny ve formě 3D tisků, kterých je možné se dotýkat.

Výstava bude pro veřejnost otevřena od 16. 6. 2021 a potrvá do 12. 9. 2021, ve výstavních prostorách Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo náměstí 57/58.
Mgr. et Mgr. Lucie Vendelová Jirásková,
Mgr. Ludmila Moržolová
1. 6. 2021Červen na Roštejně
Od začátku června se mění návštěvní doba hradu, budou povoleny hromadné prohlídky s průvodcem a zpřístupněny budou dvě sezónní výstavy.

Roštejn pozvolna vstupuje do hlavní části turistické sezony a s tím souvisí několik změn. Od začátku měsíce června dochází k pravidelnému letnímu prodloužení otevírací doby hradu, který bude až do konce letních prázdnin přístupný denně mimo pondělí od 9.00 do 18.00 s tím, že pokladna bude v provozu nepřetržitě bez polední pauzy. Díky nařízení vlády budou rovněž od příštího úterý umožněny organizované prohlídky s průvodcem a návštěvníci se tak poprvé v této sezoně budou moci vydat na historickou trasu A (Lovecké sídlo v proměnách dějin) – doposud byly v provozu jen části hradu nevyžadující průvodcovskou službu. Stejně jako v již zpřístupněných částech objektu bude i na provázené trase povinné nošení respirátorů a počet osob ve skupině bude omezen na deset.
Hradní občerstvení bude minimálně v první polovině měsíce června fungovat formou výdejního okénka.

Od začátku června se mohou návštěvníci těšit rovněž na dvojici sezónních výstav. První z nich bude na konci interaktivní trasy B (Příroda, lovectví a myslivost) krátkodobá výstava sbírkových předmětů Muzea Vysočiny Jihlava a jeho poboček zaměřená na tématiku plesů a plesové sezony. Návštěvníci se seznámí se tím, co plesová sezona představovala zejména pro aristokracii na přelomu 19. a 20. století, a prohlédnout si budou moci mimo jiné zajímavý soubor tanečních pořádků či pozvánek na plesy. Druhou výstavu bude představovat v prostoru hradní věže prezentace obrazů Magdaleny Křenkové. Jednat se bude o olejomalby inspirované Starou Říší, domovem autorky a domovem její duše.

V průběhu června budou rovněž spuštěny rezervace na oblíbené divadelní prohlídky Se zlatou růží v erbu, které se jako tradičně odehrají v termínu červencových státních svátků. Pro bližší informace sledujte ww.hrad-rostejn.cz.
PhDr. Kateřina Rozinková
25. 5. 2021Science Café Jihlava
Stejně jako v předešlých letech i letos je Muzeum Vysočiny Jihlava hlavním organizátorem Science Café Jihlava, vzdělávacího programu, jenž je součástí Science Café CZ a v roce 2021 je navíc podpořen statutárním městem Jihlava.

Science Café je prestižní kulturně vzdělávací neziskový projekt realizovaný v současné době po celém světě. Jeho hlavním cílem je umožnit široké veřejnosti setkávání s vědci z různých oborů v příjemném neformálním prostředí kaváren a podobných zařízení. Smyslem těchto setkání je společné hledání otázek a odpovědí k daným tématům, představení vědců jako inspirativních osobností a zpřístupnění výsledků vědeckých výzkumů laickým zájemcům všech generací. Hlavní koordinátoři výstižně charakterizují leitmotiv projektu slovy: Chceme navrátit vědu do naší kultury. Podrobnější informace – viz např. www.sciencecafe.cz.

Setkání v rámci Science Café Jihlava probíhala až do omezení spojených s pandemií covid-19 obvykle v Malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava, uzpůsobeném pro tento účel jako kavárna. V roli hostů vystoupila řada uznávaných odborníků z mnoha oborů, včetně veřejně známých osobností jako např. Jiří Grygar nebo Helena Illnerová (podrobně viz www.sciencecafe.cz/jihlava/, www. youtube.com.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci není na základě nařízení vlády ČR fyzické setkávání v rámci Science Café Jihlava dočasně možné a kontakt s příznivci je udržován přes sociální sítě. Jakmile to půjde, počítáme s pokračováním. S přihlédnutím k možným komplikacím, jež mohou nastat v souvislosti s pandemií covid-19, jsme pro rok 2021 připravili dvě varianty projektu: klasickou a online.

Pokud to bude možné, budeme realizovat fyzická setkání v muzeu a na sociálních sítích naleznou zájemci doprovodné materiály, např. upoutávky, promo, rozšiřující informace ve formě statusů na sociálních sítích, fotografií, podcastů apod. Bude-li to nutné, jsme připraveni realizovat program v online podobě. Besedy s hosty budou nahrazeny podcasty umístěnými na internet (soc. sítě našeho muzea, příp. Science Café Czech Republic), zájemci budou mít možnost vyzvednout si tištěné materiály obsahující informace o představované osobnosti a daném tématu v Muzeu Vysočiny Jihlava.
RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D.
18. 5. 2021Mezinárodní den muzeí
18. května slavíme Mezinárodní den muzeí!
Mezinárodní den muzeí byl ustanoven v roce 1977. V České republice je oslava tohoto dne úzce spjata s pořádáním Festivalu muzejních nocí, do kterého se tradičně zapojuje i jihlavské muzeum společně s Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě (v letošním roce je s ohledem na epidemiologickou situaci přesunuta až na pátek 10. září).

A jak bude vypadat Mezinárodní den muzeí v Muzeu Vysočiny Jihlava?
Po celý den se můžete těšit na volný vstup do výstavních prostor a všech expozic, ve kterých na vás čeká malá soutěž. Během uzavření muzea nám tu řádil zlomyslný šotek a na různá místa nastražil předměty, které tam rozhodně nepatří. Podaří se vám je odhalit?
Na závěr tohoto dne pro vás máme malé hudební překvapení – od 18:00 zahraje žesťový kvartet pod vedením Jaroslava Munducha. Můžete si jej přijít poslechnout před budovu našeho muzea.

V třešťském muzeu je k vidění výstava s názvem Všechny naše Madony a je vytvořena pouze z předmětů pocházejících ze sbírek třešťského muzea.

Provizorní expozice telčského muzea v prostorách Univerzitního centra je nově rozšířena o archeologické nálezy pocházející z výzkumů na zámku a v telčských měšťanských domech.

Přijďte s námi oslavit náš svátek!
Dana Oberreiterová
11. 5. 2021Otevíráme a těšíme se na vás…
Díky další vlně rozvolnění se zítra konečně může otevřít pro veřejnost i jihlavské muzeum a jeho pobočky v Třešti, v Telči a hrad Roštejn.
Prostory jihlavského muzea budou přístupné v běžné otevírací době od 9:00 do 17:00. Kromě stálých expozic jsou k vidění tyto výstavy:
- v prostoru „mázhausu“ probíhá výstava Jan Bechyně – známý neznámý, připomínající sté výročí narození významného českého entomologa, který se proslavil v zahraničí a u nás zůstává doposud nedoceněn.
- v malém výstavním sále pokračuje výstava Skleněná krása ze sbírek jihlavského muzea představující užitkové, dekorativní a osvětlovací sklo z muzejních depozitářů.
- na arkádách je možné zhlédnout vítězné snímky z fotografické soutěže Photographia Natura 2020, tematicky zaměřené na interakci v přírodě.
Pobočky v Třešti a Telči fungují dle běžného režimu, na hradě Roštejně jsou přístupné prostory bez průvodce – tj. trasa B a hradní věž.
Těšíme se na vás – i když pro vstup do všech muzejních prostor nadále platí všechna aktuální hygienická nařízení i nově nastavená kapacitní omezení. Nevadí, hlavně že otevíráme!!!
Dana Oberreiterová
11. 5. 2021Hrad Roštejn – zahájení sezony 2021
S ohledem na další vlnu uvolňování celostátních restrikcí zavedených v souvislosti s pandemií nemoci covid-19 dojde od úterý 11. května k částečnému zpřístupnění hradu Roštejn. I přes trvající omezení ve sféře kultury podniká správa hradu kroky k tomu, aby byla i sezona 2021 doplněna kulturními akcemi.

V úterý 11. května se poprvé v roce 2021 otevře brána pobočky Muzea Vysočiny Jihlava, hradu Roštejn, návštěvníkům. V rámci nastavených pravidel bude od tohoto data možné navštívit veškeré interiéry objektu, které jsou přístupné samostatně bez průvodce. Po zakoupení vstupenky bude přístupná interaktivní rodinná trasa B (Příroda, lovectví a myslivost) a hradní věž s miniexpozicí o historii hradu. Zcela volně potom bude možné zavítat na hradní nádvoří a do kaple sv. Eustacha. Hrad bude v květnu otevřen denně mimo pondělí od 10.00 do 17.00 s polední pauzou 12.00 – 13.00. K zahájení provozu na historické trase A (Lovecké sídlo v proměnách dějin) dojde, jakmile to umožní celostátní pravidla pro organizaci provázených prohlídek památkových objektů (nejdříve od 18. května). Zprovoznění hradního občerstvení je předpokládáno až spolu se spuštěním provozu zahrádek restaurací, zpočátku tedy nebude k dispozici. Ve všech interiérech hradu včetně pokladny a WC bude povinné nošení respirátorů. Pro bližší informace sledujte webové stránky hradu www.hrad-rostejn.cz kde se budou pravidelně objevovat i podrobnosti ohledně možnosti příjezdu k hradu, který je momentálně limitován pracemi na silnicích probíhajícími mimo jiné v Třešti a okolí.

I když zatím nejsou přesně známy podmínky pro pořádání větších kulturních akcí v letních měsících, probíhají momentálně předběžné přípravy několika takových událostí pro léto na Roštejně tak, aby bylo možné je v případě možnosti zorganizovat. Jedná se především o další ročník populárních divadelních prohlídek konaných tradičně v období červencových státních svátků ve spolupráci s DS Karla Čapka z Třeště. Další významnou akcí pak bude Hradozámecká noc, která se letos odehraje v novém termínu v polovině prázdnin a jejím mottem bude „V noci za zvířátky do pohádky“. Součástí programu budou speciálně připravené prohlídky rodinné trasy B doplněné mimo jiné o autorské čtení z knihy Pavla Bezděčky Bajky a pohádky z Vysočiny. Připravují se i dva workshopy malování keramiky s Ilonou Šíšovou a jejím ateliérem Ztřeštěná keramika. Běžné prohlídkové trasy v roce 2021 doplní i dvě krátkodobé výstavy. Bude se jednat v prostoru herny na konci trasy B o výstavu s názvem „Šlechtický rok – plesová sezona“ a v prostoru hradní věže o výstavu obrazů Magdaleny Křenkové.

Podrobnosti o vývoji sezony a kulturních akcích budou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách hradu. Ty projdou ještě před nástupem hlavní letní sezony úpravou s cílem modernizovat jejich podobu a doplnit ještě více obrazovým materiálem. Vytvoří tak ideální platformu pro sdílení různého typu obsahu tak, jak se stalo zvykem již u současných stránek, kde vznikla například nová sekce Roštejn dětem, shromažďující tipy na aktivity (nejen) pro rodiny s dětmi.
PhDr. Kateřina Rozinková
29. 4. 2021Po stopách jihlavských příběhů
Na konci dubna tohoto roku začíná nový muzejní projekt připravený díky podpoře statutárního města Jihlavy. Projekt, který nese název Po stopách jihlavských příběhů, se skládá ze dvou tematických částí a klade si za cíl seznámit obyvatele města nejen s historií Jihlavy, ale přiblížit také její přírodní zajímavosti. Každá ze dvou částí programu se skládá z pěti přednášek, které se odehrají v online prostoru nebo v prostorách muzea či venku.

První tematický okruh se nazývá Za přírodou po Jihlavě. Během pěti procházek s odborníky nejen z našeho muzea si přiblížíme faunu a floru míst, která třeba běžně navštěvujeme, ale nemáme o nich dostatečné množství informací. První program proběhne již 29. dubna a jmenuje se Les ve městě. Na procházku se vydáme do lesoparku Heulos, který leží nedaleko Masarykova náměstí. Tímto místem nás provede botanik Mgr. Matěj Man z Botanického ústavu AVČR a informace o živočiších doplní vedoucí přírodovědného oddělení a zooložka našeho muzea RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D. Další témata, na která se můžete v budoucnu těšit, se jmenují například: Městská divočina, Kde to v Jihlavě kvete a bzučí.

Druhým tematickým okruhem s názvem Jihlava vypráví vás provede již známý hlas, který slýcháte každý čtvrtek na našich sociálních sítích. Tento program má za úkol přiblížit historii našeho královského horního města. První program, který proběhne 5. května nese název A tak jsem vznikla. Dále se můžete těšit na témata: Velké století, Iglau a další.

Již teď je vzhledem k epidemiologické situaci jisté, že první dva programy budou ke zhlédnutí pouze na našich sociálních sítích. Do budoucna bychom ovšem zájemce přivítali také v našem muzeu nebo třeba na procházce. Jedná se o dlouhodobější program, který bude pokračovat až do podzimu letošního roku. Sledujte naše sociální sítě, ať vám neunikne žádná novinka.

Odkaz na první díl z projektu Po stopách jihlavských příběhů:
youtube
Renata Kremláčková, DiS.
16. 3. 2021Jihlavské muzeum připravuje nejen nové expozice…
OZVĚTE SE NÁM: Pokud máte nápad, co chcete u nás vidět vystavené, kterou expozici bychom měli rozšířit, která je naopak zbytečná a nikoho nezajímá?

Nový projekt se týká našich objektů na Masarykově náměstí č. p. 57/58: podstatou je památková obnova fasády obou objektů a reinstalace expozic. V menší míře bude projekt řešit vybavení pro konzervování a restaurování, edukační aktivity apod.
Expozice budou rekonstruovány různou měrou: nejstarší expozice (stáří 20-25 let) budou zcela nahrazeny novými, v relativně novějších expozicích bude provedena částečná reinstalace, doplnění o nové exponáty, interaktivní prvky atd.
Tento projekt by měl být financován z výzvy Kultura programu IPRÚ, předpokládané celkové náklady jsou 33 mil. Kč. Z toho tvoří 85% dotace projektu, 5% příspěvek státu a 10% financuje muzeum prostřednictvím svého zřizovatele Kraje Vysočina.
V současné době byly zahájeny přípravné práce pro realizaci - libreto expozic, projekt stavební části, projekt expoziční části atd. Žádost bychom měli podávat ke konci tohoto roku; pokud uspějeme, budou vlastní práce zahájeny přibližně za rok touto dobou. Ukončení projektu je plánováno na polovinu roku 2023.
Pro přípravu nových expozic velice uvítáme jakékoli podněty ze strany veřejnosti k tomu, co by v expozicích mělo být - témata, konkrétní exponáty, způsoby instalace, míra zapojení interaktivních prvků, jejich typy (AV vs. haptické) atd.

Pokud nám budete chtít své podněty a nápady sdělit, můžete reagovat na email, o své postřehy se také můžete podělit prostřednictvím webových stránek /Kontakty – napište nám/ nebo přes facebook či instagram. Za náměty, inspiraci a připomínky budeme vděčni!
Dana Oberreiterová
11. 2. 2021Studio MUZEUM
Po dobu uzavření kulturních institucí, včetně našeho muzea, mohou naši příznivci sledovat množství různých programů a aktivit na sociálních sítích. Proběhl například program Do muzea trochu jinak ... tentokrát s přírodovědci. Dále to byl program Do muzea trochu jinak ... jak to bylo s exponáty. Nyní přicházíme s novou formou zábavy pro naše sledující a tou je Studio Muzeum.

První díl Studia Muzeum byl odvysílán v prvním týdnu měsíce ledna. Tématem byly betlémy a video je umístěno na našem youtubovém kanálu a také na facebooku. V natáčení videí budeme i nadále pokračovat, na další díl se mohou diváci těšit v období Velikonoc.

Jednotlivá videa doplní zajímavé podcasty, z nichž první dva díly již najdete na našich sociálních sítích.
V prvním díle se věnujeme shrnutí online programů a hostem je slečna, která propůjčila svůj hlas Jihlavě, a to v programu Do muzea trochu jinak … Jihlava vypráví. Tento program pokračuje i v současné době a je doplněn dalšími aktivitami, jako je na příklad výzva Jihlavy k nalezení nejstarší knihy mezi našimi posluchači. Druhý díl podcastu je věnován výstavě o entomologovi Janu Bechyňovi. V budoucnu se ve Studiu Muzeum potkáme například s kastelánkou hradu Roštejna.
Renata Kremláčková, DiS.
14. 1. 2021Photographia Natura - téma pro rok 2021
V tomto roce se uskuteční již 18. ročník tradiční fotosoutěže, kterou Muzeum Vysočiny Jihlava organizuje již od roku 2004. Letošní soutěž se koná pod záštitou radního Kraje Vysočina pro kulturu, památkovou péči, cestovní ruch a mezinárodní vztahy, Mgr. Romana Fabeše. Za uplynulých 17 ročníků se soutěže zúčastnilo 819 autorů z celé republiky i Slovenska, kteří soutěž obeslali celkem 3770 fotografiemi. Od roku 2008 vyhlašujeme pro každý ročník konkrétní téma. Nejvíce autorů zaujalo téma Stromy v roce 2010, kdy se jich do soutěže přihlásilo 99. Nejvíc fotografií (468) zaslali autoři v roce 2018 na téma Květy, listy, plody aneb všímáme si detailů.

Pro 18. ročník, a tedy rok 2021, jsme zvolili téma: Atmosférické jevy. V souvislosti se změnami klimatu i zvýšenou aktivitou vulkánů v různých koutech světa je možné konstatovat, že množství a pestrost pozorovaných atmosférických (meteorologických) jevů se zvyšuje a atmosférické jevy se stávají častým a oblíbeným tématem většiny fotografů. Do široké škály těchto jevů můžeme zařadit mraky, inverze, mlhy, blesky, červánky, duhu, polární záři a zejména halové jevy.

Hodnotit se bude kromě kvality fotografie i mimořádnost, výjimečnost či zajímavost atmosférického jevu. Zvláštní cenu ředitele získá snímek s nejvíce originálním obsahem, případně názvem, nejlépe obé dohromady. Tož foťte, přátelé. Vyrážejte se svými aparáty za svítání, soumraku i v noci, za bouřky či třeskutého mrazu. Hledejte i ve svých fotoarchivech a přijďte se pochlubit svými „úlovky“.
A nezapomeňte na základní pravidlo, že všechny snímky musí být pořízeny na území České republiky.

Soutěžní formuláře si můžete vyzvednout v muzeu (Masarykovo nám. 57/58), nebo si je můžete stáhnout z webové stránky muzea: http://muzeum.ji.cz/ – Novinky – Photographia natura – Informace.

Uzávěrka příjmu fotografií je stanovena na 11. listopadu 2021.
Pavel Bezděčka
2020
5. 12. 2020Výsledky fotosoutěže Photographia Natura 2020
Tématem sedmnáctého ročníku fotosoutěže pořádané Muzeem Vysočiny Jihlava byly Interakce v přírodě. Do uzávěrky jsme obdrželi 161 soutěžních fotografií od 33 autorů ze 17 obcí a měst z území celé republiky.

Uzávěrka příjmu fotografií byla 11. listopadu 2020. Ve dnech 26. a 27. listopadu proběhlo anonymní hodnocení soutěžních snímků, při němž každý z osmi porotců vybral deset nejlepších snímků. Prostý součet udělených bodů stanovil pořadí celkem 39 bodovaných snímků.

Zvítězila fotografie Hodování od Jaroslavy Melicharové z Jihlavy. Na druhém místě se umístil snímek Já chci taky! Jaroslava Hedbávného z Třebíče a třetí místo získal opět jihlavský autor Pavel Zach se snímkem U rybníka.

Všichni jmenovaní získávají ceny, které kromě Muzea Vysočiny Jihlava věnoval i Kraj Vysočina a firma Mitech s. r. o. Jihlava. Vernisáž, na níž se tradičně uskuteční slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen autorům nejlépe hodnocených snímků, se však neuskutečnila z důvodu nouzového stavu a omezení provozu muzea.

Výstava Photographia Natura 2020, na níž je vystaveno 60 nejlepších a nejzajímavějších fotografií, bude v našem muzeu otevřena do neděle 7. února 2021, následně bude na dva měsíce zapůjčena do Horácké galerie v Novém Městě na Moravě.

Vítězné snímky naleznete také na facebooku muzea.
Pavel Bezděčka
3. 12. 2020 Od čtvrtka 3. prosince mohou návštěvníci do jihlavského muzea!
3. prosince se prostory jihlavského muzea opět otevírají veřejnosti v běžné otevírací době od 9:00 do 17:00. Konečně můžeme rozsvítit světla a zpřístupnit stálé expozice a výstavy! Pro vstup do muzea nadále platí všechna aktuální hygienická nařízení i nově nastavená kapacitní omezení.

A na co se mohou návštěvníci těšit? Protože předvánoční výstavy byly díky uzavření muzea k vidění jen krátce, rozhodli jsme se je prodloužit a plánované výstavy tak přesouváme na příští rok.

V přízemí je ve velkém sále k vidění autorská výstava polenského výtvarníka Petra Vlacha s názvem Sny za stavu bdělosti. V „mázhauzu“ začne v úterý 8. prosince výstava Jan Bechyně – známý neznámý, připomínající sté výročí narození významného českého entomologa, který se proslavil v zahraničí a u nás zůstává doposud nedoceněn. V malém výstavním sále pokračuje výstava Skleněná krása ze sbírek jihlavského muzea představující užitkové, dekorativní a osvětlovací sklo z muzejních depozitářů. Na arkádách budou k vidění nejen vítězné snímky z fotografické soutěže Photographia Natura – v letošním roce tematicky zaměřené na interakci v přírodě. Na muzejní půdě je nová výstava s názvem Plané rostliny jako jídlo, koření i lék, která představuje plané rostliny pokročilejším znalcům i těm, kteří chtějí dobře rozpoznat konkrétní druhy. Návštěvníkům muzejního facebooku a instagramu určitě není neznámá, protože na těchto sítích již proběhla komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem Mgr. Jiřím Juřičkou.

Pobočka v Telči a hrad Roštejn jsou v tento čas jako každoročně uzavřeny. Stálé expozice třešťské pobočky Muzea Vysočiny Jihlava se pro veřejnost otevřou rovněž 3. prosince. V období Vánoc jsou pro návštěvníky nepochybně největším lákadlem třešťské betlémy. Letos je od 15. prosince doplníme krátkodobou instalací obrazů a drobných plastik s motivem Madony s dítětem, jenž je s obdobím Vánoc nerozlučně spjatý. Pokud to situace dovolí, bude v Třešti otevřeno až do 2. února 2021.
Dana Oberreiterová
26. 10. 2020S jihlavským muzeem na sociální sítě...
I když se návštěvníci do jihlavského muzea za současné situace nedostanou, mohou se zúčastnit alespoň aktivit na našich sociálních sítích:

Do muzea trochu jinak - tentokrát s přírodovědci...
Během následujících čtyř týdnů se na našich sociálních sítích budou objevovat úkoly a zajímavosti, které jsou připraveny ve spolupráci s přírodovědci našeho muzea. První týden bude věnován stromům. Druhý bude pak zaměřený na zvířata a jejich přirozené prostředí. Třetí týden se podíváme na ochranu přírody, a jak my sami můžeme přispět. Čtvrtý týden bude spojen s výstavou o planých rostlinách, kterou našemu muzeu zapůjčilo Jihomoravské muzeum ve Znojmě. Autorem této výstavy je Ing. Radomír Němec.
Každý týden bude zadán jeden úkol, který můžete sami nebo se svými blízkými plnit a posílat nám je na náš instagram nebo facebook s #domuzeajinak.

Utajené příběhy
Na FB stránce Muzejní přírodovědci Jihlava vždy v pondělí, ve středu a v pátek bude zveřejněn krátký příběh (bajka), který se bude odehrávat v naší přírodě.
Vaším úkolem bude rozpoznat jednotlivé postavy, které budou v těchto podivných příbězích vystupovat.
6. 10. 2020Portréty z kavárny i odjinud - 2020
Pro Kavárnu Muzeum jsme již počtvrté (2014, 2016, 2018, 2020) připravili výstavu kreseb kolektivu profesionálních a amatérských výtvarníků, kteří se již osmým rokem (vyjma prázdnin) scházejí jednou týdně v této kavárně, aby zde besedovali a kreslili portréty přítomných hostů. Kromě toho si pravidelně organizují plenéry v různých koutech Vysočiny a také v ZOO Jihlava.

Výsledky nejnovější tvorby připravili jednotliví autoři do samostatných souborů takto:

Akad. malířka Jana Šimáčková – Portréty z kavárny

MgA. Alice Waisserová – Portréty z lesa

Petr Kolros – Portréty z kavárny

Vladislava Škrháková – Zátiší s květinami.Výstava bude v Kavárně Muzeum přístupná od úterý 6. října do neděle 22. listopadu 2020.
Pavel Bezděčka
6. 10. 2020Říjen v jihlavském muzeu
Z důvodu omezení v rámci nouzového stavu se v plánovaných termínech neuskuteční přednáška Sklářství na Vysočině a přednáška z cyklu Science café, která měla být v úterý 13. října.

Muzejní a galerijní noc 2020 plánovaná na pátek 16. října se pravděpodobně uskuteční, ale pouze pro objednané zájemce. Nabízíme tento program: v 17:00 a v 19:00 komentované prohlídky muzea s Renatou Kremláčkovou, DiS. V 18:00 a v 19:00 začne prohlídka výstavy Archeologické výzkumy, objevy a nálezy na Jihlavsku aneb využití dendrochronologie v archeologii s kurátorem Mgr. Davidem Zimolou.
Abychom dodrželi povolený limit max. 10 osob v interiéru, je nutné předem si prohlídky zamluvit, a to na tel. 567 573 899 nebo na oberreiterova@muzeum.ji.cz. Osoby nad daný limit nebudou do muzea vpuštěny.

Běžný provoz muzea není přerušen – stále funguje každé pondělí od 16:00 do 17:00 podzimní mykologická poradna v předsálí expoziční budovy. Je otevřena výstava Skleněná krása ze sbírek jihlavského muzea, která představuje užitkové, dekorativní a osvětlovací sklo z jihlavských fondů. Ještě do 25. října mají návštěvníci možnost prohlédnout si v prostorách muzejní půdy končící výstavu Archeologické výzkumy, objevy a nálezy na Jihlavsku aneb využití dendrochronologie v archeologii. V pátek 9. října začne autorská výstava obrazů Petra Vlacha s názvem Sny za stavu bdělosti. Na arkádách bude od 13. října k vidění výstava Poetika tvorby – obrázky smyslné i nesmyslné představující výběr z tvorby Yvony Bartoňkové a Jiřího Grégra.

I za současné složité situace se jihlavské muzeum těší na své návštěvníky…
Dana Oberreiterová
1. 10. 2020Podzim na Roštejně
Oblíbený turistický cíl ležící nedaleko Telče, který měl v letních měsících rekordní návštěvnost, vstupuje do posledního měsíce letošní sezony. Ten znamená mimo jiné i změnu ceníku a otevírací doby hradu.

Lovecký hrad Roštejn zažil v roce 2020 jednu z nejzajímavějších sezon ve své historii. Původně se mělo jednat o první rok, kdy budou poprvé od dubna až do října přístupné všechny nové expozice hradu, nicméně díky epidemii koronaviru byla nakonec sezona zahájena až v červnu. Celý tento měsíc navíc museli návštěvníci i zaměstnanci v interiérech pobývat v rouškách, stejně jako po část letních prázdnin a září. Prázdninové měsíce červenec a srpen znamenaly pro Roštejn rekordní návštěvnost čítající dohromady necelých 40 000 osob v interiérech hradu. To bylo způsobeno jednak zvýšeným zájmem o domácí turismus a jednak mimořádným opatřením Kraje Vysočina o slevě ze vstupného v krajských příspěvkových organizacích. Tato slevová akce končí posledním zářijovým dnem a od začátku října hrad čeká návrat k původnímu ceníku. S koncem září se rovněž mění otevírací doba hradu, který tak bude přístupný pouze o víkendech a státním svátku. I v říjnu platí otevírací doba 10.00 – 17.00 s polední pauzou od 12.00 do 13.00.

Ačkoli bylo zkraje návštěvnické sezony nutné zrušit některé kulturní akce (Myslivecký den a Roštejnský hodokvas), podařilo se během dalších měsíců vrátit v rámci provozu takřka do normálního stavu a realizovat například divadelní prohlídky, letní kino či sérii jazzových koncertů. I přes průběžně upravovaná nařízení byl Roštejn i letos oblíbeným cílem snoubenců, kteří zde prožili svůj svatební den.

Správa hradu doufá, že příští sezona 2021 nebude již nijak narušena mimořádnými opatřeními a že se podaří navázat na všechny tradiční kulturní akce a doplnit jejich nabídku třeba i některými novými.
PhDr. Kateřina Rozinková
24. 9. 2020Skleněná krása ze sbírek jihlavského muzea
V následujícím období budou moci návštěvníci jihlavského muzea po delší době opět nahlédnout do pokladů z muzejních depozitářů. 24. září bude zahájena výstava skla, ukrytého v depozitárních prostorách, s názvem Skleněná krása ze sbírek jihlavského muzea.

Jihlavské muzeum má ve svých sbírkách na 1 500 kusů různorodého skla od historického po nedávnou tvorbu místních skláren. Mezi nejcennější historické sbírkové sklo patří cechovní poháry z 18. století a okenní vitráže z jihlavské radnice z 16. století, z období renesance. Neméně zajímavé jsou také skleněné předměty ze zámeckých interiérů z Luk nad Jihlavou, Plander a Jamného, které získalo muzeum jako konfiskáty, nebo užitkové sklo z bohatých jihlavských měšťanských domácností.

Mladší produkci skla zastupují výrobky skláren v Dobroníně, Antonínově Dole, Janštejně nebo vzdálenějších Škrdlovic. Celá výstava je doplněna na panelech odborným textem historika Vladimíra Vondrušky, který dopodrobna přibližuje výrobu skla i jeho historický kontext. Součástí výstavy jsou rovněž fotografie muzejních sbírkových předmětů, které se do vitrín již nevešly.

Výstava bude ke zhlédnutí do 15. listopadu v malém výstavním sále Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo náměstí 57/58.
PhDr. Dana Nováková
23. 9. 2020Velký úspěch jihlavského muzea - Zlatý mamut
V minulém roce proběhla v našem muzeu interaktivní výstava s názvem Svět středověkých her, ke které byl na počátku tohoto roku vydán stejnojmenný katalog.

Výstava slavila úspěch, stala se putovní (naposledy k vidění v Západočeském muzeu v Plzni) a byla také přihlášena do soutěže o Cenu Karla Absolona za popularizaci archeologie – Zlatý mamut. Tento společný projekt Archeologického ústavu AV, Brno, v.v.i, Moravského zemského muzea a Ústavu archeologie a muzeologie FF MU (více na cenazlatymamut.cz) si klade za úkol motivovat archeology ze všech institucí k propagaci, prezentaci a popularizaci archeologické práce v očích laické veřejnosti. Cena je vyhlašována ve třech kategoriích (Hlavní cena, Muzejní cena, Studentská cena), z nichž každou garantuje jeden z partnerů, a jsou vždy oceněny tři nejlepší výsledky.

Naše výstava byla přihlášena do muzejní kategorie a na slavnostním vyhlášení, které proběhlo 21. září 2020 v prostoru pavilonu Anthropos, byla oceněna 1. místem a získala tedy pomyslného (i opravdového) Zlatého mamuta.
Mgr. Aleš Hoch, Ph.D.
18. 8. 2020Postřehy z krajin blízkých i vzdálených
Od poloviny srpna až do října mohou návštěvníci Kavárny Muzeum zhlédnout výstavu fotografií Vlasty Böhmové, žijící v Lukách nad Jihlavou. Její Postřehy z krajin blízkých i vzdálených zachycují autorčiny prožitky nejen z krajiny a přírody Vysočiny, ale také z cest po Evropě, Maroku a Kubě.

Autorka je členkou Horáckého fotoklubu Jihlava, a to od počátku obnovení jeho činnosti v roce 1999 a také je členkou fotoklubu Libra v Lukách nad Jihlavou. S Horáckým fotoklubem v posledních letech vystavovala v Jihlavě na Krajském úřadě, v Muzeu Vysočiny Jihlava, v hotelu Gustav Mahler, dále v Havlíčkově Brodě a v Brtnici. Řadu let se účastní fotosoutěže Photographia natura, kterou pořádá Muzeum Vysočiny Jihlava. Samostatné výstavy měla v kavárně Salotto, v Double Deckeru v City Parku a třikrát v Muzeu v Lukách nad Jihlavou.

Výstava Postřehy z krajin blízkých i vzdálených bude v Kavárně Muzeum (Masarykovo náměstí 55, Jihlava) otevřena od 18. srpna do 4. října 2020.
Pavel Bezděčka
6. 8. 2020Jiří Brodina - obrazy
Na vrcholné léto a začátek podzimu jsme připravili výstavu obrazů českého malíře Jiřího Brodiny, žijícího na úpatí Brdů ve Všeradicích, mezi Dobříší a Berounem. Jiří Brodina je malíř, který svými obrazy dokáže oslovit vnímavou duši člověka. Na jeho plátnech naleznete podivné postavy z bájného světa, zemité barvy podbrdské krajiny, hvězdné nebe i kouzlo a sílu severního moře.
V počátcích tvorby inspiroval Jiřího Brodinu zejména Jan Zrzavý a později i Jiří Trnka. Ze zahraničních výtvarníků jej silně oslovila tvorba belgického surrealistického malíře Renné Magritte, také amerického malíře lotyšského původu Marka Rothko a britského figurativního malíře Francise Bacona.
V průběhu dlouholeté tvorby měl řadu barevných období. Například jednoznačně období modré barvy, v němž vznikaly například jeho obrazy s dámami. V současnosti pracuje se zemitými barvami, s umbrou a sienou, do nichž někdy vkládá jásavější barvy. Technikou maleb z barevných skvrn nás přivádí do světa pomíjivé imprese, která v nás však dokáže zanechat trvalé stopy dojmů z tvorby umělce.

Výstava, kterou zahájíme vernisáží ve čtvrtek 6. srpna 2020 v 17 hodin, bude otevřena do neděle 4. října 2020.
Pavel Bezděčka
1. 7. 2020Prázdniny v Muzeu Vysočiny Jihlava
Prázdniny v Muzeu Vysočiny Jihlava Rada Kraje Vysočina schválila plošnou úpravu vstupného do všech stálých expozic a na výstavy ve svých sbírkotvorných organizacích na období od 1. července do 30. září. Veřejnost bude za plné vstupné ve výši 20 Kč moci navštívit nejen jihlavské, třešťské muzeum, ale i hrad Roštejn. Tyto expozice a výstavy od 1. července bezplatně zhlédnou děti, žáci, studenti a handicapovaní. Cena vstupného je upravena i s ohledem na skutečnost, že Kraj Vysočina si v letošním roce připomíná 20 let od svého založení.

Také v letošním roce bude mít jihlavské muzeum v době letních prázdnin otevřeno po celý týden. I v pondělí si tedy návštěvníci budou moci prohlédnout stálé expozice jihlavského muzea a právě probíhající výstavy:
- Archeologické výzkumy, objevy a nálezy na Jihlavsku aneb využití dendrochronologie v archeologii
výstava představuje výsledky archeologických výzkumů na Jihlavsku v uplynulých třiceti letech
- „75“ fotograf Antonín Chloupek
průřez celoživotní tvorbou v autorově jubilejním roce, výstava končí 2. srpna
- 100 let skautingu v Jihlavě
připomínka výročí založení jihlavského střediska organizace rozšířené po celém světě
- Dopravní prostředky – z místa na místo v balíčku karet
letní cestovatelská výstava připravená ve spolupráci s Clubem sběratelů hracích karet
- Jiří Brodina – obrazy
od 6. srpna budou v prostoru muzejních arkád k vidění obrazy Jiřího Brodiny, návštěvníci se mohou těšit na svět něhy, ticha a pastelových barev

Změna v otevírací době se týká pouze Jihlavy - OTEVÍRACÍ DOBA POBOČEK ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚN.
Dana Oberreiterová
1. 7. 2020Začátek prázdnin na Roštejně
Letní prázdniny budou na hradě Roštejn nedaleko Telče plné kulturních zážitků, v první polovině července především ve formě divadelních prohlídek a představení. K dispozici budou návštěvníkům rovněž všechny interiérové prohlídkové trasy a výstup do věže za zvýhodněné vstupné a mimo ojedinělých situací znovu již i parkování přímo před budovou hradu.

Hlavní hradní sezonu, která bude pomyslně zahájena prodlouženým prvním červencovým víkendem, odstartují populární divadelní prohlídky „Se zlatou růží v erbu“ v podání DS Karla Čapka z Třeště. Během hodinové prohlídky se návštěvníci spolu s průvodcem podívají do středověku, konkrétně do doby založení hradu a potkají některého z roštejnských pánů spolu s celou jeho rodinou. Spolu s nimi pak zažijí různá další zajímavá setkání s hradními obyvateli. Prohlídky se budou odehrávat po tři dny 4. – 6. 7., odcházet budou po půl hodinách s tím, že vynechán je prostor na polední pauzu. V uvedené dny nebude v provozu klasická historická prohlídka na trase A, která bude obsazena právě divadelními prohlídkami. Plné vstupné na prohlídku je 200,- Kč, snížené (děti, studenti, senioři) 100,- Kč. Doporučena je předchozí rezervace vstupenky na telefonu +420 733 161 817, který je dostupný v otevírací době hradu, nicméně vstupenky budou k mání i na místě.

Již o týden později ožije roštejnské nádvoří dalším zajímavým divadelním příběhem, tentokrát v podání Horáckého divadla Jihlava, které odehraje v pátek 10. a v sobotu 11. 7. na nádvoří představení „Osudy dobrého vojáka Švejka“. Akce se koná v rámci projektu Divadelní (Ne)prázdniny a opakovat se bude ještě i o týden později 17. a 18. 7. Začátek představení je stanoven vždy na 19.00 hodin, na nádvoří hradu budou první diváci vpuštěni v 18.30. Plné vstupné činí 250,- Kč a vstupenky je možné objednávat přes online objednávkový systém Horáckého divadla, případně je omezené množství vstupenek k dispozici na pokladně hradu. Vstupenky budou dle kapacity dostupné i těsně před vlastním představením na hradě.

Od počátku letních prázdnin, tedy od 1. 7., se navíc v souladu s platnými nařízeními ruší povinnost nosit roušky v interiérech hradu, přesto však správa hradu doporučuje návštěvníkům, aby dbali hygienických pokynů umístěných na webových stránkách a informačních letácích v areálu. Od stejného data se Roštejn, stejně jako celé Muzeum Vysočiny Jihlava, připojuje ke krajské akci na podporu turismu spočívající ve snížení vstupného.
PhDr. Kateřina Rozinková
30. 6. 2020Nebylo to tak dávno
V letních měsících se budete moci v prostorách muzea v Třešti pokochat fotografiemi Miroslava Čučky na výstavě nazvané Nebylo to tak dávno.
Miroslav Čučka byl vynikající amatérský fotograf. V roce 1957 se s manželkou přestěhovali do Pavlova a oba pracovali v třešťském Partexu až do jeho zrušení v roce 1964. Poté se Čučkovi natrvalo odstěhovali do Jeseníku.
V Třešti začal tMiroslav Čučka navštěvovat fotokroužek spolu s dalšími v té době aktivními fotografy. Účastnil se různých soutěží a výstav a tehdy se zrodila i celá řada jeho snímků mapujících běžný život obyčejných lidí. Jeho záběry jsou plné života. Byl pohotovým pozorovatelem lidí a obdivovatelem přírody se schopností zachytit jedinečnost daného okamžiku.
I když fotografie Miroslava Čučky vznikaly ve druhé polovině 20. století, zachycují mnohdy činnosti a situace, které již patří minulosti. Senoseč, jakou nafotografoval, už z venkova vymizela téměř stejně jako louky v okolí. Pole s mákem možná sem tam najdete, ale ženy sklízející makové tobolky ručně už k vidění dávno nejsou. Děti už se v rybnících nekoupou a pod stan bez připojení k internetu je také těžko dostaneme. Ani vesnická pouť už není tak velkým zážitkem, jak bývala před padesáti lety...

Atmosféru doby nedávné a přitom tak jiné si budete moci v třešťském muzeu připomenout od 30. června do 30. září 2020.
Mgr. Milina Matulová
26. 6. 2020Dopravní prostředky - z místa na místo v balíčku karet
Na letní měsíce připravujeme do prostoru velkého sálu výstavu ve spolupráci s Clubem sběratelů hracích karet. Díky spolupráci s tímto „klubem“, konkrétně s jeho jihočeskou sekcí – s pány Milanem Bednářem a Jiřím Novotným – již měli návštěvníci jihlavského muzea možnost zhlédnout na začátku loňského roku výstavu Karty v Jihlavě. Ve sbírkách autorů výstavy se nachází stovky karetních sad, které jako hlavní téma obsahují obrázky dopravních prostředků, a další karetní hry, kde jsou dopravní prostředky také zachyceny.

Výstava přinese pohled do historie i současnosti dopravy i dopravních prostředků na kartách starých i těch nejnovějších. Příchozím poskytne téměř kompletní přehled o všech dopravních prostředcích, které člověk používal a používá k tomu, aby se dostal z místa na místo a aby mohl přepravovat i materiál, který ke svému životu potřebuje. Od kol, motorek, aut osobních i nákladních přes speciální vozidla sloužící k plnění pracovních úkolů ve stavebnictví, zemědělství i vozidla používaná k záchraně životů i majetku v rámci integrovaného záchranného systému. I na kartách najdeme důkazy toho, že se člověk dokázal odpoutat od rodné hroudy a ovládl prostor ve vzduchu prostřednictvím balonů, vzducholodí, letadel, vrtulníků a vesmírných plavidel. Objekty umožňující člověku cestování po vodě i pod vodou taktéž nalezneme na kartách: vory a jiná primitivní plavidla, ale také plachetnice a parníky a dokonce i nejmodernější plavební prostředky.
Samostatnou kapitolou jsou kolejová vozidla, železnice a horské dopravní prostředky – od koněspřežné dráhy přes parní stroje k naftovým či elektrickým pohonným jednotkám.

Výstava bude doplněna i řadou exponátů vážících se k tématu výstavy. Na své si přijdou děti i dospělí. Výstava potrvá od 26. června do 6. září – jste srdečně zváni!
Milan Bednář
Dana Oberreiterová
12. 6. 2020100 let skautingu v Jihlavě
V prosinci 1920 se do „Staniční knihy“ na Čeřínku zapisuje osm studentů – skautů, kteří tam prožili tři dny vyplněné junáckým cvičením, hrami, četbou a vyprávěním. Tato první písemná zpráva o existenci skautingu v Jihlavě nás vybízí, abychom se jako správní skauti stopaři vypravili po stopách jihlavského skautského století. Skauting je výchovné hnutí, které spatřilo světlo světa v Anglii v roce 1908. U jeho zrodu stojí generál Robert Baden- Powell a spisovatel, malíř a znalec života indiánů Ernest Thompson Seton.
Do naší země přinesl skautské myšlenky středoškolský učitel Antonín Benjamin Svojsík a přímo v Jihlavě se skautováním začal profesor češtiny a francouzštiny jihlavského gymnázia Jan Svačina.
Výstava nás provede nesmělými počátky v období první republiky, velikým rozkvětem po druhé světové válce, kratičkým nadechnutím v závěru šedesátých let dvacátého století až do posledních třiceti svobodných let.
Vzpomínky skautů pobaví, ale možná i trochu dojmou. Výstava nás seznámí s pestrou činností skautů v současnosti. Na plánu jihlavských ulic zjistíme, kde všude se nacházely a nacházejí skautské klubovny. Návštěvníky přenese do táborové atmosféry stan s podsadou, která je vynálezem českých skautů, ohniště s připraveným táborákem, vlajky, totemy. Mohou obdivovat skautské kroniky, zápisníky, oddílové časopisy, ukázky sbírek odznaků, nášivek s odborkami a označeními na skautském kroji, zkusit si uzlování, luštění šifry… Zajímavé jsou i skautské stezky z různých dob, do nichž vedoucí skautíkům potvrzují zvládnutí rozmanitých skautských dovedností. Zlatým hřebem bude zajisté stezka jihlavského rodáka herce Bořivoje Navrátila. Nebudou chybět ani výrobky „zlatých skautských ručiček“.
Pro sběratele skauti připravili pamětní pohlednice, placky s logem výstavy a příležitostné razítko…
Ludmila Hronová
Dana Oberreiterová
2. 6. 2020Zahájení turistické sezony na Roštejně
Ačkoli většina českých hradů a zámků otevře návštěvníkům své brány již 25. května, hrad Roštejn bude zpřístupněn až o týden později, a to od úterý 2. června. Zkrácení letošní sezony bylo způsobeno jednak vládními opatřeními na ochranu proti šíření nemoci COVID-19, ale také dokončením stavebních úprav hradu.

S ohledem na vývoj situace v měsících březnu a dubnu tohoto roku bylo rozhodnuto, že plánované úpravy hradního nádvoří, kterými bude završena několik let trvající rekonstrukce, bude ideální dokončit ještě před tím, než na hrad po ukončení karantény vkročí první návštěvníci. Od června se tak všichni příchozí mohou těšit poprvé od roku 2017 na nádvoří bez přítomnosti stavební techniky a pravděpodobně od začátku letních prázdnin i na obnovení parkování přímo před hradem. Od začátku června budou v provozu za specifických hygienických opatření obě návštěvnické trasy i populární výstup do věže. Obnoven bude rovněž provoz hradního občerstvení, které bude v provozu vždy ve stejném čase jako objekt samotný.

Správa hradu se snaží zajistit i kontinuitu alespoň některých kulturních akcí, v tuto chvíli se intenzivně jedná o tom, jakým způsobem zajistit uskutečnění populárních divadelních prohlídek. Ty jsou plánovány na první červencový víkend. Již od průběhu měsíce června se ovšem mohou návštěvníci těšit na zajímavou výstavu tvořenou společnou prezentací geologické sbírky Muzea Vysočiny v Jihlavě a uměleckých objektů autorů Miroslava Štěpánka a Jiřího Vašici. Na začátku prázdnin bude potom v hradní věži instalována výstava fotografií hradu a zemědělské techniky od autora Radka Christiana.
PhDr. Kateřina Rozinková
26. 5. 2020Dětskýma očima
Po koronavirové pauze se jistě těší tradiční návštěvníci jihlavské Kavárny Muzeum, že budou opět moci vyrazit na dobrou kávu a zároveň se potěšit pohledem na novou výstavu v jejím interiéru. Vzhledem k předchozím neveselým týdnům si určitě všichni zasloužíme trochu barev, hravosti a radosti a pro ně i pro všechny nově příchozí jsme připravili půvabnou výstavu obrazů Lenky Klofáčové Pavézkové.

Autorka se sice narodila v Bruntále, ale žije a pracuje v Jihlavě. V Kavárně Muzeum jsme se mohli s její tvorbou potkat již třikrát, nikdy to ale nebyla tvorba určená dětem. Přitom, jak říká sama autorka, k dětské ilustrativní tvorbě tíhla odjakživa:
„Vždy mě bavila ta barevnost a hravost. Malovala jsem obrázky do dětských pokojíčků, veselá trička a pohlednice. Ovšem vždy mi tyto obrázky připadaly málo „umělecké“ na to, abych je přizvala na nějakou moji výstavu. Postupem času jsem si snad více a více uvědomovala, že si chci v dnešním uspěchaném světě toto dětské snění užívat. Zastavit se a dovolit si hrát. Hravýma očima zkoumat zvířecí svět. Dětská tvorba se tak stala pro mě důležitější.“

Výstava je tedy jedno z jejích prvních představení tvorby pro děti ve výstavním prostoru. O tom, že i obrázky pro děti mohou být uměleckým dílem, se můžete přijít přesvědčit do Kavárny Muzeum od 26. května do 6. července.
Mgr. Ludmila Moržolová
18. 5. 2020Mezinárodní den muzeí
V roce 1977 Mezinárodní rada muzeí (ICOM) 18. květen ustanovila Mezinárodním dnem muzeí. V České republice je oslava Mezinárodního dne muzeí tradičně spjatá s pořádáním Festivalu muzejních nocí. Díky koronavirové karanténě se konání letošní Muzejní a galerijní noci přesouvá až na podzim.
Přesto jsme se rozhodli si tento den připomenout.
I když 18. květen připadá na pondělí, v jihlavském muzeu i galerii bude otevřeno!

Návštěvníci mohou v muzeu kromě stálých expozic zhlédnout i výstavy, které jsme se rozhodli prodloužit: Po stopách brouka Pytlíka a František Hoffmann: 1920-2015. Na muzejní „půdě“ pokračuje výstava Archeologické výzkumy, objevy a nálezy na Jihlavsku aneb využití dendrochronologie v archeologii. Nově byla instalována v prostorách muzejních arkád výstava k životnímu jubileu fotografa Antonína Chloupka.

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě představuje díla ze svých sbírek formou výstavy Sochy mluví a stálé expozice v budově na Masarykově náměstí. V galerijní budově v Komenského ulici pak návštěvníci mohou vidět díla Adrieny Šimotové a Jiřího Johna na výstavě Dvojí obrazotvornost / Návrat v návratu. V prostorách Galerie Alternativa probíhá výstava Marie Štefáčkové 7,5 hodiny ticha.

A jeden malý dárek na závěr: vstup do obou institucí je v pondělí 18. května zdarma!
Dana Oberreiterová,
Jana Jarošová, OGV
15. 5. 2020"75" fotograf Antonín Chloupek
Profesionální fotograf Antonín Chloupek letos slaví kulaté životní jubileum – 75 let. Během svého života stiskl spoušť fotoaparátu nespočetněkrát. Na výstavě v prostorách muzejních arkád představí průřez tvorbou tak, jak šla léta a kam směřovaly jeho tvůrčí kroky.

Sám o sobě stručně říká:
„V roce 1959 jsme dostali s bráchou k Vánocům fotoaparát. Takže se dá říci, že jsem začal fotografovat před šedesáti léty. Opravdové focení však nastalo až o dva roky později na střední škole, kdy jsem se dokonce pustil i do zpracování barevné fotografie. Po vojně jsem pracoval ve filmovém studiu na Barrandově a přišel tak do styku s fotografií na vysoké profesionální úrovni. V roce 1976 jsem se oženil a odešel z Prahy za svojí ženou do Jihlavy. Zde jsem, jako člen družstva Fotografia, založil první dětský barevný ateliér. Ve fotografických službách pracuji i nyní, ale již ve svém soukromém ateliéru v Komenského ulici v Jihlavě.“

Návštěvníci jihlavského muzea budou mít možnost zhlédnout tvorbu Antonína Chloupka od 15. května do
2. srpna.
akad. mal. Martin Kos
12. 5. 2020Otevíráme 12. května
Jihlavské muzeum a pobočka v Třešti bude po koronavirové pauze od úterý 12. května opět přístupné návštěvníkům (pondělí 11. května klasický zavírací den).

Kromě stálých expozic budou k vidění i výstavy, které by díky současné situaci přišly o své návštěvníky. Prodloužena tak bude výstava ve velkém sále Po stopách brouka Pytlíka aneb hmyzí postavičky z knížek Ondřeje Sekory očima entomologa a v malém sále výstava věnovaná 100. výročí narození významného českého historika a archiváře PhDr. Františka Hoffmanna, CSc. V prostorách muzejní půdy pokračuje výstava Archeologické výzkumy, objevy a nálezy na Jihlavsku aneb využití dendrochronologie v archeologii.

První novou výstavou bude výstava na muzejních arkádách s názvem „75“ fotograf Antonín Chloupek, která mapuje průřez autorovou celoživotní tvorbou. Výstava bude ke zhlédnutí od 15. května.

Až do odvolání se nebudou v prostorách muzea konat přednášky, vernisáže k výstavám a ostatní akce.

Provoz muzea bude probíhat za zpřísněných opatření tak, aby bylo minimalizováno riziko šíření infekčních nemocí. Tato opatření se týkají počtu návštěvníků, jejich pohybu v expozicích a zvýšené dezinfekce prostor s důrazem na kritická místa.
Dana Oberreiterová
7. 4. 2020Co se děje v muzeu...
Ačkoliv jsou muzejní brány díky současné situaci veřejnosti uzavřeny, muzeum nespí! Naše nynější aktivity lze sledovat na třech facebookových profilech: Muzeum Vysočiny Jihlava, Muzejní přírodovědci Jihlava a Hrad Roštejn.
Na těchto stránkách mohou naši příznivci nalézt různé zajímavosti a aktuality, ale také nahlédnout do minulosti.
- https://www.facebook.com/muzeumjihlava/
Etnografka PhDr. Dana Nováková přináší povídání na pokračování o blížících se velikonočních svátcích.
Akad. mal. Martin Kos připravil pro návštěvníky facebooku tak trošku „oříšek“ – budeme předkládat staré fotografie z Jihlavy a jejích zákoutí, a kdo bude chtít, může se pokusit dané místo určit. Po 5 dnech toto místo odtajníme a zveřejníme současnou podobu hledané lokality.
Samozřejmě nechybí ani zajímavosti z Telče a Třeště, už teď si mohou zájemci přečíst text o restaurování souboru obrazů jezuitských generálů.
- https://www.facebook.com/muzejniprirodovedciji/
Nově vzniklé stránky přináší aktuální sledování probouzející se přírody a také „pohledy do minulosti“ – připomínky uskutečněných výstav. Detailně se těmto stránkám věnuje následná tisková zpráva RNDr. Kláry Bezděčkové, Ph.D.
- https://www.facebook.com/HradRostejn/
Na roštejnském i jihlavském facebooku jsou k vidění i zajímavosti z Roštejna, které připravila kastelánka hradu PhDr. Kateřina Rozinková.
Dana Oberreiterová
7. 4. 2020Nové facebookové stránky – Muzejní přírodovědci Jihlava
V DOBĚ KARANTÉNY JSOU TU S VÁMI ONLINE NAŠI MUZEJNÍ PŘÍRODOVĚDCI! KAŽDÝ DEN PRO VÁS PŘIPRAVUJÍ NOVÉ PŘÍSPĚVKY. SLEDUJTE MUZEJNÍ PŘÍRODOVĚDCE JIHLAVA - https://www.facebook.com/muzejniprirodovedciji/ :-).

V souvislosti s preventivními opatřeními proti šíření COVID19 je naše muzeum, podobně jako ostatní instituce, pro veřejnost dočasně zavřené. Možná si říkáte, copak se asi za mohutnými dveřmi děje? Vězte, že jsme neusnuli. U nás na přírodovědném oddělení je sice nezvyklé ticho, ale to neznamená, že se život zastavil.

A co tedy děláme? Dodržujeme opatření Stay home! Pokud je to možné, pracujeme ze svých domovů a do zaměstnání chodíme jen pro podklady a zabezpečit nezbytně nutné úkoly jako jsou kontroly sbírek, odinstalace výstav apod. Většinu času proto trávíme u svých počítačů a zpracováváme data, věnujeme se digitalizaci fondů, sepisujeme odborné texty, třídíme fotky, tvoříme libreta výstav, přemýšlíme nad vylepšením expozic, chystáme přednášky a vzdělávací programy.

Jakmile to bude možné, předvedeme, co jsme si připravili! Zatím chceme být se svými příznivci v kontaktu alespoň prostřednictvím této stránky. Zveřejňujeme tu přírodovědné aktuality a zajímavosti, odkazy na různé přednášky nebo vzdělávací stránky, zkrátka snažíme se zásobovat malé šedé buňky potravou. Snad se nám tím podaří aspoň trošku přispět k zaplašení karanténních chmur.
RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D.
2. 3. 2020Letem módním světem
Letem módním světem
je výstava, která dokumentuje vývoj odívání v průběhu staletí – od antiky po současnost a také připomíná módní ikony 20. století. Například Coco Chanel, která uvolnila ženy z korzetu a do módy zavedla jednoduchý a praktický styl, nebo Audrey Hepburn, oblékaná do skvostně vypracovaných vlněných šatů se siluetou ‚A‘ nebo do pouzdrových šatů, ve kterých zazářila i v legendární Snídani u Tiffanyho, které zdůrazňovaly ženskou siluetu a jsou trendy dodnes.

Nezapomene ani na českou módní návrhářku Hanu Podolskou. K jejím zákaznicím patřily mnohé společensky významné ženy prvorepublikové a protektorátní éry, včetně první dámy Hany Benešové a herečky Adiny Mandlové. Podolská jako vůbec první česká návrhářka zaměstnávala profesionální manekýny a pořádala vlastní módní přehlídky. Současná móda bude na výstavě zastoupena Blankou Matragi – v roce 1982 v Bejrútu otevřela salón „Blanka Haute Couture“ a za krátkou dobu se stala uznávanou módní návrhářkou nejen v oblasti Perského zálivu. Její do detailu vypracované róby se proslavily v okruhu perských princezen a šejch.

Výstavu doplní modely ze sbírky telčského spolku Dobová móda Telč a také kreslené návrhy oděvů žáků Základní školy v Urbanově, ZUŠ v Telči a práce studentů GOB v Telči. Samotná výstava bude zahájena 2. března 2020 v 16 hodin v knihovně Univerzitního centra MU módní přehlídkou.
Helena Grycová Benešová
27. 2. 2020Archeologické výzkumy, objevy a nálezy na Jihlavsku aneb využití dendrochronologie v archeologii
Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 27. února v 16:00 v prostorách Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. č. 57/58, Jihlava a potrvá do neděle 25. října 2020. Volně navazuje na sérii teritoriálně zaměřených výstav s archeologickou tématikou. Výstavy pořádané s dvouletou periodicitou byly v MVJ zahájeny výstavou Archeologické výzkumy, objevy a nálezy na Telčsku v roce 2018 a v letošním roce pokračují prezentací archeologických nálezů na Jihlavsku, přičemž celá polovina výstavy je věnována speciálnímu přírodovědnému oboru – dendrochronologii, která představuje pro archeologii jednu z nejdůležitějších možností absolutního datování historických stavebních konstrukcí či ojedinělých nálezů dřeva.

Archeologické nálezy na Jihlavsku jsou věnovány především výzkumům historických měst, městeček a městysů – Jihlavě, Batelovu, Brtnici, Polné a Stonařovu, zvláštní pozornost je zaměřena na hrnčířské pece zkoumané v Kostelci u Jihlavy (1953), v Jihlavě – Křížové ulici č. 14 (1993, 2008) a nejnověji v ulici U Skály v Jihlavě (2019). Prezentovány budou také průzkumy jihlavských historických domů a jejich hospodářského zázemí, k nimž neodmyslitelně patří krásné nálezy reliéfních komorových kachlů. Předmětem archeologických průzkumů byly v minulosti všechny tři nejstarší jihlavské kostely (sv. Jakuba Většího, Nanebevzetí Panny Marie s klášterem minoritů a Povýšení sv. Kříže s dominikánským klášterem) a výběrově dva venkovské kostely sv. Kunhuty v Kostelci u Jihlavy a sv. Petra a Pavla v Rančířově. Kromě již zmiňovaných menších měst a městysů nacházejících se v obvodu města Jihlavy, představujeme také ojedinělé nálezy a „ztrátové artefakty“ nalezené ve volné krajině na Jihlavsku. Pozornost je věnována i nejprozkoumanější hornické lokalitě na Vysočině – Starým Horám u Jihlavy.

Druhá neméně významná část výstavy je věnována dendrochronologickým výzkumům. Na jedenácti panelech jsou přehledně prezentovány metody datování dřeva na základě zkoumání tloušťky letokruhů stromů a vytváření tzv. letokruhových křivek, umožňujících na konci celého procesu určit letopočet skácení stromu. Tato část výstavy má nadregionální přesah, neboť se zabývá oborem jako takovým s příklady z celé Vysočiny i dalších regionů. Kromě datování historických dřev nám výzkum letokruhů přináší poznatky o klimatu v minulosti, lze např. zjistit „suchá období“ nebo různé katastrofy v podobě požárů apod. Na výstavu se váže tematická přednáška s názvem „Dendrochronologie jako dobrodružství“ v rámci cyklu Science café, kterou přednese Ing. Josef Kyncl v Malovaném sále MVJ v úterý 17. března od 18:00.
Mgr. David Zimola
12. 2. 2020Voyage, voyage
Od 12. února do 29. března 2020 bude v Muzeu Vysočiny Jihlava, Masarykovo náměstí 57/58 k vidění výstava kreseb originálního ženevského umělce Mirka M. alias Vincenta Dugogha. Autor českého původu se narodil v roce 1953 v Praze, kde absolvoval i Výtvarnou školu Václava Hollara.

Od roku 1988 žije v Ženevě. Do svých prací promítá pocity, zkušenosti, pozorování a experimenty z každodenního života. V jeho díle se prolínají parodie, portréty quidamů, citace básníků a filozofů či kaligrafické zápisy, věnované široké škále námětů, od dějin umění po recepty, včetně např. strukturální analýzy hamburgeru nebo autobiografických poznámek.

Svá díla vystavoval například v Centru současného umění v Ženevě, dále třeba v galeriích v Rotterdamu či v Lausanne.

Soubor kreseb, který bude vystaven v jihlavském muzeu, je věnován tématu „cesty“, ať už v původním nebo přeneseném smyslu slova. Podstatná část z nich vznikla "sur le vif" v autobusu, který jezdí den za dnem dokolečka z Champelu na Place de Neuf a přepravuje lidi do práce, z práce nebo třeba z flámu...

Vernisáž výstavy se bude konat 11. února v 17:00.
RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D.
12. 2. 2020Nová kniha jihlavského muzea: Svět středověkých her
Muzeum Vysočiny Jihlava ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni vydává komentovaný katalog k výstavě Svět středověkých her.

Obrazovou a textovou formou jsou zde prezentovány originální artefakty, které sloužily k hrám a zábavě v rozmezí od 12. do 16. století. Předměty pocházejí z desítek českých, moravských a slezských archeologických lokalit a tvoří základní průřez toho, co tato specifická skupina hmotné kultury obsahuje. Katalog doplňuje komentovaná část s texty a bohatými obrazovými přílohami, přibližující jednotlivé středověké hry a formy zábav z hlediska jejich historie, vývoje, pravidel a dokladů výskytu u nás i v jiných evropských zemích.

Novou publikaci je možné zakoupit na pokladně jihlavského muzea (stojí 250 Kč), lze ji i objednat na emailové adrese: muzeum@muzeum.ji.cz.
Mgr. Aleš Hoch
29. 1. 2020František Hoffmann: 1920-2015
Muzeum Vysočiny Jihlava ve spolupráci s Moravským zemským archivem v Brně – Státním okresním archivem Jihlava připravilo výstavu ke stému výročí narození významného českého historika, archiváře a kodikologa PhDr. Františka Hoffmanna, CSc., který dvacet let svého dlouhého a činorodého profesního života spojil s Jihlavou a oběma pořadatelskými institucemi.

Narodil se 23. února 1920 v Litomyšli. Po vysokoškolských studiích a absolvování Státní archivní školy nastoupil 1. prosince 1950 do jihlavského archivu, který vedl do 31. srpna 1968, od září 1968 do konce roku 1969, kdy byl kvůli své veřejné angažovanosti v letech 1968–1969 z funkce odvolán, byl ředitelem Muzea Vysočiny v Jihlavě. Koncem následujícího roku musel z muzea i z Jihlavy odejít úplně. Od ledna 1971 působil v oddělení pro soupis a studium rukopisů Ústředního archivu Československé akademie věd v Praze, kde byl zaměstnán do konce roku 1985, později zde ještě dlouhá léta působil jako externista. Bibliografie prací Františka Hoffmanna obsahuje na 340 záznamů. Je autorem několika knih a desítek odborných studií a popularizačních článků o historii Jihlavy, zaměřených především na předhusitské a husitské období a jihlavské městské a horní právo, ale i na novější dějiny města. V širším záběru se uvedené problematice věnoval i po nuceném odchodu do Prahy. Je proto pochopitelné, že Jihlava zaujímá v mnoha jeho kodikologických, historických a právněhistorických studiích významnou roli. Vyvrcholením jeho historického bádání je odborníky vysoce oceňovaná syntéza České město ve středověku z roku 1992 (druhé, upravené a rozšířené vydání vyšlo pod názvem Středověké město v Čechách a na Moravě v roce 2009), v níž zhodnotil svůj celoživotní zájem o tuto problematiku. Za odbornou činnost v oblasti historie, kodikologie a archivnictví a za své občanské postoje obdržel František Hoffmann řadu vyznamenání a čestných ocenění, v roce 2000 mu bylo uděleno čestné občanství města Jihlavy. Zemřel 1. října 2015 v Praze.

Na výstavě budou prezentovány fotografie a písemné dokumenty přibližující život a dílo Františka Hoffmanna, které budou doplněny ukázkami jeho knih a studií. Vernisáž, jež bude součástí konference Iglavia historica – exempla trahunt pořádané při příležitosti 750. výročí jihlavského stavebního řádu Přemysla Otakara II., proběhne 29. ledna v 16:30, výstava potrvá do 29. března.
Mgr. Petr Dvořák, SOkA Jihlava,
akad. mal. Martin Kos
20. 1. 2020Marek Musil: Moravské Toskánsko
Na druhou polovinu zimy chystáme pro Kavárnu Muzeum výstavu jihlavského fotografa Marka Musila (nar. 1972, pochází z Polné). Fotografování je jeho největší koníček a příjemná relaxace, kdy se člověk od všeho oprostí, vyčistí si hlavu a užívá si tu nádheru kolem sebe. Nejraději fotografuje krajinu, hory a vodu ve všech podobách, ale nebrání se i jiným tématům. Rád se učí nové věci. Z ročních období má nejraději podzim, kdy hraje vše barvami a kdy po ránu bývají mlhy. Často se vrací na stejná místa, aby je nafotil v různém ročním období a pokaždé v jiném světle. Brzy vstává, aby byl včas na místě a mohl zachytit to nejlepší světlo. Nejraději má krajinu v okolí Kyjova – tzv. Moravské Toskánsko, v zahraničí ho to táhne do chladných oblastí na severu Evropy.

Marek Musil je členem Fotoklubu v Polné a každoročně vystavuje fotografie v Rérychově galerii v Městském muzeu v Polné. Opakovaně se umisťuje na předních místech v soutěži Photographia Natura pořádané Muzeem Vysočina Jihlava. V roce 2018 vystavoval v jihlavské Kavárně Muzeum soubor fotografií polární záře, východů a západů slunce na souostroví Lofoty a v Norsku pod názvem Polární světlo.

Připravovaná výstava Marka Musila s názvem Moravské Toskánsko bude návštěvníkům Kavárny Muzeum přístupná od pondělí 20. ledna 2020 až do neděle 1. března 2020.
Pavel Bezděčka
14. 1. 2020Po stopách brouka Pytlíka aneb hmyzí postavičky Ondřeje Sekory očima entomologa
Na druhou polovinu zimy jsme připravili přírodovědnou výstavu pro děti i dospělé. Výstava Po stopách brouka Pytlíka přináší populárně naučné zamyšlení nad identitou hlavních hmyzích postaviček z knížek Ondřeje Sekory – Berušky, Cvrčka, Dřepčíků, Ferdy mravence, Hrobaříků, Chlupáčka, Chrobáka, Chrostíka, Koníka, Kováříků, Krtonožky, Majky, Mravkolvů Neviňátka a Ťutínka, Nosatých brouků, Potápníka, Straširybky, Potemníka, Prskavců, brouka Pytlíka, Roháče, Ruměnic, Splešťule, Střevlíka Masoráda, Svatojánských mušek, Svižníka, Škvorů, Tesaříka, Vodoměrky, Zlatohlávka a Znakoplavky.

Stručné komentáře doplněné fotografiemi obsahují různé zajímavosti ze života uvedených příslušníků hmyzí říše, takže návštěvníci se například dovědí, jak ve skutečnosti vypadají dřepčíci – nejrychlejší skákači hmyzího světa, že pan Sekora si pletl kobylku a saranče a také že brouci prskavci vůbec nemají hasičské schopnosti a mnoho jiných zajímavostí.

Výstava bude zahájena vernisáží v úterý 14. ledna 2020 v 17. hodin a potrvá do neděle 15. března 2020.
Pavel Bezděčka
2019
19. 12. 2019Photographia Natura 2020 - téma
Tématem 17. ročníku naší fotosoutěže jsou Interakce v přírodě.

Jedná se o zachycení interakcí mezi jakýmikoli organismy v přírodním prostředí. Od dramatických – například pavouk ulovil do sítě mouchu, střevlík ulovil hlemýždě, housenka žere list, káně loví hraboše, jeleni zápasí o laň, vlk pronásleduje srnu, ale třeba i jak se sýkorky perou s kosem na krmítku, přes interakce oku libé – například čmelák opyluje květ třešně, motýl saje nektar z bodláku, mravenci se oťukávají tykadly, veverka vybírá semena ze šišky, až po interakce poetické – například tetřívek toká před samičkou, slunéčka sedmitečná se páří na kopretině, ptačí máma krmí ptáčata na hnízdě, zajíci si hrají na louce, laň kojí koloucha.

Prostě jde o to zachytit vzájemnou aktivitu dvou či více jedinců. Je to tedy téma spíše dokumentární, reportérské, ale samozřejmě bude záležet nejen na zachycení konkrétního děje a výpovědní hodnotě snímku, ale i na kvalitě fotografie.
Upozornění: téma se netýká hospodářských zvířat či domácích mazlíčků, ani lidí.

Uzávěrka příjmu fotografií bude v neděli 8. listopadu 2020.
Pavel Bezděčka
16. 12. 2019Photographia Natura 2019 - výsledky
Tématem šestnáctého ročníku fotosoutěže pořádané Muzeem Vysočiny Jihlava byly Solitéry – paměť krajiny. Do uzávěrky jsme obdrželi 220 soutěžních fotografií od 37 autorů z 22 obcí a měst z území celé republiky.
V pátek 6. prosince 2019 se uskutečnila vernisáž výstavy 70 vybraných fotografií, během níž proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen autorům nejlépe hodnocených snímků.

V hlavní kategorii zvítězila fotografie Ochránce křížku od Pavla Koumara z Jihlavy. Na druhém místě je Trosečník od Marka Musila z Jihlavy a třetí místo získal opět jihlavský autor Pavel Zach se snímkem Zimní.
Všichni jmenovaní obdrželi ceny, které kromě Muzea Vysočiny Jihlava věnoval i Kraj Vysočina a firma Mitech s. r. o. Jihlava. Vítězům soutěže osobně blahopřála a k účastníkům vernisáže promluvila náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina paní Ing. Jana Fischerová, CSc., která převzala záštitu i nad příštím, sedmnáctým ročníkem naší soutěže.

Výstava Photographia Natura 2019 bude v našem muzeu otevřena do neděle 2. února 2020, následně bude na dva měsíce zapůjčena do Horácké galerie v Novém Městě na Moravě.
Vítězné fotografie naleznete na muzejním facebooku.
Pavel Bezděčka
28. 11. 2019Vánoce s vůní dřeva, vanilky a skořice
Letošní vánoční výstava, která bude probíhat v prostorách Muzea Vysočiny v Jihlavě od 29. listopadu 2019 až do 5. ledna 2020 s názvem „Vánoce s vůní dřeva, vanilky a skořice“, je složena ze dvou zdánlivě odlišných témat.

První část je věnována tradičně betlémům. V menší míře těm původním, jihlavským, které pochází z konce 19. a z počátku 20. století a byly prezentovány již několikrát. Větší část výstavy bude zaměřena na nedávnou a současnou tvorbu žijících a stále tvořících autorů – řezbářů ze zdejšího regionu, jako je paní Jaroslava Floriánová ze Staré Říše, Vlaďka Bednářová z Polné, Jiří Houser ze Lhotky nebo Josef Franz z Třebíče. Vystaveny jsou ale i nedávno vzniklé betlémy dnes již nežijících řezbářů – paní Lenky Dvorníkové ze Štoků a především pana Jiřího Musila z Jihlavy, jehož velký betlém nám zapůjčila jeho rodina. Druhá část vánoční výstavy je zaměřena na zvykoslovné pečivo 19. – 20. století tak, jak bylo pořizováno během jednotlivých ročních období a svátků, včetně popisu jednotlivých zvyků v průběhu roku. Tato část výstavy byla částečně inspirována obdobnou výstavou v Městském muzeu Polná, které zapůjčilo i některé ze svých exponátů.

Dřevěné betlémy i vůně pečiva dokážou vždy navodit tu správnou předvánoční atmosféru, a proto věříme, že nejinak tomu bude letos i v jihlavském muzeu.
PhDr. Dana Nováková
28. 11. 2019Vánoce v přírodních materiálech
Na výstavě Vánoce v přírodních materiálech bude možné spatřit výrobky z různých přírodních materiálů od jedenácti tvůrců nejen z našeho regionu, ale i z Mnichova Hradiště a z Hluboké nad Vltavou.

Návštěvníci se mohou těšit na dekorace z orobince Ivety Dandové, která patří k posledním výrobcům ovládajícím tyto pletařské techniky, a proto také byla oceněna jako „Nositel tradic lidových řemesel“.
Jaroslava Plášilová-Chlupáčová představí své malované kameny inspirované zimní přírodou.
Dalším „Nositelem tradic lidových řemesel“ je i Ludmila Dominová, na výstavě mohou návštěvníci obdivovat její precizní výšivky z rybích šupin.
Figurky ze všech možných šišek a ořechových skořápek z dílny Miloslava Janů rozhodně překvapí nejen dospělé, ale i děti, které se zde možná budou trošičku bát…
Ukázka ze sbírky betlémů Bohuslavy Veitové je doplněna jejími ručně vytvořenými keramickými betlémy.
Velký dřevěný betlém Aleše Hinka je stylizován do autorova oblíbeného období – do gotiky.
Postavičky z šustí a slaměné dekorace jsou ukázkou řemeslného umu Lenky Holasové a Miluše Bahounkové.
K vidění je i tvorba drátenice Věry Studené – oko návštěvníka jistě potěší její odrátované rybičky.
Pavla Kvasničková představí svůj plstěný betlémek z ovčího rouna.
Vůní, která jistě k Vánocům patří, je vůně voskových svící, ty vystavené jsou od Moniky Bednářové.


Výstava, která se snaží poukázat hlavně na to, jak jsou ještě lidé v dnešní přetechnizované době manuálně šikovní a jak stále přetrvává řemeslná zručnost, bude k vidění v malém výstavním sále do 5. ledna.
Dana Oberreiterová
23. 10. 2019Z Velké Moravy až do nepaměti a zpět
Velká Morava jako nejstarší slovanský státní útvar na našem území nepředstavuje pouze jeden ze základů naší národní identity, zanechala rovněž kulturní vliv daleko přesahující rámec střední Evropy. Je tak mimo jiné i poutem se širším slovanským světem východní a jižní Evropy. Tento odkaz, spjatý s misií věrozvěstů Cyrila a Metoděje, včetně následného působení jejich žáků, zachycuje soubor fotografií doc. Mgr. Petra Francána nazvaný Z Velké Moravy až do nepaměti a zpět. Fotografie zobrazující kulturně historické památky, v nichž se odráží cyrilometodějské dědictví, byly pořízeny na Moravě, Slovensku, v Srbsku, Bulharsku, Rumunsku, Makedonii, Albánii a Černé Hoře.
Výstavu fotografií pak doplňují archeologické nálezy zapůjčené ze sbírek Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Vybrané předměty přibližují životní podmínky a kulturní život obyvatel Velké Moravy na našem území.

Výstava je otevřena v budově Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 57/58 ve dnech 24. října 2019 až 26. ledna 2020.
PhDr. Radim Gonda, Ph.D.
17. 10. 2019Martin Srb a Adolf Absolon - Nejen známková tvorba
Jihlavské muzeum nabídlo výstavní prostory muzejních arkád dvojici osobností české grafiky – Adolfu Absolonovi a Martinu Srbovi pro výstavu, která bude zahájena vernisáží 17. října.

Malíř, ilustrátor a tvůrce poštovních známek RNDr. Adolf Absolon je původním povoláním geolog. Geologii vystudoval na Univerzitě Karlově, pracoval ve výzkumu a publikoval řadu vědeckých studií. Malování však bylo jeho srdeční záležitostí od dětství. První výstavu svých prací uspořádal v roce 1980, v roce 1988 se stal členem Svazu československých výtvarných umělců a poté jako malíř a ilustrátor přešel tzv. na volnou nohu. Ilustroval řadu přírodovědných knih i několik titulů beletrie. Spolupráci s Českou poštou zahájil v roce 1994. Podle jeho návrhů se zrodilo 30 poštovních známek a na většině z nich spolupracoval s rytcem Martinem Srbem.
Martin Srb působil nejprve jako rytec-medailér a od roku 1977 byl zaměstnán ve Státní tiskárně cenin. Zde začal se studiem bankovkové grafiky, ve kterém pod vedením akademických malířů Karla Šafáře a Ladislava Karouška pokračoval i na počátku 80. let. Od roku 1984 spolupracoval s malířem prof. Josefem Lieslerem. Svoji první poštovní známku vyhotovil v součinnosti s malířkou Radanou Hamsíkovou v roce 1988 a do dnešního dne přivedl na svět více než stovku známek, stejně jako speciálních „obálek prvního dne“. V rámci své tvorby se potkal s řadou českých i slovenských výtvarníků a od roku 1992 své práce představuje na četných výstavách.

Výstava s názvem „Martin Srb a Adolf Absolon. Nejen známková tvorba“ představí oba autory v tvůrčím souznění i jako samostatné výtvarníky, a to nejen v oblasti filatelistické. O jejich uměleckých kvalitách se mohou návštěvníci přesvědčit až do 1. prosince.
Mgr. Ludmila Moržolová
10. 10. 2019Hans Canon
Hans Canon
Osobnost jihlavského muzea

11. 10. – 17. 11. 2019

Výstava návštěvníkům představí umělce, který je jihlavské veřejnosti téměř neznámý. Přitom syn známého rakouského malíře, narozený v roce 1883 ve Vídni, v Jihlavě žil téměř padesát let a právem patří k významným osobnostem Jihlavy. Byl uznávaným umělcem, přírodovědcem a v neposlední řadě i dlouholetým pracovníkem jihlavského muzea.

Hans Canon maloval a kreslil portréty a akty, místní selské typy, krajiny i zátiší. Návštěvníci výstavy mohou zhlédnout průřez jeho tvorbou, vystaveny budou zejména olejomalby.
V roce 1928 se stal Canon správcem sbírek jihlavského muzea. Postupně utřídil a popsal uměleckohistorické sbírky. Také se věnoval přírodě Jihlavska a svá vědecká díla o fauně a flóře našeho regionu sám ilustroval.
Po odchodu z Jihlavy v roce 1945 žil v Německu, kde v roce 1960 zemřel.
akad. mal. Martin Kos
7. 10. 2019Kdo byl Zachariáš z Hradce?
Všichni v Telči se se jménem Zachariáše z Hradce setkali, všichni vědí, že telčské náměstí nese jeho jméno, ale co o něm vlastně víme? Kdo byli jeho rodiče, sourozenci? Co víme o jeho manželkách?

Je nám známo, že byl nejenom dobrým hospodářem, ale i šlechticem se sociálním cítěním? Že jeho smysl pro krásu a estetiku, který se projevil především ve velké přestavbě gotického hradu na renesanční sídlo, měl vliv i na celkovou podobu Telče?
Že hlavně jeho zásluhou Telč navštěvují turisté z celého světa?

To jsou otázky, které by výstava měla zodpovědět. Zároveň by měla přiblížit osobnost Zachariáše z Hradce jako významného renesančního šlechtice, mecenáše a budovatele.

Výstava bude ve vstupní síni telčské radnice zahájena slavnostní vernisáží, na které vystoupí žáci ZUŠ.
Výstava bude k vidění do 31. října 2019.
Helena Grycová Benešová
19. 9. 2019Pěšáci umění
Na podzimní měsíce připravilo naše muzeum mimo jiné i malou uměleckou výstavu pod názvem Pěšáci umění. Svá nová díla zde představí dva autoři: Hugo Jonáš – sochy a Pavel Bezděčka – obrazy. Tato dvojice dosud připravila velmi úspěšné výstavy v Hradci Králové 2017 (Galerie Na Hradě), v Mikulově 2018 (Galerie Konvent), v Přibyslavi 2018 (Janáček galerie), Humpolci 2019 (Muzeum dr. A. Hrdličky) a nyní v Jihlavě. Jejich společné výstavy jsou ceněny zejména pro harmonický soulad vystavených soch a obrazů.

Hugo Jonáš je od roku 2015 umělecký pseudonym Davida Habermanna (*1979). Tento umělecký kovář ve své volné tvorbě pracuje s černou ocelí, v konečné úpravě často oživenou kontrastními pastelovými barvami, materiál zpracovává ručním kováním (zde je patrná rodinná řemeslná tradice); jeho tvorbu zcela vystihuje motto „umělec s dětskou duší“, častými motivy jsou příroda, příběh, tvar koule, biblické náměty, v posledním období se soustřeďuje na práci s figurou. Účastnil se řady setkání evropských umělců JEMA a kovářských akcí: Bad Hall (Německo), Hefaiston Helfštýn, Brtnické kovadliny, Kováčské dni (Slovensko), Ferraculum Ybbsitz (Rakousko) kde získal řadu ocenění. Dosud má za sebou 38 autorských a kolektivních výstav, je členem Unie výtvarných umělců ČR a Spolku výtvarných umělců Vysočiny.

Pavel Bezděčka (*1952) je kurátorem zoologických sbírek našeho muzea. Kromě zoologie se věnuje fotografování, kresbě a malbě, psaní pohádek a bajek a cestování. Fotografie uplatnil v řadě knih, časopisů, propagačních materiálů, a také na více než 70 výstavách. Ilustracemi doplňuje zejména své odborné publikace a pohádky pro děti (ilustroval tři dětské knihy). Počítačové malbě (computer painting) se věnuje od roku 2012. Od roku 2014 své obrazy vystavuje – zatím na 47 výstavách. Jeho díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách v ČR, na Slovensku, v Norsku a Švýcarsku. Realizace uplatnil v Dačicích, Přibyslavi a v Mook en Middelaar (Nizozemsko). Je členem Unie výtvarných umělců ČR, Spolku výtvarných umělců Vysočiny a členem Surrealistické skupiny STIR UP.

Výstava bude umístěna v Malém výstavním sále od pátku 20. září do neděle 3. listopadu 2019. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 19. září 2019 v 17 hodin.
Pavel Bezděčka
6. 9. 2019Ikony - Obrazy neviditelného světa
Od 7. září se budou moci návštěvníci jihlavského muzea na muzejních arkádách setkat s tajuplným světem pravoslavných ikon a chrámů na výstavě nazvané Ikony – Obrazy neviditelného světa.

Ikona je umělecké vyjádření evangelijní zvěsti, dobré zprávy o spáse člověka. Tato umělecká díla jsou neopakovatelná svým duchovním obsahem i výtvarným stylem. Ikonopisci se řídili a řídí jinými motivy a přístupy k umění, než jsou dnes běžné. Své síly vkládají do vyjádření skutečnosti, která přesahuje jejich individuální pohled. Ikony jsou vytvořeny pomocí kánonu, který je společným dílem církevních otců a ikonopisců. Proto vyjadřují obecné církevní hledisko, zabývající se smyslem lidského života. Kanonicky vytvořená ikona má za úkol podat prostřednictvím obrazu tutéž pravdu o záchraně člověka pro věčný život v Bohu všem členům církve napříč prostorem a časem. Kánon přitom nespoutává umělce vnitřně, duchovně nebo umělecky, ale slouží jako pomoc při ztvárňování hlubokého duchovního obsahu. To, že ikony dokáží tak intenzivně promlouvat k srdci mnohých lidí i dnes, ovšem není jen dílem kánonu. Ve vrcholném období ikonopisectví byli autory ikon především mniši, kteří žili hlubokým kontemplativním životem. Můžeme se dokonce v souladu s pravoslavnou teologií vyslovit v tom smyslu, že „viděli Boží slávu“. To, co pronikalo jejich duše, vkládali do svých děl. Stali se tak vzorem pro celé další generace ikonopisců.

Na výstavě se zájemci seznámí také s nejznámějšími poutními místy spojenými s pravoslavím, s nejdůležitějšími náboženskými motivy, které ikony zachycují, a prostřednictvím ikon se představí také čeští světci.

V rámci konání výstavy proběhnou v Malovaném sále muzea také 2 přednášky. 12. září se uskuteční přednáška „Jak se dělá ikona“ a 25. září další nazvaná „Mystika východního křesťanství“. 10. října mohou zájemci zavítat do pravoslavné kaple sv. Václav a Ludmily v Jihlavě na komentovanou prohlídku. Všechny výše uvedené akce začínají v 17:00.

Výstava potrvá do 13. října.
Mgr. Ludmila Moržolová
29. 7. 2019Na hrad Roštejn se v srpnu vrátí jazz
Malebný lovecký hrádek Roštejn ležící v lesích mezi městy Telč a Třešť proslul nejen svou atraktivní polohou, ale mimo jiné také tradicí jazzové hudby, která měla na hradě své místo pravidelně od 80. let 20. století. V posledních několika letech byla však tato tradice přerušena, mimo jiné v souvislosti s náročnou rekonstrukcí objektu. V roce 2019 se Roštejn pomalu ke slavnému odkazu začíná vracet.

Hrad Roštejn, který prochází od roku 2017 stavební rekonstrukcí a procesem instalace nových expozic, i v průběhu letošního léta láká návštěvníky. Od začátku letních prázdnin jich do prostor nově upravených prohlídkových tras zavítalo již přes 10 000. Spolu s plným provozem a přes pokračující úpravy exteriérů se hrad vrací k pořádání větších kulturních akcí, a to nejen v interiérech, ale i na zatravněném předhradí. Právě zde se v druhé polovině prázdnin, konkrétně v neděli 18. srpna, zahájí návrat k tradici jazzových koncertů na hradě. Od 14.00 vystoupí postupně Humpolecký Dixieland, Swing Trio Telč, Jazz Quintet Třešť a Jazz Joint. Program potrvá zhruba do 19.30 hod. Vstupenky bude možné zakoupit na místě za 150,- Kč, nebo v předprodeji na pokladně hradu Roštejn či Muzea Vysočiny v Jihlavě za 100,- Kč (předprodej bude probíhat od 1. do 17. srpna). Děti do 15-ti let mají vstup zdarma.

Jazz na Roštejně nebude poslední kulturní akcí letních prázdnin na hradě, hlavní sezona vyvrcholí o posledním srpnovém víkendu hned dvojicí večerních akcí. V pátek 30. srpna se na nádvoří odehraje letní kino - promítány budou dvě méně známé televizní pohádky natočené na Roštejně (O Radkovi a Mileně a Černá Fortuna). Vstup na promítání bude zdarma. O den později v sobotu 31. srpna se Roštejn připojí k tradiční celorepublikové akci s názvem Hradozámecká noc a zaměří své prohlídky na dobové stravování. Podrobnosti o Hradozámecké noci budou na webových stránkách v průběhu měsíce srpna.
PhDr. Kateřina Rozinková
4. 7. 2019Není pivo jako pivo aneb pivní putování po Vysočině
V letošním parném létě je vítané každé osvěžení. S teplem, koupališti a dovolenými jde ruku v ruce potěšení z dobrého doušku vychlazeného piva. A právě pivo je tématem letní výstavy jihlavského muzea.

Určitě velká část návštěvníků muzea přivítá přehled pivovarů v Kraji Vysočina. Ať už těch velkých, všem známých, nebo těch malých, často provozovaných pro radost a zábavu. Pivovarů jsou tři desítky. Stačí si jen vybrat a při toulkách Vysočinou mít cíl, na který se lze jen těšit.

Samozřejmě návštěvníci výstavy nebudou ochuzeni o trochu teorie. Jak se pivo vaří, z jakých surovin, jaké rozpoznáváme druhy piv, jak se správně čepuje nebo stručný nástin z historie zlatavého moku.

Výstava bude probíhat ve velkém výstavním sále a přilehlém mázhausu v přízemí expoziční budovy muzea. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 4. července v 17:00 a navštívit ji můžete až do 15. září.
akad. mal. Martin Kos
2. 7. 2019S fotoaparátem za humny
Na letní měsíce jsme do výstavního prostoru muzejních arkád připravili výstavu fotografií Milana Slavingera pod názvem S fotoaparátem za humny. Jedná se o jubilejní výstavu k autorovým sedmdesátinám.

Ing. Milan Slavinger (* 1949) pochází ze staré lesnické rodiny, kde se povolání lesníka dědí z otce na syna již od roku 1760, tedy více než 250 let. Vzděláním lesní inženýr, zaujatý od mládí myslivostí, ochranou přírody a fotografováním.
Fotografovat začal až na vysoké škole, kde ho do tajů fotografování, vyvolávání filmů a zhotovení černobílých fotografií zasvěcoval jeho kolega Petr Hašek. Fotografuje především přírodu a vše co s ní souvisí pro radost sobě, svým blízkým a i ostatním. Mimo přírodních snímků nalezneme v jeho archivu záběry z více než sedmdesáti židovských hřbitovů Čech a Moravy, ze slovenských hor, z masopustů, z obcí a měst na Vysočině. Jeho archiv za posledních deset let obsahuje více než padesát tisíc digitálních snímků. Několik let byl členem Horáckého fotoklubu v Jihlavě, nyní je předsedou Klubu fotografů přírody při Českomoravské myslivecké jednotě.

Milan Slavinger vystavuje své snímky od roku 1989 a dosud měl více než dvacet autorských výstav, z toho dvě v zahraničí (v Rakousku a na Slovensku). Řadu svých fotografií publikoval a stále publikuje v odborných lesnických, ochranářských a mysliveckých časopisech, v nástěnných kalendářích, v propagačních materiálech kraje Vysočina a v několika publikacích. Většina vystavených fotografií pochází z jihlavské části Vysočiny, zejména z okolí Dolní Cerekve – tedy z blízkého okolí autorova bydliště (odtud název výstavy).

Výstava S fotoaparátem za humny bude veřejnosti přístupná od 2. července do 1. září 2019.
Pavel Bezděčka
24. 6. 2019Telč – výstava pohlednic z produkce telčských fotoateliérů
24. června v 16 hodin bude ve vstupní síni telčské radnice zahájena výstava pohlednic ze soukromé sbírky Martina Nováka. Není to jeho první výstava a určitě ani poslední, neboť jeho sbírka je tak rozsáhlá, že do budoucna naplní ještě výstav několik.

Současná výstava je věnovaná tvorbě fotografických ateliérů Josefa Vávry, kterého starší generace pamatuje a dobře zná. V Telči působil plných 62 let a známý byl nejenom jako fotograf, ale také jako ochotník, sokol a člen pěveckého sboru Smetana.
Méně známý je fotoateliér, který provozovala Anna Jiroušová pod názvem Foto Jirouš Telč. Informace o ní jsou velmi skoupé, podle datace fotografií a pohlednic lze usuzovat, že živnost v Seminářské ulici provozovala do roku 1950.

Výstavu pořádá Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč společně s muzejním spolkem a Městem Telč a trvat bude do 31. července 2019.
Helena Grycová Benešová
20. 6. 2019Nové cínové miniatury havířků
Jihlavské muzeum se v letošním roce aktivně zapojuje do oslav 100. výročí Jihlavského havířského průvodu. Kromě velké výstavy nazvané Jihlavský havířský průvod aneb archeologické muzejní havíření, komentovaných prohlídek, přednášek a podzimní mezinárodní odborné konference Stříbrná Jihlava 2019 jsme se rozhodli potěšit své návštěvníky poněkud netradičně. Připravili jsme proto sběratelskou edici cínových miniatur postav – havířků z Jihlavského havířského průvodu.

Vizuální podoba postav vychází z originálních fotografií jihlavského fotografa a patriota Johanna Haupta, který se stal důležitou osobností při budování této významné jihlavské tradice. Fotografie jsou součástí sbírkového fondu jihlavského muzea a pro potřeby chystané výstavy byly nově kolorovány. Konečná podoba cínových miniatur je dílem Mgr. Pavla Zachovala.

Sběratelskou edici bude tvořit celkem 22 hlavních postav Jihlavského havířského průvodu a k prodeji bude výhradně na pokladně jihlavského muzea. Od pátku 21. června si budou moci zájemci zakoupit první 3 cínové miniatury, které zachycují postavy Permoníka, Korouhevníka a rokokového Havíře. Cena miniatur je v rozmezí od 189 do 289 Kč. Další „havířci“ budou postupně přibývat…

Věříme, že si najdou svoji cestu k sběratelům, návštěvníkům Jihlavy i k široké jihlavské veřejnosti.
Mgr. Ludmila Moržolová
7. 6. 2019Není vejce jako vejce
Běžnou součástí našeho života je trávit volný čas v přírodě na vycházkách a túrách, při sportu či sběru hub nebo alespoň na zahrádkách, chatách a chalupách. Nu a kolikrát jste přitom viděli ptačí vejce či alespoň skořápku? Hm… velice zřídka, pokud vůbec. A přitom jsou ptáci všude kolem nás.
Proč je tomu tak? Protože ptáci svá vajíčka skrývají a chrání nejen před námi, ale před každým možným nebezpečím, zejména pak před zraky predátorů. To proto jsou ptačí vejce všelijak barevná, od bílé, zelenkavé až po modrou a nejčastěji jsou všelijak kropenatá. Liší se také velikostí a dokonce i tvarem.
Ne všechna jsou totiž vejčitá, jsou i vajíčka kulatá, podlouhlá a dokonce i šišatá – hruškovitá. Proč?
To se dozvědí návštěvníci výstavy, kterou pod názvem „Není vejce jako vejce“ připravujeme na léto.

Tato rozsahem malá, ale významem velká přírodovědná výstava představí rozmanitost a barevnost ptačích snůšek mnoha desítek druhů ptáků žijících na Českomoravské vrchovině. Bude skvělým doplňkem učiva na školách všech stupňů, praktickou příručkou pro všechny milovníky přírody a jakýmsi „lakmusovým papírkem“ znalostí zkušených ornitologů.
Pavel Bezděčka
28. 5. 2019MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA NA SEZNAMU VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ!
Muzeum Vysočiny Jihlava se dostalo na seznam výzkumných organizací

Po napínavém čekání na výsledek správního řízení obdrželo jihlavské muzeum rozhodnutí o zápisu do seznamu výzkumných organizací. „Zápis do seznamu výzkumných organizací je pro Muzeum Vysočiny Jihlava oceněním jejich dlouhodobé odborné činnosti, která je na velmi vysoké úrovni. A je stěžejní, že se jedná o zápis trvalý a nebude potřeba opakovaně prokazovat, že jsou naplňovány ze strany jihlavského muzea definiční znaky,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová s tím, že tímto se muzeu otevírá cesta žádat o finanční prostředky na podporu výzkumu a vývoje.

Správním úřadem, který je od 1. července 2017 pověřen výkonem agendy spojené s vedením seznamu výzkumných organizací, je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Na tomto seznamu jsou zapsány organizace, které požádaly o zápis a úspěšně prokázaly naplnění definičních znaků organizace pro výzkum a šíření znalostí, které stanovily předpisy Evropské unie. Tyto podmínky se vztahují i na subjekty v minulosti zapsané do seznamu výzkumných organizací vedeného Radou pro výzkum, vývoj a inovace. A již i zde bylo jihlavské muzeum zapsáno. Zápis do seznamu výzkumných organizací je tedy důkazem o tom, že správní orgán v rámci řízení o zápisu do tohoto seznamu ověřil splnění všech povinných znaků. Všechny orgány státní správy automaticky mohou považovat subjekty uvedené v seznamu za výzkumnou organizaci a nemusí je dále zkoumat, což je rovněž velikou výhodou.

Muzeum Vysočiny Jihlava je tak v seznamu po boku fakultních nemocnic, výzkumných ústavů a institutů nebo univerzit. Z muzeí zde figuruje například Národní muzeum, Národní technické muzeum, Národní galerie v Praze, Moravská galerie v Brně, Moravské zemské muzeum, Muzeum hlavního města Prahy, Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace nebo Muzeum východních Čech v Hradci Králové. Kompletní seznam je k dispozici na webových stránkách http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzkumne-organizace.

V současné době realizuje jihlavské muzeum jako řešitel nebo spoluřešitel čtyři projekty zaměřené na vědu a výzkum, které jsou financovány z grantových zdrojů. Celkový objem finančních prostředků je ve výši cca 22 milionů Kč. Jedná se o projekty zaměřené na archeologický výzkum, montanistiku, kulturní dědictví a kampanologii.
Krajský úřad Kraje Vysočina
Odbor sekretariátu hejtmana
14. 5. 2019Tak to vidím já
Na čas předprázdninový připravujeme do Kavárny Muzeum výstavu fotografií jihlavské autorky Mirky Patočkové.

