Vysočiny Jihlava  
velikost textu:  A A A

V hradních interiérech je v současné době umístěna stálá expozice, která dokumentuje nejen samotnou historii hradu. Soubory sbírkových předmětů také dokládají způsob života a řemeslný um našich předků v této oblasti Vysočiny.


Ve vstupní hale, která svou výzdobou připomíná funkci hradu jako strážného a loveckého objektu, jsou návštěvníci seznámeni s historií hradu a jeho okolí.


V hradní Obrazárně jsou umístěny obrazy rakouských a českých malířů z konce 18. a začátku 19. století.


Velmi zajímavou místností je Erbovní sál se stěnami pokrytými nástěnnými malbami zhruba sedmi stovek erbů. Předlohou této pozdně renesanční fresky byla pravděpodobně Kronika Kostnického koncilu.


V Hodovní síni je k vidění ukázka stolování 18. a 19. stoletína loveckém hrádku i v podhradí. Jsou zde prezentovány i cínové užitkové předměty zhotovené jihlavskými cínaři.


Expozice kamenictví vypovídá o historii zpracování zdejší velice kvalitní žuly.


K vybavení loveckého hrádku neodmyslitelně patří Pracovna lesního správce. V místnosti je zachována rozměrná nástěnná freska - kůň ve skoku, která mohla sloužit jako učební pomůcka v době josefovské.


Jedinečnou nástěnnou výzdobou se pyšní Biskupský sál. Stěny sálu jsou zdobeny vlysy polá s vyobrazením biskupských znaků. Sál je vybaven dobovým nábytkem a je často využíván ke svatebním obřadům.


Z nádvoří je přístupna hradní černá kuchyně, která je částečně vylámána v žulovém přírodním skalním bloku a díky klenutému stropu je rozdělena na dvě poloviny - samotnou černou kuchyň s otevřeným ohništěm a přední pracovní místností, v současnosti sloužící jako pokladna hradu.


Sedmiboká pozdně gotická kamenná strážná věž (48 m) vyhořela v roce 1915 a opravena byla v roce 1926.
Z oken věže je nádherný výhled do okolní krajiny. Za dobré viditelnosti je dokonce vidět část Alp, konkrétně Schneeberg vzdálený 150 km od Roštejna a cca 80 km od Vídně.


Virtuální prohlídka nádvoří a Biskupského sálu

nahoru