Vysočiny Jihlava  
velikost textu:  A A ANOVÁ PUBLIKACE: SVĚT STŘEDOVĚKÝCH HER
Muzeum Vysočiny Jihlava vydalo ve spolupráci s Východočeským muzeem v Plzni komentovaný katalog k výstavě Svět středověkých her.
K zakoupení je na pokladně muzea nebo je možná objednávka na muzeum@muzeum.ji.cz

více informací
Muzeum Vysočiny Jihlava ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni vydává komentovaný katalog k výstavě Svět středověkých her.

Obrazovou a textovou formou jsou zde prezentovány originální artefakty, které sloužily k hrám a zábavě v rozmezí od 12. do 16. století. Předměty pocházejí z desítek českých, moravských a slezských archeologických lokalit a tvoří základní průřez toho, co tato specifická skupina hmotné kultury obsahuje. Katalog doplňuje komentovaná část s texty a bohatými obrazovými přílohami, přibližující jednotlivé středověké hry a formy zábav z hlediska jejich historie, vývoje, pravidel a dokladů výskytu u nás i v jiných evropských zemích.

Novou publikaci je možné zakoupit na pokladně jihlavského muzea (stojí 250 Kč), lze ji i objednat na emailové adrese: muzeum@muzeum.ji.cz.
PROGRAM MUZEA VYSOČINY JIHLAVA
červenec 2020
10. a 11. 7. 2020 Osudy dobrého vojáka Švejka
open air představení Horáckého divadla v Jihlavě na nádvoří hradu Roštejna v rámci projektu Divadelní NE-prázdniny, informace a předprodej vstupenek na webových stránkách HDJ, omezené množství vstupenek k dispozici na pokladně hradu, začátek v 19:00, první možnost vstupu na nádvoří v 18:30
17. a 18. 7. 2020 Osudy dobrého vojáka Švejka
open air představení Horáckého divadla v Jihlavě na nádvoří hradu Roštejna v rámci projektu Divadelní NE-prázdniny, informace a předprodej vstupenek na webových stránkách HDJ, omezené množství vstupenek k dispozici na pokladně hradu, začátek v 19:00, první možnost vstupu na nádvoří v 18:30


nahoru