Hlavním námětem její tvorby jsou přírodní motivy, od krajin až po makrofotografii. Sama o své vášni říká:„Stále více mě přitahuje a fascinuje fotografování přírody, jejíž nekonečnou krásu a úžasné detaily se pokouším svým fotoaparátem zachytit.“

Od roku 2013 je členkou Horáckého fotoklubu Jihlava. Dosud absolvovala tři autorské výstavy (Jihlava, Žďár nad Sázavou a Střelice u Brna) a jednu kolektivní (Brtnice). Mimo to se v posledních letech zúčastnila tří ročníků tradiční fotosoutěže Muzea Vysočiny Jihlava – Photographia Natura, a tedy i šesti následných kolektivních výstav v Jihlavě a v Novém Městě na Moravě.

Výstava Mirky Patočkové pod názvem „Tak to vidím já“ bude v Kavárně Muzeum zahájena 14. května a ukončena 30. června 2019.
Pavel Bezděčka
2. 5. 2019Mezinárodní konference Stříbrná Jihlava 2019
Spolu s partnery pořádá Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o., již devátý ročník mezinárodní konference k dějinám starého hornictví a hutnictví s názvem Stříbrná Jihlava 2019, která se uskuteční od 10. do 12. října 2019. Konference se bude konat pod záštitou Kraje Vysočina v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova ul. č. 57 v Jihlavě.
Konference je tradičně zaměřena na prezentace montánních témat nejen z Vysočiny, ale obecně i z jiných evropských regionů. Výsledky svých výzkumů představí geologové, historici, archeologové a další badatelé v rámci přednášek v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina ve čtvrtek 10. 10. a v pátek 11. 10. 2019. V pátek 11. 10. od 19,00 hod. pořádáme pro účastníky konference tradiční společenský večer na hradě Roštejně, spojený s prohlídkou nových hradních expozic budovaných postupně v rámci projektu „Zpřístupnění nových expozic na hradě Roštejně“.
Na závěr konference bude v sobotu 12. 10. vypravena exkurze, která účastníky zavede do havlíčkobrodského rudného revíru.
Mezinárodní konference je otevřená široké veřejnosti, zájemci si mohou stáhnout informace, případně přihlášku na webové adrese: http://muzeum.ji.cz/str.php?id=244&&parent_id=1&&lang=cz.
Přihlášky je možno zasílat na adresu stribrnajihlava@muzeum.ji.cz nebo poštou na:
Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.
Sylva Pospíchalová
Masarykovo nám. 55
586 01 Jihlava
Mgr. David Zimola
2. 5. 2019Jihlavské muzejní havíření aneb archeologické muzejní havíření
Výstava s názvem „Jihlavský havířský průvod aneb archeologické muzejní havíření" bude zahájena vernisáží v Muzeu Vysočiny Jihlava na Masarykově nám. č. 57/58 v pátek 7. 6. 2019 v 16:00 a potrvá do neděle 13. 10. 2019.

Obsáhlá výstava bude věnována především 20. výročí znovuobnovení Jihlavského havířského průvodu v roce 1999, 220. výročí tísíciletých oslav k domnělému založení Jihlavy v roce 799 (1799) a také k 120. výročí pořádání havířského průvodu v moderních dějinách města (1899).
Stěžejní důraz je kladen na prezentaci dětských hornických krojů, které na výstavu zapůjčil Jihlavský havířský průvod, z. s., a nových archeologických nálezů získaných v rámci archeologických výzkumů na Vysočině.
První část výstavy je věnována 22 hornickým krojům, které představují 22 základních postav havířského průvodu, jejichž některé součásti jsou více jak 100 let staré. Dále bude prezentován původní praporec z 19. století a historie jihlavských havířských průvodů od jejich zavedení v roce 1799 až do současnosti.
Druhá část výstavy je věnována archeologickým objektům připomínajícím zašlou slávu jihlavského hornictví a dalším aktuálním archeologickým nálezům odkrytým na území Kraje Vysočina. Muzejní výstava je plánována na období konání „Jihlavského havířského průvodu 2019" (21.–23. 6. 2019), jakožto i na dobu konání tradičního "Setkání hornických měst", které pořádá Statutární město Jihlava ve stejném termínu. Ukončení výstavy spadá do období konání mezinárodní konference k dějinám starého hornictví a hutnictví Stříbrná Jihlava 2019 ve dnech 10.–12. 10. 2019.
Mgr. David Zimola
2. 5. 2019Hrad Roštejn v roce 2019
Rok 2019 bude pro hrad zcela zásadním, neboť od začátku letních prázdnin dojde k plnému zpřístupnění všech nových podob zdejších expozic. Již v loňském roce otevřená interaktivní trasa pro rodiny s dětmi „Příroda, lovectví a myslivost“ bude doplněna ještě o dvě nové místnosti. Jednat se bude o lesní hernu sloužící k utvrzení všech znalostí nabytých během pobytu na trase a malý prostor pro krátkodobé výstavy. Bez zajímavosti jistě není, že uvedené prostory se navíc nacházejí v jedné ze stavebně nejstarších částí hradu. Spolu s těmito prostory dojde od 2. července ke zpřístupnění nové podoby hlavní návštěvnické trasy „Lovecké sídlo v proměnách dějin“, která bude přístupná s průvodcem.

Již pár dní po svém otevření (ve dnech 5. – 7. července) tato expozice uvítá první velkou kulturní akci, konkrétně divadelní prohlídky „Se zlatou růží v erbu“ v podání DS Karla Čapka z Třeště. V průběhu celé sezony budou na hradě opět pořádány i další kulturní akce: Roštejnský hodokvas 11. května, Jazz na Roštejně 18. srpna nebo Hradozámecká noc 31. srpna. Mimo kulturních akcí správa hradu plánuje i změny v sortimentu suvenýrů v souvislosti s novými podobami všech tras. Postupná obměna se proto bude týkat jak pohlednic či magnetek, tak například i publikací o hradě.

Ačkoli stavební úprava interiérů bude v letošním roce ukončena, práce v rámci projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ budou pokračovat v průběhu celé sezony v exteriérech. I pro rok 2019 tedy platí omezení parkování. Veškeré aktuální informace nejen k přístupnosti hradu se objevují na www.hrad-rostejn.cz či na sociálních sítích objektu.
PhDr. Kateřina Rozinková
2. 5. 2019Projekt „ Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“
Muzeum je od září 2018 řešitelem projektu o celkovém finančním objemu 34,3 mil. Kč, který byl podpořen z programu IROP (výše podpory je 85 %). Projekt bude fakticky ukončen v polovině roku 2022.

Obecným cílem projektu je optimalizace systému správy a ochrany sbírkového fondu; projekt je zaměřen zejména na zlepšení podmínek preventivní konzervace, vybavení depozitářů, digitalizaci sbírek a jejich prezentaci, vybavení pro restaurování, konzervování a determinaci sbírkových předmětů, modernizaci výstavního zařízení a modernizaci bezpečnostních systémů EZS, EPS a CCTV.

Technicky, personálně i finančně nejnáročnější částí projektu je digitalizace sbírek muzea a jeho poboček. Představuje to převedení záznamů o více než 130.000 sbírkových položkách do digitální podoby. Tam, kde to má smysl, bude textová část záznamu doplněna i obrazovou informací (foto, scan, 3D scan). Výstupy digitalizace budou sloužit zejména pro potřeby kurátorů sbírek, část dat bude ale i volně přístupná veřejnosti.
RNDr. Karel Malý, Ph.D.
2. 5. 2019Poznej a chraň přírodu Vysočiny
V letošním školním roce připravili pracovníci přírodovědného oddělení Muzea Vysočiny Jihlava novou korespondenční soutěž nazvanou „Poznej a chraň přírodu Vysočiny!“ zaměřenou na přírodu našeho kraje a její ochranu.

Přihlásit se může kdokoli, kdo je žákem druhého stupně základní školy nebo studentem nižšího ročníku víceletého gymnázia, soutěžit mohou jednotlivci i týmy. V rámci soutěže účastníci vyhledávají odpovědi na otázky a plní úkoly z různých oblastí přírodních věd, a to nejen s pomocí odborné literatury, ale i přímo v přírodě.

Zadání je možné stáhnout z webových stránek Muzea Vysočiny Jihlava (http://muzeum.ji.cz/) případně vyžádat na pokladně muzea. Připojit se k soutěži je možné kdykoli, řešení s uvedeným kontaktem na řešitele je třeba poslat e-mailem, poštou nebo doručit osobně do Muzea Vysočiny Jihlava do 13. října 2019.
RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D.
2. 5. 2019Přírodovědné výpravy do muzea
V současné době připravují zoologové z jihlavského muzea nový program pro školy nazvaný „Přírodovědné výpravy do muzea“. Sestává ze čtyř podprogramů. „Co jsme se dozvěděli od mamutů“, je věnován poslední době ledové a její souvislosti s faunou rašelinišť. O lesích Českomoravské vrchoviny a jejich obyvatelích pojednává program „Dnes je na programu les“. Otevřenou krajinu a nelesní živočichy přibližuje podprogram „Kam chodí slunce“. A poslední z nich „Svět zvaný voda“ je zaměřen na vodní zvířenu.

Všechny podprogramy probíhají v muzejních expozicích a jsou na sobě nezávislé. Každý podprogram má varianty pro žáky škol mateřských, základních i středních a trvá něco málo přes tři vyučovací hodiny (předem lze domluvit i jinou délku). Jednotlivé podprogramy začínají stručným nástinem zvoleného tématu formou pohádky pro mladší děti, či prezentace pro starší účastníky a poté navazuje plnění úkolů přímo v expozici, která se daným tématem zabývá.

V tomto školním roce lze objednat podprogramy „Co jsme se dozvěděli od mamutů“ a „Dnes je na programu les“. Po letních prázdninách do naší nabídky přibydou i zbývající dva podprogramy.
RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D.
2. 5. 2019 Science Café v Jihlavě – Věda jako dobrodružství
Již druhým akademickým rokem je Muzeum Vysočiny Jihlava hlavním jihlavským organizátorem Science Café. Jedná se o projekt, který vznikl v roce 1998 ve Velké Británii a odtud se rozšířil prakticky do celého světa. V České republice pořádá Science Café od roku 2008 zapsaný spolek „Otevíráme“. Pod jeho záštitou probíhají tyto neformální diskuzní večery již ve 23 městech po celém území naší republiky.

Jejich smyslem je podle organizátorů společné hledání otázek a odpovědí, představení vědců jako inspirativních osobností a prezentace konkrétních vědeckých výzkumů. Dosud se večerů Science Café zúčastnilo několik stovek vědců napříč různými obory. Patří mezi ně jak zkušení popularizátoři (např. Helena Illnerová, Václav Cílek, Cyril Höschl, Jaroslav Flégr, Dana Drábová nebo Jiří Grygar), tak mediálně méně známé osobnosti, jejichž výzkum si zaslouží naši pozornost.

Poslední jihlavské Science Café tohoto akademického roku se uskuteční 21. 5. 2019 v Malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava. Jeho hostem bude odborník na umělou inteligenci Mgr. Roman Neruda, CSc., z Ústavu informatiky AV ČR a Matematicko-fyzikální fakulty UK, který pohovoří na téma „Umělá inteligence – dobrý sluha, zlý pán?“ Na další setkání se můžeme těšit zase počátkem příštího akademického roku, tedy v říjnu 2019. Aktuální program, záznamy vybraných večerů a další informace o projektu Science Café naleznete na:

http://www.sciencecafe.cz/

http://www.cafescientifique.org/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=435)


RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D.
2. 5. 2019Muzejní a galerijní noc 2019
V pátek 7. června se Muzeum Vysočiny Jihlava společně s Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě i v letošním roce zapojí do v pořadí již XV. ročníku Festivalu muzejních nocí.

Nejprve budou mít návštěvníci možnost zhlédnout v prostoru malého dvorku výstavu kaktusů a sukulentů, případné pěstitelské dotazy zodpoví členové Klubu pěstitelů kaktusů a sukulentů Jihlava.
V 16:00 bude slavnostní vernisáží zahájena dlouhodobá výstava prezentující dětské havířské kroje a nejnovější archeologické nálezy v Kraji Vysočina - Jihlavský havířský průvod aneb archeologické muzejní havíření v prostorách muzejní půdy.
V 16:30 se v Malovaném sále uskuteční přednáška Jiřího Prokopa z České speleologické společnosti Jihlava, ZO Cunicunulus, s názvem Současné pozůstatky po dolování na Jihlavsku.
S představením nejen pro děti Mistr Kat aneb humorně o věcech neveselých a bolestivých vystoupí Divadlo Emillion z Ústí.
V 18:00 začne komentovaná prohlídka muzeem Ze sklepa až na půdu zaměřená na historii hornictví na Jihlavsku. Prohlídku povede archeolog Mgr. Davidem Zimolou.
Od 19:30 bude možné prohlédnout si interaktivní výstavu mapující trávení volného času ve středověku Svět středověkých her s kurátorem výstavy Mgr. Alešem Hochem.
Stálé expozice muzea budou pro návštěvníky muzejní noci přístupné do 21:00…
Milovníky středověké hudby jistě potěší vystoupení hudebního tria Zanyka, které se věnuje hudbě gotiky a rané renesance. Zazní písně plné dávných příběhů vyprávěné prastarými jazyky.
Večer v muzeu zakončíme v Malovaném sále autorským čtením zoologa Pavla Bezděčky.

I letos se na této akci podílí Magistrát města Jihlavy – díky této spolupráci mohou návštěvníci zavítat do Domu Gustava Mahlera, do Jihlavského podzemí nebo na bránu Matky Boží. Pokud bude příznivé počasí a až se setmí, bude možné se členy České astronomické společnosti, pobočka Vysočina, právě zde na úplný závěr pozorovat noční oblohu.

Vstup do jihlavského muzea a do ostatních objektů spolupracujících na této akci je zdarma!
Dana Oberreiterová
11. 4. 2019Utajení obyvatelé sakrálních staveb
Na období od 11. dubna do 30. června 2019 připravujeme společně s Univerzitou Palackého v Olomouci fotografickou výstavu „Utajení obyvatelé sakrálních památek ADO“.

Fotografická výstava prezentuje obrazové doklady z aplikovaného zoologického výzkumu sakrálních památkových objektů (kostely, kaple) v historickém území Arcidiecéze olomoucké. Tyto sakrální objekty mají často své utajené obyvatele – sovu pálenou, poštolky, rorýse, divoké holuby, netopýry a další, včetně mnoha zástupců bezobratlých živočichů, kteří zde žijí trvale nebo zde prodělávají svůj vývoj nebo zde zimují. Mnohé z těchto biologických druhů patří mezi živočichy vzácné, a proto legislativně chráněné (někdy i mezinárodními předpisy Evropské unie).

Sakrální stavby v krajině často představují pro tyto vzácné druhy velmi důležitá refugia (místo pro hnízdění ptáků, úkryty pro letní kolonie netopýrů s mláďaty). Kostely a kaple však vznikaly jako duchovní stavby, kde tito živočichové jsou jen více či méně trpěnými (a někdy i nevítanými) nájemníky.
RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D. a Pavel Bezděčka
4. 4. 2019Svět středověkých her
Středověk jako doba temna, nudy a lopotné dřiny? Ale kdeže! Středověký člověk znal více svátků než ten současný a svůj čas volna si uměl náležitě užít. Hry, slavnosti, hudba a tanec, to vše tehdy neodmyslitelně patřilo k životu napříč společenskými vrstvami. Výstava, kterou jsme pro vás připravili, odkrývá tento dávný svět, v mnohém přetrvávající do současnosti. Mysleli jste si, že hokej či kuželky jsou moderní záležitost? Že hazard ničí lidské životy pouze dnes? Víte, k jaké hře se dají použít zvířecí kosti? Co jsou to vrhcáby? Jak vypadal středověký míč? A co dnešní děti – hrají si už jinak než kdysi jejich vrstevníci? Zvládli byste vydrnkat své milé píseň na strunný nástroj? Vyhrát turnaj ve střelbě? Nebo obrat druhého v kostkách? To vše, i mnohé další, se dozvíte a vyzkoušíte v jihlavském muzeu na interaktivní výstavě otevírající bránu do světa středověkých her! Výstava je vhodná pro všechny věkové kategorie s chutí si hrát, navštívit ji můžete od 5. dubna do 23. června 2019. Zahajovací vernisáž se uskuteční 4. dubna 2019 od 17:00 v budově muzea na Masarykově nám. 57/58.

Fotografie z vernisáže naleznete na muzejním facebooku
Mgr. Aleš Hoch
2. 4. 2019Fotografická sklizeň Střední umělecké školy grafické v Jihlavě
Návštěvníci Kavárny Muzeum si mohou od 2. dubna do 12. května prohlédnout výstavu fotografií vytvořených studenty Střední umělecké školy grafické v Jihlavě.

Výstava představuje průřez tvorbou vybraných autorů z druhého až čtvrtého ročníku školy. Témata jsou různá, bytostně blízká vystavujícím. Mladí autoři citlivě vnímají své okolí, jeho proměny a snaží se v krátkém okamžiku expozice zachytit co nejlepší snímek. Fotografie musí být úzce spjatá s myšlenkou autora, s jeho vnímáním světa a světla. Nesmí to být jen „cvaknutí“ v prostoru a čase. Autoři si témata vybírají a postupně obrazově zpracovávají a rozvíjejí. Kultivují obraz a rozvíjejí vlastní myšlenky. Objevují se studie krajiny, lidského těla, postupně chátrající a rozpadající se budovy a intimní snímky, jež vyjadřují nejhlubší nuance mladé duše. To vše spojené v pestrou mozaiku autorské tvorby.
MgA. Jiří Ernest
Dana Oberreiterová
29. 3. 2019Sametově s loutnou a akordeonem
V letošním roce uplyne 30 let od sametové revoluce. V jihlavském muzeu si tyto přelomové události připomeneme premiérou koncertního pásma Sametově s loutnou a akordeonem. V podání Jindřicha Macka /loutna/ a Jitky Baštové /akordeon/ zazní skladby Václava Trojana, Eduarda Douši, Lucie Chuťkové, Jindřicha Macka a dalších. Dočkáme se také přednesu lidových písní, určitě bude zajímavé i zpracování Krylovy písně Bratříčku zavírej vrátka. Tóny hudebních nástrojů budou proloženy slovem – citací myšlenek jednoho ze zakladatelů Charty 77, připomínkou průběhu revoluce a jejích ideálů a informacemi o období zásadních politických změn předcházejících vzniku České a Slovenské Federativní Republiky, následnému rozdělení obou republik.

Premiéra koncertního pásma se uskuteční v muzejním Malovaném sále v pátek 29. března od 18:00, vstupné je 50 a 70 Kč.

Předprodej vstupenek začíná 1. března, vstupenky budou k dispozici na pokladně muzea, rezervace možná i na mailu oberreiterova@muzeum.ji.cz.

Jste srdečně zváni!
Dana Oberreiterová
29. 3. 2019Lidová malírna v Telči
V prostoru malého výstavního sálu se v pátek 29. března návštěvníkům otevře výstava Lidová malírna v Telči.

Malírenské družstvo bylo v Telči založeno původně jako škola malování na keramiku a porcelán. Vzory byly čerpány z českých, moravských a slovenských lidových vzorů. Zakladatel František Fromek se zabýval studiem lidového ornamentu a jeho zásluhou byla v roce 1908 Lidová malírna v Telči založena.

O tři roky později vzniklo družstvo Lidová malírna, kde na keramice, porcelánu a skle byly vytvářeny originální lidové dekorace.

O kvalitě a šíři sortimentu svědčí skutečnost, že se výrobky z Telče vyvážely do Německa, Belgie, Francie, Dánska, Anglie, ale i do Austrálie nebo Spojených států amerických.

Zájemci si budou moci prohlédnout výrobky telčské „malírny“ do 26. května.
akad. mal. Martin Kos
19. 3. 2019S tradicí v srdci
V roce 2018 jsme v Telči prostřednictvím samostatné výstavy připomínali 110. výročí založení lidové malírny. Činnost malírny byla zrušena úředním příkazem, výroba se však nezastavila a v 50. letech 20. století podnik převzal Karlovarský porcelán. Původní ráz malby se změnil, až úplně zanikl. Novým hlavním úkolem pracovníků bývalé malírny bylo opatřovat lékárenské láhve a prachovnice štítky, vedlejším oborem se stala dekorace užitkového skla. Po roce 1989 došlo k rekvalifikacím, kdy si volný trh vynutil změnu sortimentu. Ruční malbou byly dekorovány skleněné výrobky – vázy, džbány, čajové sklenice… Výrobky byly určeny jak na domácí, tak i zahraniční trh.
Tuto druhou etapu telčské provozovny dokumentuje výstava Alice Grünwald s názvem S tradicí v srdci.

Výstava bude slavnostně zahájena vernisáží 18. března 2019 v 16 hodin v knihovně Univerzitního centra MU a konat se bude v prostorách Cukrárny-Kavárny Haas.

Výstava potrvá do 31. května 2019, otevřena bude během provozní doby cukrárny.
Helena Grycová Benešová
19. 3. 2019Na vlně retro
Retro – v poslední době čím dál používanější slovo označující něco minulého, bývalého. Někomu při jeho vyslovení vytanou na mysli výrobky a móda 60. až 80. let minulého století. Mnoho z nás má tyto roky stále v živé paměti. Častý byl nedostatek zboží všeho druhu, fronty se stály na jižní ovoce, na elektroniku, nábytek, auta, ale i na základní hygienické potřeby. Pro některé zboží se jezdilo také do Německé demokratické republiky nebo do Maďarska.

Na výstavě nazvané Na vlně retro návštěvníci uvidí dobové oděvy a výrobky, na některé z nich je dodnes možné narazit v obchodech. K vidění jsou třeba remoska, sifonová lahev, různé hračky a další exponáty, které překonaly zkoušku dějin. Součástí výstavy je dobový obývací pokoj. Připomeneme i to, jaká byla dovolená pod stanem – většinou v českých luzích a hájích, neboť i dovolená v Jugoslávii byla jen pro vyvolené.

Někdo si přijde zavzpomínat, někdo nahlédnout do nepříliš vzdálené minulosti. Tuto možnost budou mít návštěvníci na výstavě s názvem Na vlně retro, která bude zahájena 18. března 2019 v 16 hodin v knihovně Univerzitního centra v Telči a trvat bude do 3. května 2019.
Helena Grycová Benešová
19. 2. 2019Sudý svět
V Kavárně Muzeum bude od 19. února k vidění v pořadí již druhá výstava autorských fotografií Mirky Hedbávné s názvem Sudý svět.
Mirka Hedbávná žije a pracuje v Třebíči. Fotografuje, publikuje na literárních portálech a vydala 5 básnických sbírek. Její tři zhudebněné básně zařadila na své CD zpěvačka Jana Koubková. Pravidelně vystavuje, její práce byla oceněna na Národní přehlídce amatérských fotografů a v prestižní soutěži Praha fotografická.
Soubor Sudý svět představuje neopakovatelné okamžiky v životě člověka. Svět je opravdu sudý. Vždyť každý z nás má svůj stín. Sudé je přátelství, četba novin či knih, rozhovor otce se synem, ale i samo lidské směřování tekoucí od dětství ke zralosti. Fotografický soubor Sudý svět byl prezentován na fotografických festivalech v Blatné a ve Žďáru nad Sázavou.
V Kavárně Muzeum si jej můžete prohlídnout až do 31. března.
Mgr. Ludmila Moržolová
7. 2. 2019Na Slovácku
V únoru otevřeme výstavu bzenecké malířky Lenky Jurečkové (t. č. žijící v Praze). Její volná tvorba (oleje, akryly, monotypy, akvarely a kresby) čerpá inspiraci v živé tradici folklorního dění jihovýchodní Moravy a přilehlých částí moravsko-slovenského pomezí. Na jejích obrazech TAK ožívají lidové tance (kyjovské skočné, horňácké sedlácké, strážnické danaje, podlužácké verbuňky, dolňácké sedlcké, kopaničárské čardáše, tance z Luhačovického Zálesí či myjavské karičky) i další folklorní akce, například vlčnovská či skoronická jízda králů, fašančáři ze Strání, z Komně a z Bystřice pod Lopeníkem atd.

K folklóru má autorka bytostný vztah vycházející z bohatých vlastních prožitků. Vlastní niterně prožité a vstřebané podněty přetváří s noblesní poezií, lyrickým akcentem a s dynamickou expresivní reflexí s různou mírou stylizace do barevně i kompozičně efektních, ale nikoli popisných vizí, které ctí charakter jednotlivých regionů. V poslední době se její rukopis přibližuje i abstraktnímu podání a navazuje tak na mistrovskou a stále nepřekonanou tvorbu V. Vaculky a V. Vašíčka. Figurální motivy na obrazech často výrazně doplňují motivy krajinné – vinohrady, pole, stromořadí, mlýny, kostely, kapličky a krajina se často objevuje i jako hlavní téma. I zde hraje významnou roli barva, ozvláštňující a charakterizující krajinu podle ročního období a denního světla. Nemá ovšem funkci popisnou, spíš navozuje pocit, prožitek a má i dramatizující roli. Krajiny Lenky Jurečkové mají prostě folklorní duši…

Lenka doposud připravila více než čtyřicet autorských výstav u nás i v zahraničí, její kresby a reprodukce zdobí přebaly zvukových nosičů řady moravských folklorních souborů a muzik i propagační materiály folklorních festivalů a slavností. Česká televize ji věnovala jeden z dílů Folkloriky a svoji tvorbu představila i v televizi Noe. Výstava Lenky Jurečkové bude zahájena ve čtvrtek 7. února a skončí v neděli 7. dubna 2019.
Pavel Bezděčka
18. 1. 2019Karty v Jihlavě
V prostoru malého výstavního sálu budou mít návštěvníci možnost prohlédnout si výstavu karet a karetních her připravenou ve spolupráci s Clubem sběratelů hracích karet.

Členové tohoto klubu se vzájemně setkávají, vyměňují si informace a zprostředkovávají sbírkové předměty, dále pořádají výstavy a ostatní prezentační akce směřující k propagaci hracích karet jako zajímavého grafického artefaktu a kulturního dokumentu své doby.

Výstava Karty v Jihlavě představí nejen různé druhy karet (mariášové, vykládací, tarotové, tarokové, aj.), ale i trojrozměrné náležitosti patřící ke karetním hrám - například krabičky, lisy na karty a různé propagační předměty. Prezentovány budou i rozmanité dětské karty. Velká pozornost bude věnována i jihlavskému malíři hracích karet Martinu Hanzalíkovi, budou vystaveny jeho karty uložené ve sbírkách Muzea Vysočiny Jihlava.

Výstava bude zahájena vernisáží 17. ledna v 17:00, součástí vernisáže bude i komentovaná prohlídka. Výstava potrvá do 17. března.
Dana Oberreiterová
18. 1. 2019Kočárky babičky Boženky
Velký výstavní sál v přízemí expoziční budovy jihlavského muzea bude patřit od 18. ledna kočárkům všech druhů, stáří i velikosti. Se svojí pečlivě opečovávanou sbírkou se přijde pochlubit paní Božena Dvořáková.

Rodačka z Polné se v mládí odstěhovala do Jihlavy, kde žije dodnes. Když v roce 2003 vstoupily do jejího života první dva dosti poškozené kočárky – jeden zakoupený přes inzerci za pouhých 200 Kč a druhý získaný od známých – rozhodla se znovu jim vdechnout život a pustila se do oprav. Od té doby kočárky stále sbírá a postupně rekonstruuje. Nezůstalo jen u kočárků pro děti, do její sbírky se začaly dostávat i kočárky pro panenky.

Na výstavě tak návštěvníci uvidí kočárky hluboké i sportovní, v podobě kukaní či skříní, z různých materiálů a s různým pérováním, kočárky pro panenky včetně replik salónních loutkových kočárků od přelomu 19. a 20. století. V kočárcích i ve výstavních vitrínách budou odpočívat panenky všeho druhu pod dohledem figurínových „maminek“. Autoři výstavy nezapomněli také na dětská chrastítka a šidítka a na různé textilní doplňky včetně miminkovského oblečení.

To vše bude dělat návštěvníkům muzea radost až do 24. března. Přijďte se podívat!
Mgr. Ludmila Moržolová
11. 1. 2019Legendy v miniatuře
Od 11. ledna se budou moci návštěvníci jihlavského muzea potěšit pohledem na ikonické prostředky bojové techniky, které se zrodily v průběhu 20. století, na výstavě s názvem Legendy v miniatuře.
K vidění bude více než 330 modelů letadel a tanků, které se vzájemně střetávaly na různých bojištích a v různých válečných konfliktech minulého neklidného století. Modely doplní řada textových panelů, na kterých si zájemci mohou přečíst leccos zajímavého z vývoje těchto strojů i to, jaké nesly vybavení a jaké varianty se postupně dostávaly do výroby. Připomenuta jsou také významná bojová nasazení a různé další ne příliš známé skutečnosti z jejich historie. Mezi leteckými legendami tak bude možné spatřit japonské Zero, britský Spitfire, ruské Jaky a Migy, německý Messerschmitt, Focke-Wulf či Junkers nebo americký Mustang. Ze známých tanků pak určitě stojí za to prohlédnout si Shermann, Tiger a ruské T-34.
Výstava je připravena ve spolupráci s Klubem plastikových modelářů Jihlava, který v roce 2019 oslaví 45 let od svého založení. Na výstavě se dále podílel Klub plastikových modelářů Velký Beranov a Třebíč Nuclear Model Club. Výstava se koná po 8 letech a na další podobnou výstavu si zájemci určitě nějaký čas počkají.
Pokud si tedy nechcete všechny výše zmíněné „legendy v miniatuře“ nechat ujít, vydejte se do jihlavského muzea. V prostorách muzejní půdy v expoziční budově jihlavského muzea na Masarykově náměstí si je budete moci prohlédnout až do 8. května 2019.
Mgr. Ludmila Moržolová
4. 1. 2019Obrazy z mého života
První letošní výstavou, kterou pro veřejnost připravilo jihlavské muzeum, je autorská výstava obrazů Jaroslavy Pokorné s názvem Obrazy z mého života. K vidění bude v Kavárně Muzeum od 8. ledna.

Jaroslava Pokorná je rodačka z Počátek. Kreslení a malování se věnuje už od dětství. Po absolutoriu Dálkové umělecké akademie při Střední umělecké škole grafické v Jihlavě její umělecká tvorba nabyla na intenzitě a nyní se jí věnuje s plným nasazením. V jejích obrazech je nosným prvkem kresba, kterou barva jen doprovází.

Jak už název napovídá, výstava má autobiografický charakter. Autorka do obrazů vkládá sama sebe, své okamžité inspirace, nálady, pocity či zážitky, které jak sama tvrdí, jen volně zaznamenává. Její osobitost a talent se odráží ve všem, co na svých obrazech zachytí bez rozdílu, zda se jedná o zobrazení figury či vázy s květinami.

Potěšit se „obrazy ze života“ Jaroslavy Pokorné se můžete v nevlídném zimním čase až do 17. února.
Mgr. Ludmila Moržolová
2. 1. 2019Nové téma pro fotografickou soutěž
V tomto roce se uskuteční již 16. ročník tradiční fotosoutěže, kterou Muzeum Vysočiny Jihlava organizuje již od roku 2004. Za uplynulých 15 ročníků se soutěže zúčastnilo 819 autorů z celé republiky i Slovenska, kteří soutěž obeslali celkem 3475 fotografiemi. Od roku 2008 vyhlašujeme pro každý ročník konkrétní téma. Nejvíce autorů zaujalo téma Stromy v roce 2010, kdy se jich do soutěže přihlásilo 99. Nejvíc fotografií (468) zaslali autoři minulý rok na téma Květy, listy plody aneb všímáme si detailů.
Pro 16. ročník, a tedy rok 2019, jsme zvolili téma: Solitéry – paměť krajiny.
Solitéry, a to nejen osamocené stromy, ale i křížky, kapličky, smírčí kameny a osamělé skály jsou nedílnou součástí, ba typickou charakteristikou naší krajiny. Velmi často se nacházejí na hranicích bývalých pozemků a panství, v místech dávného osídlení či v místech historicky památných. Jsou tedy významné nejen z hlediska krajinotvorného, ale jsou i důležitou součástí paměti krajiny.
Tož foťte, přátelé. Hledejte ta harmonická místa charakterizující naši krajinu. Hledejte ty krajinné majáky, umožňující orientaci v místě i v historii, poskytující místo k odpočinku, meditacím či snění. Foťte a přijďte se pochlubit svými „úlovky“.
Poznámka bokem: slovo solitér (solitéra) má více významů. Krom jiného patří i do slovníku klenotníků, pro které je solitér perfektně vybroušený diamant. Věřím, že za rok se budeme kochat vašimi perfektně „vybroušenými“ fotografiemi.
Soutěžní formuláře si můžete vyzvednout v muzeu (Masarykovo nám. 57/58), nebo si je můžete stáhnout z webové stránky muzea: http://muzeum.ji.cz/ - Novinky – Photographia natura – Informace.
Uzávěrka příjmu fotografií je stanovena na 11. listopadu 2019.
Pavel Bezděčka
2018
20. 12. 2018VYDALI JSME NOVOU KNIHU PRO DĚTI!!!
VYDALI JSME NOVOU KNIHU PRO DĚTI!!!

Muzeum Vysočiny Jihlava vydalo knihu „Bajky a pohádky z Vysočiny“, kterou napsal a ilustroval zoolog muzea Pavel Bezděčka. Třicet pět zábavných a poučných příběhů je situováno do konkrétních míst rozmístěných po celé Vysočině. Čtenáře určitě zaujmou příběhy o prohnaném slepýškovi, o veverkách a jejich pokladu, o žabákovi, co se chtěl ženit či o tom, proč se nevyplácí křičet. Poučné a zábavné jsou však i všechny ostatní.

Kniha formátu A5 má 136 stran, je celobarevná, bohatě ilustrovaná a v pevné vazbě. Představení knihy, zahájení prodeje a autogramiáda autora se uskuteční v pátek 21. prosince 2018 v 16 hodin ve foyeru muzea, Masarykovo nám. 57.

Kniha bude v prodeji pouze na pokladně muzea.

Fotografie z autogramiády naleznete na facebooku muzea.
13. 12. 2018Photographia natura 2018 - vyhlášení výsledků
Tématem patnáctého ročníku fotosoutěže pořádané Muzeem Vysočiny Jihlava byly „Květy, listy, plody aneb všímáme si detailů“. Do uzávěrky jsme obdrželi 475 soutěžních fotografií od 81 autorů z 35 obcí a měst z území celé republiky.
V pátek 7. prosince 2018 se uskutečnila vernisáž výstavy 105 vybraných fotografií, během níž proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen autorům nejlépe hodnocených snímků.
V hlavní kategorii zvítězila fotografie „Motýlci“ od Jaroslavy Melicharové z Jihlavy. Na druhém místě je „Sblížení“ od Marka Musila z Jihlavy a třetí místo získala fotografie jihlavského fotografa Františka Štohanzla „Lucerna“.
Ve studentské kategorii zvítězila fotografie „Život ve výškách“ od Nikol Treterové, studentky Farmeko Jihlava (bydlištěm v Okrašovicích na Třebíčsku) a v žákovské kategorii první místo obsadila fotografie „Pichlavá krása“ Ondřeje Hály, žáka 6. třídy ZŠ z Havlíčkova Brodu.
Všichni jmenovaní obdrželi ceny, které kromě Muzea Vysočiny Jihlava věnoval i Kraj Vysočina a firma Mitech s. r. o. Jihlava. Vítězům soutěže osobně blahopřál a k účastníkům vernisáže promluvil vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Kraje Vysočina Ing. Ladislav Seidl, MBA.
Výstava bude v našem muzeu otevřena do neděle 3. února 2019, následně bude na dva měsíce zapůjčena do Horácké galerie v Novém Městě na Moravě.

Vítězné fotografie naleznete na muzejním facebooku.
Pavel Bezděčka
1. 12. 2018Čas vánoční
Stalo se již tradicí zajít o Vánocích do muzea a potěšit se pohledem na mechanický betlém manželů Vostrých. V letošním roce, kdy se muzeum přestěhovalo, je betlém uložený na dobu zatím neurčitou v depozitáři. Přesto bychom chtěli tradici dodržet a potěšení z betlému dopřát všem, kdo budou mít zájem.

Po dohodě s etnografkou jihlavského muzea PhDr. Danou Novákovou bude vystaven jihlavský betlém v rámci vánoční výstavy, která se bude konat v Univerzitním centru Masarykovy univerzity v Telči v prostorách Cukrárny-Kavárny Haas od 1. prosince 2018 do 31. ledna 2019 a přístupná bude podle otevírací doby kavárny.
Helena Grycová Benešová
30. 11. 2018Patchwork
Prostor malého výstavního sálu jihlavského muzea bude od pátku 30. listopadu věnován specifické textilní technice – patchworku (anglicky patch – záplata, work – práce = vyrobeno ze záplat). Tato technika spočívá v pečlivém sešívání malých různě barevných kousků látek a tímto způsobem se vytvářejí zajímavé geometrické vzory.

Původně se jednalo o velice náročnou ruční práci, hlavním smyslem této činnosti bylo následné využití dobře dochovaných kousků starších látek a obnošených šatů. V současné době mají „patchworkářky“ k dispozici kromě klasických šicích strojů také speciální stroje, které umožňují prošití i velmi rozměrných dek. Návštěvníci výstavy spatří výrobky šesti žen z Vysočiny: Drahoslavy Dvořákové, Jany Hrevúšové, Olgy Svobodové, Vladimíry Ševčíkové, Květy Štohanzlové a Zdeňky Tajovské.

Přijďte se v předvánočním čase potěšit umem, precizností a pestrostí v podobě různých dek, přehozů, polštářů, nástěnných quiltů, prostírání, ubrusů, tašek, kabelek, batohů, kosmetických taštiček, peněženek, obalů na knihy a dalších textilních dekorací a oděvních doplňků.

Výstava potrvá do 6. ledna 2019.
Dana Oberreiterová
30. 11. 2018Mouchy a surrealismus
Od 30. listopadu 2018 do 3. února 2019 bude ve výstavních prostorách třešťské pobočky Muzea Vysočiny Jihlava ke zhlédnutí výstava Jindřicha Roháčka ze Slezského zemského muzea v Opavě.

RNDr. Jindřich Roháček, CSc, pochází z Třeště. Studoval na dnešní Masarykově univerzitě v Brně a získal zde i doktorát přírodních věd. Postgraduální studia absolvoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v Entomologickém ústavu AV v Českých Budějovicích. Žije v Opavě a pracuje jako vedoucí entomologického pracoviště na oddělení přírodních věd Slezského zemského muzea. Po odborné stránce se zaměřuje na výzkum dvoukřídlého hmyzu, zejména drobných druhů skupiny Acalyptrata.
K volné kresbě přivedla autora poznámka jednoho z kolegů entomologů, která ocenila výtvarnou kvalitu některých jeho odborných ilustrací. Od roku 1978 proto začal pro potěšení (přátel, kolegů i sebe) každoročně kreslit jeden obrázek s „muchařským“ tématem, který pak rozesílal jako novoročenku. Všechny obrázky na těchto novoročenkách jsou ovlivněné jeho oblíbeným výtvarným stylem – surrealismem. Snad proto, že se při detailním studiu hmyzu autor setkává s velmi neobvyklými až bizarně krásnými tvary a strukturami. Originální novoroční perokresby J. Roháčka záhy získaly značný věhlas v entomologických kruzích u nás i ve světě. Protože každá novoročenka byla inspirována určitým druhem mouchy, je tato skutečnost u každého obrázku alespoň textově zmíněna, avšak často je prezentována i původní ilustrace toho kterého druhu.
Výstava prezentuje novoročenky z let 1979–2018 a tematicky související ilustrace much, včetně ukázek jejich uplatnění v odborné literatuře a komunitě specialistů na dvoukřídlý hmyz. U některých PF jsou pro oživení uvedeny i výroky jiných odborníků o smyslu toho, co podle jejich názoru dotyčné kresby znázorňují. Kromě toho je výstava obohacena ještě o řadu dalších ilustrací, které byly autorem vytvořeny pro jeho vědecké práce. Výstava je řazena chronologicky, postupně podle doby vzniku jednotlivých novoročenek, tedy od nejstarších po nejnovější.
Mgr. Milina Matulová
29. 11. 2018Milé drobnosti
Historické kalendáře
K letošnímu adventu a vánočnímu období připravilo jihlavské muzeum netradiční výstavu. Představí několik autorů, většinou z regionu, kteří se zabývají výrobou tradičních i netradičních, zcela jistě ale vždy milých a krásných drobností. Tradičně i překvapivě zpracované sklo, keramika, hedvábí či perník možná vzbudí i přání něco pro sebe nebo ještě na poslední chvíli pro někoho blízkého získat. Tuto možnost poskytnou kontaktní informace zúčastněných autorů.

Součástí vánoční výstavy je i samostatná prezentace historických sbírek, tentokrát jsou to tematicky k období kominické kalendáře. Návštěvníci si kromě hezkého zážitku a inspirace mohou odnést i nezvyklé záběry – mohou si kohokoli vyfotografovat jako kominíka nebo anděla. Třeba i tato maličkost se může stát ještě na poslední chvíli drobným dárkem pro někoho z rodiny nebo přátel. Vždyť blízkost a lásku nedokazují jen drahé dary. Světýlka radosti rozsvěcují hlavně s láskou vyrobené, vybírané a darované drobnosti.
Sylva Pospíchalová
13. 11. 2018Hvězdné nebe nad námi
Jihlavská astronomická společnost formálně vznikla 20. února 2004 jako občanské sdružení (dnes zapsaný spolek) z neformálního astronomického klubu, který od poloviny roku 2002 působil na jihlavské bráně Matky Boží. Hlavními důvody pro právní formalizaci klubu byly snahy o zahájení diskuze o vzniku nové jihlavské hvězdárny a také touha po pořádání letního dětského tábora. Zatímco návrh na vybudování jihlavské hvězdárny se realizovat nepodařilo, projekt astronomického tábora se s každým dalším rokem výrazně zlepšoval.

V současnosti Jihlavská astronomická společnost funguje jako nezávislé sdružení, které se zaměřuje zejména na popularizaci astronomie a souvisejících přírodovědných a technických oborů. Spolek výhradně ze svých zdrojů pořádá pravidelná pozorování oblohy pro veřejnost, účastní se různých happeningů a také ve spolupráci s různými institucemi (např. Muzeem Vysočiny Jihlava) pořádá veřejné přednášky nebo výstavy.

Z hlediska patnáctiletého vývoje Jihlavské astronomické společnosti lze za pomyslnou programovou vlajkovou loď považovat právě Astronomický tábor, jehož 15. ročník proběhl v roce 2018. Z původně malého oddílu v rámci Instruktorského tábora Domu dětí a mládeže Jihlava se do současnosti vyvinul velký a uznávaný Astronomický tábor, který v rámci České republiky, soudě dle vysokého zájmu dětí i rodičů, patří mezi nejoblíbenější aktivity svého druhu. V současnosti se děti v rámci tábora efektivně učí pozorovat skutečnou oblohu, ale také provádět nejrůznější odborná měření nebo třeba fotografovat noční i denní oblohu.

Jihlavská astronomická společnost na rok 2019 připravuje hned několik mimořádných akcí, které budou půlkulaté patnáctileté výročí připomínat. V Jihlavě díky tomu se budeme moci krom jiného v rámci různých akcí setkat hned s celou řadou významných a známých vědců. V příštích letech by Jihlavská astronomická společnost chtěla znovu otevřít téma vzniku jihlavské hvězdárny a také stále zlepšovat své neziskově poskytované služby cílené na nejširší veřejnost i aktivity spojené s letním dětským táborem.
Bc. Miloš Podařil
Mgr. Ludmila Moržololová
31. 10. 2018Zahájení činnosti telčského muzea v prostorách Univerzitního centra MU
Srdečně zveme na slavnostní zahájení činnosti muzea dne 31. října 2018 v 15 hodin, které se bude konat ve druhém patře univerzitního centra.

Přestěhování telčské pobočky Muzea Vysočiny Jihlava do prostor Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči je zároveň i logickým vyústěním dlouhodobé spolupráce obou institucí. Je to příležitost pro obě strany, kdy budou využity výstavní prostory univerzitního centra a do budoucna jistě dojde i na společné projekty.

Již v současné době mají návštěvníci knihovny univerzitního centra možnost zhlédnout výstavu Telč archeologická – tato výstava mapuje výsledky archeologického bádání v oblasti horního toku Moravské Dyje. Adventní a vánoční čas zpestří nejen v prostorách univerzitního centra, ale i v Cukrárně-Kavárně Haas výstava Čas vánoční, která bude zahájena 1. prosince a potrvá do 31. ledna 2019.
Helena Grycová Benešová
24. 10. 2018Vyhlášení kulturní památky
Telčská pobočka Muzea Vysočiny Jihlava má ve svých fondech kulturní památku!

Muzeum Vysočiny Jihlava ve sbírce obrazů uchovává soubor osmnácti portrétů generálů, tj. hlavních představitelů, jezuitského řádu. Uloženy jsou v depozitáři telčské pobočky Muzea Vysočiny Jihlava. Jedná se o unikátně dochovaný a pravděpodobně jediný kompletní cyklus tohoto typu. Podobný soubor se v českých zemích zřejmě nedochoval. Dalším důvodem k vyhlášení kulturní památkou je také jejich historická hodnota. Obrazy jsou malované olejovými barvami na plátno napnuté na dřevěném rámu. Malby pocházejí pravděpodobně z období mezi léty 1760 až 1773. Jedná se tedy o malby staré přibližně 250 let, které si dozajista zaslouží být svým vyhlášením kulturní památkou zhodnoceny a případně následně zrestaurovány a vystaveny či studovány.
akad. mal. Martin Kos
18. 10. 2018Přírodovědcem v muzeu aneb Zeptejte se Johany
Zajímá vás, co dělají muzejní přírodovědci? Pokud ano, tak právě pro vás je určena naše podzimní výstava. Dozvíte se na ní, jak to bylo se vznikem přírodovědného oddělení jihlavského muzea, co skrývají přírodovědné depozitáře, co se děje se sbírkovými předměty, jak vypadají muzejní databáze, co všechno obnáší práce muzejního geologa, botanika či zoologa a také různé zákulisní zajímavosti.

Svérázným průvodcem vám bude Johana, samička sekáče domácího, jejíž rodina obývá kamenné zdi muzea už rovných sto let. Není tedy divu, že má co říci nejen k současnému dění, ale i k tomu, co se v muzeu událo po celou dobu existence našeho samostatného státu.

Top číslem letošního roku je bezesporu osmička, a tak bude výstava otevřena od 18. října do 18. listopadu 2018. Ve čtvrtek 8. listopadu se navíc můžete těšit na doprovodný program, konaný v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR. Vzhledem k tomu, že se výstava koná ve výjimečném roce, měla by být také malinko výjimečná. Rozhodli jsme se proto, že tentokrát ukážeme i věci, které za normálních okolností nevystavujeme. A které to budou? To se nechte překvapit.
RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D.
5. 10. 2018254 historických pohlednic Jihlavy
Muzeum Vysočiny Jihlava v letošním roce uspořádalo téměř celoroční výstavu „100 let republiky – očekávání, naděje a skutečnost“. Jednou z doprovodných akcí je i výstava „254 historických pohlednic Jihlavy“. Na sedmnácti panelech lze porovnávat vzhled i postupnou změnu tváře města. K vidění jsou reprodukce dobových pohlednic s kresbami, litografickými tisky i fotografiemi města, náměstí a ulic i pohlednice zachycující různé oslavy, významné události či místní zvyky.

Nejstarší pohlednice jsou z konce 19. století a ty ještě nedávno posílané jsou ze sedmdesátých let století minulého.

Výstavu je možné shlédnout od pátku 5. října do neděle 25. listopadu 2018 v prostoru muzejních arkád.
akad. mal. Martin Kos
2. 10. 2018Banát, život našich krajanů
Jihlavské muzeum nabídne návštěvníkům Kavárny Muzeum od úterý 2. října výstavu fotografií třešťského rodáka Davida Tesaře s názvem Banát, život našich krajanů. Soubor fotografií zachycuje život potomků českých osídlenců na území rumunského Banátu, kam před dvěma stovkami let odešli, aby si zde vybudovali novou existenci. Na přidělené půdě vykáceli lesy, zakládali pastviny a pole, na kterých hospodařili, stavěli domy a stále si udržovali původní tradice. V dnešní době jsou to místa oplývající téměř nedotčenou přírodou, na kterých se střetává starý svět se světem novým. Mladá generace však rodné vesnice rychle opouští a je otázkou, zda se s českou populací v Banátu za několik let ještě vůbec potkáme.

Výstava, která se poprvé představila veřejnosti na počátku letošního roku na pobočce Muzea Vysočiny Jihlava v Třešti, je osobitým autorovým pohledem na krajinu Banátu a na podivuhodná setkání se zdejší českou komunitou, jejím způsobem života, kulturou a tradicemi.

Výstava potrvá v Kavárně Muzeum do 11. listopadu.
Mgr. Ludmila Moržolová
1. 10. 2018100 let republiky v Telči
Výstava, která se koná od 1. října ve vstupní síni telčské historické radnice, připomíná vznik Československa jako zásadní moment v české historii. Při této příležitosti jsou připomenuti legionáři, kteří měli lví podíl na vznik státu a mezi nimiž byli také telčští rodáci. Na sklonku války se v Telči konala velká národní manifestace na podporu vzniku samostatného Československa. Hlavním iniciátorem byl poslanec a předseda „Svazu říšských poslanců českých“ František Staněk. Ke shromážděným 20 000 účastníkům na telčském náměstí tehdy promluvili politici Vlastimil Tusar a Václav Klofáč. Shromáždění podpořili také přítomní zástupci Poláků a jižních Slovanů.

Část výstavy je věnována Tomáši G. Masarykovi a Rastislavu Štefánikovi a také státním symbolům, které zůstávají dnes opomenuty, a málokdo si dnes uvědomuje, co vlastně znamenají.

Na výstavě je rovněž zmíněn i žulový monolit, vytěžený v Mrákotíně a převezený na Pražský hrad, kde byl 28. října 1928 slavnostně odhalen k desátému výročí vzniku republiky. V tomto roce také navštívil Telč prezident republiky a do městské kroniky se zapsal zlatým perem, které bude na výstavě k vidění.Můžeme se jen dohadovat, jestli je to osud nebo náhoda, že číslo osm ovlivňuje naše dějiny. Faktem zůstává, že roky zakončené osmičkou jsou pro českou historii zásadní.
Helena Grycová Benešová
21. 9. 2018100 let republiky pohledem filatelisty
Muzeum Vysočiny Jihlava nabídne svým návštěvníkům od pátku 21. září 2018 výstavu, kterou si připomeneme letošní velké výročí vzniku samostatné Československé republiky z poněkud specifického pohledu – výstava nese název 100 let republiky očima filatelisty a byla připravena ve spolupráci s jihlavským Klubem filatelistů 06-40 Vysočina.

Filatelie se řadí k prestižním sběratelským oborům. Není to ovšem pouze shromažďování známek a dalšího filatelistického materiálu. Je to zároveň obor, který se zabývá studiem tohoto materiálu od jeho vzniku v tiskárnách cenin přes distribuci až po jeho vlastní využívání. Kromě odborného zkoumání filatelisté své sbírky také rádi prezentují odborné i široké veřejnosti formou soutěžních či propagačních výstav. Touto výstavou chceme filatelii, její sběratelské obory a sbírané předměty veřejnosti představit. Zároveň však na výstavě objevíte různé exponáty, které dokumentují stoleté výročí republiky – např. exponáty věnované prezidentům Československa a České republiky, porovnat můžete známkovou tvorbu v různých obdobích a připomenout si poštovní historii Jihlavy. Samotné exponáty doprovázejí také textové panely, kde se dozvíte další zajímavé informace o poštovních známkách a poštovním provozu v uplynulých 100 letech a potěšit se můžete pohledem na nejkrásnější československé a české známky, které získaly ocenění v mezinárodních soutěžích.

Tato výstava je zároveň připomenutím 95 let od založení Klubu českých filatelistů v Jihlavě, který byl předchůdcem dnešního Klubu filatelistů 06-40 Vysočina. Výstavu v prostorách malého výstavního sálu v přízemí expoziční budovy jihlavského muzea na Masarykově náměstí si můžete prohlédnout do 18. listopadu 2018.
Mgr. Ludmila Moržolová, Michal Musil
8. 9. 2018Muzeum na dlažbě 2018
A zase je to tady!
Muzeum na dlažbě!
Divadlo na dlažbě!

Letos trochu jinak: historie v kostce a staré příběhy na nové dlažbě! Najdete nás každou sobotu v Parku Gustava Mahlera.
Poněkud detektivní pozvánka k letošnímu sbírání starých příběhů z jihlavské dlažby. Ani letos nebude chybět listování letitými kronikami, ale hrát se nebude přímo na dlažbě před muzeem! Víc ale nesmíme předem prozradit. Nenechte si ujít samozřejmě i zase něco navíc: tentokrát bonusy v nečekaně obří dlažební kostce!
Projekt je stále určen všem, koho lákají světla a stíny minulosti a kdo rád objevuje, jaké bylo město a jací byli lidé, kteří stejnými ulicemi, jako my dnes, procházeli po dobu bezmála osmi minulých staletí.
Začínáme každou sobotu v 15.30 na náměstí před Muzeem Vysočiny Jihlava – ale POZOR: divadelní představení se budou konat pokaždé v Parku Gustava Mahlera! Tam bude od 8. září do 29. září sehrána vždy jiná divadelní mikrohra na motivy příběhů z městských kronik v podání studentů SUPŠ Helenín a po ní bude následovat komentovaná procházka, při které městem a jeho minulostí bude provázet Mgr. Silvie Čermáková.

 • 8. září 2018 PŘÍBĚH STŘEDOVĚKÝ
  o hrnčířské smůle a stříbrném pokladu

 • 15. září 2018 PŘÍBĚH RENESANČNÍ
  o krásné lazebnici, nesmrtelných klevetách a ulívání zvonu

 • 22. září 2018 PŘÍBĚH BAROKNÍ
  o velké lásce, skleněné kuličce a ďábelském Österlingovi

 • 29. září 2018 PŘÍBĚH Z VĚKU PÁRY
  o pomnících, zapomnících a tramvajové trati

 • Mgr. Silvie Čermáková
  25. 8. 2018Konec prázdnin na Roštejně
  Hrad Roštejn nedaleko Telče otevřel po rekonstrukci první část svých nových expozic již počátkem prázdnin a s prázdninami se bude symbolicky loučit již tento víkend v rámci celorepublikové akce Hradozámecká noc 2018.

  Nová interaktivní expozice věnovaná přírodě, lovectví a myslivosti přilákala v rámci letních prázdnin zatím přes 8 000 návštěvníků, celkově na hradě včetně věže bylo od zahájení sezony v červnu 17 406 osob. Novou expozici budou mít návštěvníci možnost poprvé zažít netradičně i ve večerních hodinách a to již tuto sobotu 25. srpna. V rámci programu Hradozámecké noci bude trasa otevřena podobně jako v denních hodinách volně bez průvodce avšak vylepšena o atmosféru ztemnělého hradu a kapli nasvětlenou pouze svíčkami. K nočnímu hradu i lesu ovšem neodmyslitelně patří i zvířecí obyvatelé, zejména sovy. A právě sova, respektive zástupce jednoho z největších druhů – výr velký, bude na Hradozámeckou noc přítomen jako nový stálý obyvatel Roštejna. Obsadí totiž voliéru v jednom z výklenků pod Velkým hradním ochozem a bude tak návštěvníky pomyslně „lákat“ k návštěvě přírodovědných expozic. Výr bude dlouhodobě zapůjčen ze Záchranné stanice pro zraněné živočichy v Telči a patří mezi ta zvířata, jejichž návrat do volné přírody již kvůli utrpěným zraněním není možný. U jeho nového příbytku budou proto umístěny i informace o tom, jak se mají lidé zachovat, pokud se v přírodě se zraněným živočichem setkají.

  Hradozámecká noc na Roštejně ovšem nebude startovat až ve večerních hodinách, neboť již odpoledne bude opět alespoň v malém navázáno na tradici jazzových koncertů na hradě. Od 16.00 bude na nádvoří koncertovat Swing Trio Telč, vstupné bude dobrovolné. Večerní program potom vypukne od 19.00 hod., kdy bude otevřena expozice a pracovníci hradu budou návštěvníkům k dispozici s rozšiřujícími informacemi u voliéry s výrem, v kapli sv. Eustacha či v Botanickém sále. Vstupné do expozice bude 50,- Kč. Hrad své brány uzavře ve 22.00 hod.

  Jelikož začátek školního roku vychází v tomto roce až na 3. září, pojede hrad i v týdnu po Hradozámecké noci v prázdninovém režimu. Přístupný tak bude denně mimo pondělí od 9.00 do 18.00 a každou hodinu budou průvodci poskytovat výklad o historii v kapli sv. Eustacha. Zářijová pracovní doba (denně mimo pondělí od 10.00 do 17.00) bude uplatňována od úterý 4. září.

  V souvislosti s probíhajícími stavebními pracemi pak bude sezona hradu zkrácena a skončí již na konci září, o říjnových víkendech a státním svátku bude Roštejn uzavřen. Na další návštěvníky se bude hrad těšit na jaře roku 2019.
  PhDr. Kateřina Rozinková
  18. 8. 2018První představení - Studio BEKANEŠŠ
  Na závěr léta připravujeme do prostoru muzejních arkád výtvarnou výstavu s názvem „Studio BEKANEŠŠ – první představení“.

  Tento spolek vznikl v roce 2016 na výtvarném Sympoziu Střítež XIII., které každoročně pořádá třebíčský výtvarník Zdeněk Šplíchal. Členy studia jsou výtvarníci - Petr Benda (* 1968), Antonín Kanta (*1952), Milan Nestrojil (*1947), Zdeněk Šplíchal (*1948) a Miroslav Štěpánek (*1953).
  Někteří členové studovali výtvarnou tvorbu a prošli školením Školy výtvarného myšlení Igora Zhoře. Jsou členy Unie výtvarných umělců ČR, Spolku výtvarných umělců Vysočiny (Nestrojil, Šplíchal), Klubu výtvarných umělců Horácka (Nestrojil, Šplíchal, Kanta, Štěpánek, Benda), Sdružení Q Brno (Kanta, Šplíchal, Štěpánek), Klubu konkretistů 3 (Kanta, Šplíchal, Štěpánek).
  Studio se snaží rozvíjet dobré tradice moderního umění a je zaměřeno na kresbu, malbu, grafiku, objekty, šperky, fotografii a experimentální tvorbu.

  Výstava bude přístupná od 18. srpna do 30. září 2018.
  Pavel Bezděčka
  17. 8. 2018Kvílení vol. 2
  Literárně hudební festival – po loňském beatnickém letos undergroundový
  Patron happeningu – Magor / Martin Jirous
  + rozhovor s Petrem Štěpánem, leaderem slavných jihlavských kapel HNF a 13. století
  17. 8. 2018 od 14:00 do 22:00 v Parku Gustava Mahlera


  Zveme na malý festival svobody, hudby a poezie v Parku Gustava Mahlera. Rádi bychom připomněli 21. srpen 1968 jako den okupace a začátek normalizace, která vedla později k prohlášení svobodně smýšlejících lidí – k sepsání Charty 77. Tímto připomenutím atmosféry nesvobody v normalizované společnosti chceme sdělit, že svobodu a demokracii je třeba aktivně tvořit a hájit v jakékoliv době.
  Těšit se můžete na několik skvělých kapel a na vystoupení řady současných básníků a performerů napříč generacemi.
  Navazujeme tak na loňský první ročník odkazující k beatnické generaci šedesátých let, kdy zejména mladí lidé přijali rozdílnost rasovou, sexuální, genderovou nebo náboženskou jako bohatství, na němž se dá nově stavět, bohatství, na které se poslední dobou zapomíná.
  Mgr. Silvie Čermáková
  1. 8. 2018A je to tady!!! Stěhování v Telči
  Někdy v roce 2015 se začalo mluvit o tom, že Státní zámek v Telči bude potřebovat prostory, které dosud obývá muzeum, pro své vlastní potřeby, takže bude nutné se vystěhovat. Oficiální výpověď ze stávajících prostor jsme celkem záhy obdrželi a nezbylo nic jiného než hledat novou střechu nad hlavou.

  Verze a možnosti byly vlastně jen dvě – telčská bývalá synagoga nebo domov seniorů. Synagoga byla celkem brzo zamítnuta ze zcela pragmatických důvodů. Oprava a rekonstrukce objektu by byla finančně příliš náročná a navíc prostory jsou poměrně omezené. Domov seniorů je ve vlastnictví města, senioři se budou stěhovat do nového, celý komplex budov bude k dispozici a část bude po nutných úpravách přenechána muzeu. To však nebude možné ihned, takže kancelář muzea s nezbytným zázemím bude umístěna v provizorních podmínkách v bývalé jezuitské koleji, dnes v Univerzitním centru Masarykovy univerzity.

  Expozice stávajícího muzea bude v letošním roce přístupná veřejnosti do konce srpna. Sbírky umístěné v depozitáři na zámku je však nutné zabalit a připravit k převozu do depozitářů v Jihlavě – Heleníně. První část sbírek textilu, keramiky a porcelánu již byla odvezena, betlém manželů Vostrých odborně rozebral pan Kamil Andres, který jej před časem restauroval. Je zabalený a připravený k převozu. V depozitáři zbývá ještě zabalit africké sbírky Foitových, knihy a fotografický fond.

  Vitríny umístěné u betléma již byly přestěhovány na univerzitní centrum, kde budou sloužit pro příležitostné výstavy a již od dubna zde probíhá výstava Lidové malírny v Telči. Po skončení návštěvnické sezóny, tedy od září, přijde na řadu stěhování sbírek v expozici, vitrín a všeho ostatního vybavení včetně kanceláře.
  Helena Grycová Benešová
  10. 7. 2018Portréty z kavárny i odjinud, 2018
  Pro Kavárnu Muzeum jsme již potřetí (2014, 2016, 2018) připravili výstavu kreseb kolektivu profesionálních a amatérských výtvarníků, kteří se několik let (vyjma prázdnin) scházejí ve čtvrteční podvečery v této kavárně, aby zde besedovali a kreslili portréty přítomných hostů. Krom toho si pravidelně organizují plenéry v různých koutech Vysočiny a také v ZOO Jihlava.

  Výsledky nejnovější tvorby připravili jednotliví autoři do samostatných souborů takto:
  Jana Šimáčková – Portréty z kavárny
  Petr Kolros – Portréty z kavárny
  Alice Waisserová – Portréty z lesa
  Eva Horňáková – Z kavárny a odjinud
  Eva Plachá – Obrázky ze ZOO a kavárny
  Vladislava Škrháková – Zátiší s květinami.


  Výstava bude v Kavárně Muzeum přístupná od pondělí 9. července do neděle 19. srpna 2018.
  Pavel Bezděčka
  30. 6. 2018Hrad Roštejn otevře po rekonstrukci první ze svých nových expozic!
  Již o tomto víkendu se spustí provoz nové interaktivní expozice v hradních ochozech, která bude věnována přírodě, lovectví a myslivosti. Zahájení provozu bude v sobotu 30. června doplněno doprovodným programem na předhradí v rámci Mysliveckého odpoledne. Navíc každý, kdo v sobotu přinese čerstvé vysvědčení s jedničkou z přírodovědy, bude mít vstup do nových prostor zdarma!

  Po zkušebním spuštění provozu věže a velmi úspěšné předpremiéře hradní kaple v rámci Noci kostelů se návštěvníkům z řad široké veřejnosti poprvé otevře jedna z nových tras vytvořených v rámci projektu IROP „Hrad Roštejn – Zpřístupnění nových expozic“. Jedná se o kratší prohlídkový okruh, který prochází hradními ochozy, kaplí a Botanickým sálem. Tak jako v minulosti je tato část hradu zasvěcena zejména nejmenším návštěvníkům. Nová expozice tedy bude interaktivní, bude vybízet k prozkoumávání, pozorování a hrám. Nejen děti budou mít možnost vžít se například do role malých obyvatel lesa – mravenců a navštívit jejich příbytek, dále budou moci vejít do nočního lesa, projít se doslova pod kořeny stromů, poslechnout si zvuky vábniček a loveckého troubení či sami přijít na to, jaký je rozdíl mezi rohem a parohem. Nová expozice skýtá zábavu, poučení i mnoho prostoru pro samostatné objevování, je tedy koncipována jako trasa bez průvodce. V letních měsících bude hrad mimořádně pro zájemce nabízet v předem vypsaných hodinách krátký výklad o historii hradu na nádvoří nebo v hradní kapli, neboť hlavní „historický“ okruh je stále uzavřen z důvodu rekonstrukce.

  U příležitosti spuštění provozu upravených hradních ochozů bude v sobotu 30. června na předhradí uspořádáno Myslivecké odpoledne. Jeho program je připravován ve spolupráci s časopisem Myslivost a návštěvníci se mohou těšit například na ukázky loveckého troubení, sokolnictví, vábení či povídání o mysliveckých tradicích. Součástí bude i volně přístupná výtvarná minidílna. V souvislosti s novou expozicí čeká na děti na hradě i nový sortiment na pokladně s lesní tématikou nebo nové razítko s obrázkem lišky, která je šibalskou průvodkyní celé expozice. V průběhu letních měsíců pak správa hradu odtajní ještě další novinky spojené s novou náplní trasy, těšit se už můžete na Hradozámeckou noc 25. srpna.
  PhDr. Kateřina Rozinková
  28. 6. 2018Archeologické výzkumy, objevy a nálezy na Telčsku
  Výstava "Archeologické výzkumy, objevy a nálezy na Telčsku" představuje výsledky archeologických výzkumů prováděných v oblasti horního toku Moravské Dyje v uplynulých 150 letech. Těžiště výstavy spočívá v prezentaci archeologického výzkumu vrcholně středověkého sídliště v místě Staroměstského rybníka na Starém Městě u Telče v roce 2011. Poznatky o historickém vývoji oblasti jsou řazeny do tematických bloků: 1. Archeologie na horním toku Moravské Dyje, 2. Archeologické výzkumy na Starém Městě u Telče, 3. Přírodní prostředí a zemědělství, 4. Komunikace, 5. Obchod, 6. Výbava jezdce a koně, 7. Šperky a součásti oděvů, 8. Řemeslná výroba, 9. Stavby, 10. Opevněná poloha u románské věže sv. Ducha, 11. Výzkumy sakrálních objektů – kostely a hřbitovy, 12. Výzkumy města Telče, 13. Telčský dům ve středověku a novověku, 14. Archeologické výzkumy telčského zámku, 15. Mobiliář telčského hradu a následně zámku.

  Výstava navazuje na pravidelný cyklus výstav prezentujících výsledky archeologického bádání na Vysočině, jenž byl po deseti letech v roce 2016 ukončen. Nadále bychom rádi pokračovali pořádáním výstav s dvouletou periodicitou a archeologickou tématikou, které by měly na rozdíl od předchozí dekády pokrývat určitou menší oblast. První výstava v nové řadě je tedy věnována regionu Telčska na jihozápadní Moravě.

  Zahájení ve výstavních prostorách Muzea Vysočiny Jihlava na Masarykově nám. 57/58 vernisáží je plánováno na čtvrtek 28. 6. 2018 v 17,00. Výstava potrvá v malém výstavním sále do neděle 9. 9. 2018.
  Mgr. David Zimola
  22. 6. 2018Lucemburské opráski
  Jak Lucemburkové žili a vládli v Českých zemích? A co nám po nich zůstalo? Šestice lucemburských panovníků se představí atraktivní formou v podobě svérázných kreseb a gagů. Zveme vás na putovní výstavu, která vyjela z brány hradu Špilberk, aby nám přiblížila dějiny tohoto významného rodu trochu jinak – pohledem zábavného komiksu s názvem Opráski sčeskí historje.

  A co se skrývá za komiksem s takto zvláštním názvem? Naivní, až schematické kresby spolu se stylizovaným pravopisně chybným projevem, jimiž tajemný autor Jaz glosuje historické události nejen doby lucemburské s nebývalou břitkostí a suchým humorem. Žádnému jeho obrázku (oprásku) nechybí vtipná pointa, často však od čtenáře vyžadují všímavost a všeobecný rozhled. Komiks si nejprve získal velkou popularitu v prostředí internetu, záhy začal vycházet s úspěchem knižně. Teď se dočkal i vlastní, veleúspěšné výstavy, na kterou jste srdečně zváni!

  Že mušíš vlíst do Mužeja? Se stim smiř!
  Mgr. Aleš Hoch
  14. 6. 2018Cirkusový svět
  Cirkusový svět Cirkusových muzeí je na světě jen pár. A jedno z nich je v Prachaticích. Divadelní oddělení Národního muzea v Praze se systematicky zabývá kromě jiného i cirkusovou historií, a protože se cirkusová sbírka rozrostla, bylo možné otevřít toto jedinečné muzeum. Klub přátel cirkusů a varieté má bezmála čtyři desítky členů. Cirkus je pro tyto lidi „romantický ostrůvek uprostřed šedivého toku časů, který přičaruje zpět doby dětských snů“. Jeden z jeho členů, velký nadšenec a fanoušek cirkusů žije v Třešti. František Přinesdomů má ve svém bytě malé cirkusové muzeum – plakáty z představení a fotografie cirkusů, které byly v Třešti, ale i těch, za kterými sám vycestoval, často i do zahraničí. Druhý člen zmíněného spolku bydlí v nedaleké Jihlavě. Vlastimil Kašna hrával v cirkusové kapele na saxofon a na bicí. A dnes vyrábí věrné makety cirkusů, tak jak vypadají na stanovišti před představením.

  Dějiny cirkusu se začínají psát začátkem 19. století. Lidoví loutkáři putovali českým venkovem se svými „pimprlaty“, a aby se odlišili od konkurence, do svých čísel zakomponovali rozličné novinky, například provazochodce či akrobata. Ve městech vystupovaly cirkusové společnosti z ciziny. Program měly bohatší – s krasojezdeckým číslem, kostýmovaným vystoupením, krotitelem zvířat, klaunem, fakírem, kouzelníkem, silákem, žonglérem, komikem… Bez rozdílu však byli všichni závislí na počasí, přízni diváků a úřadů. A věčně na cestách. Po válce byly rodinné cirkusy znárodněny a bývalí majitelé se stali státními zaměstnanci. Ani dnes to u cirkusu snadné není. Je na jakési křižovatce a proniká do něj stále více divadlo. Spojení těchto dvou světů – cirkusového s divadelním se proto jeví jako nejpravděpodobnější forma další existence cirkusu. A cirkus je prý věčný, tak uvidíme.

  Výstava Cirkusový svět, na kterou vás tímto do třešťského muzea srdečně zveme, čerpá ze sbírek Františka Přinesdomů, Vlastimila Kašny a prachatického cirkusového muzea. Zahájena bude 14. června v 17.00 hodin PhDr. Hanušem Jordanem, kurátorem divadelního oddělení Národního muzea v Praze. O cirkusovou atmosféru se postarají POuLIČNÍCI z Divadelního souboru Karla Čapka z Třeště.
  Mgr. Milina Matulová
  25. 5. 2018Noc kostelů na Roštejně
  Tento pátek 25. května proběhne v celé České republice již tradiční akce s názvem Noc kostelů, která zpřístupňuje nejrůznější sakrální prostory. Letos se mezi zapojené objekty poprvé zařadí i hrad Roštejn, a to prezentací nově zrestaurované kaple sv. Eustacha.

  Lovecký hrad Roštejn nedaleko Telče prochází od roku 2017 procesem úprav v rámci projektu IROP (Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic). Hlavním cílem je vytvoření nové podoby návštěvnických tras a zabezpečení vystavených sbírkových předmětů. V souvislosti s projektem byl hrad mimořádně uzavřen i v průběhu měsíců dubna a května 2018 a své brány poprvé návštěvníkům otevře mimořádně na Noc kostelů v pátek 25. května. O den později se pak budou moci návštěvníci těšit i na mimořádnou prohlídku interiéru hradu za doprovodného slova stavebního historika. Do běžného celodenního provozu se hrad vrátí o týden později počínaje 1. červnem.

  V rámci programu Noci kostelů bude hrad otevřen od 11.00 hod. dopoledne až do pozdních večerních hodin (konec plánován na 22.00). Během dne bude otevřeno hradní nádvoří, kde bude k dispozici občerstvení (nejrychlejší návštěvníci obdrží buřty zdarma, dále bude k dispozici pitná voda, čaj, k zakoupení pak další sortiment), volně zapůjčitelné deskové hry a možnost nákupu drobných hradních suvenýrů. Volně bude rovněž přístupná zrestaurovaná kaple sv. Eustacha. V ní se budou moci návštěvníci těšit na oltář, který se opět ukáže ve své původní barevné podobě, na nové historizující zasklení oken nebo kostelní lavice. V kapli budou probíhat průvodní slova, a to v časech 12.00, 14.00 a 16.00 hod. Ve večerních hodinách (19.00, 20.00 a 21.00 hod.) budou pak doplněna ještě hraným výstupem kostýmovaných členů Divadelního spolku Karla Čapka z Třeště, který návštěvníky přenese do doby založení hradu. Komentovaná prohlídka bude ve večerních hodinách navíc korunována i pěveckým vystoupením souboru Schola Effatha z Třeště pod vedením Mgr. Kláry Mikešové. Celý program je zdarma a není nutné se na něj objednávat. Pro zjednodušení dopravy návštěvníků bude v rámci programu Noci kostelů vyjíždět z Telče po celé odpoledne autobus přímo na hrad Roštejn. Zájemci tak mohou stihnout jak program na hradě, tak návštěvu dalších zpřístupněných míst přímo v Telči. Celá akce se koná díky podpoře Římskokatolické farnosti Telč.

  O den později, v sobotu 26. května v 10.30 dopoledne proběhne komentovaná prohlídka celé stavby s odborným výkladem. Během této procházky se návštěvníci dostanou i do míst, která jsou zatím v rekonstrukci či kde se nyní finišuje s přípravou nových expozic. Cena prohlídky je 60,- Kč, je nutná předchozí rezervace na rostejn@cmail.cz, nebo osobně u pracovníků hradu během Noci kostelů. Prohlídka se uskuteční při minimálním počtu 5 zúčastněných osob.
  PhDr. Kateřina Rozinková
  9. 5. 2018Příběhy vojáků z Velké války
  František Bukovský, Josef Forst, Karel Havelka, Jan Hink, Alois Kessler, František Pachta, Rudolf Toman a František Závodský. Osm mužů, kteří bojovali v první světové válce. Osm osudů, osm životů, do kterých zasáhla Velká válka. Prošli ruskou a italskou frontou, někteří z nich se nevrátili, jiní přežili, ale utrpěli zranění. Válka každého z nich poznamenala. Zasáhla i do životů jejich manželek a dětí. Dvě z uvedených jmen najdeme i na pomníku obětem první světové války. Na pomníku jsou to pouze jména. Ale za nimi byly dva skutečné životy, které se nám díky shromážděnému materiálu poodhalily. Těch zbývajících šest vojáků mělo jen trochu víc štěstí a jejich jména se proto na pomník nedostala. Válečnou zkušenost si však nesli s sebou až do konce života. Válka se na nich podepsala, ať v podobě různých tělesných neduhů či ranami na duši. Byl to silný zážitek, na který se při různých rodinných setkáních vždycky vzpomínalo. Chlapi, co válkou prošli, o ní často mluvili. Jen si vzpomeňte, jak často váš děda o válce vyprávěl.

  V letošním roce si připomínáme konec prvního velkého válečného konfliktu novodobých dějin. Naplánovali jsme proto výstavu, která válku přiblíží prostřednictvím konkrétních osudů lidí, kteří touto zkušeností prošli. V muzeu se sešel materiál, který nám lidé přinesli po výzvě uveřejněné v Našem městě, a o své vzpomínky se podělili i členové Muzejního spolku. Výsledkem je výstava Příběhy vojáků z Velké války, která mapuje osudy zmíněných osmi lidí.

  Výstavu zahájíme 9. května v 17.00 h přednáškou Radima Kapavíka, předsedy spolku Signum belli 1914. Spolek si klade za cíl zpracovávat osudy českých vojáků za Velké války a přispívat k udržování památek na toto období. Radim Kapavík se ve své přednášce zaměří na téma, jak pátrat po svých předcích a kde najít informace o tom, na které frontě bojovali, kde padli či byli zraněni. Přednáška je veřejnosti přístupná, bude v prostorách muzea v prvním poschodí Schumpeterova domu (kapacita muzea je omezena) a vstup na ní je volný. Výstava potrvá do 30. září.
  Mgr. Milina Matulová
  4. 5. 2018Hrad Roštejn v roce 2018
  Roštejn vstupuje do druhého roku realizace projektu IROP, jehož cílem je zejména zpřístupnění nových expozic této pobočky Muzea Vysočiny Jihlava. S tvorbou nových expozic jsou ovšem spojené i související stavební práce zaměřené i na zvýšení ochrany sbírkových předmětů proti nejrůznějším rizikům (vlivy klimatu, biotické napadení, odcizení, vandalismus).
  Celý projekt je realizován pokud možno v souběhu s návštěvnickým provozem hradu a v rámci všech dotčených sezon se správa hradu snaží zajistit alespoň částečný provoz. V roce 2018 je začátek sezony z důvodu realizace stavebních prací posunut o dva měsíce na začátek června.
  Návštěvníci se však budou moci těšit na řadu novinek. Asi nevýznamnější bude zpřístupnění nové podoby návštěvnické trasy B, kde vzniká nová interaktivní expozice věnovaná přírodě, lovectví a myslivosti. Bude se nalézat v prostorách hradních ochozů, kaple sv. Eustacha a Botanického sálu a zaměřena bude primárně na nejmenší návštěvníky hradu s jejich rodinami. Děti v interiérech zažijí mnoho zajímavého – od návštěvy nočního lesa, přes procházku skrze chodbičky mraveniště či vyzkoušení ornitologického dalekohledu, až po poslech zvuků různých vábniček a možnosti dotknout se rozličných přírodních materiálů.
  Tato nová trasa bude oficiálně otevřena pro veřejnost od začátku letních prázdnin a její provoz bude zahájen Mysliveckým odpolednem v sobotu 30. června. Ještě před touto expozicí budou moci návštěvníci vystoupit do hradní věže, kde je nově upravováno schodiště. Během sezony zde přibude i miniexpozice věnovaná historii hradu. Jak výstup do věže, tak trasa B budou samoobslužné a nebude tedy nutné čekat na předem vypsanou hodinu pro vstup do těchto hradních prostor. Návštěvníci se tam budou moci vydat ihned po zakoupení vstupenky.
  Co se týče stavebních aktivit letošního roku, hlavní pozornost je soustředěna na palácové křídlo hradu. Zde momentálně dochází k výměnám napadených či poškozených konstrukcí, během letních měsíců nastoupí restaurátoři kamene a nástěnných maleb. Restaurování běží i mimo vlastní prostor hradu, v dílnách specialistů jsou prováděny práce na historických obrazech a kusech nábytku, zejména z depozitářů jihlavského muzea. Tyto předměty se stanou základem nové historické expozice v hlavním křídle hradu, která bude otevřena v polovině roku 2019.
  Realizace stavebních a restaurátorských prací neznamená konec kulturních akcí na Roštejně. Jednou z prvních bude Noc kostelů dne 25. května, kdy se návštěvníkům poprvé po rekonstrukci otevře hradní kaple sv. Eustacha. Ve večerních hodinách budou její komentované prohlídky doplněny i hranou kostýmovanou scénkou z historie hradu.
  Více informací o rekonstrukci či kulturních akcích na hradě je možné nalézt na www.hrad-rostejn.cz, facebooku https://www.facebook.com/HradRostejn/ a nově také na instagramu https://www.instagram.com/hradrostejn/ .

  Aktuální fotografie naleznete i na facebooku MVJ
  PhDr. Kateřina Rozinková
  3. 5. 2018Stěhování muzea v Telči

  Telčská pobočka Muzea Vysočiny Jihlava patří k nejstarším institucím tohoto typu na Moravě: muzeum bylo založeno již v roce 1886. Od roku 1963 je telčské muzeum organizačně součástí Muzea Vysočiny; od roku 1987 sídlí v prostorách státního zámku Telč (který spravuje Národní památkový ústav – NPÚ).

  Vzhledem k plánovaným rozsáhlým stavebním pracím na zámku a zcela nové koncepci návštěvnických tras se muzeum v roce 2018 musí z dosavadních prostor vystěhovat. Tuto informaci muzeum od NPÚ dostalo se značným předstihem, a proto již od roku 2016 probíhala řada jednání o tom, kde a za jakých podmínek by telčské muzeum mohlo ve své činnosti pokračovat. Při jednáních byly zvažovány faktory prostorové, finanční, hledisko návštěvnické dostupnosti aj.

  Z několika možností byla jako nejméně problematická zvolena „dvoustupňová“ varianta. V letošním roce muzeum během podzimu ukončí svou činnost v prostorách zámku a administrativně změní sídlo do budovy Univerzitního centra v Telči (ve vlastnictví Masarykovy univerzity Brno). V těchto prostorách muzeum nebude mít výstavní ani expoziční možnosti: expozice budou dočasně zrušeny a výstavy budou organizovány ve spolupráci s dalšími subjekty (městem Telč, Masarykovou univerzitou, NPÚ apod.). Stěhování pobočky již bylo zahájeno, zahrnuje mj. deinstalaci stávajících expozic, stěhování depozitáře a administrativního zázemí. Přibližně do čtyř let se pak muzeum v Telči přestěhuje definitivně do nových prostor – v současné době se jako nejpravděpodobnější nové umístění pobočky jeví objekt dnešního Domova pro seniory v Telči.

  RNDr. Karel Malý, Ph.D.
  3. 5. 2018Projekt Kampanologické památky Vysočiny
  Jihlavské muzeum je od roku 2018 nositelem projektu „Kampanologické památky Vysočiny“. Projekt bude řešen v letech 2018–2022 ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, jeho náklady (asi 5,2 mil. Kč) plně pokrývá příspěvek Ministerstva kultury z programu Národní a kulturní identity (NAKI II).

  Smyslem projektu je důsledně mezioborová dokumentace a průzkum zvonů, zvonových cimbálů a zvonových stanovišť na Vysočině; detailní mapování proběhne v okresech Jihlava, Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou.

  Předmětem výzkumu budou i zvony v muzejních sbírkách a zlomky zvonů z archeologických nálezů. Zvony budou posuzovány z hlediska historického, uměleckého, památkové ochrany, materiálového složení, hudebně-zvukového atd.

  Výstupy projektu budou jak odborné (metodické postupy pro dokumentaci, provoz a ochranu zvonů, vystoupení na konferencích, odborné texty atd.), tak i popularizační (přednášky, výstava s katalogem). Odborníkům i široké veřejnosti bude určena interaktivní mapa zvonů a zvonových stanovišť a knižní publikace.
  RNDr. Karel Malý, Ph.D.
  3. 5. 2018Muzejní a galerijní noc 2018
  V pátek 8. června se Muzeum Vysočiny Jihlava společně s Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě i v letošním roce zapojí do v pořadí již XIV. ročníku Festivalu muzejních nocí. Nejprve budou mít návštěvníci možnost zhlédnout v prostoru malého dvorku výstavu kaktusů a sukulentů, a pokud budou mít nějaké pěstitelské dotazy, budou jim k dispozici členové Klubu pěstitelů kaktusů a sukulentů Jihlava.
  Další prostor bude určen dětem – mohou se těšit na Indiánskou pohádku, kterou jim bude vyprávět starý indiánský náčelník – v podání divadýlka Emillion z Ústí.
  V rámci muzejní noci se uskuteční i „derniéra“ výstavy Živá Amazonie spojená s komentovanou prohlídkou s autory tohoto výstavního projektu.
  V prostoru muzejní půdy si bude možno prohlédnout za odborného komentáře akad. mal. Martina Kosa výstavu 100 let republiky – očekávání, naděje a skutečnost.
  V 19:00 a ve 21:30 vystoupí v jihlavském muzeu přední hráč na andské flétny Vlado Urlich, zazní latinskoamerická hudba i velmi známé melodie jako je Čardáš a Turecký pochod, ale také interpretova vlastní kompozice.
  Od 19:30 čeká návštěvníky v prostoru muzejních arkád Třikrát s „S“ aneb recitál Bohumily Sarnové k právě probíhající výstavě malíře a grafika Františka Sarny Malířské ohlédnutí „70“ s hudebním doprovodem Jakuba Sarny.
  Rozmanitost peruánské Amazonie - jedinečnost, vývoj, historii osídlení i současnost této unikátní lokality – představí od 20:30 v Malovaném sále ve své přednášce Ing. Alexandr Rollo.

  I v letošním roce se na této akci podílí Magistrát města Jihlavy – díky tomu mohou návštěvníci zavítat do Domu Gustava Mahlera, do Jihlavského podzemí nebo na bránu Matky Boží. Pokud bude příznivé počasí a až se setmí, bude možno se členy České astronomické společnosti, pobočka Vysočina, právě zde na úplný závěr pozorovat noční oblohu.
  Dana Oberreiterová
  3. 5. 2018Jihlavské muzeum si připomíná 100. výročí republiky
  Letošní významné výročí vzniku republiky, ale i další zlomové roky zakončené osmičkou, si jihlavské muzeum připomene řadou akcí různého typu. Nejvýznamnější je bezesporu výstava 100 let republiky – očekávání, naděje a skutečnost, která vznikla ve spolupráci se Státním okresním archivem Jihlava. Výstava byla zahájena již 22. února v předvečer dalšího osmičkového výročí – převratu v únoru 1948. Na výstavě jsou zmíněny události spojené s lety 1918, 1938, 1948 a 1968 jak z pohledu celorepublikového, tak především s jejich odrazem v Jihlavě a okolí. Vystaveny jsou různé dvojrozměrné materiály – kopie plakátů, vyhlášek, nařízení či historická pamětní kniha Jihlavy zapůjčená Magistrátem města Jihlavy. K vidění je též kolekce československých i českých platidel minulých sto let. Výstava potrvá do 25. listopadu.

  Na realizaci výstavy přispěl mimořádnou dotací zřizovatel muzea Kraj Vysočina a muzeum rovněž získalo dva menší granty poskytnuté Ministerstvem kultury ČR, které byly určeny na vlastní realizaci výstavy a na výrobu edukačního programu využívajícího tzv. muzejní kufříky.

  Kromě této výstavy se mohou návštěvníci těšit na další menší výstavní akce, které proběhnou v podzimních měsících. Na konci září bude zahájena výstava věnovaná vývoji poštovních známek v historii Československa připravovaná ve spolupráci s jihlavským Klubem filatelistů, na kterou naváže na začátku října další výstava zachycující proměny Jihlavy na pohlednicích z muzejních sbírek.

  Kromě výstav měli již zájemci možnost zavítat na besedu z cyklu Dějiny na vlastní kůži s Jiřím Padevětem věnovanou událostem únorového převratu v roce 1948 a v dubnu na koncert jihlavské skupiny Bee Band v klubu Horáckého divadla. Chystá se rovněž happening k připomenutí srpnových událostí roku 1968 a v podzimních měsících také odborné přednášky.
  Mgr. Ludmila Moržolová
  27. 4. 2018S domečkem na zádech (výstava o měkkýších Vysočiny)
  Měkkýši jsou starobylou živočišnou skupinou, která za více než pět set milionů let své existence dokázala osídlit prakticky všechny typy biotopů Země, od mořských hlubin po velehory. Měkkýši žijí i v pouštích a stepích, na polích, ve městech, na skalách a zříceninách i v podzemních prostorách. Měkkýši jsou velmi důležitou složkou všech biotopů, ať již jako predátoři, fytofágové, rozkladači odumřelé hmoty či přenašeči různých parazitů či chorob a stejně tak i jako potrava mnohých jiných predátorů či hostitelé parazitů a parazitoidů.
  Celkově je na světě známo okolo sto třiceti tisíc druhů měkkýšů, rozdělených do osmi tříd. Z těch jsou v České republice zastoupeny pouze dvě – plži (223 druhů) a mlži (28 druhů). Na území Kraje Vysočina byl dosud zjištěn výskyt 141 druhů plžů a 22 druhů mlžů.

  Výstava S domečkem na zádech, kterou připravilo přírodovědné oddělení našeho muzea, představí schránky (ulity a lastury) více než sedmdesáti druhů měkkýšů Vysočiny a makrofotografie stovky druhů včetně tzv. nahých plžů (tedy slimáků a plzáků). Výstava bude jednoduchým, ovšem srozumitelným průvodcem měkkýší faunou Vysočiny. Je určena široké veřejnosti, především pak školám všech stupňů a aktivním zájemcům o přírodu regionu. Návštěvníci výstavy zjistí, že měkkýši Vysočiny nejsou pouze šnek (hlemýžď zahradní), slimák a škeble, ale že se zejména jedná o spoustu drobných druhů, často menších než tři milimetry, kterých si v přírodě ani nevšimneme. Názorné ukázky a fotografie doplní na panelech stručné texty o anatomii, biologii a významu měkkýšů a také informace o nejvýznamnějších druzích Vysočiny.

  Výstava bude otevřena od 27. dubna do 10. června 2018.
  Pavel Bezděčka
  26. 4. 2018Koncert Bee Band
  V rámci oslav 100 let republiky pořádá Muzeum Vysočiny Jihlava společně s Horáckým divadlem v Jihlavě ve čtvrtek 26. dubna od 19:30 v prostoru Divadelního klubu Horáckého divadla koncert jihlavské kapely Bee Band.

  Bee Band je seskupení hudebníků zaměřujících se hlavně na 20. a 30. léta, kdy světem hudby hýbaly rytmy jazzu a swingu. Kvartet v současné době tvoří kytarista Vojtěch Emmer, hráč na piáno, kytaru a membranofon Přemysl Hrubý, basista Martin Chaloupka a zpěvačka Michaela Emmerová.

  V repertoáru mají zařazeny nejen interprety světových jmen jako je Ella Fitzerald, Luis Armstrong, Billie Holiday, Nat King Cole, ale i interprety z místní současné scény - Zuzanu Navarovou nebo Karla Plíhala.

  Vstupenky v ceně 120 Kč je možné v předprodeji zakoupit na pokladně Horáckého divadla. Jste srdečně zváni!

  Fotografie z koncertu naleznete na facebooku MVJ
  Dana Oberreiterová
  20. 4. 2018110. výročí Lidové malírny v Telči
  V letošním roce, který se nese ve znamení osmičky, si připomínáme také jedno z výročí, které nás v Telči může naplnit hrdostí, ale také smutkem a nostalgií. V roce 1908 byla založena rozhodnutím Národní jednoty pro jihozápadní Moravu v Telči Škola pro lidovou malbu, ve které se děvčata učila malovat ornamentální vzory na kameninu, porcelán a sklo.

  Iniciátory založení byli František Fromek a Hynek Janků. V malírně se vyráběly kávové a čajové soubory, celé jídelní servisy, užitkové a dekorativní předměty. O kvalitě a šíři sortimentu svědčí skutečnost, že v průběhu 20. let 20. století se malírenské výrobky vyvážely nejen do Německa, Belgie, Francie, Dánska, Anglie, ale také i do tak vzdálených zemí jako je Austrálie nebo Spojené státy americké.
  Vedle užitkové keramiky a porcelánu byly v malírně v roce 1922 vyrobeny pamětní desky obětem 1. světové války, dnes umístěné u vstupu do kostela sv. Jakuba v Telči.

  Z fondu muzea a soukromých sbírek je sestavena výstava, která má připomenout tento telčský fenomén. Výrobky jsou doplněny archivními dokumenty a výtvarnými předlohami, zhotovenými v malírně, které jsou jedinečným a unikátním dokumentem činnosti Lidové malírny v Telči.

  Při příležitosti výstavy je také vydán katalog, který obsahuje podrobnou historii malírny zpracovanou PhDr. Jiřím Lukasem a který je doplněn barevnými fotografiemi. K zakoupení bude přímo na výstavě, která bude zahájena 20. dubna 2018 v knihovně Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči v 17 hodin a na kterou srdečně zveme.
  Helena Grycová Benešová
  17. 4. 2018Polární světlo
  Od 17. dubna do 27. května mohou návštěvníci Kavárny Muzeum spatřit výstavu fotografií Marka Musila s názvem Polární světlo. Fotografie prezentované na této výstavě vznikly při loňské návštěvě Norska.
  Marek Musil fotí nejraději krajinu, hory, vodu ve všech podobách. Rád používá dlouhé expozice, které navozují u snímků až snovou náladu, a v kombinaci s dramatickými jevy počasí a drsnými místy z různých koutů naší planety tak vytváří kolekci fotografií plnou barev a kontrastů.

  A jak sám říká: “Moji touhou je přinést a ukázat lidem svět takový, jaký ho miluji, čistý, divoký a nezničený. Snad jim pomohu uvědomit si, jak je příroda kolem nás krásná a že je potřeba ji chránit, nejen pro nás, ale hlavně pro další generace…“

  Přijďte si prohlédnout fotografie přírodního úkazu, se kterým se v našich zeměpisných šířkách nesetkáte.
  Dana Oberreiterová
  13. 4. 2018František Sarna - malířské ohlédnutí "70"
  V Muzeu Vysočiny Jihlava bude ve čtvrtek 12. dubna 2018 v 17 hodin vernisáží zahájena výstava výtvarníka Františka Sarny.
  Retrospektivní výstava je dárkem k autorovu kulatému životnímu jubileu, což je vyjádřeno již v názvu výstavy.
  Návštěvníkům budou představena výtvarná díla tvořená zpočátku technikou pastelu a olejomalby a později i akrylovými barvami, které skýtají úplně jiné možnosti nežli klasické olejové barvy.
  Námětovou doménou se pro autora stala krajina, ale nevyhýbá se ani figurální malbě. Autor sice pochází z Krnova, ale žije a tvoří nedaleko Jihlavy, takže inspirace okolní krajinou je samozřejmá.
  Realistickou malbu autor stále častěji nahrazuje abstraktní tvorbou, při které používá expresivní vyjádření pomocí špachtlí a barevných skvrn.


  Za svou uměleckou výtvarnou činnost je František Sarna nositelem Ceny Unie českých spisovatelů.

  Výstava v prostoru muzejních arkád potrvá do 17. června.
  akad. mal. Martin Kos
  13. 4. 2018Živá Amazonie
  Muzeum Vysočiny Jihlava připravilo pro návštěvníky prezentaci výstavy s názvem Živá Amazonie – kulturní a přírodní rozmanitosti peruánské Amazonie, která vzešla ze spolupráce Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod a obecně prospěšné společnosti Students for the Living Amazon. Výstava bude otevřena v přízemí expoziční budovy muzea od 13. dubna do 10. června.

  Amazonie je označení pro geografickou oblast v Jižní Americe, zahrnující povodí řeky Amazonky a jejích přítoků. Většinu území Amazonie pokrývá Amazonský deštný les, největší tropický deštný les světa. Oblast Amazonie je známá vysokou mírou biodiverzity. Je domovem více než 40 tisíc různých druhů rostlin a přes 2,5 milionů druhů hmyzu. Vědecky klasifikováno bylo nejméně 3 000 druhů ryb, 1 300 druhů ptáků, 427 druhů savců, 428 druhů obojživelníků a 378 druhů plazů. V amazonském lese je odhadem na 390 miliard jednotlivých stromů rozdělených do 16 tisíc druhů. Mnohé stromy jsou využívány jako kulturní plodiny (juvie, kakaovník, kaučukovník, kvajáva), léčivé či psychoaktivní rostliny. Mnoho perspektivních druhů rostlin však dosud nebylo kultivováno a je pravděpodobné, že mnoho zdejších léčivých či jinak užitečných rostlin ještě čeká na své „objevení“.

  Výstava představuje Amazonii převážně z regionu Ucayali v Peruánské republice, její přírodní bohatství, floru, faunu i kulturu původních obyvatel amazonského tropického deštného lesa. Obrazové panely jsou doplněny trojrozměrnými exponáty, jmenujme alespoň různá semena a plody rostlin, ukázky dřevin, tradiční oděvy, zbraně, umělecké předměty či předměty denní potřeby a ozdoby zdejších domorodých etnik.

