Vysočiny Jihlava  
velikost textu:  A A ABAJKY A POHÁDKY Z VYSOČINY
Nová knihy zoologa Pavla Bezděčky je k prodeji
pouze na pokladně muzea.
Foto z autogramiády knihy naleznete na facebooku muzea.
MVJ, Masarykovo nám. 57/58, Jihlava

Nové číslo VLASTIVĚDNÉHO SBORNÍKU Z TŘESTĚ A OKOLÍ!
Nové číslo Vlastivědného sborníku z Třeště a okolí je k zakoupení
na pokladně třešťského muzea.
Fotografie z představení nového sborníku naleznete na muzejním facebooku.

23. 4. 2019 DEN ZEMĚ
tradiční celodenní akce určená dětem i dospělým
MVJ, Masarykovo nám. 57/58, Jihlava

27. 4. 2019 MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE NA ROŠTEJNĚ
program na předhradí - myslivecké zvyky a tradice, lovecké vábení a troubení,
kynologové a sokolníci se svými svěřenci, myslivecká a lesní pedagogika
12:00 - 17:00, vstup zdarma
Program Muzea Vysočiny Jihlava
DUBEN 2019
TOP AVÍZO
společný program Muzea Vysočiny Jihlava a Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
duben - červen 2019
Program Muzea Vysočiny Jihlava
KVĚTEN 2019
11. 5. 2019 ROŠTEJNSKÝ HODOKVAS
tradiční šermířské slavnosti a tržiště na předhradí a nádvoří hradu,
bohatý doprovodný program, 12:00 - 23:00
Společná vstupenka pro organizace zřizované Krajem Vysočina

více informací

Společná vstupenka umožňuje 12 vstupů do 4 muzeí, jejich 4 poboček a do 3 galerií. Vstupenka má tři varianty: s plným vstupným v ceně 120 Kč a zvýhodněným vstupným pro děti, studenty a seniory v ceně 60 Kč., třetí variantou je společná vstupenka pro celé školní třídy v ceně 300 Kč. Všechny typy vstupenek jsou platné po dobu 24 měsíců od jejich prvního použití.

Vstupenka není evidována na jméno, je přenosná. Lze ji tedy půjčit například přátelům či příbuzným.


Vstupenku lze použít třemi způsoby:
1) můžete navštívit postupně všechna muzea a galerie, které jsou do projektu zapojeny;
2) je možné navštívit pouze Vámi vybrané instituce, a to opakovaně;
3) tuto vstupenku lze rovněž použít na dvanáct vstupů do jedné Vámi vybrané instituce.
Čerpání kreditu vstupenky se provádí postupným označováním 12 volných políček na reversu při každém jednotlivém vstupu. V rámci vstupu je umožněna prohlídka všech expozic a právě probíhajících výstav (v případě Muzea Vysočiny Třebíč 1 vstup=1 expozice)
Vstupenku lze zakoupit ve všech muzeích a galeriích, které jsou do projektu zapojeny.


nahoru