Vysočiny Jihlava  
velikost textu:  A A A
Mravenci ve sbírkách českých, moravských a slezských muzeí
Mravenci ve sbírkách českých, moravských a slezských muzeí
specializovaná publikace s muzeologickou a myrmekologickou tématikou. Autoři v ní shrnuli výsledky svého několikaletého studia mravenců uložených ve sbírkách muzeí v České republice.
Po úvodních kapitolách Teoretické pozadí a Ekologický význam mravenců následuje rozsáhlá část věnovaná českým myrmekologickým sbírkám – Význam myrmekologických muzejních sbírek pro současnou společnost, Metody, Myrmekologický výzkum v České republice, Myrmekologické sbírky v České republice, Typový materiál a popisy českých autorů, Problémy spojené s popisy mravenců, Problémy s typovým materiálem.
Následuje Komentovaný seznam našich druhů obsahující základní informace o rozšíření, nárocích na prostředí, hojnosti a hnízdění všech 111 druhů mravenců zjištěných dosud na území ČR. Texty o druzích doplňují informace o zbarvení a velikosti dělnic a u 50 druhů i jejich barevné makrofotografie.
Třetí významnou částí knihy je Česká bibliografie literatury o mravencích. Jedná se o vůbec první publikovaný soupis české myrmekologické literatury, zahrnující práce od roku 1859 do roku 2011.
Za výše uvedené kapitoly autoři zařadili anglický překlad všech zásadních textů – Introduction, Myrmecological collections in the Czech Republic, Type material and descriptions of Czech authors, Commented list of ants of the Czech Republic.
Kniha končí, jak je zavedeným zvykem, přehledem použité literatury – References.

Publikace je výstupem projektu Ministerstva kultury ČR DE07PO4OMG009 MK ČR.

nahoru