  S autory výstavy se budou moci návštěvníci formou komentované prohlídky a přednášky seznámit i v rámci letošní Muzejní a galerijní noci, která proběhne v pátek 8. června od 17:00.
  Mgr. Ludmila Moržolová
  9. 4. 2018Výročí telčských osobností
  Rok 2018 je rokem oslav „osmičkových“ výročí, ve kterém si připomínáme osudové události, jež se odehrály v letech zakončených číslicí osm. Výstava v Telči s názvem Výročí telčských osobností se tomuto pojetí tak trochu vymyká, neboť se nevěnuje historickým datům, ale osobnostem, které se v Telči narodily, žily, zemřely nebo v Telči tvořily.

  Výstava připomene mimo jiné básníka Otokara Březinu, který v Telči studoval na reálce, malíře Petra Tamchynu – v Telči žil a maloval, Mílu Doleželovou, malířku rozsáhlého díla, která v Telči žila, nebo učitele a historiky Jana Tiraye a Jana Beringera. Z dalších významných jmen lze uvést například kronikáře města Karla Cejnara, bratry Mátlovy, sokolku Hedviku Krepčíkovou a další osobnosti Telče mající v letopočtu narození nebo úmrtí osmičku.

  Výstava se bude konat na telčské radnici, bude zahájena vernisáží 9. dubna 2018 v 15 hodin za hudebního doprovodu žáků ZUŠ v Telči.

  Výstavu pořádá Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč ve spolupráci s Muzejním spolkem v Telči a Městem Telčí. Trvat bude do 1. května 2018.
  Helena Grycová Benešová
  22. 3. 2018Jaroslav Krepčík, 1880-1959
  V prostorách Městské galerie Hasičský dům bude od 22. března do 28. května
  ke zhlédnutí výstava s názvem Jaroslav Krepčík, 1880-1959.

  Jaroslav Krepčík
  *  26. března 1880, Telč
  +  6. března 1959, Praha

  akademický sochař, malíř a grafik

  Vystudoval Odbornou sochařskou a kamenickou školu v Hořicích a Akademii výtvarných umění u prof. J. V. Myslbeka. Podílel se na tvorbě sochy sv. Václava pro Václavské náměstí v Praze. Sám v Praze vytvořil sochu sv. Jiří pro kostel sv. Mikuláše, sochy na budově pojišťovny Continental, pamětní desku nad schodištěm muzea v Památníku osvobození a pro Bánskou Bystrici sochy v Národní bance. Z figurálních kompozic jsou známé sochy Podzim, Léto, Melancholické děvče, Somnambula, Z lázní, Tanečnice, Leknín a Eva.

  Pro Telč vytvořil v roce 1938 bronzový reliéf s legionářským motivem na pomník padlým občanům Telče na náměstí Hrdinů. Z jeho mladších let se dochovaly jemné náladové lepty z Telče a okolí (např. Srny, Podvečer, Telč, Vandrák, Rybáři, Rybolov aj.). V Telči je jeho dílem i reliéf na náhrobku jeho rodičů na hřbitově u sv. Anny. Od sochaře pochází i první knižní značka s motivem Telče. Kromě vlastní tvorby restauroval v roce 1906 Braunovy sochy v Kuksu a blízkém lesním Betlémě a v roce 1924 v Jaroměři.

  Výstavy: Do roku 1909 vystavoval ve Spolku výtvarných umělců Mánes v Praze, od roku 1910 v Jednotě umělců výtvarných v Praze; v roce 1922 vystavoval v Hodoníně.
  Helena Grycová Benešová
  6. 3. 2018Vize & prostory II.
  Muzeum Vysočiny Jihlava připravilo pro návštěvníky Kavárny Muzeum od 6. března novou výstavu pod názvem Vize a prostory II.
  Své práce tentokrát představí malíř, grafik, výrobce šperků a restaurátor Petr Poltavec. Jeho obrazy nejsou v Jihlavě neznámé, v Kavárně Muzeum ale vystavuje poprvé.
  Jak sám autor říká: "Vystavená díla jsou výplodem fantazie, proudu představ a naladění na přítomný okamžik. Jsou výslednicí dlouhodobé fascinace dokonalostí přírody, ve které vše se vším souvisí... Obrazy jsou pokusem zaznamenat intenzitu projevujícího se života, nezadržitelného ve svém vznikání i zanikání. Zahrnují v sobě hluboký obdiv k němu a zároveň víru ve schopnost člověka být řečištěm onoho tvořivého proudu."
  Přijďte se tedy v chladném předjarním čase podívat do Kavárny Muzeum a při pohledu na práce Petra Poltavce se zahřát na duši. Výstava potrvá do 15. dubna.
  Mgr. Ludmila Moržolová
  23. 2. 2018100 let republiky - očekávání, naděje a skutečnost
  Letošní významné výročí si jihlavské muzeum připomene mimo jiné i výstavou 100 let republiky – očekávání, naděje a skutečnost, vytvořenou ve spolupráci se Státním okresním archivem Jihlava.

  Autoři výstavy se zaměřili na čtyři pro republiku významné „osmičkové“ roky, jednotlivé části se věnují situaci v letech 1918, 1938, 1948 a 1968 jak z pohledu celorepublikových událostí, tak s jejich odezvou v Jihlavě a okolí.
  Návštěvníkům bude k dispozici velké množství informací o životě v Jihlavě v minulém století, např. o architektuře, národnostních problémech, legionářích a jihlavském pěším pluku č. 31 Arco nebo o jihlavských pomnících.
  Vystaveny budou kopie dobových plakátů, vyhlášek a nařízení i kolekce československých a českých platidel uplynulých sta let.
  Magistrát města Jihlavy pro tuto příležitost zapůjčil historickou pamětní knihu Jihlavy se záznamy a podpisy významných návštěv.
  Po dobu trvání výstavy budou veřejnosti nabídnuty také odborné přednášky, besedy, hudební vystoupení a další dvě časově omezené výstavy – 100 let československé poštovní známky a reprodukce pohlednic s tématikou Jihlavy. Termíny těchto akcí budou upřesněny.

  Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční v expoziční budově Muzea Vysočiny Jihlava ve čtvrtek 22. února v 17:00. Výstava potrvá do 25. listopadu.

  (Fotografie z vernisáže výstavy naleznete na facebooku muzea.)
  akad. mal. Martin Kos
  21. 2. 2018Právě jsem se vrátil z hradu
  Setkání s Jiřím Padevětem bude tentokrát besedou o dějinách na tenkém ledě, vůli lidu a osmičkových letopočtech.

  Revize polozapomenutého únorového puče 1948, jehož stín možná stále protéká pod tenkým ledem, po kterém jako společnost momentálně kloužeme dějinami.

  Byl to poválečný volební výsledek, vzešlý ze svobodných voleb, který umožnil pozdější nástup totality v naší zemi? Bylo to vyjádření vůle lidu? Nebo bylo skutečně poválečné směrování naší země předem tolik dané vnějšími politickými okolnostmi, jak se často říká?

  Jiří Padevět byl také v poradním týmu jednoho ze dvou kandidátů, mezi kterými se rozhodovalo ve druhém kole prezidentských voleb. Jak dlouhá byla cesta na hrad ve svobodných a demokratických podmínkách České republiky v roce 2018? Jaké bylo po ní stoupat? A co lze nalézt na jejím konci?

  Jistě bude o čem vyprávět…

  Beseda z velmi volného cyklu Dějiny na vlastní kůži se v muzejním Malovaném sále uskuteční ve středu 21. února v 17 hodin.
  Mgr. Silvie Čermáková
  16. 2. 2018Beseda s Anetou Chytkovou
  Představíme knihu o muži, který zachránil více jak 900 dětí

  Nepochybně znáte příběhy hrdinství Nicholase Wintona a Oskara Schindlera. Ale slyšeli jste ten o Antonínu Kalinovi?

  Narodil se v Třebíči v chudinské čtvrti Kočičina, kde se vyučil obuvníkem. Od mládí se aktivně zapojoval do veřejného a politického života. Na začátku války byl jako levicově orientovaný městský funkcionář a organizátor stávek zatčen. Politický vězeň Kalina prošel koncentračními tábory Dachau a Buchenwald. V Buchenwaldu se stal členem táborové samosprávy a měl na starosti blok 66, který se postupně stal blokem dětským. Pro tyto děti obstarával větší příděly jídla, ošacení a obuv. Díky zfalšovaným dokumentům a předstírané epidemii tyfu na sklonku války zachránil před jistou smrtí více než 900 dětí. Riskoval a nasazoval přitom vlastní život. Po válce své činy skromně nezdůrazňoval. Nositelem titulu Spravedlivý mezi národy se stal in memoriam, dvacet let po své smrti. Zmíněná cena je určena lidem nežidovského původu, kteří přispěli k záchraně Židů před holokaustem. O dva roky později byl vyznamenán i medailí Za zásluhy.

  V pátek 16. února představíme v muzeu knihu, která je věnovaná tomuto mimořádnému člověku. Publikace vyšla v polovině loňského roku v Třebíči. A za povšimnutí stojí i fakt, že jí napsala Aneta Chytková, která v době, kdy na knize pracovala, byla studentkou gymnázia. Beseda začne v 17.00 hodin v muzejních prostorách Schumpeterova domu. Srdečně vás zveme.

  (Fotografie z besedy s Anetou Chytkovou naleznete na facebooku muzea.)
  Mgr. Milina Matulová
  9. 2. 2018Svět cínových vojáčků
  Výstava nabízí pohled na starobylé řemeslo cínařství a především seznamuje s výrobou atraktivních cínových figurek vojáčků. Představuje bohatou produkci manufaktury manželů Grégrových z Velké Bíteše, která se 25 let věnuje výrobě cínových miniatur v té nejvyšší kvalitě. Návštěvníci se mohou těšit na detailně zpracované a v těch nejpestřejších uniformách vymalované figurky z různých historických období. Většina z nich náleží do éry napoleonských válek, které se bitvou u Štoků roku 1805 dotkly i Jihlavska.

  Kromě připomenutí si časů dětských her může být návštěva výstavy i inspirací pro vlastní pokusy s litím cínových vojáčků. Jako příklad mohou posloužit vystavené pomůcky k lití figurek a videoprezentace vysvětlující tento proces.

  Boje napoleonských válek připomenou kulky do pušek nalezené na bitevních polích u Štoků a u Slavkova či dioráma z téže bitvy. Veřejnost si může prohlédnout také ukázku historického cínového nádobí z muzejních sbírek, které se vyrábělo i v samotné Jihlavě a zdobilo stoly místních měšťanů.

  Výstava je otevřena v budově Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 57/58 ve dnech 9. února až 8. dubna 2018.
  PhDr. Radim Gonda, Ph.D.
  2. 2. 2018Národní park Podyjí - Čvrtstoletí pro přírodu
  Národní park Podyjí vyniká nejen úchvatnými krajinnými scenériemi, ale i mimořádnou rozmanitostí živočišných a rostlinných druhů a jejich vysokou koncentrací na relativně malé ploše.

  Výstava Správy NP Podyjí a Jihomoravského muzea ve Znojmě nesoucí název Národní park Podyjí – Čtvrtstoletí pro přírodu ukazuje v patnácti tematických okruzích péči o toto chráněné území, rostliny a živočichy závislé na divočině i práci člověka nebo projekty, které mohly Podyjí nenávratně změnit.

  Návštěvníci se na výstavě dozvědí například, jak a proč se mění část lesů Podyjí, co pro přírodu znamenala výstavba a provoz vranovské přehrady nebo jakou roli hraje člověk v zachování biologické pestrosti území. A budou moci spatřit i místa, která jsou v národním parku ponechaná samovolnému vývoji.

  V rámci výstavy bude k vidění i kolekce velkoformátových fotografií rostlin a živočichů nazvaná Galerie rozmanitosti Podyjí, která vznikla za spolupráce Správy NP Podyjí a časopisu Živa.

  Výstava v prostorách muzejních arkád potrvá od 2. února do 2. dubna.
  RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D.
  19. 1. 2018Jak jsme kdysi ťukali
  Jak jsme kdysi ťukali – výstava psacích strojů

  Skloněn nad klávesnicí počítače si dnes jen málo kdo vzpomene na psaní na psacích strojích, ať již mechanických či elektrických. Vždyť dnešní třicátníci se s psacím strojem prakticky ani nesetkali. Tito a všichni mladší vůbec netuší, co je to páska do psacího stroje či zakládání kopíráků. I to je jeden z důvodů, proč jsme na začátek roku připravili výstavu psacích strojů. Vystavíme kolekci téměř stovky plně funkčních psacích strojů soukromého sběratele, pana Vlastimila Stehna z Chotěboře, který je sbírá a restauruje více než dvě desítky let. Vystaveny budou krom relativně známých strojů i různé americké speciály, stroj z roku 1904 či psací stroj, na kterém psával své historické a biografické romány spisovatel František Kožík.

  Výstava bude obohacena texty o historii psacích strojů a historickými snímky či kresbami nejstarších modelů a portréty jejich vynálezců.

  Výstava bude otevřena od 19. ledna do 2. dubna 2018.
  Pavel Bezděčka
  2017
  18. 12. 2017Ze života koček
  Pro milovníky koček či zvířátek nejrůznějších, stejně jako pro vyznavače dobré nálady a lehkého humoru, připravilo Muzeum Vysočiny Jihlava na vánoční období a první měsíc příštího roku výstavu obrázků a kreseb uherskohradišťského výtvarníka Vladimíra P. B. Kellera.

  Autor je velký znalec a chovatel koček, kocourů a kočičáků všelijakých a mnohé okamžiky jejich života zachycuje ve svých kresbách a malbách. Napsal i celou řadu veselých povídek a vtipných causerií o kočkách, leč jeho tvorba je prakticky neznámá.
  Je to velký introvert žijící o samotě v malém domku v uherskohradišťské městské části Rybárny. Bylo velmi obtížné přesvědčit jej, aby část svého dílka zapůjčil k vystavení. O to více věříme, že jeho veselé obrázky obohatí sváteční náladu konce roku a prosvítí lednovou zimu roku následujícího.

  Výstava bude v Kavárně Muzeum otevřena od pondělí 18. prosince 2017 do neděle 21. ledna 2018.
  Pavel Bezděčka
  7. 12. 2017Z dálek do muzea
  Z dalekých cest do muzea
  Unikátní sbírka cizokrajných předmětů ve sbírce Muzea Vysočiny Jihlava

  V depozitářích Muzea Vysočiny Jihlava jsou uloženy tisíce předmětů. Jen nepatrná část z nich má exotický původ, pochází z dálek, o kterých mnozí z nás jen sní. Přicestovaly k nám ze Středozemí, zemí Orientu, Číny, Japonska, Malajsie i Šalomounových ostrovů. Výstava Z dalekých cest do muzea není jen prezentací unikátní kolekce cizokrajných předmětů, ale i výsledkem muzejní práce. Po spletitém bádání v prvotních evidenčních knihách se nám podařilo poodhalit tajemství, komu dříve patřily, a za spolupráce s odborníky z Národní galerie v Praze a Náprstkova muzea upřesnit jejich identifikaci.

  Návštěvníci budou mít možnost si poprvé prohlédnout šípy, oštěpy, dýky, rybářské nástrahy, sošky i ozdoby domorodců z nejpočetněji zastoupené oblasti Šalomounových ostrovů. K vidění budou nádherné čínské malby na hedvábí, necuke – miniaturní řezba z Japonska, arabské sandály do veřejných lázní, cuba – záštita samurajského meče či výzbroj perského válečníka.

  Kuriozitou výstavy a zároveň nejstaršími sbírkovými předměty jsou egyptské hrobové figurky a fragment tzv. kartonážového dílu, které se pokládaly na mumie jako ozdoby, potažmo jako symboly magické ochrany. Jejich stáří se datuje na Pozdní dobu (747–332 př. n. l.) až Ptolemaiovskou dobu (332–30 př. n. l.).

  Většina předmětů byla z dobrodružných cest přivezena v 19. století. Ptáte-li se, jak Češi cestovali před více jak sto lety po světě, pak vám doprovodné texty hodně napoví. Kromě toho získáte informace o cestovatelích, známých památkách a přečtete si úryvky z cestovních deníků.

  Pro malé zvídavé milovníky suvenýrů a dobrodružství a jejich doprovod bude na pokladně muzea připraven Cestovatelský a sběratelský zápisník muzejní lektorky Mgr. Silvie Čermákové. Na muzejní výpravu cestami dávných obchodníků a po nich i prvních cestovatelů tak získáte zábavného a spolehlivého průvodce a společníka, se kterým se na cestě hedvábnou stezkou a ještě dál neztratíte.

  Výstava je k vidění od 7. prosince 2017 až do 28. ledna 2018.
  Ingrid Kotenová
  4. 12. 2017Photographia Natura 2017
  Výsledky fotosoutěže Photographia Natura 2017
  Tématem čtrnáctého ročníku fotosoutěže pořádané Muzeem Vysočiny Jihlava byly „Linie v krajině“. Do uzávěrky jsme obdrželi 240 soutěžních fotografií od 40 autorů nejen z regionu, ale i z řady míst celé republiky. Z toho bylo 22 studentských a 17 žákovských snímků.
  V pátek 1. prosince 2017 se uskutečnila vernisáž výstavy 76 vybraných fotografií, během níž proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen autorům nejlépe hodnocených snímků.
  V hlavní kategorii zvítězil snímek „Krajina cik cak“ od Jaroslava Hedbávného z Třebíče, který je také autorem snímku s názvem „Šardické biopásy 3“, jenž za třetí místo získal pomyslnou bronzovou medaili. Druhé místo získala fotografie jihlavského fotografa Marka Musila „Moravské vlnobití“.
  Ve studentské kategorii zvítězil snímek „Doma 2“ od Kateřiny Gorbové, studentky SUŠ Ostrava (bydlištěm z Jistebníku) a v žákovské kategorii první místo obsadil snímek „Balíková sezóna“ Ondřeje Hály, žáka 5. třídy ZŠ z Havlíčkova Brodu.
  Všichni jmenovaní obdrželi ceny, které kromě Muzea Vysočiny Jihlava věnoval i Kraj Vysočina a firma Mitech s r. o. Jihlava. Vítězům soutěže osobně blahopřál a k účastníkům vernisáže promluvil vedoucí odboru kultury Kraje Vysočina Ing. Ladislav Seidl.
  Výstava bude v našem muzeu otevřena do 29. ledna 2018, následně bude zapůjčena do Horácké galerie v Novém Městě na Moravě.

  Vítězné snímky naleznete na muzejním facebooku.
  Pavel Bezděčka
  2. 12. 2017Vánoce s telčským betlémem
  Rok se s rokem sešel a čekají nás opět Vánoce. Je již tradicí mnoha telčských obyvatel navštívit v čase adventu a během vánočních svátků betlém manželů Vostrých v muzeu. Betlém manželé Vostří postavili ve druhé polovině 19. století. Pan Vostrý byl knihtiskař, a tak nejsnáze dostupným materiálem mu byl papír. Kulisy betlému a nepohyblivé figurky jsou z papírmaše, tj. z roztrhaných kousků papíru nebo z papírové kašovité směsi zpevněné lepící složkou. Již manželé Vostří v době adventu umožňovali zhlédnutí betlému za malý poplatek. Betlém je mechanický, pohyblivý. Původně byl poháněný ručně, klikou. V současné době je celý mechanismus rozpohybován malým elektrickým motorem.
  V roce 1908 byl betlém zakoupen do muzea, které bylo umístěno v bývalé jezuitské koleji. Po přestěhování muzea do zámeckého purkrabství byl betlém instalován v justičním sále, později se betlém spolu s muzeem přestěhoval do prvního patra jižního křídla zámku. V provozu byl až do roku 2008, kdy jej rozebral a odborně restauroval panem Kamilem Andresem z Třebechovic pod Orebem. V roce 2011 byl betlém znovu instalován v muzeu a dělá radost nejenom dětem, ale i dospělým.
  Ke konci roku 2018 má muzeum z prostor na zámku výpověď. Čeká nás velké balení a stěhování. Muzeum bude nějaký čas fungovat v provizorním režimu, po letech opět v bývalé jezuitské koleji. Betlém manželů Vostrých bude rozebrán a uložen v depozitáři. Na jak dlouho to bude, není v této chvíli jasné. Jisté však je, že během letošního adventu a Vánoc bude na delší čas poslední možnost betlém zhlédnout. A tak se přijďte potěšit naším betlémem, dokud je to možné.
  Otevřeno bude o adventních sobotách a nedělích od 10 do 15 hodin, tj.:
  2. – 3. prosince
  9. – 10. prosince
  16. – 17. prosince
  a během vánočních svátků
  24. prosince 13 – 15 hodin
  25. – 31. prosince 10 – 15 hodin

  Helena Grycová Benešová
  2. 12. 2017Banát, život našich předků
  Fotograf na volné noze, třešťský rodák David Tesař přivezl z rumunského Banátu kolekci fotografií přibližujících život krajanů, kteří před dvěma stovkami let odešli tisíc kilometrů směrem na jih, aby zde zkultivovali krajinu a založili nové domovy. Výstava je osobitým autorovým pohledem na romantickou krajinu Banátu, ale především zprostředkovává fascinující setkání s tamní komunitou Čechů, jejich kulturou a stále živými tradicemi.

  Češi se do Banátu stěhovali v první polovině 19. století v několika vlnách, káceli lesy a zakládali vesnice – Eibentál, Bígr, Rovensko, Gerník, Šumice, Svatou Helenu, Svatou Alžbětu. Přidělených 13 jiter půdy po vymýcení užívali jako pastviny a pole, stavěli grunty a stále si udržovali původní tradice. Dnes je tato část Rumunska místem, které láká téměř nedotčenou přírodou, ale i překvapivými kontrasty starého světa, jež se překotně potkává s novým. Žijí zde stále Češi, ale vesnice se rychlým tempem vysídlují, populace stárne a je otázkou, zda se s touto ryze českou komunitou potkáme i za pár let.

  Výstava bude zahájena 1. prosince a potrvá do 2. února 2018.
  Mgr. Milina Matulová
  1. 12. 2017Vánoční tradice a zvyky v Evropě
  S blížícím se koncem roku si většina lidí uvědomuje nejen neuvěřitelnou rychlost času, ale i to krásnější, co k různým obdobím odnepaměti náleží. Máme na mysli tradice, jejichž síla a kouzlo je právě v tom, že k životu prostě patří. Je na každém, zda se k nim hlásí a jak je dodržuje.

  V naší zemi jsou tradiční hlavně křesťanské Vánoce s Ježíškem, stromečkem, betlémy, někde Vánoce s Ježíškem a místy jen Vánoce s nadílkou. Jiný kraj, jiný mrav. S tím, jak to chodí v ostatních zemích celé Evropy, se letos mohou návštěvníci seznámit v jihlavském muzeu.
  Ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Šumperku připravily muzejní výtvarnice Alena Žahourková a Sylva Holendová výstavu, kde je možné se o typických tradicích jiných zemí dočíst a ledacos konkrétního si prohlédnout. Proč třeba v Anglii připravují děti na krb punčochy, v Polsku dávají za okno seno a v Chorvatsku je na Štědrý večer na stole osení? A v které zemi a proč musí být u dveří miska s vodou pro velbloudy a spoustu dalších zajímavostí se dozvíte na výstavě Vánoční tradice a zvyky v Evropě, která je přístupná v Muzeu Vysočiny Jihlava na Masarykově nám. 57/58 od 1. prosince 2017 do 7. ledna 2018.
  Sylva Pospíchalová
  27. 11. 2017Novoročenky ze sbírky Heleny Benešové
  Na telčské radnici bude v pondělí 27. listopadu slavnostní vernisáží zahájena výstava Novoročenky ze sbírky Heleny Benešové.

  Helena Benešová se narodila v roce 1931 v Chebu, kde žila do svých pěti let. Poté se rodina stěhovala do Falknova /Sokolova/, Zbečné a po ukončení války zpět do Sokolova. Zde absolvovala reálné gymnázium a po maturitě studovala na pedagogické fakultě v Brně aprobaci dějepis v kombinaci s ruským jazykem.
  Až do důchodu pak učila na základní škole v Telči. Dětem se věnovala i ve svém volném čase. Vedla dějepisný kroužek a turistický oddíl. S dětmi se zúčastňovala turistických pochodů, podnikala výlety a o prázdninách s nimi jezdila na putovní tábory.
  Od roku 1984 vedla městskou kroniku, o kterou se starala po dlouhá léta až do roku 2003. V roce 1992 byla jedním ze znovuzakládajících členů Muzejního spolku v Telči. Pořádala besedy, které se týkaly především historie Telče, bývaly hojně navštěvované. Řadu let sbírala a sepisovala pověsti z Telče a okolí, jež právě díky Muzejnímu spolku v Telči byly vydány tiskem.
  Jejím koníčkem bylo výtvarné umění. Byla členkou Spolku sběratelů a přátel exlibris. V průběhu života nashromáždila stovky drobné grafiky, exlibris a novoročenek, ze kterých je sestavena tato výstava.
  Ačkoliv se narodila v historickém městě Chebu, doma byla v Telči, kde prožila celých 53 let a kde také 23. srpna 2013 zemřela.
  Helena Grycová Benešová
  15. 11. 2017První muzejní kalendář
  Začátkem listopadu vyšel první muzejní kalendář

  Před léty se objevovaly kalendáře se starými fotografiemi od různých vydavatelů, někteří z nich měli k dispozici podklady z muzea. Letos Muzeum Vysočiny Jihlava ve spolupráci s panem Filipem Kochanem vydalo svůj historicky první kalendář. Je čtrnáctidenní s velmi podrobným kalendáriem, kde jsou uvedena například i jména, která byla v minulosti nahrazena, rejstřík je rozšířen o historické křesťanské svátky a pamětní dny.
  Fotografie jsou doprovázeny krátkými popisky či souvisejícími zajímavostmi, a pokud je to možné, vztahují se k datům.
  V příloze jsou informace o některých připravovaných výstavách v roce 2018. Jeden přesný termín, a to vernisáž výstavy ke stému výročí vzniku republiky, se dostal přímo do kalendária.
  Úvodní slovo MgA. Filipa Kochana navodí příjemnou, až trochu sentimentální atmosféru dob minulých, ostatními texty vybavila kalendář Sylva Pospíchalová, správce fotoarchivu MVJ.

  Kalendář je možné zakoupit výhradně na pokladně Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 57/58 za 140 korun.
  Sylva Pospíchalová
  6. 11. 2017Bláznivé tramvaje
  Víte, že některé tramvaje žijí svým zvláštním životem a že mnohokrát významně zasáhly do historie lidstva? Jste přesvědčení, že tramvaj je výhradně moderní vynález a že nebyla známa již starým Řekům, Číňanům či Babyloňanům? Víte, že v tramvaji pravděpodobně jezdila i Mona Lisa? Uvěříte tomu, že některé tramvaje kdysi křižovaly oceány, nebo tomu, že torzo jihlavské tramvaje (ztracené v roce 1932) relativně nedávno objevilo vozítko Opportunity na Marsu? Víte, kde se nachází řídící jednotka našeho vesmíru?
  Jste zvědaví?


  Tak to si musíte prohlédnout dvojitou výstavu veselých obrazů a kreseb pábitele Pavla Bezděčky, které budou v Kavárně Muzeum (Masarykovo nám. 55) a současně i v Café Mahler (Znojemská 4) vystaveny od pondělí 6. listopadu do neděle 17. prosince 2017.
  Pavel Bezděčka
  24. 10. 2017Science Café v Jihlavě - Věda jako dobrodružství
  V říjnu letošního roku se naše muzeum stalo hlavním jihlavským organizátorem Science Café. Jedná se o projekt, který vznikl v roce 1998 ve Velké Británii a odtud se rozšířil prakticky do celého světa. V České republice pořádá Science Café od roku 2008 zapsaný spolek Otevíráme. Pod jeho záštitou probíhají tyto neformální diskuzní večery již v 19 městech po celém území naší republiky.

  Jejich smyslem je podle organizátorů společné hledání otázek a odpovědí, představení vědců jako inspirativních osobností a prezentace konkrétních vědeckých výzkumů. Dosud se večerů Science Café zúčastnilo několik stovek vědců napříč různými obory. Patří mezi ně jak zkušení popularizátoři (např. Helena Illnerová, Václav Cílek, Cyril Höschl, Jaroslav Flégr či Dana Drábová), tak mediálně méně známé osobnosti, jejichž výzkum si zaslouží naši pozornost.
  A tak se jednou za měsíc promění muzejní přednáškový sál v útulnou kavárničku, která poskytne prostor pro naslouchání, přemýšlení, diskuze, zkrátka pro sdílení myšlenek s hosty i ostatními posluchači. Velké dobrodružství jménem věda začíná!

  První setkání tohoto akademického roku se uskuteční 24. října a jeho hostem bude renomovaný český zoolog a vynikající popularizátor RNDr. Miloš Anděra, CSc., z Národního muzea v Praze. Hovořit bude na téma: Co je nového u našich savců?
  Malovaný sál Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, Jihlava, 18:00. Ve spolupráci s Kavárnou Muzeum Jihlava.

  Před zahájením Science Café se mimořádně koná komentovaná prohlídka přírodovědných exponátů v expoziční budově na téma: Příběh vlka a dalších velkých savců ve sbírkách Muzea Vysočiny Jihlava.
  Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 57/58, Jihlava, 17:15.

  RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D.
  13. 10. 2017125 let Muzeum Vysočiny Jihlava
  V letošním roce si jihlavské muzeum připomíná 125 let od svého vzniku. Při této příležitosti připravili muzejníci krátkodobou výstavu, která připomene historické etapy vývoje instituce a zároveň představí současné muzejní aktivity.

  Počátky muzea v Jihlavě jsou spojeny se vznikem jihlavského Muzejního spolku v roce 1892. Ten se konstituoval díky aktivitě německé intelektuální elity, etabloval se jako ryze německá organizace a jako německé začal budovat samotné muzeum. Po mnoha peripetiích způsobených zvraty 1. poloviny 20. století se jihlavské muzeum po roce 1945 definitivně profiluje jako instituce česká a postupně dochází k jeho profesionalizaci – vznikají odborná oddělení, posiluje se personální obsazení muzea, přichází řada odborníků, pořádají se cykly přednášek a vycházek a budují se nové expozice. Od roku 1953 přesídlilo muzeum do historických budov č. 57/58 na dnešním Masarykově náměstí, ve kterých se nachází dosud.

  Na výstavě návštěvníci naleznou zajímavé informace k historii muzea, řadu muzejních exponátů, které představí bohatost sbírkového fondu, a budou mít rovněž možnost seznámit se s činností jednotlivých odborných oddělení. Samostatně budou také představeny vědecko-výzkumné grantové aktivity, do kterých se muzejní pracovníci v uplynulých letech aktivně zapojili.

  Návštěvníci si poprvé budou moci prohlédnout i nejnovější přírůstek zoologických sbírek – dermoplastický preparát vlka obecného, který bude po ukončení výstavy trvale přemístěn do přírodovědných expozic.

  Výstava bude pro veřejnost otevřena v pátek 13. října v prostorách Muzejní půdy na Masarykově nám. 57/58 a je součástí nabídky jihlavského muzea také pro celostátně pořádanou akci Týden vědy od 6. - 10. listopadu. Prohlédnout si ji bude možné do 12. listopadu.
  Mgr. Ludmila Moržolová
  4. 10. 2017Vlk v jihlavském muzeu
  V pondělí 2. 10. byl do našeho muzea dopraven z preparátorského pracoviště vycpaný vlk (Canis lupus). Mladý samec o hmotnosti kolem 40 kg a kohoutkové výšce přes 70 cm byl v březnu tohoto roku usmrcen autodopravou na dálnici D1 poblíž obce Skorkov na Havlíčkobrodsku.
  Vlka nejprve prozkoumali odborníci z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a několika univerzit. Poté jej Myslivecký spolek Herálec, jemuž vzhledem k místu nálezu patřil, daroval našemu muzeu. Zde byl zaevidován pod přírůstkovým číslem 1/2017.
  Genetické analýzy odhalily, že zvíře přišlo na Českomoravskou vrchovinu z Karpat. Jeho DNA nesla variantu, která se nejčastěji vyskytuje u vlků ze středního a západního Slovenska a polských Beskyd.
  Veřejnosti bude „náš“ vlk poprvé představen na výstavě konané k 125. výročí založení jihlavského muzea v říjnu letošního roku. Po skončení výstavy bude trvale instalován v přírodovědných expozicích našeho muzea.
  Zvláštní pozornost bude této majestátní šelmě věnována i v rámci první podzimní Science Café (24. 10. 2017 v 18:00, Malovaný sál Muzea Vysočiny Jihlava), jejíž host, známý zoolog a popularizátor RNDr. Miloš Anděra, CSc., z Národního muzea v Praze, bude hovořit na téma Co je nového u našich savců?
  RND. Klára Bezděčková, Ph.D.
  27. 9. 2017Putování za předky
  Výstava srozumitelnou a přitažlivou formou seznamuje širokou veřejnost s pomocnými vědami historickými, jakými jsou genealogie a heraldika. Na řadě výstavních panelů nabízí ukázky archivních záznamů o předcích, které návštěvníka chronologicky provedou od současnosti až k minulosti a umožní mu sledovat vytvoření rodové posloupnosti. Seznámí se s vyobrazením rodokmenu i se zpracováním rodových kronik, které jsou vrcholem dlouholeté trpělivé práce rodopisného badatele. Rodopisná část je bohatě doprovázena výstavkou krásně vypracovaných erbů.

  Uvedením výstavy bude přednáška genealožky Heleny Voldánové nazvaná Rodopis – koníček na celý život, která se koná v úterý 26. září 2017 v 17:00 v malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava.

  Projekt: PhDr. Jan Podhola a Helena Voldánová
  Realizace: Helena Voldánová
  Heraldické kresby: Stanislav Kasík, člen ČGHS, Roudnice nad Labem, Mgr. Karel Chobot, člen ČGHS, Udlice, Ing. Jan Oulík, člen ČGHS, Praha, Ing. Arnošt Drozd, člen ČGHS, Praha a Zdeněk Chramosta, člen ČGHS.
  PhDr. Radim Gonda, Ph.D.
  27. 9. 2017Slabikáře celého světa
  Od 27. září budou mít návštěvníci jihlavského muzea možnost zhlédnout pozoruhodnou sbírku slabikářů. Slabikář je velmi důležitá záležitost – je to první kniha dítěte, která pro něj při jeho vstupu do školy po celý první školní rok zůstává bránou ke vzdělání.

  Ing. Zdeňka Markovičová z Vyškova se ke sbírání slabikářů dostala díky své vojenské kariéře. V letech 2002 a 2003/2004 působila jako analytička skupiny Civilně vojenské spolupráce v Kosovu a právě tam si na památku zakoupila svůj první slabikář „Abetare“, který se stal „základním kamenem“ její sbírky. Sbírku začala postupně doplňovat, slabikáře získává nákupem na internetu, na aukcích, v antikvariátech, přímo z nakladatelství, od známých nebo od kolegů sběratelů. Je členkou mezinárodní skupiny Reading Primers Special Interest Group (skupina zajímající se o slabikáře) a také Klubu sběratelů kuriozit. Její sbírka v současné době čítá přes 250 slabikářů ze všech koutů světa. Nejvíce zastoupené jsou samozřejmě slabikáře české, nejstarší je z přelomu 19. a 20. století.

  Přijďte porovnat slabikáře vašich prababiček a babiček nejen s těmi současnými, ale i s těmi, ze kterých se učí děti v Afghánistánu, Arménii, Belgii, Bělorusku, Bulharsku, Číně, Dánsku, Egyptě, Estonsku, Finsku, Francii, Gruzii, Indii, Iránu, Japonsku…

  Výstava v prostoru velkého výstavního sálu potrvá do 19. listopadu.
  Dana Oberreiterová
  8. 9. 2017Baroko
  Rok 2017 byl vyhlášen rokem baroka. Proto v době od 8. září do 19. listopadu nabídne Muzeum Vysočiny Jihlava v malém výstavním sále ve spolupráci se Státním okresním archivem v Jihlavě svým návštěvníkům výstavu s názvem Baroko, která přiblíží život v Jihlavě i samotnou podobu města v 17. a 18. století.

  Výstava nepřinese jen samotné vysvětlení pojmu „baroko“ a základní informace o jeho charakteristických rysech. Objeví se tu řada zajímavostí o jihlavských barokních architektonických památkách, o tehdejším malířství, sochařství, o pohřbívání a samozřejmě také o dobových poměrech a politické situaci. Na výstavě budou k vidění dvojrozměrné i trojrozměrné předměty. Jihlavský archiv ze svých fondů zapůjčí listiny, kroniky a další archiválie, muzeum ze svých sbírek vystaví nábytek, obrazy, sklo, cín, porcelán, církevní a jiné předměty.

  Výstavu doprovodí také přednáška Mgr. Davida Zimoly o pohřbívání v době baroka.
  akad. mal. Martin Kos
  26. 8. 2017Zakončení prázdnin na Roštejně
  Doba letních prázdnin se chýlí ke konci a správa hradu Roštejn se rozhodla rozloučit se s nimi hned dvojicí akcí. V sobotu 26. srpna se hrad jako již poněkolikáté zapojí do celorepublikové akce s názvem Hradozámecká noc. Ta si klade za cíl oživit památky různými způsoby v netradičním večerním a nočním čase. Na Roštejně se návštěvníci budou moci těšit na zábavné hrané prohlídky s názvem O poklad sv. Huberta, inspirované jednou známou televizní soutěží. I samotní návštěvníci si budou moci zasoutěžit a zároveň se dozvědět něco málo o hradě, jeho historii, i některých místních nadpřirozených jevech.
  Začátky prohlídek jsou v 19.00, 20.00, 21.00 a 22.00, doporučena je předchozí rezervace na tel. +420 733 161 817, či na mailu rostejn@cmail.cz, vstupné 100,- / 60,- Kč. Hradní občerstvení bude otevřeno až do odchodu poslední prohlídky.

  Již o den později, v neděli 27. srpna bude navázáno na dlouhou tradici jazzových koncertů na hradě a to formou malého Jazzového odpoledne. Od 13.00 se budou v hraní střídat tři kapely Swing trio Telč, Jazz Quintet Třešť a Sestry Tomanovy. Všichni jsou srdečně zváni!
  PhDr. Kateřina Rozinková
  2. 8. 2017Lidé na cestě
  Od 2. srpna budou mít návštěvníci možnost zhlédnout v prostorách muzejních arkád výstavu Lidé na cestě.
  V rámci zahájení se uskuteční i beseda s autorem, fotografem Janem Skalíkem, která bude především zaměřena na lidi a cestu, kterou (jsme) urazili.

  Když vezmete do ruky fotoaparát a jedete potkat dějiny z blízka.
  Balkánská trasa může být rozcestník pro nás pro všechny, pro staré i nové obyvatele Evropy. Co o ní skutečně víme?
  Jaká se na této cestě sešla společnost a co z toho všeho zbylo?
  Jak stát a obstát proti plotům a ostnatým drátům?
  Jaký je vztah mezi tím, co si média zvykla označit migrační krizí, a celosvětově monitorovanými změnami klimatu a narušené rovnováhy vztahu člověka k vlastní planetě?
  O tom a mnohém dalším si budeme povídat s autorem fotografií a jedním z těch, kdo se vydali balkánskou trasou opačným směrem mezi prvními.
  Jan Skalík je ročník 1986, tedy mladý muž z generace, která se „narodila do svobody“. Není profesionálním fotografem, působí jako asistent na Katedře environmentálních studií, FSS MU.

  Beseda s Janem Skalíkem se uskuteční ve středu 2. srpna od 16:30 a výstavu jeho fotografií si můžete prohlédnout až do 17. září.
  Mgr. Silvie Čermáková
  1. 8. 2017Dana Horská: Krajina
  „Fotka je oka-mžik, svědectví v čase, dokument z krabičky o pomíjivé kráse.“

  Od 1. srpna do 10. září budou mít návštěvníci Kavárny Muzeum možnost zhlédnout výstavu fotografií Dany Horské s názvem Krajina.

  Dana Horská začala fotografovat v roce 1993 po narození první dcery, tehdy se jednalo o fotografie do rodinného alba. V roce 2006 si pořídila první digitální fotoaparát značky Konica Minolta a skrze hledáček začala objevovat svět zblízka. Byly to její první snahy o makrofotografii. Postupem času se jako fotoamatér zaměřila hlavně na fotografování krajiny.
  V roce 2009 si koupila zrcadlovku Canon 40D, s níž nafotila všechny dosavadní snímky. Kromě české krajiny fotografovala na Slovensku, v Polsku, Rakousku a Itálii.

  Vybranými snímky obesílá různé fotosoutěže. Zúčastnila se dvou ročníků fotosoutěže v Březinách na téma: „Vysočina, jak ji vidím já“, kde získala 1. místo ve více kategoriích, a dále tří ročníků fotosoutěže Photographia Natura pořádané Muzeem Vysočiny Jihlava, zde obsadila osmé místo na téma: „Cesty“.

  Protože žije v Polné, vystavuje své fotografie každoročně v Rérychově galerii v Městském muzeu Polná a také v prostorách budovy polenské pošty. Snímky poskytuje do kalendářů, prospektů a zpravodaje města Polná.

  Její největší touhou je přinášet fotografiemi radost ostatním, potěšit, pobavit a přimět k zamyšlení.
  Dana Oberreiterová
  1. 7. 2017Jihlavské muzeum má o prázdninách otevřeno i v pondělí!
  Také v letošním roce bude mít po dobu letních prázdnin jihlavské muzeum otevřeno i v pondělí. Během léta mohou návštěvníci zhlédnout výstavy Jedeme na dovolenou aneb za hranice všedních dní nebo jenom za humna, unikátní modely Emanuela Hody ve skleněných lahvích a také autorskou výstavu připravenou k životnímu jubileu Bohumily Sarnové-Horkové.

  Od 2. srpna bude v prostoru muzejních arkád k vidění výstava fotografií Jana Skalíka s názvem Lidé na cestě.

  Jako bonus nabízíme výstavy v Kavárně Muzeum - do 30. července Úlety H. Š. - Obrazy Heleny Šuranské; abstraktní obrazy tvořené horkým voskem a od 1. srpna fotografie Dany Horské s nevšedními pohledy a záběry na krajinu.
  Dana Oberreiterová
  1. 7. 2017Červenec na Roštejně
  Hrad Roštejn, který od letošního roku prochází několikaletou rekonstrukcí zaměřenou zejména na novou podobu expozic, se ani v létě návštěvníkům neuzavírá. Podobně jako v předchozích letech se mohou malí i velcí těšit na koncerty, divadelní představení nebo speciální prohlídky.

  Letní prázdniny budou na Roštejně zahájeny kostýmovanými hranými prohlídkami, které diváky zavedou do doby založení hradu. Setkat se budou moci s hradním pánem a jeho družinou v podání členů DS Karla Čapka z Třeště a v rámci prohlídky bude mimo jiné i možnost ochutnat dobovou krmi. Prohlídky budou probíhat o celém víkendu 8. a 9. července v otevírací době hradu. Vstupné bude 100,- Kč pro dospělé a 60,- Kč pro děti do 15 let.

  Již v pátek 14. července bude možné navštívit rockovou zábavu se skupinou Proměny, která se odehraje v prostoru předhradí. Červenec pak bude uzavřen divadelním představením spolku AJeTo z Počátek, který oživí hrad svým představením Poslední árie dne 29. července. Bláznivá komedie nás zavede do cukrárny U sladké Žužu, kde prožijeme nečekané peripetie.

  Ve dvou termínech se odehrají rovněž noční kostýmované prohlídky. Ty přiblíží zábavnou formou dobu, kdy byl hrad v majetku rodiny Slavatů a sloužil jako lovecké sídlo. Objeví se i nadpřirozené bytosti spojené právě s lovem a lovectvím. Prohlídky se odehrají v termínech 15. a 22. 7. od 21.00 a 22.00. Doporučujeme předchozí rezervaci na tel. 733 161 817.

  Pro organizované skupiny jak dětí tak dospělých, pořádá hrad i speciální noční prohlídku při baterce, při které se návštěvníci mohou vžít do rolí jeho obyvatel v době před mnoha staletími. Dozví se, jaké to bylo žít na podobném sídle, a seznámí se mimo jiné s tím, jak hrady a zámky fungovaly v noci. Prohlídky se realizují pro skupiny více než 10 osob po předchozí vzájemné domluvě se správou hradu. Dle provozních možností se termíny prohlídek i čas začátku přizpůsobí možnostem skupiny.

  Během července dojde v návaznosti na průběh stavby k vypsání prvních termínů prohlídek vedoucích právě rekonstruovanou částí hradu. Práce se postupně posouvají do prostoru hradních ochozů a Botanického sálu (viz přiložené fotografie), kde budou již na jaře příštího roku zpřístupněny nové expozice.

  V souvislosti se stavbou je zrušeno parkoviště před hradem, návštěvníci mohou využít parkování například v jedné z přilehlých obcí – veřejné parkoviště v obci Doupě poblíž hasičské zbrojnice a parkování podél fotbalového hřiště v obci Růžená.
  PhDr. Kateřina Rozinková
  20. 6. 2017Úlety H. Š. - obrazy Heleny Šuranské
  Od úterý 20. června 2017 mohou návštěvníci Kavárny Muzeum zhlédnout sérii obrazů výtvarnice Heleny Šuranské, žijící ve Starém Městě (na Moravském Slovácku).

  Jedná se o práce vytvořené prastarou antickou technikou – malování horkým voskem, tedy enkaustikou. Základem je horký včelí vosk s barevnými pigmenty a nahřívané kovové nástroje. Autorka v poslední době tuto techniku rozšířila a už nepracuje pouze s enkaustickou žehličkou, ale také s nejrůznějšími nástavci a nástroji, šelakovými nátěry a s horkovzdušnou pistolí. Krom obrazů tiskne své motivy na různé typy látek a vytváří i drobné šperky.

  Své obrazy, do nichž vkládá přemíru emocí, nálad a podivných stavů mysli (proto ty úlety v názvu výstavy), vystavovala v posledních třech letech na jedenácti autorských výstavách.

  Výstava končí v neděli 30. července 2017.
  Pavel Bezděčka
  16. 6. 2017Od gotiky po baroko - koncert v hotelu G. Mahler
  V pátek 16. června se od 18:00 v Kongresovém sále jihlavského hotelu Gustav Mahler uskuteční koncert s názvem Od gotiky po baroko.

  V podání severočeského souboru SoliDeo zazní koncertní program s podílem vokální hudby české, latinské, italské a španělské. Dramaturgie koncertu je zaměřena na představení co největšího počtu dobových hudebních nástrojů. Koncert rozhodně zaujme svou pestrostí – každá další skladba je hrána na jiné hudební nástroje.

  Soubor SoliDeo vznikl v roce 1998 a specializuje se na interpretaci instrumentální a vokální hudby gotické, renesanční a barokní. Koncertní provádění skladeb období 12. – první poloviny 18. století se stává autentičtější a posluchačsky zajímavější i díky využití dobových hudebních nástrojů. Posluchači se tak dostává hodnověrný sluchový i zrakový obraz prováděných skladeb. Každou skladbu interpreti zajímavě uvedou a slovem představí i své nevšední hudební nástroje. Soubor vystupuje v dobových kutnách, které ještě podtrhují snahu umělců co nejvěrněji zprostředkovat hudbu historicky vzdálenou, ovšem posluchačovu uchu i srdci docela blízkou a srozumitelnou.
  Jste srdečně zváni!

  Předprodej vstupenek je zajištěn na pokladně jihlavského muzea, rezervace možná na mailové adrese oberreiterova@muzeum.ji.cz
  Dana Oberreiterová
  9. 6. 2017Bohumila Sarnová-Horková "70"
  Bohumila Sarnová-Horková „70“
  9. 6. – 30. 7. 2017


  V Muzeu Vysočiny Jihlava bude ve čtvrtek 8. června 2017 v 17 hodin vernisáží zahájena výstava Bohumily Sarnové-Horkové.

  Retrospektivní výstava je dárkem k autorčinu kulatému životnímu jubileu. Na svém kontě má dosud čtyřicet tři samostatných a devět kolektivních výstav.

  Návštěvníkům tentokrát představí nejen svá výtvarná díla, ale i tvorbu literární. K malbě snových a poetických námětů, prezentovaných na několika desítkách obrazů, používá olejové a akvarelové barvy, maluje i akrylem. Ilustruje svou vlastní tvorbu, poezii pro děti i dospělé a je rovněž autorkou řady fejetonů, esejí a autorských recitálů. Uvést musíme i její divadelní produkci, kde je nejen autorkou, účinkující, ale zároveň i scénografkou a návrhářkou kostýmů.

  Za svou všestrannou uměleckou výtvarnou a literární činnost je nositelkou ceny Unie českých spisovatelů.

  28. ledna letošního roku oslavila paní Bohumila Sarnová-Horková 70. narozeniny, nazvala tudíž výstavu velmi stručně a výstižně „70“.
  akad. mal. Martin Kos
  2. 6. 2017Večer je divadlo

  Aby se mohlo hrát divadlo, je prý zapotřebí autorská hra, budova divadelní a skupina lidí předvádějících hru. Tak to alespoň tvrdí Ottův slovník naučný. A ten mívá pravdu. V Třešti zdá se, nic z toho nechybí – ani prostory a ani ochotníci ochotní hrát divadlo. Je tomu tak od poloviny 19. století, kdy se zde poprvé hrálo v Panské hospodě, až dodnes, kdy máme několik aktivních divadelních souborů, školní divadlo, tradiční přehlídku ochotnických divadelních souborů a festival loutkového divadla. Na letošní rok nepřipadá žádné výročí, ale i tak jsme se rozhodli nad fenoménem třešťského divadla pozastavit. Muzejní spolek uspořádal komentované promítání historických fotografií z divadelního prostředí a v muzeu jsme na letní turistickou sezónu nachystali výstavu Večer je divadlo. Můžete se na ni přijít podívat do konce září, otevřeno máme každý den kromě pondělí.

  V depozitáři muzea je uložen bohatý fotografický materiál a dochovala se i většina plakátů odehraných her. František Strádal, archivář divadla vypracoval seznamy herců a podporovatelů divadelního života. U jmen ochotníků uvádí všechny hry, ve kterých si zahráli. Jedná se o cenné zdroje informací k dějinám ochotnictví v Třešti.

  Samotné plakáty mají neskutečnou vypovídací hodnotu. Jeden z nejstarších dokumentuje fakt, že Třešť bývala významnou zastávkou kočovných divadelních společností. Oznamuje, že v červnu roku 1890 do Třeště zavítá velká operní, operetní a činoherní společnost Františka Trnky, zdrží se tři dny a odehraje čtyři představení. Vstupenky byly v předprodeji na neobvyklém místě, u ochotného pana lékárníka Josefa Tomáše. Bylo to potom nejspíš i tak trochu léčivé divadlo.

  Z 20. listopadu roku 1881 je nejstarší plakát uložený v muzeu. Zve na divadelní frašku ve třech jednáních, která má tajemný název D. S. Plakáty dokládají i místa, na kterých se divadlo hrálo – bývaly to většinou hospody, hostince, sál pivovaru a až v novějších dobách sokolovna a kulturní dům.

  Udivuje nás informace, kolik bylo amatérských herců – své ochotníky měl spolek Sázavan, beseda Mojmír, Dělnická tělocvičná jednota, většina politických stran, Orel, Sokol, hasiči, Akademický feriální klub, mateřská škola Marianum, Beseda katolických mužů a jinochů, Mariánská družina dívek atd. Když se mluví o divadle, zvykli jsme si připomínat rok 1923, kdy byla založena Ochotnická jednota, později pojmenovaná po Karlu Čapkovi. Není to však začátek ochotnického divadelnictví v Třešti. Už tenkrát mělo bezmála stoletou tradici. Založení Ochotnické jednoty bylo snahou shromáždit nejlepší herce z města v jednom spolku a divadelní tradici dát jakýsi organizovaný rámec.

  Za první světové války se mezi obecenstvem jednoho představení objevili dokonce i ruští zajatci, kteří toho času pobývali v Třešti. Možnost navštívit představení dostali jako odměnu, hercům totiž zapůjčili své rubašky a čepice zv. furažky. Dvojjazyčné česko-německé plakáty z období druhé světové války s poznámkou, že je Židům vstup do divadla zakázán, jsou sami o sobě víc než výmluvné. Zjistíme, že se za války hrálo velmi často. Těch 101 odehraných představení z období okupace člověka ze začátku překvapí. Divadlo bylo asi prostředkem, jak tu zlou dobu přečkat. Transformace a potom zmizení názvu dramatického odboru jednoty Orla ze záhlaví plakátů během okupace taktéž o lecčem vypovídá.

  Ale hrálo se pořád. Také v časech, kdy bylo nutno opatřit si povolení k sehrání divadla i v té nejzapadlejší vesnické hospodě. V době válek příslušné orgány schvalovaly všechna představení a třídily hry na vhodné a zakázané. Později např. nad ideovou náplní her bděl ZV ROH Vzájemnost. Hrálo se však stále. Šily se kostýmy, organizovala sbírka na stavbu kulturního domu, nákup kulis, psaly se divadelní scénáře a nacvičovalo loutkové divadlo. A dnešní ochotníci, ať už jsou v kterémkoliv spolku, z tohoto zdroje čerpají a na tuto tradici, jejíž začátky nacházíme v první polovině 19. století navazují. O tom je vlastně výstava v muzeu. Nehledejte v ní konkrétní jména jednotlivých herců – je jich totiž příliš mnoho. Je o fenoménu třešťského divadla.

  Mgr. Milina Matulová
  22. 5. 2017Čtení jmen z transportů Av a AW
  Transporty Av 18. května a Aw 22. května 1942 byla právě před 70 lety dovršena likvidace židovských obyvatel Jihlavska. Nejstaršímu bylo v době nástupu do transportu 93 let, nejmladšímu 2 měsíce. Holokaust je jednou z tragédií naší společné minulosti, kterou je třeba si stále připomínat. Nezapomenout je jediná cesta k naději, že opakování historie nedovolíme.

  Chceme, aby zaznělo všech 1370 jmen, která před sedmdesáti lety představovala jen další položky v mašinerii nenávisti. Každé jméno znamená jeden lidský osud, jeden lidský život. Dnes vyjádříme vůli uchovat je v paměti pro další generace a předat tuto pomyslnou štafetu dál jako důležitý historický vzkaz a povinnost připomínat viny těch, kteří zločiny páchali, a odpovědnost těch, kteří jejich páchání dopustili.

  Akce je otevřená veřejnosti, kdokoliv se k ní během dne může připojit a přečíst část seznamu podle toho, jak mu dovolí čas. Každý bude vítán a každá minuta, kterou věnuje, pomůže nezapomenout. Začneme od 10:00 na místě vypálené židovské synagogy v parku Gustava Mahlera a číst budeme do vyčerpání všech jmen v seznamu. Předpokládaný konec v pozdním odpoledni.
  Mgr. Silvie Čermáková
  4. 5. 2017Baroko v Jihlavě
  Rok 2017 byl vyhlášen rokem baroka. Jihlavské muzeum při této příležitosti připravilo několik akcí pro veřejnost.
  Již 16. června se v prostorách Kongresového sálu jihlavského hotelu Gustav Mahler uskuteční koncert barokní hudby v podání vokálně-instrumentální skupiny SoliDeo. Na koncertu zazní skladby z řady evropských zemí.
  V čase od 7. září do 19. listopadu nabídne Muzeum Vysočiny Jihlava v malém výstavním sále ve spolupráci se Státním okresním archivem v Jihlavě svým návštěvníkům výstavu s pracovním názvem Barokní ozvěny v jihlavských sbírkách, která přiblíží život v Jihlavě i samotnou podobu města v 17. a 18. století.
  Výstava nepřinese jen samotné vysvětlení pojmu „baroko“ a základní informace o jeho charakteristických rysech. Objeví se tu řada zajímavostí o jihlavských barokních architektonických památkách, o tehdejším malířství, sochařství, o řemeslech a ceších, o pohřbívání a samozřejmě také o dobových poměrech a politické situaci. Na výstavě se objeví řada dvojrozměrných i trojrozměrných předmětů. Jihlavský archiv ze svých fondů zapůjčí listiny, kroniky a další archiválie, muzeum ze svých sbírek vystaví nábytek, obrazy, sklo, cín, porcelán, církevní a jiné předměty.
  Výstavu doprovodí také přednáška Mgr. Davida Zimoly o pohřbívání v době baroka. V přípravě jsou ještě další zajímavé přednášky.
  akad. mal. Martin Kos
  4. 5. 2017Jedeme na dovolenou
  V čase letních prázdnin a dovolených nabídne jihlavské muzeum svým návštěvníkům výstavu s názvem „Jedeme na dovolenou“.
  Výstava seznámí se vznikem a postupným vývojem institutu zvaného dovolená a školní prázdniny. Připomeneme podobu letního odpočinku v čase předválečném, kdy byly pobyty na letních bytech běžnou součástí života lépe situovaných rodin a kdy děti trávily svůj čas od svítání do soumraku na čerstvém vzduchu. Vrátíme se i do časů budování socialismu – tedy i do časů kolektivně organizovaného a centrálně plánovaného odpočinku širokých mas.
  Zájemci budou mít možnost dozvědět se něco o vzniku turistiky a o tom, jak se jezdilo na hory. Nezapomeneme rovněž na tramping, vodáctví, báječné rodinné dovolené či tábornické pobyty. Samostatnou kapitolou pak budou cesty do ciziny a mnohá úskalí, která bylo nutné překonat, aby se řadový občan podíval „za hranice všedních dnů“.
  Kromě samotné prohlídky výstavy si budou moci návštěvníci také leccos vyzkoušet na vlastní kůži. Zjistíte, jaké to bylo vyplnit žádost o pas či výjezdní doložku, vyhledat spojení v papírovém jízdním řádu či naplánovat dovolenou po známých letoviscích tzv. prstem po mapě. Také děti si budou moci prověřit své tábornické schopnosti při plnění různých zábavných úkolů. Ostatně morseovka, uzly či poznávání přírodnin dovedou potrápit i dospěláka.
  Výstava potrvá ve velkém výstavním sále a přilehlém mázhausu od 30. června do 3. září.
  Přijďte se podívat, zavzpomínat a pobavit se.
  Mgr. Ludmila Moržolová
  4. 5. 2017Muzejní a galerijní noc 2017
  V pátek 26. května se ve spolupráci s Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě uskuteční Muzejní a galerijní noc 2017.
  Letošní muzejní noc zahájí vokálně-instrumentální soubor La Via s dobovými písněmi z různých koutů staré Evropy. Následovat bude komentovaná prohlídka interaktivní archeologické výstavy Stroj času. Tentokrát je komentované prohlídce ponechán dostatek času, protože příchozí si budou moci vše vyzkoušet na vlastní kůži, jak už tomu napovídá poměrně akční anotace výstavy – „Sekni, bouchni, pohřbi, spleť, nazuj…“ A jako bonus bude předvedeno i dobové oblékání do zbroje – zajišťují členové spolku pro historické vojenství a živou historii Doba Karlova.
  Zájemci od 8 do 100 let budou mít možnost naučit se s Mgr. Silvií Čermákovou jednoduchou knižní vazbu a vytvořit si vlastní ex libris. Kapacita dílny je maximálně 20 osob, místo je třeba si zajistit objednávkou na oberreiterova@muzeum.ji.cz.
  Od 19:30 opět zazní pásmo dobových písní v podání přibyslavského hudebního seskupení La Via.
  Ve 20:00 začíná přednáška archeologa jihlavského muzea Mgr. Aleše Hocha s názvem Archeologie – věda pravěká či moderní? A ve 21:00 se návštěvníci mohou těšit na autorské čtení zoologa Pavla Bezděčky na dobrou noc. Muzejní noc jako tradičně ukončí ohňová show na Masarykově náměstí v podání Umělecké skupiny Fajro z Polné.
  Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě přispívá k Muzejní a galerijní noci neméně zajímavým programem.
  Lákavou nabídkou bude jistě i podvečerní či večerní návštěva Domu Gustava Mahlera s výstavou Bratři Foersterovi – umělci tónu, slova i palety a v případě příznivého počasí i pozorování noční oblohy velkými dalekohledy z brány Matky Boží, které zajišťuje Česká astronomická společnost pobočka Vysočina. I v letošním roce budou mít návštěvníci Muzejní a galerijní noci možnost navštívit Jihlavské podzemí, a to v každou celou hodinu od 17:00 do 20:00.
  A na závěr ještě upozornění – vstup do všech výše zmiňovaných objektů je zdarma!
  Dana Oberreiterová
  4. 5. 2017Projekty Muzea Vysočiny Jihlava (financované z „externích zdrojů“)
  Muzeum v současné době řeší nebo je spoluřešitelem čtyř projektů, u dalších sedmi podaných projektů čekáme na sdělení o výsledku posouzení projektových žádostí.

  Největší běžící projekt s názvem Hrad Roštejn – Zpřístupnění nových exozic je financován z prostředků programu IROP. Jak název napovídá, cílem projektu je vybudování zajímavých hradních expozic, kterému ale bude předcházet i rekonstrukce objektu. Již tradičním (ale letos opět obsahově aktualizovaným) projektem je „Muzeum na dlažbě“: akci finančně podpořilo statutární město Jihlava, rozpočet je 40.000 Kč. Obsahem projektu jsou netradiční prohlídky města, poznávání jeho historie a zajímavostí (komentované prohlídky, divadelní mikropředstavení, čtení z kronik, besedy a dílny).
  Muzeum dále řeší dva projekty z oblasti vědy a výzkumu. Již třetím rokem pokračuje projekt „Provenience dekorativního kamene...“, který řeší problematiku středověké těžby a využití mramorů v okolí Žďáru nad Sázavou. Garantem projektu je ÚTAM AV ČR, náklady v letošním roce jsou 340.000 Kč. Druhým projektem je akce s názvem „Areál těžby stříbra ze 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou“, jehož garantem je ArÚ AV ČR v Brně, náklady v letošním roce jsou 350.000 Kč. Projekt zajistí základní dokumentaci a průzkum unikátně dochovaného těžebního a zpracovatelského středověkého areálu.

  Na výsledek posouzení žádostí čeká jihlavské muzeum u projektů, které se týkají sbírek a jejich ochrany (restaurování, elektronické zabezpečení sbírek a zřízení preparátorského zoologického pracoviště – celkem za více než 500.000 Kč). Další projekt se týká vytvoření nového webu organizace, předpokládané náklady jsou 60.000 Kč. Tři podané projekty jsou zaměřeny na aplikovaný výzkum: projekty se týkají oblasti myrmekologie, archeologie a kampanologie. Celkový rozpočet těchto projektů je více než 26 mil. Kč, v případě získání finanční podpory by muzeum disponovalo na jejich řešení částkou asi 9 mil. Kč.
  RNDr. Karel Malý, Ph.D.
  4. 5. 2017Druhý příměstský tábor 2017
  Druhý muzejní příměstský tábor se uskuteční v termínu 17.–21. července a nese název Příběhy architektury. Vypravíme se na týden do doby přelomu 19. a 20. století. Budeme objevovat zajímavé a možná zapomenuté stavby, domy i jejich obyvatele. Budeme objevovat, co z města zmizelo se starým světem a co se narodilo do moderní doby. Budeme experimentovat a tvořit. V renesanční, gotické a dalších dílnách se vžijeme do kůže starých mistrů, řemeslníků, umělců a stavitelů.
  Tábor je určen dětem od 8 do 12 let a kapacita je 15 dětí. Dětem se budou věnovat zkušení muzejní lektoři a pedagogové.

  Veškeré informace naleznete na webových stránkách Muzea Vysočiny Jihlava http://muzeum.ji.cz ve složce Novinky – Příměstský tábor.
  Mgr. Silvie Čermáková
  4. 5. 2017Z dalekých cest do muzea

  Z dalekých cest do muzea – cizokrajné předměty v muzejní sbírce

  V depozitářích Muzea Vysočiny Jihlava jsou uloženy tisíce předmětů. Jen nepatrná část z nich má exotický původ, pochází z dálek, o kterých mnozí z nás jen sní. Přicestovaly k nám ze Středozemí, zemí Orientu, Číny, Japonska, Malajsie i Šalamounových ostrovů.

  Výstava Z dalekých cest do muzea není jen prezentací unikátní kolekce cizokrajných předmětů, ale po spletitém bádání v prvotních evidenčních knihách nám poodhalí i tajemství – komu dříve patřily. Za největšího přispěvatele můžeme považovat již dávno zapomenutého jihlavského rodáka Richarda Deutsche, který sloužil u rakousko-uherského válečného námořnictva. Na svých cestách poznal kraje vzdálených světadílů, odkud přivezl mnoho vzácných předmětů. Návštěvníci si tak poprvé mohou prohlédnout šípy, oštěpy, dýky, rybářské nástrahy, sošky, ozdoby i nádoby dovezené převážně ze Šalamounových ostrovů.

  Většina předmětů byla z dobrodružných cest přivezena v 19. století. Ptáte-li se, jak Češi cestovali před více jak sto lety po světě, pak vám doprovodné texty přiblíží přípravu na cestu, dopravní prostředky, ubytování, stravování, odívání atd.

  Kuriozitou výstavy a zároveň nejstarším sbírkovým předmětem je fragment tzv. kartonážového dílu, které se pokládaly na mumie jako ozdoby, potažmo jako symboly magické ochrany. Jeho stáří kolegové z Náprstkova muzea v Praze datují na Pozdní dobu (747–332 př. n. l.) až Ptolemaiovskou dobu (332–30 př. n. l.). Výstava je k vidění od 7. prosince 2017 až do 28. ledna 2018.
  Ingrid Kotenová
  4. 5. 2017Nové betlémy pro muzejní sbírku v Třešti
  Historické betlémy, jak papírové, tak i dřevěné tvoří podstatnou a velmi významnou část sbírkového fondu třešťské pobočky Muzea Vysočiny Jihlava. Město Třešť je svou betlémskou tradicí proslulé. Muzejní betlémy vystavované ve stálé expozici jsou již řadu let jedním ze zastavení na tzv. betlémské cestě, která byla nedávno zapsaná na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury. Tvorba současných autorů je ve sbírkovém fondu muzea zastoupena velmi skromně. Proto nákupní komise jihlavského muzea schválila nákup betlémů od dvou autorů.

  Stolní betlém Evžena Hamtáka
  Stolní betlém současného řezbáře Evžena Hamtáka je vytvořen z přírodního, nebarveného lipového dřeva. Betlém obsahuje jednu stavbu – zbořeniště a soubor figurek – sv. Rodinu, tříkrálový průvod, anděla, pastýře, muzikanty a darovníky, celkem 12 figurek lidských postav a 12 figurek zvířat (ovečky, vůl a osel). Autor reprezentuje současnou generaci třešťských řezbářů betlémových a šachových figurek. Jeho tvorba má nezaměnitelný a velmi osobitý rukopis.

  Autorský betlém Josefa Bílého
  Betlém Josefa Bílého je taktéž z přírodního dřeva. Je dokladem současné tvorby, ale autor se již několik let vyřezávání nevěnuje. Josef Bílý začat tvořit v roce 1946 a dodnes zhotovil asi 10 autorských betlémů a namaloval přibližně 22 lončoftů k betlémům. Betlém obsahuje 40 figurek lidí (sv. Rodina, tříkrálový průvod, darovníci) a dalších 40 figurek a doplňků (ovce, stromy). Součástí tohoto celku je i historické zbořeniště, které je dílem autora Antonína Roháčka.

  Práce obou autorů je kvalitní a dokazuje, že betlémářství v Třešti je stále živou tradicí. Oba betlémy tvoří naprosto funkční celek, který je možné využít při krátkodobých výstavách, příp. zařadit do expozic.
  Mgr. Milina Matulová
  4. 5. 2017Hrad Roštejn v roce 2017
  Roštejn v roce 2017 zahájí víceletou obnovu svých expozic, spojenou s některými stavebními úpravami. Provoz objektu však bude omezen pouze částečně – svým návštěvníkům hrad nabídne základní expoziční trasu, výstup do věže i pravidelné kulturní akce.

  Sezona 2017 byla na hradě zahájena již o prvním dubnovém víkendu a za celý tento měsíc si i přes poměrně chladné počasí našlo do roštejnských interiérů cestu na 2 000 návštěvníků. V tuto chvíli je již zahájena “plná” sezona, kdy je hrad otevřen denně mimo pondělí. Šest dnů v týdnu bude hrad otevřen až do konce září, v říjnu potom již pouze o víkendech. S přípravou na větší nápor návštěvníků pomohli o posledním dubnovém víkendu rovněž skauti ze střediska Divočáci Jihlava, kteří podobně jako loni realizovali některé úklidové a údržbové práce v rámci projektu Skautský dobrý skutek. Mimo úklidu se věnovali i tvořivé činnosti, která spočívala ve výrobě několika sad deskových her (domino, mlýn, dáma, pexeso) z přírodních materiálů, které si budou moci návštěvníci od následujícího prodlouženého víkendu zdarma zapůjčit a ukrátit a zpříjemnit si tak čas pobytu na nádvoří. Jedná se o první výstupy z projektu správy hradu Roštejn s názvem “Hrajeme (si) na hradě”, do kterého budou postupně zapojovány výtvarné a další dílny a kulturní aktivity.

  Od 9. května 2017 dojde ke spuštění stavebních prací v rámci projektu financovaného z programu IROP “Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic”. V letošním roce budou práce probíhat v prostoru hradních ochozů, kaple sv. Eustacha a Botanického sálu. Nově upravená trasa, která bude interaktivní a zaměřená na témata přírody, lovectví a myslivosti, bude zpřístupněna na přelomu května a června 2018. Uvedené prostory jsou již proto od začátku sezony 2017 pro veřejnost uzavřeny. Od úterý 9. května dojde rovněž v souvislosti s pracemi k omezení parkování v prostoru před hradem – náhradními možnostmi jsou louka poblíž vstupu do lesa směrem od obce Růžená (cca 10 min chůze) nebo veřejné parkoviště v obci Doupě vedle hasičské zbrojnice (cca 20 min chůze) – viz přiložený plánek. V letních měsících pak v návaznosti na průběh stavby budou vypisovány speciální prohlídky vedoucí skrze obnovovanou část hradu, informace budou dostupné na webových stránkách www.hrad-rostejn.cz či na facebookovém profilu hradu. Uvedenými informačními kanály budou šířeny i novinky o průběhu projektu, dokumentační fotografie apod.

  I přes probíhající stavební obnovu bude v roce 2017 stále přístupná trasa A (zařízené hradní interiéry) a věž. Pro organizované skupiny dětí je na objednání připraven edukační program “Život na loveckém hradě” – prohlídka, kterou si malí návštěvníci budou částečně sami utvářet a vžijí se tak do rolí obyvatel hradu. Návštěvníky čekají rovněž tradiční kulturní akce – první z nich bude již 13. května Roštejnský hodokvas – středověké slavnosti mimo jiné s prezentací dobové kuchyně. Mezi další budou patřit například divadelní prohlídky hradu 8. a 9. července, 14. července hudební a taneční zábava před hradem se skupinou Proměny nebo 26. srpna Hradozámecká noc. O den později bude podobně jako v loňském roce pořádáno malé jazzové odpoledne, které představuje návaznost na tradici jazzových festivalů na hradě. V letních měsících budou realizovány rovněž kostýmované noční prohlídky přibližující humorným způsobem historii hradu – termíny jsou 15. července, 22. července, 12. srpna a 19. srpna. Zahájení prohlídek bude vždy od 21.00 a 22.00 hodin, doporučena je předchozí rezervace. Na objednání zejména pro dětské skupiny bude i noční prohlídka při baterce na téma “Jak se žilo na hradě?”.

  Návštěvníky bude po celý rok vítat i před dvěma lety nově upravené předhradí s možností posezení v altánech či využití ohniště k opékání buřtů apod.
  PhDr. Kateřina Rozinková
  8. 4. 2017Velikonoce s dráteníky
  K blížícím se jarním svátkům připravuje jihlavské muzeum výstavu Velikonoce s dráteníky. Návštěvníkům představíme výrobky dráteníků nejen z České republiky, ale i ze Slovenska. Svůj um budou prezentovat Lada Borecká, Lubomír Dunaj, Mgr. Petr Musil, Monika Sochůrková, Věra Studená a Helena Suchá. O tom, že rozhodně bude na co se dívat, svědčí i fakt, že Petr Musil byl jedním z prvních novodobých dráteníků a založil také vlastní drátenickou školu. Absolventy této drátenické školy a mistry Cechu česko-moravských uměleckých dráteníků jsou i další z vystavujících. Rovněž jméno Lubomíra Dunaje je mezi dráteníky známé – je autorem několika publikací o drátování.

  Na této výstavě budou hrát prim vejce – křepelčí, slepičí, kachní, husí a pštrosí – nejpočetněji, tj. 160 kusy bude zastoupeno vejce slepičí. Uvidíte různé druhy drátenických opletů i v kombinaci s dalšími komponenty a technikami – kresbou, vyškrabováním a lepením.

  Od roku 2011 pořádáme v jihlavském muzeu drátenické kurzy – konalo se jich 21 a zúčastnilo se jich zhruba 180 osob. Výrobky šesti z nich budete mít také možnost zhlédnout na výstavě.

  Výstava bude zahájena poněkud netradičně - jarmarkem, který se uskuteční v sobotu 8. dubna od 10:00 do 16:00. Pokud budete mít zájem si něco hezkého od vystavujících drátenic koupit a podívat se na ukázku výroby, přijďte – jste srdečně zváni!

  Výstava potrvá v malém výstavním sále do 28. května.
  Dana Oberreiterová
  4. 4. 2017TISK
  Ctrl+P = Tisk
  Klávesová zkratka pro vytištění daného dokumentu by mohla být pravděpodobně nejpoužívanější kombinací tlačítek v ateliéru Reklamní tvorby. Anebo se alespoň těší eminentnímu zájmu, neboť je spojena s jistým očekáváním, završuje dlouhý proces materializace určité ideje či konceptu. Obdobně je tomu s klasickou grafikou, teprve v tisku jako finálním výstupu můžeme uvidět skutečnou podobu díla, do té doby mnohdy pracně připravovaného s různou dávkou nejistoty, zda vše dopadne, jak je zamýšleno. Tisk je tedy čímsi fascinujícím, kroužíme kolem něj jako můry kolem lampy, je lákavým okamžikem zlomu, neboť obrazí naše schopnosti a záměry či ukazuje, zda jsme pohořeli.
  Výstavní soubor tisků ukazuje v průřezu pole našeho zájmu, spektrum možností. Skrze tyto rozmanité otisky může bádavý divák vyčíst jednotlivé matrice, celou cestu vzniku až k prvotnímu nápadu autora i kus jeho myšlenkového světa. Je jedno, zda jde o tvorbu volnou nebo užitou. Tisky také odkazují k možným cestám v technologickém smyslu slova: ruční práce i nová media. Odkazují ke všemu, čím se zabýváme ve škole – ať už jde o formu iluzivně-obrazovou: ilustrace, fotografie, video nebo o formu grafických fundamentů: piktogramy, logotypy, typografie, sazba.

  Výstava prací studentů oboru Reklamní tvorba Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín bude v prostoru Kavárny Muzeum k vidění od 4. dubna do 8. května.
  MgA. Jaroslav Grodl, SUPŠ Jihlava-Helenín
  1. 4. 2017Dráteníkův rok
  Od 1. dubna budou mít návštěvníci telčského muzea možnost zhlédnout přímo v expozičních prostorách výstavu Dráteníkův rok.
  Starobylé řemeslo, které má v dnešní době především estetický účel, budou prezentovat novodobí dráteníci, jejichž práce ovšem vychází z osvědčených tradičních technik.

  Své výrobky zde představí osm členů Cechu česko-moravských uměleckých dráteníků z celé republiky: Lada Borecká z Krchleb u Nymburka, Alena Kulhánková a Zdeněk Slavata z Kytína, Monika Sochůrková z Prahy, Věra Studená z Kuklíku, Ladislav Šlechta z Harrachova a Věra a Josef Pichovi z Milevska.
  Po celou návštěvnickou sezónu – tedy do 31. října budou v telčském muzeu k vidění odrátované hrnky, hrnečky, misky, talíře, drátované šperky, ozdoby a postavičky lidské i zvířecí.

  Přijďte se podívat, jste srdečně zváni!
  Helena Grycová Benešová
  30. 3. 2017Spolek výtvarných umělců Vysočiny a hosté představují NOVINKY Z TVORBY

  Muzeum Vysočiny Jihlava připravuje na jarní měsíce výstavu s názvem:

  Spolek výtvarných umělců Vysočiny a hosté představují NOVINKY Z TVORBY.

  Výstava je koncipována jako představení novinek z tvorby členů spolku a jejich hostů z posledního tvůrčího období zhruba jednoho roku.
  Spolek výtvarných umělců Vysočiny (SVUV) je členem Unie výtvarných umělců ČR a jejím prostřednictvím i celosvětové organizace výtvarných umělců IAA/AIAP (UNESCO).
  SVUV je dobrovolnou výběrovou organizací výtvarných umělců. Zastoupení členů spolku v různých oblastech výtvarné tvorby je různorodé a pestré, někteří z výtvarníků se profilují i ve více oblastech, jako jsou: kresba a malba, grafika, koláže, fotografie, design, sochařství, umělecké kovářství a další. V současné době má spolek 31 členů.
  Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 30. března 2017 v 17 hodin a návštěvníkům muzea, na Masarykově náměstí 57 v Jihlavě, bude přístupná od 31. března do 28. května 2017.
  Pavel Bezděčka
  24. 3. 2017Stroj času

  "Bez vitrín a pouček, vezmi všechno do ruček! Aneb sekni, bouchni, pohřbi, spleť, nazuj…

  Interaktivní archeologická výstava, na které není zakázáno dotýkat se exponátů, ale naopak přikázáno vše vlastnoručně vyzkoušet! Zajímá vás, jak řezaly pravěké kamenné nože a zda je vůbec možné pokácet strom kamennou sekerou? Jak namáhavé asi bylo namlet si ručně hrst mouky? Nebo si jen utkat pruh látky, abyste v zimě nezmrzli? Víte, jak fungoval nejstarší soustruh? Prošli jste se někdy ve středověkých botách po kamenné podlaze? Víte, jak vypadá opravdový pergamen? A zvládli byste vytvořit iluminaci jako z pravé kroniky? Napadlo vás někdy, jak pracné bylo ručně razit mince? Nebo vyrobit pevnou, dobře padnoucí zbroj spojením tisíce drobných kroužků? Znáte ten pocit, když v ruce třímáte meč a štít? A co teprve vydat se s nimi na cestu do Valhally? A jaké by bylo stát se středověkým rytířem, který svým dřevcem v turnaji sráží jednoho soka za druhým? Trefili byste vůbec svůj cíl ze hřbetu koně?

  Přijďte do jihlavského muzea a přeneste se na chvíli pomocí stroje času do minulosti, znovu zakusit věci dávno zapomenuté… Pozor, vše na vlastní nebezpečí :-)
  Mgr. Aleš Hoch
  21. 2. 2017Lucie Dušáková: Fotografie
  Od úterý 21. února bude v prostoru Kavárny Muzeum ke zhlédnutí výstava fotografií Lucie Dušákové.

  Autorka, která netvrdí, že je fotografka, ale fotí, jak umí a baví jí to, říká:
  „Mám ráda barvy, světlo, přírodu… Digitální kompaktní fotoaparát nosím pořád u sebe. Snažím se zachytit to, co mi přijde do cesty, Musí to být jiné, vtipné, zajímavé. Jde o zachycení okamžiku. Celý proces je o určité hravosti, napětí, vzrušení a osobním pocitu.“

  Přijďte se přesvědčit – výstava bude k vidění do 2. dubna.
  Mgr. Ludmila Moržolová
  16. 2. 2017Hudba v myšlenkách Masarykových
  14. září uplyne 80 let od úmrtí prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Připomínkou tohoto výročí bude i premiéra koncertního pásma Hudba v myšlenkách Masarykových, které vytvořili Jindřich Macek a Jitka Baštová. V Malovaném sále jihlavského muzea zazní v podání akordeonu Jitky Baštové a loutny Jindřicha Macka hudba česká i slovenská doplněná průvodním slovem o T. G. Masarykovi.

  Posluchači vyslechnou jeho poselství, množství citátů a připomenou si významné události z jeho života. Prostor bude věnován hudbě klasické (A. Dvořák, L. Janáček, B. Martinů), ale i současné (P. Zagar, J. Macek, V. Trojan, J. Hartík).

  „Dovolte nám připomenout vybranou hudbu skladatelů od 19. století až po současnost společně s citacemi a životními mezníky „Prezidenta Osvoboditele“, významného Čecha, který je i dnes symbolem ideálů svobody a demokracie, souladu slov i činů.“

  Koncert se uskuteční v Malovaném sále ve čtvrtek 16. února od 18:00, vstupné je 50 a 70 Kč.
  Předprodej vstupenek zahájen 1. února, vstupenky jsou k dispozici na pokladně muzea, rezervace možná na mailu oberreiterova@muzeum.ji.cz.

  Jste srdečně zváni!
  Dana Oberreiterová
  10. 2. 2017Svět kostiček
  Rádi bychom pozvali všechny příznivce pestrobarevných kostiček na výstavu mnoha exponátů z téměř 500.000 dílků ze stavebnice Lego, kterou zahájíme v pátek 10. února 2017 ve 13 hodin a bude trvat do 14. května 2017 v prostorách Muzea Vysočiny Jihlava pod názvem „Svět kostiček®“.

  Náplní výstavy bude tematická expozice dioramat: Lego město s kolejištěm a letištěm, rozsáhlá sbírka středověkých hradů, dále např. modelová řada vozidel Model Team, City stavba a další exkluzivní exponáty z řad továrních setů i „MOC“ tvorby (My own Creation – má vlastní tvorba). Velkým lákadlem může být i filmová tvorba z kostiček, která představí témata The Simpsons, Back of the Future, Star Wars Ghostbusters – Krotitelé duchů, Mimoně, Lego Movie. Naleznete zde také sbírku dnes již nevyráběných kostiček, kousátek, chrastítek a dalších zajímavostí pro batolata, která byla známa pod pojmem Lego Baby Primo. Pro návštěvníky něžného pohlaví bude ke zhlédnutí série Lego Elves. Tovární sety z různých časových období budou v jednotlivých tematických celcích při vzájemném porovnávání představovat na první pohled patrné proporční, hmotové i estetické rozdíly na časové ose dle roku vydání exponátů a dostupných kostek někdejší produkce společnosti LEGO.
  Pro děti bude připraven plnohodnotně vybavený dětský koutek, ke stavění ve dvou sekcích kostky Duplo i Classic – Basic. Návštěvníci si mohou také v pokladně výstavy zakoupit vybrané druhy nových stavebnic Lego za skvělé ceny.

  Příprava výstavy je sice rozsáhlá a časově náročná, ale nabídne návštěvníkům velmi zajímavou podívanou na část rozsáhlé sbírky továrních setů (ze sortimentu společnosti LEGO za posledních téměř 40 let její produkce), vlastní „MOC“ tvorby člena československého fóra "kostky.org", který se představuje pod přezdívkou "Peesko" a dále exponáty vyzvaných dalších vystavovatelů. Součástí akce bude pro návštěvníky výstavy i několik překvapení.

  Zajisté je na co se těšit.
  Ing. arch. Petr Šimr - Peesko®
  Mgr. Ludmila Moržolová
  8. 2. 2017Skoro všechno o ZOO
  „SKORO VŠECHNO O ZOO“ v Muzeu Vysočiny Jihlava
  Již od středy 8. února bude v Muzeu Vysočiny Jihlava k vidění speciální výstava k 60. výročí založení jihlavské zoo nazvaná „SKORO VŠECHNO O ZOO“. Pro návštěvníky bude otevřena od 8. února do 2. dubna 2017 každý den kromě pondělí vždy od 9 do 12 a od 12:30 do 17 hodin.
  Výstava o zoo bude nejen pro pamětníky, ale skutečně pro celou rodinu! Součástí expozice budou nové i historické informace o zoo, spousta pohlednic, plakátů, trojrozměrné exponáty, nebo třeba ukázka veterinárních nástrojů. Děti navíc jistě ocení i hrací koutek. Všichni návštěvníci pak budou moci soutěžit o roční permanentku do Zoo Jihlava ve hře „Dětská stopa“, nebo ve fotosoutěži, která bude v souvislosti s výstavou probíhat.

  Součástí výstavy bude 28. února 2017 od 17 hodin i stejnojmenná přednáška „SKORO VČECHNO O ZOO“. Nejen o historii zoo bude v malovaném sále Muzea Vysočiny vyprávět Ing. Eliška Kubíková, ředitelka jihlavské zoo.
  Martin Maláč
  tiskový mluvčí ZOO Jihlava
  3. 2. 2017Hic sunt leones

  Od 3. února do 26. března 2017 bude v jihlavském muzeu otevřena výstava fotografií nazvaná Hic sunt leones, Národní parky Keni očima zoologa. Jejím autorem je známý zoolog a popularizátor RNDr. Miloš Anděra, CSc., zaměstnanec Národního muzea v Praze.


  Miloš Anděra (*1947) vystudoval systematickou zoologii obratlovců na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a po deseti letech na tehdejší katedře zoologie nastoupil do Národního muzea v Praze, kde působí dodnes. V období 1988–2002 zastával funkci vedoucího zoologického oddělení a krátce i zástupce ředitele Přírodovědeckého muzea NM. Řadu let se věnoval i pedagogické činnosti, přednášel na Přírodovědecké fakultě UK a na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho profesní zájem se soustřeďuje zejména na zoogeografii, ekologii, biologii a ochranářskou problematiku savců, zvláště pak drobných forem – hmyzožravců, netopýrů a hlodavců.


  Publikoval téměř 100 vědeckých prací a řadu monografií. Výraznou měrou přispěl zejména k mapování výskytu našich savců a sledování změn v jejich rozšíření. Výsledky dokumentující vývoj naší savčí zvířeny zúročil jako hlavní autor i editor v unikátní devítidílné řadě monografií Atlasu rozšíření savců v České republice (1995–2007) a následně ve spolupráci s J. Gaislerem v knize Savci České republiky (2012). V rámci své specializace se podílel i na mezinárodních (evropských) mapovacích projektech. Za výsledky vědecké práce získal v roce 2008 Cenu ministra životního prostředí ČR.


  Je také autorem mnoha populárně naučných článků (např. v časopisech Živa, Vesmír, Ochrana přírody) a dvou desítek knih (či kapitol do rozsáhlejších titulů), mimo jiné Poznáváme naše savce (spoluautor I. Horáček, 1982, 2005), Vyhubená zvířata (1998), Ohrožená zvířata (1998), Naši netopýři (2015) aj. Jako editor stál u zrodu dvanáctidílné encyklopedie Svět zvířat, za kterou získal výroční cenu nakladatelství Albatros (2001). Velkého úspěchu se dočkala Encyklopedie naší přírody (2000), její rozšířená verze Encyklopedie evropské přírody (2004) byla přeložena do více než 10 jazyků. Je členem redakční rady časopisu Živa a nakladatelství Academia.
  Nedílnou součástí jeho tvorby je příprava různých výstavních projektů v Národním muzeu i jinde (Voda a život, Nejsme na planetě sami – ježek, Neznámý svět drobných savců, Cesta Severem a naposledy expozice Archa Noemova aj.), bohatá je i jeho přednášková činnost.
  V posledních letech se hodně věnuje fotografování (zejména savců a krajiny).


  Součástí slavnostního zahájení výstavy, které proběhne ve čtvrtek 2. února od 16:00, bude setkání s autorem a jeho cestovatelské promítání nazvané Poprvé v Africe.

  RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D.
  26. 1. 2017Mechorosty - Latimérie mezi rostlinami
  V termínu od 26. ledna do 12. března bude v prostorách Muzea Vysočiny Jihlava na Masarykově náměstí zpřístupněna výstava Mechorosty - Latimérie mezi rostlinami. Poutavou formou návštěvníky zavede do světa často přehlížených drobných rostlinek, jejichž krásu je nutné zkoumat s lupou v ruce či pod mikroskopem. Podtitul výstavy zároveň upozorňuje na starobylý původ této skupiny organismů.

  Krásu opomíjeného světa mechorostů je možné obdivovat na stovce uměleckých makro i mikrofotografií Štěpána Kovala, který patří k evropské fotografické špičce specializující se na tuto skupinu.
  Pro ty zvídavé a školou povinné je připraveno několik panelů se základními informacemi o jejich životním cyklu, stavbě těla, významu v přírodě i pro člověka či o historii zkoumání.
  Své nové poznatky pak mohou návštěvníci využít při zodpovídání všetečných otázek prostřednictvím interaktivních boxů.
  Děti pak jistě zaujmou pokusy vysvětlující hospodaření mechů a rašeliníků s vodou.

  Výstava byla vytvořena pracovníky Vlastivědného muzea v Olomouci pod vedením Mgr. Moniky Kyselé.
  Mgr. Jiří Juřička
  10. 1. 2017Voda v proměnách
  Od úterý 10. ledna do neděle 19. února 2017 potěší návštěvníky Kavárny Muzeum na Masarykově náměstí čp. 55 výstava uměleckých fotografií Aleny Slavingerové. Autorka fotografuje převážně přírodu, kde ji okouzluje atmosféra okamžiku. Ve svých fotografiích se snaží zachytit nálady a pocity, které jí příroda poskytuje. Vystavenou kolekci snímků, zachycující především kouzla světel, stínů a odrazů na vodní hladině, nazvala Voda v proměnách. Fotografie jsou jen minimálně tónově upraveny a rozhodně zaujmou každého romantika a citlivého pozorovatele.
  Pavel Bezděčka
  2016
  9. 12. 2016Výsledky fotografické soutěže Photographia Natura 2016
  Tématem třináctého ročníku fotosoutěže pořádané Muzeem Vysočiny Jihlava byli „Naši opeřenci“. Do uzávěrky jsme obdrželi 279 soutěžních fotografií od 55 autorů nejen z regionu, ale i z řady míst celé republiky. Z toho bylo 51 studentských a 24 žákovských snímků.
  V pátek 9. prosince 2016 se uskutečnila vernisáž výstavy vybraných soutěžních snímků, během níž proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen autorům nejlépe hodnocených snímků.
  V hlavní kategorii zvítězil snímek „Odzemek ve dvou“ od Jiřího Parůžka z Frenštátu pod Radhoštěm, který je autorem i snímku s názvem „ Když mne pustíš, splním ti…“, jenž za třetí místo získal pomyslnou bronzovou medaili. Druhé místo získala fotografie jihlavského fotografa Vladimíra Holuba „Hamoun“.
  Ve studentské kategorii zvítězil snímek „S hlavou v oblacích“ od Marie Zemanové z Meziříčka – Jamného a v žákovské kategorii první místo obsadil snímek „Máme hlad!“ Markéty Křížové z Okrouhličky.
  Všichni jmenovaní obdrželi ceny, které kromě Muzea Vysočiny Jihlava věnoval Kraj Vysočina a firma Mitech s r. o. Jihlava. Vítězům soutěže osobně blahopřála i náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Ing. Jana Fischerová, CSc. pod jejíž záštitou se soutěž konala.
  Výstava bude v našem muzeu otevřena do 29. ledna 2017, následně bude zapůjčena do Horácké galerie v Novém Městě na Moravě.

  Vítězné snímky naleznete na muzejním facebooku
  Pavel Bezděčka
  8. 12. 2016František Novák bude vystavovat v třešťském muzeu
  Nedávný absolvent Akademie výtvarných umění v Praze František Novák není v Třešti neznámý. Vídáme ho coby herce Třešťského průměru (Natvrdlí/Tylovi vrazi) a člena hudební skupiny Lajky. Je i jedním z těch, co udržují tradici betlémské cesty – poslední dobou staví rodinný betlém, který je možné v době kolem Vánoc navštívit. Svoji výtvarnou tvorbu ale zatím prezentoval poskrovnu. A právě s ní Vás chceme seznámit na letošní výstavě v třešťském muzeu, kterou zahájíme 9. prosince a potrvá do 2. února příštího roku.

  František Novák se v okolí prezentoval jen při společných výstavách jihlavského spolku Ji.na.k, opakovaně v telčské Galerii Ateliér Síň a na společných výstavách v třešťské synagoze. Galerie AVU v Praze byla místem, kde autor v loňském roce prezentoval své práce spolu se spolužákem Ondřejem Basjukem na výstavě Meeting - styčným bodem obou autorů byla kresba tužkou na papíře a důraz na lidskou figuru. Následovala diplomantská výstava ve Veletržním paláci a v letošním roce výstavy v Galerii Havelka v Praze a v Galerii Ateliér Síň na židovském hřbitově v Telči. Zrealizoval také projekt na poslední třešťské Cihelně.

  Figury v životní velikosti kreslené tužkou, zachycené v rozličných gestech a posléze vyřezané a nainstalované jako prostorové objekty se vzájemně ovlivňují a budí emoce a potvrzují tak zájem autora o lidské tělo v různých polohách. Svou inspiraci hledá ve skutečných situacích, lidech a příbězích. Autor často ztvárňuje lidi z okraje společnosti a sociální rozměr je to, co z tvorby Františka Nováka zaznívá velmi naléhavě.
  Mgr. Milina Matulová
  8. 12. 2016Photographia Natura 2016
  Tématem třináctého ročníku fotosoutěže pořádané Muzeem Vysočiny Jihlava byli „Naši opeřenci“. Do uzávěrky jsme obdrželi 279 soutěžních fotografií od 57 autorů nejen z regionu, ale i z řady míst celé republiky. Z toho bylo 51 studentských a 24 žákovských snímků. V pátek 25. listopadu 2016 se sešla devítičlenná odborná porota, která pomocí bodového systému stanovila pořadí nejúspěšnějších snímků celé soutěže i ve studentské a žákovské kategorii.

  V pátek 9. prosince 2016 se ve výstavní budově muzea (Masarykovo náměstí 57) uskuteční vernisáž výstavy vybraných soutěžních snímků, během níž proběhne slavnostní vyhlášení výsledků soutěže. Soutěž i výstava, která bude otevřena do 29. ledna 2017, probíhá letos pod záštitou náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina, ing. Jany Fischerové, CSc.
  Pavel Bezděčka
  7. 12. 2016Na východní frontě - lidé!

  Další beseda z velmi volného cyklu Dějiny na vlastní kůži přinese příběhy z války, na kterou se v médiích za poslední čas skoro zapomnělo.

  Jaké to ale je na východní frontě doopravdy? Stále platí, že utéct znamená přežít. A co dál?

  Michal Kislicki je hlavní koordinátor pomoci na východní Ukrajině, a to v neziskové organizaci Chuť pomáhat. Ta zaměřuje své aktivity především na duchovní, sociální a materiální pomoc lidem v bojové zóně východní Ukrajiny. Dva roky jsou dobrovolníci v nekončící válce svědky utrpení a bolesti, dva roky v ní hledají naději a přátelství, stopy obyčejného života, stopy míru.

  Zimou začíná pro obyvatele frontových měst boj o život. Přijdou kruté mrazy (až -30°C) a přežít je bez dřeva na topení je nemožné. Především senioři mají jen minimální sílu si ho obstarat. Každou zimu tak na frontě omrzají stovky lidí, desítky umírají. Již loňský rok se podařilo zachránit cca 300 rodin před umrznutím. Letos opět jsou dobrovolníci připraveni vyrábět kamínka a vozit na frontu palivové dříví.

  Města na frontě jsou navíc neustále ostřelována. Místní lidé živoří z humanitární pomoci. Mnozí by se však rádi zabezpečili prací, té je ale na frontě minimum. Pokud se daří dát lidem takovou práci, kterou jsou schopni vykonávat, a přinese jim za ni férovou výplatu, je možné koupit dřevo nebo kamínka na zimu, jídlo či další nezbytné věci.

  Na západní Ukrajině si lidé přivydělávají prodejem vlastní zeleniny či chovem domácích zvířat. Ne však na frontě, kde jsou okolní pole zaminovaná a výměnný systém téměř nefunguje.

  Jaké to je, stát se dobrovolníkem a pomáhat lidem?

  Je jednoduché najít v sobě odvahu a odjet do války?

  Jak poznat, která strana je ta "dobrá"?

  Jak přežít zimu na frontě? To a mnohem víc se můžete dozvědět při osobním vyprávění dobrovolníka v týlu i na frontě ukrajinské války. Nebudou chybět ani originální fotografie a videa.


  Beseda se uskuteční v muzejním Malovaném sále ve středu 7. prosince od 17:00. Jste srdečně zváni!

