Vysočiny Jihlava  
velikost textu:  A A A
NOVINKA!
Vlastivědný sborník Vysočiny XIX./2015
k dostání na pokladně muzea za cenu 150 Kč

více informací
OBSAH


ČLÁNKY A STUDIE

Ladislav JANGL, Jihlavský vrchní soud. Příspěvek k problematice………………………3
Stanislav VOHRYZEK, Dějiny panství Stonařov do roku 1530………………………….36
Petr GRYC, Zanikající památky – mlýn v Pořežíně……………………………………....68
Radim GONDA, Nacistická perzekuce na Jihlavsku – obec Dobronín……………………88
Jitka SOBOTKOVÁ, Jihlava ve víru oslav……………………………………………….150
Tereza PAVLÍČKOVÁ, Počátky normalizace v Jihlavě (1968–1971)……………………178


MATERIÁLY

Filip PLAŠIL, Lazebnictví a Polná……………………………………………………….202
Jindřich Zdeněk CHAROUZ, Křížová cesta v Knínicích…………………………………212
Gabriela KREJČOVÁ ZAVADILOVÁ, Sborové archivy ČCE v Moravči a Humpolci…224


ZPRÁVY A SDĚLENÍ

Lenka DOLANOVÁ, Seno, sláma. Tvorba umělců v krajině Vysočiny………………….229


RECENZE A ZPRÁVY O LITERATUŘE

Vlastimil SVĚRÁK, František Hoffmann devadesátiletý. Výbor studií a článků.……….231
Vlastimil SVĚRÁK, František Hoffmann. Výbor kodikologických rozprav a studií. Studia codicologica selecta……………………………………………………………………….235
Vlastimil SVĚRÁK, Šplíchal, Václav – Vítek, Miloslav, Papír a ruční papírny v Jihlavě a kraji Vysočina…………………………………………………………………………….239
Společná vstupenka pro organizace zřizované Krajem Vysočina

více informací

Společná vstupenka umožňuje 12 vstupů do 4 muzeí, jejich 4 poboček a do 3 galerií. Vstupenka má tři varianty: s plným vstupným v ceně 120 Kč a zvýhodněným vstupným pro děti, studenty a seniory v ceně 60 Kč., třetí variantou je společná vstupenka pro celé školní třídy v ceně 300 Kč. Všechny typy vstupenek jsou platné po dobu 24 měsíců od jejich prvního použití.

Vstupenka není evidována na jméno, je přenosná. Lze ji tedy půjčit například přátelům či příbuzným.


Vstupenku lze použít třemi způsoby:
1) můžete navštívit postupně všechna muzea a galerie, které jsou do projektu zapojeny;
2) je možné navštívit pouze Vámi vybrané instituce, a to opakovaně;
3) tuto vstupenku lze rovněž použít na dvanáct vstupů do jedné Vámi vybrané instituce.
Čerpání kreditu vstupenky se provádí postupným označováním 12 volných políček na reversu při každém jednotlivém vstupu. V rámci vstupu je umožněna prohlídka všech expozic a právě probíhajících výstav (v případě Muzea Vysočiny Třebíč 1 vstup=1 expozice)
Vstupenku lze zakoupit ve všech muzeích a galeriích, které jsou do projektu zapojeny.
Top avízo
společný program Muzea Vysočiny Jihlava
a Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
říjen - prosinec 2016
Fotosoutěž pro veřejnost - Příroda a krajina Vysočiny
Muzeum Vysočiny Jihlava ve spolupráci s Krajem Vysočina vyhlašuje fotosoutěž
2 soutěžní kategorie: Krajina Vysočiny; Detail přírody Vysočiny
více informací
Program Muzea Vysočiny Jihlava
prosinec 2016
16. 2. 2017 Hudba v myšlenkách Masarykových
premiéra koncertního pásma Jitky Baštové (akordeon) a Jindřicha Macka (loutna) k výročí 80 let od úmrtí T. G. Masaryka, začátek v 18:00
MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava
více informací
Hudba v myšlenkách Masarykových - hudební pásmo s hudbou českou i slovenskou a průvodním slovem o T. G. Masarykovi.

Posluchači vyslechnou jeho poselství, množství citátů a dozví se významné životní události z jeho života. Prostor bude věnovaný hudbě klasické (A. Dvořák, L. Janáček, B. Martinů), ale i současné (L. Bernáth, P. Zagar, I. Zeljenka, J. Macek, J. Matys, E. Cílková). Dovolte nám připomenout vybranou hudbu skladatelů od 19. století až po současnost společně s citacemi a životními mezníky „Prezidenta Osvoboditele“, významného Čecha, který je i dnes symbolem ideálů svobody a demokracie, souladu slov i činů.


nahoru