Vysočiny Jihlava  
velikost textu:  A A A
Plán přednášek pro veřejnost
20. 11. 2017 Houby v přírodní rezervaci Ranská jezírka
přednáší: Ing. Jiří Burel z Mykologického klubu Jihlava, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
27. 11. 2017 Mexiko zase trochu jinak
přednáší: Jaroslav Šnicer, Klub pěstitelů kaktusů a sukulentů Jihlava,
začátek v 18:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
27. 11. 2017 Blízký východ, Turecko a Evropa
přednáší: Daniel Haslinger, specialista na historii i současnost Blízkého východu, obřadní síň telčské radnice, začátek v 17:00
MVJ, pobočka Telč
7. 12. 2017 Kvantová fyzika pomalu, ale radostně
přednáší: prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. z Vysokého učení technického v Brně,
začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
První polovina 20. století byla z hlediska fyziky zlatým věkem pro dvě fascinující teorie. Tou první byla Einsteinova teorie obecné relativity, která dala zcela nový pohled na teorii gravitace. Druhá přelomová teorie z vědeckého hlediska slavila ještě větší úspěchy, a to hlavně pro svou dokonalou schodu teorie a experimentu. Touto druhou teorií byla Kvantová fyzika, která popisuje celý mikrosvět a svět atomů včetně moderních nanotechnologií.
Jak zábavně přednášet o této na první pohled abstraktní vědní disciplíně předvede prof. Jiří Spousta z brněnského Vysokého učení technického.

Přednášku zajišťuje Česká astronomická společnost, pobočka Vysočina
Science Café
19. 12. 2017 Středověká krajina a středověký člověk: případ Vysočina
přednáší: doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D., z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno, začátek v 18:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Petr Hrubý představí výsledky současného výzkumu proměn krajiny a přírody Českomoravské vrchoviny ve středověku. Hlavním strůjcem těchto proměn byl pochopitelně člověk, který přírodní zdroje tohoto specifického území využíval nejprve jako zemědělec a od 13. století také jako dobyvatel nerostných surovin. Prostřednictvím archeologie, archivního výzkumu, paleobotaniky a za využití geochemických metod, můžeme studovat doklady počáteční proměny skladby lesů, jejich mýcení, vznik sídelní infrastruktury i stopy exploatace rud a jejího vlivu na prostředí. Mnoho jevů, které na středověké Vysočině pozorujeme, se přitom shoduje s děním i v jiných středoevropských pahorkatinách. Jejich studium proto přispívá k pochopení vzniku historické kulturní krajiny starého kontinentu.
19. 1. 2018 Astronomické úkazy v roce 2018
přednáší: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D., z Astronomického klubu Pelhřimov, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Tradiční lednová přednáška bude letos pojata trochu netradičně. V přednášce nebude chybět povídání o viditelnosti jednotlivých planet během roku a o jejich vzájemných sblíženích. Řekneme si něco o viditelnosti meteorických rojů či nadcházejících zatměních Měsíce či Slunce. Netradičně si však letos budeme vyprávět o zimní oboze - o souhvězdích, které ji zdobí, a o vzdálených objektech, které se na ní skrývají. Řeč bude tedy o mlhovinách, hvězdokupách, vícenásobných hvězdných systémech a o cizích galaxiích.

Přednášku zajišťuje Pobočka Vysočina České astronomická společnosti ve spolupráci s Jihlavskou astronomickou společností.
15. 2. 2018 Gravitační vlny: třetí okno do vesmíru dokořán
přednáší: Ing. Petr Dvořák z Vysokého učení technického v Brně, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Předpověď Alberta Einsteina o existenci gravitačních vln je víc než sto let starou teorií, avšak první přímá experimentální detekce těchto vln se podařila teprve na konci roku 2015. Pojďme se podívat, jak princip detekce gravitačních vln funguje a také na převratné objevy, které se díky experimentálnímu potvrzení existence gravitačních vln v poslední době odehrály. Ukážeme si, že gravitační vlny pro nás představují nový způsob poznávaní vesmíru, díky čemuž jsme mohli jen v posledním roce zaznamenat hned několik takříkajíc revolučních astronomických objevů.

Přednášku zajišťuje Pobočka Vysočina České astronomická společnosti ve spolupráci s Jihlavskou astronomickou společností.
22. 3. 2018 Kosmonauti s čenichem, ocasem, krunýřem, ploutvemi, osmi nohama... Aneb na počátku byla Lajka
přednáší: Ing. Tomáš Přibyl, publicista a expert v oblasti kosmonautiky, začátek v 17:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Zvířata, která se od počátku kosmické éry lidstva vydala do vesmíru, by dokázala vytvořit solidní Noemovu archu. Některá se stala všeobecně známými, jiná v tichosti položila svůj život na oltář vědy. Na konci minulého roku jsme oslavili 60. výročí letu prvního živého tvora - psa Lajky - do vesmíru v družici Sputnik 2. Při této příležitosti si připomeneme pestrou historii kosmických letů „němých tváří“.

Přednášku zajišťuje Pobočka Vysočina České astronomická společnosti ve spolupráci s Jihlavskou astronomickou společností.

Přednášky probíhají vždy v úterý v 17 hodin (nebude-li uvedeno jinak) v Malovaném sále v budově Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55.

nahoru