Vysočiny Jihlava  
velikost textu:  A A ANOVÁ PUBLIKACE: SVĚT STŘEDOVĚKÝCH HER
Muzeum Vysočiny Jihlava vydalo ve spolupráci s Východočeským muzeem v Plzni komentovaný katalog k výstavě Svět středověkých her.
K zakoupení je na pokladně muzea nebo je možná objednávka na muzeum@muzeum.ji.cz

více informací
Muzeum Vysočiny Jihlava ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni vydává komentovaný katalog k výstavě Svět středověkých her.

Obrazovou a textovou formou jsou zde prezentovány originální artefakty, které sloužily k hrám a zábavě v rozmezí od 12. do 16. století. Předměty pocházejí z desítek českých, moravských a slezských archeologických lokalit a tvoří základní průřez toho, co tato specifická skupina hmotné kultury obsahuje. Katalog doplňuje komentovaná část s texty a bohatými obrazovými přílohami, přibližující jednotlivé středověké hry a formy zábav z hlediska jejich historie, vývoje, pravidel a dokladů výskytu u nás i v jiných evropských zemích.

Novou publikaci je možné zakoupit na pokladně jihlavského muzea (stojí 250 Kč), lze ji i objednat na emailové adrese: muzeum@muzeum.ji.cz.

Do sběratelské edice JIHLAVSKÝ HAVÍŘSKÝ PRŮVOD přibyly dvě nové postavičky
- Perkmistr a Horník noční směny.

více informací
Do sběratelské edice JIHLAVSKÝ HAVÍŘSKÝ PRŮVOD přibyly dvě nové postavičky - Perkmistr a Horník noční směny. Nové figurky doplní stávající figurky - Permoníka, Korouhevníka a rokokového havířka. Všechny miniatury pochází z dílny Mgr. Pavla Zachovala, jejich cena je v rozmezí 189-289 Kč a jsou k prodeji na pokladně jihlavského muzea a na hradě Roštejně. Další "havířci" budou postupně přibývat...

23. 8. 2020 JAZZ NA ROŠTEJNĚ
zahájen předprodej vstupenek (22. 7. - 22. 8. 2020)

více informací
Na hrad Roštejn se navrací tradice jazzových koncertů - v neděli 23. srpna se od 14:00 na zatravněném předhradí uskuteční JAZZ NA ROŠTEJNĚ.

Zahrají: Jazzband ZUŠ Třešť mladší, Jazz Quintet Třešť, String 5 z Českých Budějovic, Bee Band z Jihlavy a Jazz Joint z Havlíčkova Brodu.

Vstupenky v předprodeji (120 Kč) bude možné zakoupit od 22. 7. do 22. 8. přímo na Roštejně a na pokladně jihlavského muzea, na místě pak bude cena vstupného 170 Kč.

29. 8. 2020 Hradozámecká noc na Roštejně
v rámci tradičního zapojení do celorepublikové akce tentokrát s letním kinem na nádvoří - promítat se bude film POSLEDNÍ ARISTOKRATKA, předpokládaný začátek promítání ve 20:30; v čase 19:00 – 19:30 pro všechny se zakoupenou vstupenkou na promítání volný vstup na trasu B a věž
PROGRAM MUZEA VYSOČINY JIHLAVA
srpen 2020


nahoru