  Mgr. Silvie Čermáková
  3. 12. 2016Snídaně v trávě
  Na prosinec a leden jsme do malého výstavního sálu připravili výstavu veselé keramiky Vladimíra Groše s názvem „Snídaně v trávě“. Název výstavy byl odvozen od stejnojmenného exponátu. Nejedná se však o repliku známého obrazu Édouarda Maneta, nýbrž o figurální drobnou majoliku s humorně pozměněným obsahovým významem.
  Vladimír Groš, žijící a tvořící ve Veselí nad Moravou, nejraději pracuje s majolikou a kameninou. V majolice ztvárnil množství námětů (automobily, motocykly, lodě, ptáky, zvířata, hmyz a zejména lidské postavy a jejich situace, akce, pověsti a legendy, a to i v celých cyklech, z nichž proslula např. Velká Morava). Kameninu pálí v plamenné peci vytápěné dřevem s využitím efektu samoglazování v průběhu pálícího procesu, tzv. popelové glazury. V konečné úpravě některé nádoby nebo plastiky ručně přebrušuje, což umožňuje zvýraznění a probarvení některých míst a ploch. Plastiky tohoto zemitého keramika jsou často plny humoru, nadsázky a optimismu, také proto zdobí mnohé galerie nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí.
  Vladimír Groš je zakladatelem „Společnosti Za Veselí veselejší“, která již řadu let pořádá recesní akce ve slováckém regionu. V průběhu let Groš vybrousil svůj nezaměnitelný styl v kultivovaný „grošovský“ humor, pro nějž je typické výtvarné ztvárnění humorných až pikantních situací a slovních hříček.
  Řadu jeho veselých keramických (i jiných) výtvorů mohli návštěvníci našeho muzea letos již jednou obdivovat, a to na velmi úspěšné výstavě „NONSENS aneb smysl hledám v nesmyslu“.
  Výstava, jejíž podtitul může znít „Veselá keramika Vladimíra Groše, toť nejlepší lék na mizernou náladu!“, bude (bez vernisáže) zpřístupněna návštěvníkům od soboty 3. prosince 2016 do neděle 29. ledna 2017.
  Pavel Bezděčka
  30. 11. 2016Staré pověsti české
  Muzeum Vysočiny v Jihlavě připravilo na závěr roku 2016 výstavu s názvem Staré pověsti české, která námětově vychází z knihy Aloise Jiráska.
  K vidění bude kolem 15 velkorozměrových obrazů z počátečních dějin českého státu, doplněných pověstmi, historickými fakty, trojrozměrnými předměty a figurínami. Také je zde uvedena řada pohanských a křesťanských pověr a zvyků původních Slovanů.
  Výstavu vypůjčilo jihlavské muzeum od soukromého kulturního zařízení s názvem Spolek Čechova stodola z Bukové u Příbrami, založeného v roce 2011, které během roku pořádá několik tematických interaktivních výstav pro žáky, studenty i další veřejnost. Autorem scénáře výstavy i doprovodných textů je majitelka Čechovy stodoly paní Helena Petáková, autorkou obrazů je paní Miroslava Šolcová.
  Výstava je vhodným doplněním učiva pro žáky mateřských a základních škol, poslouží ale i pro oživení vědomostí široké veřejnosti.
  Výstava Staré pověsti české bude zahájena vernisáží 29. listopadu 2016 v 16. hodin a potrvá do 15. ledna 2017.

  Tisková zpráva na informačním portálu Kraje Vysočina zde
  PhDr. Dana Nováková
  24. 11. 2016Jihlavské betlémy v Telči
  Muzeum Vysočiny v Jihlavě je spolu s Městem Telč spoluautorem vánoční výstavy s názvem Nad Betlémem vyšla hvězda, která bude slavnostně zahájena 24. listopadu 2016 v Telči v Městské galerii Hasičský dům.
  Budou zde vystaveny jihlavské betlémy ze sbírek Muzea Vysočiny v Jihlavě, pocházející převážně z druhé poloviny 19. století. Patřily ve své době k významné tradici zdejšího betlémářství a následně ovlivnily a daly podnět rozvoji této lidové tvořivosti i v Třešti a nedaleké Třebíči. Muzeum Vysočiny v Jihlavě má rozsáhlý fond dřevěných figurek, staveb, rostlin a doplňků, z nichž každoročně sestavují pracovníci muzea jednotlivé celky při různých výstavách. V Telči bude veřejnosti představeno celkem 14 ukázek od velkého 3m dlouhého betlému po malý betlémek z miniaturních figurek. Vedle tradičních témat Svaté rodiny nebo tříkrálového průvodu bude k vidění i velmi oblíbená scéna z jihlavských betlémů – těžba stříbra. Součástí výstavy je také poslední přírůstek původního jihlavského betlému z 20. let 20. století, který muzeum zakoupilo do svých sbírek v letošním roce, nebo řezbářská práce jednoho z posledních současných řezbářů v Jihlavě Jiřího Musila z let 2010-2013.

  Výstavu v Telči doplní doprovodný program na každou adventní neděli, který zajišťuje Město Telč spolu s pobočkou jihlavského muzea v Telči. Výstava betlémů potrvá do 15. ledna 2017.
  PhDr. Dana Nováková
  23. 11. 2016Vánoce na pohlednicích ze sbírky Martina Nováka
  Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč, Muzejní spolek v Telči a Město Telč společně pořádají výstavu Vánoce na pohlednicích ze sbírky Martina Nováka.

  Bývalo zvykem každým rokem v předvánočním čase posílat pohlednice všem příbuzným, známým a přátelům. Bohužel dnes již stále častěji tento zvyk nahrazují „SMSesky“ nebo elektronická pošta, oboje neosobní. Pohlednice ze sbírky soukromého sběratele tak možná svým půvabem připomenou návštěvníkům, že ne všechno je přežitek, a alespoň pro některé z nás to bude ve vánočním čase pobídka k návratu k tomuto osobnějšímu kontaktu s blízkými.

  Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží s vystoupením žáků ZUŠ ve středu 23. listopadu 2016 v 15 hodin na radnici v Telči a potrvá do 15. ledna 2017.

  Helena Grycová Benešová
  15. 11. 2016Zuzana Kieferová: Obyvatelé posvátných hor
  Muzeum Vysočiny Jihlava pořádá od 15. listopadu do 8. ledna výstavu pražské výtvarnice Zuzany Kieferové s názvem Obyvatelé posvátných hor.
  V prostorách Kavárny Muzeum budou prezentovány obrazy, pro které byly inspirací autorčiny cesty po posvátných pohořích staré Číny, buddhistického Wutaishanu a taoistického Songshanu.

  Zuzana Kieferová studovala malbu na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Jiřího Sopka. Ve své tvorbě se zabývá různými malířskými přístupy, technikami, přičemž ústředním tématem zůstává člověk a zájem o něj. Jak sama říká: " Zajímají mě emotivní témata, ráda pozoruji lidi, snažím se pochopit, co prožívají. Malba mi pak umožňuje se s nimi více propojit. Objekt a subjekt v procesu tvorby mizí, přestává být rozdíl mezi mnou a jimi, dochází k momentu ztotožnění. Lidské emoce a malba mají jedno společné, jsou univerzálním jazykem pro nás všechny, ať žijeme kdekoli."
  Mgr. Ludmila Moržolová
  7. 11. 2016Týden vědy
  V letošním roce se naše muzeum poprvé připojí k Týdnu vědy a techniky Akademie věd ČR. Tento největší vědecký festival v České republice probíhá každoročně na začátku listopadu. Motto letošního, již šestnáctého, ročníku zní Za hranice známého. Široká veřejnost bude mít možnost navštívit výzkumná pracoviště AV ČR a významných partnerských organizací, a dále řadu přednášek, výstav, vědeckých kaváren, seminářů, promítání filmů, divadel, science show, exkurzí a mnoha dalších akcí.
  V Muzeu Vysočiny Jihlava se Týden vědy a techniky uskuteční 7. - 11. listopadu. Každý den představí svou činnost jedno oddělení, pátek bude patřit hostům. Dopoledne budou věnována žákům základních a studentům středních škol (účast na programech pouze na objednání), odpoledne se budou odehrávat ve znamení komentovaných prohlídek a vědeckých kaváren. Zajímavým experimentem bude čtvrteční Muzejní přednáškomat, jehož téma vyberou sami návštěvníci muzea při internetovém hlasování. Součástí vědeckého festivalu bude i otevření výstavy RC modelů Kdo si hraje, ovládá, která vznikla ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti ve spolupráci s firmou Astra Uherský Brod, spol. s r. o.
  Vstup na veškeré akce v rámci Týdne vědy je zdarma!

  Podrobný program Týdne vědy a techniky
  RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D.
  28. 10. 2016Jak by vypadala Charta 2016?
  Velmi volný besední cyklus Dějiny na vlastní kůži se tentokrát stane prostorem pro hostující projekt ČESKÉ STŘÍBRO. V něm se bude možné setkat s pozoruhodnými ženami, o kterých autorka projektu Eva Hrabětová píše: „Kompasem v životech protagonistek výstavy vždy byly svoboda, vnitřní integrita, svědomí, činnost, co má smysl, starost o místo, kde žijí, a otevřenost myšlení. Svoji cestu si vybraly podle uvedených hodnot na sedm či osm desítek let, bez ohledu na většinové mínění poplatné té či oné době. Principy, kterými se řídí, jsou prověřené celým životem a mají hodnotu rodinného stříbra. Když na tenhle kompas rezignujeme, tak se ztratíme."

  V Jihlavě bude možnost se ptát na cestu socioložky Jiřiny Šiklové, psychoterapeutky Heleny Klímové. Dalším hostem bude Ludmila Klukanová.

  Bude to besedování o životě v totalitním režimu, odvaze postavit se nespravedlnosti či o rizicích vývoje současné společnosti, o celoživotní občanské odpovědnosti a aktivismu bez ohledu na věk.

  Těšíme se opět na sváteční setkání 28. října 2016 v Malovaném sále za Kavárnou Muzeum (Masarykovo náměstí 55), tentokrát od 18 hodin.

  Více informací naleznete na facebooku MVJ
  Mgr. Silvie Čermáková
  18. 10. 2016Tropy v Jihlavě
  Na výstavě, která alespoň přeneseně vrátí do Jihlavy slunečné dny, barvy a vůně léta, se sešli tři zdánlivě nesourodí spoluautoři: profesionální výtvarnice a pedagožka Alice Waisserová, která již šestnáct let vyučuje výtvarnou výchovu a grafický design na jihlavské SUŠG, dále pak Lubomír Kerndl, třebíčský tiskař, designér a výtvarník, známý zejména v surrealistických kruzích pod pseudonymem Lukern a třetím autorem je Pavel Bezděčka, jihlavský zoolog, cestovatel a amatérský výtvarník. Všechny tři spojuje vedle tvůrčího úsilí i hluboký vztah k barvám, vůním, krajinám a přírodě tropů. Své vzpomínky z cest po Peru, Venezuele, Mexiku, Srí Lance, Mauriciu, Keni…, stejně jako své tropické fantazie a touhy vložili, každý po svém, do kolekce obrazů a skulptur nazvané „Tropy v Jihlavě“.

  Malířský rukopis Alice Waisserové je charakteristický sytostí barev a hlubokou dynamikou barevných ploch. Autorce jde především o čistou barvu a jednoduchou zkratku, o dokonalou harmonii mezi emocionálním výrazem a kompozičními zákonitostmi obrazu. V současné tvorbě se projevuje její zájem o konkrétní místo, krajinu a snovou vizi. Ovlivňuje ji horké slunce, žár rozpálené krajiny, divoká vegetace i nekonečná mořská hlubina. Na výstavě představí své starší i nejnovější oleje na plátně.

  Lubomír Kerndl se zabývá malbou, abstraktní digitální fotografií, tvorbou dřevěných skulptur a grafickým designem. Je členem surrealistické skupiny Stir-up, a tak není divu, že je pro něj charakteristické surrealistické hledání nových cest jak v technice, tak i v obsahu tvorby. Je autorem zcela nové techniky kolorovaných kreseb na prořezávané lepence s prvky koláže, zalévaných do lepidla, takzvaných „artlepů“. Ve své výstavní kolekci představí tři ze svých artlepů s tropickou tématikou, dále pak jeden akryl a tři dřevěné skulptury.

  Před třemi lety opustila Pavla Bezděčku vášeň pro fotografování a jeho tvorbu zcela ovládla nová technika. Kombinací ruční kresby a počítačové grafiky vytváří obrazy, v nichž uplatňuje především dojmy získané z bezprostředního kontaktu s přírodou a krajinou. Jiná díla jsou typickými improvizacemi ukazujícími jeho vnitřní prožitky a touhy, ale nevyhýbá se ani jednoznačně prokalkulovaným improvizacím, které se už neopírají o viděné a mají čistě abstraktní charakter. Výsledná díla tiskne UV tiskem na kvalitní plátna, která napíná na blindrámy. Pro výstavu připravil svoji nejnovější tvorbu s tropickou tématikou.

  Výstava bude zahájena vernisáží v úterý 18. října 2016 v 17 hodin a otevřena bude od 19. října do 4. prosince 2016, a to tradičně ve výstavní budově Muzea Vysočiny Jihlava na Masarykově náměstí 57/58.
  Pavel Bezděčka
  18. 10. 2016Z podhoubí
  Muzeum Vysočiny Jihlava nabídlo prostor v Kavárně Muzeum již potřetí Lence Klofáčové Pavézkové, aby zde představila své olejomalby a akryly na plátně v rámci výstavy nazvané „Z podhoubí“.

  Encyklopedie uvádí, že podhoubí je shluk vzájemně propletených vláken, charakteristický zejména pro houby a některé bakterie.
  Jak říká sama autorka: „Je to nekonečná změť nitek inspirace. Inspirace, která číhá na každém kroku. Stačí se zastavit, nadechnout, přivonět, zaposlouchat se… A najednou slyšíte slabounký šramot. Něco se klube, chce ven, na povrch, na světlo …. Nenechme inspiraci dřímat v podhoubí“.

  Výstava „Z podhoubí“ je soubor zdánlivě nesourodých prací, které propojují právě ona vlákna v podhoubí a kořínky v zemi. Nejedná se pouze o oblast rostlin a hub, ale i mezilidských vztahů.

  V Kavárně Muzeum si budete moci obrazy Lenky Klofáčové Pavézkové užít od 18. října do 13. listopadu 2016.
  Mgr. Ludmila Moržolová
  3. 10. 2016Václav Poppe (1901-1981)

  Telčské muzeum ve spolupráci s Muzejním spolkem v Telči připravilo v prostorách radnice výstavu věnovanou znalci umění, sběrateli a bibliofilovi Václavu Poppemu.


  Václav Poppe se narodil v roce 1909 v Roudnici nad Labem, zde získal i základní vzdělání. V Praze se vyučil drogistou a do telčské drogerie U zlatého anděla přišel v roce 1933. Nejprve pracoval jako příručí, záhy však obchod převzal. Rozuměl fotopřístrojům, které též prodával. Měl rád přírodu, která se často stávala předmětem jeho uměleckých fotografických záběrů. Jeho fotografie se objevovaly v časopisech a publikacích, kde doprovázely texty o Telči.

  Byl znalcem a sběratelem drobné grafiky a exlibris. Sám vlastnil osobní exlibris, která vyjadřovala jeho životní styl. Byl členem Spolku sběratelů Exlibris a Klubu bibliofilů. Znal dobře historii města a všechny umělecké a stavební památky Telče. Zahajoval často výstavy obrazů a nechyběl na žádném uměleckém setkání. Václav Poppe byl nadšeným divadelním ochotníkem a postavy, které na jevišti vytvořil, vždy působily přesvědčivě. Zároveň byl i členem pěveckého spolku Smetana, ve kterém téměř padesát let zpíval 1. bas.

  Přátelé na něj vzpomínají nejen jako na znalce umění, sběratele a bibliofila, ale také jako na skvělého organizátora zájezdů za uměleckými památkami a přírodními zvláštnostmi naší vlasti, které výborně znal.


  Výstava věnovaná Václavu Poppemu bude slavnostně zahájena vernisáží, na které vystoupí žáci ZUŠ Telč v pondělí 3. října v 15:00. Výstava potrvá do 25. října.

  Helena Grycová Benešová
  29. 9. 2016Drahé kameny Českomoravské vrchoviny
  Českomoravská vrchovina je profesionálům i laikům dobře známá svou přírodní rozmanitostí a bohatstvím. Také geologická pestrost, množství ložisek a výskytů nerostných surovin i mineralogických (sběratelských) lokalit je pro Českomoravskou vrchovinu typická. Jen málokdo už ale ví, že Českomoravská vrchovina je také územím, na kterém se v neobvyklé míře vyskytují různé typy drahých kamenů. Kamenů, které byly a stále jsou úspěšně získávány a zpracovávány do šperkové podoby řadou „amatérů“ i profesionálních brusičů a výtvarníků.
  Výstava si klade za cíl provést zájemce světem drahých kamenů Českomoravské vrchoviny – ukázat jejich přírodní zdroje, formy výskytu, lokality i možnosti a formy jejich šperkového zpracování. Vystaveny jsou nerosty, částečně zpracovaná drahokamová surovina i šperky a ozdobné předměty – řada ukázek je zcela unikátní a nebyla dosud nikdy veřejně vystavena.
  Autoři výstavy se inspirovali celoživotním publikačním, sběratelským, dokumentačním a výzkumným dílem RNDr. Ivana Mrázka a RNDr. Luboše Rejla: jejich sbírky jsou dnes součástí mineralogické sbírky Muzea Vysočiny Jihlava a jsou základem výstavy. Sbírku dr. Rejla získalo muzeum v letošním roce díky mimořádné podpoře svého zřizovatele Kraje Vysočina.

  Výstavu lze navštívit v malém výstavním sále od 29. září do 27. listopadu; doplněna bude komentovanou prohlídkou a přednáškou na téma drahé kameny, která se v rámci Týdne vědy uskuteční 8. listopadu.
  RNDr. Karel Malý, Ph.D.
  23. 9. 2016Havel Havel

 • 23. září 2016 od 19:00 na parkánu za kostelem sv. Jakuba

 • Nepatetický happeningový narozeninový koláž(č)
  z velmi volného cyklu Dějiny na vlastní kůži

  KAŽDÝ Z DIVÁKŮ A HOSTŮ SE MŮŽE STÁT SPOLUTVŮRCEM

  Lehce undergroundový happening HAVEL HAVEL zamýšlíme jako nepatetický kulturní narozeninový koláž(č) pro člověka, umělce a politika Václava Havla. Rádi bychom připomněli osobnost, jejíž inteligence, humor, umělecký rozměr a morální přesah jsou pro řadu lidí stále inspirujícím, motivujícím a stmelujícím prvkem.

  Název velmi volného cyklu setkání a besed zní poněkud suchopárně: Dějiny na vlastní kůži, ale jeho kouzlo spočívá především v kontaktu s žitými dějinami a v konfrontaci s tím, že se v reálném životě zdaleka nepodobají odstavcům v historických knihách, že dějiny se dějí stále, i nám. Velice rádi bychom vás pozvali k další takové netradiční „besedě“ v rámci večera nazvaného HAVEL HAVEL, který chystáme jako happeningovou vzpomínku na Václava Havla. Protože si uvědomujeme, že termín je blízko termínu voleb, o to víc nám záleží na tom, abychom se vyhnuli jakékoliv politické kalkulaci a zůstali duchem akce v rovině civilní, bezprostřední, osobní.

  Je připraven mix několika krátkých improvizovaných amatérských vstupů a hudební doprovod z dílny Iglau ungenau. Uvítáme, pokud se bude chtít kdokoliv z publika aktivně připojit a přidat do programu něco svého. Příležitost stát se součástí tohoto lehce undergroundového večera bude mít nakonec určitě úplně každý, i ti nejostýchavější. Bylo by nám potěšením, kdybyste přijali pozvání jako možnost bez patosu a velkých slov vyprávět o svých vlastních vzpomínkách na člověka Václava Havla a čas.

  Jako host do minibesedy přijde Jiří Hromada a možná i někdo další.

  Záštitu nad akcí převzala Knihovna Václava Havla.
  Více informací naleznete na facebooku Muzea Vysočiny Jihlava
  Mgr. Silvie Čermáková
  22. 9. 2016Velká válka 1914-1918 objektivem vojáka

  Jedinečná sbírka fotografií a předmětů z první světové války

  Výstava Velká válka 1914–1918 objektivem vojáka, kterou připravilo Muzeum Vysočiny Jihlava ve spolupráci s Radkem Kurkou, poprvé ve velkém rozsahu zpřístupňuje veřejnosti jedinečný soubor fotografií Antonína Kurky, příslušníka jihlavského 81. pěšího pluku z doby první světové války a jeho působení v československých legiích. Jedinečnost sbírky spočívá v počtu několika set dochovaných a popsaných snímků pořízených jedním autorem. Představuje mimořádně hodnotnou kolekci dokumentující život i smrt vojáků pocházejících z širší oblasti Českomoravské vysočiny nasazených na východní i italské frontě. Výjevy z bojišť i zničených obcí, hroby padlých vojáků, jež se podařilo identifikovat, i chvíle odpočinku ve frontovém zázemí na území současné Ukrajiny a severní Itálie přibližují těžkou životní zkušenost, kterou musely před sto lety projít tisíce mužů odvedených ze svých domovů na Vysočině. V závěru jsou zařazeny fotografie z dlouhé cesty legionářů lodí z Vladivostoku přes Čínu, Indický oceán a Egypt zpět do Evropy.
  Vedle fotografií nabízí výstava k prohlédnutí i předměty z pozůstalosti Antonína Kurky, jako je jeho fotoaparát, pomůcky pro zpracování fotografií, vojenské mapy se zakreslenými pozicemi, dalekohled, kompas, ale i součást japonského zdobného dámského oděvu či ruský samovar přivezené z pobytu v legiích.
  Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 22. září v 17:00 v budově Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 57/58. Výstava potrvá od 23. září do 13. listopadu 2016.

  Součástí výstavy je přednáška Radima Kapavíka, předsedy spolku Signum belli 1914, nazvaná Jihlavský 81. pěší pluk na frontách první světové války, která se koná v úterý 27. září 2016 v 17:00 v Malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava.
  PhDr. Radim Gonda, Ph.D.
  10. 9. 2016Muzeum na dlažbě
  Netradiční listování starými kronikami, netradiční pojetí jihlavské historie, studentské divadlo, hledání časů dávno minulých při procházkách městem... a k tomu třeba teplý čaj. To vše se chystá v Muzeu Vysočiny Jihlava ve spolupráci se studenty Střední uměleckoprůmyslové školy v Heleníně. Kroniky budeme spolu otevírat každou sobotu od 10. září až do 1. října. Příběhy z dobrých i zlých časů kdysi stříbrného města umožní setkání s Jihlavou a jejími dávnými obyvateli tak, jak jste je zatím možná neznali a jak byste nečekali.
  Projekt Muzeum na dlažbě je určen všem, které láká objevovat, co skrývají stíny minulosti, poznávat, jaká byla Jihlava za časů našich předků a jací byli lidé, kteří stejnými ulicemi, jako my dnes, procházeli po dobu bezmála osmi minulých staletí.
  Každou sobotu bude v 15.00 v Malovaném sále v Kavárně Muzeum sehrána divadelní mikrohra na motivy příběhů z městských kronik v podání studentů SPUŠ Helenín a v 15.30 bude následovat komentovaná procházka, při které městem i jeho minulostí bude provázet Mgr. Silvie Čermáková.
  Každá sobota bude věnovaná jedné části jihlavské historie:

 • 10. 9. Příběh středověký:
  O strašlivém přepadání a právu spravedlivém

 • 17. 9. Příběh renesanční:
  Kterak se provazník Huber upsal ďáblu a jiné pohromy

 • 24. 9. Příběh barokní:
  Stříbrná kulka pro ďábelského kapitána

 • 1. 10. Příběh z věku páry:
  Kinematograf aneb groteska z jihlavské krčmy

 • Příležitost zhlédnout originální adaptace dávných příběhů se již nemusí opakovat! Každý týden ožije jeden exkluzivně právě pro projekt Muzeum na dlažbě, každé představení bude premiérou a odehraje se pouze jednou!
  Mgr. Silvie Čermáková
  7. 9. 2016Horácký fotoklub Jihlava DNES

  Po roce 1999 začala na Vysočině nová vlna úspěchů pro fotografické dění v rámci ČR. Parta nadšenců znovu obnovila činnost Horáckého fotoklubu Jihlava (HFJ) a navázala na jeho bohatou historii.

  Amatérští fotografové se scházeli v Jihlavě již po válce, ale výraznější činnost fotoklubu začíná samostatnou výstavou až v roce 1963. Další impuls přichází v roce 1971, kdy fotoklub organizuje celostátní soutěž s názvem „Zelená životu“. Do ní se zapojují prakticky všechny významnější fotokluby v republice a každoročně na vyhodnocení a výstavě přivítá Jihlava současnou amatérskou špičku.

  Podstatná změna přichází až v roce 1989. Ve fotoklubu v této době působí několik profesionálních fotografů (např. Kasal, Černo a další), kteří přecházejí do soukromé sféry, a fotoklub stagnuje až do roku 1999, kdy původem Třebíčan Lubomír Maštera a současný prezident HFJ pomocí inzerátu shromažďuje první nadšence.

  „Do Jihlavy jsem se nastěhoval někdy v roce 1985, a když jsem navštívil tehdejší HFJ, úplně jsem se vyděsil… V sále zuřivě diskutovala nad fotografiemi snad třicítka postarších a důstojně vypadajících mužů a já nenašel vůbec odvahu svoje fotografie vyndat z kabely,“ přiznává se Maštera. Teprve po více než deseti letech znovu hledá kolegy, se kterými by navázal na historii fotoklubu. A dělá dobře, protože část „starého jádra“ se vrací a skvěle doplňuje mladé nadšence. Navštěvují okolní fotokluby a začíná spolupráce s fotokluby v Moravských Budějovicích a ve Znojmě. Brzy jsou schopni představit vlastní tvorbu formou výstav v těchto městech a znovu se také zapojují do tzv. mapových okruhů „Vysočina“, „Blatenská růže“, do mapového okruhu „Moravskoslezský mapový okruh“ a elektronického mapového okruhu EMO.

  „Mapové okruhy jsou celostátní soutěže českých fotoklubů, které si podle vlastních pravidel sestaví kolekci fotografií – mapu – a tu posílají kolečkovým způsobem ostatním fotoklubům, kteří ji hodnotí body a výsledky hodnocení zasílají pořadatelskému fotoklubu. Po roce se soutěž vyhodnotí, předají se ceny a uspořádá se výstava,“ řekl Maštera. Tento způsob je podle jeho slov nejobjektivnější metodou, jak hodnotit fotografie, a opravdu se na prvních místech umisťují jen ty nejlepší.

  Již v roce 2001 HFJ vítězí v mapovém okruhu „Vysočina“ a Maštera získává druhé místo v jednotlivcích, v dalších letech fotoklub získává třetí a druhé místo v „Moravskoslezském mapovém okruhu“ a výrazněji se prosazují i další fotografové – Milan Horký, Vladimír Holub, Vlasta Böhmová, Petr Klukan, Leoš Tůma, Karel Slimáček, Vilda Mokrý, Michal Falat, Zdeněk Maršík, Ladislav Hůla, z mladších členů Mirka Patočková, Pavel Koumar nebo Milan Fugas Pinder. Reprezentace fotoklubu i Jihlavy na vysoké úrovni je možná také díky podpoře města i kraje. Jde o investici, která se v konečném důsledku Jihlavě vrátí v podobě setkávání fotografů z celé ČR v krajském městě v srdci Vysočiny.

  Výstava představuje výběr z tvorby členů fotoklubu a dokumentuje nespornou fotografickou kvalitu, která k Jihlavě již léta patří.

  Pavel Bezděčka
  6. 9. 2016Vinné sklepy Moravského Slovácka
  V prostoru Kavárny Muzeum bude od 6. září do 16. října možno zhlédnout výstavu fotografií RNDr. Ivana Růžičky, emeritního botanika jihlavského muzea, která představí záběry ze známých vinařských oblastí.

  Vinné sklepy, sklípky nebo búdy, které se staly důležitým hospodářským, sociálním a především architektonickým prvkem jihomoravské vesnice, jsou typické především pro vesnice Moravského Slovácka. Jsou často uspořádané do podoby sklepních uliček, někdy tvoří samostatně seskupené osady, nebo jednotlivě doplňují vesnickou zástavbu. Často jsou zdobené lidovými motivy, které vytvořily šikovné ruce maléreček. Odráží se v nich bohatost a pestrost zdejších lidových krojů a folklorních tradic, které jsou zde stále ještě živé. Ty, které si zachovaly původní charakter lidové architektury, jsou památkově chráněné.

  Dnes jsou někde mnohé sklepy více či méně účelově pozměněny, modernizovány a poznamenány módními přestavbami s použitím nových stavebních materiálů a často také rozšířením o obytnou nástavbu. I když tím pozbyly své kouzlo a historickou patinu lidových staveb, je zde stále ještě co obdivovat. Areály vinných sklepů spojuje síť vinařských stezek, které nám umožní navštívit kraj romantických sklepních uliček a vinařských osad, poznat lidové tradice a život družných a pohostinných lidi, naučit se koštovat dobré víno a obdivovat zdejší přírodu a krajinu plnou vinohradů.
  RNDr. Ivan Růžička
  18. 8. 2016Akce na konci srpna na hradě Roštejn
  Hrad Roštejn se poslední dva srpnové víkendy vrátí do historie, a to formou netradičních prohlídek. Letní prázdniny budou završeny malým koncertem na nádvoří hradu.

  V rámci oslav výročí 700 let od narození Karla IV. budou o následujícím víkendu (20. a 21. srpna) na hradě Roštejně probíhat speciální prohlídky vedené formou oživených obrazů z doby našeho slavného panovníka. Kostýmovaní herci návštěvníky provedou důležitými událostmi ze života císaře a nechají je tak nahlédnout do 14. století. Prohlídky budou realizovány v intervalu po půl hodinách od 9.30 do 16.30 (s možnými korekcemi v rámci provozních možností, bližší informace na pokladně hradu), vstupné bude činit 100,- Kč pro dospělé a 60,- Kč pro děti a studenty. Prohlídky budou v sobotu i neděli, projde se přitom celým hradem, běžné prohlídky realizovány nebudou. Věž hradu bude přístupná jako obvykle.


  Exkurz do doby středověku nebude jedinou podobnou akcí konce prázdnin - o týden později v sobotu 27. srpna proběhne na Roštejně již poněkolikáté tzv. Hradozámecká noc v rámci stejnojmenné celostátní akce. Nabídne celkem 4 prohlídky (v 19.00, 20.00, 21.00 a 22.00), které návštěvníky zavedou do doby baroka, kdy hrad vlastnil rod Slavatů. Proč nakonec rod o hrad přišel, se formou hraných scének malí i velcí dozvědí právě na prohlídkách v rámci Hradozámecké noci. Vstupné bude rovněž činit 100,- / 60,- Kč, ideální je předchozí rezervace na telefonu +420 733 161 817.


  Prázdniny budou ukončeny malým jazzovým a swingovým koncertem na nádvoří hradu, kde v neděli 28. srpna vystoupí postupně od 14.00 Swing Trio Telč a jako host jazzové seskupení „U zdi“. Zveme všechny k příjemnému posezení na nádvoří, vstupné bude dobrovolné.

  PhDr. Kateřina Rozinková
  3. 8. 2016Paličkovaná krása
  Umění z nití – niterné umění

  Od 3. srpna do 4. září budou mít návštěvníci Muzea Vysočiny Jihlava možnost navštívit výstavu paličkovaných krajek. Své práce v prostoru muzejních arkád představí krajkářka Vlasta Novotná.


  Paličkování je jednou z krásných starých řemeslných textilních technik. V současné době se stává středem pozornosti mnoha nadšených zájemců, kteří se pravidelně scházejí a prezentují navzájem svá díla.

  Pravá paličkovaná krajka je zhotovená ručně pouze proplétáním nití. Vznikají tak nejrůznější vzory. Ke zhotovení paličkované krajky potřebujeme velmi málo věcí. Především je to poduška k paličkování, paličky k navíjení příze, podvinek s přesně naznačeným vzorem, špendlíky a nakonec i nitě. Pravou ruční paličkovanou krajku je třeba odlišit od krajky vyráběné průmyslově. Ta se vyrábí strojově především v pásech a je dokonalá. Každá dokonalost je ovšem chladná. Ruční není pravidelná, a proto je živá, proměnlivá a zajímavá. Je to umělecké dílo.


  V čase dlouhých zimních večerů se především ženy věnovaly paličkování krajek, které používaly na ozdobu čepců, krojů a různých částí oděvů, pro sakrální účely a také na užitkové předměty a oděvy bohatších vrstev obyvatelstva a chodily je také prodávat na jarmarky a trhy. Postupně krajky získaly vývojem v jednotlivých oblastech svoje charakteristické znaky, kterými se od sebe odlišovaly. Tradiční vzory vycházejí ze široké škály geometrických a rostlinných motivů, které mohou inspirovat k vlastním návrhům.

  Krajkářky používaly na zhotovování krajek spřádané lněné, konopné a bavlněné příze, hedvábí, zlaté i stříbrné nitě, nitě spředené z kopřivy, ale také tenkou vlněnou přízi. Využívaly kontrast tenkých a silných nití a efekt matu a lesku nití. Barevností a technikou se krajky odlišují podle územního původu a způsobu použití.

  Krajky se odlišovaly také motivy, technickým vyhotovením a hustotou vzorku. Kreslířky předkreslovaly vzory z rostlinné říše. Jsou to motivy listů, květů, větviček, pupenců, vinné révy, ale také abstraktní, zejména symetrické vzory. V jednotlivých oblastech mají krajky svoje osobité názvy odvozené od motivů, použité techniky nebo počtu potřebných párů paliček.


  V jihlavském muzeu vystavující Vlasta Novotná navazuje na klasické vzory a svým osobitým způsobem pokračuje v cestě jemné krajky dnešní uspěchanou dobou.

  akad. mal. Martin Kos
  26. 7. 2016Makrosvěty
  Kavárna Muzeum nabídne svým návštěvníkům od 26. července výběr z fotografií Jaroslavy Melicharové pod názvem Makrosvěty.
  Jaroslava Melicharová se o fotografování začala více zajímat zhruba před 12 lety. Nakonec ji uchvátil miniaturní svět květin a hmyzu, kterého si běžný pozorovatel těžko všimne, a nyní se věnuje převážně tomuto tématu.
  Časem začala posílat své fotografie do různých soutěží v časopisech a na internetu a dostavily se první úspěchy. Nyní publikuje na zahraničním fotowebu 500px.com a na stránkách megapixel.cz. Celkový přehled její tvorby včetně cestovatelských reportáží je možno zhlédnout na picasawebu. Před 2 roky si zřídila vlastní webové stránky www. melicharova.com.
  V roce 2013 dosáhla svého zatím největšího úspěchu – prvního a zároveň i třetího místa v meziklubové fotografické soutěži Mapový okruh Vysočina. Dalším úspěchem bylo 1. a 2. místo v soutěži Photographia Natura 2015. V loňském roce byla mezi vítězi celorepublikové fotosoutěže Domu zahraniční spolupráce pod Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Z některých soutěží byly autorčiny fotografie vystaveny v Praze na různých prestižních místech.
  Je členkou Fotostřediska Havlíčkův Brod.
  Na výstavě v Kavárně Muzeum si budete moci prohlédnout různé detaily rostlin, květin, hmyzu, vodních kapek… Mnohdy se jedná o detaily pouhým okem těžko viditelné. Také zde najdete vítězné snímky z Photographia Natura.
  Výstava potrvá do 4. září.

  Dana Oberreiterová
  28. 6. 2016Emil Šolc, knihkupec a nakladatel v Telči
  Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč společně s Muzejním spolkem v Telči a Městem Telč pořádají výstavu s názvem Emil Šolc (1861–1931), knihkupec a nakladatel v Telči.

  Výstava bude zahájena 27. června 2016 v 15 hodin na radnici v Telči a potrvá do 27. července 2016. Pohlednice vydané Emilem Šolcem prezentované na výstavě pochází ze soukromé sbírky telčského sběratele pana Martina Nováka.

  Emil Šolc působil v Telči od roku 1884, kdy zde vybudoval české knihkupectví, nakladatelství a vydavatelství. Od roku 1885 vydával časopis Orel a o rok později Orlici. V nich byly také otištěny prvotiny studenta Václava Jebavého – Otokara Březiny. Za vydávání Orla a Orlice byl odsouzen k pokutě 6000 zlatých a za vydání knihy Spolek Rakouska s Německem byl dokonce vyšetřován za velezradu, ale ani to jej neodradilo od další práce. Soupis knih vydaných Šolcem zahrnuje přes 400 titulů z nejrůznějších oborů. V roce 1911 odešel z Telče do Prahy, kde zakoupil Štorchovo nakladatelství, pokračoval ve své činnosti, avšak nikdy se netajil tím, že léta prožitá v Telči patřila k těm nejlepším.
  Helena Grycová Benešová
  24. 6. 2016Muzikál Noc na Karlštejně
  Přijměte pozvání na známý muzikál Noc na Karlštějně, který se v prostorách parkánu u brány Matky Boží koná v pátek 24. června od 20:30.
  Divadelní představení se uskuteční ve spolupráci Muzea Vysočiny Jihlava a statutárního města Jihlava v rámci oslav 700. výročí narození císaře a krále Karla IV.

  V podání třešťských spolků - Divadelního souboru Karla Čapka a Skupiny historického šermu Hebrix zazní známá romantická hudební komedie, která měla premiéru v Třešti již v roce 2011 a derniéra tohoto velmi úspěšného představení je plánována na podzim opět v Třešti.
  Třešťští ochotníci za nastudování této klasiky získali v letošním roce 2. místo v anketě Zlatá jeřabina, kterou vyhlašuje Kraj Vysočina.

  Vstupenky lze zakoupit v předprodeji na pokladně Muzea Vysočiny Jihlava.
  Dana Oberreiterová
  24. 6. 2016Josef Kos: Obrazy
  Muzeum Vysočiny Jihlava vás zve na výstavu obrazů známého jihlavského malíře Josefa Kosa, na které bude k vidění jeho tvorba z období posledních čtyř let. Výstava je bohužel zároveň i výstavou posmrtnou, neboť výtvarník letos v červnu zemřel.

  Josef Kos studoval v Praze na Státní grafické škole a následně na Vysoké uměleckoprůmyslové škole pod vedením profesora Karla Svolinského. Zpočátku žil a pracoval v Praze, později se odstěhoval zpět na Vysočinu, do Jihlavy, a začal v jihlavském Pedagogickém institutu vyučovat výtvarné umění. Také pracoval pro Oblastní galerii Vysočiny, časem i pro jihlavské Muzeum Vysočiny. Nakonec zvolil dráhu samostatného umělce a tak to již zůstalo.
  Významné místo v jeho tvorbě měla původně grafika, a to především litografie, ale zároveň se věnoval i užité tvorbě, jako jsou plakáty, odznaky, medaile, návrhy známek, mozaiky a vitráže. Později tvořil i pastely a od osmdesátých let se zaměřil téměř výhradně na malbu olejovými barvami.
  V průběhu let se změnil i námět. Architektura a klasická krajina byla vystřídána světem námi pouze tušeným. Na obrazech vidíme lesní fauny, divoženky či hejkaly. Realistické krajiny se staly snovými, kde na obloze mezi ptáky létají ryby. Takové malé vysněné rybářovo nebe…

  Výstava bude otevřena až do 4. září v přízemí expoziční budovy jihlavského muzea.
  akad. mal. Martin Kos
  17. 6. 2016Mami, co jsi mi koupila?
  Od 17. června až do konce září se budete moci vydat za nákupy i do třešťského muzea. Samozřejmě jen obrazně – připravili jsme pro vás výstavu o nakupování, na jaké si řada z vás bude ještě velmi dobře pamatovat. V muzejních vitrínách najdete zboží z dob nedávných, které přiblíží svět někdejších Jednot a Konzumů. Je to doba, od které nás nedělí dlouhý časový úsek a přitom si těžko představíte větší kontrast k dnešním hyper a supermarketům a dalším výdobytkům konzumní doby. Cena potravin se tenkrát tiskla přímo na obal, protože se často neměnila a stejná byla ve všech obchodech. Na kelímek od jogurtu se psalo „úterý“ a znamenalo to den výroby, nikoliv dobu trvanlivosti. Snad jen otázka dětí, když se z nákupu vrátíte, je pořád stejná, tenkrát i dnes se ptají Mami, co jsi mi koupila? A právě tak jsme nazvali i naši výstavu.
  Řadu obalů jsme po výzvě v místním tisku získali od našich příznivců, a aby výstava měla větší vypovídací hodnotu, další jsme si zapůjčili z Národního zemědělského muzea v Praze, které disponuje nejrozsáhlejší sbírkou obalů od potravin v republice. K vidění budou i fotografie, které se nám podařilo zachránit ze zkrachovalé třešťské Jednoty. Otevřeno máme každý den kromě pondělí. Tak přijďte, snad to bude bez fronty.
  Mgr. Milina Matulová
  16. 6. 2016Archeologické výzkumy na Vysočině
  Zveme Vás na již tradiční výstavu s názvem Archeologické výzkumy na Vysočině, která představí výsledky archeologického bádání v našem kraji. Zjistíte například, co ukrývají dávno zasypané studny, jak vypadala středověká náměstí měst na Vysočině, že velké keramické nádoby nesloužily v pravěku jen k uchovávání potravin, ale i něčeho zcela jiného, že pravěká skládka je vlastně poklad a že cizí neštěstí v minulosti, znamená štěstí archeologa v současnosti…samozřejmě je řeč o unikátním souboru více jak tří stovek zlatých a stříbrných mincí uložených do země v době třicetileté války.

  Výstava v prostoru malého výstavního sálu bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 16. června v 16:00 a potrvá do 11. září.
  Mgr. Aleš Hoch
  14. 6. 2016Tribal Drift / Nekonečné putování
  Tvorbu Ireny Wagnerové, která vstoupila na výtvarnou scénu v polovině 80. let, charakterizuje prolínání či spájení dvou vzájemně odlehlých okruhů – jsou to impulzy abstraktních tendencí, jako je skladebnost tvarů, práce s matérií barvy, procesuálnost malby samé na jedné straně, a impulzy spíše filozofujícího či literárního typu, jako je symbolika snu, zájem o mýty, na straně druhé. Malířka se pohybuje v abstraktní poloze. Využívá nejskromnějších prostředků – jednoduchého geometrického, avšak ručně psaného ornamentu. Tkaní takovéto síťové struktury lze vnímat symbolicky jako jakousi silně zhuštěnou koncepci kosmu a současně též v jeho očistné funkci (ornament jako vyvrácení tzv. horror vacui).
  Tribal – psaní nejjednoduššího ornamentu jako tvůrčí princip je přítomno už v pravěkém umění (autorka se zde vědomě inspiruje exotickým polynéským uměním), zároveň se tento princip vykazuje překvapivým potenciálem nevyčerpatelnosti (neopakovatelnosti), neboť i v takto minimalizovaných prostředcích je přítomna autorka komplexně, integrálně – čas je pojímán jako otázka přesmyček anebo kontrast – tj. možných příbuzností tzv. primitivního a civilizovaného člověka, jako otázka po dosažitelnosti vnitřní čistoty.
  Tribal drift – nekonečné putování, návrat k prapůvodnímu, okouzlení ornamentem, znakem, jeho symbolem. Návrat k přírodě, touha po čistotě. Velká matka, rodina, kmen. Starost o oheň, o domácí krb. V kontrastu k povrchnosti současného.

  Výstavu Ireny Wagnerové s názvem Tribal Drift / Nekonečné putování mohou návštěvníci zhlédnout v prostorách Kavárny Muzeum od 14. června do 24. července.
  Mgr. Ludmila Moržolová
  2. 6. 2016Vidím atomy
  V Muzeu Vysočiny Jihlava proběhne ve čtvrtek 2. června 2016 v 17 hodin vernisáž obrazů třešťského malíře Petra Mirčeva. Návštěvníci mohou zhlédnout výběr prací z let 2014–2015, většinou s tématem krajiny či pohledů do starých zapomenutých uliček měst. Autor sám se řadí k malířům staré doby, pro které bylo malířství spíše řemeslem. Snaží se rozvíjet krásu klasického stylu C. Moneta, A. Slavíčka, F. Hudečka. Cítí jemnou duchovní atmosféru v jednoduchosti motivů, dojímají ho obrazy Jana Zrzavého a ostatních symbolistů.
  Petr Mirčev maluje podle přírody a svých dojmů. Nesnaží se o nic zvláštního, hledá staré obyčejné věci, detaily, barvy - obrací se k duchovnímu světu v člověku. Jeho snahou je objevovat Boha v sobě i okolních věcech a přistupovat k životu s láskou.


  Výstava v prostorách muzejních arkád potrvá do 31. července 2016. Díla Petra Mirčeva doplní výběr obrazů mladé malířky Zuzany Rumlové.
  Pavla Lajtkepová, DiS.
  2. 5. 2016Energie podle Alenky
  Muzeum Vysočiny Jihlava zahajuje v Kavárně Muzeum od 3. května výstavu obrazů s názvem Energie podle Alenky. K vidění budou převážně olejomalby doplněné drahými kameny jihlavské rodačky Alenky Vomelové Kamínkové. Autorka sama sebe označuje za malíře - intuitivního samouka a svoji tvorbu popisuje následujícími slovy:

  „Maluji obrazy láskou svého otevřeného srdce s pomocí intuice a vesmírné energie. Sedám k čistému plátnu s hrubou představou, ale nechávám plynout informace barev a tvarů tak, jak přicházejí, takže nikdy nevím, jaký bude obraz po jeho dokončení."

  Nechte se vtáhnout do energií jejích obrazů i fotografií, které hladí, povzbuzují, provokují i navozují vnitřní klid a radost.
  Příjemně strávené chvíle ve společnosti maleb Alenky Vomelové Kamínkové přejeme všem návštěvníkům Kavárny Muzeum až do 12. června, kdy výstava končí.
  Mgr. Ludmila Moržolová
  21. 4. 2016Karel IV. a jeho doba

  Doba císaře Karla IV. v dokumentech a památkách - výstava k 700. výročí jeho narození ve spolupráci se Státním okresním archivem Jihlava.


  K letošnímu sedmistému výročí narození císaře Karla IV., nejvýznamnějšího lucemburského panovníka na českém trůně, připravilo Muzeum Vysočiny Jihlava ve spolupráci se Státním okresním archivem výstavu, která má za úkol připomenout nejen tuto vekou osobnost, ale i ostatní členy rodu Lucemburků a období jejich panování.

  Návštěvníkům jsou předkládána zajímavá fakta o vládě Lucemburků v českých zemích, o nástupu Jana Lucemburského na český trůn, o mládí Karla IV. a jeho panování jako krále římského a českého a poté jako císaře římského. Připomenuty jsou samozřejmě též Karlovy manželky, sourozenci a další pokrevní příbuzní. K jádru významných skutečností jdou texty o kanceláři a písemnostech Karla IV., jeho zakladatelském díle a odkazu dnešku.

  Velmi zajímavé jsou i nové poznatky o Jihlavě ve 14. století podle stavebně historických archeologických pramenů a archeologické nálezy z příslušného období. Výstava prezentuje výsledky výzkumů a archeologické nálezy pocházející z historického jádra města a jeho předměstí, které můžeme spojit s vrcholným středověkem, především však se čtrnáctým stoletím. Ze sbírek muzea jsou vybrány historické předměty - mince, kovové spony, hroty šipek či keramika.

  Ve spolupráci s historickými, uměnovědnými a přírodovědnými obory podává archeologické bádání plastický obraz života středověkých obyvatel Jihlavy ve 14. století a autoři výstavy jej zprostředkovávají dnešnímu modernímu nebo chcete-li postmodernímu člověku, jehož život plyne v úplně jiném rytmu, než tomu bylo před sedmi sty lety v době Karla IV.

  Státní okresní archiv Jihlava vystavuje velice zajímavé archiválie týkající se města Jihlavy. Návštěvníci mohou výjimečně vidět originály listin, vydaných Janem Lucemburským a Karlem jako markrabětem moravským, králem a císařem Karlem IV., dále listiny vydané městem Jihlavou, jihlavskými měšťany a jinými osobnostmi a osobami. Při této příležitosti na chvíli opustí prostory Státního okresního archivu i jedna Jihlavská městská kniha ze 14. století.

  Výstavu v jejím průběhu doplní dvě odborné přednášky. První se uskuteční 31. května - Jihlavu v době Karla IV. z pohledu archeologie posluchačům přiblíží Mgr. David Zimola a Mgr. Aleš Hoch z archeologického oddělení Muzea Vysočiny Jihlava. Druhá přednáška, pojednávající o dnech všedních i svátečních v době Karla IV., se uskuteční 7. června a přednese ji Mgr. Pavel Macků z referátu archeologie NPÚ Telč.


  V rámci karlovských oslav pořádá Muzeum Vysočiny Jihlava ve spolupráci s Horáckým divadlem Jihlava Slavnostní večer k 700. výročí narození císaře a krále Karla IV., který se uskuteční v jihlavském kostele Povýšení sv. Kříže 13. května od 19:00.

  akad. mal. Martin Kos
  21. 4. 2016Společná propagace akcí připravovaných v rámci 700. výročí narození Karla IV.

  Příspěvkové organizace Kraje Vysočina v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu připravily pro letošní rok řadu akcí, kterými připomenou 700. výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV. Na propagaci těchto aktivit přispěl zřizovatel, tj. Kraj Vysočina, mimořádnou dotací. Vlastním zajištěním propagace pak bylo pověřeno Muzeum Vysočiny Jihlava.

  Společnou platformou pro všechny instituce se staly webové stránky, které jsou široké veřejnosti k dispozici na: http://karel-700-vysocina Zde lze nalézt kromě obecných informací týkajících se Karla IV. a regionu Českomoravské vrchoviny v období vlády Lucemburků také kalendárium s přehledem všech chystaných akcí s možností selektovat je podle konkrétní instituce. Postupně zde budou prezentovány jak plánované aktuální události, tak prostřednictvím fotogalerie akce již realizované.

  V rámci společné propagace byla dále zajištěna inzerce v Novinách Kraje Vysočina, využili jsme rovněž nabídky inzerce ze strany Statutárního města Jihlavy v Novinách jihlavské radnice. Připravuje se rovněž propagace v regionálním tisku formou placeného inzerátu a PR článku.

  Přehled nejvýznamnějších akcí mohou zájemci nalézt také na letáku – skládačce, který bude zdarma ve všech institucích. K dalším realizovaným formám propagace patří jednotné roll upy, bannery, vlajky, záložky či odznaky.

  Pro konkrétní chystanou přednášku, koncert, výstavu apod. je připravována propagace na míru vždy na základě požadavků instituce, která ji pořádá. Obvykle to znamená přípravu plakátů, letáků, pozvánek pro výlep či pro elektronickou rozesílku, které obsahují sjednocující grafické prvky.

  Z nejvýznamnějších akcí věnovaných osobnosti Karla IV. pořádaných v letošním roce jmenujme např. výstavu Karel IV. a jeho doba, která je připravena ve spolupráci se Státním okresním archivem Jihlava a začíná vernisáží 21. dubna v jihlavském muzeu. 13. května se v kostele Povýšení sv. Kříže v Jihlavě uskuteční slavnostní večer k 700. výročí narození císaře a krále Karla IV. pořádaný ve spolupráci jihlavského Muzea Vysočiny a Horáckého divadla. Výstavu výtvarných prací žáků a regionálních výtvarníků s názvem Karel IV. našima očima nabídne Muzeum Vysočiny Třebíč prostřednictvím své pobočky v Moravských Budějovicích v průběhu května. Muzeum Vysočiny Pelhřimov připravilo na měsíce červen a červenec výstavu s názvem Historické dudy, která bude k vidění na hradě Kámen.

  Samostatné výstavy připravily také galerie – Horácká galerie v Novém Městě na Moravě otevřela v dubnu výstavu Karel IV. a jeho doba ve fotografiích Alexandra Paula ze 40. let 20. století a Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě připravuje na měsíce říjen a listopad výstavu s názvem Karel IV. v české ilustraci a grafice.

  Výstavy doplní široké spektrum tematických přednášek a akcí pro školy, představení známého muzikálu Noc na Karlštejně, poutavé čtení v rámci Pohádek na schodech v Horáckém divadle, besedy a soutěže pro čtenáře v Krajské knihovně Vysočiny či kostýmované prohlídky na hradě Roštejn.


  Srdečně zveme k návštěvě!

  Mgr. Ludmila Moržolová
  21. 4. 2016Průvodce 4U na hradě Roštejn
  Se začátkem nové turistické sezóny mají návštěvníci hradu Roštejn možnost nově využít služby moderního elektronického průvodce. Po Muzeích Vysočiny Pelhřimov a Třebíč se tak hrad Roštejn stává dalším místem v kraji, kde bude systém Průvodce4U fungovat. Princip Průvodce4U je založen na jednoduché myšlence – jako svého multimediálního průvodce využije návštěvník svůj mobilní telefon či tablet, následně získá ucelené informace v textové, obrazové či audio podobě.
  Na Roštejně bude průvodce využíván návštěvníky jako zdroj „doplňkových informací“, které z časových důvodů nemůže předat průvodce při výkladu, a pak zejména cizojazyčnými návštěvníky. V tuto chvíli je obsah dostupný v češtině, angličtině, němčině a mandarínské čínštině; na základě přístupu v bezplatné bezdrátové internetové síti přímo v prostorách hradu je služba prakticky bez omezení. Celý systém je spravován přímo pracovníky Muzea Vysočiny Jihlava, obsah bude tedy průběžně aktualizován a doplňován dle zájmu návštěvníků.
  Přístup k obsahu je pak zajištěn pomocí několika způsobů – buď pomocí NFC technologie (po přiblížení telefonu k NFC čipu), po instalaci aplikace „Průvodce4U_Vysočina“ nebo po „vyfocení“ QR kódu.
  RNDr. Karel Malý, Ph.D.,
  Ing. Václav Jáchim
  21. 4. 2016První příměstský tábor 2016
  PŘÍBĚH KNIHY
  Tábor nabízíme v jednom turnusu.
  Je určen pro děti od 8 do 12let.
  Kapacita: 15 dětí
  Termín: 1. 8. – 5. 8. 2016
  První příměstský tábor je pro Muzeum Vysočiny Jihlava především vstupem na zatím neznámé území. A také do jisté míry experimentem, který má ověřit, co dalšího vedle již zavedeného systému přednášek a muzejních programů, jichž je k dispozici již 33 a další se připravují, může nabídnout naše instituce v oblasti edukace, tedy výchovy a vzdělávání. Z pozice muzejního pedagoga ji chápu jako výzvu. Formát příměstského tábora znamená, že muzejní edukace zde může využít nových herních prostředků, a přesto směřovat stále ke svému cíli. Za pět dní strávených s muzeem by se děti měly bavit, ale zároveň získávat nová poznání, vědomosti, zkušenosti.
  Výzvou je tento pilotní turnus také vzhledem k omezeným možnostem co do personálního obsazení pozice muzejního pedagoga. Nelze za tímto účelem využít tým složený z nadšených zaměstnanců muzea, jak tomu v obdobných případech bývá. Přesto věříme, že může vzniknout model, který bude i v dalších letech specifickou, jedinečnou a atraktivní možností, jak využít prázdninové dny.
  Muzejní pedagog (Silvie Čermáková) přizve ke každému dni lektory a kolegy z jiných oborů a institucí, každý den se tak stane úplně novým dobrodružstvím. A co tedy děti v muzeu čeká? Pětidenní muzejní výprava za tajemstvím knihy bude postupně objevováním roštejnské obory i hradu, gotického a renesančního písma, nejrůznějších materiálů používaných k výrobě knih, rozmanitých knižních formátů a podob (od rukopisů, přes leporela až ke komiksu), tajemství výroby vlastního ručního papíru nebo ex libris a ještě mnoha dalších objevů. Na konci bude kniha. Každý si odnese originální exemplář vlastnoručně stránku po stránce vytvořené a svázané knížky, která, jak doufáme, bude nejen vzpomínkou na příjemný letní týden, ale také vzkazem, že muzea dávno nejsou pro dětského návštěvníka jen nevstřícné chrámy ticha a přísného dohledu, ale skutečně otevřenými a vstřícnými místy poznávání a objevů.
  Pokud se setkáme letos u dětí s dobrým vysvědčením a příští rok se zájmem a chutí strávit týden v muzeu a s muzeem, chystáme už teď lákavou nabídku: příště to budou AGENTI V MUZEU, tedy šifry, kódy, informace, utajení a – hlavně nenápadně!
  Mgr. Silvie Čermáková
  21. 4. 2016Muzejní a galerijní noc 2016

  Muzeum Vysočiny Jihlava společně s Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě připravují na pátek 27. května Muzejní a galerijní noc 2016.

  V expoziční budově jihlavského muzea se od 17:00 uskuteční komentované prohlídky právě probíhajících výstav. Komentování výstavy Historická krajina Českomoravské vrchoviny. Osídlení od pravěku do sklonku středověku se zhostí Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. a návštěvníky výstavy Karel IV. a jeho doba provede jeden z kurátorů, akad. mal. Martin Kos.

  Čas od 18:00 je vyhrazen dětem. Loutkové divadlo Emillion zahraje Perníkovou chaloupku, známý pohádkový příběh, pojatý zábavnou formou pro děti i dospělé. V horní části Masarykova náměstí představí od 18:30 Skupina historického šermu Hebrix z Třeště své gotické tance.

  V 19:00 začíná v Malovaném sále velmi zajímavá přednáška Mgr. Lenky Martínkové, Ph.D. z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s názvem Karel IV. a (nejen) moravská města jako nástroj vládní politiky.

  Od 20:30 zopakují své gotické tance členové Skupiny historického šermu Hebrix z Třeště.

  Do 20:30 budou mít návštěvníci možnost prohlédnout si expozice jihlavského muzea a výstavu fotografií Vladimíra Vojíře Melancholie severu v prostoru muzejních arkád. Ve 21:00 zahájí v expoziční budově poutavé autorské čtení zoolog jihlavského muzea Pavel Bezděčka.

  I letos se návštěvníci mohou těšit na tradiční ohňovou show na Masarykově náměstí v podání Umělecké skupiny Fajro z Polné.

  Ohňovou show však letošní muzejní noc nekončí – Statutární město Jihlava zajistilo promítání známého muzikálu Noc na Karlštejně v prostoru před morovým sloupem. Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě přispívá k Muzejní a galerijní noci neméně zajímavým programem.

  Lákavou nabídkou bude jistě i podvečerní či večerní návštěva vyhlídkové věže kostela sv. Jakuba Většího, Domu Gustava Mahlera s výstavou Mahler 15 připravenou k patnáctému výročí festivalu Hudba tisíců, a v případě příznivého počasí i pozorování noční oblohy velkými dalekohledy z brány Matky Boží, které zajišťuje Česká astronomická společnost pobočka Vysočina.

  V letošním roce budou mít návštěvníci Muzejní a galerijní noci opět možnost navštívit Jihlavské podzemí, a to v každou celou hodinu od 17:00 do 20:00.


  A na závěr ještě upozornění – vstup do všech výše zmiňovaných objektů je zdarma!

  Dana Oberreiterová
  7. 4. 2016Historická krajina Českomoravské vrchoviny
  Osídlení od pravěku do sklonku středověku

  V letech 2013-2016 postupně realizuje Masarykova univerzita v Brně ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně, Archaiou Brno, o. p. s., Archeologickým ústavem AV ČR Brno a Muzeem Vysočiny Jihlava, p. o. grantový výzkumný projekt č. DF13P01OVV005 s názvem Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku (Historie krajiny).

  Součástí projektu je stejnojmenná výstava, která navazuje na již realizované výstavy Zaniklý svět středověkého hornictví (podzim 2015) a Zaniklé vesnice na Brtnicku – rozbor zaniklých středověkých sídel v lesním areálu Aleje (11/2015 – 2/2016).

  V rámci programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI) tentokrát na větší výstavní ploše prezentujeme nejen výsledky archeologického bádání z období vrcholného středověku, ale také z pravěkých období od mladší doby kamenné po raný středověk a velmi cenné informace získané přírodovědnými metodami.

  Autorský kolektiv expozici rozdělil do několika navazujících oddílů podle jednotlivých cílů projektu. V úvodu se návštěvník seznámí s projektem, který je koncipován na základě úzké spolupráce archeologů s přírodovědci.

  Přírodovědný cíl prezentuje výsledky dendrochronologických výzkumů, zkoumání půd Vysočiny, makrozbytkových a pylových analýz, které podávají historický botanický obraz o vývoji krajiny a také o stopách lidské činnosti v krajině, jako bylo např. rozsáhlé odlesňování během středověku.

  Autoři oddílu s názvem „Pravěk“ se soustředili na výzkum jižních oblastí ČMV, kde můžeme doložit souvislé pravěké osídlení. Prezentovány jsou lokality od polohy Starý Zámek na katastru Suchohrdel u Znojma až po hradisko u Senorad (okr. Brno-venkov). Nechybí ani významná mohylová pohřebiště – např. mohylník ze starší doby železné u Mohelna.

  Výsledky archeologických výzkumů zaniklých středověkých vesnic na Jihlavsku představuje část výstavy s názvem „Středověké vesnice a jejich plužiny“.

  Na ni navazuje cíl s názvem feudální sídla s prezentací mapování a prospekce panských sídel – hradů, hrádků a tvrzí na Vysočině. Výstavu ukončuje oddíl zaměřený na archeologicko-přírodovědný výzkum zaniklých těžebních areálů v centrální části Českomoravské vrchoviny.


  Krátkodobá expozice Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku bude pro veřejnost otevřena ve čtvrtek 7. 4. 2016 v 17,00 hod. a potrvá do neděle 19. 6. 2016.

  Mgr. David Zimola
  1. 4. 2016NONSENS aneb smysl hledám v nesmyslu

  Je to lehce úsměvná výstava těžko představitelných exponátů. Exponáty představují naprosto všední předměty a matérie, ovšem v souvislostech, které je třeba ještě pochopit.

  Více než stovka nesmyslných a kuriózních vynálezů a objektů zcela jistě pobaví každého návštěvníka. Určitě zaujmou Noční brýle proti slunci nebo tzv. Felliniho vidlička, vyžadující obratnosti a uměleckého mistrovství při navíjení špaget. Zaručený úspěch bude mít Volební urna pro předem prohrané volby nebo Univerzální trojkladívko, vhodné pro jemnou, střední i hrubou práci či třeba Brýle pro číšníka. Muzikanty zaujme Heligonet – soustrojí pro hru na dechový nástroj bez dechu nebo Trumpeta v úpravě pro zasílání listovní poštou; hospodyňky zase ocení Newtonův gravitační louskáček na ořechy. Cyklisty nadchnou zvláštní dvojkola určená manželským dvojicím v různých vztahových situacích.

  Mnohé z exponátů je možno hrdě zařadit do kategorie Vynálezy, které nezměnily svět!


  Autorem výstavy je Společnost Za Veselí veselejší (založená a vedená akademickým sochařem Vladimírem Grošem), na jejímž kontě jsou dnes již desítky recesních a veselých akcí – výstav, oživlých sousoší, odhalování pamětních desek, rekonstrukcí historických událostí apod.

  Výstava prostě s velkou dávkou humoru hledá smysl v nesmyslu a nabízí návštěvníkům, aby zde spolu s tvůrci hledali a nacházeli to, co je na nesmyslných věcech zajímavé a krásné.


  Vernisáž výstavy, na níž bude mít úvodní slovo PhDr. Oskar Brůža, zástupce Unie výtvarných umělců ČR, se uskuteční ve čtvrtek 31. března 2016 v 17 hodin. Výstava bude otevřena od aprílu do podzimu.

  Pavel Bezděčka
  1. 4. 2016Melancholie severu
  V jihlavském muzeu můžete od 1. dubna navštívit výstavu fotografií Vladimíra Vojíře s názvem Melancholie severu.

  Autor pro výstavu vybral část své arktické kolekce, která je věnována oblastem za severním polárním kruhem – Špicberkům, Lofotským ostrovům, Islandu či severnímu Norsku.

  Fotografování severních polárních oblastí se Vladimír Vojíř věnuje dlouhodobě. Uspořádal bezmála čtyřicet samostatných výstav v České republice a jednu kolektivní ve Stockholmu. Jeho fotografie pořízené klasickou technikou byly také publikovány a získal za ně řadu ocenění.

  Fotografie Vladimíra Vojíře z dalekého severu jsou trochu jiné, než ty, které můžeme běžně vidět. Asi vás neoslní úžasnými záběry na norské fjordy, nejsou plné slunce a modré oblohy jako propagační obrázky cestovních kanceláří. Osloví však svojí poetikou, melancholií, zasněností lofotských skal, drsnou krásou islandských plání nebo přímo černobílou grafikou ušpiněných ledovcových splazů na Špicberkách.

  Výstava potrvá v prostoru muzejních arkád až do 29. května.
  Mgr. Ludmila Moržolová
  16. 3. 2016Zahájení sezony 2016 na hradě Roštejn

  Hrad Roštejn (pobočka Muzea Vysočiny Jihlava) ležící uprostřed lesů nedaleko historických měst Telč a Třešť zahajuje letošní návštěvnickou sezonu již o Velikonocích. Podobně jako v předchozích letech se návštěvníci v průběhu celého roku budou moci těšit na množství tradičních kulturních akcí a lákadel.


  Hrad Roštejn vstupuje do své 35. sezony coby plně zpřístupněný památkový objekt. Zahájení návštěvnického provozu je plánováno na velikonoční svátky, svou bránu hrad otevře netradičně již v březnu, na Velký pátek 25. 3. První letošní návštěvníci tak budou mít možnost spatřit svátečně nazdobené interiéry s ústředním tématem nejdůležitějších křesťanských svátků. Čekat na ně budou ale i oblíbená strašidla, která podobně jako v předchozích sezonách „obsadila“ kratší z obou návštěvnických okruhů, dech beroucí výhledy z věže či možnost posezení v hradní hospodě. Hrad bude otevřen nejen na Velký pátek, ale i po celý následující víkend a Velikonoční pondělí.

  Dále bude již provoz probíhat tak, jak je běžně zvykem – tedy v dubnu a říjnu o víkendech a v květnu, červnu, červenci, srpnu a září denně mimo pondělí. Informace ohledně otevírací doby v jednotlivých měsících je možné nalézt také na www.hrad-rostejn.cz.

  Objekt hradu bude v průběhu sezony pravidelně ožívat zajímavými akcemi, během nichž si přijdou na své zástupci všech věkových kategorií. Plánovány jsou například dvoje šermířské slavnosti (Roštejnský hodokvas dne 7. 5. a Roštejnské hry dne 2. 7.), dále Divadelní prohlídky o víkendu 20. – 21. 8. či o týden později Hradozámecká noc. V průběhu letních měsíců budou opět vypisovány hrané noční prohlídky, konkrétní data jejich konání budou v časovém předstihu zveřejňována na webových stránkách.

  Hrad Roštejn bude v letošním roce kromě nabitého kulturního programu centrem dalších zajímavých činností. V prvním pololetí roku budou finalizovat přípravy žádosti o dotaci na obnovu hradu z programu IROP, s čímž souvisí i pořízení nejrůznějších nezbytných průzkumů, které umožní poznat co nejblíže historii hradu. Již v zimním období se tedy na hradě pohybovali odborníci z různých oborů (restaurátoři, stavební historici, statici, odborníci na zeleň, dřevěné konstrukce apod.) a návštěvníci se s nimi a jejich prací pravděpodobně budou setkávat i v jarní části sezony. Finišují rovněž přípravy plánů nových expozic, které v případě úspěchu dotační žádosti na hradě vzniknou. Jejich hlavním cílem bude připomenout hrad jako lovecké sídlo a upozornit na propojení objektu a okolní přírody, a to například za pomoci různých interaktivních prvků cílících zejména na nejmenší návštěvníky hradu. Napojení na přírodu, lovectví či myslivost si bude hrad postupně zkoušet již v této sezoně, například díky některým kratším kulturním akcím či tematickým prohlídkám.

  S ohledem na připravovanou rekonstrukci vyzývají pracovníci hradu Roštejn širokou veřejnost s žádostí o pomoc – pokud by kdokoliv vlastnil fotografie, plány či další doklady vztahující se k hradu zejména v období od konce 19. století do 70. let 20. století, bude správa hradu ráda, pokud se s ní o ně podělí. Takto získané informace mohou totiž pomoci vrátit hradu jeho původní charakter a zaplnit některá dosud nezmapovaná místa v historii objektu.

  PhDr. Kateřina Rozinková
  14. 3. 2016Z muzejní kavárny i odjinud (podruhé)

  Po třech letech se v muzejní kavárně opět představí skupina výtvarníků, které i přes věkové rozdíly a různé profese váže upřímné kamarádství a společný zájem o výtvarné umění.


  Vedle cvičení na grafické škole společně vyjíždějí na plenéry a jiné výtvarné akce a také se pravidelně scházejí v muzejní kavárně, kde tvoří portréty návštěvníků kavárny i jiná dílka.


  Oproti jejich první výstavě v roce 2013 se letos představí souborem skic, akvarelů a pastelů hned šest autorů – akademické malířky Jana Šimáčková a Alice Waisserová, dále Petr Kolros, Eva Plachá, Vlaďka Škrháková a Eva Horňáková.  Výstava jejich prací bude přístupná od úterý 15. března do neděle 1. května 2016.

  Pavel Bezděčka
  2. 3. 2016Lidové divadlo v Telči

  Výstava v prostorách telčské radnice je věnovaná památce Jaroslava Kouby, který by se 9. března dožil 90 let.

  Do vědomí široké veřejnosti telčského regionu se Jaroslav Kouba zapsal svojí mimořádně bohatou kulturní činností.

  V roce 1951 se stal členem ochotnického souboru tehdejšího závodního klubu Motorpalu Telč. Za téměř 40 let svého působení v tomto souboru hrál v 250 divadelních představeních. V šedesátých letech se stal vedoucím souboru Lidového divadla v Telči a od té doby většinu her nejen režíroval, ale také navrhoval scény, které často sám i zhotovil. Telčský ochotnický soubor dovedl k řadě ocenění na různých festivalech a přehlídkách. Sám získával ceny jak za herecký výkon, tak za návrhy scén.

  Od roku 1942 byl Jaroslav Kouba rovněž členem pěveckého souboru Smetana. Zde působil prakticky nepřetržitě až do začátku devadesátých let jako sólista basového partu ve všech vystoupeních tohoto hudebního tělesa. Působil také ve folklórním souboru „Dyndáci“ a v místních chrámových sborech.

  O činnosti ochotnického divadla v těchto letech vytvořil pozoruhodný soubor dokumentů, který se stal mimořádně cenným archívním materiálem a bude prezentován na výstavě spolu s autentickými divadelními kostýmy a rekvizitami.


  2. března 2016 v 16 hodin na slavnostním zahájení výstavy na radnici v Telči vystoupí pěvecký soubor Smetana pod vedením paní Mileny Kopečné. Divadelní ukázku, která bude překvapením pro zúčastněné, předvedou paní Věra Kaupová a Zdena Vaníčková.

  Helena Grycová Benešová
  11. 2. 2016Vidět s úsměvem

  Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava Vás zve na výstavu Vidět s úsměvem, která se v malém výstavním sále jihlavského muzea uskuteční od 11. února do 3. dubna.

  Narození dítěte rodině nastává radostné období naplněné očekáváním a plánováním budoucnosti. Ale někdy se stane, že je všechno trochu jinak – u miminka se projeví závažné zdravotní postižení. Pro rodinu je to v prvních chvílích velká rána, život se jim během okamžiku obrátí naruby. Raná péče nabízí takové rodině podporu odbornou i lidskou…


  Výstava představí veřejnosti, co je to vůbec raná péče, jaké byly začátky této služby, jakou podporu dávají poradkyně rané péče rodině s dítětem se zrakovým nebo kombinovaným postižením a jaké pomůcky se používají ke stimulaci zraku a k celkové podpoře vývoje dítěte.

  Také bude možné vidět i miniparavanovou výstavu, která přímo ukazuje příběhy rodin rané péče a jejich krásné rukodělné výrobky.

  Mgr. Karla Němcová, Dana Oberreiterová
  2. 2. 2016Kde rostou naše endemity

  Od 4. února do 27. března 2016 bude v Muzeu Vysočiny Jihlava, p. o. na Masarykově náměstí v prostoru arkád k vidění výstava nazvaná „Kde rostou naše endemity“.

  Na 20 panelech se zvídavý návštěvník dozví, co to ten endemit vlastně je, jak vzniká, jak dlouho jeho vznik může trvat a čím může být způsobem či naopak ohrožen. Samotným jádrem výstavy, jak už vyplývá z jejího názvu, je představení rostlinných endemitů České republiky a jejich míst výskytu.

  Výstavu připravila Přírodovědná společnost se svým internetovým magazínem Botany.cz. Autorem textů je botanik brněnského Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity doc. Vít Grulich, kterého jste již v Muzeu Vysočiny Jihlava mohli vidět na přednáškách z jeho botanických cest po světě.

  Autory fotografií jsou členové Botany.cz a celou výstavu pak podpořilo Ministerstvo životního prostředí ČR.

  Zdarma je k dispozici katalog výstavy. Jedná se o brožuru o 64 stranách s podrobnějšími textovými informacemi o endemismu v rostlinné říši.

  Po zhlédnutí výstavy by měli návštěvníci správně odpovědět i na otázku: Rostou na Českomoravské vrchovině nějaké ty endemity?

  Mgr. Jiří Juřička
  2. 2. 2016Fotografie studentů OZS

  Na výstavě v prostorách Kavárny Muzeum jsou prezentovány fotografie studentů 1., 2. a 3. ročníku oboru Fotografie a multimédia OZS Jihlava (Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava).


  Protože se výstava koná v prostředí provoněném kávou, rozhodli se studenti využít kávu jako základní motiv. Pro vytvoření zajímavé fotografie je zásadní nápad, fantazie a originalita.

  Při tvorbě zátiší či portrétu s kávou se studenti snažili o kompoziční řešení fotografie a správné nasvětlení dané scény. Bylo třeba také vybrat vhodný objektiv a stanovit správnou expozici vzhledem k postavené scéně a způsobu nasvětlení.


  Tato výstava je vlastně velkou hrou skládání rozličných předmětů do zvláště zajímavých, oku lahodících kompozicí a také hrou se světelnými zdroji, s jejichž pomocí se dotváří atmosféra a náboj sdělení vytvářeného zátiší.

  Dana Oberreiterová
  28. 1. 2016Za dámu
  Za dámu

  by si občas přála být mnohá žena. Ne vždycky se k tomu ale najde vhodná doba, situace, příležitost. Těžko si představit údernici jako dámu! Ale ani shon, povinnosti, bídná doba, ani vlezlá všudypřítomná reklama toho, co určitě musíte mít, abyste byli „in“, vám nemůže vzít snění. Jaké to bylo a jaké by to bylo, kdyby...

  Paní Magda Růžičková je nadšenou sběratelkou dámských doplňků a šatů a také jednou z těch, které si občas najdou příležitost stát se dámou z minulosti. Své kousky si obléká a zúčastňuje se slavností a jiných historizujících příležitostí.

  Sbírku jihlavskému muzeu zapůjčila a ta je spolu s odbornými doprovodnými texty paní PhDr. Ludmily Růženecké v muzeu prezentována v čistě dámském pojetí. V tvůrčí spolupráci výtvarnic Martiny Doležalové, Sylvy Holendové, Pavly Lajtkepové a kurátorky vznikl ve výstavním sále střípek 1. republiky pro dámy. Kabelky a pokrývky hlavy jsou sice v přesile, ale zdaleka nejen ony potěší každou ženu a oddávat se snění mohou samozřejmě i v doprovodu pánů.


  Výstava je k vidění od 29. ledna do velikonočního pondělí 28. března 2016 ve velkém výstavním sále v budově Masarykovo nám. 57/58.

  Sylva Pospíchalová
  2015
  4. 12. 2015Photographia natura 2015

  Do dvanáctého ročníku fotosoutěže pořádané Muzeem Vysočiny Jihlava, přišlo rekordních 422 fotografií od 89 autorů. Z toho bylo 25 studentů středních a vysokých škol a 9 žáků základní školy, kteří soutěž obeslali 43 a 10 snímky.

  Ve středu 18. listopadu 2015 se sešla devítičlenná odborná porota, která pomocí bodového systému stanovila pořadí dvaceti nejúspěšnějších snímků:

  1. Démanty rosy (Jaroslava Melicharová, Jihlava)
  2. Po dešti (Jaroslava Melicharová, Jihlava)
  3. Velmi tichá domácnost (Michal Delín, Hybrálec
  4. Strom – nový začátek? (Petr Vítek, Větrný Jeníkov)
  5. Sázava – Stvořidla (Pavel Zach, Jihlava)
  6. Voda má rozpuštěné vlasy (Marek Musil, Jihlava)
  7. Jaro na Šumavě – řeka Vydra (Petr Vítek, Větrný Jeníkov)
  8. První sníh (Pavel Koumar, Jihlava)
  9. Zákoutí Černého potoka – Jizerské hory (Marek Musil, Jihlava)
  10. Vesmír (František Štohanzl, Jihlava)
   Ráno v lese (Jiří Kočí, Ústí nad Orlicí)
   Jak se voda češe (Milan Macháček, Jihlava)
  11. Cvičení delfínů (Pavel Izdný, Jihlava)
   Splynutí (Miloslav Kalaš, Brno)
   U vody (Jiří Sýkora, Kamenice nad Lipou)
   Na Vydře (Michal Delín, Hybrálec)
  12. V zajetí ledové královny (Karel Slimáček, Jihlava)
   Zakřivená realita (Jaromír Žák, Rouchovany)
   Kamenné vločky v kapce (Stanislav Žák, Rouchovany)
   Tam za vodou v rákosí (Pavel Včela, Jihlava)

  V kategorii „Studentská fotografie“ stanovila porota pořadí pěti nejlepších snímků takto:
  1. Krása Šumavy po ránu (Kamil Jelínek, Jihlava)
  2. Uvězněno v kapce (Anežka Konupková, Štoky)
  3. Ráno v síti (Dominika Fialová, Sázavka)
   Lehkost bytí (Anežka Konupková, Štoky)
   Azalka po dešti (Helena Krejčí, Zábřeh)

  V kategorii „Žákovská fotografie“ stanovila porota pořadí tří nejlepších snímků takto:
  1. Kapková housenka (Lucie Pařízková, 10 let, ZŠ Štoky)
  2. Po dešti (Anežka Matulová, 10 let, ZŠ Štoky)
  3. Broučkovo mytí (Michaela Körberová, 11 let, ZŠ Štoky)
  V pátek 4. prosince 2015 se uskutečnila vernisáž výstavy celkem 80 vybraných soutěžních snímků od 50 autorů, během níž proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže.
  I letos naše akce proběhla pod patronací krajské radní paní RNDr. Marie Kružíkové, kterou na slavnostní vernisáži zastoupil Ing. Ladislav Seidl, vedoucí krajského odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Pronesl velmi milý projev k autorům i ostatním (celkem 120) přítomným a nejúspěšnějším autorům předal spolu s kurátorem výstavy hodnotné ceny.

  Výstava bude otevřena do 31. ledna 2016 a následně bude (již tradičně) zapůjčena do Horácké galerie v Novém Městě na Moravě.
  Pavel Bezděčka
  3. 12. 2015Já bych chtěl mít tvé foto!

  Fotografie je již po mnoho let nedílnou součástí našeho života. Je to zázrak, který dokáže zastavit čas, zachytit střípek našeho života a uchovat to, co je pro nás důležité, na čem nám záleží a co milujeme.

  “Já bych chtěl mít tvé foto“ je název výstavy, která Vás zavede k prvním pokusům o zachycení a zvěčnění daného okamžiku. Muzeum Vysočiny Jihlava poprvé představí velmi vzácnou sbírku daguerrotypií, první v praxi používanou fotografickou techniku se zvláštním kouzlem zrcátkového obrazu. Její princip spočívá ve využití halogenidů stříbra jako světlocitlivé látky. Výsledný obraz se zviditelňoval působením par rtuti a byl tvořen částicemi amalgamu stříbra. Je zároveň pozitivem i negativem, záleží, pod jakým úhlem je daguerrotypie pozorována. Každá byla originálem, bez možnosti kopírování. Pro její vysokou cenu si ji mohli pořídit jen dobře situovaní lidé. Název nese podle oficiálního objevitele Louise Daguerra, který ji představil veřejnosti roku 1839.

  Za nejcennější vystavený exponát je považovaný rodinný portrét zhotovený akademickým malířem Janem Malochem v roce 1851. Za pozornost stojí i daguerrotypie se stereoskopickou úpravou, kdy prohlížením přes kukátko je vnímán prostorový efekt. Díky mistrnému zachycení kouzla okamžiku k nám i dnes po mnoha desetiletích promlouvají dávno zmizelé příběhy elegantních dam a noblesních pánů.

  Zvláštní atmosféra dýchne i ze scény dobového fotoateliéru. Návštěvník si tak může zapózovat před malovaným pozadím a pořídit si vlastní podobenku ve stylu předků.

  Vývoj techniky fotografie je prezentován také ukázkou fotografických přístrojů ze soukromé sbírky pana Pavla Linharta. Nejstaršímu exponátu je více než sto let.

  Ingrid Kotenová
  3. 12. 2015Žebrání zakázáno

  Na konci Váňovské ulice v Třešti kdysi stával špitál, později chudobinec a po válce zde byl zřízen domov důchodců.

  Tématem sociální péče a dějinami pomoci nejchudším, potřebným a starým občanům se zabývá výstava s názvem Žebrání zakázáno, která je k vidění v muzeu až do 2. února 2016. Druhý třešťský chudobinec byl v dnešní Partlicově ulici a své špitály a chudobince měli i Židé.

  Péče o nemajetné, nesvéprávné občany, osiřelé a opuštěné děti, nemocné a přestárlé se v průběhu let měnila a z kompetence církve se postupně zcela přesunula do státní sféry.

  Výstava nabídne i celou řadu zajímavých fotografií, např. v minulosti v Třešti známé Marie Trojanové zvané Malena, která se živila žebrotou a žila v třešťském chudobinci, stejně jako Jana Keprta, který místo žebrání hrál na flašinet a k tomuto účelu měl i úředně vystavenou licenci, i když se prakticky jednalo o skrytou formu žebrání. Později v přebudovaném chudobinci, který od konce války sloužil jako domov důchodců, bydleli např. bratři Krčové. Dodnes si na ně mnozí ve městě pamatují a ví, že si přivydělávali podomním prodejem hrábí, košťat, košíků či džberů. Můžete se na ně podívat kdykoliv, najdete je jako darovníky v betlému Jana Stránského ve stálé muzejní expozici, ale tentokrát je uvidíte i na řadě dosud nepublikovaných fotografií.

  Výstava Žebrání zakázáno mohla vzniknout i díky daru Lady Kovářové, která do muzejních sbírek věnovala kroniku a fotoalbum z pozůstalosti vedoucí domova důchodců - Boženy Vávrů. Portréty obyvatel domova a momentky ze života pořizoval Jaroslav Pokorný z Brna, který sem pravidelně jezdil za svojí matkou.

  Srdečně vás zveme k návštěvě.

  Mgr. Milina Matulová
  1. 12. 2015Narodil se Ježíšek

  Každoročním závěrem výstav v muzeu je obvykle výstava vánoční. Velmi úspěšné bývají betlémy, hračky, lidové tradice, případně kombinace všeho tak, aby se dostavila správná vánoční atmosféra.

  Letošní výstava je pojata zcela odlišně. „Narodil se Ježíšek“ pravděpodobně bude asociovat představu veselých a milých svátků, dárků, možná i trochu dětského vnímání kouzelného času, ale podtitul „křesťanské Vánoce“ naznačuje již něco specifičtějšího.

  Není málo těch, kteří nejen jako praktikující křesťané dobře vědí, co znamenala událost narození dítěte v betlémském chlévě. Pojetí ale cílí hlavně na ty návštěvníky, kteří si tradiční „svátky hojnosti“, jak byly nazývány ještě za mládí dnešních babiček, s nějakou skutečnou historickou událostí nespojují.

  Textová část výstavy jednoduše a srozumitelně popisuje příběh, který se traduje již po dvě tisíciletí a jenž má oporu v knize knih – Bibli, přičemž neopomíná ani pohanské svátky zimního slunovratu.

  Ze sbírkového fondu Muzea Vysočiny Jihlava vystavujeme artefakty, které jsou většinou po léta skryty v depozitářích. Obrazy a plastiky představují „aktéry“ dávného příběhu. Poprvé návštěvníci uvidí nenápadný dlouho přehlížený obraz u nás docela neobvyklého zpodobení kojící Madony a také obraz černé Madony. Velmi vzácným exponátem je sousoší Vyučování P. Marie, který zapůjčila Královská kanonie premonstrátů na Strahově z křestní kaple kostela sv. Jakuba.

  Na vernisáži promluví farář téhož kostela D.ThLic. Petr Božík. V úterý 15. prosince v 17 hodin začne přímo ve výstavním sále adventní beseda s Mgr. Františkem Tichým.

  A od dětí, ať už při návštěvách s rodiči nebo se školkou, případně školou, budeme shromažďovat maličké dárky pro Ježíška, pro něž je vyhrazen prostor v předsálí. Samozřejmě dárky vyrobené, namalované, klidně i s věnováním.

  Letošní muzejní Vánoce nejsou „veselé“ ani tradiční. Snaží se být pobídkou k zamyšlení v dnešní blahobytně přesycené materialistické době. A také k zamyšlení nad tím, které atributy nás řadí mezi země vyspělé kultury a jsou-li dostatečně chráněné před vnějším ohrožením jinými, podstatně razantnějšími vlivy.

  Sylva Pospíchalová
  1. 12. 2015Obrazy - básně - život
  Muzeum Vysočiny Jihlava nabídne návštěvníkům Kavárny Muzeum od 1. prosince výstavu z originální tvorby Klaudie Šindelářové pod názvem Obrazy – Básně – Život.
  Klaudie Šindelářová je svojí tvorbou spojená s městem Olomouc, ale s jejími pracemi se můžete pod značkou Sign Nature (www.sign-nature.net) setkat i na řadě jiných míst.
  Tvoří svébytnou technikou, při které spojuje autorské fotografie bez úprav a retuší s malbou či kresbou a s různými přírodními materiály, např. s kameny, polodrahokamy či s vlastní keramikou.
  Sama autorka o své práci říká: „Obrazy "Z říše harmonie" tvořím vždy jen v dobrém rozpoložení a přeji si, aby byly pohlazením pro duši, aby dávaly klid a radost… Aby si při pohledu na ně člověk vždy uvědomil, že svět a příroda kolem nás jsou úžasné a život stojí za to žít… Abychom se v ruchu a chaosu mediálního světa, který nám ukazuje často jen negativní děje, neztratili sami sobě a své duši… Abychom nezapomněli ocenit krásu, která je všude kolem nás… Pak budeme šťastní…“
  Zda se autorce její přání plní, mohou hosté Kavárny Muzeum při pohledu na zde vystavené práce posoudit sami až do 31. ledna 2016, kdy výstava Obrazy – Básně – Život končí.
  Mgr. Ludmila Moržolová
  26. 11. 2015Zaniklé vesnice na Brtnicku

  Výstava Zaniklé vesnice na Brtnicku s podtitulem Rozbor zaniklých středověkých sídel v lesním areálu Aleje je součástí projektu Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku, Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity NAKI (č. projektu DF13P01OVV005).

  Zahájena bude v expoziční budově Muzea Vysočiny Jihlava na Masarykově nám. 57/58 ve čtvrtek 26. listopadu 2015 a potrvá do 28. 2. 2016.

  Výstavu připravila Jana Mazáčková z Ústavu archeologie a muzeologie FF MU Brno spolu s kolektivem spolupracovníků z Muzea Vysočiny Jihlava, p. o., Archai Brno, o. p. s. a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno.

  Prezentovány jsou výsledky archeologického výzkumu středověkých vesnic, které zanikly v lesním komplexu Aleje nedaleko Brtnice na Jihlavsku.

  Na patnácti panelech se návštěvník seznámí s metodami archeologicko-historických výzkumů zaniklých vesnic včetně jejich plužin a s využitím jejich výsledků pro historické bádání o vývoji vesnických sídel, podobách domů, hospodářských objektů a hmotné kultuře středověkého člověka.

  Ve vitrínách jsou vystaveny nálezy středověkých nástrojů pro práci na polích, součásti výstroje koně a vozů, zbraně, keramické nádoby a jiné artefakty související s životem zaniklých vesnic na Brtnicku.

  Mgr. David Zimola
  5. 11. 2015In Patches

  V Malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava zazní ve čtvrtek 5. listopadu v provedení akordeonu Jitky Baštové a sólové loutny Jindřicha Macka skladby autorů J. Dowlanda, M. Galilei, P. H. Nordgrea, L. Pihlajamaa, L. Bernátha, G. Zamboniho, C. Debussyho.

  Tento koncertní projekt nese název podle finské skladby pro akordeon, v překladu „ve skvrnách“, která je součástí koncertního programu a v celkovém kontextu vyjadřuje hudební rozmanitost a zvukové kontrasty celého tohoto pořadu. Zajímavostí koncertu je originální kompozice slovenského autora napsaná pro toto duo v roce 2013.

  Jitka Baštová je absolventkou hry na akordeon ve třídě prof. Ireny Holomkové pardubické konzervatoře, v roce 2014 dokončila magisterské studium ve třídě doc. Borise Lenka na bratislavské Vysoké škole múzických umění. V roce 2013 absolvovala studijní pobyt Erasmus na Sibeliově Akademii v Helsinkách - prof. Matti Rantanen. Během studia se zúčastnila několika soutěží, mezi nejcennější úspěchy řadí 3. místo na Mezinárodní soutěži v Dunajské Stredě. V současné době vyučuje na ZUŠ v Havlíčkově Brodě. Jako akordeonistka vystupuje nejen sólově, ale i v komorních seskupeních.

  Jindřich Macek absolvoval kytarovou hru na Konzervatoři v Pardubicích u prof. Stanislava Juřici v roce 1993 a pokračoval v téže třídě se studiem hry na loutnu, které zakončil absolventským koncertem v Hradci Králové v červnu roku 1999. Je historicky prvním absolventem oboru loutna na Akademii staré hudby při Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně ze třídy Miloslava Študenta (2005). V současné době působí jako ředitel ZUŠ v Havlíčkově Brodě. Koncertuje jako sólista i jako loutnista rozmanitých komorních seskupení.


  Přijměte srdečné pozvání na koncert v obsazení dvou tak odlišných nástrojů, jako je historická deseti-sborová loutna a moderní koncertní akordeon.
  Začínáme v 18:00!

  Dana Oberreiterová
  13. 10. 2015Dějiny na vlastní kůži: EXODUS - Musíme si pomáhat (?)

  Další beseda z velmi volného muzejního cyklu Dějiny na vlastní kůži: EXODUS se věnuje aktuálnímu tématu uprchlíků. Nemáme tak vysoké ambice, abychom si v ní kladli za cíl dobrat se řešení tam, kde podobnou cestu samotné vlády jednotlivých zemí a Evropa sama teprve hledají.

  Chceme nabídnout rozhovor s těmi, kteří se rozhodli zažít a vidět situaci na vlastní kůži, nikoliv pouze prostřednictvím médií. Jejich důvody, názory, zkušenosti, postoje a informace mohou být cenným přínosem pro celospolečenskou debatu, která hledá mimo jiné odpověď na otázku MUSÍME SI POMÁHAT (?)

  Zveme všechny, kdo se cítí být tímto tématem osloveni, dne 13. 10. 2015 od 16.30 do Malovaného sálu Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55 (za Kavárnou Muzeum)


  Pozvaní hosté:
  Jan Vrobel – zpěvák v kapele CRUADALACH, vystudovaný právník, bývalý šéfredaktor populárního herního časopisu SCORE a dobrovolník. Jinak také mladý muž s jasným názorem, který si občas nebere servítky.
  Karel Paták - zdravotník, dobrovolník v uprchlických táborech, člen spolku Podhradí. Jinak také jeden z těch, kteří místo dlouhých řečí jdou a zkrátka něco dělají.

  Vstupné bude opět 20,- Kč.
  Více informací naleznete na facebooku Muzea Vysočiny Jihlava.

  Mgr. Silvie Čermáková
  13. 10. 2015Divadelním kukátkem

  Muzeum Vysočiny Jihlava nabídne návštěvníkům Kavárny Muzeum v čase od 13. října do 29. listopadu 2015 výstavu s názvem Divadelním kukátkem. K vidění budou fotografie zachycující momentky ze zákulisí Horáckého divadla z let 2012-2014. Autorem fotografií je Leoš Skokan.

  Leoš Skokan se narodil 8. května 1976 v Praze. Od dětství byli jeho inspirací fotografové Taras Kuščynskyj, Miroslav Martinovský a Josef Soumar. K divadelnímu focení se dostal díky režisérce Kateřině Duškové, pro niž v roce 2004 v kladenském divadle nafotil její inscenaci Židlí E. Ionesca. Až do roku 2012 fotil výhradně pro Kateřinu Duškovou, v říjnu 2012 se v Horáckém divadle v Jihlavě setkal s režisérem Michalem Langem, který mu nabídl spolupráci v Libereckém divadle F. X. Šaldy a po roce i v Divadle pod Palmovkou, kde je stálým fotografem. Postupně spolupracoval i s dalšími divadly – s Městským divadlem v Mostě, Činoherním studiem v Ústí nad Labem, Východočeským divadlem v Pardubicích či s Divadlem pod Palmovkou.


  Výstava Divadelním kukátkem úzce navazuje na hlavní výstavu s názvem Ta naše láska k divadlu… Horácké divadlo 1940-2015, která je otevřena do 15. listopadu 2015 v expoziční budově Muzea Vysočiny Jihlava. Obě výstavy jsou pořádány u příležitosti 75. výročí vzniku Horáckého divadla ve spolupráci s Horáckým divadlem v Jihlavě.

  Mgr. Ludmila Moržolová
  1. 10. 2015Ta naše láska k divadlu... Horácké divadlo 1940-2015
  Výstava Ta naše láska k divadlu – Horácké divadlo 1940-2015

  Muzeum Vysočiny Jihlava ve spolupráci s Horáckým divadlem připravilo pro podzimní měsíce letošního roku originální výstavu věnovanou 75. výročí vzniku profesionální divadelní scény na Vysočině.

  Výstava nabídne návštěvníkům ve zkratce pohled na divadelní život ve městě Jihlavě od jeho počátků spojených se školským divadlem, připomene působení cestujících hereckých společností a zřízení divadelní budovy v roce 1850. V prostorách výstavní místnosti v přízemí expoziční budovy muzea se představí samotný vznik a rozvoj Horáckého divadla v uplynulých desetiletích.

  Na textových panelech doplněných řadou dobových fotografií a dalšími dokumenty se návštěvník bude moci seznámit s významnými momenty historie divadla, se zajímavými osobnostmi, které zásadním způsobem ovlivnily zdejší divadelní scénu – ať už z pozice ředitelů či herců a dalších tvůrčích pracovníků, a také s proměnami divadelních budov a jejich technického zázemí.

  Výstavní prostor nabídne možnost projít oponou a ocitnout se ve světě kulis, kostýmů, světel, rekvizit a líčidla. Součástí výstavy v prostorách muzejního mázhausu je rovněž seznámení s vnitřním chodem divadla, s tím, co všechno obnáší příprava a vlastní realizace divadelního představení a jaké zajímavé, ale oku diváka utajené umělecké a technické profese se na něm podílí.


  Výstava s názvem „Ta naše láska k divadlu – Horácké divadlo 1940-2015“ bude zahájena slavnostní vernisáží 1. října v 17 hodin a zájemci ji budou moci navštívit od 2. října do 15. listopadu.

  Mgr. Ludmila Moržolová
  29. 9. 2015Uzávěrka tradiční fotosoutěže se blíží...

  Tématem tohoto ročníku tradiční jihlavské fotosoutěže Photographia Natura, která se opět uskuteční pod záštitou krajské radní, paní RNDr. Marie Kružíkové, je voda. Voda je základní podmínkou života a je významným krajinotvorným činitelem. Vždy vábila výtvarníky a v některé z jejích podob ji najdete na většině starých krajinářských obrazů i fotografií. Voda láká i dnes. Odlesky hladin, stříbřité peřeje, jezy, poklidná zákoutí rybníků a zejména život na hladině i pod ní, stejně jako detaily kapek či sněhových vloček, chuchvalce mlh v údolích, bouřkové přívaly a vznosné oblouky duhy. To vše jsou náměty pro naši soutěž.

  Uzávěrka příjmu fotografií bude ve středu 11. listopadu 2015.
  Autoři tří nejlépe hodnocených fotografií obdrží hodnotné a zajímavé ceny a zvláštní cenu obdrží i autor nejlepší studentské práce. Předání cen proběhne jako vždy při vernisáží výstavy, kterou chystáme na začátek prosince. V únoru 2016 bude kompletní výstava instalována v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě.

