Vysočiny Jihlava  
velikost textu:  A A ANOVÁ PUBLIKACE: SVĚT STŘEDOVĚKÝCH HER
Muzeum Vysočiny Jihlava vydalo ve spolupráci s Východočeským muzeem v Plzni komentovaný katalog k výstavě Svět středověkých her.
K zakoupení je na pokladně muzea nebo je možná objednávka na muzeum@muzeum.ji.cz

více informací
Muzeum Vysočiny Jihlava ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni vydává komentovaný katalog k výstavě Svět středověkých her.

Obrazovou a textovou formou jsou zde prezentovány originální artefakty, které sloužily k hrám a zábavě v rozmezí od 12. do 16. století. Předměty pocházejí z desítek českých, moravských a slezských archeologických lokalit a tvoří základní průřez toho, co tato specifická skupina hmotné kultury obsahuje. Katalog doplňuje komentovaná část s texty a bohatými obrazovými přílohami, přibližující jednotlivé středověké hry a formy zábav z hlediska jejich historie, vývoje, pravidel a dokladů výskytu u nás i v jiných evropských zemích.

Novou publikaci je možné zakoupit na pokladně jihlavského muzea (stojí 250 Kč), lze ji i objednat na emailové adrese: muzeum@muzeum.ji.cz.
MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA
červen 2020
JARNÍ MYKOLOGICKÁ PORADNA
poradna se koná každé pondělí v červnu od 16:00 v předsálí expoziční budovy MVJ
MVJ, Masarykovo nám. 57/58, Jihlava
6. 6. 2020 Mykologická vycházka
sraz v 9:00 u hájovny v Třešti, vycházku vede Ing. Jiří Burel


nahoru