Vysočiny Jihlava  
velikost textu:  A A A
Za poznáním a vědou - terénní programy

Muzeum Vysočiny Jihlava nabízí pro školní rok 2020/2021 terénní výukové programy určené pro žáky druhého stupně základních a pro studenty středních škol.STŘÍBRNÁ JIHLAVA
Historie dolování stříbra v regionu a ochrana stop po hornické činnosti.

ZANIKLÁ STŘEDOVĚKÁ OSADA
Počátky osídlení regionu Vysočiny - metody archeologické práce v praxi.

SVĚT POD NÁMI
Poznávání hornin, nerostů a geologických jevů v regionu za pomoci vědeckých metod přímo v terénu.

GEOLOGIE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Geofaktory životního prostředí, možná rizika těžby nerostných surovin a možnosti jejich eliminace.

SE ZOOLOGEM DO PŘÍRODY
Seznámení se s terénní prací zoologa na ukázkách základního všeobecného zoologického průzkumu
neznámé lokality.

BOTANICKÁ VYCHÁZKA
Seznámení se s metodikou práce botanika v terénu spojené s rozpoznáváním vegetačních typů (biotopů)
a jejich charakteristických druhů.

JIHLAVA V HLEDÁČKU OBJEKTIVU
Proměny města v čase ve srovnání dobových fotografií a současného pohledu přes objektiv fotoaparátu.

JIHLAVSKÉ HISTORII NA STOPĚ
Pátrání po významných stavebně historických památkách centra Jihlavy


Terénní programy probíhají ve městě i ve volné krajině - domluva termínu s dostatečným předstihem je nutná.
Programy vedou odborní pracovníci Muzea Vysočiny Jihlava.

Cena programů jednotná - 80 Kč, pedagogický doprovod zdarma.


Případné náklady na dopravu a vstupné hradí účastníci.


Kontaktní osoba: Dana Oberreiterová, tel.: 567 573 899, oberreiterova[zavinac]muzeum.ji.cznahoru