  Podmínky soutěže i přihlašovací formulář najdete na webu Muzea Vysočiny Jihlava (rubrika Novinky) nebo na pokladně muzea (Masarykovo nám. 57, Jihlava).

  Fotografie odevzdejte na pokladně muzea nebo je pošlete na adresu: Muzeum Vysočiny Jihlava, přírodovědné oddělení, Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava. Na obálku napište heslo FOTOSOUTĚŽ. Kurátorem soutěže je Pavel Bezděčka (bezdecka@muzeum.ji.cz, 567 573 884).

  Pavel Bezděčka
  18. 9. 2015Božena Němcová: Babička

  Snad každý z nás četl Babičku Boženy Němcové, ať už byla součástí povinné školní četby, či z vlastní vůle…


  Vrcholné dílo Boženy Němcové popisující idylický vesnický život v předminulém století vznikalo paradoxně v nejtěžších chvílích spisovatelčina života.


  Babička je jednou z nejvíce vydávaných knih u nás – vyšla již 379krát a byla přeložena do více jak třiceti jazyků. Právě v letošním roce si připomínáme 160 let od jejího prvního vydání, které pochází od nakladatele Jaroslava Pospíšila z Prahy. Jednalo se o čtyři sešity s jednoduchou obálkou. Druhé, již knižní vydání od litomyšlského nakladatele Antonína Augusty obdržela spisovatelka den před svým úmrtím.


  V prostorách muzejních arkád budou mít návštěvníci možnost od 18. září do 22. listopadu zhlédnout část ze soukromé sbírky výtisků Babiček. Sbírka malíře a novináře Jaroslava Kreibicha byla založena v roce 1967 a čítá 294 vydání této knihy, a to pouze v českém jazyce. Součástí jeho sbírky nejsou jen samotné Babičky, ale také další věci spojené s tímto literárním dílem. Například různé grafiky, osobní předměty rodiny Němcových a také literatura o životě autorky.


  Jaroslav Kreibich se v jihlavském muzeu představí nejen jako sběratel, ale i jako malíř. Jeho krajinářská tvorba bude ke zhlédnutí v první části výstavy.


  Slavnostní vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 17. září v 17 hodin. V rámci vernisáže zazní i přednáška Jaroslava Kreibicha s názvem Tajemství života Boženy Němcové a její nejslavnější dílo Babička.


  Dále se návštěvníci mohou těšit na besedu s názvem Lásky Boženy Němcové se spisovatelkou Martinou Bittnerovou, která je plánována na čtvrtek 8. října od 17:00. Po ukončení besedy bude následovat autogramiáda stejnojmenné knihy.

  Dana Oberreiterová
  18. 9. 2015Fenomén Igráček
  Interaktivní výstavu pro celou rodinu „Fenomén IGRÁČEK“ bude od září tohoto roku do ledna roku příštího hostit Muzeum Vysočiny Jihlava.
  V expoziční budově muzea na Masarykově náměstí se představí putovní výstava fenomenální figurky, vyráběné nedaleko Jihlavy, ve firmě EFKO v Novém Veselí.
  Vedle původních IGRÁČKŮ ze 70. a 80. let budou k vidění i nové figurky s moderními prvky a doplňky. Kromě toho se návštěvníci mohou těšit na netradiční vize designérů nebo zajímavosti z výroby figurky.
  Připravena je i soutěž o hodnotné ceny. Výstavu připravila společnost EFKO, český výrobce her a hraček, ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně.
  Kateřina Goroškov
  Efko
  12. 9. 2015Muzeum na dlažbě
  Netradiční listování starými kronikami, netradiční pojetí jihlavské historie, studentské divadlo, hledání časů dávno minulých při procházkách městem… a k tomu třeba teplý čaj. To vše se chystá v Muzeu Vysočiny Jihlava ve spolupráci se studenty Střední uměleckoprůmyslové školy v Heleníně. Kroniky budeme spolu otevírat každou sobotu od 12. září až do 3. října. Příběhy z dobrých i zlých časů kdysi stříbrného města umožní setkání s Jihlavou a jejími dávnými obyvateli tak, jak jste je zatím možná neznali a jak byste nečekali. Projekt Muzeum na dlažbě je určen všem, které láká objevovat, co skrývají stíny minulosti, poznávat, jaká byla Jihlava za časů našich předků a jací byli lidé, kteří stejnými ulicemi, jako my dnes, procházeli po dobu bezmála osmi minulých staletí.

  Každou sobotu bude v 15:00 v Malovaném sále v Kavárně Muzeum sehráno originální divadelní představení na motivy příběhů z městských kronik v podání studentů SUPŠ Helenín a v 15.30 bude následovat komentovaná procházka, při které městem i jeho minulostí bude provázet Mgr. Silvie Čermáková. Každá sobota bude věnovaná jedné části jihlavské historie:


 • 12. 9. Příběh středověký:
 • O strašlivém přepadání a právu spravedlivém

 • 19. 9. Příběh renesanční:
 • Kterak se provazník Huber upsal ďáblu a jiné pohromy

 • 26. 9. Příběh barokní:
 • Stříbrná kulka pro ďábelského kapitána

 • 3. 10. Příběh z věku páry:
 • Kinematograf aneb groteska z jihlavské krčmy

  Příležitost shlédnout adaptace dávných příběhů se již nemusí opakovat! Každý týden ožije jeden exkluzivně právě pro projekt Muzeum na dlažbě, každé představení bude premiérou a odehraje se pouze jednou!

  Hlavním sponzorem této akce je statutární město Jihlava.
  Mgr. Silvie Čermáková
  11. 9. 2015Zmizelý svět středověkého hornictví

  Výstava: Zmizelý svět středověkého hornictví
  Projekt: Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku.
  Dílčí cíl výrobní a těžební areály

  V rámci projektu Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku se spojili odborníci archeologie, historie, geologie, botaniky a IT odborníci z Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity, Archeologického ústavu v Brně, Muzea Vysočiny v Jihlavě a Archaia Brno, aby zpřístupnili znalosti naší historické krajiny českomoravského pomezí.
  Jeden z dílčích cílů projektu se nazývá Výrobní a těžební areály. Zabývá se skupinou památek, kterou je zejména centrální Českomoravská vrchovina typická, a to pozůstatky po středověkém rudném hornictví.
  Úkolem této výstavy je představit zaniklá hornická, úpravnická a hutnická pracoviště s hmotnými doklady vybavení a výrobních procesů.
  Výstava je vlastně i tak trochu diskuzí o tom, zda se někdejší montánní vrstva sídelní struktury podílela významněji na formování kulturní krajiny centrální Vysočiny, či přesněji zda se na její trvalé podobě nějak podepsala a čím.
  Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.
  29. 8. 2015Hradozámecká noc

  Hrad Roštejn zve návštěvníky na poslední velkou prázdninovou akci, kterou bude v sobotu 29. srpna konaná Hradozámecká noc. Hrad se tak připojí k více než 80 památkám v celé České republice, které otevřou i navečer své brány návštěvníkům a představí nejrůznější kulturní program.


  Správa hradu Roštejn si tento rok pro své návštěvníky připravila sérii hraných prohlídek, které budou inspirovány výzdobou hradu - konkrétně Erbovního sálu a zároveň letošním výročím 600 let od upálení mistra Jana Husa. Jejich tématem bude slavný Kostnický koncil (1414 – 1418) a jeho události viděné očima jednoho z přímých účastníků, autora Kroniky kostnického koncilu Ulricha z Richentalu. Právě ilustrace převzaté z tohoto literárního díla, konkrétně erby účastníků koncilu, byly při přestavbě v 16. století vzorem pro pozdně renesanční výmalbu jedné z komnat hradu. Prohlídky však mimo zhlédnutí Erbovního sálu provedou zejména zákulisím koncilu, běžným životem obyvatel Kostnice počátkem 15. století a zprostředkují i některé humorné události, které autor do své kroniky přidal.

  Prostor bude věnován i osobnosti mistra Jana Husa viděné očima obyčejného kostnického měšťana Ulricha z Richentalu, který jeho příběh vnímal trochu odlišným pohledem než obyvatelé tehdejšího Českého království. Návštěvníci se díky těmto prohlídkám pomyslně přenesou o šest století zpět do minulosti a poznají radosti i strasti tehdejších obyvatel slavného města Kostnice.


  Prohlídky budou začínat v 19.00, 20.00, 21.00 a 22.00 hod, je doporučena předchozí rezervace na telefonním čísle 567 243 738.

  Plné vstupné bude činit 100,- Kč, snížené 60,- Kč. Prohlídka bude trvat cca 55 – 60 min a provede návštěvníky celým hradem, tedy oběma standardními návštěvnickými okruhy A a B.

  PhDr. Kateřina Rozinková
  31. 7. 2015Poslední vlak pro Nicholase Wintona

  Další setkání z velmi volného cyklu Dějiny na vlastní kůži bude jiné, než ta minulá. Chceme vyjádřit dík člověku, kterému byl cizí patos. Proto to bude setkání (ne)obyčejné:


  1. července 2015 zemřel Sir Nicholas Winton, skromný muž, který vypravením osmi vlaků zachránil 669 dětí před holocaustem.


  31. ČERVENCE 2015 od 19.30 proběhne v PARKU GUSTAVA MAHLERA OPEN-AIR SETKÁNÍ S (NE)OBYČEJNOU LIDSKOSTÍ:


 • Svůj příběh bude vyprávět Asaf Auerbach – jedno ze zachráněných Wintonových dětí
 • Je připravena projekce jedinečného dokumentu Mateje Mináče SÍLA LIDSKOSTI
 • V besedě poznáme Nicholase Wintona prostřednictvím osobních vzpomínek, bez patosu a s nadhledem.

 • WINTONOVY VLAKY:

  14. března 1939 vyjel vlak první, 1. července 1939 vlak s nejvyšším počtem 241 zachráněných dětí, 2. srpna 1939 mohl odjet vlak osmý, poslední úspěšný vlak.


  1. září 1939 vyjel vlak devátý, 250 dětí. Tímto dnem začala válka a vlak byl vrácen zpět. Téměř žádné z dětí nepřežilo nacistické koncentrační tábory a plynové komory.


  POKUSÍME SE VYPRAVIT VLAK, KTERÝ NEMOHL ODJET:

  Věříme, že se nám tak podaří dát nám všem tuto skromnou příležitost vyjádřit svůj postoj k oné „obyčejné“ a zdánlivě samozřejmé odvaze k soucitu a solidaritě.


  PŘIPOJIT SE BUDE MOŽNÉ PO CELÝ MĚSÍC!


  Od 31. ČERVENCE do 1. ZÁŘÍ 2015 bude možné zakoupit jednu z 250 jízdenek, připojit se tak k obyčejné lidskosti a pomoci dětem, které jsou v nebezpečí dnes. Základní cena jízdenky je 100,- Kč, její skutečná cena je na vás: maximální cena není stanovena. Využití prostředků pro děti ohrožené v současném světě garantuje UNICEF (program Přežití a rozvoj malých dětí).


  Setkání se uskuteční za podpory Krajského úřadu - Kraje Vysočina a Kavárny Muzeum Jihlava.


  Více informací naleznete na facebooku Muzea Vysočiny Jihlava.

  Mgr. Silvie Čermáková
  28. 7. 2015Mandaly trochu jinak

  Od 28. července budou moci návštěvníci Kavárny Muzeum zhlédnout autorskou výstavu originálních obrazů Jaroslavy Plášilové Chlupáčové.

  Jaroslava Plášilová Chlupáčová se narodila 6. 6. 1956 a od dětství žije v Kamenici nad Lipou. Je vdaná a má dvě dospělé dcery. Je absolventkou Střední průmyslové školy textilní v Jihlavě Heleníně.

  Již od školních let se zajímá o výtvarné umění, zvláště o kresbu a malbu. V počátcích vlastní tvorby vytvářela hlavně drobné kresby a miniatury s přírodní tématikou.

  Její tvorba se dá rozdělit do několika období:

  Nejdříve v „Obrázcích pro duši“ zachycuje své pocity, nálady a duševní rozpoložení.

  V dalším období se navrací k přírodě a maluje „Podoby slunce“.

  V současnosti tvoří hlavně „Mandaly“, které můžete vidět na této výstavě.

  Všechny obrazy jsou malované na plátno nebo tvrdé desky vrstvenou technikou, jsou plastické, často doplňované přírodními materiály jako je len, kokosové vlákno, kamínky a minerály. Inspiraci pro svá díla čerpá nejen ve svých představách a náladách, ale i v životě kolem sebe.


  Tato výstava je prodejní a v prostorách Kavárně Muzeum potrvá do 6. září.

  Dana Oberreiterová
  3. 7. 2015K lovu, boji, na parádu

  Na hlavní letní turistickou sezónu – od 3. července do 30. září připravilo třešťské muzeum výstavu K lovu, boji, na parádu. Výstava představí zbraně z muzejních sbírek, a to nejen jako ryze účelové předměty, ale i z hlediska jejich uměleckého zpracování, při kterém se dbalo na výběr materiálu a na kvalitní řemeslné provedení.

  K vidění budou nejen lovecké pušky z inventáře zámku v Třešti, které byly nedávno odborně zrestaurovány, ale také další zbraně, uniformy, pokrývky hlavy, medaile a vše, co se světem lovu, boje a parády souvisí.

  Mgr. Milina Matulová
  1. 7. 2015Vezměte igráčka na dovolenou!
  Muzeum vyhlašuje soutěž!

  Kdo by ho neznal! IGRÁČEK provází děti i dospělé už desítky let. Figurka, která vystřídala množství povolání, neustále pracuje, pracuje, pracuje...

  Určitě souhlasíte, že už by mohl mít nárok na dovolenou. Vezměte igráčka s sebou, až pojedete na výlet, k moři, na chalupu, k babičce, do hor nebo třeba i jenom na zahradu, zkrátka kamkoliv se v létě chystáte - a vyfoťte ho při zaslouženém odpočinku. Můžete také zachytit jeho zážitky z cest a všemožná prázdninová dobrodružství.


  JAK NA TO? Fotografii můžete nahrát na muzejní facebook, spolu s kontaktem na vás nebo pošlete na adresu: morzolova@muzeum.ji.cz (Dovolujeme si upozornit, že pokud použijete mail, budeme to považovat zároveň za váš souhlas ke zveřejnění těchto fotografií - pochopitelně bez adresy a jiných kontaktů).


  Fotografie budeme přijímat také po celou dobu konání výstavy! Po jejím skončení VYLOSUJEME TŘI FOTOGRAFIE, za které od nás obdržíte odměnu.


  Nikam se v létě nechystáte? Neznáte odpočinek a dovolená vám nic neříká? Nevadí! Můžete se zapojit v rámci PODKATEGORIE: RETRO IGRÁČEK!

  Fotografie z doby, kdy jste igráčka dostali vy, vaše děti, vnoučata nebo rodiče posílejte nebo vkládejte podle stejných pravidel. Jedinou podmínkou je, aby na nich byl IGRÁČEK. Po létě přijde podzim: bude sychravo, brzy tma ... můžeme si hrát!

  Od 18. ZÁŘÍ 2015 do 31. LEDNA 2016 bude možné si přijít hrát i vzpomínat také do muzea spolu s výstavou FENOMÉN IGRÁČEK.


  Přejeme hodně zábavy!

  Mgr. Silvie Čermáková
  25. 6. 2015Němečtí antifašisté na Jihlavsku

  V roce 70. výročí porážky fašismu ve 2. světové válce připomene výstava působení a často tragické osudy německých antifašistů na Jihlavsku.

  Představí část výsledků několikaletého výzkumu dosud prakticky neznámé kapitoly novodobých regionálních dějin. Výzkum zahrnoval práci v řadě českých i zahraničních archivů a muzeí i rozhovory s pamětníky.

  Výstava přiblíží návštěvníkům podmínky působení německých antifašistů za předmnichovské republiky, kdy se ve 30. letech 20. století většina Němců na Jihlavsku přiklonila k fašismu. Dokladem jsou výsledky obecních voleb v Jihlavě roku 1938, v nichž dalo 97% voličů hlasujících pro německé strany svůj hlas Henleinově Sudetoněmecké straně. Vedle zápasu s domácím nacistickým hnutím poskytovali antifašisté pomoc rakouským a německým uprchlíkům před fašismem a organizovali podporu španělské republikánské vládě v boji s frankistickými povstalci. V době německé okupace byli vystaveni represi včetně věznění v nacistických koncentračních táborech. Řada ze zdokumentovaných osob v době okupace zahynula, jiní přežili mnohdy s podlomeným zdravím a psychickými traumaty. Návštěvníci se seznámí s osudy konkrétních lidí, pohlédnou některým z nich do tváří, zachovaných na cenných fotografiích.

  Jedním z nich byl například Anton Urbar, od roku 1938 člen zastupitelstva města Jihlavy. Zatčen byl 1. září 1939 v den útoku Německa proti Polsku a současně v den rozsáhlé zatýkací akce v protektorátu zaměřené na eliminaci představitelů národního hnutí odporu a antifašistů. Urbar byl gestapem evidován v tzv. kartotéce A, v níž nacisté shromažďovali údaje o zvláště nebezpečných odpůrcích fašismu. Po téměř pěti letech věznění v koncentračním táboře Buchenwald zahynul 24. srpna 1944.
  Závěr výstavy je věnován poválečným osudům německých antifašistů a jejich rodin.


  Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 25. června v 17:00 v budově Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 57/58. Výstava potrvá od 26. června do 30. srpna 2015.

  PhDr. Radim Gonda, Ph.D.
  22. 6. 2015O prázdninách do muzea i v pondělí!

  Od 1. července do 31. srpna bude jihlavské muzeum zpřístupněno návštěvníkům po celý týden.


  Již pátým rokem vychází muzeum v době letních prázdnin vstříc svým návštěvníkům a otevírá své „brány“ i v pondělí.

  Po loňském dokončení náročné rekonstrukce přírodovědných a historických expozic si návštěvníci mohou doslova prohlédnout jihlavské muzeum od sklepních prostor až po půdu. Zhlédnout je možné tyto stálé expozice:

 • Od gotiky po současnost – Osm století v historii města
 • Živá příroda Českomoravské vrchoviny
 • Krása středověké plastiky
 • Dolování stříbra a mincování na Českomoravské vrchovině
 • Geologie Českomoravské vrchoviny
 • Lapidárium.

 • Muzejní pracovníci připravili na letní měsíce také zajímavé výstavy:
 • Zašlá sláva jihlavských plováren - Fotoalbum
 • výstava provází po místech, kam se v minulosti chodili Jihlavané nejen osvěžit
 • Pavel Matuška: Usmívání
 • výstava prací karikaturisty, kreslíře, malíře a řezbáře představuje umělcovu tvorbu v oblasti výtvarného humoru
 • Němečtí antifašisté na Jihlavsku
 • 70 let od vítězství nad fašismem v 2. světové válce připomíná výstava dosud nezdokumentovanou činnost a většinou tragické osudy německých antifašistů na Jihlavsku
 • Příběh nemocné duše
 • seznámení s historií péče o duševně nemocné.

  V Kavárně Muzeum je do 26. července k vidění výstava studenta designu Tomáše Starého Napříč, která zachycuje průřez jeho aktuální tvorbou.
  28. července začíná v tomto prostoru autorská výstava Jaroslavy Plášilové-Chlupáčové, která představí její originální Mandaly.
  Dana Oberreiterová
  19. 6. 2015Pavel Matuška: Usmívání

  V Muzeu Vysočiny Jihlava se ve čtvrtek 18. června 2015 v 17 hodin uskutečnila vernisáž výstavy výtvarných prací karikaturisty, kreslíře, malíře a řezbáře Pavla Matušky. Autor návštěvníkům představí svoji tvorbu v oblasti výtvarného humoru. S jeho pracemi se mohou návštěvníci muzea potkávat až do 30. srpna.


  Pavel Matuška se narodil v roce 1944 v Třebechovicích pod Orebem. Výtvarníkem na volné noze v oboru reklamní grafiky, ilustrace a kresleného humoru se stal v roce 1984.

  Svůj kreslený humor publikoval od roku 1980 v domácích novinách a časopisech a brzy se zařadil mezi filozofující karikaturisty po bok Borna, Bartáka, Slívy, Jiránka, Renčína a dalších. Ilustroval několik knížek a jeho kresby po léta otiskoval švýcarský humoristický časopis Nebelspalter.

  Jeho práce jsou zastoupeny ve sbírkách pořadatelů mnoha mezinárodních soutěží a festivalů kresleného humoru, na kterých také získal řadu ocenění. V roce 1990 vydal vlastní knížku kresleného humoru Žiju, povolení mám, v roce 2006 velkou monografii Usmívání - kresba / malba / řezba. Tuto knihu si budou moci návštěvníci výstavy zakoupit.

  Pavel Matuška uspořádal více než 80 samostatných výstav výtvarného humoru a zúčastnil se stejného počtu výstav skupinových, spolu s dalšími autory. V současné době se vedle reklamní grafiky stále více věnuje volné tvorbě - malbě a řezbě. Vyměnil čtvrtku, pero a tuš za plátno, štětce, barvy a dláta a lipové dřevo. Ale ani ve svých obrazech a dřevěných plastikách neopouští svou filozofickou základnu - humor.

  akad. mal. Martin Kos
  16. 6. 2015Tomáš Starý: Napříč
  V Kavárně Muzeum začíná v úterý 16. června autorská výstava Tomáše Starého, studenta Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, který se vlastní tvorbě věnuje od roku 2009 a svoje díla často signuje pseudonymy Zyes nebo Neot.

  Výstava "Napříč" zachycuje průřez aktuální tvorbou autora. Ač student designu, nezapře v sobě vášeň k malování graffiti, a to jak na papíře, tak na zónách.
  Další částí vystavených děl bude školní tvorba a kolorované skici automobilů, plátna tvořená kombinací akrylu a spreje, menší ilustrace a portréty fixami, linoryty, grafika a jiné. Široký rozsah děl má snad jen jedno společné - touhu tvořit.
  Dana Oberreiterová
  12. 6. 2015Zašlá sláva jihlavských plováren - Fotoalbum

  Výstava ZAŠLÁ SLÁVA JIHLAVSKÝCH PLOVÁREN - FOTOALBUM provede po místech, kam se Jihlavané chodívali nejen osvěžit a která odvál čas stejně jako krásky a elegány v plaveckých úborech.

  Plavky z průběhu více než sta let, všech střihů, velikostí, materiálů a barev a mnoho ještě jiného náčiní vodního a letního doplní množství pohlednic a fotografií a také netradiční otevřené veřejné FOTOALBUM pro všechny, kdo mají doma nějaké obrazové poklady a chtějí si společně zavzpomínat. Třeba někdo pozná na snímku kamaráda z mládí...

  Bude možné přidávat sem svoje snímky, postřehy a komentáře.

  Vyzkoušíte si převlékací kabinku ze Staré plovárny a máme i něco navíc, když se podíváte skrze plot dírou po suku...

  Nechte se srdečně pozvat na vernisáž 12. června v 17 hodin. Výstava potrvá od 13. června do 30. srpna, tedy po celé prázdniny.

  Další informace najdete zde. Přidejte se!

  Mgr. Silvie Čermáková
  12. 6. 2015Přírodní zahrady na fotografiích

  Výstava Přírodní zahrady vznikla ve spolupráci s Chaloupky, o.p.s. a prostřednictvím fotografií certifikovaných zahrad na Vysočině vám představí principy přírodního zahradničení.

  Hnutí přírodní zahrady vzniklo v roce 1999 v Rakousku, odkud se postupně rozšířilo i k nám.

  Majitelé přírodních zahrad nepoužívají pesticidy, minerální hnojiva ani rašelinu a dbají na vysoký podíl zeleně a rozmanitost druhů rostlin a živočichů, čímž přispívají ke zdravému životnímu stylu a udržování přírodní rovnováhy.

  Přírodní zahrady jsou tak v podstatě návratem k tradičním hodnotám, k zahradám našich babiček s ovocnými sady, bylinkami, zeleninovými záhony a okrasnými květinami. Řada přírodních zahrad bude zpřístupněna pro veřejnost ve dnech 13. a 14. června. Ukázkové přírodní zahrady je možno navštěvovat celoročně.


  Výstava je v třešťském muzeu ke zhlédnutí od 12. do 26. června.

  Mgr. Milina Matulová
  2. 6. 2015Jihlavský havířský průvod

  V prostorách Kavárny Muzeum budou mít návštěvníci od 2. června možnost prohlédnout si fotografie z archivu Jihlavského havířského průvodu.

  Havířské průvody, které se v Jihlavě konaly s přestávkami od roku 1890, připomínají zašlou slávu dolování stříbra.

  Díky občanskému sdružení Jihlavský havířský průvod se podařilo znovu obnovit tradici těchto slavností.

  Hlavní aktéři průvodu „Havířci“ jsou oblečeni do přesných kopií historických krojů z 16. století se všemi doplňky a náležitostmi.

  Jednotlivé postavy představují řadu profesí souvisejících s dolováním a mají své stálé místo v hierarchii, která se dodržuje dodnes.

  Výstava fotografií z předchozích ročníků Jihlavských havířských průvodů potrvá v Kavárně Muzeum do 14. června.

  Ing. Milan Kolář,
  Magistrát města Jihlavy
  14. 5. 2015Zdravotnictví v Třešti
  Výstava Zdravotnictví v Třešti, která navazuje na nedávné stejnojmenné velkoplošné promítání fotografií v prostorách kina Máj, vznikla ve spolupráci s třešťským Muzejním spolkem.
  Čerpá hlavně z bohatého fotografického materiálu uloženého ve zdejším muzeu a velkým přínosem jsou i snímky, které nám zapůjčili obyvatelé města. Dostupné publikace, kroniky a vzpomínky pamětníků pomohly vytvořit obraz o zdravotnictví v dobách minulých.
  Přijďte si zavzpomínat na lékaře, kteří tady kdysi působili, podívat se na místa, kde se ordinovalo, zjistit staré názvy lékárny a její majitele a seznámit se se starými recepturami na zdravotní neduhy.
  Mgr. Milina Matulová
  12. 5. 2015Krojované panenky Marie Žilové a Evy Jurmanové

  12. května 2015 bude v telčském muzeu zahájena výstava Krojované panenky Marie Žilové a Evy Jurmanové.

  Paní Marie Žilová s dcerou Evou šijí přesné repliky lidových krojů, do kterých oblékají panenky. Předlohou k šití jsou jim popisy a střihy starých krojů a výšivky jsou zdrobnělinami původních. Všechny oděvní součásti jsou ručně šité a vyšívané, krajky jsou na základě historických předloh ručně paličkované nebo síťované.

  Jedním z prvních krojů, jimi ušitých, je kroj z Telče, který na výstavě samozřejmě nebude chybět.

  Každá panenka má certifikát, který dokládá mimo jiné, z jakého materiálu je kroj vyroben, na ručce panenky je připevněný lístek se jménem panenky, názvem oblasti, odkud kroj pochází, a se jménem sběratele, podle jehož popisu byl kroj vyroben.

  Výstava bude trvat od 12. května do 30. září 2015. Otevřeno bude denně mimo pondělí.

  Helena Grycová Benešová
  30. 4. 2015Jan Hus roku 1415 a 600 let poté

  Akcí jihlavského muzea věnovanou letošnímu 600. výročí smrti Mistra Jana Husa je putovní výstava Jan Hus roku 1415 a 600 let poté.


  Pojednává o historickém pozadí, životě a díle Jana Husa. Cílem je vyzvednout osobnost tohoto učence, učitele Karlovy univerzity a reformátora církve. Výstava se bude skládat z textově obrazových závěsných panelů doplněných o dobové předměty přibližující tehdejší život ze sbírek jihlavského muzea a také o archiválie zapůjčené Státním okresním archivem v Jihlavě.


  Výstava byla realizována v rámci projektu "Jan Hus 1415 a 600 roků poté. Dějiny, tradice a jejich prezentace v České republice a v Evropě 21. století“ Husitským muzeem v Táboře. Projekt je financován z Programu NAKI Ministerstva kultury (Projekt č. DF12P01OVV026).


  Výstava se v Muzeu Vysočiny Jihlava uskuteční v termínu od 30. dubna do 4. června 2015.

  akad. mal. Martin Kos
  30. 4. 201570. výročí ukončení 2. světové války

  K 70. výročí ukončení 2. světové války se bude na radnici v Telči konat výstava, kterou pořádá Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč ve spolupráci s Muzejním spolkem v Telči a Městem Telč. Zahájena bude 29. dubna v 15 hodin starostou města Mgr. Romanem Fabešem a doc. PhDr. Evou Melmukovou a potrvá do 14. května 2015.

  Na výstavě budou k nahlédnutí dobové dokumenty jako je třeba parte zavražděných mužů v Krahulčí, dopis na rozloučenou psaný telčským občanem rodině těsně před popravou, oblek vězně koncentračního tábora nebo také malá perlička v podobě potvrzení Národního výboru v Telči k oprávnění užívat jízdní kolo k rozvážení pošty, a to jak v českém, tak i ruském jazyce.

  Helena Grycová Benešová
  23. 4. 2015Muzejní a galerijní noc 2015

  Muzeum Vysočiny Jihlava společně s Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě připravují na pátek 15. května Muzejní a galerijní noc 2015.

  V expoziční budově jihlavského muzea budeme začínat v 17:00 komentovanou prohlídkou právě probíhající výstavy Sopky v geologické historii Moravy a Slezska, Kurátor výstavy RNDr. Karel Malý, Ph.D. představí nejen sopečnou činnost jako geologický fenomén, ale také seznámí posluchače se sopečnou činnost na našem území. Prostor mezi 18. a 19. hodinou je určen dětem – Umělecká agentura Kašpaři ve svém „Žonglotoči“ naučí děti jak zacházet se speciální žongléřským náčiním - s míčky, poi, tyčemi, kuželkami a hula hoop.

  Mezi 18. a 19. hodinou budou mít návštěvníci možnost nahlédnout přímo s kurátory do nových archeologických, historických a přírodovědných expozic.


  I když se virtuálně přeneseme mimo naši planetu, neopustíme téma sopek a sopečných aktivit ani při přednášce Sopky a Mars aneb Jak sopečná činnost měnila tvář rudé planety. Přednášející Mgr. Petr Brož z Geofyzikálního ústavu AV ČR seznámí posluchače se sopečnou historií Marsu, tělesa, které je po Zemi nejlépe prozkoumaným světem. Od 20:00 zazní jazzové standardy, slavné swingové evergreeny, moderní skladby současných jazzových osobností a také melodie z Balkánu v úpravě pro dvě kytary v podání Predraga Duronjiče a Vojtěcha Emmera.


  Malovaný sál na budově 55 bude patřit od 18:00 studentům Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava Helenín. Návštěvníkům předvedou stínové divadlo a němý film, které jsou součástí projektu Muzeum na dlažbě. Tyto aktivity budou i pozvánkou na letošní Muzeum na dlažbě, na další zářijové netradiční listování starými kronikami.


  Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě přispívá k Muzejní a galerijní noci neméně zajímavým programem.

  Lákavou nabídkou bude jistě i podvečerní či večerní návštěva vyhlídkové věže kostela sv. Jakuba Většího, Domu Gustava Mahlera s výstavou Počátky konců, která mapuje světové války v historických dokumentech, a v případě příznivého počasí i pozorování noční oblohy velkými dalekohledy z brány Matky Boží, které zajišťuje Česká astronomická společnost pobočka Vysočina.


  Muzejní a galerijní noc již tradičně v horní části Masarykova náměstí zakončí svou ohňovou show kombinující oheň, světlo, tanec, akrobacii a pyrotechnické efekty umělecká skupina Fajro.


  A na závěr ještě upozornění – vstup do všech výše zmiňovaných objektů je zdarma!

  Dana Oberreiterová
  23. 4. 2015Muzeum Vysočiny Jihlava jako výzkumná organizace
  Jihlavské muzeum dlouhodobě a systematicky provádí jako součást své hlavní činnosti i vědecko-výzkumnou činnost. Odborní zaměstnanci muzea (sami i ve spolupráci s kolegy z jiných institucí v ČR i v zahraničí) řeší úkoly základního i aplikovaného výzkumu, které mají vztah k muzejním sbírkám, regionu apod. Výsledky yýzkumů jsou využívány a prezentovány způsoby obvyklými pro vědu (vystoupení na konferencích, odborné publikace aj.) i pro oblast muzejnictví (výstavy, popularizační přednášky, publikace, přírůstky do sbírek apod.).

  Formálního uznání, že věda a výzkum v jihlavském muzeu je na patřičné úrovni, se muzeu (opakovaně) dostalo začátkem letošního roku. Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací na Úřadu vlády ČR zařadil muzeum na prestižní seznam výzkumných organizací.

  V tomto seznamu je asi 220 institucí z ČR, které se vědou a výzkumem zabývají. Převažují mezi nimi ústavy akademie věd a instituce spojené organizačně s vysokými školami. Institucí muzejního typu je na seznamu jen kolem 20, pouze asi pět z nich je zřizováno některým z krajů (a z těchto pěti je jihlavské muzeum ročním rozpočtem, počtem zaměstnanců apod. zdaleka nejmenší).

  V Kraji Vysočina je jihlavské muzeum jedinou výzkumnou institucí muzejního typu. Zároveň spolu s Výzkumným ústavem bramborářským v Havlíčkově Brodě a Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě jde o jediné tři výzkumné organizace sídlící v Kraji vysočina.


  Pro jihlavské muzeum je zařazení na tento seznam jednak záležitostí prestiže a uznání; bezprostřední a praktický dopad má však tato skutečnost v tom, že muzeu umožňuje žádat o granty a čerpat grantové prostředky určené výhradně na výzkum.


  Muzeum granty tohoto typu využívá pro svou činnost již řadu let (granty od GA ČR, Ministerstva kultury, Ministerstva životního prostředí aj.). V současné době muzeum řeší čtyři externě financované výzkumné projekty, do kterých jsou jako řešitelé zapojeni muzejní historik, archeolog, konzervátorka, zoologové a geolog. Celkový finanční objem těchto projektů (na straně muzea) je asi 3,4 milionu korun (se zcela zanedbatelnou finanční spoluúčastí muzea).

  RNDr. Karel Malý, Ph.D.
  23. 4. 2015Horácké divadlo Jihlava

  Muzeum Vysočiny Jihlava ve spolupráci s Horáckým divadlem připravuje na podzimní měsíce letošního roku rozsáhlejší výstavní projekt věnovaný 70. výročí vzniku této profesionální divadelní scény.

  Hlavní výstavní prezentace je plánována do velkého výstavního sálu a do mázhausu v přízemí expoziční budovy muzea. Zde bude návštěvníkům nabídnut pohled na samotný vznik i rozvoj divadla v uplynulých desetiletích. Představí se také výrazné osobnosti, které zásadním způsobem ovlivnily zdejší divadelní scénu – ať už z pozice ředitelů či herců a dalších tvůrčích pracovníků. Připomeneme také fyzické proměny divadelních budov a jejich technického zázemí. Součástí výstavy bude také seznámení s vnitřním chodem divadla, s tím, co všechno obnáší příprava a vlastní realizace divadelního představení a jaké zajímavé, ale oku návštěvníka představení utajené umělecké a technické profese se na něm podílí. V návaznosti na tuto výstavu bude probíhat ještě další prezentace v Kavárně Muzeum pod názvem „Divadelním kukátkem“. Ta nabídne návštěvníkům pohled do každodenního života v zákulisí divadla.

  K výstavě jsou ve spolupráci s Horáckým divadlem plánovány ještě další doprovodné aktivity – přednášky, setkání s veřejností apod.

  Výstava s názvem „HD 1945 – 2015. 70 let Horáckého divadla v Jihlavě“ bude zahájena slavnostní vernisáží 1. října a zájemci ji budou moci navštívit do 15. listopadu. S výstavou „Divadelním kukátkem“ se budou návštěvníci Kavárny Muzeum potkávat od 20. října do 29. listopadu.

  Mgr. Ludmila Moržolová
  23. 4. 2015100 let od požáru hradu Roštejna

  Muzeum Vysočiny Jihlava vás zve na mimořádnou akci na hradě Roštejně, která se uskuteční v sobotu 13. června 2015.

  Téměř na den přesně, před sto lety, postihl hrad Roštejn ničivý požár. Chystaná akce připomene tuto pohromu celodenním programem.

  12. června roku 1915 v podvečer přišla náhlá letní bouřka a blesk udeřil do špičky šindelové střechy věže. Ta se vzňala a požár se rychle rozšířil na celý krov. Brzy zachvátil i dřevěné schodiště a podlahy v poschodích. Dobrovolnému hasičskému sboru z Růžené, který přispěchal na pomoc, chybělo větší množství hadic a přísun vody. Hasiči se snažili oheň lokalizovat jen na věž, ale z věže náhle spadly dva hořící trámy na šindelovou střechu renesančního paláce a vítr rozšířil oheň do celé obytné části hradu. Díky velké obětavosti hasičů a dalších dobrovolníků bylo alespoň zachráněno obydlí lesníka, kaple, ochozy a Botanický sál.

  Požárem byly zničeny stropy a podlahy sálů a poškozeny cenné fresky na stěnách. Až po téměř 50 letech od požáru se hrad začal opravovat. Stropy i fresky se již nepodařilo rekonstruovat do původní podoby.

  Zásadní opravy začaly až v roce 1958. V roce 1964 byl objekt převzat Muzeem Vysočiny v Jihlavě a část hradu byla pro veřejnost otevřena v roce 1969. Po dalších opravách byly ostatní interiéry na dnešní prohlídkové trase zpřístupněny v roce 1982. Dnes jsou zde vystaveny sbírky z fondu Muzea Vysočiny v Jihlavě.


  Předběžný program akce:

 • 10:00
 • otevření malého tržiště na nádvoří
 • 11:00
 • Velká hasičská pohádka, hraje divadlo De Facto Mimo
 • 13:00
 • vernisáž výstavy „100 let od požáru hradu Roštejn“
 • 14:00
 • program dobrovolných hasičů z Růžené, Třeštice a Hodic
 • 16:00
 • komponovaný pořad - Divadelní soubor Karla Čapka a Skupina historického šermu Hebrix Třešť
 • 18:00 a 19:00
 • vystoupení swingové kapely Tataband ze Žďáru nad Sázavou
 • 21:30
 • tradiční noční prohlídka hradem
 • 22:30
 • ohňová show – Společenství meče a ohně Novus Origo Polná
  akad. mal. Martin Kos
  Zdeňka Vaníčková
  17. 4. 2015Veřejná výzva
  Vážení příznivci muzea a historie,
  Muzeum Vysočiny Jihlava vyhlašuje veřejnou výzvu
  PÁTRÁNÍ PO VZPOMÍNKÁCH NA NĚMECKÉ ANTIFAŠISTY NA JIHLAVSKU.

  V roce 70. výročí vítězství nad fašismem se obracíme na veřejnost s výzvou o poskytnutí vzpomínek, dokumentů, věcí z pozůstalosti a fotografií týkajících se života a činnosti německých antifašistů na Jihlavsku v období 30. a 40. let 20. století.

  Budeme rádi za možnost pořízení kopií dokumentů, získání dobových předmětů a zaznamenání příběhů těchto lidí.

  Shromážděné údaje budou využity k dokumentaci minulosti, rozšíření muzejních fondů a pro připravovanou výstavu.


  Více informací poskytne:
  PhDr. Radim Gonda, Ph.D.
  email:gonda@muzeum.ji.cz
  telefon: 567 573 897

  PhDr. Radim Gonda, Ph.D.
  16. 4. 2015Sopky v geologické historii Moravy a Slezska

  Fenomén sopečné činnosti je zřejmě tím nejpopulárnějším a nejznámějším jevem, který v geologických oborech existuje. Efektní výbuchy sopek, tekoucí láva, katastrofy se škodami na majetku i oběti na životech - středoevropan má něco takového obvykle spojeno s exotickými zeměmi. Sopečná činnost byla ale v geologicky nedávné minulosti velmi intenzivní i na našem území.

  Výstava představuje sopečnou činnost jako geologický fenomén - příčiny a typy vulkanismu, včetně popisu největších sopečných katastrof i současných aktivních vulkánů. Těžištěm výstavy je však sopečná činnost na našem území (s důrazem na Moravu a Slezsko) - a to od té nejstarší doložené (kolem 725 milionů let) až po tu nejmladší, z geologického hlediska současnou.

  Výstava vznikla ve spolupráci Vlastivědného muzea v Olomouci, Katedry geologie PřF UP Olomouc, Muzea Prostějovska v Prostějově a Ústavu geologických věd PřF MU Brno. Jejími autory jsou Mgr. Tomáš Lehotský, Ph.D., RNDr. Vladimíra Jašková a prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc.

  Na téma sopečné činnosti proběhne také v muzeu několik přednášek: Ing. Jiří Šura bude přednášet o vulkanismu obecně (21.4.2015) a v druhé přednášce představí sopky Islandu (5.5.2015). Mgr. Vladislav Rapprich, Ph.D. seznámí zájemce s vulkány Čech (2.6.2015) a Mgr. Tomáš Lehotský, Ph.D. s vulkány Moravy a Slezska (15.5.2015).

  RNDr. Karel Malý, Ph.D.
  16. 4. 2015Rytiny zemětřesení a erupcí sopek

  Současně s výstavou věnovanou sopečné činnosti budou v prostoru muzejních arkád vystaveny reprodukce rytin z 12. až 19. století, které zachycují následky silných zemětřesení a sopečných erupcí v Evropě, Americe a Asii.

  Návštěvníci si budou moci prohlédnout také přístroje pro záznam zemětřesení (seismometry a registrační zařízení) z šedesátých let minulého století.

  Výstavu doplní textové panely znázorňující vznik zemětřesení, jeho měření, šíření seismických vln, informace o světové seismicitě atd. Bonusem pro návštěvníky bude možnost vyrobit si vlastní zemětřesení.

  Výstava, kterou připravil Geofyzikální ústav AV ČR, bude k vidění na muzejních arkádách od 16. dubna do 14. června.

  Mgr. Ludmila Moržolová
  14. 4. 2015Olga Žáková: Vzpomínka

  Výstava autorských fotografií v prostorách Kavárny Muzeum představí pohled na svět očima fotografky Olgy Žákové.


  Fotografii se Olga Žáková začala věnovat s příchodem digitální technologie. Navštěvovala různé fotokurzy, zpočátku fotografovala kompaktem a v současné době používá zrcadlovkou Canon 30D.

  Hodně cestovala, účastnila se několika fotosoutěží a výstav, pracovala ve fotoklubech v Gruzii, na Ukrajině i v České republice.

  Ve své tvorbě se snaží najít osobitý styl.


  Již v loňském roce měli návštěvníci jihlavského muzea možnost shlédnout fotografie Olgy Žákové a jejího manžela Františka, a to v rámci tématické výstavy Gruzie, má láska.


  Na fotografiích vystavených v Kavárně Muzeum naleznete přírodní motivy, umělecké památky i zajímavá zákoutí českých měst. Výstava potrvá do 31. května.


  akad. mal. Martin Kos
  2. 4. 2015Příběh nemocné duše

  Od 2. dubna do 15. září můžete v Muzeu Vysočiny v Jihlavě navštívit mezinárodní putovní výstavu „Příběh nemocné duše“. Je vytvořena s podporou zahraničních psychiatrických muzeí, zejména německých, belgických, dánských a nizozemských. Doposud byla prezentována v Praze, Namur (Belgie), v Opavě, v Kroměříži a v Havlíčkově Brodě.

  Na třiceti panelech je ukázána historie péče o duševně nemocné jako součást kulturní historie lidstva od starověku až po současnost. Všechny hlavní texty a komentáře jsou česky a anglicky. Trojrozměrnými exponáty jsou zde většinou předměty z každodenního života pacientů a zaměstnanců psychiatrických ústavů v posledních sto letech, ale i kopie starších předmětů, například klecového lůžka nebo fixačního křesla z 19. století nebo kopie pout z 18. století, dále originály i kopie zaměstnaneckých uniforem a svěracích kazajek, historické publikace a další předměty.

  Návštěvníci mohou shlédnout třicetiminutový animovaný film o historii péče o duševně nemocné a další obrazové prezentace a obrazy nadaných umělců, pacientů z České republiky i ze zahraničí a také keramiku pacientů i soubor keramických figur vytvořený arteterapeutkou a znázorňující život v současné psychiatrické nemocnici. K výstavě je připojeno i několik panelů o historii a současnosti Psychiatrické nemocnice v Jihlavě.

  Expozice by podle autorského záměru měla být zajímavá pro odbornou i laickou veřejnost i pro děti. Výstavě určené prostory mohly pojmout jen malou část exponátů a bohatství obrazové a textové dokumentace. Přesto si na podrobnější prohlídku rezervujte alespoň dvě hodiny.

  MUDr. Ivan David, CSc.
  1. 4. 2015Kámen k užitku i k okrase
  Karel Křížek

  v aktivním věku pracoval jako technik v n.p. Motorpal v Telči, později jako obchodní zástupce České pojišťovny.

  Životnímu koníčku - fotografování se věnuje od 60. let. První fotografie zachycovaly především krajinu v okolí rodné Telče a jeho prvním fotoaparátem byl Flexaret. Jeho rodiště, památková rezervace Telč, jej ovlivnila natolik, že počátkem 90. let vystřídaly přírodní žánr fotografie renesanční architektury.

  Své fotografie vystavoval na mnoha místech České republiky a ve slovenské Šaľe. Jeho díla týkající se Telče byla také vystavena na putovní výstavě v Kanadě v roce 1993.


  Hlavním záměrem organizátorů výstavy Kámen k užitku i k okrase je představit návštěvníkům součást neživé přírody, kterou většina z nás bez povšimnutí míjí. Na první pohled nacházíme samé zdánlivě bezcenné a nevzhledné kameny, které nejsou vysněnými a ceněnými polodrahokamy nebo drahokamy.

  Pokud je však zdvihneme ze země a očistíme, tak k vlastnímu úžasu zjistíme, kolik utajené krásy v sobě skrývají.

  Výstava, jejíž snahou je potěšit návštěvníky něčím novým, na první pohled skrytým, se v Justičním sále Státního zámku Telč uskuteční od 1. dubna do 31. května.

  Helena Grycová Benešová
  30. 3. 2015Zahájení sezóny na hradě Roštejně

  V dubnu se po zimní pauze návštěvníkům znovu otevírá brána hradu Roštejna, a proto Vás zveme na sobotu 4. dubna do hradních prostor ozvláštněných velikonoční výzdobou. Návštěvníci se mohou těšit na ukázku malovaných vajíček a tradičního pečiva v černé kuchyni a chybět nebude ani vůně perníků.

  Otevřeno bude i v neděli 5. dubna a na Pondělí velikonoční 6. dubna vždy od 10 do 17 hodin.

  V tomto roce máme pro Vás v průběhu návštěvnické sezóny připraveny nejenom tradiční akce, ale i několik překvapení. Již 9. května odpoledne bude hrad holdovat šermířskému hodokvasu a 9. a 10. června se děti mohou přijít podívat na program tradičního Pohádkového hradu.

  Letos si připomeneme 100 let od ničivého požáru na hradě Roštejně. V sobotu 13. června bude slavnostně zahájena stejnojmenná výstava a po vernisáži bude následovat bohatý doprovodný program až do nočních hodin.

  Hrad během celé sezóny nabídne i další prostory s altánem, zastřešeným podiem a posezením u ohniště pro příjemná setkávání, rodinné pikniky, svatby i další rozmanité akce na nově zrekonstruovaném předhradí.

  Zdeňka Vaníčková
  20. 3. 2015Částečné zatmění Slunce 20. března 2015 v Kraji Vysočina

  V pátek 20. března 2015 nastane jeden z vůbec nejefektnějších astronomických jevů vůbec, totiž zatmění Slunce. Zatmění bude z oblastí Severního moře, resp. Faerských ostrovů nebo třeba Špicberk pozorovatelné jako úplné zatmění. V České republice budeme moci zatmění sledovat pouze v jeho částečné fázi (při maximu bude sluneční disk zastíněný z více než 70 %).


  Nadcházející zatmění bude co do rozsahu při pozorování z České republiky nejvýraznějším zatměním mezi lety 2011 a 2026. Minulé částečné zatmění nastalo 4. ledna roku 2011. Další zatmění pak budeme moci pozorovat až 10. června 2021 (při maximu bude při pozorování z České republiky zastíněno pouhých necelých 17 %). Dále budou následovat dvě menší částečná zatmění 25. října 2022 (zastínění 42 %) a 29. března 2025 (19 %). Další srovnatelně rozsáhlé zatmění nastane až 12. srpna 2028 (více než 88 %), ovšem maximum zatmění nastane krátce před západem Slunce.


  Částečné zatmění 20. března 2015 při pozorování z Kraje Vysočina začne v 9 hodin a 38 minut. Maximální fáze zatmění nastane v 10 hodin a 47minut. Při maximu zatmění bude Slunce na obloze připomínat úzký srpek ve tvaru mírně nakloněné lodičky. Celý jev skončí v 11 hodin a 58 minut.


  Při pozorování zatmění Slunce je třeba dbát na bezpečnost, neboť při neopatrnosti hrozí poškození zraku. Pro pozorování pouhým okem lze doporučit použít svářečské filtry nebo brýle vybavené speciálními slunečními filtry (jsou k dostání na větších hvězdárnách). Plamenem začerněná skla nebo sluneční brýle či kompaktní disky jsou nedostatečné. Pro pozorování pomocí dalekohledů je třeba vždy využít profesionálních slunečních filtrů, které se vždy umisťují před objektiv dalekohledu. Alternativou může být projekce slunečního disku na papír pomocí čočkového dalekohledu. Je však třeba dbát na bezpečnost, neboť při neopatrné manipulaci může hrozit vznik požáru.


  Pro pozorování Slunce lze využít nabídky některé z blízkých hvězdáren či pozorovatelen. Seznam pozorovatelen otevřených pro veřejnost je k dispozici na webu České astronomické společnosti.

  Přehled o možnosti pozorování zatmění Slunce v Kraji Vysočina je k dispozici na webu Pobočky Vysočina České astronomické společnosti:

  Jedná se zejména o tato stanoviště:
  Jihlava
  Pozorování částečného zatmění Slunce proběhne na horní části Masarykova náměstí v Jihlavě. Astronomické dalekohledy budou umístěny před budovou Muzea Vysočiny Jihlava. Pozorování organizuje Pobočka Vysočina České astronomické společnosti, Jihlavská astronomická společnost a Muzeum Vysočiny Jihlava. Dalekohledy budou k dispozici od cca 9:00 do 12:00 hodin.

  Pelhřimov
  V Pelhřimově bude pozorování organizováno na svou stanovištích. Pozorování se uskuteční za jasné oblohy od 9:30 do 11:30 hodin na Masarykově náměstí v Pelhřimově (stanoviště především pro veřejnost). K dispozici bude několik bezpečných způsobů, jak toto zatmění pozorovat. Jedná se o největší sluneční zatmění. Druhé stanoviště bude v prostorách Gymnázia Pelhřimov (stanoviště především pro studenty gymnázia). Pozorování organizuje Pobočka Vysočina České astronomické společnosti, Astronomický klub Pelhřimov a Gymnázium Pelhřimov.

  Třebíč
  V Třebíči pozorování zatmění Slunce nabídne Hvězdárna Třebíč, Švabinského 5. Pozorování bude probíhat od 9:45 do 11:45 hodin.

  Stříbrné Hory
  Stanoviště vybavené astronomickým dalekohledem bude k dispozici i ve Stříbrných Horách u Přibyslavi na Havlíčkobrodsku. Stanoviště je před místní prodejnou smíšeného zboží na návsi. Pozorování bude probíhat od 9:30 do 12:00 hodin. Pozorování organizuje Pobočka Vysočina České astronomické společnosti a Jihlavská astronomická společnost.

  Více informací o celém jevu je k dispozici na webu České astronomické společnosti .

  Bc. Miloš Podařil
  Česká astronomická společnost, Pobočka Vysočina
  3. 3. 2015Jihlava let osmdesátých

  Fotografická výstava Jihlavy osmdesátých let přináší tehdy neobvyklý fotografický pohled na město v době, kdy se v Jihlavě fotografovalo pouze „pohlednicovým“ způsobem. Autor Mgr. Petr Štěpán měl ale k takovému fotografování více pohnutek. Především chtěl nafotografovat město s jeho poklady a jeho historickými památkami. Uplatnil však na svou dobu netradiční přístup k památkám, kostelům, sochám i jihlavským dvorkům. Chtěl zachytit půvab periferie i velkolepost a mimořádnost některých reprezentativních krytých dvorů. Smysl pro detail měl ukázat jiné vnímání běžně míjené reality. A nakonec celý cyklus si kriticky liboval v dobové zchátralosti, která měla a má určitý romantický půvab.

  Autor byl fascinován historií starého města. A v neudržovaných zdech jakoby přežívaly stopy z jiných časů. Proto se na snímcích téměř nevyskytují lidské postavy. Nanejvýš se mihnou nebo komíhají jako nejisté siluety. Ze všech těchto důvodů to byla pro autora vzrušující činnost, objevoval v detailu i uvnitř skrytou krásu města, tušil zde ukryté příběhy a snažil se zachytit proměnu svého nového pohledu na město.

  Část tohoto cyklu byla vystavena v Muzeu Vysočiny Jihlava ještě na konci osmdesátých let, část na výstavě Pragphoto v roce 2013.


  Petr Štěpán, narozen 14. 5. 1955 v Jihlavě
  Absolvoval střední výtvarnou školu v Praze /tzv. „Hollarku“/, filosofickou fakultu UK v Praze, obor dějiny umění (diplomová práce: „Ohlasy kubismu v českém výtvarném umění“). Krátce pracoval v Jihlavanu, v brněnském divadle, v pražské tiskárně, byl výtvarníkem v kulturním domě, v krajské galerii, byl podnikatelem, nezaměstnaným, kurátorem výstav, průvodcem, cestovatelem a fotografem.
  V současné době se věnuje cestování, fotografování, kresbě, přípravě a realizaci výstav. Píše texty k výstavám a věnuje se přednáškové činnosti.

  Dana Oberreiterová
  23. 2. 2015Výstava Poklady Vysočiny v Jihlavě skončila

  Výstava s názvem Poklady Vysočiny se v neděli 22. února 2015 v Muzeu Vysočiny Jihlava a v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě veřejnosti uzavřela. Celý projekt, který je kolektivním dílem všech muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina, však nekončí a zájemci se s ním budou moci potkat v průběhu letošního a na začátku příštího roku na dalších místech našeho kraje.

  Výstava představila veřejnosti muzejní a galerijní sbírky, které jsou v majetku Kraje Vysočina, v nebývalém rozsahu a z různých úhlů pohledu. Umožnila nahlédnout do muzejního a galerijního zákulisí a představila každodenní práci muzejníků a galeristů. Mnozí návštěvníci také s překvapením zjišťovali, jak složitá je proměna běžných i výjimečných předmětů na předměty sbírkové a jaké poklady a unikáty ukrývají muzejní a galerijní depozitáře.

  Výstavu doprovázela řada vzdělávacích i zábavných aktivit. V jihlavském muzeu byla uspořádána pro odbornou muzejní veřejnost přednáška Mgr. Armina Laussegera o sbírkách Dolního Rakouska. Pro širokou veřejnost byly určeny další přednášky: Konzervování a restaurování starožitného nábytku a dřevěných prvků v architektuře (přednášel MgA. Martin Jelínek, DiS.) a Jak se dělá mamut (o historii a současnosti zoologické preparace přednášela Bc. Jana Wagnerová). Pro studenty byl určen workshop s názvem Renesanční dílna, ve kterém si mohli prakticky vyzkoušet, jak se tvoří freska a sgrafito.

  V Oblastní galerii Vysočiny bylo pro děti a studenty realizováno 12 animačních programů, kterých se zúčastnilo celkem 171 osob.

  Všichni návštěvníci muzejní části výstavy se mohli také zapojit do soutěžního kvízu, ve kterém se pokoušeli uhodnout, k jakému účelu sloužily zvláštní vybrané sbírkové předměty. A že to nebylo jednoduché, svědčí fakt, že bylo odevzdáno pouze 9 zcela správných odpovědí. Podobného kvízu se mohli zúčastnit také návštěvníci v galerii, kde z 38 správných odpovědí byli vylosováni tři výherci. Autoři správných odpovědí i vylosovaní výherci obdrží ocenění.

  Výstavu navštívilo 3623 osob, z toho 2174 muzejní a 1449 galerijní část, což svědčí o tom, že na Vysočině stále žije mnoho lidí, v jejichž životech má umění a kultura důležité místo a kterým na uměleckých, přírodních i obecně kulturních hodnotách tohoto kraje záleží.


  Výstava Poklady depozitářů se nyní vydává na svou cestu po Kraji Vysočina. První zastávkou bude instalace v Muzeu Vysočiny v Třebíči, kde ji budou moci návštěvníci zhlédnout od 19. března do 29. května. Poté bude putovat do Havlíčkova Brodu, Pelhřimova a do Nového Města na Moravě.

  RNDr. Karel Malý, Ph.D.
  Mgr. Daniel Novák
  11. 2. 2015Pavel Procházka - Ilustrátor přírody

  V Muzeu Vysočiny Jihlava jsme připravili výstavu prací jednoho z nejlepších současných českých ilustrátorů přírody – Pavla Procházky z Vlčnova.

  Jeho ilustrace dobře znají čtenáři přírodovědných publikací, které vydala nakladatelství Academia, Scientia, Albatros, Aventinum, Slovart, Grania a Mladá Fronta. Od roku 1994 jeho dokonalé ilustrace ozdobily 25 českých knih a tři knihy vydané ve Francii, Velké Británii a v Austrálii.

  Pavel Procházka je krom toho autorem řady školních obrazů a tabulí, jeho ilustrace zdobí mnoho přírodních naučných stezek a dalších informačních materiálu propagujících ochranu přírody. Dlouhodobě spolupracuje s třicítkou nejrůznějších českých institucí, z nichž můžeme jmenovat například pražskou zoologickou zahradu, pro kterou nakreslil kompletní jmenovkový systém expozice, což představuje více než sedm stovek ilustrací.


  Vernisáž výstavy Pavla Procházky se uskuteční ve středu 11. února 2015 v 17 hodin ve výstavní budově Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 57. Výstava bude otevřena do neděle 12. dubna 2015.

  Pavel Bezděčka
  11. 2. 2015Bronzové pamětní medaile pro geologa a hudebníka

  Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek udělil dvěma osobnostem čestnou medaili Kraje Vysočina. Na návrh ředitele Muzea Vysočiny Jihlava Karla Malého byla bronzová medaile udělena jako poděkování geologovi Ivanu Mrázkovi, který za velmi výhodných podmínek přenechal svou mimořádnou sbírku nerostů krajskému muzeu. Krajský zastupitel Antonín Daněk navrhl na ocenění regionálního hudebníka a propagátora regionálních kulturních aktivit Františka Nováka.  Ivan Mrázek
  Brněnský geolog, geoarcheolog a gemolog se věnuje sběratelským aktivitám od 70. let minulého století. Celoživotně se specializuje na drahé kameny. Vytvořil unikátní kolekci vzorků drahokamových surovin a částečně nebo zcela šperkařsky zpracovaných materiálů. Sbírka o zhruba čtyřech stovkách položek je nyní v majetku Kraje Vysočina ve správě Muzea Vysočiny Jihlavva. „Vysočina je pokladnice drahých kamenů. Mezi nejcennější kusy patří vysočinské citrýny, nedají se běžně najít, vybroušené jsou nádherné,“ uvedl Ivan Mrázek. Jeho sbírka kamenů nalezených na Českomoravské vrchovině a okolí, je jednou ze dvou takto zaměřených sbírek, veškeré nálezy jsou dokumentovány včetně lokalit.  František Novák
  Od tří let hrál na housle, první tóny se naučil od hudebníků v Užhorodu. Dnes pětaosmdesátiletý pán žije velice bohatý kulturní život, je významnou regionální osobností kulturního života. Sedmnáct let byl programovým šéfem Amatérského symfonického orchestru v Humpolci. Uznání si zaslouží především za záslužnou letitou organizační práci nejen pro Národní festival, ale i pro organizování Hudebních slavností Vysočiny.

  převzato z Tiskového oddělení Kraje Vysočina
  10. 2. 2015Václav Klaus si prohlédl Poklady Vysočiny

  Téměř nenápadně bez velkých oficialit navštívil 9. února 2015 Jihlavu profesor Václav Klaus. Na pozvání hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka strávil v krajském městě Vysočiny několik hodin, které věnoval především prohlídce jedné z největších výstav regionálních muzejních institucí. „Plán navštívit Vysočinu jsem měl už zhruba dva roky, pozvání mi bylo adresováno opakovaně. Je velice příjemné vidět všechny poklady Vysočiny na jednom místě. Je důležité si uvědomit, že ne všechno bohatství této země je v Praze,“ uvedl Václav Klaus při prohlídce výstavy Poklady Vysočiny umístěné v Oblastní galerii Vysočiny a v Muzeu Vysočiny Jihlava.


  Na Vysočinu přijel Václav Klaus z Mnichova, kde přednášel. Jak vtipně poznamenal – objevil jeho řidič pravděpodobně jednu z dalších „zkratek“ z hranic až na Vysočinu. Výstavu si Václav Klaus v doprovodu ředitele Oblastní galerie Vysočiny Daniela Nováka a ředitele Muzea Vysočiny Jihlava Karla Malého prohlédl velice pečlivě. Velkou pozornost věnoval exponátu skřipek, které jsou typickým strunným hudebním nástrojem Horácka. Podrobnější komentář si vyžádal také k exponátu stonařovského meteoritu, který spadl na území Vysočiny v roce 1808. Podle odhadů odborníků je tento exponát starý více než 4,5 miliardy let. „Pak tedy patří jednoznačně k nejstarším exponátům Muzea Vysočiny Jihlava,“ uzavřel prohlídku výstavy hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.


  Profesor Václav Klaus přijel do Jihlavy mimochodem také proto, aby se zúčastnil diskuzního kulatého stolu nejen s regionálními podnikateli.

  převzato z Tiskového oddělení Kraje Vysočina
  28. 1. 2015Procházka krasohledem aneb Barvy, sny a fantazie

  Muzeum Vysočiny Jihlava připravuje výstavu obrazů Pavla Bezděčky.

  Autor se původně věnoval fotografování a ilustracím, poslední dobou však přešel k nové formě vytváření svých představ a fantazií – k počítačové grafice. V řadě obrazů uplatňuje dojmy získané z bezprostředního kontaktu s přírodou a krajinou, jiná dílka prezentují vnitřní prožitky autora. Někdy zase pracuje s prokalkulovanými improvizacemi, které se už neopírají o viděné a mají čistě abstraktní charakter. Jeho pestrá tvorba je ovlivněna různými výtvarnými směry.


  Výstava bude zahájena vernisáží ve středu 28.1.2015 v 17 hodin a pro veřejnost bude otevřena od 29.1. do 6.4.2015.

  akad. mal. Martin Kos
  28. 1. 2015Procházka krasohledem aneb Barvy, sny a fantazie
  Muzeum Vysočiny Jihlava připravuje výstavu obrazů Pavla Bezděčky. Autor se původně věnoval fotografování a ilustracím, poslední dobou však přešel k nové formě vytváření svých představ a fantazií – k počítačové grafice.
  V řadě obrazů uplatňuje dojmy získané z bezprostředního kontaktu s přírodou a krajinou, jiná dílka prezentují vnitřní prožitky autora. Někdy zase pracuje s prokalkulovanými improvizacemi, které se už neopírají o viděné a mají čistě abstraktní charakter.
  Jeho pestrá tvorba je ovlivněna různými výtvarnými směry.

  Výstava bude zahájena vernisáží ve středu 28.1.2015 v 17 hodin a pro veřejnost bude otevřena od 29.1. do 6.4.2015.
  akad. mal. Martin Kos
  27. 1. 2015Tajemství

  Třebíčská básnířka a fotografka Mirka Hedbávná představuje vítězný soubor letošního ročníku projektu E-MOC-E, který si klade za cíl propagovat uměleckou tvorbu mezi lidmi na nekomerční bázi. Zakladatel projektu Milan Deutsch jej vystihuje třemi základními prvky – emoce mají velkou moc, umění vyvolává pozitivní emoce, bez násilí a zloby a umění vzniká pro radost sobě a druhým.

  Sama autorka o svém souboru říká:

  „Tajemství je slovo, které má mnoho významů a vždy obsahuje emoce. Vzbuzuje úžas, touhu, kouzlo, očekávání, cestu, jistotu i nejistotu. Spojuje i rozděluje. Každé tajemství trvá do okamžiku, než je odhaleno. Dokud existují předěly obzoru a oblohy, světla a tmy, mosty nad řekou, nebo průhledy mlhou, průhledy do sebe sama, potud tajemství nezmizí. A nezmizí-li, vždy bude vybízet i burcovat k přemýšlení a činům.“

  Mirka Hedbávná vydala tři autorské básnické sbírky, její fotografie byly dvakrát oceněny na výstavě Praha fotografická, pravidelně se objevují na národních přehlídkách amatérské fotografie. Žije a pracuje v Třebíči.

  Po říjnové výstavě v Praze uvidí fotografie Mirky Hedbávné příznivci dobrého světla doma na Vysočině – na výstavě v Kavárně Muzeum v čase od 27. ledna do 1. března 2015.

  Mgr. Ludmila Moržolová
  22. 1. 2015Hudební nástroje v proměnách času

  Návštěvníci jihlavského muzea si v prvním čtvrtletí roku 2015 mohou prohlédnout hudební nástroje ze sbírky Jaromíra Růžičky z Prahy.

  Život pana Jaromíra Růžičky je s hudbou a s hudebními nástroji přímo propojen, v dětství začal hrát na trubku v lidové škole umění a poté působil v různých pražských dechových orchestrech.

  Sběratel se této zálibě věnuje již asi 30 let. Své „sběratelské kousky“ hledá a nalézá v různých inzerátech, burzách, obchodech se starožitnostmi, vetešnictvích a v poslední době i na internetových aukcích.

  V jeho sbírce jsou zastoupeny téměř všechny druhy existujících hudebních nástrojů. Návštěvníci výstavy se mohou těšit na dechové nástroje plechové - trubky, křídlovky, kornety, lesní i invenční rohy, baskřídlovky, tuby, heligony, dechové nástroje dřevěné – flétny, pikoly, hoboje, fagoty a klarinety. Strunné nástroje smyčcové budou zastoupeny především houslemi. Ze skupiny strunných drnkacích nástrojů budou prezentovány mandolíny, kytary, citery, loutny a tamburašské nástroje.

  Z bicích nástrojů budou ke zhlédnutí pochodové bubínky, činely, tympán i méně známé hudební nástroje.

  Ve sbírce Jaromíra Růžičky jsou zahrnuty i další předměty související s hudbou, jako jsou dirigentské taktovky, staré katalogy výrobců hudebních nástrojů, další reklamní materiály a fotografie vojenských a jiných hudebních souborů. Výstavu doplní i figurky (porcelánové i z jiných materiálů) znázorňující muzikanty hrající na různé hudební nástroje.


  Přijďte si tedy prohlédnout nástroje, které dokáží vyloudit libé zvuky provázející lidstvo po celá staletí. Výstava bude přístupna v malém výstavním sále od 23. ledna do 6. dubna 2015.

  Dana Oberreiterová
  15. 1. 2015Jak voní Vánoce za řekou Eufrat?

  V Kavárně Muzeum právě probíhá výstava kreseb dětí z daleké Arménie. Je plná známých vánočních motivů, přesto není obyčejná.

  Udává se, že v roce 301 Arménské království jako první přijalo křesťanství za státní náboženství. Pravděpodobnější je, že se tak stalo až v letech 311-313. V každém případě to znamená, že Arménie je nejstarším křesťanským státem. Vánoce slaví každoročně jako poslední na světě. Jaké jsou tedy arménské vánoce? Udržují si duchovní rozměr, nebo se také stále více přesouvají do nákupních center stejně, jako to známe z naší země? Je v Arménii o vánocích sníh? Kdo v Arménii nosí dárky? Mají v tamních rodinách také stromečky? V čem jsou oslavy Vánoc a příchodu Nového roku tak daleko od naší země stejné nebo podobné? Co nás překvapí? Čím vlastně voní ty arménské vánoce? Jak zní koledy v arménštině? A jak chutná arménské cukroví? … Přijměte pozvání a přijďte ochutnat!


  Na lednové dny roku 2015 připravilo Muzeum Vysočiny Jihlava VYPRÁVĚNÍ s Marine Harutyunyan o dětech a Vánocích v daleké zemi s prastarou křesťanskou tradicí a také DÍLNU, která jihlavským dětem i dospělým přiblíží nejmilejší zimní svátky v Arménii… a ještě něco navíc.

  15. ledna 2015 v 10 hodin se uskuteční program PRO ŠKOLY.
  (Délka trvání programu 90 min., vstupné 20 Kč, pedagogický doprovod zdarma).

  19. ledna 2015 od 16 hodin je připraven program PRO DĚTI A JEJICH RODIĆE.
  (Vstupné 20 Kč).
  Přednáškový sál Muzea Vysočiny Jihlava.

  Kapacita těchto programů je omezená, prosíme, rezervujte si svůj termín včas!

  Mgr. Silvie Čermáková
  2014
  12. 12. 2014Photographia natura 2014

  Do jedenáctého ročníku naší fotosoutěže jsme obdrželi 175 fotografií od 43 autorů. Z toho bylo 14 studentů a žáků, kteří soutěž obeslali 21 snímky.

  V pondělí 24. listopadu 2014 se sešla devítičlenná odborná porota, která pomocí bodového systému stanovila pořadí patnácti nejúspěšnějších snímků:


  1. místo
  Bílé Karpaty – cesta nad hradem Brumov (Petr Vítek)
  2. místo
  Před bouří (Vladimír Holub)
  3. místo
  Alej ke kapli sv. Jana Nepomuckého, Plandry (Michal Delín)
  4. místo
  Trojcestí (Ivo Stejskal)
  Cesta do neznáma (Leoš Tůma)
  Cestou k nebi (Vladimír Holub)
  Na Svatý kopeček nad Mikulovem (Hynek Boháč)
  5. místo
  Kamenitá (Lenka Hrůzová)
  6. místo
  Kolem Doubravky (Hynek Boháč)
  Bílé Karpaty – najdeš lesního skřítka? (Petr Vítek)
  7. místo
  Na Sněžce (Michal Delín)
  Jarní symfonie (Markéta Veličková)
  Cesta ke zřícenině hradu Ronovec (Petr Vítek)
  8. místo
  Po evropském rozvodí (Vladimír Holub)
  ...a pokaždé jinak krásná (Dana Horská)

  V kategorii „Studentská fotografie“ stanovila porota pořadí osmi nejlepších snímků takto:
  1. místo Blátivá cesta (David Šilhavý)
  2. místo Kamenitá cesta (Adéla Slabá)
  3. místo Zima vs. podzim (Veronika Vondráková)
  4. místo Ke křížku (Patricie Krupicová), Do neznáma (Kamila Zezulová)
  5. místo Sluneční svit v lese (Lenka Myslivcová), Cestou necestou (Kamila Zezulová)

  Ve čtvrtek 11. prosince 2014 se uskutečnila vernisáž výstavy celkem 84 vybraných soutěžních snímků, během níž proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže. Letošní soutěž byla opět zaštítěna patronací krajské radní, paní RNDr. Marie Kružíkové, která se slavnostní vernisáže zúčastnila, měla zde milý projev k autorům i ostatním přítomným a nejúspěšnějším autorům předala hodnotné ceny.

  Výstava bude otevřena do 25. ledna 2015 a následně bude (již tradičně) zapůjčena do Horácké galerie v Novém Městě na Moravě.

  Pavel Bezděčka
  9. 12. 2014Vánoce očima arménských dětí
  Výstava dětských kreseb s názvem Սուրբ Ծնունդ. Vánoce očima arménských dětí vznikla ve spolupráci s česko-arménskou nevládní organizací MIASIN. Všechny vystavené kresby jsou práce žáků ze tří základních škol v Jerevanu (Arménie).
  Pozorný návštěvník může z obrázků vyčíst nejrůznější tradice arménského národa, jako např. krásný zvyk zdobení stromečku granátovými jablíčky nebo jaké pokrmy se připravují na Štědrý večer.
  Ač jsou národní jazyk, písmo, zvyky a tradice obou států značně odlišné, věříme, že kouzelný svět viděný dětskýma očima spojuje nejen nás, ale všechny národy světa. Výstavu je možno zhlédnou v Kavárně Muzeum do 25. ledna 2015.
  Pavla Lajtkepová, DiS.
  5. 12. 2014DOPISování
  Od 5. prosince do 1. února vás zveme do třešťského muzea na výstavu Dopisování. Není tomu tak dávno, co jsme si místo „esemesek“ psali dopisy. Bývaly někdy na krásně zdobeném papíře, zabalené v obálce se známkou a odeslané z pošty. V poštovních schránkách na nás místo letáků čekaly pohlednice k narozeninám nebo přání k svátku. Bývalo to zdlouhavé a pracné, ale mělo to cosi do sebe. Dnes jsou to téměř zaniklé formy komunikace, a proto zapátráme v depozitáři po nejzajímavějších dopisech, pohlednicích, lístcích polní pošty, zkrátka po obsahem či formou pozoruhodné korespondenci. Výstava vás ve stručnosti seznámí i s dějinami pošty v Třešti.
  Mgr. Milina Matulová
  4. 12. 2014Co se této noci stalo

  V Malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava zazní ve čtvrtek 4. prosince méně známé adventní písně a koledy v jedinečných úpravách pro zpěv a loutnu. Účinkuje vokálně-instrumentální duo ve složení Pavla Fendrichová, zpěv a Jindřich Macek, loutna. Umělci spolupracují od roku 2002 a teoreticky i prakticky se věnují interpretaci renesančních a raně barokních písní s doprovodem loutny. Za dobu svého působení se umělci několikrát vydali i do oblastí jiné než staré hudby, do svého repertoáru zařadili i lidovou hudbu a hudbu 20. století.

  Pavla Fendrichová je absolventkou pražské Konzervatoře Jaroslava Ježka v oboru zpěv a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v oboru sbormistrovství a hudební výchova. V současné době pedagogicky působí na muzikálovém oddělení Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka, Týnské škole a Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a od roku 2010 je také externí pedagožkou zpěvu na pražské DAMU.

  Jindřich Macek absolvoval kytarovou hru na Konzervatoři v Pardubicích u prof. Stanislava Juřici v roce 1993 a pokračoval v téže třídě se studiem hry na loutnu, které zakončil absolventským koncertem v Hradci Králové v červnu roku 1999. Je historicky prvním absolventem oboru loutna na Akademii staré hudby při Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně ze třídy Miloslava Študenta (2005). V současné době působí jako ředitel ZUŠ v Havlíčkově Brodě. Koncertuje jako sólista i jako loutnista rozmanitých komorních seskupení.


  Přijměte pozvání v čase předvánočního shonu a přijďte si poslechnout písně a koledy v podání Pavly Fendrichové a Jindřicha Macka.
  Začínáme v 18:00!

  Dana Oberreiterová
  4. 12. 2014...a s Ním přišla Spása

  Muzeum Vysočiny v Jihlavě pořádá v letošním roce výstavu betlémů ze svých bohatých sbírek. Jedná se o původní jihlavské soukenické betlémy, které v takovém rozsahu nebyly ještě prezentovány. Celý fond prošel v letošním roce konzervátorským ošetřením, a je proto namístě ho v co největším měřítku představit veřejnosti. Většinou se jedná o řezbářské výtvory z poloviny 19. a počátku 20. století od dnes již neznámých autorů, což ale nic neubírá na jejich atraktivnosti. Jihlavské betlémy se stavěly každoročně v jiné podobě a i letošní interpretace je poněkud neobvyklá. Vedle jednoho rozsáhlého betlému jde o dalších 12 tématických námětů, které se v jihlavských soukenických betlémech pravidelně vyskytovaly – pastýřská scéna, tříkrálový motiv, orientální námět, těžba stříbra apod.

  Snahou organizátorů je ukázat co nejvíce z muzejního betlémového fondu. Součástí výstavy je i ukázka současné řezbářské tvorby jihlavského betlémáře a řezbáře Jiřího Musila, který obohatil svými výtvory sbírky jihlavského muzea, a jeho betlém se postupně rozrůstá.

  Výstava v jihlavském muzeu je doplněna i jedním větším betlémem a dvěma menšími náměty třešťských betlémů, které jsou rovněž v muzejním fondu, tentokrát pobočky Muzea Vysočiny v Třešti. Jedná se o původní řezané, ale i papírové betlémy z přelomu 19. a 20. století.

  Další částí výstavy jsou betlémy zapůjčené z Muzea Vysočiny v Třebíči. Jde o deset současných, ale velice originálních betlémů architekta a designera Josefa Macholána z Třebíčska.

  Výstava s názvem … a s Ním přišla Spása potrvá v jihlavském muzeu od 5.prosince 2014 do 18. ledna 2015.

  PhDr. Dana Nováková
  28. 11. 2014Kouzlo vánočních ozdob

  Je všeobecně známo, že zdobení vánočního stromku není lidovým zvykem ani tradicí, jedná se o poměrně novodobou záležitost. Jeden z prvních doložených ozdobených stromků byl vystrojen v domě ředitele Stavovského divadla Jana Karla Liebicha v roce 1812.

  Výstava Kouzlo vánočních ozdob návštěvníkům představí nejen historii, ale i současnost vánočních ozdob.

  Historické ozdoby jsou zastoupeny hlavně ozdobami z korálků kombinovaných s foukaným sklem. Korálkové ozdoby představují nejen předměty denní potřeby, dětské hračky, zvířata, ovoce, zeleninu, ale také výdobytky techniky. Mezi vystavenými exponáty najdou návštěvníci letadlo, vzducholoď a také kanón.

  Korálkové ozdoby ze své sbírky vánočních ozdob zapůjčila paní Ilona Brychtová z Třebíče. Ze svých rodinných pokladů poskytly na výstavu foukané skleněné ozdoby rozličných tvarů a barev Marie Brůzlová a Jarmila Krubová.

  Vystavené současné ozdoby jsou vlastně ukázkou řemeslného umu, ani jedna ozdoba nepochází z jakéhokoliv obchodu či obchodního řetězce, veškeré ozdoby vyrobily šikovné ruce našich „dodavatelů“.

  Zastoupeny jsou textilní techniky – paličkování, háčkování, patchwork, techniky z přírodnin – výrobky ze slámy a šustí, z rouna a ze dřeva. Ostatní ozdoby jsou drátované, z keramiky, z perníku, z korálků a dále také vizovické pečivo a vitráže. Přijďte se v čase předvánočního shonu a vánočních svátků podívat do jihlavského muzea, pokochat se krásou a jedinečností vánočních ozdob, jejich zpracováním a kouzelnými detaily.

  Výstava v malém výstavním sále potrvá do 11. ledna 2015.


  Vánoční ozdoby vystavují:
  Miluše Bahounková
  Lada Borecká
  Lenka Holasová
  Sylva Holendová
  Jana Hrevúšová
  Jana Chytalová
  Pavla Kvasničková
  Ilona Listopadová
  Dana Partyková
  Eva Řezníčková
  František Sádovský
  Eva Salátová
  Monika Sochůrková
  Věra Studená
  Hana Tomíšková
  Jara Zimolová

  Dana Oberreiterová
  21. 11. 2014Poklady Vysočiny

  Muzeum Vysočiny Jihlava a Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě si dovolují pozvat širokou veřejnost k návštěvě velkého výstavního projektu s názvem Poklady depozitářů, který je kolektivním dílem všech muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina, tj. Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě, Jihlavě, Pelhřimově a v Třebíči, dále Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě a Horácké galerie v Novém Městě na Moravě.

  Finančně výstavu zaštítil Kraj Vysočina částkou přes 1 mil. Kč; zejména propagace výstavy je pak financována pomocí přeshraničního projektu Živá kulturní spolupráce Vysočina – Dolní Rakousko, jehož nositelem je Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod. Celý výstavní projekt je výjimečný tím, že v takovém rozsahu nebyly dosud sbírky v majetku Kraje Vysočina a způsoby péče o ně představeny veřejnosti. Výstava nabízí zajímavé pohledy do muzejního a galerijního zákulisí a seznámení s tím, jak se v podobných institucích pracuje. Návštěvníkům umožní rovněž kráčet ve stopách sbírkových předmětů a absolvovat celou cestu, během které se z obyčejného předmětu stane předmět sbírkový a tím i cenný doklad proměn přírody, člověka a celé společnosti. Především však, jak už název výstavy napovídá, se představí skutečné poklady - to nejzajímavější, co muzea a galerie ve svých sbírkách opatrují. Vystavované sbírkové předměty nejsou běžně k vidění, některé nebyly dosud vystaveny vůbec nebo před mnoha lety. V řadě případů jde o unikáty, a to jak svým významem vědeckým, historickou hodnotou, uměleckým ztvárněním nebo finančním vyjádřením jejich ceny. S některými z nich jsou spojeny poutavé příběhy v souvislosti s jejich vznikem, existencí či s jejich získáním do sbírek.

  Výstava využívá všech klasických i moderních způsobů prezentace. Základem je samozřejmě vlastní prezentace exponátů, kterou doprovází stručné texty, k dispozici bude audioprůvodce a obsáhlý katalog. Zájemci budou moci nahlédnout do publikací, které jednotlivé instituce vydaly v posledních letech, případně se zúčastnit soutěže o ceny formou kvízu. Výstavu budou doprovázet přednášky pro školy i pro odbornou veřejnost, připraven je program pro školy, pro nejmenší návštěvníky dotykové pexeso, tematické velkoformátové puzzle a další aktivity.

  Projekt byl od začátku připravován jako putovní. První instalace bude v Jihlavě (muzejní sbírky budou představeny v Muzeu Vysočiny Jihlava, galerijní sbírky v Oblastní galerii Vysočiny), postupně bude následovat prezentace výstavy v průběhu roku 2015 a na začátku roku 2016 v Třebíči, Havlíčkově Brodě, Pelhřimově a v Novém Městě na Moravě. Výstava v Jihlavě bude pro veřejnost otevřena v pátek 21. listopadu a návštěvníci si ji mohou prohlédnout do 22. února 2015. Vstupné na výstavu je stanoveno jednotné 40 Kč (zlevněné pro děti do 6 let, studenty a důchodce 20 Kč). Se vstupenkou zakoupenou v muzeu bude možné kdykoliv navštívit také část výstavy, která je instalována v Oblastní galerii Vysočiny, a naopak

  RNDr. Karel Malý, Ph.D.
  21. 11. 2014Dějiny na vlastní kůži: Jak se dělá revoluce

  Muzeum Vysočiny zve k listopadové muzejní besedě, tentokrát na revoluční téma. Beseda je již třetí z letos zahájeného volného cyklu Dějiny na vlastní kůži, jehož záměrem je přivést na muzejní půdu témata žité a autenticky zprostředkované historie. Tedy nejenom té, kterou lze z bezpečné vzdálenosti objektivně popsat a založit do depozitáře.


  Beseda třetí Dějiny na vlastní kůži: Jak se dělá revoluce je naplánovaná na pátek 21. listopadu 2014 a bude se věnovat momentům, kdy se dějiny tvoří na ulici, a to jak z pohledu těch, kteří se ocitli na tribunách a kteří se později nejspíš ocitnou v učebnicích, tak těch, kteří tyto události prožívali a zaznamenávali jako lidé „z davu“. Vrátí se k listopadovému a následnému dění v Československu v roce 1989 a paralelně připomene revoluční dění na Ukrajině právě před rokem, kdy byly zahájeny demonstrace na kyjevském Majdanu, jež zpočátku zdaleka nevěstily následující krvavé zakončení a nynější válečný vývoj.


  Hlavním tématem bude střet ideálů a reality. Důležitá je přitom právě osobní rovina, autentické vzpomínky, dojmy, optimismus i skepse, naděje, očekávání, zklamání, vítězství a prohry. Chceme prostřednictvím těchto besed nabízet především další možné úhly pohledu na historické události.


  S hosty besedy tedy bude možné spoluprožít hned dvojí historickou zkušenost. Přijdou aktivní účastníci "sametové revoluce" v roce 1989, kteří představovali její ideály, iluze i motor. Dnes s odstupem bude jistě zajímavé jejich vyprávění, hodnocení, srovnání. Besedy se též zúčastní přímí účastníci nebo lidé jinak spojení s Majdanem a následným děním na Ukrajině.


  Jan Dušek přiveze sérii fotografií, které mu zůstaly ze 40 filmů vyvolaných během listopadových dní roku 1989, a nechá nahlédnout do svého deníku. Autorem deníkových záznamů je také jedna z výrazných postav sametové revoluce Martin Mejstřík - i on přijede do jihlavského muzea besedovat.


  Součástí besedy bude také čtení z Deníků Majdanu, autentických textů, které uvedlo letos již několikrát v plné verzi divadlo Feste, a projekce dokumentu, který natočili v prosincových dnech přímo v ulicích Kyjeva a který zprostředkuje zákulisí Euromajdanu.


  Besedy si zachovávají uvolněnou atmosféru kavárenské debaty a je vítaná také aktivní účast publika.

  Podle jejich organizátorky Mgr. Silvie Čermákové jsou vždy hlavním mottem slova Pavla Tigrida: "Jen dogmatikové a fanatici znají jedinou pravdu a všechny odpovědi."


  Pozvání přijali:
  Jan Dušek - Novinář a fotograf, v roce 1989 student žurnalistiky a přímý účastník studentských demonstrací
  Martin Mejstřík – Jedna z výrazných osobností sametové revoluce, novinář, politik, aktivista
  Ilnara Dudash – Pochází z Ukrajiny, žije v Brně a je jednou z duší hnutí Euromajdan Brno, které se věnuje nejen aktuálnímu dění na Ukrajině, ale také je pořadatelem a nejrůznějších kulturních akcí a setkání a propagátorem ukrajinské kultury.
  Petra Ševců a Ondřej Hruška – tvůrci dokumentu ze zákulisí revoluce, osobité zprávy o emocích, nadějích a horkém boršči na kyjevském Majdanu z prosince 2013.

  Mgr. Silvie Čermáková
  31. 10. 2014Do-ne-be-an-dě-lům aneb v rytmu umíráčku

  V pátek 31. 10. od 17 hodin se muzejní prostor promění v dušičkový hudebně poetický happening na pomezí slova, zvuku, života a smrti. Originální a netypická „dernisáž“ bude volně tematicky provázaná s výstavou Pohřbívání a hřbitovy v historii Jihlavy a s výstavou dekalků výtvarníka a malíře Jánuše Kubíčka. Obě tyto výstavy budou v Muzeu Vysočiny Jihlava otevřené do 17. listopadu.


  Hapenningy organizované básníkem Alešem Kauerem mají vždy poněkud variabilní obsah, přesah i dosah. Rozpomenout se lze na tematicky sevřenější večery: Václav Havel Básník, Magor (básně Ivana Martina Jirouse), Ponurý purpur (básně Filipa Topola), hapeningy vymezené básnickým stylem i hudbou: Beat Generation vol. I - III., Nonsensová poezie, Milostná & erotická poezie, ale i večery na pomezí slova, hudby, akce a videoprojekce: Večírek na konci světa, Umění je mrtvo, Ať žije DADA!


  A právě na poslední z nich se pokusí navázat večer s názvem Do-ne-be-an-dě-lům aneb V rytmu umíráčku. Rytmus zrození / smrt nemusí být vždy jen obligátní opilecké veselí versus funebrácký pochod. V myslích kreativně založených lidí ho může vyjadřovat například pohyb, tanec mezi jarním nádechem a zimním výdechem.


  Svědectví slov podtrhnou aktéři, dnes vesměs studenti DAMU, herci, a lidé uvažující o umění trochu jinak: Lumíra, Karolína Hlaváčková, Tom Hron, Zdeněk Stejskal, Jan Typlt, Kryštof Čeřovský, Lukáš Kundera, Jiří Šalomoun, Jarda Plvan s Hobity.


  Za hudebně-rytmickým uskupením Iglau Ungenau stojí Aleš Kauer a Martin Dobíšek.


  Zazní texty básníků klasiků Guillauma Apollinaira, Karla Šiktance, J. H. Krchovského, Petra Bezruče, lidová poezie, ale i autorské texty a komentáře s apokalyptickými vizemi a přesahy k černě odstíněnému humoru.


  Bude to večer, v němž všechno bude neočekávané.

  Přijďte a nechte se překvapovat, jste srdečně zváni!


  Mgr. Silvie Čermáková
  21. 10. 2014Alfred Krzemieň: Pamírská zastavení
  Kdo je Alfred Krzemieň?

  Narodil se v roce 1956 v Českém Těšíně. Své první fotografické pokusy se starým měchovým fotoaparátem Kodak učinil již v dětském věku, ale vážněji se začal zabývat fotografováním až ve svých 25-ti letech, kdy v sobě objevil lásku k horám.

  Do roku 1989 postupně navštívil většinu tehdy dostupných slovenských, bulharských a rumunských hor. Po pádu totalitního režimu zamířil do skutečných velehor, jako jsou Andy, Pamír, Ťan-Šan, Kavkaz a v neposlední řadě Alpy, kde podnikl řadu výstupů. V roce 1998 stanul na nejvyšším vrcholu amerického kontinentu Aconcagui (6 959 m. n. m.), o čtyři roky později na 7 134 metrů vysokém Piku Lenina. V roce 2011 si splnil životní sen a navštívil Himaláje.

  Během času se z pouhého dokumentování svých cest dopracoval až k cílenému záměru zprostředkovat divákovi svědectví o měření sil člověka s majestátem velehor. Svými fotografiemi se snaží zachytit divokou krásu horské krajiny, atmosféru nezměrných pustých ledovcových údolí a pyšných štítů i prostý život horalů v jejich stínu.


  Výstava v Kavárně Muzeum prezentuje fotografie z expedice Pamír – Lenin Peak 2002.

  Mgr. Jiří Juřička
  25. 9. 2014S mečem a štítem. Vojenství středověku na Českomoravské vrchovině.

  Na podzim tohoto roku jsme připravili další dotykovou výstavu, která tak volně navazuje na interaktivní projekty z let minulých, jako byla výstava o pravěkém textilu Šaty dělaj pračlověka nebo výstava Kelti jdou, Kelti jdou!, která se věnovala keltskému odkazu a stopám, které Keltové zanechali zde na Vysočině.


  Výstava „S mečem a štítem“ představuje téma ranně a vrcholně středověkého vojenství v celé jeho šíři. Zabývá se nejen obecnými tématy, jako je vojenský výcvik, průběh bitvy, technika boje, obléhání, zbraně a zbroj, platícími pro celé české a moravské země, ale také se snaží přiblížit návštěvníkovi specifika zdejší sídelní oblasti Českomoravské vrchoviny, které měly vliv na pohyby vojenských skupin či celého vojska.


  Oblast Českomoravské vrchoviny je obecně chápána jako tzv. netradiční sídelní oblast, proto jsou pravěké a ranně středověké doklady osídlení či působnosti člověka na tomto území spíše sporé. Do začátku kolonizace (do poč. 13. století) byla česko-moravská hranice skutečnou periferií, dosti vzdálenou od center v Praze, Olomouci, Brně nebo Znojmě. Přesto byla tato oblast pomezního hvozdu od pradávna osídlena. Usazovalo se zde venkovské obyvatelstvo, které se živilo hlavně zemědělstvím, chovem dobytka a prodejem produktů získaných z lesa. Další obživou obyvatelstva mohl být profit z cestovního ruchu, který probíhal po středověkých stezkách křižujících prakticky jinak nenarušený pomezní lesní hvozd.


  Můžeme říci, že v historii se oblasti Českomoravské vrchoviny nedotkly žádné zásadní vojenské střety. Nicméně sídelní oblasti, které zde postupně vznikaly, bylo potřeba nějak chránit. Vznikaly první hrady, strážní místa (odtud toponyma Stráž, Stražiště, Čihadlo), opevněné dvorce (Červená Řečice, Želiv, Větrný Jeníkov …), z nichž se postupně stávala města obehnaná hradbami. A právě z těchto důvodů se zde vojenské ozbrojené skupiny pohybovaly.

  K menším vojenským střetům zde jistě docházelo. Mohlo jít o různé sousedské spory šlechtických rodů, které začaly osidlovat zdejší kraj v souvislosti s kolonizací (od poč. 13. století), nebo šlo o kampaně markrabských válek z přelomu 14. a 15. století.


  Na výstavě bude ke zhlédnutí replika středověkého vojenského stanu s vybavením. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet výstroj středověkého bojovníka, uvidí postavy šlechtice v civilním oděvu, šlechtice ve zbroji a jeho panoše a také hlídače zemské brány. Výstavu budou doplňovat sbírkové předměty - militária z místních nálezů.


  Ač jsou války tím nejhorším, co lidstvo „vynalezlo“, patří k velice populární oblasti výzkumu jak z řad laiků, tak i vědeckých pracovníků. Jejich studium nám ukazuje, jak sofistikované nástroje, zbraně a ochranu člověk postupně vynalézal. Právě rychlý technologický pokrok jdoucí ruku v ruce s rozvojem medicíny v časech války zformovaly naši současnou společnost. Kdo nezná svou minulost, nezná ani svou přítomnost a je nucen chyby z minulosti opakovat.


  Vernisáž výstavy proběhne 25. září v 17:00. V rámci výstavy proběhnou 2 tématické přednášky. Dne 2. října přednáška nazvaná Vojenství doby královské – BITVA - výcvik, taktika, logistika a možnosti vrcholně středověkého vojska při polním střetu (13.-14. století) a dne 14. října přednáška s názvem Vojenství doby královské – OBLÉHÁNÍ - taktika a zázemí vrcholně středověkého vojska při obléhání středověkých měst a hradů (13.-14. století). Obě přednášky přednese Mgr. Pavel Macků (NPÚ Telč).

  Pavla Lajtkepová, DiS.
  25. 9. 2014Tajuplné krajiny - makrokosmos a mikrokosmos

  Jihlavské muzeum otevře 25. září 2014 tematicky ojedinělou výstavu fotografií „Tajuplné krajiny – makrokosmos a mikrokosmos“. Autorem fotografií je Ing. Karel Daněk, Ph.D., všechny fotografie vznikly na běžně dostupných a autorem upravených přístrojích.


  Výstava představuje dva na první pohled zcela odlišné světy: „makrokosmos“ vesmíru kolem nás, do kterého autor nahlíží pomocí fotografií z hvězdářských dalekohledů, a „mikrokosmos“ fotografií mikroskopických řas ze skupiny krásivek.


  Výstava ale není „jen“ dokumentací objektů zajímavých z pohledu vědce či badatele. Výtvarné pojetí fotografií, hra autora se světlem, tvary i technickými možnostmi přístrojů, paralelizace makro a mikrosvěta i filozofický nadhled fotografií vedou diváka k zamyšlení nad měřítky světa, relativizují naše místo a úlohu v něm a probouzí v návštěvníkovi výstavy fantazii i chuť vydat se spolu s autorem na cesty do „jiných světů“.


  Výstava je přístupná v prostoru muzejních arkád do 30. listopadu 2014.

  RNDr. Karel Malý, Ph.D.
  23. 9. 2014Pohřbívání a hřbitovy v historii Jihlavy

  Pro dušičkový podzimní čas připravilo Muzeum Vysočiny Jihlava výstavu Pohřbívání a hřbitovy v historii Jihlavy, která bude otevřena od 23. září do 17. listopadu 2014. Výstava není zevrubným zmapováním historie pohřebnictví v Jihlavě. Zpracovává téma smrti především v kontextu kulturní historie a nabízí tak zamyšlení nad tím, jakou roli přisuzujeme tomuto tématu dnes. Zabývá se smrtí jako nedílnou součástí života a kulturní historie a vrací se hned do několika hlavních historických období: středověku, renesance, baroka, období osvícenství (tj. 18. století) až po konec 19. století.

  Návštěvníci se dovědí, jak důležité je zemřít dobrou smrtí, seznámí se s různými způsoby pohřbívání a také s různými zvyky a rituály, které se v souvislosti se smrtí v minulosti dodržovaly, zajímavá jsou například opatření, která bylo třeba dodržet, aby se zabránilo návratu zemřelých mezi živé.

  Z archeologických nálezů bude k vidění například výbava hrobu jihlavské ženy z počátku 17. století, tedy z období třicetileté války, a nálezy z krypty kláštera v Nové Říši. Ojedinělá je příležitost prohlédnout si v kompletní podobě podlahu kostela sv. Jakuba, která skrývá více než 170 náhrobníků.

  Také každý rok chodíte zapalovat dušičkové svíčky? Pro návštěvníky je pro tento čas připravený BONUS, kterým je originální "dernisáž": v pátek 31. 10. se muzejní prostor promění v dušičkový hudební a poetický happening s netradičním občerstvením, který by mohl být příležitostí k zamyšlení mimo jiné nad smyslem či vyprázdněností některých současných rituálů. Nechte se překvapit!

  Současně bude v mázhausu muzea výstavu provázet a tematicky doplňovat kolekce obrazů jednoho z našich nejvýznamnějších výtvarných umělců druhé poloviny dvacátého století Jánuše Kubíčka.

  Mgr. Silvie Čermáková
  23. 9. 2014Jánuš Kubíček - Dekalky

  Kdo byl Jánuš Kubíček?


  Výtvarník, malíř, grafik a hluboký myslitel umění se narodil v roce 1921 do uměleckého prostředí. Jeho otcem byl osobitý brněnský sochař Josef Kubíček, vedle Antonína Procházky nebo Bohuslava Fuchse výrazná osobnost meziválečné kultury. Rodina Kubíčkova udržovala styky s předními českými umělci: F. Foltýnem, R. Kremličkou, E. A. Longenem, V. Nezvalem, V. Špálou, R. Těsnohlídkem, k nejbližším rodinným přátelům patřili Jiří Mahen a Jan Trampota.

  Sám Jánuš Kubíček byl později hostujícím členem SVU Mánes v Praze a SVU Aleš v Brně. Spolu s blízkým přítelem malířem Bohumírem Matalem stál u zrodu skupiny Brno 57 (K. Hyliš, Jos. Kubíček, Z. Kudělka, B. Matal, P. Navrátil, I. Ruller, Z. Řihák, P. Spielmann, V. Vaculka, V. Vašíček a J. Zemina), k níž patřil široký okruh umělců, historiků, teoretiků umění i architektů.

  Kromě mnoha ceněných malířských pláten jsou hodné pozornosti také jeho realizace ve volném prostoru. Z nich největší je mozaika Slunce a pohyb na sportovní hale Královopolské strojírny v Brně – Králově poli. Spolupracoval také na vítězném návrhu pavilonu ČSSR pro EXPO ´70 v Ósace.

  Tvorba Jánuše Kubíčka je zastoupena ve všech našich významných galerijních sbírkách a dosud byla představena veřejnosti na sto osmdesáti výstavách ve třinácti zemích.

  Vystavený soubor dekalků vytvořil Jánuš Kubíček krátce po smrti své matky v roce 1980.

  Mgr. Silvie Čermáková
  13. 9. 2014Muzeum na dlažbě

  Netradiční listování starými kronikami, netradiční pojetí jihlavské historie, studentské divadlo, hledání časů dávno minulých při procházkách městem... a k tomu třeba teplý čaj. To vše se chystá v Muzeu Vysočiny Jihlava ve spolupráci se studenty Střední uměleckoprůmyslové školy v Heleníně. Kroniky budeme spolu otevírat každou sobotu od 13. září až do 4. října. Příběhy z dobrých i zlých časů kdysi stříbrného města umožní setkání s Jihlavou a jejími dávnými obyvateli tak, jak jste je zatím možná neznali a jak byste nečekali.


  Projekt Muzeum na dlažbě je určen všem, které láká objevovat, co skrývají stíny minulosti, poznávat, jaká byla Jihlava za časů našich předků a jací byli lidé, kteří stejnými ulicemi, jako my dnes, procházeli po dobu bezmála osmi minulých staletí.


  Každou sobotu bude ve 14.30 v Malovaném sále v Kavárně Muzeum sehráno originální divadelní představení na motivy příběhů z městských kronik v podání studentů SUPŠ Helenín a v 15.30 bude následovat komentovaná procházka, při které městem i jeho minulostí bude provázet Mgr. Silvie Čermáková. Každá sobota bude věnovaná jedné části jihlavské historie:


  13. 9. Příběh středověký:
  O strašlivém přepadání a právu spravedlivém

  20. 9. Příběh renesanční:
  Kterak se provazník Huber upsal ďáblu a jiné pohromy

  27. 9. Příběh barokní:
  Stříbrná kulka pro ďábelského kapitána

  4. 10. Příběh z věku páry:
  Kinematograf aneb groteska z jihlavské krčmy

  Příležitost shlédnout adaptace dávných příběhů se již nemusí opakovat! Každý týden ožije jeden exkluzivně právě pro projekt Muzeum na dlažbě, každé představení bude premiérou a odehraje se pouze jednou!


  Mgr. Silvie Čermáková
  11. 9. 2014Otevření nových expozic

  Muzeum Vysočiny Jihlava zpřístupní veřejnosti od 19. září 2014 nové expozice.


  Po dvou letech náročné administrativní přípravy a intenzivních stavebních i instalačních prací otevře muzeum v historických budovách na Masarykově náměstí 57/58 v Jihlavě nové expozice. Celkové výdaje na projekt jsou více než 13,6 milionu korun. Financování bylo zajištěno v převážné míře z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod, mimořádnou dotací na vznik expozic přispěl Kraj Vysočina a sponzorským darem firma AON. Veškeré práce se podařilo realizovat za plného provozu muzea.


  Různě intenzivními obměnami prošly všechny muzejní expozice – u novějších došlo k částečné reinstalaci, jiné byly změněny zcela nebo vznikly i expozice tematicky úplně nové. Nejrazantnější změnou prošly části muzea věnované živé přírodě (původní expozice byly instalovány v 60. letech 20. století), nové jsou expozice nejstarších a nejnovějších dějin regionu. Návštěvníkům budou zpřístupněny i některé dosud uzavřené prostory. Všechny nové expozice mimo klasických muzejních způsobů prezentace využívají i AV techniku a interaktivní prostředky.


  K otevření expozic připravilo muzeum mimořádnou akci – v otevírací den a následující 2 víkendové dny (tj. od 19. do 21. září 2014) má každý návštěvník možnost získat k zakoupené vstupence druhou vstupenku stejné hodnoty zdarma.


  Otevřením expozic muzeum uzavírá čtyřleté, finančně i organizačně vysoce náročné období kvantitativních a kvalitativních změn (budování nového depozitáře, stěhování sbírek a tvorba expozic).

  RNDr. Karel Malý, Ph.D.
  9. 9. 2014Ctirad Drdacký - Doteky inspirace

  Muzeum Vysočiny Jihlava připravilo pro návštěvníky Kavárny Muzeum od 9. září výstavu výtvarných prací Ctirada Drdackého.

  Ctirad Drdacký se narodil v roce 1946 v Brně a po studiu na brněnské univerzitě působil dlouhá léta jako učitel. Svůj volný čas věnoval řadě koníčků, na které se ve větší míře dostalo až po jeho odchodu do důchodu. Mezi autorovými zálibami však čestné místo zaujímá výtvarná tvorba, tj. kreslení a malování všeho druhu. Své portréty, krajinky či zátiší představil na několika menších výstavách amatérských autorů v Jihlavě.

  Výstava v Kavárně Muzeum přinese ukázky z autorovy tvorby posledních dvou let a bude k vidění do 19. října.

  Mgr. Ludmila Moržolová
  31. 7. 2014František Dörfl - Výběr z tvorby

  V Muzeu Vysočiny Jihlava jsme na druhou polovinu léta připravili výstavu prací významného jihlavského umělce, člena Sdružení výtvarných umělců Vysočiny, Františka Dörfla (*1934).

  Potřeba zkoumat vizuální zákonitosti a ztvárňovat své snivé světy přivedla autora již v šedesátých letech minulého století k abstraktní tvorbě. Od té doby vytvořil nesčíslné množství grafik, olejů, akrylů, koláží, asambláží a plastik, které pilně vystavoval nejen v tuzemsku (zde měl František Dörfl již 27 autorských a 35 společných výstav), ale i v zahraničí (mnohokrát vystavoval ve Španělsku a Německu, dále v Itálii, Litvě, Nizozemsku, v USA a na Slovensku).

  Jihlavská veřejnost mohla naposledy shlédnout práce Františka Dörfla na velké autorské výstavě v Oblastní galerii Vysočiny, a to v roce 2010. Letošní výstava, kterou pořádáme na počest autorových 80. narozenin, představí nejen starší dosud nevystavovaná díla, ale také Dörflovu nejnovější tvorbu, plnou jásavých barev a životního optimismu.

  Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 31. července 2014 v 17 hodin ve výstavní budově Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 57. Výstavu uvede a o autorovi promluví kunsthistorička PhDr. Dagmar Jelínková z Národní galerie v Praze.

  Výstava bude otevřena do 21. září 2014.

  Pavel Bezděčka
  22. 7. 2014Karel Slimáček - Pohledy pod pokličku

  Autorská výstava člena Horáckého fotoklubu Jihlava poodhaluje pomyslnou roušku výrobního tajemství vzniku atraktivních fotografií.

  Kromě fotoaparátu, nadšení, štěstí na světlo a situaci (a někdy i ochoty si přivstat) je nezbytné zvládnout rutinu samotného pořízení snímku a také jeho následné zpracování do finální podoby, která diváka zaujme. Tyto postupy autoři obvykle nesdělují a prezentují pouze výsledek své tvorby.

  Karel Slimáček však konfrontuje hotové fotografické obrazy se surovými snímky z digitálního fotoaparátu, aby tak představil postupy, které sám používá, a tímto zajímavým způsobem inspiroval méně zkušené jihlavské a snad i přespolní foto-nadšence.

  Výstava bude otevřena od 22. července do 7. září 2014 v Kavárně Muzeum na Masarykově náměstí 55 v Jihlavě.

  Pavel Bezděčka
  5. 7. 2014Středověké hry na Roštejně

  5. července 2014 se již po sedmé v lesích mezi Třeští a Telčí na středověkém hradě Roštejně koná historizující akce pro malé i velké diváky.

  Ta vás alespoň na chvíli vytrhne ze stereotypu všedních dní a přenese vás do časů dávno minulých, kdy hrady střežili udatní rytíři, panstvo bavili šikovní kejklíři a šlechta tomu všemu udílela rozkazy.

  Ano, je tu další díl historizující akce pro celou rodinu s názvem Středověké hry, na které pořádající umělecká agentura KAŠPAŘI z Polné úročí své letité zkušenosti v oboru. Záštitu nad letošním ročníkem navíc převzal Kraj Vysočina, v zastoupení radní pro oblast kultury a cestovního ruchu paní RNDr. Marie Kružíkové. Mediálním partnerem je hitrádio Vysočina.

  Návštěvníkům se na Roštejně úderem poledne otevře lukostřelnice, tržiště a dobový tábor s interaktivní ukázkou řemesel. Dále vás od druhé hodiny odpolední čeká šermířské vystoupení skupiny BELLÁTOR, vaše bránice bude pokoušet fenomenální kejklíř, žonglér a klaun PUPA, pořadatelská agentura KAŠPAŘI zláká děti do svého interaktivního divadélka a muzikou návštěvnictvo obšťastní hrad rock QUANTI MINORIS.

  Nebude chybět ani tanec, zpěv a připraveno bude pro všechny hladové a žíznivé návštěvníky též občerstvení.

  Po skončení odpoledního programu navazuje od půl deváté večerní představení muzikálu NOC NA KARLŠTEJNĚ, přímo na nádvoří hradu, v podání DS Karla Čapka a skupiny Hebrix z Třeště, hostovat s ohněm budou v představení exkluzivně také umělci z agentury KAŠPAŘI.

  Na večerní divadlo je vstupné vzhledem k omezené kapacitě prodáváno zvlášť, návštěvníci si ho však mohou zakoupit během odpoledne ve zvýhodněném celodenním balíčku.

  Vstupné je slosovatelné o ceny.

  převzato z www.kaspari.cz
  1. 7. 2014Paličkovaná krajka

  Telčské muzeum bude v letních a podzimních měsících patřit ukázkám z tvorby současných krajkářek z Vysočiny.

  Paličkování se ve své nejjednodušší podobě dle některých zdrojů objevuje u Slovanů už na přelomu 10. a 11. století. Všeobecně je za kolébku paličkování považována Itálie, kde se za pomoci paliček vyrábí krajka od začátku 16. století a odkud se potom velmi rychle rozšířila do celé Evropy.

  Technika paličkování je založená na křížení a uvazování volných nití, které jsou navinuté na dřevěných paličkách. Předem navržený vzor je připevněn na podušce neboli herduli a nit se vede kolem jednotlivých špendlíků, aby vznikl požadovaný motiv. Materiálem pro výrobu krajek bývá bavlna, příze, hedvábí, dracouny, vlna a další.

  V českých zemích patřila výroba krajky na některých panstvích k robotním povinnostem a pro poddané platil zákaz krajku používat při zdobení svých oděvů. Císařovna Marie Terezie prohlásila ve druhé polovině 18. století krajkářství za svobodnou živnost a téměř zároveň vznikla první krajkářská škola. Další století přináší rozmach strojové výroby krajek, zakládaly se dokonce továrny na jejich výrobu, které silně konkurovaly domácké rukodělné výrobě.

  Paličkovaná krajka i dnes nachází svá tradiční uplatnění, používá se při zdobení oděvů, při výrobě šperků a rozličných miniatur (např. vánočních ozdob) a při vytváření prostorových interiérových dekorací.


  Výstavu, na kterou Vás tímto zveme, můžete navštívit od 1. července do 31. října 2014, otevřeno je denně mimo pondělí.


  Vystavující paličkářky:
  Jitka Balounová
  Irena Dvořáková
  Jana Enderlová
  Iva Formanová
  Marie Holubová
  Dana Kuzdasdasová
  Jaroslava Lánová
  Zdena Polzerová
  Dagmar Trávníčková
  Martina Vaňkátová

  Helena Grycová Benešová
  26. 6. 2014K lovu, boji, na parádu

  Muzejní sbírky se ukládají v depozitářích ve valné většině podle materiálů. To, co je ve stálých expozicích, je jen malý zlomek, mimo jiné také proto, že každé osvícení denním světlem, kolísání vlhkosti a teploty a manipulace ovlivňuje životnost některých materiálů, zejména textilií a papíru. Přesto je důležité alespoň na kratší dobu část sbírkových předmětů veřejnosti zpřístupnit.

  Textilní sbírka Muzea Vysočiny Jihlava, na niž tentokrát padla volba, je velmi rozsáhlá a není jednoduché rozhodnout, co by bylo pro návštěvníky přitažlivé a jak exponáty prezentovat.

  Jak název K lovu, boji, na parádu napovídá, půjde o ukázky oděvů a dalších textilií se zbraněmi pro různé příležitosti. Uniformy, spolkové a služební symboly, pokrývky hlavy a chladné i palné zbraně pochází většinou z 2. poloviny 19. století.

  K lovu patří informace o jeho starých technikách, ukázky zbraní a trofejí. Zdobné prapory a stuhy a úřednické šavle zastupují parádu, nechybí ani opravdu „parádní“ dělo.

  Prezentována je také vojenská historie Jihlavy vrcholící aktuálním výročím, kdy zanedlouho po Sarajevském atentátu se na náměstí loučili příslušníci 81. pluku a odjížděli na bojiště prvního celosvětového konfliktu.


  Výstava bude zahájena 26. června v 17 hodin vernisáží, na níž promluví historik PhDr. Zdeněk Jaroš. Potrvá od 27. června do 7. září.

  Sylva Pospíchalová
  20. 6. 2014Židovské památky na Vysočině

  Ačkoliv výjimečnost židovských památek na Vysočině reprezentuje především židovská čtvrť v Třebíči zapsaná roku 2003 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, lze na území kraje najít i další pozoruhodné památky kdysi početné židovské komunity jako jsou synagogy, židovské čtvrtě či hřbitovy.

  Příležitost seznámit se s touto specifickou součástí kulturního dědictví nabízí výstava „Židovské památky na Vysočině“ přístupná ve dnech 20. 6. – 24. 8. v Muzeu Vysočiny Jihlava. Fotograficky zdokumentovaným architektonickým památkám rozděleným dle jednotlivých lokalit jsou věnovány výstavní panely. Zachycují i rekonstrukce staveb, jako byla roku 2014 dokončená obnova novorománské budovy synagogy v Nové Cerekvi určené pro muzejní účely.

  Výstava představuje také výběrovou kolekci sbírkových předmětů muzeí, například z Třeště, Telče a Třebíče, jež dokumentují společenský a náboženský život místních Židů. Největší podíl zaujímají ukázky hodnotného fondu Městského muzea Polná. Mezi nimi vyniká pláštík na Tóru z modrozeleného hedvábného atlasu z roku 1762 či mosazný svícen - chanuka se znázorněním postav Mojžíše a Melchisedecha z období let 1780 až 1800. Z třebíčských sbírek bude vystaven např. stříbrný pohár věnovaný židovskou obcí roku 1868 místodržícímu radovi Watzkovi.


  V rámci výstavy bude 24. 6. v 17:00 pořádána přednáška Mgr. Ivy Steinové nazvaná Židovské hřbitovy, pravidla pohřbívání a symbolika výzdoby náhrobků, v níž se přednášející zaměří na oblast Vysočiny.

  PhDr. Radim Gonda, Ph.D.
  17. 6. 2014Mouchy a surrealismus

  Výstava kreseb (novoročenek a ilustrací) našeho předního znalce dvoukřídlého hmyzu, RNDr. Jindřicha Roháčka, CSc. (Slezské zemské muzeum, Opava).


  Autor je celosvětově uznávaným odborníkem na některé skupiny dvoukřídlého hmyzu; dosud pro vědu objevil a popsal více než dvě stovky druhů. K této práci využívá svého vynikajícího pozorovacího talentu a přesné ilustrační kresby. Jeho ilustrace jsou vzorem pro mnohé entomology.

  Pro vědeckou přesnost a vynikající kvalitu provedení kreseb určovacích znaků jsou systematické studie Jindřicha Roháčka vysoce ceněny. Za čtyřicet let výzkumné a publikační aktivity vytvořil ke svým monografiím a článkům téměř 5200 ilustračních obrázků, což reprezentuje přes tisíc celostránkových tabulí.

  Pro výstavu autor shromáždil 74 surrealistických i odborných ilustrací.


  Výstava bude otevřena od 18. června do 7. září 2014; vernisáž se uskuteční v úterý 17. června v 17 hodin v budově Muzea Vysočiny Jihlava č. 57/58 na Masarykově náměstí v Jihlavě.

  Pavel Bezděčka
  16. 6. 2014Dějinný zlom života lidí i na Telčsku

  V letošním roce vzpomínáme 100. výročí zahájení první světové války, která probíhala od roku 1914 do roku 1918. Bezprostřední záminkou k válce se stal atentát na arcivévodu a následníka trůnu Františka Ferdinanda dEste v Sarajevu. Rakousko-Uhersko odvetou vyhlásilo válku Srbsku, čímž vyvolalo řetězovou reakci vedoucí k světové válce.

  Během jednoho měsíce se Evropa ocitla ve válečném konfliktu. První světová válka zasáhla Evropu, Afriku a Asii. Během těchto několika let bylo mobilizováno 60 milionů vojáků.

  Válka skončila vítězstvím Dohody a kapitulací poražených Ústředních mocností. Formálním zakončením války byly Pařížské předměstské smlouvy v roce 1919.

  Připomínkou těchto tragických událostí je výstava s názvem „Dějinný zlom života lidí i na Telčsku“ v Městské galerii Hasičský dům v Telči. Slavnostní zahájení proběhne 16. června 2014 ve 14 hodin v malé výstavní síni. Úvodní slovo pronese Mgr. Roman Fabeš, starosta města a doc. PhDr. Eva Melmuková.

  Výstavu pořádá Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč, Město Telč ve spolupráci s Muzejním spolkem v Telči a bude trvat do konce října 2014.

  Helena Grycová Benešová
  13. 6. 2014Paličkovaná krajka Lenky Malátové

  Zájem a pozitivní reakce návštěvníků loňské výstavy krajkářek z Vysočiny nás ujistily, že právě stará řemesla jsou tím, co v muzeích v této uspěchané technické době rádi nacházíte.

  Proto si dopřejeme pokračování. Prastarou techniku paličkování si budeme znovu připomínat v třešťském muzeu a to od 13. června do 31. srpna v podobě výstavy prací Lenky Malátové, jedné z nejznámějších současných textilních výtvarnic a krajkářek.

  Autorka je absolventkou Školského ústavu umělecké výroby v Praze, členka Vzdělávacího spolku Vesna v Brně, lektorka kurzů ručně paličkované krajky a autorka řady knih o paličkování. Její tvorba byla oceněna Diplomem Muzea krajky na bienále české krajky ve Vamberku v r. 2012.

  „Krajkám se věnuji více jak dvacet let a staly se mou celoživotní náplní a posláním“, říká Lenka Malátová. „Pocházím z malého městečka ve východních Čechách, z Brandýsa nad Orlicí, kde jsem vychodila základní školu. Od útlého věku jsem ráda kreslila a věnovala se ručním pracím, v čemž mě podporovala celá rodina.

  Po absolvování Školského ústavu umělecké výroby v Praze se mi dostalo nejlepšího vzdělání v tomto oboru, rok jsem pracovala jako domácí krajkářka a návrhářka v ateliéru Otýlie Borské v Kutné Hoře. Od roku 1987 trvale žiji v Brně. Doplnila jsem si pedagogické vzdělání a nepřetržitě vyučuji ručně paličkovanou krajku v zájmových kurzech. Z počátku jsem pracovala jako učitelka pod ŠÚUV, později jako pedagogický pracovník SVČ Lužánky, nyní pracuji svobodně na živnostenský list.

  Na základě dlouholeté pedagogické praxe a výtvarného tvoření jsem své zkušenosti a nápady shrnula do úspěšných knih Paličkování. Vyučuji v zájmových kurzech, samostatně tvořím, pořádám výstavy, publikuji v časopisech, účastním se krajkářských a řemeslnických setkání.

  Mé knihy, podvinky i krajky znají krajkářky v republice, v Evropě i ve světě. Svými krajkami chci vyjádřit své pocity, zachytit neopakovatelné okamžiky, ale hlavně šířit, zachovat a předávat toto národní bohatství dalším generacím. Mé krajky jsou výhradně autorské, výtvarně originální a zpracované na vysoké řemeslné úrovni.“

  Mgr. Milina Matulová
  10. 6. 2014Krása našich toků

  V prostorách Kavárny Muzeum představíme fotografie Jiřího Rathouského z Polné.


  První fotoaparát značky Efekta se mu dostal do rukou o vánocích 1959. Začínal ve fotokroužku v tehdejším Domě pionýrů a mládeže v Polné a jako každý začátečník prošel fotografováním členů rodiny, kamarádů a všeho, co jej zaujalo. Od začátku svého působení se ale hlavně věnoval reportážní fotografii z různých akcí ve městě.

  Zasílal fotografie ze sportovních akcí a ze soutěží ve společenském tanci do redakce tehdejší Jiskry, nynější Jihlavské listy.

  Spolupracoval s Městským kulturním střediskem v Polné kam dodával veškeré fotografie z kulturního, společenského a politického života ve městě.

  Své fotografie pravidelně prezentoval na výstavách v prostorách polenského muzea. Za vedení Josefa Klukana byl členem Horáckého fotoklubu v Jihlavě. Pravidelně se účastnil soutěže „Zelená životu“a hodnocení mapových okruhů okresních a krajských soutěží.

  Po roce 2002 přešel postupně z analogové na digitální fotografii a s digitální technikou pracuje dodnes.

  Jako polenský patriot spolupracuje s městem při tvorbě Polenského zpravodaje, propagačních materiálů, kalendářů, brožurek a nadále dokumentuje veškeré akce města.

  V roce 2006 byl spoluzakladatelem Fotoklubu Polná a od začátku existence fotoklubu působí ve funkci jeho předsedy.

  Další jeho velkou zálibou je sbírání starých fotoaparátů a jejich následné zkoušení v praxi. Většina přístrojů v jeho sbírce je plně funkčních.

  I když se Jiří Rathouský v současné době věnuje převážně reportážní fotografii, rád fotí i přírodu a na svých fotografiích miluje tekoucí vodu. A právě fotografie vody - potoků, říček a řek jsou k vidění na výstavě s názvem Krása našich toků. V prostorách Kavárny Muzeum se koná od 10. června do 20. července.


  Dana Oberreiterová
  29. 5. 2014Gruzie, má láska

  Ve čtvrtek 29. května 2014 bude ve výstavních prostorách Muzea Vysočiny Jihlava slavnostně zahájena výstava fotografií z cest po Gruzii.

  Jejich autory jsou manželé Žákovi. V době přípravy výstavy bohužel František Žák zemřel, výstava je tedy i vzpomínkou na tohoto výborného člověka.

  František Žák byl posledních dvacet pět let zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí ČR, dlouhodobě žil v Moskvě, Kyjevě, Lvově a právě i gruzínském Tbilisi.

  S manželkou Olgou, spoluautorkou fotografií, si František Gruzii opravdu zamiloval. Byl zaníceným fotografem, a tak díky jeho láskám můžeme do této nám vzdálené a málo známé země nahlédnout.

  V renesančních interiérech muzea je vystaveno přes sedmdesát fotografií. Seznámíte se s památkami této země i pomocí mapy a přiložených textů. Můžete si rovněž prohlédnout z Gruzie dovezené typické a tradiční předměty a suvenýry.


  Výstavu bude možno navštívit do neděle 27. července 2014.

  akad. mal. Martin Kos
  24. 4. 2014Nové expozice

  V současné době vrcholí v Muzeu Vysočiny Jihlava výstavba nových expozic.


  Práce byly zahájeny administrativní přípravou a vypracováním projektové dokumentace už v r. 2012; v r. 2013 proběhly potřebné veřejné zakázky a začala faktická část budování expozic. Stavební práce, příprava mobiliáře, grafické a instalační práce budou dokončeny v červnu 2014; otevření expozic předpokládáme v září 2014.


  Různě intenzivními obměnami projdou všechny muzejní expozice – u novějších dojde jen k částečné reinstalaci, jiné budou změněny zcela nebo vzniknou i expozice úplně nové. Nejrazantnější změnou projdou expozice věnované živé přírodě (původní expozice byly instalovány v 60. letech 20. století), nové budou expozice nejstarších a nejnovějších dějin regionu. Zároveň s novými expozicemi bude pro návštěvníky připraven vícejazyčný audioprůvodce a nové propagační materiály.


  Celkové výdaje na projekt jsou nyní stanoveny na více než 12,5 milionu korun. Financování je zajištěno v převážné míře z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod, mimořádnou dotací na r. 2014 na vznik expozic přispěl Kraj Vysočina.

  RNDr. Karel Malý, Ph.D.
  24. 4. 2014Poklady Vysočiny

  Muzeum Vysočiny Jihlava připravuje putovní výstavu „Poklady Vysočiny“, která představí to nejzajímavější ze sbírek muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina.


  Na organizaci výstavy se podílí muzea v Jihlavě, Třebíči, Havlíčkově Brodě a Pelhřimově a galerie v Novém Městě na Moravě, Havlíčkově Brodě a v Jihlavě. Smyslem výstavy je ukázat bohatství sbírkových fondů těchto institucí – představit historickou, vědeckou, morální i faktickou hodnotu muzejních a galerijních sbírek.

  Výstava poprvé v historii představí na společné akci to nejvýznamnější, co muzea a galerie Kraje Vysočina ve svých sbírkách mají.

  Řada z těchto unikátů nebyla dosud vystavena nebo byla návštěvníkům prezentována již před dlouhou dobou. Zároveň bude veřejnosti prezentována cesta sbírkového předmětu muzeem a systém péče o něj: princip akvizic, evidence, uložení v depozitářích, konzervování a restaurování.

  Výstavu bude doprovázet také řada doplňkových programů: přednášek a dílen o tom, jak pečovat o předměty muzejního typu, akcí pro školy, prezentace sbírek muzeí a galerií apod. Výstava je koncipována jako putovní. Na podzim 2014 bude zahájena v Muzeu Vysočiny Jihlava a v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, v průběhu roku 2015 pak bude postupně instalována v dalších městech Vysočiny. Finančně akci podpořil mimořádnou dotací Kraj Vysočina.

  RNDr. Karel Malý, Ph.D.
  24. 4. 2014Projekt aplikovaného výzkumu "Konzerování dřev z archeologických nálezů"

  Akademie věd ČR podporuje vědeckovýzkumné projekty v krajích také formou finanční podpory projektům aplikovaného výzkumu. Kraj Vysočina v letošním roce uzavřel s AV ČR smlouvu o takové spolupráci a jednou z podpořených akcí je i projekt „Konzervování dřev z archeologických nálezů“.


  Při archeologických výzkumech jsou běžně nalézány dřevené předměty. Ty vyžadují konzervování, jinak se v poměrně krátké době nevratně poškodí nebo i zcela destruují. Menší předměty je možné konzervovat klasickými postupy. Problém je s konzervováním velkých kusů, např. součástí pravěkých a středověkých staveb. V České republice neexistuje žádné pracoviště, které by bylo schopné provést konzervaci větších dřevěných předmětů. Jihlavské muzeum, příspěvková organizace Kraje Vysočina, vyvinulo zařízení (vytápěná „vana“ s doplňujícími technologiemi), které ke konzervaci využívá difuze 10% roztoku polyethylenglykolu do struktury dřeva. Jde o dlouhodobý proces - podle velikosti konzervovaných kusů od několika měsíců do cca 1 roku. Proces již byl vyzkoušen a vyhodnocen jako plně funkční.

  V podpořeném projektu jde o optimalizaci konzervačního postupu - výzkum kvality a rychlosti pronikání roztoku do struktury dřeva se zohledněním spotřeby materiálu a energií. Podle možností bude výzkum doplněn o modelové degradace konzervovaných dřev v různých uměle vytvořených podmínkách. Muzeum zabezpečí provoz konzervačního zařízení a zdroj materiálu ke konzervaci, průběžný dohled konzervátora, změny podmínek konzervace, odběr vzorků a bude spolupracovat při prezentaci výsledků. Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR zajistí spolupráci při odběru vzorků dřeva, jejich zpracování a vyhodnocení z hlediska změny morfologické struktury a provede zjištění hloubky (rovnoměrnosti) průniku konzervačního roztoku do dřevní hmoty (metodami optické a elektronové mikroskopie). Budou měřeny hustoty konzervovaného dřeva a jeho další fyzikální a mechanické vlastností. Dále bude hodnocena náchylnost k degradaci konzervovaných předmětů (adekvátních vzorků) v klimatických komorách – vliv změny klimatických podmínek, UV záření, biologického napadení apod.


  Projekt je ze strany AV a Kraje Vysočina finančně podpořen částkou téměř 250.000 Kč.

  RNDr. Karel Malý, Ph.D.
  24. 4. 2014Muzeum Vysočiny Jihlava vstupuje do nové sezóny s novým jednotným vizuálním stylem

  Jihlavské muzeum, které se dlouhodobě aktivně prezentuje veřejnosti, dosud jednotný vizuální styl nemělo. Pro grafickou prezentaci se dle potřeby užívalo pouze logo.

  V souvislosti s tvorbou jednotného vizuálního stylu muzeum oslovilo vedení Střední umělecké školy grafické v Jihlavě a vyzvalo jej ke spolupráci. Rozhodli jsme se jít podobnou cestou, jakou se před časem vydala jihlavská nemocnice – neoslovovat profesionální grafická studia, ale využít pohled začínajících tvůrců v oblasti propagace. Vytvoření jednotného vizuálního stylu bylo zadáno jako téma klauzurní práce pro maturitní ročník již na podzim 2012. Vyhodnocení prací probíhalo na jaře 2013 jak ze strany odborníků, tak i pracovníků muzea. Jako nejlepší práce byl vybrán návrh studenta Romana Petráška. Poté, co vedení školy udělilo souhlas s užitím práce, došlo k dalším jednáním s autorem, která vedla k dílčím úpravám v původním návrhu dle požadavků muzea.

  Jednotný vizuální styl byl ve své finální podobě schválen v únoru 2014. Součástí je nové logo muzea v textové i beztextové variantě, jeho barevnost a s tím související fonty písma. Od začátku dubna se změny projevily na všech nově tvořených propagačních materiálech – na pozvánkách, plakátech, letácích, měsíčních programech a také na webových stránkách muzea. Od května se změny projeví v oficiální komunikaci – změna hlavičkového papíru, příp. úpravy potisku obálek apod. Postupně budou zaměstnanci vybaveni novými vizitkami a jmenovkami, budou obnovovány informační a vývěsní tabule, potisk firemních vozidel a v souvislosti s dokončením přesunů v muzeu a s instalací nových expozic budou jednotlivé budovy vybaveny novým orientačním systémem. Jednotný vizuální styl se objeví i na nově pořizovaných propagačních materiálech.

  Věříme, že ucelený systém prezentace jihlavského muzea bude instituci ku prospěchu a že stylizovaná iniciála „m“ v podobě pečeti se v krátké době stane jednoznačně identifikujícím a snadno rozlišitelným symbolem, se kterým si odborná i laická veřejnost bude spojovat jen pozitivní zkušenosti a příjemné zážitky.

  Mgr. Ludmila Moržolová
  24. 4. 2014Muzejní a galerijní noc 2014

  Muzeum Vysočiny Jihlava společně s Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě pořádají 6. června 2014 Muzejní a galerijní noc 2014.

  V expoziční budově jihlavského muzea začínáme v 17:00 komentovanou prohlídkou výstavy Venkovské kostely v srdci Vysočiny. S artefakty získanými výzkumy a s výsledky archeologického bádání v Kraji Vysočina v uplynulých dvou letech seznámí návštěvníky Mgr. David Zimola.

  Pro malé i větší badatele budou připraveny hry, aktivity a archeologické „výzkumy“. I další bod programu je určen dětem - autorská veršovaná interaktivní pohádková fraška Hledá se princezna v podání agentury Kašpaři. Ze zámku se ztratí princezna a nastává čas pro pravé hrdiny – nalezneme je i mezi zdejšími rytíři?

  Přímo na výstavě Gruzie, láska moje v prostorách muzejních arkád proběhne beseda s autorkou výstavy paní Olgou Žákovou, která přiblíží posluchačům tuto krásnou a divokou zemi.

  V mázhausu se od 19:30 rozezní repertoár vokálně-instrumentálního souboru La Via z Přibyslavi. Návštěvníci se mohou těšit na písně a tance z různých koutů Evropy od středověku po baroko.

  Do muzejních arkád se vrátíme ve 20:00 na přednášku Patrika Kotrby Ze srdce Evropy do Santiaga de Compostela aneb pěšky z České republiky až na západ Španělska. O zážitky ze čtyř roků na cestách, sedmi tisících kilometrů v nohách převážně po Španělsku, ale také po francouzském Azurovém pobřeží a italské Riviéře, se s posluchači podělí tento novodobý poutník.

  Od 20:30 bude pokračovat přehlídka hudebních nástrojů a melodií tolik typických pro časy minulé aneb La Via trochu jinak v Kavárně Muzeum.

  Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě přispívá k Muzejní a galerijní noci neméně zajímavým programem.

  Lákavou nabídkou bude jistě i podvečerní či večerní návštěva vyhlídkové věže kostela sv. Jakuba Většího, Domu Gustava Mahlera s výstavou fotografií Zdeňka Chrapka s názvem Dirigenti a v případě příznivého počasí i pozorování noční oblohy velkými dalekohledy z brány Matky Boží, které zajišťuje Jihlavská astronomická společnost.


  Muzejní a galerijní noc již tradičně v horní části Masarykova náměstí zakončí svou ohňovou show kombinující oheň, světlo, tanec, akrobacii a pyrotechnické efekty umělecká skupina Ad Infinitum.
  A na závěr ještě upozornění – vstup do všech výše zmiňovaných objektů je zdarma!

  Dana Oberreiterová
  14. 4. 2014Pozvánka na společnou tiskovou konferenci Muzea Vysočiny Jihlava a Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
  Dámy a pánové,

  dovolujeme si pozvat Vás na společnou tiskovou konferenci Muzea Vysočiny Jihlava a Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, která se uskuteční ve čtvrtek 24. dubna v Malovaném sále v přízemí budovy Muzea Vysočiny Jihlava na Masarykově náměstí 55 v 11 hodin.

  Na tiskové konferenci představí ředitelé obou institucí, RNDr. Karel Malý, Ph.D. a Mgr. Daniel Novák spolu se svými kolegy významné akce a záměry plánované na rok 2014.

  Připraveny budou informace o společně organizované Muzejní a galerijní noci 2014 a o výstavním projektu na téma Poklady depozitářů.

  Muzeum Vysočiny Jihlava seznámí s průběhem prací v nových stálých expozicích, dále představí nový jednotný vizuální styl muzea a vědecký projekt, který zahajuje jihlavské muzeum ve spolupráci s Akademií věd ČR.

  Oblastní galerie Vysočiny představí aktivity nového projektu s názvem Alfalfa, chystané výstavy Václava Radimského a Maria Kotrby a novinky v oblasti edukace a lektorských programů – novou edukativní místnost a příměstský tábor.

  Po ukončení tiskové konference budou mít zájemci možnost nahlédnout do prostor, kde se připravují nové muzejní expozice.


  Svoji účast potvrďte, prosím, do úterý 22. dubna na adrese morzolova@muzeum.ji.cz
  příp. na telefonním čísle 567 573 899.

  Mgr. Ludmila Moržolová
  10. 4. 2014Venkovské kostely v srdci Vysočiny

  Tradiční archeologická výstava, kterou připravuje archeologické oddělení Muzea Vysočiny Jihlava, bude instalována v přízemní výstavní místnosti v budově muzea – v domě č. 57/58 na Masarykově náměstí v Jihlavě.

  Krátkodobá výstava mapuje výsledky archeologického bádání v Kraji Vysočina v uplynulých dvou letech se zaměřením na výzkumy venkovských kostelů „v srdci Vysočiny“, tedy především na Jihlavsku.

  Ve vitrínách a na panelech jsou prezentovány archeologické a stavebně historické výzkumy venkovských kostelů ve Vyskytné nad Jihlavou, Kostelci u Jihlavy, Rančířově, Vílanci, Staré Jihlavě na Jihlavsku a Heralticích a Rokytnici nad Rokytnou na Třebíčsku.

  Kromě sakrální architektury návštěvník shlédne i artefakty získané archeologickými výzkumy ve Velkém Meziříčí, Tasově, Moravských Budějovicích a Lhánicích.

  Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 10. 4. 2014 v 17:00 a potrvá od 11. 4. do 8. 6. 2014.

  Mgr. David Zimola
  Mgr. Milan Vokáč, Ph.D.
  8. 4. 2014Venkovské kostely na Jihlavsku ve světle archeologických výzkumů

  Přednáška Mgr. Milana Vokáče, Ph.D. a Mgr. Davida Zimoly je zaměřena na archeologické a stavebně historické výzkumy venkovských kostelů ve Vyskytné nad Jihlavou, Kostelci u Jihlavy, Rančířově, Vílanci, Staré Jihlavě na Jihlavsku a v Heralticích a Rokytnici nad Rokytnou na Třebíčsku.

  Především archeologické výzkumy přinesly v uplynulých deseti letech soustavného zkoumání nové poznatky o stavebně historickém vývoji menších sakrálních objektů na Vysočině.

  Jejich prezentace formou přednášky navazuje na výstavu nalezených artefaktů Venkovské kostely v srdci Vysočiny, která se koná od 11. 4. do 8. 6. 2014 v prostorách Muzea Vysočiny Jihlava.

  Mgr. David Zimola
  8. 4. 2014Historie odívání - Středověk

  Třešťské muzeum ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Telči připravuje cyklus přednášek Historie odívání.

  Dne 8. dubna v 17:00 bude v prostorách muzea první přednáška, která se věnuje módě ve středověku.

  Přednášející Ing. Lucie Bláhová pracuje jako kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů NPÚ v Telči a její jméno se v poslední době skloňuje v souvislosti s novými zámeckými expozicemi v Náměšti nad Oslavou.

  Přednášky věnované odívání budou doplněny řadou fotografických ukázek a dochovanými oděvy ze sbírek, či jejich replikami.

  Druhá přednáška je předběžně naplánovaná na podzim a budeme vás o ní s předstihem informovat.

  Mgr. Milina Matulová
  1. 4. 2014Společná vstupenka v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina
  Společná vstupenka umožňuje 12 vstupů do 4 muzeí, jejich 4 poboček a do 3 galerií.
  Vstupenka má tři varianty: s plným vstupným v ceně 120 Kč a zvýhodněným vstupným pro děti, studenty a seniory v ceně 60 Kč., třetí variantou je společná vstupenka pro celé školní třídy v ceně 300 Kč. Všechny typy vstupenek jsou platné po dobu 24 měsíců od jejich prvního použití.
  Vstupenka není evidována na jméno, je přenosná. Lze ji tedy půjčit například přátelům či příbuzným.

  Vstupenku lze použít třemi způsoby:
  1) můžete navštívit postupně všechna muzea a galerie, které jsou do projektu zapojeny;
  2) je možné navštívit pouze Vámi vybrané instituce, a to opakovaně;
  3) tuto vstupenku lze rovněž použít na dvanáct vstupů do jedné Vámi vybrané instituce. Čerpání kreditu vstupenky se provádí postupným označováním 12 volných políček na reversu při každém jednotlivém vstupu. V rámci vstupu je umožněna prohlídka všech expozic a právě probíhajících výstav (v případě Muzea Vysočiny Třebíč 1 vstup=1 expozice)
  Vstupenku lze zakoupit ve všech muzeích a galeriích, které jsou do projektu zapojeny.
  převzato z www.kr-vysocina.cz
  27. 3. 2014S fotoaparátem za humny

  Na čtvrtek 27. března 2014 (v 17 hodin) připravujeme slavnostní vernisáž autorské fotografické výstavy Milana Slavingera, vedoucího oddělení lesního hospodářství a myslivosti na odboru životního prostředí jihlavského magistrátu a člena Klubu fotografů přírody při Českomoravské myslivecké jednotě.

  Připravena je kolekce více než šedesáti fotografií převážně s přírodní tématikou (od krajiny po detail) z období posledních deseti let. Většina fotografií pochází z jihlavské části Vysočiny, zejména z okolí Dolní Cerekve – tedy z blízkého okolí autorova bydliště (odtud název výstavy).


  Výstava v prostorách muzejních arkád potrvá do 25. května.

  Pavel Bezděčka
  18. 3. 2014Archeologické výzkumy společnosti Pueblo, o. p. s. na Vysočině v roce 2013

  Přednáška Pavla Huštáka a Ladislava Kaisera se týká záchranných archeologických výzkumů prováděných archeologickou společností Pueblo, o. p. s. v letech 2012 a 2013. Nejzajímavější výzkumy společnost prováděla ve Velkém Meziříčí na stavbě protipovodňových opatření a ve Lhánicích při kabelizaci obce v roce 2013.

  Během podzimních měsíců roku 2013 proběhl záchranný archeologický výzkum při výstavbě protipovodňového opatření města Velkého Meziříčí zajištěný archeologickou společností Pueblo, o. p. s. Výzkum spočíval v dokumentaci 250 m vzniklého profilu zadních traktů historických městských parcel, které ohraničovala říčka Balinka. Stavbaři při výkopech odhalili čtyři až pět metrů vysoké profily, které nabídly archeologům unikátní řez historií města. Mezi jedinečné archeologické situace bezesporu patří i nález středověkého opevnění, takzvaného polského plotu, což byly dřevěné palisády propletené větvemi. Konstrukce mohly být součástí lehkého hradebního opevnění, zároveň však sloužily i ke zpevnění břehů řeky. Nalezené dřevěné konstrukce byly pomocí dendrochronologie na rok přesně datovány, respektive byl datován pořez jednotlivých stromů. Ze získaných dat byla prokázána výstavba dřevěného ohrazení v letech 1464-65.

  Během letních měsíců roku 2013 proběhl záchranný archeologický výzkum při provádění liniových výkopů pro nové vedení nízkého napětí v obci Lhánice. Lhánice leží v jihovýchodním cípu bývalého okresu Třebíč na úpatí Českomoravské vrchoviny. Katastr obce se nachází v meziříčí Jihlavy a Oslavy, jež jsou lemovány skalnatými ostrožnami a návršími vhodnými pro založení výšinných sídlišť. Vzhledem k výraznému nálezovému potenciálu lokality byly provedeny celkem tři archeologické sondy, které zachytily pravěké sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou náležící do neolitu i sporadické nálezy z období eneolitu – jordanovská kultura. Při archeologickém výzkumu byly mimo keramické nálezy doloženy také štípané artefakty. Převažují běžné tvary jako úštěpy a čepele. Z mladší doby bronzové (velatická fáze kultury středodunajských popelnicových polí) byl jednou z archeologických sond doložen neporušený žárový hrob uložený v keramické nádobě. V neposlední řadě je potřeba zmínit nálezy raně středověké keramiky na lokalitě.

  Mgr. Pavel Hušťák
  11. 3. 2014Báječní Peruánci

  Kolektiv autorů fotografické výstavy Báječné Peru, zaměřené především na peruánskou přírodu,
  představí tentokrát snímky obyvatel této úžasné země.

  Výstava přibliží nejen tradiční způsob života v zapadlých údolích And či deštných lesích,
  ale i hektický rytmus Limy a dalších moderních měst.

  Vystavené snímky byly pořízeny v únoru 2012 v departmentech Ancash a Lima
  a v listopadu 2012 v departmentech Cusco, Madre de Dios a Ica.

  Jejich autory jsou: Klára Bezděčková, Pavel Bezděčka, Josef Nožička, Karel Štencl a Zdeněk Opršal.

  RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D.
  4. 2. 2014130. výročí založení 1. české základní školy v Jihlavě, Křížová 33

  Počátky jihlavského školství sahají až do 13. století. Školy, v nichž se vyučovalo, byly nejprve latinské, později německé.

  Jihlavští Češi měli velký zájem o otevření české školy. Proto byla v roce 1882 slavnostně zahájena činnost 1. české základní školy v Křížové ulici.


  Výstava uspořádaná k 130. výročí otevření 1. české základní školy v Jihlavě mapuje nejen její historii, ale zaměřuje se i na současnost této školy.

  Z historických pramenů si budete moci prohlédnout původní listiny, fotografie i kroniky školy.

  Na této výstavě se můžete seznámit i se současnými aktivitami školy. K vidění jsou výtvarné práce žáků, různé výrobky a fotografie ze školních akcí.

  Srdečně Vás zveme na vernisáž 4. února 2014 v 16 hodin v Muzeu Vysočiny Jihlava. Výstava v prostoru muzejních arkád potrvá do 23. března 2014.

  Mgr. Marie Habrová
  24. 1. 201490 let amatérské fotografie v Jihlavě

  Ve čtvrtek 23. ledna 2014 v 17 hodin zahájíme slavnostní vernisáží velkou fotografickou výstavu „90 let amatérské fotografie v Jihlavě“. Chceme tak veřejnosti připomenout dnes již památný okamžik jihlavské historie, kdy byl založen fotoklub, který i po devadesáti letech stále tvoří, soutěží a shromažďuje nadšence pro fotografii.

  V historické části výstavy se návštěvník seznámí s okolnostmi založení fotoklubu. Vystaveny budou i katalogy, které ukazují tvorbu tehdejších fotografů, a také záznamy fotografických soutěží, kterými se fotoklub dostal do povědomí československé veřejnosti. Novodobá část výstavy představí úspěchy současných jihlavských fotografů.

  Budou vystaveny dvě kolekce soutěžních snímků, které v minulém roce zařadily Horácký fotoklub Jihlava do čela amatérského fotografického dění v České republice.

  Poslední část výstavy představí současné fotografy fotoklubu a jejich tvorbu.

  Pavel Bezděčka
  22. 1. 2014Z muzejní kavárny i odjinud

  Na středu 22. ledna 2014 chystáme do Kavárny Muzeum zahájení výstavy výtvarných prací čtyř autorů, kteří se v této kavárně již několik let pravidelně scházejí a na svých setkáních tvoří. Vznikají tak drobné portréty nahodilých návštěvníků a skici tohoto zajímavého prostoru.

  Skupinu tvoří akademická malířka Jana Šimáčková (představí portréty z kavárny), Eva Plachá (portréty z kavárny a zátiší květin), Vlaďka Škrháková (triptych Žlutý kamínek) a Petr Kolros (portréty z kavárny).

  Výstava bude otevřena až do neděle 9. března 2014.

  Pavel Bezděčka
  2013
  10. 12. 2013Hvězda nad Betlémem aneb co přivedlo mudrce

  Může mít mysteriózní hvězda nad Betlémem, která podle bible k právě narozenému Spasiteli přivedla mudrce z východu, nějaký reálný (astronomický) základ, nebo jde jen o biblickou metaforu? Tuto otázku si nejen astronomové kladou již po staletí a ve snaze nalézt odpověď pátrají v kronikách i hvězdných mapách.

  Dnes díky tomu existuje hned celá řada hypotéz, které se snaží interpretovat betlémskou hvězdu na základě skutečných astronomických událostí. Většina těchto hypotéz ovšem při své konstrukci naráží na větší či menší zejména dobové problémy a nesrovnalosti. Na konci 20. století však vzniknul alternativní koncept, který betlémskou hvězdu vysvětluje prostřednictvím dosud víceméně opomíjených pohledů.

  Přednáška Hvězda nad Betlémem aneb co přivedlo mudrce v první části ve stručnosti shrnuje nejznámější klasické hypotézy, poukazuje na jejich trhliny a uvádí na pravou míru některá všeobecně přijímaná zkreslení.

  Ve své druhé části se přednáška věnuje postupné konstrukci alternativního přístupu k betlémské hvězdě a pokouší se uvést v soulad dostupné poznatky nejrůznějších vědních odvětví.

  Miloš Podařil
  10. 12. 2013Podzimní sklizeň

  Grafická škola v Jihlavě slaví letos 20. výročí svého založení. K mnoha výtvarným aktivitám, které škola nabízí, patří také fotografické vzdělání.

  Výstava „Podzimní sklizeň“ nabízí výběr nejlepších fotografických prací studentů této školy z posledních let a představuje rozmanitost v tvorbě jednotlivých autorů. Objevují se zde reflexe vlastního života promítnuté do výtvarných a figurativních snímků, klasické reportážní fotografie popisující všední život kolem nás a fotografie čistě výtvarného charakteru.

  Všichni vystavující autoři velmi citlivě přistupují k jednotlivým tématům, pohybují se na hranici viditelného a tušeného a jsou schopni reagovat nejen na vlastní existenci v tomto světě, ale také přiblížit onu krátkou chvilku našeho bytí, jež se odehrává v okamžiku fotografické expozice.


  Výstava v Kavárně Muzeum začíná v úterý 10. prosince a potrvá do 19. ledna 2014.

  MgA. Jiří Ernest
  6. 12. 2013Doteky andělů

  Pod tímto názvem najdete společnou výstavu tří autorek v třešťském muzeu. Vystavující autorky za své výrobky získaly certifikát VYSOČINA regionální produkt.

  Hana Číhalová z Jihlavy se malbě na hedvábí věnuje přes deset let a tvorbě modelovaných šperků z polymeru šestým rokem. Je absolventkou několika kurzů u českých a zahraničních lektorek. Na hedvábí maluje pomocí kontury a používá jak barvy zažehlovací, tak i napařovací. Šperky z polymeru vznikají skládáním různobarevných kousků, které se po zapečení brousí a leští.

  Jana Pašková z Třebíče vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně a dnes se věnuje především výrobě vinutých perel. Jako surovina se používá lampové sklo ve tvaru skleněných tyčinek a jak plyne ze samotného názvu, vyrábějí se tyto perly navíjením roztaveného skla nad plynovým hořákem na kovové tyčinky, které jsou namočeny v kaolínu, aby se perly po vychladnutí snadněji stahovaly z drátu a nelepily se.

  Hana Tomíšková z Dolní Cerekve je původním povoláním mechanik seřizovač a po ukončení školy pracovala ve strojírenství. Sklářské řemeslo ji však lákalo natolik, že absolvovala jeden semestr na Střední škole grafické v Jihlavě a kurzy tiffany a fusing ve společnosti T.G.K. Skalice u České Lípy. Od roku 2000 vyrábí vitráže na zakázku do dveří a oken, zrcadla a drobné vitrážky. Obě techniky kombinuje, má ráda geometrické tvary, ale i secesi a umění viktoriánského období.

  Vernisáž výstavy se koná 6. prosince v 17:00 a výstava potrvá až do 2. února příštího roku.


  Na páteční vernisáž výstavy plynule naváže poslední letošní muzejní pátek (přibližně od 17.30 h), na kterém členové Muzejního spolku představí nové číslo Vlastivědného sborníku Třeště a okolí. Najdete v něm tato témata: Osudy muzejních sbírek (J. Morkus, M. Matulová), Třešťská železniční kronika (M. Mareš), Obnova hřbitovní kostnicové kaple ve Stonařově v letech 1958-1962 (Mgr. L. Peltan), Tajemná místa mého dětství – Pivovar (MUDr. J. Štumar), Tůně, tůňky, tůněčky (RNDr. Mgr. O. Tauber), Nevyjasněné úmrtí válečného hrdiny a Desetiletí obnoveného Muzejního spolku v Třešti (MUDr. P. Fučík). Samozřejmě bude možné na místě zakoupit nové a všechna dosud vyšlá čísla sborníku.


  Srdečně Vás zveme 6. prosince od 17 h do muzea na vernisáž a na představení nového sborníku.

  Mgr. Milina Matulová
  3. 12. 2013Jihlavský renesanční dům

  Proč je myšlenka tzv. jihlavského krytého dvora překonaná? Nejen na to odpoví přednáška PhDr. Ivana Žlůvy, odborníka v oblasti dějin architektury. Výklad se bude věnovat pozoruhodnému stavebnímu typu domu s horním osvětlením vysoké síně, jenž představuje projev měšťanské architektury raného novověku s mimořádnou uměleckohistorickou hodnotou.

  Význam Jihlavy spočívá v množství dochovaných domů tohoto typu, mezi něž se řadí i expoziční budova muzea. Vysoké síně byly budovány z důvodů ryze praktické potřeby prosvětlení střední části třítraktových domů a sloužily rovněž jako odvětrávací a komunikační prvek.

  Případ jihlavského renesančního domu představí přednášející s odkazy na paralely a vzory v širším evropském kontextu a v jeho následných vývojových proměnách sahajících až do 20. století.

  PhDr. Radim Gonda, Ph.D.
  2. 12. 2013PHOTOGRAPHIA NATURA 2013 - vyhodnocení

  Muzeum Vysočiny Jihlava v tomto roce připravilo již desátý ročník oblíbené fotografické soutěže Photographia Natura.

  Letošní velmi široké téma (Přírodní poklady Českomoravské vrchoviny) oslovilo 46 autorů (z toho 12 studentů), kteří do soutěže o nejlepší snímek zaslali celkem 246 fotografií, z toho 42 studentských.

  V těžké konkurenci zvítězil Leoš Tůma (Jihlava), druhý v pořadí se umístil Petr Vítek (Větrný Jeníkov) a třetí místo získal Vladimír Holub (Jihlava). Zvláštní cenu za nejlepší studentskou fotografii získala Anežka Konupková (Štoky).

  Úspěšným fotografům byly ceny předány na slavnostní vernisáži výstavy Photographia Natura 2013, která se uskutečnila v pátek 29. listopadu 2013.

  Výstava, na níž mohou návštěvníci shlédnout více než sto fotografií, bude otevřena do neděle 26. ledna 2013 a následně bude na dobu osmi týdnů zapůjčena Horácké galerii v Novém Městě na Moravě.

  Pavel Bezděčka
  29. 11. 2013Hračky ze staré půdy

  Vánoční čas je i dobou vánočních dárků. Za ty nejvděčnější považují děti určitě hračky. Výstava pod názvem Hračky ze staré půdy nabízí poutavou výpravu do světa hraček našich dědečků i prababiček. Vystavované exponáty pocházejí ze sbírkových fondů Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Muzea Vysočiny Jihlava.

  Součástí zlínské sbírky je i cenný soubor hraček z rodinné sbírky pražské malířky Marie Fischerové Kvěchové. Vedle sebe nalezneme působivé soubory soustruhovaných lidových hraček z Horácka a z Podkrkonoší, výrobky sdružení českého užitého umění a designu Artěl, podomácku zhotovené příležitostné hračky, exotické loutky i luxusní pokojíčky pro panenky vídeňské provenience.

  Z fondů jihlavského muzea je vybrána bohatá kolekce figurek vyrobených v době německé okupace přímo v Jihlavě ve firmě Lineol Werke, která stávala na místě současného City parku. Firma vedle zbraní - součástek do německých raket - vyráběla i umělohmotné malované figurky zvířat a postavičky lidí.

  Výstava bude pro návštěvníky jihlavského muzea otevřena od 29. listopadu a potrvá do 12. ledna 2014.

  PhDr. Radim Gonda, Ph.D.
  29. 11. 2013PHOTOGRAPHIA NATURA 2013

  Zveme vás na zahájení jubilejního 10. ročníku výstavy Photographia natura 2013, které proběhne v pátek 29. listopadu 2013 v 16 hodin v jihlavském muzeu.

  Soutěž letos tematicky zaměřenou na Přírodní poklady Českomoravské vrchoviny obeslalo svými pracemi 45 autorů, z toho 12 studentů. Celkem bylo přijato 243 fotografií, z toho 42 studentských.

  Vyhodnoceny budou tři nejlepší snímky ze všech 243 prací, zvláštní cenu pak navíc obdrží nejlepší studentská práce.

  Vyhodnocení soutěžních snímků proběhne v pondělí 18. listopadu 2013. Předání cen a zároveň vyhlášení nové soutěže na rok 2014 bude součástí vernisáže 29. listopadu.

  Výstava potrvá v Muzeu Vysočiny Jihlava do 26. ledna 2014 a následně bude zapůjčena do Horácké galerie v Novém Městě na Moravě.

  Pavel Bezděčka
  11. 11. 2013Hmyzí rodiny a státy

  V Malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava se v pondělí 11. listopadu v 17 hodin koná mimořádně zajímavá beseda se špičkovým vědeckým pracovníkem a vysokoškolským pedagogem profesorem RNDr. Janem Žďárkem.

  Beseda nazvaná Hmyzí rodiny a státy bude, jak už její název napovídá, zaměřena na chování hmyzu a vše, co s ním souvisí, a také na novou, stejnojmennou knihu našeho hosta.

  Jan Žďárek se po léta věnuje popularizaci výzkumu hmyzího chování a svým poutavým vyprávěním dokáže nadchnout posluchače nejrůznějších povah i věkových kategorií. Širší veřejnosti je znám především jako autor populárně naučných knih a článků o hmyzu, jako překladatel naučné literatury a také z rozhlasových a televizních pořadů (např. Meteor, Leonardo, dokumenty ČT).

  V průběhu své vědecké dráhy působil na několika univerzitách v USA, účastnil se výzkumných projektů zaměřených na výzkum mouchy tse-tse, podporovaných americkou agenturou NIH a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii ve Vídni.


  Zájemcům nabízíme ještě před zahájením přednášky možnost navštívit v 16:30 komentovanou prohlídku právě probíhající výstavy Společenský život hmyzu (Masarykovo nám. 57) vedenou jejími autory a kurátory Klárou a Pavlem Bezděčkovými.
  RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D.
  7. 11. 2013Milostné písně

  7. listopadu 2013 jste zváni do působivých prostor muzejního Malovaného sálu. Od 18 hodin zde zazní „Milostné písně“ v podání mezzosopranistky Pavly Fendrichové a loutnisty Jindřicha Macka.

  Umělci představí světské písně vybrané z tvorby Johna Dowlanda a sólovou loutnovou hudbu od Johna Dowlanda, Vicenza Capiroly a Pietra Paola Raimonda.


  S Pavlou Fendrichovou a Jindřichem Mackem se vrátíme do 15. století, kdy skladatelé loutnových kompozic v Itálii začali pěstovat nový druh umění – sami sebe doprovázeli při zpěvu na loutnu. Z dobových obrazů a rytin je však zřejmé, že bylo běžné provozovat písně i ve dvou – zpěvák a loutnista. Loutnová píseň si získala velkou oblibu a tento nový druh umění se velmi rychle šířil i do ostatních zemí.


  Loutnové písně byly také hojně užívány i divadelními autory jako jedna z neodmyslitelných součástí a hlavních složek dramatického účinku na diváka. Některé písně byly součástí výpravných alegorických představení alžbětinských dramatiků, doplňují dokonce i dramata Williama Shakespeara.


  V podání Pavly Fendrichové a Jindřicha Macka se můžete těšit nejen na dobové duchovní skladby, ale i na krásné světské písně alžbětinské Anglie…

  Dana Oberreiterová
  29. 10. 2013Tam dole je stále více a více místa aneb využití nanotechnologií v praxi

  Od slavné přednášky Richarda Feynmana „Tam dole je spousta místa“ (There’s Plenty of Room at the Bottom) uplynulo již více jak 50 let, a proto se pojďme podívat, co nového se ve světě mikro a nanotechnologií událo.

  Dosáhlo lidstvo již na samotný fyzikální limit, nebo je stále co zlepšovat v podivuhodném nanosvětě. Se samotnými nanotechnologiemi se setkáváme v běžném životě na každém kroku, jen si to občas ani neuvědomujeme.

  Přednáška Ing. Petra Dvořáka s názvem „Tam dole je stále více a více místa aneb využití nanotechnologií v praxi“ poodkrývá základní fyzikální principy využívané v nanosvětě a ukazuje některé aplikace v technice, se kterou se setkáváme v běžném životě.

  RNDr. Karel Malý, Ph.D.
  22. 10. 2013Co znamenal příchod Cyrila a Metoděje na Moravu pro astronomii?

  Letos slavíme 1150. výročí příchodu věrozvěstů na Moravu.

  V nejstarší staroslovanské legendě o Konstantinovi a Metodějovi jsou soluňští bratři přirovnáni k jitřní hvězdě, která od Slunce světlo přijímající, jeví se ze všech nejjasnější.


  Můžeme považovat příchod Cyrila a Metoděje za počátek astronomie na našem území? Je možné to tak chápat, protože astronomie patří mezi nejstarší vědy. Vždy byla nedílnou součástí vzdělanosti, už od počátku náležela k základním předmětům výuky v církevním a vysokoškolském prostředí prvních univerzit pozdního starověku a ranného středověku.

  Přednáška Ing. Rostislava Rajchla z Hvězdárny Uherský Brod je příležitostí k zamyšlení, jak křesťanství ovlivnilo astronomii a naopak.


  Přednáška se koná v úterý 22. října v 17 hodin v malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava.

  Dana Oberreiterová
  10. 10. 2013Neživé poklady Země

  Výstava Neživé poklady Země přibližuje veřejnosti jeden zajímavý a nepříliš častý koníček - sběr minerálů.


  Výstavu tvoří textové panely s bohatou obrazovou dokumentací a ukázky nerostů. Na obrázcích a v textech jsou stručně představeny různé možnosti sběru minerálů. Vystavené vzorky nerostů pochází z České republiky i ze zahraničí a dokládají tvarovou i barevnou variabilitu neživé přírody.


  Výstava přiblíží návštěvníkům také nálezy z nedávné doby z několika lokalit u Jihlavy a jejího blízkého okolí.


  Pro ty, kteří si chtějí hrát, nabízí výstava návod a ukázky možností, jak si i v domácích podmínkách „vypěstovat“ své vlastní různobarevné krystaly.


  Výstava Neživé poklady Země bude v prostorách muzejních arkád přístupná až do 24. listopadu.

  Jaroslav Havlíček
  27. 9. 2013Zemětřesení jako nástroj poznání planety Země a dalších kosmických těles

  Přednáška RNDr. Jana Zedníka seismologa Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky prezentuje zemětřesení, jeden z nejničivějších přírodních jevů na Zemi. Zemětřesení provází pohyby tektonických desek i sopečné erupce, vyvolává ničivé vlny tsunami, dokáže pobořit celé oblasti.

  Málo se ví o tom, že elastické vlny, které vznikají v důsledku zemětřesení a šíří se celým zemským tělesem, mají nezastupitelnou úlohu při poznávání naší planety.

  Seismologie tak významně přispívá ke studiu stavby Země a procesů, které v ní probíhají. Seismometry už byly také rozmístěny na Měsíci a na Marsu.

  Helioseismologie přináší nové poznatky o vnitřní stavbě Slunce.

  Přednáška RNDr. Jana Zedníka se v malovaném sále jihlavského muzea koná v rámci akce Noc vědců a začíná v 17 hodin.

  Miloš Podařil
  27. 9. 2013Studentská odborná konference Vysočina 2013: Příroda a společnost

  Muzeum Vysočiny Jihlava uspořádalo 26. září 2013 2. ročník studentské odborné konference s názvem Vysočina 2013. Příroda a společnost. Navázalo tak na loňský úspěšný 1. ročník, který byl součástí grantového projektu s názvem Za poznáním a vědou do muzea.

  Na konferenci bylo odprezentováno celkem 11 příspěvků v podobě ústního referátu či posteru. Výsledky své práce představili studenti středních škol v Kraji Vysočina a také studenti škol vysokých, jejichž práce měla tématickou vazbu k našemu regionu.

  Přednášky probíhaly ve dvou blocích. V 1. bloku se představily příspěvky z oblasti geologie, ve 2. bloku pak příspěvky technického, ekologického a obecně přírodovědného charakteru. Představily se také postery s tématem geologickým, filologickým a zoologickým. Na příspěvcích se celkem podílelo 15 autorů ze středních škol z Jihlavy, Žďáru nad Sázavou či Chotěboře a z Univerzity Palackého v Olomouci.

  Po společném obědě proběhlo závěrečné zhodnocení konference a předání symbolického ocenění autorům nejzajímavější přednášky a posteru. Společné setkání završila v odpoledních hodinách slavnostní vernisáž nové muzejní výstavy Společenský život hmyzu.

  Průběh studentské konference Vysočina 2013: Příroda a společnost potvrdil, že zájem o vědeckou práci mezi studenty trvá. Tento zájem je třeba i nadále podporovat a rozvíjet, autory vést a současně povzbuzovat.

  Další ročník studentské konference byl úspěšně završen a jihlavské Muzeum Vysočiny se těší na setkání s „vědci na startu“ v příštím roce.

  Mgr. Ludmila Moržolová
  26. 9. 2013Společenský život hmyzu

  Když se řekne společenský život, většina z nás si pravděpodobně představí divadlo, plesy, večírky. Přemýšlet v této souvislosti o něčem tak titěrném, jako je hmyz, nebudeme-li počítat moly v šatníku s večerní toaletou, napadne asi málokoho. A při tom právě u hmyzu můžeme pozorovat celou škálu sociálního chování od primitivních forem až po vytváření vysoce organizovaných a strukturovaných společenství. Ať už se jedná o partnerské vztahy, rodičovskou péči nebo spolupráci při budování hnízda a shánění potravy, v ničem si hmyz nezadá s ostatními skupinami živočichů. Ba naopak, v mnohém je předčí.

  Nahlédnout do tohoto úžasného světa miniaturních, avšak o to zajímavějších tvorů umožní výstava Společenský život hmyzu. Prostřednictvím textů, obrázků, fotografií, exponátů ve vitrínách a živého hmyzu v insektáriích přiblíží základní témata týkající se sociálního života hmyzu. Hlavní pozornost však bude věnována tzv. eusociálnímu hmyzu, tedy hmyzu žijícímu v důmyslně uspořádaných státech, jejichž fungování je založeno na dělbě práce a spolupráci jedinců při zajišťování základních životních potřeb. Nejznámějšími představiteli tohoto hmyzu jsou termiti, vosy, mravenci a některé druhy včel, v posledních letech však byly odhaleny i další skupiny eusociálně žijících živočichů.

  Výstava představí nejen řadu méně známých poznatků ze života hmyzu, ale ukáže i ty nejopovrhovanější zástupce hmyzí říše v lepším světle. Víte, například, že švábi patří k nejstarostlivějším rodičům, mouchy si nosí zásnubní dárky, termiti pěstují houby velikosti žampiónů a mravenci pořádají individuální výukové kurzy? Poodhaleny budou i nejintimnější stránky hmyzího života, např. že termiti se občas rozvádějí, bělásci mohou holdovat homosexualitě a mravenci propadají všelijakým závislostem.

  Doprovodné aktivity k výstavě budou zahrnovat především hry, při nichž se pobaví nejen děti, ale i dospělí, a také stejnojmennou přednášku Kláry Bezděčkové. Výstava je pojata jako putovní, jejími autory jsou zaměstnanci Muzea Vysočiny Jihlava Klára a Pavel Bezděčkovi a z téhož muzea pochází i celý realizační tým.

  V Jihlavě bude výstava otevřena od 26. září do 17. listopadu 2013, poté bude instalována na dalších místech po celé České republice.

  RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D.
  24. 9. 2013"Historický klarinet" - Jedna z cest úcty k tradici

  V malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava bude 24. září přednášet Jiří Krejčí, odborník na historické dechové nástroje.

  Jiří Krejčí je absolventem AMU v Praze, ve třídě profesora Vladimíra Říhy. Ve studiích dále pokračoval na Accademia Chigiana v Itálii a u profesora Guy Deplus na pařížské konzervatoři. Zúčastnil se mezinárodních soutěží Pražského jara, kde získal v roce 1968 čestné uznání I. stupně a v roce 1974 titul laureáta.

  Několik let působil ve Slovenské filharmonii. Jako sólista účinkoval s našimi komorními a symfonickými orchestry, zvláště pak s Pražským komorním orchestrem, Českým komorním orchestrem a Jihočeskou komorní filharmonií.

  Těžištěm jeho umělecké činnosti je komorní hra, kde dlouhodobě spolupracoval s klavíristkou Zorkou Zichovou, Panochovým kvartetem, Novým pražským triem a Kvartetem Martinů. Vystupoval sólově také v Itálii, Francii, Německu, Maďarsku a Rakousku.

  Do svého repertoáru zařazuje skladby všech slohových období, z nichž některé natočil pro Český rozhlas, televizi a na gramofonovou desku.

  Pedagogicky působil v Jižních Čechách a vedl odborné semináře v Itálii.

  Jiří Krejčí se věnuje intenzívně také hře na historický klarinet. Provedl na něm mimo jiné i komorní díla J. Haydna, W. A. Mozarta, L. van Beethovena, G. Sciroliho, J. A. Fr. Míči, V. Pichla, J. P. Veselého a anonym "L" vesměs jako novodobé premiéry na dobový nástroj.

  Ingrid Kotenová
  19. 9. 2013Z muzejních depozitářů

  19. září bude v třešťském muzeu zahájena výstava Z muzejních depozitářů připomínající 80. výročí založení muzejního spolku v Třešti. Spolek byl iniciátorem založení muzea a už ve svých stanovách kladl velký důraz na sbírkotvornou činnost.

  V současnosti má sbírka třešťského muzea přes 20 000 položek a několik významných skupin. Jednu z nich tvoří tzv. zámecký inventář, obrazy a nábytek, jenž se dochoval po posledních majitelích zdejšího zámku. Za zmínku stojí i ucelená a cenná skupina judaik, předmětů spojených se židovskými tradicemi a zvyky. Velmi významná je taktéž sbírka betlémů, jak nejstarších papírových, tak i dřevěných, ručně malovaných figurek a staveb.

  Minulost města od poloviny 19. století po současnost reprezentuje sbírkový fond, který souvisí s průmyslovým rozvojem a vznikem továren na výrobu zápalek, hodinových skříněk, rádií, textilek a šití konfekce či s menšími provozovnami zaměřenými na výrobu drobných ozdobných předmětů, dýmek a šachových figurek. Připravovaná výstava se zaměří na zajímavosti ze sbírek a řada předmětů bude vystavena poprvé od zaevidování v přírůstkové knize muzea.

  Výstava v Schumpeterově domě potrvá do 15. listopadu.


  V den zahájení výstavy Z muzejních depozitářů zavítá do třešťského muzea Blanka Lednická a tentokrát bude přednášet o Jabůrkově kronice.

  Nejstarší dochované kronikářské záznamy psal v Třešti soukeník a jeden z prvních autorů papírových betlémových figurek František Jabůrek na přelomu 18. a 19. století. Zápisky ilustroval velmi originálními kresbami, a proto není divu, že právě této kronice se Blanka Lednická v rámci studia historie věnovala podrobněji.

  Přednáška v třešťském muzeu začíná v 17 hodin.

  Mgr. Milina Matulová
  19. 9. 2013IV. výstava hub

  Minulý týden od pátku 13. září do neděle 15. září 2013 proběhla v prostorách jihlavského muzea výstava hub, kterou pořádal Mykologický klub Jihlava ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava.

  Letošní výstava byla velmi úspěšná - návštěvnost překročila magickou hranici 1 000 návštěvníků. K všeobecnému velkému zájmu o houby tentokrát přispěla i skutečnost, že se výstava konala v období, kdy houby rostly téměř všude, což vždy výrazně zvýší zájem veřejnosti.

  Na letošní výstavě byly vystaveny pouze čerstvě nasbírané plodnice hub; kolekce chorošů, která bývala v minulých letech součástí výstavy, nebyla letos vystavena. Houby byly částečně doplňovány v průběhu celé výstavy. Během jejího trvání bylo vystaveno celkem 386 druhů hub, naprostá většina z nich navíc z okolí Jihlavy. Houby z Vysočiny doplňovalo i několik desítek druhů z teplomilných listnatých oblastí ČR, zejména hřibovité houby, ale také jedovatá závojenka olovová či drobná terčka číškomilná. K zajímavým exemplářům, které zaujaly zejména ty nejmladší návštěvníky, lze určitě přiřadit květnatec Archerův nalezený u Puklic. Dospělí pak obdivovali velké plodnice korálovců, vějířovce obrovského, bondarcevky horské. Mnoho návštěvníků bylo udiveno, kolik druhů holubinek a ryzců existuje, a to nebyly zdaleka nalezeny a vystaveny všechny u nás rostoucí druhy.

  K vidění byly také jedovaté houby, a to muchomůrka zelená, včetně její bílé formy, muchomůrka jízlivá a tygrovaná, čepičatka jehličnanová, pečárka zápašná a bedla zahradní.

  A právě na rozdíl mezi jedlou bedlou červenající a nebezpečnou bedlou zahradní bylo nejvíce dotazů. Většina tazatelů dokonce o této jedovaté velké bedle nikdy neslyšela. Dále mnoho dotazů směřovalo na rozdíl mezi hřibem satanem, kříštěm, kovářem a kolodějem.

  Velký dík patří všem, kteří přispěli k úspěšnému konání výstavy.

  Eva Charvátová
  17. 9. 2013Kde Vysočina nabírá dech...

  Jihlavské muzeum připravilo pro návštěvníky Kavárny Muzeum od 17. září výstavu obrazů herce, spisovatele a malíře Miroslava Krejči (1931-2005) s názvem Kde Vysočina nabírá dech.

  Miroslav Krejča vystudoval DAMU, obor herectví a postupně působil v řadě oblastních divadel, např. v Benešově, Bratislavě, Klatovech, Českém Těšíně, Jihlavě či Příbrami. V Horáckém divadle v Jihlavě působil v letech 1967-1970 a ztvárnil zde řadu výrazných rolí. Svoji hereckou kariéru zakončil v Národním divadle v Praze. Veřejnosti je jeho tvář známa i z řady rolí televizních.

  Je autorem románu o kočovné herecké společnosti s názvem Tažní ptáci (1987), autorem pohádek a příběhů pro děti (Strašidlo Doudlo, Putování vodníků od rybníka k rybníku), scénářů divadelních a televizních her i dramatizací pro rozhlas.

  Malování se začal věnovat v šedesátých letech minulého století. Na jeho obrazech naleznete odraz jeho dlouholetého divadelního působení – obrazy s divadelní či klaunskou tématikou, ale také zachycené prožitky z cest a pohledy do krajiny. S jeho obrazy se veřejnost setkala již na řadě výstav od roku 2005 – Sedlčany, Soběslav, Praha, Humpolec, Čelákovice či Benešov. V Jihlavě se s obrazy Miroslava Krejči můžeme v roce 2013 potkat poprvé.

  Výstava potrvá v Kavárně Muzeum do 28. října.

  Mgr. Ludmila Moržolová
  14. 9. 2013Den otevřených dveří památek

  V rámci letošního Dne otevřených dveří památek Muzeum Vysočiny Jihlava opět zvalo k návštěvě krásných prostor obou renesančních domů č.p. 57 a 58. Pozvání využilo bezmála pět set návštěvníků. Pro zájemce byly připraveny tři komentované prohlídky stávajících historických expozic.

  Během hodinového výkladu, který si letos nenechala ujít téměř stovka návštěvníků, bylo možné sestoupit časem k samotným základům města, na "stříbrných základech" vystavět poté Jihlavu do velikosti a nádhery během "velkého století" v době renesance, zažít s městem pád do propasti třicetileté války i příjezd prvního parního vlaku a přes nesnadné časy, které přineslo dvacáté století, se znovu vrátit do současnosti.

  Jedinečným průvodcem přitom byla sama podoba obou muzejních budov, nabízející seznámení s především renesanční architekturou. Vedle příběhu města Jihlavy se krátce odvíjelo také něco z příběhu samotného muzea, a to nejen od chvíle jeho založení na konci 19. století po současnost, ale skrze tentokrát zamčené dveře právě nově budovaných přírodovědných expozic problesklo také něco z příslibů do budoucna.

  Právě tyto zamčené dveře tedy mohou být pomyslnou pozvánkou pro příští návštěvníky, na které se Muzeum Vysočiny Jihlava vždy znovu těší!

  Mgr. Silvie Čermáková
  13. 9. 2013IV. výstava hub

  Ve dnech 13. až 15. září 2013 se v jihlavském muzeu koná tradiční, v pořadí již čtvrtá, Výstava hub. Výstavu připravuje Muzeum Vysočiny Jihlava společně s Mykologickým klubem Jihlava.

  Větší skupiny nejen z řad žáků základních a studentů středních škol, ale i z řad veřejnosti se mohou seznámit s krátkou prezentací vystavených hub. Na případné otázky budou odpovídat členové Mykologického klubu.

  Pro zájemce o určení neidentifikovatelných exemplářů bude k dispozici i houbařská poradna – jednotlivé kusy by ale měly být celé a neočištěné.


  Muzeum Vysočiny Jihlava dlouhodobě spolupracuje s Mykologickým klubem Jihlava, dokladem toho je i bezplatná Mykologická poradna, která funguje v předsálí Muzea Vysočiny Jihlava na jaře a na podzim již čtvrtým rokem.

  Zájemci si mohou v září a říjnu nechat určit houby každé pondělí od 16.00 do 17.00 hodin. Pokud se nemohou v uvedený čas dostavit, je možné nechat houby se jménem a kontaktem na pokladně Muzea Vysočiny Jihlava v kterýkoliv jiný den.

  Eva Charvátová
  13. 9. 2013Slavnostní otevření muzejního depozitáře v Jihlavě-Heleníně

  V pátek 13. září 2013 proběhlo slavnostní otevření nového školského a kulturního areálu v Heleníně, jehož součástí je i nový muzejní depozitář. Za přítomnosti hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka, dalších představitelů kraje a města Jihlava, ředitelů kulturních a školských institucí a zástupců stavebních a dalších firem byl celý areál slavnostně uveden do provozu. Účastníci zahájení mohli nahlédnout do všech rekonstruovaných a nově vybavených prostor – tedy do těch, které budou nadále sloužit střednímu školství, i do těch, které veřejnosti běžně zpřístupněné nebudou, tj. muzejní depozitáře.

  Areál původně textilní továrny a později vojenského skladu odkoupil v roce 2009 Kraj Vysočina od ministerstva vnitra za 22 miliónu korun. V rámci velkorysé přestavby v ceně více než 176 miliónů korun dostal celý původně pětipatrový sklad novou podobu a byl navýšen o jedno patro.

  Muzeum Vysočiny Jihlava získává pro své potřeby prostory ve 2. a 3. patře v celkovém rozsahu 1800 m2. V současné době jsou v jednotlivých místnostech instalovány regály – ve 2. patře pojízdný regálový systém i stacionární regály, ve 3. patře další stacionární regály. Na jejich pořízení obdrželo muzeum mimořádnou dotaci od Kraje Vysočina v celkové hodnotě více než 7 miliónů korun. Další mimořádnou dotaci získalo muzeum na vybavení dílen, trezorových místností a pracoven, na uhrazení nákladů na energie a na vlastní stěhování sbírek.

  Poprvé v historii muzea od jeho vzniku v roce 1892 tak budou cenné muzejní sbírky uloženy v důstojných podmínkách, v bezpečí a na jednom místě.

  V sobotu 14. září v rámci dne otevřených dveří byly prostory celého areálu otevřené také pro všechny zájemce z řad široké veřejnosti. Do muzejního depozitáře při této příležitosti zavítalo více než 150 návštěvníků.

  Mgr. Ludmila Moržolová
  4. 9. 2013XIII. výstava exotických rostlin

  Od 4. do 8. září se v prostorách muzejního výstavního sálu koná v pořadí již třináctá výstava exotických rostlin Ivany a Jiřího Jandových.

  Letošní přehlídka exotických rostlin bude jakýmsi ohlédnutím za třiceti lety jejich sukulentářské záliby. Návštěvníkům budou prezentovány jednotlivé skupiny rostlin, které je za ta léta zaujaly, mnohé z nich je provázejí po celou dobu.

  Výstava bude rozdělena na menší celky, věnované například různým druhům tlusticí, nebude chybět ani expozice echeverií, pryšců rodu Euphorbia, madagaskarských „lidožravých“ stromků rodu Uncarina, a samozřejmě také adenií s různými barvami květů a tvary kmenů.

  Návštěvníci uvidí také všechny nejstarší rostliny rodu Trichodiadema, z nichž některé s Jandovými žijí více jak pětadvacet let, a přesto by se stále bez problémů vešly na okenní parapet.

  Speciální pozornost bude věnována rostlinám Kanárských ostrovů, samozřejmě nemohou chybět kaudexy, pachypodia, sukulenty s léčivými účinky a mnoho dalších skupin sukulentních rostlin.

  K tomu všemu samozřejmě patří i pestrobarevné sukulentní zahrádky, miniaturní stromečky i krajinky z nich sesazované do malých keramických misek. Nebudou chybět ani tradičně nádherné kaktusy ze sbírky Václava Navrátila.


  Ivana a Jiří Jandovi budou po celou dobu trvání výstavy přítomni, a v případě zájmu budou návštěvníkům zodpovídat veškeré jejich pěstitelské dotazy.
  Stejně jako v předchozích letech je výstava je prodejní – přijďte se podívat!

  Dana Oberreiterová
  3. 9. 2013Vojáci monarchie v kresbě Leopolda Schaschetzyho

  Výstava pořádaná ve spolupráci s Muzejním spolkem v Telči představí kolorované kresby Leopolda Schaschetzyho z Telče.
  Jedná se o kresby vojáků v různých typech uniforem první poloviny 19. století rakousko-uherské monarchie.

  V roce 1909 byly obrázky do telčského muzea darovány dcerou autora.

  Celá léta byly uloženy v muzejním depozitáři a nikdy nebyly vystaveny.


  Výstava v netradičním prostoru muzejního schodiště potrvá od 3. září do 31. října. Otevřeno bude denně mimo pondělí.

  Helena Grycová Benešová
  6. 8. 2013Kdo se dívá do trávy...

  Anežka Konupková se narodila v roce 1995 a nyní je studentkou jihlavského gymnázia.

  Mezi její hlavní zájmy patří příroda, hudba, cestování a samozřejmě fotografování. Fotí od té doby, co umí zmáčknout spoušť. V současné době vlastní fotoaparát Fujifilm Finepix S 1500 a nejraději s ním fotí krajinu, faunu a floru.

  Původně fotila vše, co ji obklopovalo a zaujalo. Poté ji začala fascinovat voda a její skupenství. Aby mohla zachytit lomící se paprsky vycházejícího slunce v kapkách ranní rosy, musela vstávat velmi brzy. Ale úsilí se vyplatilo, vznikla řada výborných snímků.

  Do záběru se občas připletl nějaký živočich – nejčastěji z hmyzí říše. A tehdy pro Anežku nastalo období slunéček, kobylek, motýlů, střevlíků, pavouků…

  Její zájem o bezobratlé plynule přešel i na ostatní živočichy: ptactvo, veverky, ještěrky, ale i na domácí mazlíčky.

  V současné době se snaží zachytit co nejvíce zajímavých okamžiků z přírody…


  Výstava fotografií Anežky Konupkové bude v prostorách Kavárny Muzeum ke zhlédnutí do 15. září.

  Účast na soutěžích:
  Chemie je cool (VŠCHT Praha)
  Photographia Natura (Muzeum Vysočiny Jihlava)
  Štokfoto
  Ekooko Vysočiny

  Dana Oberreiterová
  2. 8. 2013Krojované panenky

  Paní Marie Žilová společně s dcerou Evou Jurmanovou mají nevšedního koníčka. Šijí přesné repliky lidových krojů a oblékají je na kupované panenky převážně s porcelánovými hlavičkami.

  Od začátku pracují matka i dcera spolu. Eva vyšívá na rámu, bubínku, vyšívá na tyl, našívá korálky, flitry, zvládla uzlíčkovou techniku a naučila se i síťovat. Paní Marie zase stříhá, šije, pere, škrobí, žehlí a sestavuje celou panenku. Předlohou pro ruční výrobu tradičního lidového oděvu jsou popisy a střihy starých krojů.

  Výšivky jsou přesné zmenšeniny původní kresby. Proces zhotovení kroje není jednoduchý – modeluje se nejdříve z levného materiálu a když model perfektně sedí, používá se materiál starý původní nebo podobný, ale vyráběný v současnosti. Veškeré oděvní součástky jsou ručně šité a část užitých krajek je na základě historické předlohy ručně paličkovaná nebo síťovaná. Mezi prvními ušily kroje z Českomoravské vrchoviny – z Telče, Dačic, Třebíče a Žďáru nad Sázavou. Postupně vznikaly kroje vytvořené podle krojových předpisů známé etnografky Blaženy Šotkové.

  K nejsložitějším krojům, co do pracnosti, patří kroj litomyšlský, mladoboleslavský a kyjovský. Doba výroby kroje je velmi různorodá. Jednoduchý polopracovní kroj z Doudlebska může vzniknout i za dvanáct hodin, složitější jihlavský tak za třicet pět, litomyšlský kroj si vyžádá sedmdesát hodin, mladoboleslavský devadesát devět a nejsložitější kyjovský až sto čtyřicet hodin.

  Každá panenka má svůj certifikát, který obdrží případný kupec spolu s panenkou. Kromě dalších podrobností je v něm zapsáno i z jakého materiálu je kroj vyroben. Dále má na ručce lístek se záznamem se jménem panenky a názvem oblasti, odkud kroj pochází, a se jménem sběratele, podle jehož popisu byl kroj vyroben. Nesmí chybět ani záznam o tom, že panenka byla vytvořena v jejich novoveselské dílně.


  Výstava Krojované panenky začíná v jihlavském muzeu ve čtvrtek 1. srpna v 17 hodin vernisáží spojenou s prohlídkou výstavy, kterou nás provedou samotné autorky – Marie Žilová a Eva Jurmanová.

  Přijďte se podívat, k vidění bude 113 krojovaných panenek z jejich dílny a k některým budou pro srovnání připojeny i kroje ve skutečné velikosti…

  Dana Oberreiterová
  9. 7. 2013Nová expozice na Roštejně

  Po jarní rekonstrukci elektroinstalace v hlavním paláci jsou od 2. července pro veřejnost opět zpřístupněny obě hlavní návštěvnické trasy.

  Nejenže mají sály nové osvětlení, ale i expozice zaznamenaly dílčí změny. Byla otevřena nová expozice s názvem „Pracovna polesného“, která nahradila původní sedm metrů dlouhý betlém, instalovaný třešťskými betlémáři v roce 1985. Pro zařízení místnosti bylo restaurováno více jak deset kusů sbírkového nábytku a návštěvníci tak mají možnost zhlédnout, jak asi vypadala na počátku 20. století pracovna polesného.

  Součástí této místnosti je i nástěnná malba koně. Původní malba, která může pocházet už z doby přestavby hradu v 16. století. Předlohou byla stará renesanční rytina z učebnice Hippologie therapie. Malba s největší pravděpodobností sloužila jako učební pomůcka při školení adjunktů a panských úředníků na telčském panství.


  Více jak 300 let od konce 16. století byl hrad střediskem lesnického a mysliveckého hospodářství. Už v roce 1573 byl v Telči vydán první lesní řád na Moravě a zaznamenána v několika ročních „hájemstvích register“ těžba dřeva. Na hradě sídlil polesný, který se staral o zvěř v oboře a podléhal hejtmanu panství.

  Podle dochovaných záznamů nastal větší rozmach v lesním hospodářství na velkostatku Telč až v přelomu 18. a 19. století za lesmistra Františka Lošana. V té době se hospodařilo ve 13 revírech o rozloze 6.600 hektarů lesa.

  Ještě v roce 1945 za vrchního lesního rady Bohma bývalo zaměstnáno 350 sezónních a 50 stálých lesních dělníků. Poslední šlechtický majitel hrabě Podstatský měl v oblibě chov bažantů a jejich hon.

  V době požáru hradu v roce 1915 byl polesným na hradě Richard Jellinek a posledním polesným krátce po II. světové válce byl pan Čermák.


  Hrad Roštejn má v prázdninových měsících otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 18 hodin.

  Zdena Vaníčková
  1. 7. 2013Do muzea o prázdninách i v pondělí!

  Od 1. července do 31. srpna bude jihlavské muzeum k dispozici návštěvníkům po celý týden.


  Již třetím rokem vychází muzeum v době letních prázdnin vstříc svým návštěvníkům a otevírá své „brány“ i v pondělí.

  I když v současné době probíhá rekonstrukce přírodovědných expozic, jejichž otevření se předpokládá ke konci letošního roku, je stále možné prohlédnout si stávající expozice:

  - Krása středověké plastiky
  - Od renesance po průmyslovou revoluci
  - Dolování stříbra a mincování na Českomoravské vrchovině
  - Nerostné suroviny Českomoravské vrchoviny
  - Geologie Českomoravské vrchoviny.

  Muzejní pracovníci připravili na letní měsíce také zajímavé výstavy:
  - Archeologie na hranicích mezi Čechami, Moravou a Rakouskem
  výstava mapující archeologii regionu jižních Čech, Vysočiny, jižní Moravy a Dolního Rakouska od pravěku do novověku
  - Všichni jsme stvořeni z lásky
  mezinárodní výstava prací členů surrealistické skupiny Stir-up a jejich hostů
  - Krojované panenky
  od 1.srpna představí v prostorách muzejních arkád své panenky v replikách lidových krojů Eva Jurmanová a Marie Žilová.

  V Kavárně Muzeum je do 4. srpna k vidění výstava cestovatele Michala Černého Ťan-Šan: Vrcholy a jezera Nebeských hor, která přináší několik pohledů na ledovce, vrcholy a jezera tohoto málo známého asijského pohoří.

  6. srpna začíná v tomto prostoru výstava fotografií studentky jihlavského gymnázia Anežky Konupkové s názvem Kdo se dívá do trávy…
  Dana Oberreiterová
  1. 7. 2013Střípky ze skautského tábora

  Hrad Roštejn nedaleko Telče bude od 1. 7. do 31. 8. 2013 hostit další autorskou výstavu fotografií Jakuba Pejcala, přinášející nejširší veřejnosti autentické a aktuální pohledy na činnost jihlavských skautů tábořících u nedalekého Mrákotína.


  Skauti ze střediska Divočáci Jihlava chtějí tímto počinem zopakovat úspěšnou spolupráci s hradem Roštejnem zahájenou při prvním zkušebním ročníku této výstavy v minulém roce. Hlavním cílem expozice zůstává i nadále propagace skautingu a protože koncepce loňského ročníku doznala kladné odezvy u širokého publika návštěvníků hradu, nabídnou Divočáci opět snímky ze svého posledního letního tábora, který se konal na nedaleké louce u rybníka Horní Mrzatec. „Pomocí výstavy necháváme návštěvníky věže hradu Roštějn nahlédnout pod pokličku pravého skautského tábora, kde děti zažívají opravdová dobrodružství, spí v indiánských stanech týpí, podílejí se na přípravě jídel, poznávají přírodu a sami sebe“, dodává k probíhající výstavě Jan Caha, vedoucí skautského střediska Divočáci Jihlava.


  Výstava koresponduje s fotografickým zaměřením autora vybraných fotografií Jakuba Pejcala, který své fotografie publikuje ve skautských časopisech Roverský kmen a Skautský svět.
  Jan Caha
  25. 6. 2013Ťan-Šan: Vrcholy a jezera Nebeských hor

  Od 25. června bude v prostoru Kavárny Muzeum k vidění výstava fotografií Michala Černého. Výstava představí ledovce, vrcholy a jezera málo známého asijského pohoří Ťan-Šan.

  Michal Černý je geolog, přírodovědec, cestovatel, fotograf a publicista. V rámci své profese často cestuje a kromě toho podniká další výpravy do vzdálených a exotických zemí.

  Do Kyrgyzstánu jezdí každoročně od roku 2004. Cílem výprav je hlavně studium ledovcových jezer, klimatu a přírodních rizik. Během těchto cest pořídil několik desítek tisíc snímků, z nichž malou část prezentuje tato výstava.

  Michal Černý publikuje své snímky samostatně i jako doprovod cestopisných a přírodovědných článků v různých časopisech.

  Mgr. Ludmila Moržolová
  20. 6. 2013Soudobá paličkovaná krajka

  Výstavní prostory třešťského muzea budou v letních měsících patřit ukázkám z tvorby současných krajkářek z Vysočiny.

  Paličkování se ve své nejjednodušší podobě dle některých zdrojů objevuje u Slovanů už na přelomu 10. a 11. století. Všeobecně je za kolébku paličkování považována Itálie, kde se za pomoci paliček vyrábí krajka od začátku 16. století a odkud se potom velmi rychle rozšířila do celé Evropy.

  Technika paličkování je založená na křížení a uvazování volných nití, které jsou navinuté na dřevěných paličkách. Předem navržený vzor je připevněn na podušce neboli herduli a nit se vede kolem jednotlivých špendlíků, aby vznikl požadovaný motiv. Materiálem pro výrobu krajek bývá bavlna, příze, hedvábí, dracouny, vlna a další.

  V českých zemích patřila výroba krajky na některých panstvích k robotním povinnostem a pro poddané platil zákaz krajku používat při zdobení svých oděvů. Císařovna Marie Terezie prohlásila ve druhé polovině 18. století krajkářství za svobodnou živnost a téměř zároveň vznikla první krajkářská škola. Další století přináší rozmach strojové výroby krajek, zakládají se dokonce továrny na její výrobu a silně konkurují domácké rukodělné výrobě.

  Paličkovaná krajka i dnes nachází svá tradiční uplatnění, používá se při zdobení oděvů, výrobě šperků, prostorových interiérových dekorací a rozličných miniatur např. vánočních ozdob.

  Výstavu, na kterou Vás tímto zveme, můžete navštívit od 20. června do 8. září, otevřeno máme denně mimo pondělí v čase od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.30.


  Vystavující paličkářky:
  Jitka Balounová
  Irena Dvořáková
  Iva Formanová
  Marie Holubová
  Jaroslava Lánová
  Dana Kuzdasová
  Jana Marešová
  Zdena Polzerová
  Dagmar Trávníčková
  Martina Vaňkátová

  Mgr. Milina Matulová
  6. 6. 2013Na schodech III. - Jaroslav Kouba a Lidové divadlo v Telči

  Jaroslav Kouba byl v letech 1950-1990 bezesporu největší kulturní osobností Telče.

  Za 40 let působení v ochotnických souborech hrál jako herec v téměř 250 divadelních představeních.

  V šedesátých letech se stal vedoucím souboru Lidového divadla v Telči. Od té doby většinu her nejen režíroval, ale také navrhoval scény, které často sám zhotovil.

  Telčský soubor dovedl k řadě ocenění na různých festivalech a přehlídkách. Sám získal ceny jak za herecký výkon, tak i za návrhy scén.

  O činnosti ochotnického divadla v těchto letech vytvořil pozoruhodný soubor dokumentů, který se stal mimořádně cenným archivním materiálem o kulturním životě města v minulém století.

  Nyní je tento soubor do 30. srpna vystaven v telčském muzeu.

  Helena Grycová Benešová
  27. 5. 2013O muzejní a galerijní noci

  Přes 400 návštěvníků zavítalo v pátek v podvečer do jihlavského muzea na Muzejní a galerijní noc 2013.

  Letošní Muzejní a galerijní noc byla zahájena komentovanou prohlídkou výstavy Romantická zastavení aneb střípky
  z módní historie, které se zhostila paní Alena Zemanová, jedna z kurátorek výstavy. Návštěvníci měli možnost díky
  M. Horákové, J. Chytalové a E. Salátové v reálu zhlédnout výrobu paličkovaných, háčkovaných a vyšívaných oděvních doplňků a textilních drobností.

  V 18 hodin představila Dr. Gesine Tostmann z Rakouska významné osobnosti spojující historii českého a rakouského textilního průmyslu.

  Zábavu a zpestření přinesly letošní Muzejní a galerijní noci vstupy Divadelního spolku Karla Čapka a Skupiny historie, tance a šermu Hebrix z Třeště s úryvky ze známého muzikálu Noc na Karlštejně. Jejich skvělé vystoupení bylo částečně i upoutávkou na představení, které se uskuteční na hradě Roštejně 6. června.

  Hojně navštívená byla slavnostní vernisáž výstavy členů surrealistické skupiny Stir-up a jejich hostů s názvem Všichni jsme stvořeni z lásky. Této mezinárodní výstavy se účastní 39 vystavujících z 12 zemí. Vernisáže se osobně účastnilo pět autorů, kteří během večera tvořili přímo na místě a k nim se spontánně přidávala i veřejnost.

  Etnografka jihlavského muzea PhDr. Dana Nováková se věnovala historii odívání ve své přednášce „Šaty dělaj člověka, člověk dělá šaty aneb co oblékali naši předkové“.

  Protože počasí letošní Muzejní a galerijní noci přálo, vydařily se i venkovní aktivity – středověké hry, malování na dětské obličejíčky a hlavně závěrečná ohňová show na Masarykově náměstí.

  Dana Oberreiterová
  15. 5. 2013Přejmenování místních jmen německých obcí po roce 1945
  Přednášející:
  prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc., vědecký pracovník Historického ústavu AV ČR
  a Mgr. Jiří Jelínek, archivář Státního okresního archivu Jihlava

  Legislativní cesta k proměně místních jmen v českých zemích ve smyslu jejich počešťování byla nastartována již počátkem 20. let 20. století. Její vrchol nastal v letech 1945 až 1949.

  Tím že „prvorepublikový“ legislativní postup byl po roce 1945 nahrazen pouze byrokratickým, ztratil svoji přirozenou legitimitu, kterou každé změně ve veřejném prostoru propůjčují její oponenti.

  Zásadní proměna místních názvů nastala po odsunu německého obyvatelstva. V důsledku vysídlení německého obyvatelstva po roce 1945 zaniklo kolem 3000 obcí, částí obcí a samot. Názvy zbylých více než pěti set německých obcí byly do počátku 50. let 20.století zcela počeštěny.

  Tvorba nových českých místních názvů byl sice odborně tvůrčí, ale přesto velmi často značně voluntaristicky pojatý proces, jehož odbornými garanty byli čeští archiváři a jazykovědci.  Přednáška se koná ve středu 15. května v 17 hodin v Malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava.

  Ing. Ladislav Seidl, MBA
  Dana Oberreiterová
  6. 5. 2013Třešťské muzeum v květnu

  V květnu se můžete těšit na novou výstavu a dvě přednášky v muzeu. Báječné Peru je název výstavy fotografií,
  kterou zahájíme v pátek 17. května v 17 hodin a potrvá do 14. června.

  O Peru se většinou cestovatelé zajímají kvůli památkám, ale tentokrát se hledáček objektivu zaměřil na přírodní zajímavosti, které jsou neméně fascinující. Členové výpravy pořídili během cestování po Peru nádherné fotografie,
  byl shromážděn cenný zvukový materiál a přírodovědci jihlavského muzea Klára a Pavel Bezděčkovi si přivezli mnoho nezapomenutelných zážitků, o které se s námi podělí na přednášce v rámci vernisáže 17. května.

  A co si pro nás připravili, popisují těmito slovy: “ Na přednášce navštívíme značně odlišné oblasti Peru.
  Nejprve se nedaleko města Cusco zastavíme u jezera Huacarpay, pozoruhodného zejména výskytem velkého množství vodních ptáků a pak zamíříme do národního parku Manú. Zde postupně sestoupáme téměř 4000 výškových metrů z horského mlžného lesa (se stromovými kapradinami a peruánským národním ptákem skalňákem andským) až do nížinných deštných pralesů v okolí řek Río Alte Madre de Dios a Río Manú, po nichž se budeme plavit stovky kilometrů. Na březích řek a v pralese se setkáme se spoustou exotických ptáků, motýlů, žab, s několika druhy opic a při plavbě na dřevěném katamaránu po jezeře Salvator uvidíme zblízka vzácnou vydru obrovskou a neuvěřitelné množství ptáků, včetně hoacinů, amerických druhů volavek nebo endemické kotingy černolící. Navštívíme i největší magnet všech ornitologických výprav – jílové lizy zvané collpas – na něž se slétají hejna velkých arů, amazoňanů a dalších papoušků.

  V závěru přednášky se krátce přesuneme na jih Peru. Zde nahlédneme do pouště Paracas a na guánové ostrovy Ballestas ležící v Tichém oceánu nedaleko přístavního města Pisco. Humboldtův proud sem přivádí obrovské množství živin, což umožňuje výskyt neuvěřitelného počtu mořských živočichů. Můžeme si zde zblízka prohlédnout ohromné kolonie tučňáků, kormoránů, pelikánů a dalších mořských ptáků; zblízka se potěšíme pohledem na lenošící či dovádějící lachtany hřivnaté a zahlédneme i delfíny. Téměř dvouhodinová přednáška je obohacena zvukovými nahrávkami řady zobrazených ptáků a opic.“

  A do muzea vás zveme i v poslední den tohoto měsíce – v pátek 31. května, znovu v 17. hodin. Navštíví nás genealožka Blanka Lednická a poradí, jak si vytvořit rodokmen, kde a jak pátrat po svých předcích, jak na staré rukopisy, matriky
  a bádání v archivech. Blanka Lednická nedávno vydala knihu na toto téma, kterou bude možné na přednášce zakoupit.
  A co je pro nás velmi zajímavé, jmenovaná se věnovala i podrobnému studiu Jabůrkovy kroniky, o které bude mluvit na jednom z příštích setkání, které předběžně plánujeme na podzim. Kronika Františka Jabůrka (1779-1848), soukenického mistra, prvního kronikáře a průkopníka betlémářstvi je jednou z nejvzácnějších třešťských písemností. Kronikář popsal události z přelomu 18. a 19. století a své zápisky obohatil názornými kresbami podobně, jak si dnes události dokumentujeme na fotografiích. Termín další přednášky Blanky Lednické bude včas upřesněn.

  Mgr. Milina Matulová
  24. 4. 2013Rodokmen aneb Pátráme po předcích

  Kdo byli naši předkové? Jak se jmenovali, jak a kde žili, jaké bylo jejich povolání? Čím se v životě zabývali,
  jak je ovlivňovaly dějinné události? Podobné otázky si ve svém životě klade řada lidí.

  Seriál České televize Tajemství rodu navíc rozpoutal v posledních týdnech vlnu zájmu o pátrání po osudech našich předků.

  Málokdo ale zná překážky, které na něj při pátrání čekají.

  Zveme Vás na besedu o předcích, pátrání po jejich osudech, na besedu o tom, jak sestavit rodokmen a co vše můžete zahrnout do rodinné historie.

  Přednášku povede Blanka Lednická, která se vyhledáváním rodokmenů a zpracováním rodinných historií zabývá profesionálně. Dlouhodobě se věnuje rodům na Vysočině (především na Telčsku) a pořádá kurzy, besedy a přednášky o pátrání po předcích.


  Blanka Lednická je i autorkou knihy Sestavte si rodokmen – Pátráme po svých předcích, ve které zúročuje poznatky
  z oblasti svého působení. V závěru přednášky proběhne autogramiáda této knihy…


  Přednáška se mimořádně koná ve středu 24. dubna v tradičním prostoru muzejního Malovaného sálu
  a tradičně v 17:00.

  Dana Oberreiterová
  24. 4. 2013Tisková konference

  Dámy a pánové,


  dovolujeme si pozvat Vás na společnou tiskovou konferenci Muzea Vysočiny Jihlava a Oblastní galerie Vysočiny
  v Jihlavě, která se uskuteční ve středu 24. dubna v Malovaném sále v přízemí budovy Muzea Vysočiny Jihlava
  na Masarykově náměstí 55 v 11 hodin.

  Na tiskové konferenci představí ředitelé obou institucí, RNDr. Karel Malý, Ph.D. a Mgr. Daniel Novák spolu se svými kolegy významné akce a záměry plánované na rok 2013.

  Připraveny budou informace o společně organizované Muzejní a galerijní noci 2013 a o výstavbě nových depozitářů
  v Jihlavě-Heleníně.

  Muzeum Vysočiny Jihlava dále seznámí s projektem budování nových stálých expozic, s velkým výstavním přeshraničním archeologickým projektem Archeologie na hranici mezi Čechami, Moravou a Rakouskem, s podzimní putovní přírodovědnou výstavou Společenský život hmyzu, s přípravou dalšího ročníku mezinárodní konference Stříbrná Jihlava 2013 a s dalšími plánovanými aktivitami.

  Oblastní galerie Vysočiny představí výstavní koncepci galerie, výstavu Antonína Hudečka chystanou na léto, edukativní programy galerie a studio dětské animace a nový záměr týkající se založení podsbírky nových médií.

  Svoji účast potvrďte, prosím, do pondělí 22. dubna na adrese morzolova@muzeum.ji.cz příp. na telefonním čísle
  567 573 899.


  Těšíme se na setkání.

  Mgr. Ludmila Moržolová
  24. 4. 2013Nové expozice v Muzeu Vysočiny Jihlava
  Na konci dubna začne faktická realizace nových expozic v Muzeu Vysočiny Jihlava.

  Po administrativní přípravě, hledání architektonického a výtvarného řešení a nezbytných veřejných zakázkách začne vlastní stavba nových expozic, které by měly být kompletně dokončeny na podzim 2014.
  V první etapě budou připraveny expozice živé přírody Vysočiny (otevřené ke konci roku 2013), v druhé etapě pak expozice nejstarších a nejnovějších dějin Jihlavska a rozšířeno Lapidárium. Současně vznikne nový výstavní prostor - ten se stane největší prezentační plochou v muzeu a bude využit pro náročnější a dlouhodobější výstavní projekty.
  Celkové výdaje na projekt jsou nyní stanoveny na více než 12,5 milionu korun, financování je zajištěno v převážné míře z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod.
  RNDr. Karel Malý, Ph.D.
  24. 4. 2013Archeologie na hranicích mezi Čechami, Moravou a Rakouskem

  Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o. připravuje výstavu s názvem „ARCHEOLOGIE NA HRANICÍCH MEZI ČECHAMI, MORAVOU A RAKOUSKEM. Pravěké až novověké dějiny jižních Čech, Vysočiny, jižní Moravy a Dolního Rakouska“.

  Na malém prostoru ve výstavním sále MVJ, Masarykovo nám. 57 a v průjezdu domu č. 58 v MVJ v tzv. mázhauzu budou prezentovány vybrané archeologické nálezy pocházející z Vysočiny, jižních Čech, jižní Moravy a Dolního Rakouska. Výstava je rozdělena do šesti bloků podle jednotlivých období:

  1. Čas lovců a sběračů (paleolit a mezolit), archeologické nálezy pravěkých kamenných nástrojů a surovin, z nichž se vyráběly, z Moravskokrumlovska a Vysočiny

  2. Čas zemědělců (neolit, eneolit), archeologické artefakty ze Štěpánovic u Třebíče, závěr neolitu – kultura s moravskou malovanou keramikou, prezentována bude známá „štěpánovická venuše“ – keramická soška ženy. Archeologické nálezy – především keramické nádoby nalezené na tzv. Palliardiho hradisku u Vysočan na Znojemsku.

  3. Čas kovotepců, prezentovány budou nálezy z doby bronzové a železné: kamenné, kovové a keramické artefakty z Březnice u Bechyně v jižních Čechách. Zajímavostí bude vcelku zachovalý bronzový meč ze Smilovic u Týna nad Vltavou. Dále jsme vybrali nálezy z keltských hrobů v Blučině u Brna – k vidění bude celá jedna výbava „bojovnického“ – mužského kostrového pohřbu a výběr ženských šperků z Maloměřic u Brna. Zajímavostí jsou lité kovové nánožníky a náramky a sapropelitové (švartnové) šperky.

  4. Dobu dějinnou reprezentují nálezy z doby římské, především předměty denní potřeby římského města na Dunaji – Carnunta u Bad-Altenburgu a Petronellu v Dolním Rakousku.

  5. Vrcholný středověk (12.–15. století) prezentují nálezy z Jihlavy – keramická pec ze 13.-14. století nalezená s kompletní vsádkou v Křížové ulici č. 14 a celé tvary keramických nádob získané výzkumem jihlavských jímek, dále nálezy získané záchranným archeologickým výzkumem hornicko – hutnického areálu „Cvilínek“ u Černova na Hornocerekvicku.

  6. Archeologie novověku (raný a mladší novověk) je zastoupena nálezy funerálního charakteru, především nálezy s devocionálií z kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě a také z kláštera v Nové Říši. Výstava mapuje pravěké, středověké a novověké osídlení Českomoravské vrchoviny s přesahem do okolních příhraničních regionů: jižních Čech, Dolního Rakouska a jižní Moravy.

  Je podpořena „Operačním programem Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013. Evropská unie a „Evropským fondem pro regionální rozvoj: Porta Culturae. Pořadatelem výstavy je Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o., kurátoři: Mgr. David Zimola, Bc. Marek Krutiš a Pavla Lajtkepová, DiS.
  Bude zahájena vernisáží 27. 6. 2013 v 16,00 v Muzeu Vysočiny Jihlava, kde potrvá od 28. 6. do 25. 8. 2013.

  Mgr. David Zimola
  24. 4. 2013Všichni jsme stvořeni z lásky

  Na vrchol jara a počátek léta připravilo Muzeum Vysočiny Jihlava v historii muzea naprosto mimořádný počin – mezinárodní výtvarnou výstavu prací 39 umělců z dvanácti zemí.

  Vernisáž se uskuteční v pátek 24. května 2013 v 19:30 v rámci tradiční akce „Muzejní a galerijní noc“.


  Všichni jsme stvořeni z lásky
  Erotismus nebo sexualita?
  Mezinárodní výstava surrealismu

  Vystavující
  Rafet Arslan (Turecko), Pavel Bezděčka (Česká republika), Josef Bubenik (Česká republika),

  Arnost Budik (Belgie),Miguel de Carvalho (Portugalsko), Zdeněk Cibulka (Česká republika),

  Cins (Turecko), Jan Dočekal (Česká republika), Aube Elléouët (Francie),

  Linda Filipová (Česká republika), Amirah Gazel (Kostarika), Jiří Havlíček (Česká republika),

  Martin Hronza (Česká republika), Alla Kovalska (Ukrajina), Lubomír Kerndl (Česká republika),

  Gabriela Kopcová (Česká republika), Josef Kremláček (Česká republika), Vladimír Kubíček (Česká republika),

  Henry Lejeune (Belgie), Rik Lina (Nizozemí), Miguel Lohlé (Kostarika),

  Luiz Morgadinho (Portugalsko), Jaroslav Marák (Česká republika), Ayse Ozkan (Turecko),

  Václav Pajurek (Česká republika), Zdeněk Piža (Česká republika), Pedro Prata (Portugalsko),

  João Rasteiro (Portugalsko), Tomas Rayner (Belgie), Pavel Řezníček (Česká republika),

  Walter de Rycke (Belgie), Enrique de Santiago (Chile), Artur Manuel do Cruzeiro Seixas (Portugalsko),

  Herbert SAM Schwimmer (Rakousko), Erszi Szabó Štefunková (Slovensko), Jiří Tichý (Česká republika),

  Oldřich Vorel (Česká republika), John Welson (Velká Británie), Jan Wolf (Česká republika)

  Turné výstavy 2013/2014 po městech České republiky
  Muzeum Prostějovska – Prostějov
  Galerie Katakomby – Brno
  Muzeum Vysočiny – Jihlava
  Výstavní síň Staré radnice – Žďár nad Sázavou
  Pámátník písemnictví – Rajhrad
  Ostravské muzeum – Ostrava
  Malovaný dům – Třebíč
  Galerie Čertův ocas (Mohelský mlýn) – Mohelno

  Autoři, kteří se erotismu a sexualitě věnují, se shodli na tom, že již od počátku byl postoj surrealistů k tomuto tématu nevyjasněný, a proto se mu nijak nevěnovali. První, kdo ze surrealistů použil pojem „erotismus“ byl r. 1923 Robert Desnos ve svém pojednání adresovanému význačnému mecenáši, kde definoval erotismus jako vše, co provokuje a vyvolává lásku a se sexualitou tvoří syntézu. (...) Louis Aragon vydává r. 1928 pod pseudonymem „LE CON D´IRENE“ a píše předmluvu k Apollinairovu románu „ONZE MILLE VERGES“. Tyto publikace, jejichž literární hodnota se vymykala běžné pornografii, však vyšly jen v malých bibliofilských edicích. V témže roce Benjamin Péret vydává „LES COUILLES ENRAGEES“, kde použil automatickou metodu, kterou považoval za více subversivní. Knihu censura ihned zabavila, zůstalo zachováno jen pár výtisků. (...) V revui „La révolution surréaliste“ z r. 1925 jsou publikovány dvě ankety o sexualitě. Ty se o erotismu zmiňují, ale používají nový a módní výraz „sexualita“, který do Francie dorazil zároveň s psychoanalýzou. (...) Teprve r. 1933 v 5. čísle „Surréalisme au service de la Révolution“ Dalí požaduje, aby se pojem erotismu nevztahoval jen na výrobu objektů. Pojem erotismu se začíná pozvolna uplatňovat. U příležitosti mezinárodní výstavy surrealismu v r. 1938 v Paříži vychází katalog výstavy jako stručný slovník surrealismu, kde pod heslem erotismus je „okázalá podzemní ceremonie“. Takže to trvalo celých 14 let po „založení“ surrealismu, kdy erotismus je konečně zapsán mezi základní pilíře surrealismu. (...) Možná jednu z nejlepších definic erotismu vystihla Anais Nin, která po dobu války žila v New Yorku a měla blízko k surrealistům: „Erotismus je jedním ze základů sebepoznání, rovněž tak nezbytný, jako je poesie.“
  Arnost Budik
  z úvodní statě katalogu výstavy:
  Všichni jsme stvořeni z lásky (erotismus nebo sexualita) – kráceno

  Autorem konceptu výstavy a textu v katalogu je Arnost Budik žijící od konce 60. let se svou ženou a synem v Belgii. V polovině 60. let se kontaktoval dopisem se zakladatelem surrealismu André Bretonem, a záhy, po jeho smrti, i s francouzskými surrealisty. V roce 1967 založil v Brně skupinu Lacoste, jejímiž členy se stali i dva studenti dějin umění Václav Pajurek (dnes PhDr., kurátor Ostravského muzea) a Jiří Havlíček (dnes docent a vedoucí sekce dějin umění katedry Vv na PdF MU v Brně). K nim se připojil ak. mal. Josef Kremláček (jehož k surrealismu přivedlo mj. i studium na VŠUP, kde studoval v ateliéru Adolfa Hoffmeistera – předválečného člena čs. surrealistů). Kromě prací výše uvedených představuje na výstavě své básně-objekty i Pavel Řezníček, autor mnoha sbírek poezie, několika knih beletrie, jehož díla vyšla i v zahraničí, a který publikoval v řadě mezinárodních sborníků. Dále se zde představí Vladimír Kubíček – grafik a básník, jehož velká retrospektivní výstava proběhla letos v Ostravském muzeu a malíř Zdeněk Píža, jenž svým rukopisem a náměty naplňuje veristickou polohu surreálného zobrazování. Výstavu obohatí celá řada dalších českých tvůrců, o nichž zde dále nepíšeme jen z důvodu nedostatku místa.
  Ze zahraničních přizvaných hostů upozorňujeme například na nestora poválečného surrealistického hnutí v Portugalsku Artura Manuela do Cruzeiro Seixas nebo na Miguela de Carvalho, představitele střední generace portugalských surrealistů, který se před dvěma lety v Praze na Novoměstské radnici představil velkou výstavou koláží a objektů „Noční zahrady“. Velmi významná je účast Aube Elléouët (dcery André Bretona), současné pařížské výtvarnice a nakladatelky série surrealistických monografií. Výstava představí díla dalších hostů z Belgie, Chile, Kostariky, Nizozemí, Rakouska, Slovenska, Turecka, Ukrajiny a Velké Británie.

  Pavel Bezděčka
  24. 4. 2013Mezinárodní konference Stříbrná Jihlava 2013

  Muzeum Vysočiny Jihlava ve spolupráci s dalšími institucemi pořádá ve dnech 10. – 12. října 2013 tradiční mezinárodní konferenci k dějinám starého hornictví a hutnictví.

  Letošní již sedmý ročník konference je zaměřen na prezentaci výsledků montanistických mezioborových výzkumů nejen na Českomoravské vrchovině, ale také v celé Evropě.

  Příspěvky z hornictví, geologie, archeologie, historie, archivnictví, speleologie a dalších oborů se vztahem k těžbě
  a zpracování nerostných surovin od pravěku do 18. století budou předneseny 10. a 11. října 2013 v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

  Navazovat bude v sobotu 12. října 2013 tradiční terénní exkurze, tentokrát na vybrané lokality Dačicka, Jemnicka
  a Telčska.

  Příspěvky přednesené na konferenci budou publikovány v recenzovaném periodiku Acta rerum naturalium.

  Přihlášky na konferenci jsou přijímány do 1. června 2013. Přesný program konference včetně exkurze bude znám po uzávěrce přihlášek a po nahlášení témat jednotlivých příspěvků v srpnu 2013. Tak jako v minulých ročnících očekáváme velkou účast domácích i zahraničních badatelů.

  Mgr. David Zimola
  24. 4. 2013Muzejní a galerijní noc 2013

  Projekt Porta Culturae ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava a Oblastní galerií v Jihlavě pořádá v pátek 24. května 2013 od 17:00 do 22:00 Muzejní a galerijní noc 2013


  Letošní Muzejní noc je úzce provázána s právě probíhající výstavou Romantická zastavení aneb střípky z módní historie. Výstavou mapující módu a odívání z období od konce 19. do čtyřicátých let 20. století provedou její kurátorky – členky Klubu panenek.


  Historii textilních manufaktur regionu Waldviertel v přednášce představí dr. Gesine Maria „Gexi“ Tostmann z Rakouska. Tato dáma se dlouhodobě věnuje historii odívání, je autorkou řady publikací a mimo to provozuje úspěšnou firmu vyrábějící tradiční rakouský oděv, tzv. dirndl.


  Návštěvníci se rozhodně mohou těšit na úryvky ze známého muzikálu Noc na Karlštejně, kterým nás v originálním podání a v kouzelných divadelních kostýmech potěší zástupci Divadelního spolku Karla Čapka a Skupiny historie, tance a šermu Hebrix z Třeště.


  V 19:30 bude slavnostní vernisáží zahájena naprosto mimořádná mezinárodní výstava surrealistické skupiny Stir-up
  a jejich hostů s názvem „Všichni jsme stvořeni z lásky“. Se svými výtvarnými díly se této výstavy účastní 39 umělců
  z dvanácti zemí.


  S etnografkou Muzea Vysočiny Jihlava PhDr. Danou Novákovou se v Malovaném sále budeme od 20:00 zabývat historií odívání v přednášce „Šaty dělaj člověka, člověk dělá šaty aneb co oblékali naši předkové“.


  V prostoru Masarykova náměstí bude umístěn stan, ve kterém budou v režii Společenství ohně a šermu Ad Infinitum probíhat rozličné středověké hry a dětmi velmi oblíbené malování obličeje.


  Oblastní Galerie Vysočiny v Jihlavě přispívá k Muzejní a galerijní noci neméně zajímavým programem.


  Lákavou nabídkou je jistě i podvečerní či večerní návštěva vyhlídkové věže kostela sv. Jakuba Většího, Domu Gustava Mahlera a v případě příznivého počasí i pozorování noční oblohy velkými dalekohledy z brány Matky Boží.


  Muzejní a galerijní noc 2013 tradičně zakončí ve 21:30 na Masarykově náměstí ohňová show Společenství ohně
  a šermu Ad Infinitum z Polné.


  A na závěr ještě upozornění – vstup do všech výše zmiňovaných objektů je zdarma!

  Dana Oberreiterová
  16. 4. 2013Stávající přírodovědné expozice končí

  Od 23. dubna 2013 budou uzavřeny stávající přírodovědné expozice Muzea Vysočiny Jihlava
  Živá příroda Českomoravské vrchoviny a Chráněná území Jihlavska z důvodu jejich rekonstrukce.

  Otevření nových expozic předpokládáme na konci roku 2013, o přesném termínu budeme včas informovat.

  Tvorba nových expozic je finančně podpořena z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod.


  Po dobu rekonstrukce expozic opravňuje návštěvníka zakoupení vstupenky k dalšímu vstupu
  do expozic v roce 2013 zdarma.

  RNDr. Karel Malý, Ph.D.
  11. 4. 2013Romantická zastavení aneb střípky z módní historie

  V polovině dubna se veřejnosti představí „Klub panenek“ se svojí další výstavou.

  Vedle panenek a medvídků sbírají členky také staré oděvy, které následně opravují a renovují.
  Tyto skvosty budou k vidění na výstavě „Romantická zastavení aneb střípky z módní historie“.

  Návštěvníci budou obeznámeni s módou od konce 19. století do poloviny čtyřicátých let 20. století. Oděv z období doznívání romantismu se vyznačoval těsným oblečením podtrhujícím ženskost. Secese přinesla do odívání nádherné květinové a geometrické motivy. 20. léta 20. století se vyznačovala nástupem tzv. „chlapeckého stylu“
  a návrat k ženskosti pak nastává v letech třicátých.

  I když se móda netýká pouze žen, budou k vidění především dámské oděvy a nahlédneme i do dětského šatníku.

  S módou oděvů je nerozlučně spjata i móda doplňků, které byly nedílnou součástí garderoby.
  Pokud budeme troufalí a nahlédneme pod sukně dam, uvidíme košilky, spodničky, kombiné, a také různé punčochy - jemné hedvábné či háčkované. Z dalších doplňků nelze zapomenout na klobouky, které se podle období vyznačovaly různou velikostí a zdobením, dále rukavice, kabelky, slunečníky, vějíře, šály či různé přehozy kolem krku.

  I když móda mnohdy nebyla zcela pohodlná, vždy byla krásná a elegantní.


  Výstava bude za přítomnosti autorek zahájena vernisáží ve čtvrtek 11. dubna v 17 hodin.
  24. května se v rámci Muzejní a galerijní noci 2013 bude konat komentovaná prohlídka výstavy s jednou z autorek
  s paní Alenou Zemanovou.
  Eva Charvátová
  9. 4. 2013Quo vadis zemědělství?

  Na slavného rodáka Gregora Mendela jsme hrdí asi všichni. Jak by ne, když dal světu vědní obor genetiku. Ne všichni ale sdílíme nadšení z toho, kam nyní tento vědní obor s tvorbou geneticky modifikovaných organismů směřuje. U někoho vzbuzuje naděje, jiní se snaží uplatnit princip předběžné opatrnosti. Podle toho, kterému táboru jdou v té které zemi politici na ruku, mění se i zemědělství, konkurenceschopnost farmářů a kvalita potravin na pultech. Klasická genetika, od níž jsme si tolik slibovali, navzdory rostoucímu počtu přečtených genomů jako by ztrácela dech. Výsledky laboratorních pokusů se někdy vymykají všemu, co jsme zatím z biologie znali. S výsměchem statistickým zákonitostem se setkávají i praktičtí šlechtitelé. Rostlináři i živočicháři v této souvislosti hovoří o „chybějící dědičnosti“.

  I když se nám to nemusí líbit, do řemesla se zemědělcům začínají plést obory a pojmy, jakými jsou epigenetika, genomika, optogenomika, metagenom, velogenetika, mikrobiom....

  Paradoxně v tom všem geny přestávají hrát roli, jakou jsme jim až dosud přisuzovali. Navrch občas začínají mít vlivy prostředí a procesy zvané metylace a demetylace, jakási koroze genetického kódu. Tyto děje přitom jakoby suplovaly funkci genů, neboť nabyté vlastnosti jsou dědičné. To ale znamená, že se u potomka mohou vyskytnout znaky, které žádný z rodičů neměl a nemá a nejde přitom o mutaci. Přenos informace se neděje prostřednictvím zápisu v pořadí nukleotidů (písmen genetického kódu) v DNA, jak jsme dosud byli zvyklí. A proč je dobré o tom vědět? Třeba proto, že farmář může snadno přivést svůj podnik na buben, když nebude respektovat zákonitosti epigenetiky a tušit, čeho všeho jsou rostliny schopny, když se „naštvou“. Ratolesti travin se totiž od těch našich lidských liší, své rodiče poslouchají. Někdy taková rada znehodnocuje krmivo natolik, že zhoršuje živočišnou produkci, dojivost...

  Odhalujeme stále více neduhů, které se během života zapisují do genomu v podobě jakýchsi „lepkavých“ značek (metylových skupin). Než „odpadnou“, mohou znepříjemnit radost ze života třem i více generacím. Epigenetika tedy není něco, co se týká jen zemědělců, je o tom, co jíme a také jak se máme rádi. V přednášce zazní jak příklady užití nových poznatků v praxi, tak vize do budoucna.


  O svých poznatcích ze stáží na výzkumných pracovištích ve Švédsku, Velké Británii a USA bude hovořit genetik Ing. Josef Pazdera, CSc. v Malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava 9. dubna 2013 v 17hodin.

  Sylva Pospíchalová
  9. 4. 2013Šikovné ruce žen - Horácká výšivka

  Lidová výšivka stejně jako lidová píseň nebo tanec je výrazným projevem lidového umění.

  Pro horácký kroj je charakteristická bílá výšivka na bílém podkladu. Mezi nejzdobněji vyšívané výrobky patřily
  pleny a zástěry. Vyšívačky nacházely inspiraci v přírodě, motivy byly především rostlinné - různé květiny, větvičky, snítky rozmarýnu…

  Svůj vývojový základ měl horácký kroj v první polovině 18. století. Od té doby procházel různými proměnami až do svého zániku v letech 1879 až 1890. Zájem o kroj byl obnoven díky národopisným pracovníkům v čele s učitelkou Marií Krejčů. Jejich činnost byla podnícena celonárodním národopisným hnutím na konci 19. století, kdy se zdálo, že hrozí zánik české národní svébytnosti. Vyvrcholením těchto snah byla Národopisná výstava v roce 1895.
  I později se ženy v Telči scházely a horácký kroj šily a vyšívaly, a to i za 2. světové války, kdy potřeba národního sebeuvědomění opět ožívala. V druhé polovině 20. století tato aktivita pokračovala a pokračuje i nadále.

  Výstava, která vznikla ve spolupráci s Muzejním spolkem v Telči, připomíná snahu o obnovu horáckého kroje i fakt,
  že v tomto regionu jsou stále ženy, které tradici horácké výšivky udržují.


  Helena Grycová Benešová
  8. 4. 2013Jiné rozměry vnímání

  Na jarní měsíce jsme do muzejní kavárny připravili výstavu s názvem „Jiné rozměry vnímání“.

  Tato prezentace ukazuje nový trend v tvorbě Pavla Bezděčky – zachycení snů a představ prostřednictvím fantaskních kreací. Autor se nechává ovlivnit zejména surrealismem, expresionismem, piktorialismem i dadaismem.
  Na svých fotografiích pracuje s reálnými objekty i s naprostou abstrakcí, jen výjimečně sahá po fotomontáži.
  Mnohé příběhy, jež vytvořil, nepostrádají (někdy až černý) humor. Dojem z obrázků pak umocňuje zvláštní styl psaní popisků, který diváka zdrží, ale zaujme.

  Některá takto dříve vytvořená dílka uplatnil jako host na výstavách české surrealistické výtvarné skupiny STIR UP, později i v samostatných autorských výstavách (např. Mohelno – galerie Čertův ocas, 2012; Uherský Brod – galerie Panský dům, 2013).

  Výstava Pavla Bezděčky „Jiné rozměry vnímání“ bude v prostorách Kavárny Muzeum otevřena od 8. 4. do 9. 6. 2013.

  RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D.
  5. 4. 2013Muzeum uspělo s projektovou žádostí

  Muzeum Vysočiny Jihlava před více než rokem zpracovalo administrativně velmi náročnou přihlášku nového výzkumného grantového projektu. Toto úsilí se ale vyplatilo: začátkem roku 2013 byla žádost definitivně schválena
  a muzeum tak získalo finanční podporu více než 2,8 milionu korun na projekt s názvem „Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku“.


  Poskytovatelem podpory projektu, který bude realizován v letech 2013-2016, je Ministerstvo kultury ČR. Náklady jsou pokryty z poskytnuté podpory ze 100%. Projekt spadá do kategorie výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
  a je součástí rozsáhlého aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (tzv. NAKI). Muzeum je jedním ze spoluřešitelů; dalšími účastníky jsou Masarykova univerzita Brno – Filozofická fakulta, Archaia Brno, Mendelova univerzita v Brně – Lesnická a dřevařská fakulta a Archeologický ústav Akademie věd ČR Brno. Celkové náklady projektu jsou více než 20 milionů korun.


  Projekt se bude zabývat výzkumem archeologických lokalit, vývojem životního prostředí a krajiny na Českomoravské vrchovině v období pravěku a středověku. Jeho výstupy budou mj. odborné publikace (včetně monografií), prezentace na konferencích, soubory map, metodické návody k výzkumu a ochraně archeologických památek,
  ale i výstavy a popularizační přednášky.

  RNDr. Karel Malý, Ph.D.
  22. 3. 2013Libor Obršlik, Krajiny a Kytice

  Muzeum Vysočiny Jihlava pořádá v termínu od 22. března do 19. května 2013 výstavu obrazů jihlavského autora
  Libora Obršlika.

  Umělec se prezentuje svými novými díly inspirovanými básněmi a baladami Karla Jaromíra Erbena Kytice
  a Karla Hynka Máchy Máj.


  Libor Obršlik není autor veřejnosti neznámý, v Jihlavě se před padesáti lety narodil a v Jihlavě také žije a tvoří.
  Je autodidakt, zabývá se různými malířskými styly a technikami. Profesně se výtvarné práci věnuje od roku 1996. Postupem času získal řemeslnou zručnost, kterou stále zdokonaluje.

  Je autorem mnoha obrazů moderních kompozic, inspirací mu byl například souboj dobra a zla či věčný protiklad - nebe a peklo. Jeho oblíbeným námětem je také dívka a žena v různých podobách. V současnosti se zabývá většími formáty obrazů s náměty ze života se všemi jeho radostmi a strastmi.

  Autor se rovněž věnuje malbě krajiny, a to většinou Vysočiny. Rád maluje místa, která navštívil a která mu přirostla
  k srdci nebo ho jinak oslovila.

  Má za sebou několik desítek samostatných výstav, poslední byly v roce 2012 v Městském kulturním středisku v Kyjově a v Galerii v Suterénu Horáckého divadla Jihlava.


  Z olejomaleb Libora Obršlika vyzařuje pozitivní energie, kterou by rád přenesl i na návštěvníky výstavy v jihlavském muzeu.

  akad. mal. Martin Kos
  28. 2. 2013La Brise de France

  28. února 2013 jste zváni do působivých prostor muzejního Malovaného sálu. Od 18 hodin se zde koná koncertní projekt „La Brise de France“ určený milovníků hudby francouzských autorů.

  V provedení akordeonu Jitky Baštové a loutny Jindřicha Macka potěší posluchače skladby předních francouzských skladatelů jako je D. Gaultier, J. Ph. Rameau, R. Ballard, R. de Visée, C. Debussy, a M. Constanc.

  Na první pohled velmi ojedinělá a netradiční spolupráce těchto dvou nástrojů s sebou přináší zcela nové myšlenky
  a barevné nápady.

  Koncert je zaměřen na francouzskou hudbu různých stylových epoch, které obohatily vývoj evropské hudby,
  dále na moderní díla inspirovaná stylem francouzského kabaretu a také vlastní úpravy vybraných děl Clauda Debussyho
  z období impresionismu.

  Debussyho pestrobarevná paleta hudebních odstínů je podtržena zvukovou odlišností nástrojů a přináší nezapomenutelné zvukové dojmy.

  Dana Oberreiterová
  19. 2. 2013Fragmenty aneb nulou nelze dělit

  Fragmenty jsou výstavou, která prezentuje práci studentů ateliéru Design a vizuální komunikace ze Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín.

  Hlavním motivem této výstavy je světlo a jeho nosič. Studenti navrhují a vyrábějí svítidla a světelné instalace a stávají
  se tak světlonoši, bytostmi, které osvětlují temnotu a ukazují cestu. Se světlem, stínem a prostorem si hrají v různých variantách materiálů, velikostí i technických prostředků. V rámci práce designéra nachází studenti tvarosloví objektů
  a instalací, které se na této výstavě představí na 12 grafických plakátech.

  Výstava mapuje část tvůrčího úsilí studentů ateliéru, který nedávno prošel změnou názvu. Z původního ateliéru Výstavnictví a prostorová tvorba se stal ateliér Design a vizuální komunikace, který více vypovídá o aktuální náplni ateliéru. Ateliér se zaměřuje na design předmětů určených do interiérů i exteriéru (nábytek, svítidla, mísy, doplňky), počítačovou a 3D grafiku, obalový design (soutěž Mladý obal) a volnou tvorbou v médiích grafiky, sochy a instalace, videa a animace.

  Studentské práce z tohoto ateliéru jste mohli v posledních letech vidět na výstavách školy i ateliéru v Jihlavě (OGV, KÚ, City Park) i jinde na Vysočině (Havlíčkův Brod, Humpolec, Pelhřimov), v Brně (Mezzanine), v Praze (DOX),
  na Designbloku v Praze, na Mobitexu (BVV Brno).

  Naši absolventi úspěšně pokračují na vysokých výtvarných školách v Brně (FaVU VUT), Zlíně (FMK UTB), Plzni (UUD ZČU) a Ostravě (FU OU).

  Na výstavě v prostorách Kavárny Muzeum můžete vidět například plstěné svítidlo vycházející z renesančních límců, krystalický svícen na svíčky z lité keramiky nebo ekologické svítidlo vyrobené z hliníkových plechů z tiskárny, vizualizace návrhů svítidel ze skla nebo architektonické modely z kartonu.

  Všechny artefakty budou představeny formou plakátů prezentujících jednotlivé práce.

  Slavnostní vernisáž se koná v úterý 19. února v 18 hodin. Výstavu uvede MgA. Andrea Demek, pod jejímž vedením většina vystavovaných prací vznikla. Hudební doprovod zajistí Martin Sedlák a spol.

  MgA. Andrea Demek
  Dana Oberreiterová
  11. 2. 2013Společná vstupenka v Třešti

  Na pobočce Muzea Vysočiny Jihlava v Třešti je od letošního roku pro návštěvníky připraven nový typ vstupenek. Jedná se o zvýhodněnou společnou vstupenku do celého objektu Schumpeterova domu na Rooseweltově ulici čp. 462.

  Za vstup do městských a muzejních expozic zaplatí dospělí 60,-, děti a senioři 30, - a rodina 100,-.

  Návštěvníci tak nemusí hradit vstupné dvakrát a mají možnost spatřit v přízemí betlémy z majetku Spolku přátel betlémů v Třešti a muzejní expozice v prvním patře – betlémy, zámecký interiér, zaniklý třešťský průmysl, instalaci o J. A. Schumpeterovi a krátkodobé výstavy.

  Tato společná vstupenka navíc opravňuje ke vstupu do třešťské synagogy. Příchozí se zde mohou seznámit se základními informacemi o židovské komunitě, s expozicí o F. Kafkovi a shlédnout zajímavé krátkodobé výstavy.

  Bonusem společné vstupenky je vstup zdarma na 45 m vysokou vyhlídkovou věž nedalekého hradu Roštejna.

  Vstupenky se prodávají celoročně, kromě prosince a ledna.

  Věříme, že vás nabídka osloví a přispěje ke zkvalitnění našich služeb.

  Mgr. Milina Matulová
  31. 1. 2013Výstava Photographia Natura 2012 zapůjčena Horácké galerii

  Tradiční a populární výstavu soutěžních fotografií zapůjčilo Muzeum Vysočiny Jihlava Horácké galerii v Novém Městě na Moravě.

  Výstava bude otevřena slavnostní vernisáží ve středu 6. února 2013 v 17 hodin a úvodní řeč přednese Pavel Bezděčka (kurátor Muzea Vysočiny Jihlava), který shrne devítiletou historii soutěže a představí plány na nejbližší roky.

  Zapůjčená výstava jistě přispěje k rozšíření kulturní nabídky Nového Města na Moravě nejen místním občanům,
  ale také návštěvníkům Mistrovství světa v biatlonu 2013, které začíná o den později.

  Výstava po rozšíření nabízející více než 150 kvalitních fotografií hub bude v Horácké galerii přístupná
  až do 21. března 2013.

  Pavel Bezděčka
  24. 1. 2013Už je čas!

  Dříve lidé určovali čas podle přírodních jevů, které se pravidelně opakovaly. Využívali také Slunce, Měsíc a hvězdy.
  Ale určit čas na jejich základě nebylo jednoduché. Bylo zapotřebí určité zařízení, kterým se rozdělí daný časový úsek.

  Výstava v Muzeu Vysočiny Jihlava návštěvníky seznamuje s vývojem měřičů času, představuje jejich různé
  typy a odlišnosti.

  K vidění jsou hodiny sluneční, přesýpací, nástěnné, stolní, podlahové, náramkové, kapesní, budíky, a dokonce i jedny hodiny docházkové (tzv. píchačky) z přelomu 19. a 20. století.

  Návštěvníky jistě zaujme i historický věžní hodinový stroj, pravděpodobně z věže kostela sv. Jakuba v Jihlavě.
  Jeho součástí jsou kamenná závaží a ručky o délce přes tři metry.

  Výstava zároveň přibližuje vývoj ve vzhledu a konstrukci hodin, od jednoduchých středověkých měřičů až po dnešní multifunkční náramkové hodinky. Vystavené exponáty jsou převážně z muzejních sbírek, pouze kolekci náramkových hodinek zapůjčil soukromý sběratel. Ten veřejnosti představí nejen hodinky zahraničních výrobců, ale zejména produkty tuzemské firmy Prim.

  Dalším partnerem je jihlavské hodinářství a zlatnictví Tovys, na výstavě spolupracují i hodináři ze Střední školy obchodu a služeb Jihlava.

  Součástí výstavy bude i přednáška učitele odborných předmětů PhDr. Jaromíra Ondráčka „ Jak fungují hodiny“,
  která se uskuteční v Malovaném sále 12. března v 17 hodin.

  Pro návštěvníky výstavy je připravena výtvarná soutěž o nejzajímavější hodinový číselník s názvem
  „ Namaluj si svůj ciferník“. Vybraný návrh bude opatřen hodinovým strojkem a předán výherci, který získá hodiny podle své představy.


  Výstava probíhá ve výstavním sále Muzea Vysočiny Jihlava od pátku 25. ledna do pondělí 1. dubna 2013.

  akad. mal. Martin Kos
  17. 1. 2013Internetová encyklopedie dějin města Jihlavy

  Koncem roku 2012 byla na internetových stránkách http://encyklopedie.brna.cz/home-mmj/ publikována Internetová encyklopedie dějin města Jihlavy. Projekt internetové encyklopedie zaměřený na historii města Jihlavy a Jihlavska jsme odstartovali v roce 2010 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož hlavním řešitelem je Masarykova univerzita Brno. Tým odborných spolupracovníků průběžně připravuje a doplňuje hesla z dějin jihlavského regionu, především z oboru archeologie.

  V „jihlavské encyklopedii“ lze jednoduše vyhledávat lokality, výzkumy, jednotlivé nálezy, stavby a obecná hesla ve fulltextovém vyhledávači. Hesla jsou vzájemně propojována a opatřena obrazy a literaturou.

  Například vůbec poprvé je touto formou publikován soubor nálezů náhrobních kamenů objevených v roce 2008 pod podlahou kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě, který není v současnosti milovníkům jihlavských památek dostupný.

  Vzhledem k tomu, že internetový modul pro Jihlavsko vznikal podle brněnského vzoru a je s ním těsně spjat, je nutné ho vyhledávat přes Internetovou encyklopedii města Brna, což je poněkud nepraktické.

  Věřím však, že si jihlavští badatelé k encyklopedii cestu najdou a s autorským týmem budou komunikovat a hesla doplňovat pomocí uživatelsky příjemného e-mailového spojení.

  Mgr. David Zimola
  15. 1. 2013Archeologie a detektorová prospekce

  Přednáška studentů Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy Univerzity v Brně Miroslava Popelky a Jakuba Těsnohlídka se týká velice ožehavého a zároveň aktuálního tématu využití detektoru kovů v archeologii, ale také mimo tento specifický obor.

  Podtitul přednášky „jak pomoci a neublížit“ charakterizuje celou hlavní část, která bude prezentována formou dialogu mezi přednášejícími, ale mohou se zapojit i samotní účastníci, kteří často přinesou impuls k novým úvahám, či řešením.

  Přednáška bude obsahovat dva částečně propojené oddíly. V úvodu budou posluchači seznámeni s historií a funkcí zařízení schopných detekovat kovové předměty a se současnou situací ohledně jejich využití v České republice.

  Druhá část přednášky, určená nejenom amatérským hledačům, bude určitou příručkou, jak se zachovat v případě nálezu historického artefaktu. Důležitým bodem nálezu je jeho dokumentace a zaznamenání nálezových okolností (kontextu). Přednášející doporučí výbavu pro provedení vhodné dokumentace a shrnou důležité zásady k zaznamenání nálezových okolností jednotlivých předmětů, hromadných nálezů (depotů) popřípadě i hrobů. Autoři rozhodně zmíní i otázku vhodné konzervace a evidence artefaktů.

  Přednáška je koncipována tak, aby oslovila širší veřejnost a přiměla amatérské hledače ke spolupráci s regionálními archeologickými pracovníky, či oprávněnými institucemi.

  Dana Oberreiterová
  2012
  20. 12. 2012Jihlavské muzeum o vánocích

  Kdo zavítá mezi svátky do jihlavského muzea, rozhodně nebude litovat.

  Kromě stálých expozic jsou pro návštěvníky připraveny zajímavé výstavy:


  První z nich s názvem Za dlouhých zimních večerů představuje zvyky, obyčeje, řemesla a činnosti, kterým se dříve lidé věnovali v zimním čase. V rámci výstavy si děti i dospělí mohou vyzkoušet i některé konkrétní domácí práce.

  Již devátý ročník tradiční fotografické soutěže Photographia Natura 2012, tentokrát na ryze mykologické téma
  Houby – hubky – houbičky, je k vidění v prvním patře expoziční budovy.

  V prostorách muzejních arkád je prezentována historie i současnost jihlavského Sokola na výstavě 120 let Sokola Jihlava. Na této výstavě samozřejmě nechybí dobové fotografie, materiály vážící se k všesokolským sletům a historické sokolské kroje.


  Jihlavské muzeum má otevřeno denně, zavřeno je pouze ve Štědrý den a v pondělí 31. prosince,
  1. ledna je otevřeno až od 12:30.


  V Kavárně Muzeum je k vidění výstava připravená ve spolupráci s Jihlavskou astronomickou společností s názvem Konec světa s oblohou. Základ této výstavy tvoří snímky pořízené největšími světovými dalekohledy a kosmickými sondami mapující s jistou dávkou nadsázky některé z potencionálně nebezpečných kosmických jevů.


  A na co se můžete těšit?

  Hned na začátek příštího roku je do prostor Kavárny Muzeum připravována výstava Obrázky z Peru.
  Klára a Pavel Bezděčkovi představí soubor fotografií ze dvou výprav do Peru. Na snímcích bude možno spatřit
  vrcholy i horská jezera And, deštný prales na přítocích Amazonky, pouště i pobřeží Tichého oceánu a řadu dalších snímků.

  V rámci výstavy proběhne 8. ledna přednáška Peruánská dobrodružství - část druhá, kde autoři přiblíží posluchačům zážitky ze své druhé výpravy do Peru věnované zejména Amazonii a pobřeží Tichého oceánu.

  Ve výstavním sále expoziční budovy začne 24. ledna výstava Už je čas!, která představí vývoj měřičů času, jejich různé typy a odlišnosti. K vidění budou hodiny sluneční, přesýpací, ale i moderní chronometry. Výstava přiblíží vývoj ve vzhledu a konstrukci hodin, od jednoduchých středověkých měřičů až po dnešní multifunkční náramkové hodinky.

  Dana Oberreiterová
  19. 12. 2012Vánoce v muzeu v Třešti a v Telči

  Muzeum v Třešti své návštěvníky uvítá i ve sváteční čas - má otevřeno i ve Štědrý den od 9:00 do 12:00.
  Od 25. do 30. prosince je otevřeno jako v běžné pracovní dny, 31. 12. je zavřeno a 1. ledna je otevřeno až od 13:00.

  Mimo jiné je pro návštěvníky připravena expozice věnovaná betlémářství v Třešti a okolí. Ucelená muzejní sbírka betlémů zahrnuje nejen ty nejstarší papírové, ale i ukázky z tvorby mnoha lidových řezbářů 19. a 20.století,
  včetně betlému dodnes aktivního autora.

  Od 8. prosince je zde možno shlédnout výstavu obrazů třešťského malíře Petra Mirčeva, která představuje autorovu nejnovější tvorbu věnovanou Třešti a jejímu okolí. Pokocháte se zádumčivou krásou zdejších uliček a starobylých domů a zjistíte, že na jeho obraze ani ta polorozbořená fabrika nevypadá vůbec špatně.


  Od 25. do 30. prosince od 10 do 15 hodin mají otevřeno i v telčském muzeu. Návštěvníci mohou shlédnout unikátní více jak pět metrů dlouhý betlém manželů Vostrých, vyrobený převážně z kašírovaného papíru. Tento betlém byl zakoupen do telčského muzea v roce 1908. Restaurátorem Kamilem Andresem byl důkladně opraven a ošetřen a návštěvníci telčského muzea si jej opět mohou prohlédnout.

  Dana Oberreiterová
  7. 12. 2012Advent v třešťském muzeu

  Od prosince potěší návštěvníky třešťského muzea nejen čerstvými mechy oživená expozice betlémů,
  ale i výstava obrazů Petra Mirčeva, která vznikla ve spolupráci s členy Muzejního spolku.
  Zahájíme ji vernisáží 7. prosince v 17 hodin a k vidění bude až do 1. února příštího roku.

  Představí nové obrazy, především ty s třešťskými motivy z tvorby všem dobře známého autora a něco z atmosféry
  jeho ateliéru. Mirčev maluje s láskou - pokocháte se zádumčivou krásou zdejších uliček a starobylých domů a zjistíte,
  že na jeho obraze ani ta polorozbořená fabrika nevypadá vůbec špatně.

  K zakoupení budou i pohlednice s reprodukcemi autorových obrazů. Letošní rok uzavřeme 12. muzejním pátkem,
  který je naplánován na 14. prosince v prostorách muzea a nese název Petr Mirčev maluje s dětmi.
  Začátek akce upřesníme na plakátech.

  Všichni jste do třešťského muzea srdečně zváni.
  Otevřeno je od úterý do neděle v čase od 9.oo do 12.oo a od 13.oo do 16.3o.

  Mgr. Milina Matulová
  1. 12. 2012Photographia Natura 2013 - vyhlášení

  Pro rok 2013 vyhlašuje Muzeum Vysočiny Jihlava další ročník oblíbené fotografické soutěže.

  Desátý tedy jubilejní ročník Photographia Natura se uskuteční pod záštitou paní RNDr. Marie Kružíkové,
  radní Kraje Vysočina.

  Tématem desátého ročníku jsou „Přírodní poklady Českomoravské vrchoviny“.

  Zájemci o soutěž a následnou výstavu mohou své snímky živé i neživé přírody, stejně jako snímky přírodně zachovalých lokalit a krajinných zákoutí přihlásit v Muzeu Vysočiny Jihlava v průběhu téměř celého příštího roku.


  Uzávěrka příjmu fotografií byla stanovena na 1. listopadu 2013.
  Pavel Bezděčka
  30. 11. 2012Photographia Natura 2012
  Photographia Natura 2012 – tradiční fotografická soutěž v Muzeu Vysočiny Jihlava

  Muzeum Vysočiny Jihlava v tomto roce připravilo již devátý ročník oblíbené fotografické soutěže Photographia Natura.

  Letošní mykologické téma (Houby – hubky – houbičky) oslovilo 52 autorů, kteří do soutěže o nejlepší snímek zaslali celkem 260 fotografií.

  V těžké konkurenci zvítězil Milan Slavinger (Dolní Cerekev), druhý v pořadí se umístil Jiří Burel a třetí místo obhájil
  Karel Slimáček (oba z Jihlavy).

  Zvláštní cenu za nejlepší studentskou fotografii získal Stanislav Žák z Rouchovan.

  Úspěšným fotografům byly ceny předány na slavnostní vernisáži výstavy Photographia Natura 2012,
  která se uskutečnila v pátek 30. listopadu 2012 ve výstavních prostorách muzea na Masarykově nám. 57.

  Výstava, na níž mohou návštěvníci shlédnout více než 120 fotografií hub, bude otevřena do 27. ledna 2013.

  Pavel Bezděčka
  29. 11. 2012120 let Sokola Jihlava

  Sokol Jihlava ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava pořádá výstavu s názvem 120 let Sokola Jihlava.
  Výstava bude slavnostně zahájena ve čtvrtek 29. listopadu 2012 v 17 hodin v budově Muzea Vysočiny
  na Masarykově náměstí 57/58.

  Na vernisáži promluví starosta jednoty Ing. Pavel Brada a se svým repertoárem vystoupí pěvecký sbor
  Foerster Sokola Jihlava.

  Na informačních panelech bude prezentována historie jihlavské sokolské jednoty od jejího založení v roce 1892
  až po současnost.

  Bude možno spatřit nejen dobové snímky přibližující atmosféru, ve které Sokol působil, ale i snímky z období,
  kdy byl Sokol zakázán a poté usiloval o svoji obnovu.

  K vidění budou i předměty vážící se k významným událostem z historie jednoty, také materiály k všesokolským sletům - unikátní více než 100 let staré originální sletové plakáty a další písemnosti.

  Nebude chybět ani ukázka historických sokolských krojů a soubor historických praporů jednoty pečlivě ukrývaných
  v dobách zákazu činnosti Sokola.

  Výstava 120 let Sokola Jihlava umístěná v prvním poschodí expoziční budovy potrvá v jihlavském muzeu
  do 27. ledna 2013.

  Ing. Pavel Brada
  23. 11. 2012Za dlouhých zimních večerů
  Letošní vánoční výstava Muzea Vysočiny Jihlava zachycuje období od poloviny 19. do poloviny 20. století.
  Návštěvníkům se představí činnosti a aktivity, kterými se dříve lidé na venkově zabývali v období zimy, kdy jim odpadla těžká a náročná sezónní práce. Dlouhé zimní večery tak mohly být věnovány nejen domácím pracím,
  ale i zábavě a odpočinku.
  V rámci výstavy si návštěvníci budou moci vyzkoušet nejen některé konkrétní domácí práce - vyšívání, štupování ponožek, opravu hrábí, ale dozvědět se také něco víc o řadě řemesel jako je košíkářství, výroba šindelů, tkaní ...
  Připomenuty budou rovněž zvyky našich předků spadající do tohoto času.
  Pro děti budou připraveny různé aktivity, včetně možnosti vyzkoušet si masky Mikuláše, čerta i anděla.
  Zájemcům z řad základních škol nabízíme možnost komentované prohlídky této výstavy.
  Pro inspiraci na dlouhé zimní večery si můžete přijít do jihlavského muzea do 13. ledna.
  Eva Charvátová
  13. 11. 2012Konec světa s oblohou

  V historii lidstva již bylo předpovězeno nesčetné množství konců světa. Žádná z předpovědí se nenaplnila. Přesto je mnoho lidí stále ochotno znovu a znovu uvěřit novým a stále absurdnějším předpovědím dalších a dalších konců světa. Důkazem může být například zřejmě nejaktuálnější předpověď uváděná v kontextu s koncem dlouhého počtu Mayského kalendáře.


  Velmi často se pozornost tzv. „předpovídačů konců světa“ obrací k obloze. Ve skutečnosti je naše planeta poměrně bezpečným místem. Pravděpodobnost kosmické katastrofy, jež by měla za následek vyhubení lidstva, je prakticky nulová. Přesto existuje hned celá řada kosmických jevů a objektů, které jisté nebezpečí za jistých okolností představovat opravdu mohou.


  Výstava „Konec světa s oblohou“ některé z potenciálně nebezpečných kosmických jevů a objektů s jistou dávkou nadsázky představuje. Základem výstavy jsou snímky pořízené největšími světovými dalekohledy a kosmickými sondami.


  Miloš Podařil
  11. 10. 2012Souvisí konec mayského kalendáře s globálními katastrofami?

  V přednášce Ing. Jana Vondráka, DrSc., dr.h.c. z Astronomického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. bude nejprve popsán mayský kalendář, posouzen jeho vztah k našemu kalendáři a určeno pravděpodobné datum jeho konce.

  Po krátkém zhodnocení toho, jaký význam konci svého kalendáře připisovali sami Mayové, budou shrnuty nejčastěji zmiňované scénáře předpovídaných globálních katastrof či konce světa a pravděpodobnost jejich uskutečnění.


  Přednáška se uskuteční v Malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava ve čtvrtek 11. října v 17 hodin.

  Miloš Podařil
  5. 10. 2012120 let Muzea Vysočiny Jihlava
  Jihlavské muzeum slaví

  V letošním roce si Muzeum Vysočiny Jihlava připomíná kulaté výročí svého vzniku. Při této příležitosti připravili muzejníci výstavu s názvem „120 let Muzea Vysočiny Jihlava“. Výstava připomene jednotlivé historické etapy vývoje instituce od jejích počátků až do nedávné minulosti a zároveň představí současnou podobu muzea i s výhledy do budoucna.

  Počátky muzea v Jihlavě jsou spojeny se vznikem jihlavského Muzejního spolku v roce 1892. Ten se konstituoval díky aktivitě německé intelektuální elity, etabloval se jako ryze německá organizace a jako německé začal budovat samotné muzeum.

  První muzejní expozice byly otevřeny v původní budově muzea na rohu dnešních ulic Jana Masaryka a Legionářů v roce 1895. Vlastní muzejní činnost je v počátcích spojena se jménem jihlavského fotografa a dlouholetého muzejního kustoda Johanna Haupta. Po vzniku Československé republiky převzalo vedení muzea nově zřízené vládní komisařství v Jihlavě a spravovalo jej prostřednictvím společného českoněmeckého kuratoria až do roku 1939. V této době se stal významným činovníkem muzea nový kustod Hans Canon, malíř a autor originálních a precizně vypracovaných katalogů sbírek.

  V průběhu druhé světové války se muzeum s novým názvem Deutsches städtisches Museum stává opět ryze německou institucí. Jeho činnost byla 22. srpna 1944 rozhodnutím protektorátního ministerstva školství zastavena stejně jako u dalších vlastivědných a regionálních muzeí.

  V poválečném období se muzeum konstituuje již jako instituce výsostně česká pod vedením nového správce a později ředitele Arnošta Káby. Jeho sbírkový fond se výrazně posiluje v důsledku konfiskací a do majetku muzea putují předměty ze zámku v Plandrech, Mirošově či v Lukách nad Jihlavou i ze soukromého majetku odsunutého německého obyvatelstva.

  Muzeum dostává novou podobu – rodí se odborná oddělení, posiluje se personální obsazení muzea, přichází řada odborníků, pořádají se cykly přednášek a vycházek a budují se nové expoziční prostory. V roce 1953 se muzeum, tehdy ještě společně s galerií, stěhuje do objektu na dnešním Masarykově nám. 57/58, kde zůstává do dnešní doby.

  Výstava řadou originálních dokumentů představí návštěvníkům vznik a vývoj muzea, prostřednictvím dobových fotografií umožní nahlédnout do původních expozic muzea či představit jednotlivé významné muzejníky. Vystavené trojrozměrné předměty ze sbírkového fondu muzea seznámí zájemce s širokým spektrem sbírkotvorné činnosti – ke shlédnutí budou rovněž předměty získané v prvních letech existence muzea i předměty získané v rámci poválečných konfiskací. Návštěvníci se budou moci také seznámit se současnou podobou muzea, s jeho zaměstnanci i s úkoly, které má jihlavské muzeum před sebou v nejbližších letech.

  Výstava bude pro veřejnost otevřena 5. října ve výstavním sále v budově na Masarykově nám. 57/58 a potrvá do 11. listopadu. Výstavu doprovází další drobnější výstavní počin – v Kavárně Muzeum budou k vidění rovněž do 11. listopadu plakáty a pozvánky z historie muzea. Veřejnost bude mít rovněž možnost setkat se přímo s pracovníky oddělení na setkáních pořádaných 16. a 30. října a 6. listopadu od 17 hodin v Malovaném sále.

  Mgr. Ludmila Moržolová
  5. 10. 2012Photographia Natura 2012 se blíží...

  Českomoravská vrchovina je známá druhovým bohatstvím hub.

  Vedle původních a tradičních druhů se zde objevují i houby exotické – zavlečené. Příkladem je třeba květnatec archerův (Clathrus archeri), který byl i letos nalezen na několika místech Vysočiny.

  Měli jste na něj také štěstí? Nebo na jiné krásné či něčím zajímavé houby? A hlavně – vyfotografovali jste je?

  Pokud ano – zapojte se do naší fotografické soutěže Photographia Natura – letos s tématem „Houby – hubky – houbičky“. Do uzávěrky příjmu soutěžních fotografií zbývá necelý měsíc.


  Podrobnosti najdete na webové stránce muzeum.ji.cz (zde Novinky a Photographia Natura 2012) nebo je zjistíte na pokladně Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 57.

  Pavel Bezděčka
  28. 9. 2012Noc vědců 2012

  Jak se již stalo tradicí, pořádá Muzeum Vysočiny Jihlava a Jihlavská astronomická společnost v druhé polovině září Noc vědců. Tato celoevropská akce slouží ke zviditelnění vědy, vědců a výsledků odborné badatelské práce.

  Pořadatelé nabízí zájemcům v Jihlavě možnost seznámit se s funkcí astronomických dalekohledů, v případě příznivého počasí budou probíhat i astronomická pozorování.

  Tak jako v loňském roce se i letos bude konat vědomostní soutěž o malý dalekohled.

  Velkému zájmu ze strany veřejnosti se vždy těší fyzikální experimenty – tentokrát budou mimo jiné k vidění i efektní ukázky Teslova transformátoru.

  V podvečerních hodinách se bude konat přednáška Ing. Petra Dvořáka na téma nanotechnologií.

  Návštěvníci budou mít také možnost seznámit se s institucemi, které na území Kraje Vysočina provádí výzkumnou činnost.

  Noc vědců proběhne v Jihlavě 28. září 2012, podrobné informace o místech a časech konání jednotlivých akcí jsou uvedeny na plakátech nebo webových stránkách muzea a Jihlavské astronomické společnosti.


  Vstup na všechny akce je zdarma.


  RNDr. Karel Malý, Ph.D.
  20. 9. 2012Retro hračky
  Ani na podzim nezapomeňte nakouknout do třešťského muzea. Připravujeme znovu jednu z těch výstav, co osloví snad každého. Sbírka hraček Sylvy Špačkové z Brna je stará tak akorát, aby vás rozněžnila. S nejednou vystavenou hračkou jste si totiž hráli osobně nebo k vzpomínání donutí někoho dalšího z rodiny. Sběratelka se věnuje dětským hračkám posledních 50 let.
  Muzejní vitríny zaplní panenky (hadrové, háčkované, gumové, celuloidové, kaučukové, porcelánové, pohádkové…), doplňky k nim (postýlky, kočárky, pokojíčky…), medvídci, loutkové divadlo, sbírka autíček a …na zbytek se raději přijďte sami podívat.
  Mgr. Milina Matulová
  18. 9. 2012Sofiina volba po česku
  Přednáška Judity Matyášové, redaktorky Lidových novin, nesoucí název “Sofiina volba po česku” přiblíži příběh skupiny židovských dětí z Československa, které se za druhé světové války zachránily ve Skandinávii.
  Projekt “Sofiina volba po česku“ mapuje osudy 150 židovských dětí z Československa. Některé z nich mají své kořeny v Jihlavě a okolí. Díky rozhodnutí svých rodičů se děti dostaly do bezpečí. V říjnu 1939 vycestovaly do Dánska, odkud v roce 1943 uprchly do Švédska. Při útěku mezi sebou ztratily kontakty a po válce se rozjely do všech stran.
  V lednu 2011 Judita Matyášová, publicistka a badatelka Vojenského historického ústavu v Praze, zjistila, že se děti neviděly 70 let. Vyhledává je po celém světě a na této přednášce představí osudy pamětníků, které objevila v České republice, Dánsku, Švédsku a v Izraeli.
  Přednáška Judity Matyášové se koná v rámci výstavy "ŠOA. Jihlava 1939-1945" v Malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava v úterý 18. září v 17 hodin.
  PhDr. Radim Gonda, Ph.D.
  14. 9. 2012Fotografické semináře s Topim Pigulou

  Šest sobot v šesti po sobě jdoucích měsících si jihlavští fotoamatéři přijdou na své. Muzeum Vysočiny pro ně připravilo ve spolupráci s novinářem a fotografem Topim Pigulou šest fotoseminářů, zakončených výstavou nejlepších fotografií.

  Cílem projektu je prokázat, že krásná fotografie je především výsledkem okamžitého nápadu, originálního vidění reality, pohotovosti fotografa, využité příležitosti a teprve pak technického vybavení. Fotosemináře jsou součástí projektu Tvář Města, který na podzim a v zimě letošního roku poběží v Brně, Jihlavě, Pardubicích a dalších městech.


  V ulicích několika českých měst začne od září 2012 fotografický projekt pro fotoamatéry, vybavené fotoaparáty všeho druhu. Autor projektu nazvaného Tvář města se spolu s účastníky fotoseminářů chystá prokázat, že fotografovo vidění světa je důležitější než fotografická technika. „Díky masivnímu nástupu levnějších fotoaparátů se fotografování opět stává masovým koníčkem. Běžní amatéři se tak začínají posunovat od masového „cvakání“ k touze po dokonalejších snímcích,“ říká dlouholetý lektor fotografie Topi Pigula, autor projektu.

  „Chceme město představit očima těch, kdo se s ním každým dnem probouzejí i usínají. Fotografií se dají vyjádřit všechny nálady města. Jeho tvář může být zachmuřená i rozjásaná, může se odrážet v kalužích i v úsměvech obyvatel“, dodává Topi Pigula.


  Šance dostat svou fotografii na výstavu

  Na výstavu, která proběhne po skončení celé série v daném městě, se dostane 21 fotografií pořízených na seminářích. Pět vybere veřejnost hlasováním na webových stránkách www.tvar-města.cz, 15 odborná porota. Všechny semináře mají jednotný časový harmonogram, lišit se budou tématickým zaměřením, takže jeden účastník může absolvovat více seminářů. Nejprve teoretická příprava, pak práce v terénu

  Aby fotografie splňovaly alespoň základní pravidla kompozice a fotografové nenaráželi při práci na základní teoretickou neznalost, je na začátku každého semináře připraven zhruba hodinový jednoduchý úvod, doprovázený praktickými ukázkami z předchozích kurzů. Pak vyrazí účastníci projektu do ulic mapovat život. Každý ze seminářů je věnován jednomu tématu (trhy, život na ulici, vánoční kýč).

  Na závěr celodenní dílny vybere každý z účastníků svoje nejlepší „kousky“ a nechá je zhodnotit ostatním. Následně budou nejlepší fotografie po tři týdny vystaveny na webu www.tvar-města.cz pro veřejné hlasování. Z každého měsíce vzejde snímek, jež má zajištěnu svou pozici na výstavě. Vznikne tak originální pohled na Jihlavu očima amatérů, kteří do té doby neměli výrazné fotografické ambice.


  Zkušenosti z předchozích projektů jasně ukazují potenciál českých fotoamatérů. Projekt Tvář Města vychází z velmi úspěšného souboru seminářů Fotofata 2012, vedeného ve spolupráci s pražskou Botanickou zahradou v Tróji. Po celé léto 2012 je v areálu Botanické zahrady k vidění soubor 30 nejkrásnějších fotografií rostlin a motýlů, který vznikl právě na základě tohoto projektu.

  Další zkušenosti lektorský tým nasbíral na mnoha jednotlivých seminářích zaměřených na amatérské fotografy, z nichž některé proběhly i v zahraničí. „Proč na fotokurs? Abych neměl doma jen hromadu fotografického „šrotu“, se kterým si nevím rady. Je fajn umět udělat fotky z cest tak, aby zaujaly a nezmizely v záplavě tuctových snímků, jichž každý turista udělá stovky. Chci je mít jiné, originální. Baví mě objevovat své „skryté“ možnosti a ty neskryté dál rozvíjet," popisuje své důvody pro absolvování kursu Vladislav Tvarůžek, člen ryze amatérské fotografické skupiny Světloplaši.


  Jak se přihlásit

  Na jednotlivé semináře i celou sérii se lze přihlásit pouze prostřednictvím webu www.tvar-mesta.cz Přihlášku obratem potvrdí organizační tým. Cena za jeden seminář je 820 Kč.


  Termíny jihlavských fotoseminářů

  Začátek je vždy v 9.00 v prostorách Muzea Vysočiny Jihlava na Masarykově náměstí 55.

    15. 9. 2012, téma: svět na tržišti
    27. 10. 2012, téma: tváře památek a lidí
   24. 11. 2012, téma: ulice a uličníci
   15. 12. 2012, téma: vánoce ve městě.

  Partneři projektu

  · Lektorsky projekt zaštiťuje fotograf Topi Pigula www.topi-photo.cz
  · Muzeum Vysočiny Jihlava nabídlo zázemí pro fotosemináře a hostit bude i fotografickou výstavu.
  · Na projektu se podílí agentura Mediakom, která se s lektorem podílela i na přípravě a realizaci projektu Fotofata 2012.

  Více informací na www.tvar-města.cz nebo u realizátora projektu Topiho Piguly na adrese topi@topi-photo.cz či tel. 739 356 812.

  Mgr. Ludmila Moržolová
  13. 9. 2012Muzeum připomíná genocidu jihlavských Židů

  U příležitosti 70. výročí vypravení transportů Av, Aw, jimiž byli roku 1942 deportováni Židé z Vysočiny do koncentračního tábora Terezín, představuje Muzeum Vysočiny Jihlava dvě výstavy věnované této tragické kapitole našich dějin.


  Výstava ŠOA. Jihlava 1939-1945, kterou připravilo Muzeum Vysočiny Jihlava ve spolupráci s bývalým pracovníkem Státního okresního archivu Jihlava panem Ladislavem Vilímkem, mapuje osudy jihlavských Židů a jejich genocidu v době německé okupace. Mezi tématy výstavních panelů provázejícími po strastiplné cestě Židů od norimberských zákonů po vyhlazovací tábory naleznou návštěvníci například tragický příběh jihlavského lékaře MUDr. Rudolfa Goldmanna i osob, které mu poskytly pomoc při skrývání před nacisty. Veřejnost se seznámí prostřednictvím faktů i fotografií s osudy rabína Arnolda Grünfelda, zavražděného plynem v ústavu euthanasie v Prině u Drážďan, či s příběhem fotografie jihlavské židovské dívky Heleny Böhmové nalezené po 70 letech ve sbírce žďárského fotografa Viléma Frendla. Pozoruhodné jsou i fotografie cel věznice jihlavského gestapa či portrétní fotografie řady někdejších židovských spoluobčanů pocházejících z Jihlavy. Výstava veřejnosti představuje rovněž unikátní sbírkové předměty z fondů muzea i ze soukromých sbírek, včetně Tóry a desek desatera pocházejících pravděpodobně z jihlavské židovské modlitebny v Benešově ulici č. 30. Na výstavě jsou prezentovány také výsledky práce žáků základních a studentů středních škol, kteří absolvovali muzejní vzdělávací program nazvaný Židovské šlépěje v dějinách Jihlavska.


  Výstava Zmizelí sousedé – Pocta dětským obětem holocaustu nabízí výsledky badatelské činnosti žáků základních škol z celé České republiky, které se zapojily do projektu Židovského muzea v Praze a o.s. Zapomenutí. Z oblasti Vysočiny jsou představeny práce týkající se Havlíčkova Brodu, Chotěboře, Telče a Kostelní Myslové.


  Společná vernisáž obou výstav se uskuteční ve čtvrtek 13. září v 17:00 v budově Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 57/58. Výstava potrvá od 14. září do 18. listopadu 2012.


  V rámci výstav pořádá Muzeum Vysočiny Jihlava rovněž přednášku Judity Matyášové, redaktorky Lidových novin, nesoucí název Sofiina volba po česku. Judita Matyášová přiblíží příběh skupiny židovských dětí z Československa, které se za druhé světové války zachránily ve Skandinávii. Několik z nich pocházelo z Jihlavy a okolí.

  Přednáška se uskuteční v úterý 18. září v 17 hodin v Malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava.

  PhDr. Radim Gonda, Ph.D.
  12. 9. 2012XII. výstava exotických rostlin

  Již po dvanácté se ve výstavních prostorách Muzea Vysočiny Jihlava uskuteční tradiční „Výstava exotických rostlin“.

  Opět bude možno shlédnout sukulentní a cizokrajné rostliny se sbírky Ivany a Jiřího Jandových a kaktusy Václava Navrátila.

  Zajímavostí pro tento rok je rozhodně část výstavy, která bude věnována 130 výročí narození Alberto Vojtěcha Friče, cestovatele, etnografa a kaktusáře. Při této příležitosti vychází i publikace „Indiánská knížka“, autorů A. V. Friče a jeho paraguayského vnuka Rodolfa Ferreira Frice, který je příslušníkem indiánského kmene Čamakoko (Chamacoco) žijícím v osadě Puerto Esperanza v oblasti Gran Chaco.

  Rodolfo F. Fric přicestoval v minulých dnech do České republiky a součástí jeho nabitého programu je i návštěva výstavy exotických rostlin. Do Jihlavy zavítá ve čtvrtek 13. září okolo 15 hodiny na přátelské setkání, v rámci kterého bude možno nechat si podepsat již zmiňovanou knihu.

  Hlavním cílem výstavy je samozřejmě představit nejrůznější druhy sukulentů. Tentokrát bude zvýšená pozornost věnována sukulentům malých rozměrů, které potěší hlavně okenní pěstitele, neustále zápolící s nedostatkem místa na parapetech. Protipólem sukulentních trpaslíků budou veteráni sbírky Jandových, z nichž mnozí za sebou mají už čtvrt století pobytu v jejich domácnosti! K vidění budou určitě i rostliny s tlustými a baňatými kmeny mnohdy velice neobvyklých tvarů, jaké dovede vykouzlit jenom příroda. Důležitou roli budou samozřejmě i letos hrát barvy sukulentů, které bývají s přicházejícím podzimem nejintenzivnější.

  Chybět nebude ani tradiční prodej rostlin a v rámci výstavy bude fungovat i poradenská služba týkající se pěstování nejen sukulentů.

  Dana Oberreiterová
  23. 7. 2012Výzva k pomoci a spolupráci při přípravě nových expozic Muzea Vysočiny Jihlava

  Muzeum Vysočiny Jihlava rozšiřuje své expoziční prostory, do nichž bude nainstalováno svědectví o posledním „historickém“ období, o dvacátém století. Připravuje je skupina odborníků z muzea a archivu a jejich cílem je ukázat život Jihlavy nejen prostřednictvím dokumentů a strohých faktografických údajů, ale také autentických předmětů, které vznikaly nebo nějak souvisely s životem v Jihlavě a okolí v průběhu předchozích desetiletí. Kromě předmětů každodenní potřeby uvítáme zvláště předměty dokumentující existenci jihlavských firem a živností, dále spolků a společenských organizací, včetně fotografií či dvojrozměrných dokumentů. Uvítáme také možnost pořídit si se souhlasem majitele kopie dokumentů a fotografií.

  Prosíme proto Jihlavany i „mimojihlavské“, zda by zapátrali na svých půdách, sklepích, chalupách nebo v zásuvkách a zkusili přispět k oživení minulosti pro současné mladé i pro generace příští. Předáním předmětů muzeu zajistíte pro tyto předměty nejen odbornou péči a jejich zachování do budoucna, ale sami se tak stanete spolutvůrci kulturního života města. Doufáme, že se nám podaří za podpory jihlavských patriotů a příznivců historie vytvořit objektivní a přitažlivou expozici a zároveň posílit náš sbírkový fond, ze kterého budou moci čerpat jak odborní badatelé, tak i široká veřejnost v rámci krátkodobých výstav v budoucnu. Své nabídky a případné dotazy směřujte, prosím, na pokladnu v budově muzea, Masarykovo náměstí 57/58. Podle potřeby bude zájemcům poskytnuta konzultace s odborníkem a případně vyřízeny podmínky a nutné úřední náležitosti související s předáním předmětů do majetku muzea.

  Nebo se přijďte zatím alespoň podívat, v době prázdnin je otevřeno i v pondělí.

  RNDr. Karel Malý, Ph.D.
  10. 7. 2012Kontrasty Balkánu

  V Kavárně Muzeum je na začátek prázdnin připravena výstava fotografických vzpomínek na cesty po Balkáně. Autory fotografií jsou studenti Nikola Minarčíková a Andrej Doubek, které dohromady svedly jejich fotografie v roce 2008.


  Nikola Minarčíková se narodila 3. března 1993 a žije ve Studénce u Ostravy. Studovala na gymnáziu se zaměřením na estetickovýchovné předměty v Ostravě a nyní se chystá na nástup na vysokou školu. K fotografování se dostala náhodou na základní škole. Začínala fotografovat s kompaktním fotoaparátem, až jednou na Vánoce dostala zrcadlovku a fotografování se začala naplno věnovat i s jeho technickou stránkou. Dnes se věnuje spíše klasické fotografii, protože jak sama říká, je to větší adrenalin a nikdo nikdy neví, jak výsledné fotografie budou vypadat.


  Andrej Doubek se narodil 10. května 1992 a celý svůj dosavadní život prožil v Jihlavě. Studoval Střední průmyslovou školu v Jihlavě a nyní studuje na ČVUT v Praze Otevřenou informatiku při Fakultě elektrotechnické. Už na své 1. narozeniny si na hraní místo hraček, které dostal darem, vybral obyčejnou krabičku od fotografického filmu. A možná právě proto se fotografování začal věnovat, jakmile vyrostl. V současné době ho nejvíce zajímá experimentální fotografie a hra se světly na fotografii jak digitální, tak klasické. Kromě fotografování se zajímá o počítačovou grafiku a webdesign.


  Fotografie na výstavu “Kontrasty Balkánu” vznikaly v průběhu léta 2010, kdy kroky Nikoly a Andreje směřovaly na Balkánský poloostrov. A to hlavně do míst, která nejsou turisty tolik navštěvovaná. Největší část vystavených fotografií pocházející z Černé Hory, konkrétně z pohoří Durmitor, je doplněna fotografiemi z Bosny a Hercegoviny.

  Záměrem výstavy není ani tak ukázat krásu Balkánu, ale spíše seznámit s něčím, co by od Balkánského poloostrova málokdo čekal. Příčinou mnoha kontrastů, kterých si na Balkánském poloostrově můžeme všimnout, je moře. Přímoří je proto na mnohem vyšší úrovni něž střed země. Kontrast lze rovněž nalézt v klimatických podmínkách. Červenec je v přímořských oblastech obdobím nejvyšších teplot, zatímco ve vysokých horách ve vnitrozemí stále leží sníh.

  Balkán je podobných kontrastů plný a právě ty utváří charakter celého poloostrova.

  Dana Oberreiterová
  5. 7. 2012Kožené svítání

  Ve výstavní síni hradu Roštejna je od 5. července možno vidět výstavu Blanky Mudrové z Rynárce s názvem Kožené svítání.

  V její dílně už více než dvacet let ale nevznikají jen originální kabelky, peněženky, pánské aktovky - Blanka Mudrová je známou
  a v republice jedinou autorkou kožených plastik a obrazů.

  Ruční osobité plastiky jsou zhotoveny z kůže (crast – nebarvená přírodní) síly odpovídající záměru. Pro jemnější reliéf využívá autorka slabší kůži kozinku, pro tvorbu výraznějších a silnějších plastik používá vepřovici nebo hovězinu. Precizní zpracování tvorby je samozřejmostí.

  Výrobky mají dlouhodobé užitné vlastnosti. Jeden z motivů je pokorný vztah k Vysočině. Z kožených plastik vyzařuje pohoda, slunce, energie…


  Netradiční a originální tvorba Blanky Mudrové bude na Roštejně vystavena do konce prázdnin.

  Dana Oberreiterová
  29. 6. 2012Na rozhraní skutečnosti a snu

  Známý jihlavský malíř Josef Kos představuje svoji tvorbu z období posledních pěti let. Výstava je zároveň i oslavou autorova jubilea, v letošním roce se dožívá osmdesáti let.


  Josef Kos studoval v Praze na Státní grafické škole a následně na Vysoké uměleckoprůmyslové škole pod vedením profesora Karla Svolinského.

  Zpočátku žil a pracoval v Praze, později se odstěhoval zpět na Vysočinu do Jihlavy a začal v jihlavském Pedagogickém institutu vyučovat výtvarné umění. Také pracoval pro Oblastní galerii Vysočiny, časem i pro jihlavské Muzeum Vysočiny. Nakonec zvolil dráhu samostatného umělce a tak to zůstalo dodnes.

  Významné místo v jeho tvorbě měla původně grafika, a to především litografie, ale zároveň se věnoval i užité tvorbě, jako jsou plakáty, odznaky, medaile, návrhy známek, mozaiky a vitráže. Později tvořil i pastely a od osmdesátých let se zaměřil skoro výhradně na malbu olejovými barvami.

  V průběhu let se změnil i námět. Architektura a klasická krajina byla vystřídána světem námi pouze tušeným. Na obrazech vidíme lesní fauny, divoženky či hejkaly. Realistické krajiny se staly snovými, kde na obloze mezi ptáky létají ryby. Takové malé vysněné rybářovo nebe.

  Ale popisovat současnou tvorbu Josefa Kosa je nedostačující, je potřeba výstavu navštívit a potěšit se na místě.
  akad. mal. Martin Kos
  29. 6. 2012Dotace na ochranu sbírkových předmětů

  Muzeum Vysočiny Jihlava je dlouhodobě úspěšné při získávání finančních příspěvků od Ministerstva kultury České republiky na ochranu sbírkových předmětů. Každoročně jde o částky kolem 100.000 – 200.000 korun. Finanční podporu pro několik projektů získalo muzeum od ministerstva i v tomto roce; celkové náklady jsou více než 254.000 korun.

  Větší část prostředků bude vynaložena na restaurování historických předmětů. Mezi ně patří diplomy jihlavského střeleckého spolku z 19. století, obraz Přepadení Jihlavy z r. 1790 od J. H. Marzyho a cechovní praporec jihlavského řeznického cechu. Opravami a repreparováním projde i 44 kusů dermatoplastických preparátů z tzv. Dalbergovy ornitologické sbírky. Finance se od ministerstva kultury podařilo získat i na výrobu speciálních krabic pro uložení mykologických sbírek.

  Jihlavské muzeum samozřejmě ze svého běžného rozpočtu financuje restaurování i dalších sbírkových předmětů. V letošním roce jsou takto přednostně řešeny sbírkové předměty určené pro pobočku muzea – hrad Roštejn. Restaurován bude nábytek a obrazy za více než 140.000 korun.

  RNDr. Karel Malý, Ph.D.
  25. 6. 2012O studentské konferenci Vysočina 2012: Příroda a společnost

  Muzeum Vysočiny Jihlava vstoupilo v červnu do závěrečné fáze realizace rozsáhlého projektu zaměřeného na spolupráci muzea a škol s názvem Za poznáním a vědou do muzea, který je financován prostřednictvím operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Vyvrcholením rok a půl trvajícího snažení byla studentská odborná konference, která proběhla 20. a 21. června 2012 přímo v jihlavském muzeu. Na konferenci bylo prezentováno celkem 21 příspěvků v podobě ústního referátu či posteru. Výsledky své práce představili studenti středních škol v Kraji Vysočina a i studenti škol vysokých, jejichž práce měla tématickou vazbu k našemu regionu.

  První konferenční den, tj. 20. června, byl věnován přednáškám a vzájemným diskuzím. Přednášky probíhaly souběžně vždy ve dvou blocích. V dopoledním programu se představily příspěvky z oblasti archeologie, astronomie, geologie, biochemie a hygieny. Po společném obědě byl vyhrazen prostor pro příspěvky se zaměřením historickým, umělecko-historickým, botanickým a zoologickým. Odborný program byl poté zakončen setkáním a diskuzí u posterů, tzv. poster-session, kdy autoři dostali možnost dodatečně obhájit svoji práci, případně odpovídat na další dotazy. Pozdní odpoledne pak bylo vyhrazeno společné cestovatelské přednášce, v rámci které se o své zážitky z vědecky zaměřené cesty po Peru podělil pracovník jihlavského muzea Pavel Bezděčka. Program celého dne uzavřelo závěrečné zhodnocení konference, předání symbolického ocenění autorům nejzajímavější přednášky a posteru a společenské setkání v prostorách Kavárny Muzeum.

  Druhý konferenční den byl vyhrazen mezioborové exkurzi do okolí Štěpánova nad Svratkou. Na exkurzních lokalitách se prolínala zejména témata botanická, zoologická a geologická: studenti navštívili jalovcovou stráň - národní přírodní památku Švařec, pozůstaky středověkého dolování stříbra na Havírně a průzkumné práce na měděné rudy v Borovci. Hlavní odměnou účastníkům byl nález několika zajímavých živočichů a mineralogických vzorků.

  Průběh studentské konference Vysočina 2012: Příroda a společnost potvrdil, že pořád ještě máme mezi mladými lidmi řadu talentů a že zájem o vědeckou práci mezi studenty trvá. Zároveň se ale organizátorům konference potvrdilo, že tento zájem je ve své podstatě velice křehký a je nutné jej opatrovat a rozvíjet. Jak sdělil ředitel jihlavského muzea Karel Malý: „Bylo pozitivní vidět, jak vážně vnímali studenti svoji účast na této akci, s jakým nasazením připravovali a prezentovali svoji práci. Je zapotřebí, aby tato akce měla pokračování, aby bylo možné se se začínajícími vědci pravidelně potkávat, protože je to přínosné pro obě strany – pro ty již ostřílené vědecké harcovníky je to zdroj energie a neotřelých nápadů a pro ty na startu je tak k dispozici prostor pro radu, podporu, kolegiální kritiku i nastavení dalších možností odborného růstu.

  První ročník studentské konference je za námi, kontakty byly navázány, vyzkoušely se možnosti komunikace i organizačního zajištění a výsledné dojmy jsou veskrze pozitivní. Muzeum Vysočiny Jihlava se tak těší na další setkání s mladými badateli při druhém ročníku konference v září 2013.

  Mgr. Ludmila Moržolová
  23. 6. 2012Jiří John - Grafika

  Letošní léto v třešťském muzeu bude ve znamení jednoho z našich nejslavnějších rodáků – malíře, grafika a ilustrátora Jiřího Johna.

  Výstavu jeho malířských a grafických prací zahájíme v muzeu 22. června, v den čtyřicátého výročí jeho předčasného úmrtí.

  Kurátorem výstavy je autor monografie o Johnovi a největší znalec jeho díla - historik umění Jaromír Zemina.

  Muzeum Vysočiny je spoluorganizátorem výstavy, kterou zaštiťuje Město Třešť.

  Slavnostního odhalení pamětní desky na rodném domě Jiřího Johna a následné vernisáže v muzeu se zúčastní i autorova manželka, známá malířka Adriena Šimotová.


  Mgr. Milina Matulová
  21. 6. 2012Krajka - umění nebo řemeslo?

  Muzeum Vysočiny Jihlava připravilo na letní měsíce společně s Vyšší odbornou školou textilních řemesel a Střední uměleckou školou textilních řemesel Praha v prostorách muzejních arkád velice zajímavou výstavu. V názvu této výstavy je položena trochu provokativní otázka: Krajka - umění nebo řemeslo?

  Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel v Praze je právě důkazem toho, že naučené řemeslo se stává prostředkem k výtvarnému vyjádření a výsledná práce studentů nebo pedagogů pak výtvarným dílem.

  Odpověď na vstupní otázku je obsažena i v názvu školy, jejíž historie sahá až do roku 1767, kdy Marie Terezie založila krajkářskou školu v Praze. Od 20. let minulého století byla pak krajka díky tvorbě profesorek Emilie Paličkové a později Boženy Rothmayerové, uznána za svébytné umělecké dílo. Historie a trvání této vzdělávací instituce je dokladem toho, že tyto významné osobnosti našly mnoho následovníků.

  Střední umělecká škola textilních řemesel nabízí různé specializace: Ateliér krajkářských a vyšívačských technik, Ateliér tisku a tkaní, Ateliér hračky a košíkářských technik, Ateliér nových médií, Ateliér oděvu, kde se mladí návrháři setkávají s tradičními ručními technikami a pak je uplatňují v oděvu, a nově otevřený Ateliér bytového designu.

  Na Vyšší odborné škole textilních řemesel je možné studovat dva specializované obory: Konzervování a restaurování textilií a Textilní řemesla v oděvní tvorbě.

  Výstavu představující výběr z unikátních sbírek depozitáře školy od 30. let minulého století až po současná díla výtvarníků a studentů, zahájíme ve čtvrtek 21. června v 17 hodin slavnostní vernisáží. Součástí vernisáže bude i módní přehlídka šperků a doplňků z paličkované krajky Anny Halíkové, Aliny Jaškové a Jaroslavy Lánové.

  Výstavu „Krajka – umění nebo řemeslo?“ bude v Muzeu Vysočiny možno shlédnout do 2. září 2012.


  Ing. Ivana Hýblová
  Mgr. Petra Czumalová
  Mgr. Ludmila Moržolová
  Dana Oberreiterová
  20. 6. 2012Studentská konference "Vysočina 2012: Příroda a společnost"

  Muzeum Vysočiny Jihlava již více než rok intenzivně pracuje na grantovém projektu „Za vědou a poznáním do muzea“, který je finančně podpořen z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost částkou téměř 4,8 milionu korun. Nejrůznějšími akcemi, které vznikly díky projektu, již prošlo více než 2500 dětí, studentů i jejich pedagogů. Ve dnech 20. a 21. června 2012 proběhne v jihlavském muzeu další z výstupů projektu: studentská konference „Vysočina 2012: Příroda a společnost“.

  Hlavním cílem konference je umožnit nadaným studentům středních i vysokých škol prezentovat na odborné akci – konferenci – výsledky svých projektů a svých výzkumů. Konference nemá tématická omezení, prezentovány proto budou výsledky studentského bádání z oborů geologie, archeologie, zoologie, ochrany přírody, chemie, astronomie, historie, kunsthistorie a dalších. Studenti mohou své výsledky prezentovat buď formou ústního referátu nebo druhým z klasických způsobů na „velkých“ konferencích, tj. s pomocí posterů. Abstrakty prezentovaných prací budou otištěny ve sborníku abstraktů. Na konferenci je přihlášeno 21 studentských příspěvků.

  Organizátoři akce si byli vědomi toho, že pro některé studenty je konference prvním vstupem do světa vědy, výzkumů a prezentace odborných výsledků. Pro studenty proto byla již v předstihu připravena možnost odborných konzultací, vedení jejích prací a proběhl i workshop, kde se studenti učili, jak přednést příspěvek, připravit poster nebo sestavit prezentaci.

  Konference není záměrně organizována jako soutěžní – pořadatelům i studentům jde zejména o prezentaci výsledků odborných výzkumů. Přesto bude symbolicky oceněn nejzajímavější studentský poster a nejpoutavější přednáška. Organizátoři věří, že z akce se stane tradiční platforma k podpoře studentských projektů, akce, která nadaným studentům umožní první nakročení do fascinujícího světa výzkumů a vědy.

  RNDr. Karel Malý, Ph.D.
  16. 6. 2012Z pohádky do pohádky

  Hrad Roštejn na letošní červen nabízí bohatý program hlavně pro děti. Rodičům s dětmi bude věnován celý víkend 16. a 17. června, kdy klasickou prohlídku hradu nahradí prohlídka pohádková s názvem „Z pohádky do pohádky“.

  Průvodkyni (kouzelné babičce) se podaří v hradních komnatách odhalit tajemství pěti předmětů ukrytých po staletí ve staré truhle pod schody. Každý předmět je klíčem k veselé pohádce, kterou hrají herci z divadelního souboru ze Stonařova, z Jihlavy a další přátelé hradu Roštejn.
  V žádném případě nebudou chybět chytré princezny, Honza, loupežníci, čerti, čarodějnice, Popelka i hubatá Káča.
  Otevřeny samozřejmě budou i výstavy „Strašidla českých zemí“ na Malém ochoze a výstava kostýmů z pohádek České televize „Zpátky do pohádky“.

  Zdeňka Vaníčková
  15. 6. 2012Kouzelnou (českou i moravskou) vrchovinou

  Ve čtvrtek 14. června 2012 v 17 hodin proběhne v Muzeu Vysočiny Jihlava vernisáž výstavy emotivních fotografií Pavla Bezděčky „Kouzelnou Českou i Moravskou vrchovinou“.

  Je to autorovo osobní svědectví o současné krajině Českomoravské vrchoviny. Ne náhodou zde proto uvidíte řadu snímků silničních alejí, které v jiných oblastech naší země rostou často již jen ve vzpomínkách pamětníků. Naleznete zde i fotografie starých polních cest a drobných sakrálních staveb, stejně jako snímky mokřadů s kulovitými vrbami.

  To vše je podle autora pro náš kraj typické, stejně jako úchvatné nebe – nejkrásnější nebe z celé republiky, ke kterému je zde tak nějak blíž.


  V posledních letech se Pavel Bezděčka zaměřil také na zachycení svých představ a snů prostřednictvím upravených fotografií. Výsledkem jsou surrelistické vize, které již několikrát prezentoval jako host na výstavách české surrealistické výtvarné skupiny STIR UP.

  Na pátek 15. června 2012 se v galerii Čertův ocas (Mohelnský mlýn) na řece Jihlavě pod Mohelnem uskuteční vernisáž výstavy těchto fotografií pod názvem „Jiné rozměry vnímání“.

  Obě výstavy připravil autor ke svým blížícím se šedesátinám.

  Dana Oberreiterová
  11. 6. 2012Dřevo na schodech

  V telčském muzeu je možno v letních měsících v netradičním prostoru spatřit výstavu fotografií Karla Křížka.


  Karel Křížek - telčský rodák, amatérský geolog a především nadšený fotoamatér, známý především svými makrofotografiemi přírodnin.

  Nejznámější jsou jeho výstavy fotografií kamenů. Tentokrát se však zaměřil na strukturu dřeva, která vytváří v makrofotografii neuvěřitelné obrazce.

  Je na každém návštěvníkovi, co si pod jednotlivou fotografií představí a jak si ji nazve.

  Proto také fotografie nejsou popsány. Fantazii se meze nekladou. Výstava se koná na schodišti telčského muzea, proto jednoduchý a stručný název Dřevo na schodech.


  Helena Grycová Benešová
  31. 5. 2012Sympozium Europa Subterranea

  ARCHAIA Brno, o.p.s. a Muzeum Vysočiny Jihlava se v letošním roce ujaly pořádání již 12. ročníku mezinárodního sympozia Europa Subterranea, jehož zakladatelem je nezisková organizace Institute Europa Subterranea, sídlící v Nizozemí.

  Předmětem sympozia je na jedné straně vědecký historický a archeologický výzkum starého hornictví, hornických technologií i důlních děl, na straně druhé pak diskuze o ochraně industriálních (montánních) památek, prezentace příkladů jejich konzervace, zpřístupnění a podobně.

  V tomto smyslu je Sympozium Europa Subterranea téměř identické s naší domácí konferencí Stříbrná Jihlava, která se koná každé 3 roky (naposledy 2010, další ročník 2013). Minulé ročníky probíhaly např. v Odenwaldu (Německo), Valkenburgu (Nizozemí) či ve Freibergu (Německo). Záštitu nad sympoziem převzalo Statutární město Jihlava a primátor města Jihlavy, dále Kraj Vysočina a hejtman Kraje Vysočina.


  Díky zvyšujícímu se ohlasu naší montánně archeologické výzkumné i publikační činnosti v zahraničí, včetně našich zahraničních konferenčních výstupů či výstupů na zahraničních univerzitách, jsme byli požádáni o pořadatelství pro rok 2012. Jihlava je tak vůbec první "východoevropskou" destinací tohoto podniku.

  Hlavním jednacím jazykem byla angličtina, v druhé řadě němčina. Sympozia se zúčastnilo okolo 30 registrovaných účastníků z České republiky, Německa, Nizozemí, Velké Británie a Itálie.


  Hlavním tématem bylo pro letošní rok "staré hornictví a jeho vliv na sídelní strukturu", tedy téma, které je archeologickému pojetí historické montanistiky obzvlášť blízké.

  Po úvodní zdravici zástupců Kraje Vysočina i Statutárního města Jihlavy zaznělo ve dvou dnech celkem 14 odborných referátů ve velmi širokém tématickém spektru: římsko-provinciální a raně středověká těžba kamene, exploatace a hutnictví rud železa od doby římské po pozdní středověk v mnoha regionech Evropy, těžba Pb-Ag rud a další.

  Zastoupena byla témata v současnosti stále více mezi archeology populární, a sice nedestruktivní letecký průzkum terénních pozůstatků po hornické činnosti spojený s 3D laserskenem krajiny (tzv. LiDAR, popř. remote sensing).


  Referáty byly rozděleny do tématických či chronologických bloků, každý trval 40 minut, následovala diskuze.

  Program byl doplněn činorodými terénními exkurzemi na hornické a zpracovatelské lokality Jihlavska (dolní tok Bělokamenského potoka s hutništěm, hrádkem a relikty vodního náhonu) či Havlíčkobrodska (středověká štola v Přibyslavi, zaniklé hornické centrum Poperek - Buchberg, hutniště u Utína, hornické a rýžovnické lokality u České Bělé).

  Exkurze byly spojeny s praktickými ukázkami nedestruktivních metod průzkumu, např. odběr půdních vzorků ručním vrtákem, sběr strusek a pod.

  Závěr sympozia patřil pracovnímu workshopu zaměřenému na problematiku výzkumu hutnických lokalit a studia strusek coby jednoho ze zdrojů dat.


  Výstupem konference je vázaná knižní publikace – sborník příspěvků a exkurzní průvodce. Sběr příspěvků proběhl dlouho před vlastní konferencí, takže i letos se podařila distribuce hotových výtisků přímo v době jejího konání.


  Jihlavské Sympozium IES 2012 ukázalo, kromě samozřejmé prezentace nových pracovních výsledků a výměny zkušeností, tématickou propojenost či naopak koncepční a metodické rozdíly v historické nebo pre/protohistorické montanistice, a to v měřítku regionů, institucí, ale i mezi jednotlivci.

  Ryze odborně metodickým cílem konference jako takové bylo zapojení co nejširšího spektra vědních disciplín a vytvoření důsledně mezioborového přístupu ke studiu starého hornictví, který jediný má, jak se ukazuje, smysl. Mimo to však šlo i o pomyslné srovnání metodik a přístupů či výsledků "našich" a "jejich" s cílem nalezení průniku jako základního předpokladu pro budoucí přeshraniční projektovou spolupráci.

  V konečném důsledku, vezmeme-li v úvahu ještě takřka sesterskou banskoštiavnickou konferenci Argenti Fodina, která se koná každé dva roky a kde se lze nejméně z poloviny setkávat se stejnými lidmi jako na Sympoziu IES nebo na Stříbrné Jihlavě, by snad bylo možné ideálně uvažovat o budoucí nadregionálně koordinované historické montanistice, přinejmenším v rámci střední Evropy.

  RNDr. Karel Malý, Ph.D.
  Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.
  29. 5. 2012Děti. děti, děti...
  Iveta Vacková (roz.Vrzalová),

  polenská rodačka, členka Fotoklubu Polná. Fotografování se věnuje od svých dětských let, kdy pod vedením pana Maštery navštěvovala fotografický kroužek Domu dětí a mládeže v Polné. Zde si ještě v době klasických kinofilmů a „temných komor“ osvojovala základní technické dovednosti.

  První snímky pořizovala fotoaparátem Smena a Zenit. Prvním digitálním fotoaparátem byl SONY DSCV3. Nyní její pohled na svět zprostředkovává digitální zrcadlovka CANON EOS D50.

  Členkou Fotoklubu Polná je od roku 2006 a aktivně se podílí na jeho činnosti. Účastní se tradičních fotografických výstav, dodává fotografie pro prezentační potřeby města a přispívá do Polenského zpravodaje.

  Mezi své největší úspěchy řadí první místo ve fotografické soutěži Regiontour Vysočina v roce 2008 a výběr její fotografie na PF 2012 Kraje Vysočina.

  V její tvorbě se nejčastěji objevují snímky různých zátiší a detailů. Nejoblíbenějším a jistě také nejčastějším tématem je fotografování dětí.
  Dana Oberreiterová
  25. 5. 2012Muzejní a galerijní noc 2012

  Projekt Porta Culturae ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava a Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě pořádá
  v pátek 25. května 2012 od 17:00 do 22:00 Muzejní a galerijní noc 2012.


  Letošní Muzejní noc je provázána s právě probíhající výstavou „ Archeologie – historie – periferie“. Živým doplněním této výstavy bude prezentace společnosti Skjaldborg. Milovníci živé historie rekrutovaní z celé republiky předvedou ukázky výzbroje
  a výstroje z doby, kdy byla osidlována Českomoravská vrchovina.


  Přibyslavský vokálně instrumentální soubor La Via vystoupí s pásmem písní z různých koutů staré Evropy
  z období 13. až 17. století doplněným dobovou poezií.


  Se známou fotografkou Sárou Saudkovou budeme mít možnost setkat se při komentované prohlídce její v pořadí již čtvrté výstavy v jihlavském muzeu a při následné besedě na muzejních arkádách.


  V muzejním „mázhausu“ bude od 17:00 možno vidět ukázky nejen textilních řemesel a návštěvníci si budou moci vyzkoušet různé středověké hry a nechat si vylepšit obličej originálním malováním.


  Od 18:00 se v malovaném sále uskuteční přednáška zoologa RNDr. Evžena Kůse „Zázraky přírody. Móda, architektura
  a vynálezy v říši zvířat“. Dlouholetý zaměstnanec ZOO Praha dokáže poutavě zprostředkovat nejnovější poznatky o životě zvířat. Široké veřejnosti je znám především díky svému působení v televizi, v rozhlase i jako autor populárně naučných knih a článků.


  Do doby středověké kolonizace se přeneseme díky Mgr. Petru Hejhalovi, Ph.D. a jeho zajímavé přednášce s názvem
  „Život a smrt velmože v době středověké kolonizace“.


  Tradiční hudba různých regionů obohacená o atmosféru jazzu multinárodního seskupení Miss Moravia zazní v němčině, romštině, slovenštině a češtině v Kavárně Muzeum od 21:15.


  Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě přispívá k Muzejní a galerijní noci neméně zajímavým programem.


  Lákavou nabídkou je jistě i podvečerní či večerní návštěva vyhlídkové věže kostela sv. Jakuba Většího, Domu Gustava Mahlera, jihlavského podzemí a v případě příznivého počasí i pozorování noční oblohy velkými dalekohledy z brány Matky Boží.


  Muzejní a galerijní noc 2012 zakončí v 21:30 na Masarykově náměstí ohňová show Společenství ohně a šermu AD INFINITUM z Polné.


  A na závěr ještě upozornění – vstup do všech výše zmiňovaných objektů je zdarma!

  Dana Oberreiterová
  25. 5. 2012Europa Subterranea

  Ve dnech 25. - 28. května 2012 se bude v Jihlavě konat mezinárodní sympozium Europa Subterranea, zaměřené na dějiny hornictví.

  Zakladatelem tohoto odborného setkání je neziskové občanské sdružení Institute Europa Subterranea (IES) se sídlem v Nizozemí. IES se v definitivní podobě ustavil roku 2007, navazoval však na aktivity jednotlivců i subjektů, které již dříve plodně a úspěšně spolupracovali v oblasti výzkumu, studia a popularizace dějin hornictví.

  Jedná se o pravidelnou konferenci s mezinárodní účastí, která se každý rok koná v jiné evropské zemi (např. 2009 Odenwald, 2010 Freiberg v Německu, 2012 Valkenburg v Nizozemí).

  Jihlava nebyla za dějiště sympozia zvolena náhodně. V zahraničí je stále více vnímána vysoká odborná a organizační úroveň historického, archeologického a geovědního výzkumu středověkého rudného hornictví na Jihlavsku a na Vysočině, přičemž zahraniční odborné veřejnosti samozřejmě neuniká ani cílevědomě budovaná tradice hornické minulosti města a regionu. Zájem pořadatelů o Jihlavu je tak dokladem zahraničního ohlasu např. každoroční městské slavnosti Jihlavský havířský průvod, který byl např. v roce 2009 spojen s tzv. Havířením, tj. celostátním setkáním báňských měst. Velmi dobrý zvuk má také tradiční mezinárodní vědecká konference Stříbrná Jihlava pořádaná každý třetí rok Muzeem Vysočiny Jihlava, obecně prospěšnou společností Archaia Brno a dalšími subjekty.

  Obecně prospěšná společnost ARCHAIA Brno a Muzeum Vysočiny Jihlava, tedy ty instituce, které se dlouhodobě a intenzivně zabývají vědeckým výzkumem i popularizací starého rudného hornictví na Vysočině i v Jihlavě samotné, byly osloveny zástupci IES ve věci technické organizace sympozia. V duchu dosavadního trendu, kterým vždy byl a je všeobecný zájem nejen o uchování, ale i další rozvoj tradic někdejší slávy jihlavského hornictví jako součástí vlastních dějin a jednoho ze zdrojů regionální kulturně historické sebeidentifikace, se k partnerství při realizaci sympozia IES pro rok 2012 připojily také Statutární město Jihlava a Kraj Vysočina.

  Sympozium má velmi bohatý program a zúčastní se jej vedle našich odborníků také vědci a specialisté z Německa, Nizozemí, Velké Británie a Itálie. Ve dvou dnech odezní vědecké přednášky zaměřené na celou řadu témat spojených s hornictvím a dobýváním surovin od doby římské až po předvečer průmyslové revoluce. Kromě referátů a diskuze je součástí sympozia několik tématických terénních exkurzí po hornických památkách regionu nebo odborný workshop zaměřený na některé problémy výzkumu a studia starého hornictví. Výstupem sympozia je i zdařilá publikace s otištěnými studiemi.

  Sympozium se koná pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka a primátora Statutárního města Jihlava Ing. Jaroslava Vymazala.

  RNDr. Karel Malý, Ph.D.
  Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.
  18. 5. 2012Putování krajinou hudby aneb s flétnou staletími

  Přijměte pozvání na koncert netradičně pořádaný v prostorách muzejních arkád v pátek 18. května v 18 hodin.

  Pořad koncipovaný pro flétnu a loutnu připravili Silvie Mechová a Jindřich Macek a nese název Putování krajinou hudby aneb s flétnou staletími.

  V podání flétnistky Silvie Mechové a loutnisty Jindřicha Macka zazní skladby V. Capiroly, P. P. Raimonda, J. Dowlanda, D. G. Speera, J. S. Bacha, J. J. Quantze, F. Schuberta, B. Godara, C. Debussyho, A. Honeggera a R. Turovského.

  Tento pořad chce posluchačům představit dva nástroje, které dokáží spoluvytvářet harmonii a doslova „přenášet posluchače z jednoho citu do druhého“. Vedle citlivých instrumentací komorní hudby pro flétnu a loutnu se během večera představí oba nástroje i ve své sólové podobě.

  Celý koncertní program provází posluchače od renesance přes období baroka, romantismu až k současné tvorbě. Loutnové kompozice budou interpretovány na vzácný nástroj zhotovený podle historických originálů.

  Dana Oberreiterová
  11. 5. 2012Sára Saudková - Fotografie IV.

  Sára Saudková vystavuje v jihlavském muzeu již po čtvrté.

  Návštěvníci se tak mohou opět těšit na její zcela nové fotografie naplněné poezií a příběhy;
  na fotografie, které umí pohladit, provokovat i popíchnout.

  O fotografování – a nejen o něm - si s autorkou mohou návštěvníci popovídat na besedě,
  která proběhne v rámci jihlavské Muzejní a galerijní noci 25. května 2012 od 19:00 hod.


  Samotná výstava bude zpřístupněna od 11. května do 10. června 2012.

  RNDr. Karel Malý, Ph.D.
  3. 5. 2012Zpátky do pohádky

  Na dva měsíce se v působivých prostorách hradu Roštejn na trase B prostřednictvím 60 kostýmů, rekvizit a kulis zabydlí 15 známých českých pohádek z tvorby Československé a následně České televize na výstavě s názvem Zpátky do pohádky.

  Při výběru pohádek byl brán zřetel především na jejich oblíbenost u diváků, jako je tomu například u pohádek Anděl Páně, Lotrando a Zubejda, Sedmero krkavců či Zlatovláska.

  K popularitě českých pohádek přispívá velkou měrou také doprovodná hudba a oblíbené filmové písničky. Poutavé melodie zazněly například v pohádkách Ať přiletí čáp, královno!, Plaváček, O princezně, která ráčkovala nebo Královna Koloběžka I., které si budou moci návštěvníci na výstavě v rámci projekce sami zanotovat.

  Nejstarší pohádkové kostýmy pochází ze 70. let 20. století z pohádky Zlatovláska, nejnovější jsou pouhé 4 roky staré - z pohádky Kouzla králů. Co se extravagance kostýmních návrhů týče, nejvýraznější šaty, klobouky a turbany pochází z pohádek Plaváček, ve které hrála řada v 80. letech populárních zpěváků a zpěvaček, a Ať přiletí čáp, královno!

  Rukopis výtvarníka Stanislava Holého, známého díky Studiu kamarád a postavičkám Jů a Hele, nezapřou kostýmy z pohádky O chytrém Honzovi.

  K vidění jsou také nebeské kostýmy Pána Boha, Panny Marie a andělů z pohádky Anděl Páně.


  Výstava Zpátky do pohádky bude otevřena od 3. května do 30. června 2012 vždy od úterý do neděle mezi 9 a 17 hodinou.

  Vhodné pro organizované dětské skupiny. Pro ně bude připravený lektorský program a další doprovodné akce.

  Podrobnosti budou vždy uvedeny na webových stránkách www.rostejn.wz.cz, http://muzeum.ji.cz, nebo na tel. 567 243 738


  Zdeňka Vaníčková
  25. 4. 2012Seminář o mechanických betlémech

  Seminář o mechanických betlémech se konal 25. dubna 2012 v Obřadní síni radnice v Telči. Seminář pořádalo Třebechovické muzeum betlémů společně s Muzeem Vysočiny Jihlava a Městem Telč. Sešli se zástupci muzeí a betlémářů z Hradce Králové, Znojma, Brna, Uherského Hradiště a dalších měst, která mají co do činění s betlémy. Samozřejmě nechyběli zástupci města betlémů Třeště. Seminář slavnostně zahájila místostarostka Telče paní Hana Müllerová a zástupci Třebechovického muzea a Muzea Vysočiny Jihlava.

  Celé dopoledne byla na programu přednáška paní Martiny Luškové o restaurování papíru. Toto téma zaujalo všechny přítomné muzejníky, kteří ve svých sbírkových fondech opatrují papírové betlémy, ale samozřejmě také knihy a jiné papírové exponáty.

  Po obědě účastníci semináře navštívili muzeum v Telči, kde proběhla komentovaná prohlídka a samozřejmě přednostním zájmem byl betlém manželů Vostrých zhotovený z převážné většiny právě z papíru.

  Po návratu na radnici pan Andres, jediný restaurátor mechanických betlémů s licencí, měl přednášku o restaurování mechanických betlémů. V prvé řadě se zaměřil na zrestaurovaný telčský betlém, ale samozřejmě všechny také zajímalo stěhování Proboštova betlému v Třebechovicích. Následovala diskuse, ve které účastnici měli možnost předat si své poznatky a zkušenosti.

  Na závěr mohu s uspokojením konstatovat, že všichni odjížděli s pocitem plodně prožitého dne a s inspirací k další práci.

  A proč se tento seminář konal právě v Telči, kde betlémářství nemá tradici? Pořadatelé Telč upřednostnili pro mimořádně cenný betlém manželů Vostrých umístěný v muzeu, který byl v uplynulých třech letech restaurovaný panem Kamilem Andresem.

  Telč sama posloužila jako krásný doplněk, který každého milovníka historie musí nadchnout.

  Helena Grycová Benešová
  24. 4. 2012Střípky ze skautského tábora

  Jihlavská Kavárna Muzeum na Masarykově náměstí 55 bude od 24. dubna do 27. května 2012 hostit již druhou autorskou výstavu fotografií Jakuba Pejcala, přinášející nejširší veřejnosti autentické a aktuální pohledy na činnost jihlavských skautů.

  Skauti ze střediska Divočáci Jihlava chtějí tímto počinem zopakovat úspěšnou spolupráci s Muzeem Vysočiny zahájenou při prvním zkušebním ročníku této výstavy v minulém roce.

  Hlavním cílem expozice zůstane i nadále propagace skautingu. Protože koncepce pokusného ročníku doznala kladné odezvy u jihlavského publika, nabídnou Divočáci opět snímky ze svého posledního letního tábora.

  Zvolenému záměru navíc plně vyhovuje také fotografické zaměření autora vybraných fotografií Jakuba Pejcala, publikujícího své fotografické práce ve skautském časopisu Roverský Kmen.

  „Střípky ze skautského tábora“ se hlásí k celostátním oslavám stého výročí založení skautingu v českých zemích, probíhajícím po celý skautský rok 2011-2012, a jsou propojeny i s druhou chystanou expozicí mající za cíl připomenout a představit Jihlavanům skautské hnutí – 100 let skautingu – naplánovanou na 24. dubna až 30. května t.r. do Městské knihovny v Hluboké ulici. Na zajištění této akce se podílí členové dalšího jihlavského skautského střediska Zvon.

  V rámci 100 let skautingu budou v knihovně ke spatření některé ze snímků Jakuba Pejcala vybrané z jeho loňské Kavárenské kolekce.

  Táborové střípky se představí veřejnosti 24. dubna a o dva dny později proběhne ještě slavnostní vernisáž pro zvané hosty v Malovaném sále jihlavského Muzea Vysočiny.

  Ivan Polák
  19. 4. 2012Archeologie - historie - periferie

  Ve svém líčení událostí roku 1123 rozlišil děkan Kosmas ve své Kronice Čechů území přemyslovských panovníků na oblasti polní a lesní. Pokud měl na mysli také pomezí Čech a Moravy, zcela určitě ho řadil k oblastem lesním, z pohledu zemských center šlo o periferie. Nicméně i na periferiích se žije. Přes Českomoravskou vrchovinu procházely komunikace, tvořící důležitou součást infrastruktury přemyslovského státu, po nich procházely kupecké karavany a samozřejmě vojska, na nich byly zřizovány celnice a při vstupech do země zemské brány. Část tohoto území plnila i ochrannou roli pomezního hvozdu mezi Čechami a Moravou.

  Systematickou kolonizaci Českomoravské vrchoviny sledujeme přibližně od poloviny 12. století a již od počátku se na ní účastnili jak zástupci světské šlechty, tak i církevní instituce. Kolonizace okolí dnešní Jihlavy vrcholí ve třicátých letech 13. století – v této době dochází i k prvním známým majetkovým sporům.

  Výstava s názvem ARCHEOLOGIE – HISTORIE – PERIFERIE (Českomoravská vrchovina v době středověké kolonizace) si klade za cíl seznámit návštěvníka s touto dosud poněkud opomíjenou kapitolou dějin česko-moravského pomezí. Výstava bude probíhat od 20.dubna do 17. června 2012 v hlavním výstavním sále Muzea Vysočiny v Jihlavě.

  Mgr. Petr Hejhal, Ph.D.
  3. 4. 2012Merkur v muzeu končí

  Výstava věnovaná nejslavnější české polytechnické stavebnici – Merkuru – začala v muzeu už na konci ledna.

  Extrémní zájem veřejnosti byl důvodem k prodloužení výstavy – i přesto zbývá případným zájemcům posledních několik dní k tomu, aby část kolekce soukromého sběratele pana Jiřího Mládka shlédli: výstava končí v pondělí 9. dubna 2012.

  Výstavu dosud navštívilo více než 3800 lidí. Ti měli možnost se seznámit s historií kovových stavebnic u nás i ve světě, těžištěm výstavy je ale samozřejmě historie a současnost Merkuru.

  Největší pozornosti návštěvníků se dosud těší hlavně obří modely: kolotoč, vysoká pec, lokomotiva, jeřáb a další.

  Malým i velkým kutilům je k dispozici několik desítek kilogramů dílků.

  O intenzitě tvorby a kreativnosti návštěvníků svědčí nejen řada jimi sestavených modelů, ale i fakt, že muzeum bylo nuceno průběžně pro potřeby novodobých Edisonů dokupovat matičky a šroubky...

  RNDr. Karel Malý, Ph.D.
  20. 3. 2012Hrad Roštejn v roce 2012

  Hrad Roštejn letos poprvé otevře svou bránu pro veřejnost v sobotu 31. března v 10 hodin. V době velikonočních svátků bude otevřeno i v pondělí 9. dubna. Návštěvníci jistě uvítají malou změnu v otevírací době v měsících duben, září a říjen, kdy první prohlídka začne v 10 hodin a poslední ještě v 16:30 hod.


  V dubnu budou probíhat další stavební úpravy v areálu hradu. Tentokrát projde rozsáhlou rekonstrukcí prostor hradní hospody a bude provedena nová elektroinstalace ve věži. Prohlídky interiérů hradu v té době nebudou nijak omezeny, provoz věže jen minimálně a hospoda bude otevřena nejpozději v polovině května.


  V hlavní programové nabídce akcí bude rozsáhlá výstava kostýmů z více jak deseti filmových pohádek s názvem „Zpátky do pohádky“ v měsících květen a červen.

  Děti s rodiči se také mohou těšit na další doprovodné akce: „Pohádkový hrad“ 12. a 13. června nebo na divadelní prohlídky
  „Z pohádky do pohádky“ 16. a 17. června.

  Nebudou chybět i další stálé akce: „Roštejnský hodokvas“ 19. května, „Šermířské slavnosti“ 5.–7. července, „Jazz na Roštejně“ 14. července a další divadelní prohlídky 18. a 19. srpna.

  V přípravě jsou i výstavy: Kožené obrazy Blanky Mudrové a Palné zbraně ze soukromých sbírek.


  Pro náročné návštěvníky nabídneme prohlídky s kastelánkou. A to pro větší skupinu na objednávku nebo v hlavní sezóně v určený den a hodinu.
  Změny ve výši vstupného nebudou výrazné. Za prohlídku celého hradu i s návštěvou věže návštěvník zaplatí plné vstupné
  110,- Kč, snížené 90,-, ale má také možnost výběru jednotlivých tras za 60,- nebo 30,- Kč.
  Rodina vlastnící rodinný pas bude mít 50% slevu.


  Aktuální informace najdete na webových stránkách www.rostejn.wz.cz nebo na http://muzeum.ji.cz.

  Zdeňka Vaníčková
  16. 3. 2012Archeologie Vysočiny aneb co se skrývá pod povrchem

  Za uplynulé dva roky vydal podzemní archiv své další archeologické poklady. Při záchranných archeologických výzkumech na území Kraje Vysočina se objevila celá řada nových lokalit i nálezů. Z nich jsme pro vás vybrali reprezentativní část se zastoupením regionů z území České i Moravské strany vrchoviny.


  Výstava vás provede od pravěkých osad z mladší doby kamenné na Náměšťsku, Jaroměřicku a Jemnicku přes život v zaniklé středověké vesnici Bradlo u Hosova na rušné a rozsáhlé, původními cestami protnuté trhové a řemeslné sídliště ze 13.-14. století, odkryté v bahně Staroměstského rybníka v Telči.


  Budete mít možnost se seznámit s průzkumem historických jader středověkých a raně novověkých městeček Jimramova na Žďársku, Mrákotína u Telče a Mohelna ve středním Pojihlaví. Odtud se přeneseme dále do vrcholně středověkých měst Pelhřimova, Počátek a Žďáru nad Sázavou – ať už šlo o výzkum náměstí, hřbitova, kostela či jediné domovní parcely.


  A nyní zpátky do Jihlavy, a to přímo bývalou Českou bránou, jejíž pěkně zachované základy i s barbakánem odkryli archeologové při výkopech v Brněnské ulici.


  Těžbou polymetalických rud, zvláště stříbra - bohatství Českomoravské vrchoviny ve středověku, je výstava završena. Z lokality „Cvilínek“ na Pelhřimovsku se návštěvník seznámí s pozůstatky výjimečně zachovaných dřevěných konstrukcí starých více než 700 let, případně s jejich replikami.


  Závěr je věnovaný poděkování všem pracovníkům na výstavě a vzpomínce na jednoho velkého badatele z našeho regionu.  Mgr. Milan Vokáč, Ph.D.
  9. 3. 2012Minerální vody České republiky

  Muzeum Vysočiny Jihlava zahajuje 22. března výstavu s názvem Minerální vody České republiky.

  Výstava na více než 20 panelech představí návštěvníkům nejen různé druhy minerálních vod, ale také známá místa jejich výskytu, místa jejich aktivního využívání i vody dříve užívané a dnes téměř zapomenuté.

  Výstava vznikla za spolupráce s Martinem Janoškou, autorem knihy Minerální prameny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (2011), který při práci na této knize objezdil a zdokumentoval více než 100 lokalit s výskytem minerálních vod a pokud to bylo možné, tak je také ochutnal.

  Martin Janoška je vzděláním geolog, který dlouhá léta pracuje jako učitel, volný čas věnuje cestování a od roku 1996 publikuje v různých médiích zaměřených na turistiku a přírodu. Kromě knihy o minerálních pramenech je autorem dalších publikací – Větrné mlýny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (2003), Křížem krážem po moravských horách (2003) a Nejkrásnější vodopády České republiky (2008).

  Výstava bude pro všechny zájemce k vidění v I. patře výstavní budovy Muzea Vysočiny Jihlava na Masarykově náměstí 57/58, na tzv. arkádách, až do 6. května 2012.

  Martin Janoška se představí také osobně v rámci přednášky věnované minerálním pramenům, která je plánována na 19. dubna a bude spojena s ochutnávkou minerálních vod.


  Mgr. Ludmila Moržolová
  5. 3. 2012Obrazy pro duši
  Jaroslava Plášilová-Chlupáčová
  * 6.6.1956

  Bydlí v Kamenici nad Lipou, je vdaná a má dvě dospělé dcery a čtyři vnoučata.
  Je absolventkou Střední průmyslové školy textilní v Jihlavě - Heleníně.


  Již od školních let se zajímá o výtvarné umění, zvláště o kresbu a malbu. Celou dobu se věnuje také vlastní tvorbě. Začínala drobnými kresbami, portréty, malbou na keramiku, dále pak miniaturami s tématikou přírody. Známé jsou také její malované kameny. Postupně se pokoušela o větší plátna malovaná olejem.


  V poslední době prodělala těžkou nemoc, která jí do jisté míry samozřejmě změnila život, ale ovlivnila i její tvorbu. Nyní vytváří plátna, na kterých zachycuje svůj vlastní obrazový svět, své pocity, nálady a duševní rozpoložení. Všechny obrazy jsou malované olejovými barvami, vrstvenou technikou na plátno, nebo tvrdé desky,jsou plastické a mnohdy doplněné přírodními materiály, jako je len, kokosové vlákno, kamínky a minerály.


  Inspiraci pro svá díla čerpá nejen ve svých představách, náladách, ale i v životě kolem sebe. Snaží se, aby její tvorba ponechávala i prostor pro fantazii každého z nás.  S tvorbou Jaroslavy Plášilové-Chlupáčové jsme se mohli seznámit na výstavách:


  1997    Výstavní síň muzea v Kamenici nad Lipou
  1998    Výstavní síň muzea v Kamenici nad Lipou
  1998    Weisův dům ve Veselí nad Lužnicí
  2002    Zámek v Kamenici nad Lipou
  2002    Městské muzeum v Kamenici nad Lipou
  2007    Setkání rodáků v Těmicích
  2009    Městská knihovna v Kamenici nad Lipou
  2009    Městská knihovna v Pelhřimově
  2009    Městské muzeum na zámku v Kamenici nad Lipou
  2010    Výstavní síň muzea v Humpolci
  2010    Městské muzeum v Počátkách
  2010    Městská knihovna v Praze Opatově
  2011    Městská knihovna v Kamenici nad Lipou
  2011    Zámek v Žirovnici
  2011    IC Jablonné nad Orlicí
  2011    Weisův dům ve Veselí nad Lužnicí

  Dana Oberreiterová
  14. 2. 2012Rod Podzimků

  Pravidelní návštěvníci muzea v Třešti už jistě zaznamenali, že ve spolupráci s muzejním spolkem formou výstav každoročně připomínáme jednu významnou rodinu, která se svým působením zapsala do dějin města.

  V minulých letech tak byly k vidění výstavy o rodech Richtrů, Lišků, Radkovských, Kasalých či o malíři J. Johnovi a sochaři J. Krechlerovi.

  Věhlasní umělci či amatérští divadelníci, nepřehlédnutelní starostové, učitelé, duchovní, jedním slovem lidé, jež se své práci věnovali více, než je běžné, a zanechali po sobě výraznou stopu.

  Potěšující je fakt, že je z čeho vybírat, že město mělo ve své minulosti a má dodnes řadu výjimečných osobností či dokonce celých rodin, které si zaslouží alespoň krátké připomenutí.

  Tentokrát volba padla na třešťský rod Podzimků. To, čím je rodina významná, ví nejspíš každý – provozuje nejstarší existující stavební firmu a kdyby se na mapě Třeště vymazaly domy, které postavili, moc by toho na ní nezbylo.

  Výstava v muzeu se zabývá nejen dějinami rodinného podniku, ale klade si i trochu jiný cíl. Chce zdůraznit několik aspektů, které se v této rodině dědí a stojí za povšimnutí - je to úcta k tradici, předkům, k tomu, co vytvořili, a snaha na dobré věci navazovat a posouvat je dál. Od řady jiných úspěšných podnikatelů je odlišuje významná a pravidelná podpora kulturních, sportovních a charitativních akcí, ale kupříkladu i méně známé psaní a publikování knih.

  Firma získala řadu ocenění za realizované stavby, což je důkazem kvality a originality. Ale nebývá pravidlem, a už vůbec ne v dnešní době, aby se kladl tak velký důraz i na estetický prvek vlastních provozních staveb, hal či skladů. V uspěchané současnosti se staví hlavně rychle, funkčně a jednoduše. Pomíjivost a univerzálnost je základním rysem většiny firemních hal a obchodů. Nedbá se příliš na originalitu a nadčasovost.

  O to více udivují promyšlené, funkční a přitom velmi estetické prostory u Podzimků. Není se čemu divit, vždyť například pod realizací ve Váňovské ulici je podepsaný sochař, prof. Kurt Gebauer a špičkoví soudobí architekti ze společnosti D3A.

  Výstava taktéž představí členy rodiny jako autory knih, sběratele, výtvarníky, sportovce, skauty…


  Vernisáž výstavy se uskuteční 10. února v 17.00 a do muzea vás na ni srdečně zveme od 14. února do 23. března 2012.

  Mgr. Milina Matulová
  27. 1. 2012Barevná ohlédnutí

  V pátek 27. ledna 2012 v 10:00 bude v obřadní síni jihlavského židovského hřbitova

  otevřena výstava nazvaná Barevná ohlédnutí, připomínající židovské oběti nacistické okupace.

  Výstava uvádí letošní 70. výročí transportů Av a Aw, jimiž byli v květnu roku 1942 z Třebíče

  deportování Židé z oblasti Vysočiny do koncentračního tábora v Terezíně.

  Z celkem 1 370 odvlečených přežilo genocidu pouhých 60 osob.

  Na výstavě budou představeny výtvarné práce žáků Základní školy v Třešti

  a studentů Gymnázia v Jihlavě vytvořené v rámci nového vzdělávacího programu

  Židovské šlépěje v dějinách Jihlavska, jenž je součástí projektu Za poznáním a vědou do muzea

  realizovaného Muzeem Vysočiny Jihlava, p.o.

  Vernisáže se zúčastní zástupci Města Jihlava a také autoři výtvarných prací ze ZŠ v Třešti.

  Výstavu si bude možné prohlédnout od 27. 1. do 30. 6. 2012.

  PhDr. Radim Gonda, Ph.D.
  26. 1. 2012Merkur aneb dírkatý zázrak

  Každý z nás někdy stavěl Merkur – kdo tvrdí, že ne, dělá to dosud…

  Tato parafráze Freudova výroku plně vystihuje fenomén Merkuru – nejznámější české stavebnice, která je zároveň hračkou, výukovou pomůckou i laboratorním prostředkem.

  Stavebnici Merkur, její historii, neomezené možnosti i současnost představí muzeum na výstavě, která proběhne od 26. ledna 2012 do 1. dubna 2012.

  Exponáty pro připravovanou výstavu pochází ze soukromé sbírky pana Jiřího Mládka, který je největším světovým sběratelem polytechnických stavebnic – jak sám říká „Je to moje posedlost!“

  Výstava provede návštěvníka historií kovových stavebnic od počátku 20. století, její převážná část je však samozřejmě věnována přímo stavebnici Merkur.

  Těžištěm výstavy jsou z Merkuru sestavené exponáty – od drobných, které si stavěl každý kluk, až po několikametrové, které si z důvodu nedostatku místa a potřebných dílů už asi každý dovolit nemohl.

  Příkladem může být model vysoké pece, obří ruské kolo nebo vysutá dráha z Ocelového města o délce přes pět metrů.

  Na výstavě samozřejmě nechybí ani merkurovské kolejiště s funkční vlakovou soupravou. Autoři nezapomněli ani na zřejmě nejslavnější použití Merkuru ve vědě – stroj na výrobu Wichterleho kontaktních čoček, ani na současnost Merkuru - elektronizované a robotizované modely.

  Výstava o stavebnici nemůže proběhnout bez dílny – pro všechny zájemce bude připraven dostatek dílů, aby mohli předvést svůj um a fantazii.

  Do muzea proto zveme všechny malé Edisony i všechny, kteří si chtějí zavzpomínat na dobu strávenou se šroubky, matičkami a dílky z Merkuru…


  RNDr. Karel Malý, Ph.D.
  19. 1. 2012Dráteníkův rok

  Kdo chce na vlastní oči spatřit odrátované hrnky, hrnečky, misky, talíře, drátované šperky,

  ozdoby, postavičky lidské i zvířecí má jedinečnou možnost navštívit v jihlavském muzeu výstavu „Dráteníkův rok“.

  Své výrobky bude prezentovat osm členů Cechu česko-moravských uměleckých dráteníků:
  Lada Borecká
  Alena Kulhánková
  Věra a Josef Pichovi
  Zdeněk Slavata
  Monika Sochůrková
  Věra Studená
  Ladislav Šlechta
  Výstava začíná ve čtvrtek 19. ledna a hned od samého rána propuknou drátenické trhy.

  Vystavující dráteníci budou předvádět svůj řemeslný um a samozřejmě bude možno si od nich i něco zakoupit.

  V 16 hodin ukončí řemeslné snažení slavnostní vernisáž s vystoupením Dětského folkorního souboru Dřeváček.

  V průběhu výstavy se uskuteční i přednáška o historii drátenictví a drátování, termín bude upřesněn.

  Dana Oberreiterová
  10. 1. 2012Do Mexika za přírodou a lidmi

  Tato výstava je jedním z výsledků osmé výpravy přírodovědců

  ze Společnosti pro výzkum a ochranu fauny ZOO GEOS Bohemia,

  kterou tentokrát doplnili kaktusáři.

  Více jak stovka barevných fotografií nás zavede do semiaridních (polosuchých)

  oblastí mexického vnitrozemí.

  Kromě fotografií kaktusů, na které byla tentokrát výprava zaměřena,

  budou k vidění i fotografie dokumentující život lidí a přírodní krásy této části Mexika.

  Vernisáž se koná 10. ledna 2012 a její součástí bude přednáška

  doplněná filmovým dokumentem z cesty.

  Výstava bude otevřena do 11. března 2012.


  Eva Charvátová
  2011
  5. 12. 2011Vznik muzeí na Vysočině, 125. jubileum muzea v Telči

  Muzeum Vysočiny Jihlava připravilo pro veřejnost dárek k „Mikuláši“. Ve druhé adventní úterý, 6. prosince 2011 zde vystoupí doc. PhDr. Eva Melmuková z Telče se svojí přednáškou „VZNIK MUZEÍ NA VYSOČINĚ – 125. VÝROČÍ MUZEA V TELČI“.

  Přednáška slibuje zajímavý exkurz do časů, kdy podle dobového slovníkového hesla „museum bylo chápáno jako sídlo Mus, kde se v sálech chovají sbírky věcí vědeckých a uměleckých, kde musejník se podrobuje obrovskému dílu, přičemž jeho práce je nesmírná, nebezpečenství pochybení veliké, pokušení nemalé, odpočinutí žádné a vděk malý“...

  Přednáška je také věnována letošnímu 125. výročí muzea v Telči, které je nejstarším muzeem na jihozápadní Moravě a vyrostlo z vlasteneckého ovzduší města posledních desetiletí 19. století. U zrodu muzea stál profesor Vyšší zemské reálky v Telči Jaroslav Janoušek, který na Vánoce - 25. prosince 1886 zpřístupnil veřejnosti sbírky v jednom sále na radnici.

  Evangelická teoložka a duchovní doc. PhDr. Eva Melmuková se narodila v v Římě, její život byl však determinován politickou realitou Československa po roce 1948. Po absolutoriu evangelického bohosloví pokračovala ve studiu historie, archivnictví, etnografie a folkloristiky. Když ztratila státní souhlas pro výkon duchovenské činnosti pracovala v různých profesích mimo obor, v letech 1967 – 1976 byla také odbornou pracovnicí Muzea Vysočiny Jihlava. Po roce 1989 externě působila na Evangelické teologické fakultě Karlovy univerzity. Ve své práci se věnovala českým dějinám 17. a 18. století, národopisu a regionální historii jižní části Českomoravské vrchoviny. Druhou podstatnou oblastí jejího zájmu byly církevní dějiny s důrazem na předtoleranční a toleranční dobu.

  Přednáška doc. PhDr. Evy Melmukové začíná v 17:00 v „malovaném sále“ Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55.

  PhDr. Pavel Jirák
  2. 12. 2011Photographia Natura 2011

  V pátek 2. prosince 2011 byla zahájena výstava nejlepších fotografií 8. ročníku fotografické soutěže Photographia Natura s přírodní tématikou, kterou tradičně pořádá Muzeum Vysočiny Jihlava.

  Letošní téma Kameny – skály – krystaly přilákalo 43 autorů, kteří do soutěže zaslali více než 100 fotografií.

  V kategorii „Jednotlivá fotografie“ zvítězil Ing. Milan Slavinger se snímkem Kamenné srdce, na druhém a třetím místě se umístil Karel Slimáček se snímky Ráno v Prachovských skalách a Dráteničky (Novoměstsko). V kategorii „Cyklus fotografií“ zvítězil Petr Izdný s cyklem Kouzlo záhněd, na druhém místě se umístil Lukáš Křesina s cyklem Krystaly a na třetím Vladimír Holub s cyklem Kámen, člověk a čas. Nejlepší studentskou fotografií byl vyhodnocen snímek Zdravíčko! od autorky Michaely Markové. Během vernisáže se uskutečnilo vyhlášení výsledků a předání cen. Současně bylo vyhlášeno soutěžní téma na příští ročník: Houby, hubky, houbičky.

  Pavel Bezděčka
  1. 12. 2011Co nám nosil Ježíšek

  Předvánoční a hlavně vánoční čas je i časem vzpomínání. Vzpomínkami se bude zaobírat i letošní vánoční výstava, která bude jakýmsi návratem do minulého století. Po jednotlivých desetiletích budeme sledovat rozmanitost, originalitu i nákladnost vánočních dárků pro děti i pro dospělé, typických pro jednotlivá desetiletí 20. století.

  Dárky pak budou na výstavě doplňovat další trojrozměrné i dvojrozměrné předměty a krátké informační texty, které návštěvníkům představí převratné a mnohdy tragické 20. století z netradičního „všednodenního“ pohledu.

  V letošním roce se do vánoční výstavy zapojí rovněž místní květinářství, která představí ukázkové vánoční dekorace pro potěšení oka i pro inspiraci k vlastní tvorbě. Děti z Ateliéru Barvínek doplní výstavu svými výtvarnými pracemi se zimní tematikou.

  Poutavými dárky pro návštěvníky v předvánočním čase rozhodně budou i doprovodné aktivity v rámci výstavy: Ve čtvrtek 1. prosince vystoupí na vernisáži výstavy Klarinetový kvintet ZUŠ Polná pod vedením Karla Netolického.

  Vánoční zpívání Scholy sv. Markéty ze Zhoře pod vedením Marcely Vackové se bude konat ve čtvrtek 8. prosince. A ve středu 14. prosince proběhne Vánoční čtení s překvapením v režii Josefa Kundery a dětí z Dramatického oboru ZUŠ Polná.

  Proto si přijďte do jihlavského muzea zavzpomínat na časy minulé a v předvánoční době se potěšit pohledem na věci staré známé, mnohdy již zapomenuté…

  Dana Oberreiterová
  7. 10. 2011Neučiníš sobě rytiny. Evangelické umění toleranční doby 1781-1861.

  Letos 27. října uplyne na Moravě 230 let od vydání tolerančního patentu císařem Josefem II. Mezník hlubokého významu ukončil 150 let katolického myšlenkového i fyzického útlaku protestantské části společnosti, která před katastrofou na Bílé hoře představovala jasnou většinu. Nádech svobody věrovyznání se tehdy okamžitě projevil nejen veřejným přihlašováním se dosud skrytých evangelíků ke staré víře otců, ale také rozkvětem evangelického umění v širokém záběru od lidového umění až po díla profesionálních umělců.

  Toto téma zpřítomňuje výstava uvozená slovy biblického přikázání „Neučiníš sobě rytiny“, která se uskuteční ve dnech 7. října až 27. listopadu 2011 v Muzeu Vysočiny Jihlava. Výstava je dílem velikého množství lidí, z nichž je nezbytné jmenovat především jejího hlavního autora a znalce české a moravské společnosti osvícenského období PhDr. Sixta Boloma z Historického ústavu Masarykovy univerzity v Brně. Slavnostní zahájení výstavy proběhne ve čtvrtek 6. října v 17:00 v budově muzea na Masarykově náměstí 57/58 v Jihlavě.

  V rámci výstavy jsou pořádány také dvě přednášky pro veřejnost. V úterý 11. října to bude přednáška PhDr. Sixta Boloma „Evangelické umění toleranční doby“ a 18. října bude následovat vystoupení PhDr. Evy Melmukové nazvané „Cesta tolerančního patentu z roku 1781 jak ji neznáme“.

  Návštěvníci se na výstavě mohou seznámit prostřednictvím tří desítek panelů se základními rysy evangelického umění po roce 1781, ale zejména si mohou prohlédnout reprezentativní soubor dvoj- a trojrozměrných originálních předmětů zapůjčených speciálně pro jihlavské muzeum z široké řady muzeí, farních sborů, z Ústředního archivu Českobratrské církve evangelické v Praze a od soukromých osob. Svébytné umělecké projevy provázely naše evangelíky od kolébky až po hrob. A to do doslova a do písmene, na výstavě je proto možné prohlédnout si malovanou kolébku, kterou v roce 1806 přivezl na Moravu z Uher evangelický farář sborů helvetského vyznání Benjamin Kiss mladší, ale i litinové evangelické náhrobky, tzv. nekříže z hřbitova v Blažkově. Pomyslný prostor mezi nimi tvoří ukázky protestantských tisků jako je česká protestantská Abeceda z roku 1782, unikátních rukopisů z fondů Galerie a muzea v Poličce, akvarelů na papíře (např. Zjevení Janovo) i podmaleb na skle, architektonických plánů modliteben (Humpolec a Veselí), jedinečný model evangelické modlitebny z Veselí, který byl vytvořen pro Národopisnou výstavu českoslovanskou v Praze roku 1895, či dobové církevní nádobí. Výjimečným kouskem jsou vyřezávané dřevěné dveře s kalichem z obce Široký Důl na Poličsku či zvon z mlýnu Drdáku na Telečsku, který podle lidové tradice svolával toleranční protestantská shromáždění. Právě tento zvon výstavu symbolicky otevírá. Přijdete ho znovu rozeznít?


  PhDr. Radim Gonda, Ph.D.
  6. 10. 2011Telčský betlém manželů Vostrých se vrátil do muzea

  V telčském muzeu právě probíhá instalace betlému manželů Vostrých. Po třech letech se betlém vrací na své místo z restaurátorské dílny pana Andrese, který jej nyní uvádí do provozu.

  Betlém manželů Vostrých vznikl v druhé polovině 19. století v Počátkách, při přestěhování manželů do Telče betlém převezli s sebou. Konstrukce betlému je zhotovena ze dřeva, stavby a samotné figurky jsou z kašírovaného papíru. Jde o ojedinělý, přes pět metrů dlouhý betlém. Do telčského muzea byl zakoupen v roce 1908, stavba proběhla v roce 1916 pod vedením tehdejšího kustoda muzea Jana Tiraye.

  Při stěhování muzea na zámek v 60. létech 20. století byl betlém pouze reinstalován, ale nikoliv odborně opraven. K tomu došlo až v roce 2008, kdy byl restaurátorem Andresem rozebrán, v jeho dílně v Třebechovicích pod Orebem důkladně opraven a ošetřen a nyní se vrací zpět do muzea.

  Betlém bude zprovozněn od 25. do 31. prosince 2011 , kdy si ho budou moci návštěvníci prohlédnout vždy od 10 do 15 hodin v Muzeu Vysočiny Jihlava, pobočce v Telči.

  Helena Grycová Benešová,
  PhDr. Pavel Jirák
  29. 9. 2011Zamčeno? Odemčeno!

  Podzimní období je v jihlavském Muzeu Vysočiny vyhrazeno výstavě s originálním názvem „Zamčeno? Odemčeno!“

  Lidé již od pradávna mají potřebu chránit své obydlí i svůj majetek před nezvanými hosty. A právě tomuto nikdy nekončícímu lidskému úsilí je věnována zmiňovaná výstava. V čase od 30. září do 20. listopadu se budou moci návštěvníci ve výstavním sále a v přilehlém mázhausu potěšit pohledem na řadu zajímavých exponátů, které představí historii i současný stav zabezpečovací techniky. Trojrozměrné předměty na výstavě doplňuje rovněž řada odborných textů a dokumentů. Výstava je pořádána ve spolupráci s PATROL group s.r.o. a s firmou Trezorservis Jakubík.

  Muzeum Vysočiny Jihlava ukrývá ve svých depozitářích mnoho pozoruhodných předmětů. Některé z nich překvapí dokonce i odborníky. Taková situace nastala i nyní, kdy se z depozitářů vybíraly exponáty na tuto výstavu - znalci potvrdili, že se muzeum opravdu má čím pochlubit. K vidění budou zámky středověké i moderní, klíče z období gotiky, barokní cechovní truhlice, dřevěný zámek z 19. století, trezor z období první republiky a množství dalších předmětů.

  Jihlavská firma PATROL group všem zájemcům předvede širokou nabídku svých služeb a zároveň seznámí s moderními trendy v zabezpečovací technice. Představí také výsledky své práce, např. elektronické zabezpečení objektu Vily Tugendhat v Brně.

  Výstava je připravována pod odborným dohledem Josefa Jakubíka, jihlavského soudního znalce se specializací na trezory a zámky. Jeho firma Trezorservis se výstavy také zúčastní, zapůjčí zámky z průběhu celého 20. století a poskytne odbornou literaturu i dobové prospekty.

  Výstavu dále doplní současní výrobci se svým rozmanitým sortimentem produktů, jako je například TOKOZ a.s. ze Žďáru nad Sázavou, ASSA ABLOY (dříve FAB), či v neposlední řadě firma HOBES, náš největší výrobce zámků do dveří.


  ak. mal. Martin Kos
  23. 9. 2011Noc vědců 2011

  Noc vědců je rozsáhlý projekt zaměřený na popularizaci vědy, který již tradičně probíhá napříč celou Evropou. Účastní se ho stovky vědeckých i vzdělávacích institucí v desítkách zemí celé Evropy. Cílem programu je zvýšení informovanosti široké veřejnosti o vědcích, vědě a výzkumu všeobecně. Odborníci na nejrůznější vědní oblasti v průběhu Noci vědců návštěvníkům ukazují svou práci formou workshopů, názorných experimentů, her nebo soutěží.

  Do akce se již tradičně zapojuje i Muzeum Vysočiny Jihlava a Jihlavská astronomická společnost. Od rána do 15 hodin bude v muzeu (Masarykovo nám. 55 a 57/58) připraven program pro žáky a studenty, až do 17 hodin pak pro všechny návštěvníky. Příchozí budou mít možnost sami bádat a experimentovat: pokusit se přečíst historický text, vyrýžovat si zlato, poznávat textilní vlákna pod mikroskopem nebo určit jihlavská zákoutí podle dobových fotografií.

  V rámci letošní Noci vědců představí jihlavské muzeum návštěvníkům i svůj nový projekt pod názvem „Za poznáním a vědou do muzea“, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Projekt je zaměřen na rozvoj spolupráce muzea a škol a zároveň i na podporu studentské odborné činnosti a na získávání studentů pro vědeckou práci. Pro předem přihlášené zájemce je tak připraven workshop o tvorbě a prezentaci odborných textů. Celé třídy se rovněž mohou zapojit do interaktivních výukových programů zaměřených na geologii regionu nebo na středověkou těžbu a zpracování stříbrných rud.

  Po celou dobu konání akce bude před Muzeem Vysočiny Jihlava pro kolemjdoucí otevřený stan Jihlavské astronomické společnosti, kde se budou moci seznámit s velkými astronomickými dalekohledy. Za jasného počasí pak bude možné pozorovat sluneční skvrny. V opačném případě bude výkon dalekohledů demonstrován na pozorování okolí.

  V rámci Noci vědců proběhne i fyzikální show, jejíž součástí bude i středoškolské fyzikální exploratorium Ústavu fyzikálního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Návštěvníci si zde budou moci zkusit například Franckův-Hertzův experiment, prozkoumají chování elektronu v magnetickém poli, vyzkoušejí vnější fotoelektrický jev nebo změří Planckovu konstantu. Na místě bude k vyzkoušení i unikátní Teslův transformátor. To vše pod vedením studentů a odborných pracovníků brněnského Vysokého učení technického.

  V rámci Noci vědců bude možné získat i malý, avšak výkonný astronomický dalekohled. Dovednostní a znalostní soutěž o dalekohled pro děti a mládež začne v 17:00 hod. v přednáškovém sále muzea.

  Na 18:00 je připravena přednáška Ing. Petra Dvořáka na téma „Heyrovského polarografie aneb padesát let od první kapky“. Netradičně se přednáška uskuteční v budově muzea na Masarykově nám. 57/58 v prostorách právě probíhající výstavy Příběh kapky.

  Jihlavská astronomická společnost představí na bráně Matky Boží od 20:00 pozorovací techniku a pouze za jasného počasí proběhne od 20:30 pozorování noční oblohy.

  Akce připravené v Jihlavě na Noc vědců finančně podpořila Česká astronomická společnost.


  Miloš Podařil,
  RNDr. Karel Malý, Ph.D.
  22. 9. 2011Geologický seminář AMG 2011

  Geologický seminář AMG 2011

  Muzeum Vysočiny Jihlava připravilo ve dnech 19.-22. září 2011 Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky. Akce se konala pod patronátem AMG a s finanční podporou Ministerstva kultury.

  Muzejní geologové si na semináři vyměnili zkušenosti a informace o novinkách ze svých pracovišť, vyslechli také několik odborných přednášek o geologii a mineralogii Vysočiny. Na terénních exkurzích se seznamovali s horninami, minerály a geologickými jevy, které z Vysočiny dělají jednu z geologicky nejpestřejších oblastí v ČR.


  RNDr. Karel Malý, Ph.D.
  14. 9. 2011Jak dostat letiště do obýváku?

  V Muzeu Vysočiny Jihlava proběhla výstava plastikových modelů nazvaná „Jak dostat letiště do obýváku“ s podtitulem „40 let plastikového modelářství v Československu“. Výstava se konala od soboty 16. července do neděle 4. září tohoto roku a jejím spolupořadatelem byl Klub plastikových modelářů Jihlava o.s.

  Výstava prezentovala vývoj plastikového modelářství v Československu a také přímo v Jihlavě za posledních 40 let. Své modely letadel, bojové techniky, lodí, dále pak výjevy z dějů zvané dioramata a různé figurky zde představili členové Klubu plastikových modelářů Jihlava. Všech 200 modelů bylo dopodrobna a zcela věrně zhotoveno.

  Kromě modelů a ukázek z činnosti místního klubu plastikových modelářů se zde objevilo také několik unikátů – např. historická stavebnice letadla z Velké Británie ze čtyřicátých let minulého století, vystřelovací sedačka ze stíhačky MiG-21 a byl promítán jedinečný záznam besedy s veterány RAF plk. Gablechem a plk. Bočkem.

  Součástí výstavy byla i výtvarná soutěž pro děti, která již byla vyhodnocena. Vítězové byli odměněni kompletním plastikovým modelem včetně lepidla a barev. V jednotlivých kategoriích zvítězili: František Neuman z Okřešic u Třebíče, Adam Vašíček z Jihlavy a Ferdinand Kacler z Rožnova pod Radhoštěm.


  Petr Šourek
  9. 9. 2011Historické kočárky Miloslavy Šormové

  V třešťském muzeu můžete od 9. září do 27. listopadu navštívit výstavu historických dětských kočárků ze soukromé sbírky paní Miloslavy Šormové z Roztok u Prahy, dlouholeté sběratelky kočárků rozličného stáří a stylů. Spolu s manželem vytvořili velmi hodnotný soubor z období 1880-1980. Všechny kočárky jsou navíc citlivě zrestaurované a opatřené dobovými doplňky.

  Naši předkové své děti ven příliš nebrali. Pokud to bylo nutné, nosili je v náručí, v nůši a v různých úvazech na svém těle. Jindy je jednoduše přiložili k jinému nákladu na trakař, vozík či kolečko.

  První opravdový dětský kočárek patentovali Angličané v roce 1853. V začátcích to byly košatinky nebo celodřevěná vozítka tažená koňmi, případně psy, což nebylo zrovna nejbezpečnější. Jako mnohem stabilnější se ukázal kočárek tlačený.

  Časem i kočárky začaly podléhat módě. Velmocí na výrobu dětských kočárků se stalo Německo. Továrny maminkám nabízely katalogy s nepřeberným množstvím kočárků rozličného provedení a z nejrozmanitějších materiálů. K výrobě se v průběhu let používalo proutí, dřevo, plech, karton, plast, textil a další.

  Nezapomeňte proto v podzimních měsících zavítat do třešťského muzea, otevřeno máme od úterý do neděle (včetně svátků). Potěšíte se, zavzpomínáte a zjistíte, že se nám ta móda s drobnými obměnami stále opakuje.


  Mgr. Milina Matulová
  21. 7. 2011Příběh kapky
  Putovní výstava o Jaroslavu Heyrovském s názvem Příběh kapky zavítala na Vysočinu

  Vědci z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR připomínají prostřednictvím putovní výstavy široké laické veřejnosti život a vědeckou práci Jaroslava Heyrovského, dosud našeho jediného držitele Nobelovy ceny za chemii. Myšlenka uspořádat tuto výstavu se zrodila v roce 2008 a jejím cílem bylo připomenout veřejnosti 50. výročí uděleni Nobelovy ceny Jaroslavu Heyrovskému (10.12.1959). Nikdo tehdy nevěřil, že život výstavy se o trochu prodlouží... V letech 2009 až 2011 byla výstava dosud instalována v Pardubicích, Brně, Praze, Olomouci a Ostravě. Možnost navštívit některou ze sedmi různých expozic již tak mělo okolo 6750 návštěvníků. Novou, v pořadí již osmou instalací, je právě otevíraná expozice v Muzeu Vysočiny Jihlava, kde výstava potrvá až do 25.září. Celkový "věk výstavy", kdy exponáty pobývají na různých místech po celé České republice, se tak od její první instalace v září 2009 přibližuje úctyhodným 11 měsícům! V roce 2011 je výstava jednou z mnoha akcí, kterými se Ústav zapojuje do programu Mezinárodního roku chemie.

  Putovní výstava má tři části: první část expozice je tvořena sadou dvanácti panelů (formát A0), které s využitím fotografií a dokumentů přibližují návštěvníkovi život a vědeckou práci Jaroslava Heyrovského. Rodinou Heyrovských byly k pořízení kopií zapůjčeny fotografie z rodinného alba, z nichž některá fota dosud nebyla na veřejnosti prezentována. Řada fotografií, diapozitivů a písemných materiálů z archivu ústavu ilustruje výzkumnou práci J. Heyrovského a jeho týmu. Druhou část expozice tvoří přístroje (vývojová řada 10 přístrojů tzv. polarografů), skleněné polarografické nádobky, diapozitivy, se kterými polarografisté přednášeli, ukázky knih a publikací o polarografii v různých světových jazycích i několik polarografických kuriozit. Filmy zhotovené v 50. a 60 letech dokumentující Heyrovského výzkum jsou zájemcům promítány v části expozice ve formě nekonečné smyčky.

  Výstava je doplněna doprovodným programem popularizačních přednášek nejen o Jaroslavu Heyrovském a jeho výzkumu v oboru polarografie, ale i o současné vědě a výzkumu v oboru fyzikální chemie, kterou se vědci v ÚFCH JH zabývají dnes.

  Aktuální život výstavy lze sledovat na jejich stránkách s adresou http://www.jh-inst.cas.cz/heyrovsky


  Ing. Květoslava Stejskalová, CSc.

  RNDr. Karel Malý, Ph.D.

  1. 7. 2011Jak dostat letiště do obýváku?

  Muzeum Vysočiny Jihlava a Klub plastikových modelářů Jihlava Vás srdečně zvou na výstavu plastikových modelů "Jak dostat letiště do obýváku aneb 40 let plastikového modelářství v Československu", která bude zpřístupněna od soboty 16.7.2011 do neděle 4.9.2011 v prostorách Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo náměstí 57/58. Výstava vznikla za podpory města Jihlavy.

  Návštěvník se seznámí s vývojem plastikového modelářství v Československu a v Jihlavě za posledních 40 let. Své modely letadel, bojové techniky a lodí v muzeu předvedou členové Klubu plastikových modelářů Jihlava. Výstava bude doplněna o figurky a výjevy z dějů tzv. dioramata. Všechny trojrozměrné předměty jsou dopodrobna a věrně zhotoveny podle skutečnosti v počtu asi 200 kusů modelů.

  Vedle modelů a ukázek činnosti místního klubu plastikových modelářů bude k vidění i několik unikátů – např. s historická stavebnice letadla z Velké Británie ze 40. let min. století, či vystřelovací sedačka ze stíhačky. Zajímavostí bude i záznam besedy s veterány RAF plk. Gablechem a plk. Bočkem.

  Součástí výstavy bude výtvarná soutěž pro děti. Dne 5.9. 2011 pořadatelé vyhodnotí práce a vítězové budou odměněni kompletním plastikovým modelem včetně lepidla a barev.


  Bc. Eva Koišová
  27. 6. 2011Na Roštejn mimořádně i v pondělí 4. července

  V pondělí 4. července se pro návštěvníky zcela mimořádně otevře brána hradu Roštejna a všem zájemcům budou k dispozici obvyklé průvodcovské služby.

  V prvních prázdninových dnech zpestří prohlídky na trase B výstava návrhů kostýmů studentů SUPŠ Helenín, které vytvořili pro divadelní představení „Sen noci svatojánské“. Na trase B budou v Malém ochozu k vidění „Strašidla českých zemí aneb modely strašidelných postav výtvarníků Šárky Rusínové a Aleše Drašnara“.

  Ve výstavní místnosti si návštěvníci budou moci prohlédnout poutavou výstavu otce a syna Hellerových. Jiří a Jiří Hellerovi prezentují nejen umělecké fotografie tematicky zaměřené na přírodu České republiky, ale představí i svou řezbářskou tvorbu.

  Hrad Roštejn se svým bohatým programem se i v čase prázdnin a dovolených těší na vaši návštěvu.


  Dana Oberreiterová
  20. 5. 201127.5.2011 Muzejní a galerijní noc 2011

  Projekt Porta Culturae ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava a Oblastní galerií v Jihlavě pořádá v pátek 27. května od 17:00 do 22:00 Muzejní a galerijní noc 2011.

  Záměrem jihlavského Muzea Vysočiny je provázat program Muzejní a galerijní noci s právě probíhající interaktivní výstavou „Kelti jdou, Kelti jdou!“ -proto se keltské téma ponese celou nocí.

  V malovaném sále se od 18:00 uskuteční přednáška Mag. Dr. phil. Petera Trebscheho „Stavitelství Keltů ve východním Rakousku: od archeologického výzkumu k rekonstrukci domu v měřítku 1:1“. Přednášku rakouského odborníka bude překládat Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.

  Bezesporu zajímavé informace ze života Keltů nabídne zájemcům přednáška s neotřelým názvem „Keltská zabíjačka“. Její začátek je stanoven na 20:00 a role přednášejícího se ujme přední český „keltolog“ PhDr. Jiří Waldhauser,Csc.

  V horní části Masarykova náměstí se v režii občanského sdružení Bóiové a Fergunna uskuteční módní přehlídka a o něco později rekonstrukce hrobu keltského válečníka. Hudební seskupení Zik! zahraje svůj keltský repertoár, předvede a případné zájemce třeba i naučí keltské tance.

  Keltskému tématu se vymyká pouze vernisáž dlouhodobé výstavy „Zámecké stříbro z Luk nad Jihlavou“. Tato výstava představí návštěvníkům stříbrný stolní soubor francouzské provenience pocházející ze zámku v Lukách nad Jihlavou.

  Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě samozřejmě přispívá k Muzejní a galerijní noci neméně zajímavým programem. Lákavou nabídkou je jistě i podvečerní či večerní návštěva vyhlídkové věže kostela sv. Jakuba Většího, Domu Gustava Mahlera, jihlavského podzemí a v případě příznivého počasí i pozorování noční oblohy velkými dalekohledy z Brány Matky Boží.

  Muzejní a galerijní noc 2011 zakončí ohňová show Společenství ohně a šermu AD INFINITUM z Polné.

  A na závěr ještě upozornění – vstup do všech výše zmiňovaných objektů je zdarma!


  Dana Oberreiterová
  20. 5. 2011Zámecké stříbro z Luk nad Jihlavou
  Muzeum Vysočiny Jihlava připravilo pro své návštěvníky opravdovou lahůdku.

  V rámci Muzejní noci 2011 bude v pátek 27. května v 19:30 slavnostní vernisáží zpřístupněna dlouhodobá výstava „Zámecké stříbro z Luk nad Jihlavou“, která zahajuje nový atraktivní expoziční cyklus „Muzejní poklady“.

  V roce 1864 se majitel louckého panství Viktor Emanuel Widmann-Sedlnitzky oženil s ruskou kněžnou Annou L. Lazarevovou, která si jako součást svého bohatého věna přivezla do Čech i vystavený stříbrný stolní servis, představující kvalitní ukázku francouzského empirového stříbrnictví, jakých není v tuzemských sbírkách mnoho. Stolní soubor vyrobil v letech 1809 – 1819 v Paříži Mars Augustin Lebrun.

  V roce 1948 byli Widmannové vyhnáni, celý majetek zkonfiskován a cenný mobiliář rozptýlen. Dnes se předměty nacházejí v osmi zámeckých objektech.

  Stříbrný stolní soubor ze zámku v Lukách nad Jihlavou byl jako konfiskát v roce 1954 předán do správy jihlavského muzea.

  Některé části servisu byly již v minulosti vystavovány, v reprezentativní podobě včetně koženého cestovního kufru je však soubor představen veřejnosti až nyní.

  Celý komplet louckého zámeckého stříbra odborně ošetřila konzervátorka muzea paní Mgr. Sylva Holendová. Odstranila letité nánosy prachu, vyčistila stříbrné i skleněné prvky a zkompletovala jednu poškozenou karafu. Dvoupatrový kufr na přepravu servisu byl zbaven nečistot a nestylové novodobé petlice, kožené části byly napuštěny konzervační směsí, vnitřní plochy kufru z jelenice prodělaly čištění suchou cestou. Konzervátorský zásah zvýraznil i zbytky dochovaných pečetí a poštovních nálepek.

  Výstava je umístěna do komorního prostředí rekonstruované výstavní místnosti, přístupné z arkád muzejního domu Masarykovo nám. 57/58.

  Zřizovatel muzea Kraj Vysočina podpořil projekt neinvestiční dotací ve výši 200 000,- Kč („Klenotnice muzea – vybavení nových výstavních prostor“).


  PhDr. Pavel Jirák
  27. 4. 2011Kelti jdou, Kelti jdou

  Muzeum Vysočiny Jihlava pořádá ve spolupráci s Boiové a Fergunna o.s. výstavu „Kelti jdou, Kelti jdou!“ Slavnostní zahájení proběhne 5. 5. 2011 v 17:00. Další doprovodné akce, jako např.: možnost ražby keltských mincí, keltská módní přehlídka, hudební představení s keltským zpěvem a tanci aj., budou provázet výstavu v odpoledních hodinách 27.5. 2011 na Muzejní a galerijní noc 2011.

  Po návštěvnicky úspěšné hmatové výstavě „Šaty dělaj´pračlověka“, která v Muzeu Vysočiny Jihlava proběhla v loňském roce, připravili archeologové další výstavu na historické téma. Tentokrát se zaměřili na velmi zajímavé období 6. až 1. století př. n. l., které dokládá přítomnost Keltů na území Čech a Moravy.

  Kdo to vlastně byli Keltové? Byli to jedni z mnoha zapomenutých národů zmizelých v propadlišti dějin nebo jej můžeme řadit vedle antických národů mezi hlavní tvůrce evropské kultury? Můžeme tento záhadami opředený národ počítat mezi naše přímé předky? To vše a mnohé další se návštěvník dozví na výstavě, která detailně seznámí s keltskou společností, se světem mužů a žen, s jejich způsobem života, s řemeslem a s celou jejich jedinečnou civilizací, která se zformovala pod pojem laténská kultura. Část výstavy bude věnována keltskému odkazu a stopám, které Keltové zanechali na Vysočině. Trvalé osídlení Kelty zde není vědecky prokázáno, šlo pouze o migraci tímto územím, což bude doloženo vystavenou unikátní replikou keltského vozu v životní velikosti. K vidění budou také nálezy keramiky, šperků a řada drobných předmětů z různých materiálů. Zajímavostí bude i věrohodná rekonstrukce keltského obydlí tzv. zemnice, kterou podle archeologických dokladů sestaví team ze S polku archaických nadšenců.

  Součástí výstavy bude „Dotyková keltská dílna“, jenž vznikne ve spolupráci s občanským sdružením Boiové a Fergunna. Zájemci si vyzkouší práci na tkalcovském stavu, ražbu mincí, mletí obilí na laténském mlýnku a další.


  Bc. Eva Koišová
  5. 4. 2011Armáda nejsou jenom zbraně
  Pavel J. Slavík a Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o. pořádají výstavu „Armáda nejsou jenom zbraně“.

  Výstava seznámí návštěvníka se spíše nebojovou tváří armády. Představuje vývoj vojenských insignií: vyznamenání za statečné činy a výjimečné chování v boji i mimo něj. Pozornost jistě upoutají i odznaky za schopnosti a dovednosti či nášivky coby symboly příslušnosti k útvaru či složce, které na svých uniformách nosili především českoslovenští a čeští vojáci.

  Vedle předmětů ze sbírek autora budou prezentovány také originály odznaků a medailí z fondu Vojenského historického ústavu Praha. Z významných vystavených kusů lze jmenovat například Čs. velitelský řád Jana Žižky z Trocnova, odznak Československé vojenské intendantské školy či Čs. vojenský řád bílého lva „Za vítězství“. Výstavu doplňují i ukázky vojenských uniforem a praporů.

  Slavností zahájení se koná 14. 4. 2011 v 17:00 ve výstavních prostorách muzea a výstavu si bude možné prohlédnout do 5. 6. 2011.

  Bc. Eva Koišová
  4. 4. 2011Včely, med a perníky
  Muzeum Vysočiny Jihlava a Český svaz včelařů, o.s., ZO Jihlava pořádají ve dnech 6. – 26. 4. 2011 výstavu „Včely, med a perníky“. Nosným tématem výstavy je srovnání včelařské práce dříve a nyní. Historickou podobu včelařského vybavení, pomůcek a náčiní přiblíží návštěvníkům exponáty zapůjčené z fondů Národního zemědělského muzea ze zámku Kačina. Současnou podobu těchto předmětů představí členové ZO ČSV.

  Samotná instalace je koncipována jako rok včelaře – umožní tak návštěvníkům seznámit se s péčí o včelstva v průběhu celého roku. Součástí výstavy je doprovodný program, který zahrnuje odborné přednášky a ukázky praktického využití včelích produktů. Po celou dobu trvání výstavy bude zajištěn odborný výklad a zároveň si návštěvníci budou moci zakoupit medové drobnosti. Díky výkladu odborníka, interaktivnímu doprovodnému programu a ukázce živých včel v pozorovacím úlu je celá akce vhodným doplněním a rozšířením učiva pro žáky základních škol.

  Tématickou součástí je i autorská výstava fotografií pana Jakuba Dolínka, včelmistra pokusného včelínu Výzkumného ústavu včelařského na Skřivánku, s názvem „Ze života včelaře“.

  Mgr. Sylva Holendová,
  Dana Oberreiterová
  24. 1. 2011Zkamenělé stopy

  Nahlédnout do tajemného světa živočichů z minulých geologických dob mohou návštěvníci Muzea Vysočiny Jihlava již od čtvrtka 27. ledna.

  Putovní výstava „Zkamenělé stopy“ seznamuje návštěvníky s problematikou fosilních stop, tzv. Paleoichnologií, moderně pojatými panely, namátkou uveďme několik názvů: „Dejte vejce malované“, „Stopy jako důkaz zločinu“, „Šlápoty druhohorních obrů“, „Koprolity, aneb kde je příjem, tam je výdej.

  Výstava vznikla ve spolupráci RNDr. Jaškové z Muzea Prostějovska v Prostějově, Mgr. Lehotského Ph.D. z Vlastivědného muzea v Olomouci a katedry geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

  Autorům se podařilo shromáždit kolekci vzorků fosilních stop, pocházejících nejen z geologických sbírek obou muzeí a olomoucké přírodovědy, ale i z vlastních odborných výzkumů. „Takto ucelená a komplexní výstava o fosilních stopách  je v České republice velice vzácná“, uvedla RNDr. Jašková.

  Výstava bude otevřena do 13. března 2011, út–ne 9:00–12:00, 12:30–17:00.

  Bc. Eva Koišová
  2010
  1. 12. 2010 „Za poznáním a vědou do muzea“ – nový projekt Muzea Vysočiny Jihlava

  Muzeum Vysočiny Jihlava uspělo v tvrdé konkurenci 63 předložených projektů a získalo finanční podporu na projekt „Za poznáním a vědou do muzea aneb rozvíjíme klíčové kompetence v muzeu“. Finanční podporu ve výši téměř 4,8 milionu korun muzeum obdrží z operačního programu v rámci globálního grantu „Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina“.

  Téměř dvouletý projekt je směřován přednostně k žákům druhého stupně základních škol a studentům středních škol. Jeho cílem je využít vzdělávacího potenciálu muzea pro netradiční a interaktivní formy výuky a uvedení studentů do oblasti vědy a výzkumu.


  Bc. Eva Koišová
  25. 11. 2010Pěvecké sdružení Campanula Jihlava 1985 – 2010

  V pátek 3. prosince 2010 v 17 hodin bude v Muzeu Vysočiny Jihlava zahájena výstava, která ve zkratce připomene pětadvacetiletou historii velkého jihlavského smíšeného pěveckého sboru.

  Pěvecké sdružení Campanula je významným jihlavským uměleckým subjektem, který dlouhodobě úspěšně reprezentuje krajské město nejen na domácí scéně, ale i v rámci Vysočiny, v celostátním měřítku a na evropských pódiích. Dvacet šest zahraničních koncertních cest přivedlo jihlavské pěvce do Bulharska, Francie, Itálie, Rakouska, Maďarska, Německa či Nizozemska.

  Za dobu existence prošlo sborem více jak dvě stě zpěváků, kteří vystoupili na téměř 350 koncertech.

  Tradice jihlavských vánočních koncertů, spolupráce s profesionálními dirigenty, sólisty a orchestry, kontakty s hudebními skladateli, výměnné koncerty se zahraničními pěveckými sbory, ocenění ze soutěží, účasti na mahlerovském festivalu Hudba tisíců - to vše patří k polistopadovým dějinám tělesa, které se ve své dramaturgii zaměřuje především na sakrální historickou i soudobou hudbu, má však také zkušenosti i ze scénického operního projektu ve Stavovském divadle v Praze, z natáčení hudby pro filmový dokument nebo z koncertů s bigbeatovou kapelou i bigbandem.

  Výstava bude přístupná v arkádách muzejního domu na Masarykově náměstí č. 57/58 do konce ledna 2011 a nabídne návštěvníkovi ukázky bohaté fotodokumentace z archivu sboru, korespondenci, plakáty, programy či statistické přehledy. A nebude chybět ani zvuková a obrazová sekvence.


  PhDr. Pavel Jirák
  15. 10. 2010V Jihlavě proběhla mezinárodní konference o historii hornictví a důlních prací

  Ve dnech 6. – 9. 10. 2010 proběhl šestý ročník mezinárodní konference k historii hornictví a důlních prací – „Stříbrná Jihlava 2010“, kterou pořádalo Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o., Archaia Brno, o. p. s., Ústav archeologie a muzeologie filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Celá akce proběhla pod záštitou hejtmana kraje Vysočina MUDr. Jiřím Běhounkem.

  Konference zahrnovala jak odborné přednášky a prezentace, tak i exkurze po stopách důlních děl na Pelhřimovsku. Celkem se přihlásilo 102 účastníků z řad odborné i laické veřejnosti, z toho 86 Čechů, 2 Poláci, 3 Slováci, 9 Němců a 2 Francouzi. Přednášky, které probíhaly v kongresovém sále kraje Vysočina byly rozděleny na bloky podle témat souvisejících s problematikou hornictví a jednotlivých oblastí těžby. První den konference byl věnován odhadům historické produkce drahých kovů a jejich těžbě ve středověku. Referáty byly zaměřeny na důlní produkci drahých kovů v Čechách a Moravě, na hornický okrsek u Melle ve Francii, u Ramsbecku v Německu a získávání drahých kovů ve středověku loupeživými výpravami. Ve čtvrtek 7.10. navazoval blok přednášek na téma dolování v severních Čechách a na Moravě, v polském Slezsku, Rakousku a ve Francii. Na závěr druhého konferenčního dne byly představeny některé příklady montánní památek, jenž jsou propagované formou naučných stezek, geoparků a hornických expozic. Rudné hornictví na Českomoravké vrchovině a na Slovensku bylo prezentováno v pátek 8.10. spolu s příspěvky věnovanými těžbě železných rud.

  U řečnických pultů se postupně vystřídalo celkem 38 přednášejících a diskutujících, informační postery připravilo 12 zúčastněných.

  V sobotu 9.10. byla pořádána odborná exkurze po lokalitách dolování na Pelhřimovsku. A tak měli účastníci exkurze možnost přímo v terénu dokumentovat důlní díla například u Rohozné, Sázavy u Křemešníka, Vyskytné, Chrástova a Čejkova. Zvláště přínosná byla návštěva montánní lokality Cvilínek u Černova, kde v letech 2009 – 2010 probíhal archeologický výzkum. Na této lokalitě bylo nelezeno unikátní zařízení na úpravu rud, tzv. prádlo nacházející se v malém údolí potoka Kameničky v blízkosti důlních šachet.

  Z příspěvků na konferenci vznikne stejnojmenný sborník „Stříbrná Jihlava“, který vychází jako suplementum recenzovaného periodika Acta rerum naturalium. Vydavatelem je Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.

  Konference byla podpořena Krajem Vysočina, Asociací muzeí a galerií ČR, Statutárním městem Jihlavou, Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod, Muzeem Vysočiny Třebíč, Muzeem Vysočiny Pelhřimov, ZO 6-18 Cunicunulus, Jihlavským netopýrem, o. s., Občanským sdružením společnost přátel dělostřelby, J. Langem, K. Kloudou a Ing. Václavem Veselým.


  Mgr. David Zimola, Bc. Eva Koišová
  14. 10. 2010Skokani roku 2009

  Za rok 2009 se Muzeum Vysočiny Jihlava může pochlubit hned třetí příčkou v žebříčku návštěvnosti turistických cílů na Vysočině.

  Podle zpracování výsledků Oddělení výzkumu trhů a trendů, CzechTourism byl návštěvnický nárůst až o 110% způsoben Dolnorakouskou zemskou výstavou, která se konala na pobočce muzea v Telči od dubna do listopadu 2009.

  http://www.czechtourism.cz/media/tiskove-zpravy/prazska-zoo-preskocila-hrad.html

  Bc. Eva Koišová
  12. 10. 2010Muzeum Vysočiny Jihlava se proměnilo v „houbařský ráj“

  Mykologický klub Jihlava a Muzeum Vysočiny Jihlava uskutečnilo 1. – 3. října 2010 v prostorách muzea „Výstavu hub“, na kterou zavítalo přes 850 návštěvníků. Díky nadšení houbařů z Vysočiny a dobrovolníků z Mladoboleslavska, Prahy, Hlinska aj. se podařilo nashromáždit rekordních 486 druhů hub!

  Lákadlem byl velmi atraktivní hřib satan, hřib borový, obrovské plodnice korálovce jedlového a bukového, vzácné druhy kuřátek a další. S determinací jednotlivých druhů zástupců chorošovitých hub, které pocházely ze sbírek Muzea Vysočiny Jihlava, pomáhal pan Petr Vampola. Součástí výstavy byl i odborný výklad pro školáky, mykologická poradna a samourčování dvojníků. Pro zájemce byly vyhlášeny regionální kola soutěží: „Houby ve fotografii“ a „O nejchutnější houby ve sladkokyselém nálevu“. V prostorách muzea proběhla také zajímavá beseda Ing. Jiřího Burela na téma „Naše houby“.

  „Výstava vznikla u příležitosti založení mykologického klubu a vzhledem k velkému zájmu veřejnosti budeme podobnou akci pořádat i v dalších letech. Houbaření zdar v září 2011“, zve na další výstavu člen Mykologického klubu Jihlava Ing. Marek Brom.


  Bc. Eva Koišová
  5. 10. 2010Stříbrná Jihlava 2010

  Muzeum Vysočiny Jihlava a ARCHAIA Brno pořádají ve dnech 6. – 9. 10. 2010 tradiční Mezinárodní konferenci Stříbrná Jihlava 2010.

  Příspěvky odborníků z České republiky a z ostatních evropských zemí zazní v jednacím sále zastupitelstva, v budově Krajského úřadu kraje Vysočina.

  Konference na téma: „Dějiny hornictví a důlních prací“ se koná pod záštitou hejtmana kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka.

  Bc. Eva Koišová
  5. 10. 2010Za vědou do muzea

  Muzeum Vysočiny Jihlava a Jihlavská astronomická společnost uspořádali 24. září 2010 pro širokou veřejnost a děti ZŠ II. stupně vědeckopopulární program „Za vědou do muzea“. Celá akce se konala v rámci celoevropské Noci vědců 2010 a zúčastnilo se jí přes 260 studentů.

  Pracovníci muzea připravili řadu zábavných „bádání“, prostřednictvím kterých prezentovali ukázky odborné činnosti. Pod vedením muzejníků si mohli zájemci vyzkoušet například luštění ve starých textech, či poznávání míst podle dobových fotografií, rekonstrukci nádob ze střepů, konzervaci kovů, rýžování zlata a jiných těžkých minerálů, mikroskopovaní textilií, odlévaní stop savců a další.

  Jihlavská astronomická společnost připravila při této příležitosti atraktivní program o fyzikálních jevech, se kterými se potkáváme v běžném životě. Poutavá forma výkladu Bc. Petra Dvořáka zaujala především žáky základních škol. Zájem byl zejména o pokusy, které si děti samy mohly vyzkoušet, například: otáčení na židli pomocí činek - pokus ukazující zákon zachování momentu hybnosti.

  Nejzajímavějším pokusem bylo měření rychlosti světla pomocí faxového papíru a mikrovlnné trouby. „Během dne se nám povedlo v mikrovlnné troubě improvizovaně a názorně změřit rychlost světla s chybou méně než 10%, což je za daných podmínek skvělý výsledek“, komentuje průběh celé akce Miloš Podařil z Jihlavské astronomické společnosti.

  Před budovou muzea představila Jihlavská astronomická společnost největší veřejný astronomický dalekohled v kraji Vysočina. „Počasí akci bohužel nepřálo a tak , zájemci mohli pozorovat namísto slunečných skvrn nejrůznější pozemní objekty, ať již holuby na střeše jihlavské radnice nebo plastiky na omítce chrámu sv. Ignáce“, vysvětluje situaci Miloš Podařil z Jihlavské astronomické společnosti.

  Celý program „Za vědou do muzea“ byl zakončen astronomickou přednáškou Mgr. Pavla Gabzdyla „Co (ne)víme o Měsíci?“ a pozorováním noční oblohy astronomickým dalekohledem ve věži brány Matky Boží.


  Bc. Eva Koišová
  13. 9. 2010Ta jihlavská, naše Dukla…hokejová univerzita z Vysočiny
  „Ta jihlavská, naše Dukla...“
  17. 9. – 28. 11. 2010
  Muzeum Vysočiny Jihlava čp. 57/58, Jihlava
  Kurátor výstavy: ak. mal. Martin Kos
  Vernisáž: 16. 9. 2010 v 17:00
  Muzeum Vysočiny Jihlava srdečně zve všechny příznivce ledního hokeje v době od 17. září do 28. listopadu 2010 na výstavu o historii klubu Dukla Jihlava s názvem „Ta jihlavská, naše Dukla...“

  Výstava je unikátním projektem, který shromažďuje veškeré informace a materiály, jenž jsou spojeny s nejúspěšnějším hokejovým klubem československé historie. Návštěvníci se mohou těšit

  např. na: poháry, plakety, medaile, originální dresy a části výstroje významných hráčů Dukly Jihlava, hokejky, vlaječky, dobové fotografie, odznaky, vstupenky, programy k utkání, video-nahrávky z historických zápasů, aj.

  Starší návštěvníci jistě rádi zavzpomínají na napínavá utkání jejich oblíbeného týmu, ti mladší se seznámí se zajímavou historií hokeje v Jihlavě!


  13. 9. 2010Svět loutek
  10. 9. – 14. 11. 2010
  Muzeum Vysočiny Jihlava čp. 57/58
  Kurátor výstavy: Eva Charvátová


  Výstava Svět loutek seznámí návštěvníka muzea s historií i současností loutkového divadla. Představeny budou tradiční české marionety lidových loutkařů, objeví se ukázky sériové výroby loutek pro spolková divadla a loutky Loutkového divadla feriálních osad v Plzni. K vidění budou rovněž plakáty a dekorace.

  Svět loutek je převzatý jako celek z Muzea loutkařských kultur v Chrudimi. V rámci této výstavy budou pro děti připraveny hravé vystřihovánky pohádkových postav a pro zájemce prodej drobných suvenýrů, jako např. loutky, tematické omalovánky, pexesa, leporela, trička aj.


  Bc. Eva Koišová
  29. 6. 2010Procházka starou Třeští a památky z makovice kostelní věže
  03.07. – 29.08. 2010
  Muzeum Vysočiny – pobočka Třešť
  Schumpeterův dům, Rooseveltova 6, 589 01 Třešt´
  Kurátoři výstavy: Z. Danková, M. Matulová

  3. července otevírá Muzeum Vysočiny výstavu fotografií, která pravděpodobně potěší nejen pamětníky z Třeště, ale také milovníky zaniklých zákoutí, která se ztratila v běhu času.
  V sérii fotografií, které pocházejí ze sbírek pana J. Morkuse, mohou návštěvníci zahlédnout záblesky minulosti, místa, která v původní podobě nejsou již k nalezení, podlehla změnám nebo ustoupila moderním plánům své doby. Například snímky z výstavby sídliště na Hodické a stavby paneláků, Ferdovu trafiku, hospodu Na pavlači, neobvyklé pohledy na některá známá místa (Nový rybník, dům dr. Richtra) a řadu dalších.
  Jak je již veřejnosti známo, v těchto dnech došlo k otevření tubusů z makovice věže kostela sv. Kateřiny. Naposledy byly tyto zapečetěné informace, sloužící pro obeznámení veřejnosti o způsobu života v dané době, otevřeny v roce 1930. Součástí výstavy bude zpřístupnění nalezených mincí a dobových dokumentů, které budou následně doplněny a opět uloženy do věže kostela. Výstava snímků zmizelé Třeště, sama o sobě velmi atraktivní, tak získá punc jedinečnosti, doplněna o neobvyklé předměty, které nebývají běžně k vidění.

  Bc. Eva Koišová
  23. 6. 2010Vladimír Netolička - Linie a barva
  Muzeum Vysočiny Jihlava čp. 57/58
  Kurátor výstavy: PhDr. Pavel Jirák, ak. mal. Martin Kos

  24. června 2010 v 17 hodin bude v jihlavském Muzeu Vysočiny zahájena výstava akademického malíře a grafika Vladimíra Netoličky. Úvodní slovo přednese na vernisáži PhDr. Ivan Žlůva.
  Netolička studoval na přelomu 70. a 80. let 20. století na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u prof. E. Weidlicha.
  Samostatně vystavoval např. v Třebíči, Přibyslavicích, Brně, Moravských Budějovicích, Havlíčkově Brodě, Moravském Krumlově i Praze.
  Jeho tvorba byla prezentována také na dvanácti kolektivních výstavách, mj. v Sofii, Moskvě, St. Pöltenu, Lublani, Budapešti, Lillienfeldu, Brně a Praze.
  Významné realizace autora lze spatřit v Třebíči a Moravských Budějovicích.
  Netolička se sám považuje spíše za sochaře (reliéfy - lamináty, keramika), je však především školeným grafikem, grafika v jeho tvorbě převládá (kombinovaná technika, litografie – ruční, barevná, černobílá, litografická rytina, tisk z hloubky).
  Vladimír Netolička žije a tvoří v Přibyslavicích, v současnosti přednáší na VŠP v Jihlavě.
  Veřejnost může navštívit výstavu třebíčského rodáka v Jihlavě až do 15. srpna.

  PhDr. Pavel Jirák
  22. 6. 2010 Příběh jihlavského piva - 150 let od založení pivovaru
  Muzeum Vysočiny Jihlava, čp. 57/58
  Kurátoři výstavy: PhDr. Radim Gonda, Ph.D., Bc. Eva Koišová

  Muzeum Vysočiny Jihlava pořádá ve spolupráci s Pivovarem Jihlava, a.s. výstavu nazvanou Příběh jihlavského piva - 150 let od založení pivovaru. Slavnostní zahájení výstavy proběhne 2. 7. 2010 v 17:00 v prostorách muzea.

  Výstava seznámí veřejnost s dějinami jihlavského pivovarnictví, jednoho z důležitých hospodářských odvětví města, od středověku až do dnešních dní.

  Neopomene zdůraznit privilegované postavení jihlavských sladovníků, kteří svého času kontrolovali politické vedení města. Návštěvníci se na mapě dozvědí, jaké jihlavské domy disponovaly právem várečným či kde v Jihlavě stávaly ještě v 19. století malé pivovárky, které byly v roce 1860 nahrazeny dnešním pivovarem. Výstava mimo jiné prozradí, kde se na Vysočině ve středověku a v raném novověku pěstoval chmel. Zejména starší spoluobčané si budou moci u archivních fotografií zavzpomínat na řadu starých jihlavských hospod a kdysi předměstských krčem.

  Unikátem bude dosud nepublikovaná ukázka fotografií náhrobních kamenů s přepisy textů, pod nimiž byli u kostela sv. Jakuba v 18. století pohřbeni nebožtíci spjatí s pivovarnictvím. Výstava nabídne množství trojrozměrných předmětů, z nichž lze zmínit například iluminované knihy jihlavského sladovnického cechu ze 17. a 18. století. Vystaveny budou také předměty používané v pivovarské laboratoři, historické pípy, starodávné korbely a sklenice či vybavení bednárny. Zajímavostí budou modely pivovarských zařízení zapůjčené z Národního technického muzea v Praze.

  V prostorách Kavárny Muzeum bude možné od 13. 7. – 29. 8. 2010 shlédnout výstavu „Svět pivních etiket“ zapůjčenou ze soukromé sbírky pana Zdeňka Hobzy.


  Bc. Eva Koišová
  18. 5. 2010V Jihlavě slavnostně odstartoval VI. ročník Festivalu muzejních nocí 14. 5. 2010

  Jihlava měla minulý pátek čest zahájit VI. ročník Festivalu muzejních nocí, a proto se navečer 14. 5. otevřely brány jihlavského muzea a galerie. Lidé měli možnost zdarma navštívit expozice a výstavy, vystoupat na Bránu Matky Boží, Vyhlídkovou věž sv. Jakuba, či zajít do Jihlavského podzemí.

  Lákadlem muzea byl nabitý program, který probíhal až do pozdních večerních hodin. Pro děti i rodiče byla nejatraktivnější pravěká hmatová dílna, ve které si zájemci mohli vyzkoušet pravěkou techniku rozdělávání ohně, či tkaní na vertikálním tkalcovském stavu.

  Na vernisáži „Sára Saudková, fotografie III“ nebylo k hnutí. Výstavu slavnostně otevřela sama autorka společně s ředitelem muzea Malým a až do konce muzejní noci rozdávala autogramy a odpovídala na dotazy obdivovatelů.

  Na besedu Stín z Jihlavského podzemí přišlo přes 120 posluchačů, a proto musela proběhnout hned dvakrát. Jak se vyjádřil sám přednášející- reportér Stanislav Motl: „ Těší mě, že Jihlavané mají o kulturu ve svém městě takové pochopení“.

  Muzejní noc v Jihlavě byla velmi úspěšným ročníkem, jen programu v budovách muzea se zúčastnilo přes 700 návštěvníků.


  Bc. Eva Koišová
  26. 4. 2010Kontrola policie na výstavě „Jihlavsko v boji za svobodu“

  Muzeum Vysočiny Jihlava pořádalo k připomenutí 65. výročí osvobození Jihlavska v únoru t.r. výstavu „Jihlavsko v boji za svobodu 1939 – 1945“. Součástí výstavy byly mj. repliky i originály zbraní z období druhé světové války. Policie ČR provedla v muzeu kontrolu, zda tyto vystavené sbírkové předměty splňují požadavky kladené legislativou na nakládání se zbraněmi.

  Výsledky této kontroly byly bezprostředně po jejím uskutečnění intenzivně medializovány. Nyní policie věc uzavřela s tímto zjištěním a závěry: 1) muzeum se dopustilo přestupku tím, že bez příslušného souhlasu vystavilo jednu funkční, řádně registrovanou kulovou zbraň, 2) muzeu byla za tento přestupek udělena pokuta na dolní hranici možné sazby a to 3.000 Kč. Je nutné zdůraznit, že vystavením zbraní nedošlo a ani nemohlo dojít k ohrožení osob; nedošlo samozřejmě také k nedovolenému ozbrojování.

  Muzeum se proti udělené pokutě nebude odvolávat; částka bude společně uhrazena zaměstnanci zodpovědnými za přípravu výstavy (kurátoři a ředitel).


  RNDr. Karel Malý, PhD.
  17. 2. 2010Informace k výstavě Jihlavsko v boji za svobodu 1939 – 1945

  Ve čtvrtek 11.02. 2010 byla v Muzeu Vysočiny Jihlava slavnostní vernisáží a za velkého zájmu veřejnosti zahájena výstava k 65. výročí porážky nacismu. Již první dny trvání výstavy, která bude k vidění do 28. března, přivedly do muzea zvýšený počet návštěvníků.
  Vystavené zbraně obou válčících stran se rozhodla prověřit Policie České republiky.

  RNDr. Karel Malý, PhD., ředitel muzea
  17.02. 2010
  RNDr. Karel Malý, PhD.
  2. 2. 2010Jihlavsko v boji za svobodu 1939-1945
  12.02. – 28.03. 2010, Muzeum Vysočiny Jihlava čp. 57/58

  Kurátoři výstavy: PhDr. Radim Gonda, Ph.D., PhDr. Zdeněk Jaroš, ve spolupráci s Pavlem J. Slavíkem

  Muzeum Vysočiny Jihlava ve spolupráci s Pavlem J. Slavíkem pořádá výstavu k 65. výročí porážky nacismu Jihlavsko v boji za svobodu 1939-1945. Jak už název napovídá, výstava mapuje významné události a dění na Jihlavsku v průběhu celé 2. sv. války až do osvobození.
  Návštěvník se seznámí například s největší destrukční partyzánskou akcí na protektorátní železnici - zničením helenínského mostu či s hrůzami třešťské tragédie v květnu 1945.
  K vidění bude nejen autentická výzbroj a výstroj obou válčících stran, ale i dobové vojenské motocykly a vojenská vyznamenání. Perlou výstavy, podle kurátorů, bude pamětní kniha Města Jihlavy s podpisy nacistických pohlavárů H. Himmlera, A. Seyss-Inquarta, K. H. Franka aj. Tento unikátní dokument nebyl dosud nikdy veřejnosti předložen a návštěvníci si jej mohou prohlédnout pouze první tři dny výstavy (do 14. 02. 2010).
  Slavnostní zahájení se koná 11. 2. 2010 v 16.30 ve výstavních prostorách muzea a výstava bude k vidění do 28. 03. 2010. Bc. Eva Koišová pracovník vztahů k veřejnosti


  Bc. Eva Koišová
  7. 1. 2010Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka v Třešti
  Vás srdečně zve na nově otevřenou expozici o zaniklém průmyslu a řemeslech v Třešti.

  Po přestěhování třešťské pobočky Muzea Vysočiny do nově zrekonstruovaného Schumpeterova domu, získalo muzeum nové, větší prostory na výstavní a expoziční účely. K již známým expozicím – o betlémech, ekonomu Schumpeterovi a ukázce ze zámeckého interiéru, přibyla na sklonku minulého roku nová dlouhodobá expozice pod názvem Zaniklý třešťský průmysl.

  Expozice přenese návštěvníky do doby průmyslového rozkvětu města, připomene výrobu kvalitního sukna, šití konfekce, uniforem, stejnokrojů a čepic. Najdete v ní i věhlasné hodinové skříně, rádiové a televizní skříňky a sektorový nábytek. Sortiment výrobku ze dřeva doplňují ukázky z malých dílen na výrobu šachových figurek, houslí a dýmek a tradiční lidové betlemářství. Nechybí produkty sirkoven – mnoho typů zápalkových krabiček s poutavými, barevnými nálepkami, často provedenými v duchu secese, které se vyvážely prakticky do celého světa.

  Muzeum Vysočiny Jihlava
  pobočka Třešť
  Schumpeterův dům
  Rooseweltova 462
  Třešť

  Otevírací doba:
  úterý – neděle 9 – 12 hod; 13 – 16,30 hod.
  2009
  27. 11. 2009Muzeum Vysočiny Jihlava hledá exponáty k plánované výstavě 150 let jihlavského pivovaru

  Muzeum Vysočiny Jihlava se obrací na sběratele, kteří vlastní předměty či dokumenty spojené s pivovarnictvím v Jihlavě a jsou ochotni materiál zapůjčit. Jedná se např. o staré sudy, lahve, pípy, džbány aj., jež by doplnily výstavu v letních měsících v roce 2010.

  Prosíme o poskytnutí případných bližších informací na tel. kontakt: 567 573 885, 567 573 880 nebo na e-mail: koisova [zavinac] muzeum.ji.cz.


  Bc. Eva Koišová
  23. 11. 2009Vyjádření k uložení kosterních pozůstaků z archeologického průzkumu

  Lidské ostatky pocházejí z řádně provedeného záchranného archeologického výzkumu při přístavbě tělocvičny u ZŠ Otakara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou. Archeologický výzkum provádělo v srpnu a září jihlavské pracoviště ARCHAIA Brno (ved. Mgr. Petr Hrubý). Celkově jde o ostatky z více než devadesáti hrobů, uložených pod povrchem na školním pozemku (souhrnně 2-3 m3). Jedná se o hroby ze 17.-19. století, někdy s drobnou výbavou, jako kovové součásti pohřebních rouch, korálky a křížky z růženců, medailonky, kování z nedochovaný